Reklamní prostředky

Upozorňujeme na dodržení sytosti barev. Trvejte prosím na tom, aby vám v reklamních agenturách vyhotovili správnou barevnost obrázků - (ne šedé, tmavé nebo do červena podbarvené).


1)   Letáky
2)   Malé obrázky do schránek, veřejná prostranství a akce
3)   Lepky a razítka
4)   Banery
5)   Autoplachty pro venkovní použití
6)   Trička a mikiny
7)   Okna bytu
8)   Vitríny, tabla, kulturní akce - městské vývěsky
9)   Vizitky
10) Pozadí na plochu PC
11) Mobilní telefon
12) DVD s obsahem webu
 

 

(1)

21.5.2004

O AUTOROVI

Autor těchto stránek Ing. IVO A. BENDA www.vesmirni-lide.cz je publicista, informatik a posel Vesmírných lidí (* 1961). Je princ z pohádky O šípkové Růžence, který přišel VYSVOBODIT zakleté království. Pochází z Nebeského království, má milión životů v lidském těle a jeho brněním je LÁSKA NEBESKÁ ČISTÁ JAKO PADLÝ SNÍH. Je NARUŠITELEM ovládacího pseudosystému pseudotvůrců a dalších entit černých triček, tedy ještírkovského pseudosystému na planetě Zemi (obr. 811, sdělení 1761).

Je FYZICKOU OSOBOU a nemá žádnou organizaci, ani po žádné netoužil a netouží, neboť to jsou jedny z účinných ovládacích systémů Sil temna.

Sdělení jsou autorem zpracovávána od 23.7.1997, od 7.9.1997 je autor ve VĚDOMÉ KOMUNIKACI s Vesmírnými Přáteli Sil světla, od roku 2001 v nepřetržité komunikaci s odpouzdřeným Duchem a duší - především se Stvořitelem Prvotním všeho a všech a Jeho přirozeností - Pánem Ježíšem Kristem, Aštarem Šeranem - velitelem Velké vesmírné flotily, Ptaahem - velitelem Vesmírné flotily z Plejád, Ortonem - duchovním ručitelem Galaxie a dalšími Vesmírnými Přáteli Sil světla z Pravého Stvoření. Dalšími spolupracovníky jsou stovky lidí, kteří se svým dílem podílejí na těchto stránkách (sdělení od Vesmírných lidí, obrázky od Vesmírných lidí, šíření info, grafika, programování, překlady do jiných jazyků, organizace setkání, příspěvky atp.).

Od 1.8.1998 se autor věnuje ZCELA této práci odchodem z původního zaměstnání (13 let praxe), kde se poslední 4 roky podílel na řízení budování informačních systémů kvality s pokročilými informačními technologiemi v rozsáhlém výrobním procesu strojírenské jedničky v ČR – ŠKODA AUTO a.s.

Od 28.2.1998 uspořádal na pozvání lidí na 200 PŘEDNÁŠEK v ČR a SR o Vesmírných lidech Sil světla a od roku 2000 také o Pravém pojetí lidské duchovní cesty (viz přehled setkání, účast 12000 lidí, vstupné dobrovolné). Autor se zúčastnil na pozvání médií více než 30-ti rozhovorů v TV, přes 15 rozhlasových rozhovorů, přes 50 rozhovorů s tiskem, vyšlo přes 100 novinových článků, má několik rozhovorů s ČTK (viz sdělení 1745). Je autorem 7 dílů knih ROZHOVORY S POUČENÍM OD MÝCH PŘÁTEL Z VESMÍRU s 2000 sděleními, z toho 400 přijatými autorem (první dva díly vázané, 5500 knih, téměř všechny u lidí). Dále je autorem mnoha nosičů informací světelných – xero, audio, video, CD, obrázků, které intenzivně ale nenásilně šíří podobně, jako někteří další lidé po planetě Zemi. Věnoval zdarma 2 tisíce svých knih do knihoven, včetně vězeňských.

Od roku 2000 nabízí zprostředkování OSOBNÍHO SETKÁNÍ Vesmírných lidí s prezidenty ČR a SR ve smyslu pomoci všemu lidstvu (včetně rozhovoru 12.12.2001 s prezidentskou kanceláří SR), k 25.3.2004 tuto nabídku dosud nikdo nevyužil, ale způsobuje masové VĚDOMÉ SPOJOVÁNÍ statisíců lidí s Vesmírnými Přáteli Sil Světla niternou cestou – otevřenou 4. - srdeční čakrou a celkově ZVÝŠENÍ duchovního vědomí těchto lidí – viz PODMÍNKY SPOJENÍ.

