1609. Program nové společnosti. (Přijali Ivo A. Benda a Helena K.) 20.6.2002.
    Místo: Česká Lípa.
 
PROGRAM NOVÉ SPOLEČNOSTI
 

(1)
„Změnit od základu RODINU – obnovení její pravé funkce společnosti.

(2)
Zemědělství – bez dovozu (nezávislost na zahraničí), bez chemie – kvalita.

(3)
Školství – mezilidské vztahy, výuka vztahu k přírodě, tělovýchova.

(4)
Obnova přírodních zdrojů – voda, půda, les, ovzduší, zvěř, rostlinstvo.

(5)
Zvýšit kvalitu lidského života:

a) zkrácení pracovní doby
b) zmenšení skladů a zásob výrobků (obchody atd.)
c) organizačně
d) školení lidí o významu života s nezbytnými věcmi a zabezpečením
e) význam pozitivního myšlení

(6)
Odhalení náležitého a hodnotného sexuálního života.

(7)
Vyhlášení zákazu strachu a strašení lidí a vnucování lidem lživých a podvodných informací (viz média, školy, úřady, nemocnice atd.).

(8)
Vytvoření nové kvalitní kultury naší země – hudba, literatura, malířství, divadlo, tanec atd.

(9)
Budeme tyto změny realizovat ze stávajících zdrojů – jde o organizování a informační změny nezávislé na financích.

(10)
Všeho je dostatek k tomu, abychom všichni kvalitně a důstojně žili v této České republice. Naše země česká je bohatou zemí k uživení všech občanů, pro všechny je zde dost místa a hezkého životního prostředí.

(11)
Nepotřebujeme tolik peněz jako ti, co vládli před námi, NAOPAK, jejich potřeba se bude zmenšovat.

(12)
Bezpečnost samotných občanů se automaticky zvýší zvyšováním pozitivity myšlení a jednání a lepším životním stylem.

(13)
Trestání neposlušných lidí, kteří zneužijí dobrých a pozitivních občanů, se uskuteční jejich odchodem do jednoho místa, kde se budou sami o sebe starat a pečovat, životem vezdejším (bez technických vymožeností) tak dlouho, až dojde k nápravě (výrazné snížení nákladů na policii a justici).

(14)
Nedovolíme, aby naši občané otročili u cizích firem, budeme mít vlastní firmy. Naši lidé jsou dostatečně odborně vyškolení a dobří pracanti jak manuálně, tak ve vedoucích funkcích a jsme schopni podle našich požadavků vybudovat nové kvalitní firmy ve všech oblastech a oborech. Nenecháme naše mladé odborníky odcházet za prací do světa, u nás je práce dost.

(15)
Zmenšíme mnohonásobně daně, aby dnešnímu člověku nebylo násilně odebíráno státní správou 1/2 jeho práce a zavedeme jednotnou 10 % nenásobenou daň.

(16)
Zrušíme labyrint nesmyslných zákonů a nařízení a zmenšíme zákonnost na několika jednoduchých bodech, kterým bude každý občan jasně rozumět.

(17)
Postavíme filozofii zákona na svobodě dávání a sdílení všech hodnot na rozdíl od předchozí filozofie zákona o svobodě omezování, braní a ovládání.

(18)
Budeme udržovat v míru a přátelství vztahy mezi našimi sousedskými státy a celou planetou a s radostí budeme pomáhat ostatním. Tím, jak budeme žít a budovat naši společnost, budou sem jezdit zvědaví cizinci, které rádi uvítáme a pohostíme v naší tak krásné české republice, která bude pro všechny otevřená dokořán. Tedy nebudou obdivovat naše památky, ale naše současné žití. Toto všechno budujeme s vámi všemi bohatými a méně bohatými.

(19)
Naše hymna „Kde domov můj“ bude tedy změněna na „Tady domov můj“.

(20)
Ten, kdo naši republiku zadlužil, si sám ty dluhy splatí, a to tím, že vrátí materiální hodnoty, které mu nepatří.

(21)
Když nastoupí nový prezident, tak bývalý odcházející by měl předat úřad, který zastával, takový, v jakém stavu ho dostal (pokud ho nevylepšil).

(22)
My nastoupíme s čistým štítem bez dluhů, o to se už postaráme a všichni budeme pracovat na zdokonalování a zkrášlování naší vlasti české. Budeme si zpívat „Čechy krásné, Čechy mé“. Nedáme je nikomu zničit.

(23)
Počet občanů se bude udržovat na přijatelné úrovni (regulace přistěhovalců atd.).

(24)
Tím, že bude odbouraný strach a stres, budou lidé zdravější a tudíž nebudou potřebovat tolik léků. Budou si pěstovat svoji kvalitní zeleninu a ovoce, bude dostatek času na tyto práce, protože tím, že budou pěstovat pro svoji spotřebu, tím se celému hospodářství uleví a nebudou muset být velké sklady a pak věci zničené.

(25)
Náš PROGRAM je velmi bohatý po všech stránkách, nuda zde nebude, všichni budou veselí, mladí a krásní.

(26)
Budeme první stát, který bude mít v čele prezidentku a prezidenta, kteří budou vyváženě spolupracovat a doplňovat se na požadavcích žen a mužů.

(27)
Muž a žena mají stejná práva a povinnosti. Prezidentka a prezident budou příkladem, budou zdraví, šťastní a veselí.

(28)
Nebudou zde teroristi, neboť jim nedáme možnost a příčinu se zde uplatnit.“

 

Stylizace PROGRAMU NOVÉ SPOLEČNOSTI je uzpůsobena pro všechny občany této země.


www.vesmirni-lide.cz