Milí přátelé,

Řada z Vás se obrací na mne s prosbou možnosti sponzorování naší činnosti v oblasti

šíření našich informací světelných.

Naše práce pro lidi a Stvořitele našeho představuje tisíce hodin promyšlené a procítěné činnosti pod vedením Stvořitele prvotního všeho a všech a dále našich vesmírných přátel. V prostředí, kde Síly temna (hlavně ještírci) používají nejpropracovanějších ovládacích programů, jaké kdy byly v tomto Vesmíru vytvořeny při jejich IQ 200 ! Šíření našich informací je nyní již plně závislé na spoluúčasti lidí, neboť naše činnost není výdělečná a má charakter osvěty a duchovní obrody planety Země.

Proto, pokud se chcete podílet touto formou energie na této důležité činnosti, je Vám k dispozici moje adresa k zaslání finančních prostředků:

IVO A. BENDA
P.O.BOX 39
036 01   MARTIN 1
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
 

Pro ty, kteří peníze poštou neposílají, můžete použít
služeb bankovního převodu na můj účet
:

NEPŘEDÁVEJTE PROSÍM PŘÍSPĚVKY PŘES TŘETÍ OSOBY,
NENÍ ZÁRUKA PŘEDÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ IVO A. BENDOVI.

 
CZ:

000 000 - 2051 1010 03 / 0800
ČESKÁ SPOŘITELNA, ČESKÝ TĚŠÍN
IBAN: CZ17 0800 0000 0020 5110 1003
BIC (SWIFT): GIBACZPX
Měna: CZK


SK:

0353 2881 50 / 0900
SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA, MARTIN
IBAN: SK17 0900 0000 0003 5328 8150
BIC (SWIFT): GIBASKBX
Měna: EUR


PL:

PKO BANK POLSKI, CIESZYN
IBAN: PL43 1020 1390 0000 6502 0386 7116
BIC (SWIFT): BPKOPLPW
Měna: PLN


Forma spoluúčasti zde uvedená je jedním ze způsobů plnění si svého poslání, které jste si někteří z Vás milí přátelé svobodně vybrali před tímto zrozením a dali slib Stvořiteli našemu milovanému.

Vše probíhá krásně a hladce podle nejčistšího plánu našeho Stvořitele milovaného.
Dosavadní množství světelných informací je dostatečné, jde jen o další masivní šíření po planetě Zemi a nabourat tak od základů ovládací marketing černých triček na okrádání pozemšťanů o jejich energii.

Děkuji všem za spolupráci a zdravím všechny ty, kteří se jakkoli podílejí na šíření našich informací.

S láskou a úctou   Ivo A. B E N D A.