 

(2)

BUDOVÁNÍ STRÁNEK

Za obsah a provoz (dostupnost) stránky odpovídá jejich autor – Ing. IVO A. BENDA, který je vlastníkem a neustále je ŘÍDÍ a AKTUALIZUJE. Rozsáhlé texty a obrázky jsou zachovány neměnným způsobem, jen probíhá jejich grafická úprava (která v první fázi není prioritní). Stránky jsou mimo provoz jen minimálně, tj. cca 1 týden v roce (technická porucha, násilné porušení, nedorozumění v komunikaci při placení za provoz adres - velmi komplikovaný, nepřehledný a nespolehlivý systém založený na mailech a stále měnících se adresách mailových a fyzických …).

Provoz stránek byl autorem zahájen v lednu 1999 – umístěním knih ROZHOVORY S POUČENÍM OD MÝCH PŘÁTEL Z VESMÍRU s jejich průběžným aktuálním doplňováním. V letech 2000 - 2002 jsou doplňovány autorem zpracované texty cca 50 dalších knih s 5000 stranami, které jsou klíčové a dosud nebyly nikde takto dostupné. V letech 2002 – 2004 byla doplněna většina z 1500 obrázků, které vhodně doplňují texty. K první adrese www.universe-people.cz (úsporná univerzální adresa pro šíření doma i v zahraničí) byly postupně pořízeny 2 anglické adresy www.universe-people.com www.cosmic-people.com a dále další 2 české adresy www.vesmirni-lide.cz (vhodná pro reklamní účely) a www.vesmirnilide.cz (lze používat hovorově).

Budování stránek stálo především autora tisíce hodin radostné práce bez únavy, autor bude rád, když přispějete na jejich provoz (viz „Příspěvky na šíření informací“ – úvodní strana). Naše činnost není výdělečná a má charakter OSVĚTY a DUCHOVNÍ OBRODY planety Země.


(3)

JAK POUŽÍVAT NAŠE INFORMACE ?

ŠÍŘENÍ INFORMACÍ SIL SVĚTLA JE VELMI POTŘEBNÉ V TOMTO SVĚTĚ, NEBOŤ SÍLY TEMNA NEUSTÁLE VELMI INTENZIVNĚ PRACUJÍ NA JEJICH LIKVIDACI – TJ. ÚPLNÉ, NEBO ČÁSTEČNÉ, ZÁLEŽÍ, JAK JIM TO DOVOLÍME ČI NE ! Proto tyto Světelné informace jsou VZÁCNÉ, a je třeba k nim proto takto přistupovat. Šíření probíhá intenzivně v ČR a v mnoha dalších zemích, ale jen k tomu schopnými a pověřenými lidmi – světelnými pracovníky (tj. včetně nezkroucení obsahu).

ŠÍŘENÍ PROBÍHÁ POD NEUSTÁLÝM VYCIŤOVÁNÍM A VEDENÍM STVOŘITELE PRVOTNÍHO VŠEHO A VŠECH A VESMÍRNÝCH LIDÍ SIL SVĚTLA. Světelné informace jsou přínosem všem lidem na Duchovní cestě, jsou diferencované pro každého od výchozího bodu Duchovní cesty až po poslední – 7. otáčku. KAŽDÉHO zájemce tedy mohou obohatit. Upozorňuji, že na každý stupeň Duchovní cesty mají Síly temna pna tyto vysvobozující se lidi vypracovány ovládací programy laděné k této úrovni !!!

Dle Vašeho přání volně publikujte, reprodukujte a kopírujte tato sdělení a obrázky jak je libo ! Nesnažte se POUZE si číst v původních našich stránkách, ale STAHUJTE SI NA SVŮJ POČÍTAČ TEXTY A OBRÁZKY – TO JE DŮLEŽITÉ, TEHDY PROBÍHÁ ŠÍŘENÍ, DALŠÍ KOPIE !

Ale NEMODIFIKUJTE nebo NEVYNECHÁVEJTE čísla sdělení, autory a části textů sdělení a místo původního zdroje - adresa www.vesmirni-lide.cz (a další 4 adresy autora Ivo A. Bendy), v opačném případě je to FALŠOVÁNÍ a ZKRUCOVÁNÍ obsahu sdělení. NEZMENŠUJTE velikost písma 12, snažte se šířit na jednostranné listy A4 z důvodu snadné čitelnosti a snadného KOPÍROVÁNÍ PO VÁS !!! Pokud vám jde myšlenka o ekonomické výhodnosti, pamatujte si, že je od druhé strany za účelem zničení čitelnosti a zastavení kopírovatelnosti !

