1801. 4. Světové sympozium lásky (362). (Přijal Ivo A. Benda) 8:00-8:41 hodin. 7.9.2003.
    Místo: Česká Lípa.
 
„Milý Ivo,

Umpřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

Ano, naše společná včerejší akce – 4. světové sympozium o lásce se vydařila, přijeli krásní lidé a v hlavní meditaci vyzářili ohromné množství lásky a radosti. Tato oslava se dále rozšířila všude po Praze a zemích českých a Evropě a planetě Zemi, a tak ta byla takto krásně zaplavena láskou z vašich srdcí.

Po meditaci lásky se potom v tomto krásném zářivém slunečném dni radosti odclonily desítky lodí Ptaahovy flotily a svítily na vás na oplátku taktéž lásku upřímnou a radostnou. Takto tedy poprvé jste měli možnost společně zažít tuto láskyplnou oslavu i se světelnými efekty našich lodí ve slunečném dni, které se vám odclonily a zářily radostí s vámi.

Právě Praha a Pražský Hrad toto tolik potřebují a přesně tam tato láska upřímná čistá byla směrována a zůstala tam. Toto naše setkání láska a radosti se obešlo bez médií, ale i ostatní kolemjdoucí z tuzemska a ze zahraničí se živě zajímali o naše setkání i pozorování lodí.

Děkuji ti milý Ivo a všem dalším lidem za organizaci a účast na této akci a přejeme vám všem hodně takových radostných okamžiků lásky a radosti.

Toto sdělení ti předal Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

„A nyní se přidávám já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Také já tě srdečně zdravím a přeji hodně radosti a lásky. Máme všichni zde velkou radost z tohoto našeho setkání stejně jako z mnoha dalších setkání s mnohými z vás, pozemskými lidmi. Ano, toto byla krásná akce lásky a radosti, na které se sešlo přes 60 lidí, ačkoliv nebyla veřejná. V meditaci jsme pomohli planetě Zemi a mnoha dalším lidem jsme poslali lásku a radost. Takto jste udělali maximum, co jste mohli a mohli jste se podílet na očistných procesech planety Země.

Nyní se také radujeme z toho, že jsme vám mohli tolik zasvítit, ano, byly to desítky přeletů, v některých případech na vás svítily i 3 – 4 lodi současně. V lodích nás byly desítky a vznášeli jsme nad vámi 20 – 50 km. To bylo umožněno právě vámi, vaší mohutnou láskou a radostí. Mohli jste naše lodě pozorovat jako zářící kuličky a pohybovaly se oproti nočním přeletům velmi pomalu. To proto, aby jste je mohli snáze najít a pozorovat na jasné, Sluncem prozářené obloze. Nacházeli jsme se právě v tmavší části oblohy a měli jsme velkou radost, kolik i dalších kolemjdoucích lidí i zahraničních turistů nás mohlo vidět. Byli to ale opět jen ti láskyplní lidé.

Stále na vás svítíme v noci a říkáme vám, že nyní vaše poslání se završuje, na které jste se tak dlouho a pilně připravovali, a po jeho završení budete odvoláni Stvořitelem prvotním všeho a všech z této vaší mise lásky na planetě Zemi ve 3. dimenzi.

Takto tedy máte všechny informace a je jen na lidech, co s nimi udělají.

Rádi bychom, aby se co nejvíce lidí obrátilo a nastoupilo pozitivní cestu lásky a dobra a opustilo cestu nenávisti, zloby a zel.

Lásku a radost vám všem posíláme všichni na palubách našich lodí a těšíme se na další spolupráci.

Toto sdělení vám předal za všechny naše bratry a sestry Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 
Děkuji všem přátelům pozemským za pozitivní účast na této akci. Děkuji vám drazí Přátelé vesmírní a přeji vám hodně radosti v pomoci planetě Zemi i nám pozemšťanům. Děkuji Tobě Stvořiteli Prvotní všeho a všech a posílám vám všem nadále lásku a radost. Ivo.

Několik zahraničních turistů si vzalo od nás se zájmem informace o Vesmírných lidech.

Od začátku pozorování Vesmírných lodí našich Přátel z vesmíru od 12 - 16 hodin byla informována Česká televize a pracovník pro „duchovní kontakt“ – pan Trš Antonín, který se podílel na posledním pořadu Cesty víry, ve kterém byly zlomky informací o Vesmírných lidech. Několik lidí mu telefonicky předalo svědectví o tomto pozorování. Česká televize má ze dvou natáčení celkem 3 hodiny záznamů rozhovorů se mnou, (Ivo A. Benda) a také záznamy rozsáhlých odběrních míst vzorků půdy u České Lípy z léta 2003. Závisí na žádostech lidí a na České televizi, zda bude v tomto „veřejnoprávním médiu“ nějaký skutečný pořad o Vesmírných lidech. Dosud se tam nic skutečného nekonalo.

 


Přes 5000 stran a 1500 obrázků o Vesmírných lidech najdete na internetu:
 
www.vesmirni-lide.cz
 
www.vesmirnilide.cz
 
www.andele-svetla.cz
 
www.andelesvetla.cz
 
www.universe-people.cz
 
www.universe-people.com
 
www.cosmic-people.com
 
www.angels-light.org