Pamatujte: ORIGINÁL JE VŽDY JEDEN, kopií může být nekonečně mnoho i s nekonečně mnoho zkresleními - zde nelze zaručit KVALITU !

Pokus o provozování SOUBĚŽNĚ jiných stránek pod jinými adresami než ADRESAMI AUTORA IVO A. BENDY, tj. www.vesmirni-lide.cz , www.vesmirnilide.cz , www.universe-people.cz , www.universe-people.com , www.cosmic-people.com s převzatými VŠEMI TEXTY A OBRÁZKY – tedy S TÍMTO VÝBĚREM a doplňováním JINÝCH informací (a odstranění mého autorství a historie budování 1999 - 2004), je PODVOD a s takovýmito postupy nesouhlasím.

Lze tedy provozovat MNOHO DALŠÍCH STRÁNEK s VLASTNÍMI podobnými informacemi, lze do nich vložit ODKAZY na naše stránky či jejich části, případně použít některá sdělení či obrázky s odkazem na původ, neboť naše stránky svým VÝBĚREM, STRUKTUROU USPOŘÁDÁNÍ, PAVDIVOSTÍ CCA 90 %, AKTUÁLNOSTÍ a VELKÝM ROZSAHEM SVĚTELNÝCH INFORMACÍ tvoří KOMPLETNÍ INFORMACI a nic tam nechybí. Tuto KOMPLETNÍ INFORMACI ovšem NELZE vydávat pod jinou adresou a jiným jménem, neboť jak je psáno v KÁZÁNÍ NA HOŘE (sdělení 1482 na konci) v bodě 10 Dvanáctera Ježíše Krista: MÁTE SE DOPRACOVAT SVÝMA RUKAMA VŠEHO, CO JE DOBRÉ A PŘIKÁZANÉ.

S láskou a radostí IVO A. BENDA, posel Vesmírných lidí.

4.

OBJEDNÁVKY

Objednávky se vyřizovaly od roku 1998 do roku 2009.
Materiály si zájemce může vyhotovit sám
anebo v mnoha reklamních firmách.


Příspěvky - IVO A. BENDA:

NEPŘEDÁVEJTE PROSÍM PŘÍSPĚVKY PŘES TŘETÍ OSOBY,
NENÍ ZÁRUKA PŘEDÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ IVO A. BENDOVI.


Podpora autoru IVO A BENDOVI - budování a provozy webů,
šíření info lidem po celém světě, děkuji:


CZ:

000 000 - 2051 1010 03 / 0800

ČESKÁ SPOŘITELNA,  ČESKÝ TĚŠÍN

IBAN: CZ17 0800 0000 0020 5110 1003

BIC (SWIFT): GIBACZPX

Měna: CZK


SK:

0353 2881 50 / 0900

SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA,  MARTIN

IBAN: SK17 0900 0000 0003 5328 8150

BIC (SWIFT): GIBASKBX

Měna: EUR


PL:

PKO BANK POLSKI,  CIESZYN

IBAN: PL43 1020 1390 0000 6502 0386 7116

BIC (SWIFT): BPKOPLPW

Měna: PLN


E-mail nemohu zde v širokém okruhu lidí používat, neboť bych nebyl schopen ani číst, ani odpovídat na množství zajímavých dotazů. Je vás hodně zájemců a nechci, aby tuto korespondenci vyřizoval štáb lidí mimo mne.
SMS, e-maily a telefonáty doporučuji minimalizovat.
Prosím, nepište pořadová čísla položek (mění se, jsou i na letácích),
ale jejich celé názvy, děkuji.
SEZNAM  NA  OBJEDNÁNÍ

(1)

II. DÍL – ROZHOVORY S POUČENÍM OD MÝCH PŘÁTEL Z VESMÍRU – vázaná kniha formátu A5 s barevnými obrázky, 500 stran. (I. DÍL je v dubnu 2004 vyprodán, několik kusů je v knihkupectví Bednářová, Celetná 32, Praha 1. Další tisk dle Vaší podpory.) Cena: 400 Kč + poštovné a balné.

I. , III. až VII. díl knihy je v přípravě na tisk, termín není možné stanovit, ZÁVISÍ NA FINANČNÍ PODPOŘE OD VÁS (tisk jedné knihy stojí cca půl milionu Kč).


(2)

VŠECHNY TISKOVINY z webu (kliknutí – přehled) – JEDNOSTRANNÉ A4 XERO s velikostí písma 12 (komfortní čtení). Cena: 1,50 Kč/stranu + poštovné a balné.

(3)
1 zvuková kazeta z televizního vysílání
– rozhovor Ivo A. Bendy – 90 minut,
cena: 60 Kč + poštovné a balné:

RVTV Rožňava - o Vesmírných lidech, naší situaci a varování před čipovou totalitou - 10.1.2002

TV ZOBOR Nitra - o Vesmírných lidech, naší situaci a varování před čipovou totalitou - 22.10.2002

TVT TURIEC Martin - o Vesmírných lidech a naší situaci podrobně - 25.11.2003

(4)
1 zvuková kazeta
– rozhovor Ivo A. Bendy,
cena: 60 Kč + poštovné a balné:

RADIO ZET + NOVÝ ŽIVOT TURCA (noviny) – 14.11.2003 – 90 minut.

(5)
1 zvuková kazeta
– Ivo A. Benda – 90 minut,
cena: 60 Kč + poštovné a balné:

POSELSTVÍ LIDEM – důležité informace z letáků – 13.4.2004 (doplněné původní poselství z 27.11.2003) – 90 minut.

(6)
1 zvuková kazeta z 200 přednášek Ivo A. Bendy s celkovou účastí 12 000 lidí
– 90 minut,
cena: 60 Kč + poštovné a balné.

ZLÍN – 11.7.1998

VRATIMOV – 12.10.2002

(7)
3 zvukové kazety z 200 přednášek Ivo A. Bendy s celkovou účastí 12 000 lidí
– 240 minut,
cena: 180 Kč + poštovné a balné.

NOVÉ ZÁMKY (také písničky z Erry) – 30.9.2000

MARTIN – 24.4.2004 (zvukově velmi kvalitní)

(8)
2 zvukové kazety z 200 přednášek Ivo A. Bendy s celkovou účastí 12 000 lidí
– 180 minut,
cena: 120 Kč + poštovné a balné.

LOUNY (také písničky z Erry) – 7.10.1998

ČESKÁ LÍPA – 18.12.1999

PRAVÉ POJETÍ LIDSKÉ DUCHOVNÍ CESTY :

PRAHA 8.6.2002

ČESKÝ TĚŠÍN – 22.6.2002

OPAVA 13.7.2002

JINDŘICHŮV HRADEC 27.7.2002

KOŠICE 5.10.2002 (zvukově velmi kvalitní)

NOVÉ ZÁMKY 26.10.2002

KLADNO 30.11.2002

ČESKÉ BUDĚJOVICE 7.12.2002

RUMBURK 14.12.2002

OSTRAVA – 8.3.2003

POPRAD – 15.3.2003

SVITAVY 26.4.2003

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 10.5.2003

ČESKÉ BUDĚJOVICE 28.6.2003

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU – 27.9.2003

PLZEŇ 1.11.2003

ŽILINA 15.11.2003

PŘEROV 29.11.2003

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 14.2.2004

 

V PŘÍPRAVĚ 14.4.2004:

OPAVA – 11.1.2003

TRENČÍN – 18.1.2003

PELHŘIMOV – 25.1.2003

BRNO – 8.2.2003

NOVÝ JIČÍN – 1.3.2003

OPAVA – 12.4.2003

 

(9)
2 zvukové kazety ze Světového sympozia lásky
– 180 minut,
cena: 120 Kč + poštovné a balné:

PRAHA – 7.9.2002


(10)
Videokazeta 2
– 4 hodiny:

Cena 180,- Kč + poštovné a balné.


(11)
Videokazeta 3
- 4 hodiny:

Cena 180,- Kč + poštovné a balné.


(12)
Videokazeta 4
- 4 hodiny:

Cena 180,- Kč + poštovné a balné.


(13)
Videokazeta 5
- 4 hodiny:

I. SV. SYMPOZIUM O LÁSCE V PRAZE 2000
IRSKÉ - KELTSKÉ TANCE - ATLANTIDA

Cena 180,- Kč + poštovné a balné.


(14)
Videokazeta 6
- 4 hodiny:

STVOŘENÍ - MEDITAČNÍ OBRAZCE
MERKABAH - TVOŘENÍ CIVILIZACÍ, TAKÉ ATLANTIDA (PC VIRTUÁLNÍ GRAFIKA)

FILMOVÉ ZÁZNAMY LODÍ JSOU V MAXIMÁLNÍ DÉLCE CCA 2 HODINY

Cena 180,- Kč + poštovné a balné.


(15)
Videokazeta 7
- 4 hodiny:

Cena 180,- Kč + poštovné a balné.


(16)
Videokazeta 8
- 4 hodiny:

Cena 180,- Kč + poštovné a balné.


(17)
Videokazeta 9
- 4 hodiny:

Cena 180,- Kč + poštovné a balné.

(18)
DVD-ROM s aktuálním obsahem internetu
www.universe-people.cz

Cena: 100 Kč + poštovné a balné


A) Plnohodnotné obrázky (obrázek má cca 1 MB) s možností použití na výstavy (stačí zanést kdekoli do reklamní agentury nebo DTP studia a kontrolovat barvy při tisku, cena A3 je cca 65,- Kč, A4 cca 23,- Kč).

B) Videonahrávky lodí - viz naše videa

C) Zvukové nahrávky - viz naše zvukové nahrávky - přednášky Louny a TV pořady, Gabriela - Univerzální život.

D) Obaly na video, audio kazety a na CD - nosič (MSWord 97).

(19)
CD-ROM audio MP3 s PŘEDNÁŠKAMI – rok 2003 – Brno, Ostrava, Plzeň, Přerov, Svitavy, Trenčín, Žďár nad Sázavou, Žilina, rok 2004 – Valašské Meziříčí, Martin; a POSELSTVÍ LIDEM 2003. 33 hodin zvuku – velmi vhodné pro šíření.
Cena: 100 Kč + poštovné a balné.


(20)
CD-ROM - video - Pezinok - Přednáška 19.5.2001

Cena: 100 Kč + poštovné a balné


(21)
CD-ROM - video - rozhovor v RVTV Rožňava Ivo A. Bendy 10.1.2002, 45 min.
        (včetně všech obrázků vesmírných lidí, pouzdra, čipy).

Cena: 100 Kč + poštovné a balné


(22)
CD-ROM - video - Lodě Vesmírných přátel v noci 2000

Cena: 100 Kč + poštovné a balné


(23)
Přednáškový sešit


Výtahy nejdůležitějších informací z přednášek Ivo A. Bendy - 1998.

Cena: 80 Kč + poštovné a balné.

 

Dále nabízí autor stránek www.vesmirni-lide.cz  Ivo A. Benda s radostí zhotovení KVALITNÍ a VELMI ÚČINNÉ REKLAMY – červené (modré) adresy  www.vesmirni-lide.cz   délky 25 cm na

 (1)
žlutá a bílá TRIKA – flop (200,- Kč triko + poštovné, 2 nápisy vpředu a vzadu), nosí se jen asi 2 měsíce v roce !

 (2)
a strojní vyšití na SILNĚJŠÍ materiál (i některé zimní bundy – nutno zkusit) – světlé MIKINY a SVETRY (200,- Kč + poštovné, 2 nápisy vpředu a vzadu, program za 2200,- je zaplacen první skupinou výšivek). Možno nosit téměř celý rok !!!  Pro tyto výšivky je nutné zpracovat více kusů současně (min. asi 10 ks), proto po telefonické domluvě na mém mobilu +420-603-491600 zasílejte na Ivo A. Benda, P.O. BOX 51, 470 06 Česká Lípa 6 vždy v termínu po 2 lichých začátcích měsíců, další termín začátek září 2003 – v kapse nechte úplnou čitelnou adresu !!!

 Je to jeden ze způsobů boje se Silami temna, šíření Světla do Temnoty a snadno si na tomto oblečení ověříte MÍRU ovládání lidí (jak jsou schopni pohledět na vás a na tento nápis). Je to jako lakmusový papírek !!!

 KLIKNUTÍM  ZVĚTŠÍTE  OBRÁZEK ...

www.andele-nebe.cz
www.andelenebe.cz
www.vesmirni-lide.cz
www.vesmirnilide.cz
www.andele-svetla.cz
www.andelesvetla.cz
www.universe-people.cz
www.anjeli-neba.sk
www.anjeli-svetla.sk

www.universe-people.com
www.cosmic-people.com
www.angels-light.org
www.angels-heaven.org
www.ashtar-sheran.org

www.himmels-engel.de
www.angeles-luz.es
www.angely-sveta.ru
www.anges-lumiere.fr
www.angelo-luce.it
www.anioly-nieba.pl
www.feny-angyalai.hu