Srdečně zveme prezidenty ČR a SR k osobnímu setkání s námi, Vesmírnými lidmi.


AKTUÁLNÍ STAV: ZATÍM SE SETKÁNÍ NEUSKUTEČNILO.

PŘEHLED NĚKTERÝCH TEXTŮ VZTAHUJÍCÍCH SE K NAVÁZÁNÍ SPOLUPRÁCE MEZI VESMÍRNÝMI LIDMI A VLÁDAMI ČR A SR.

DALŠÍ VÝZVA K SETKÁNÍ S VESMÍRNÝMI LIDMI PREZIDENTŮM ČR A SR Z 9.5.2001.

Vesmírní lidé jsou připraveni pomáhat lidem na planetě Zemi, a nyní počátkem května (5.) 2000 vyzvali prezidenty České republiky - pana Václava Havla a Slovenské republiky pana ing. Rudolfa Schustera k osobnímu setkání kdekoliv na letišti či travnaté louce bez jakýchkoliv podmínek. Toto 1. setkání by bylo utajeno (kvůli Silám temna) a na něm by se prezidenti těchto zemí mohli dohodnout na rozsáhlé spolupráci s kosmickou konfederací planet 2 miliónů civilizací sil světla (a 3 miliónů civilizací přidružených). Je to historická příležitost pro tyto dva muže s posláním jak pro tyto dvě malé země, tak pro celou planetu Zemi. Ivo A. Benda má poslání toto setkání zprostředkovat a zorganizovat. Proto vyzývá tyto 2 prezidenty k uspořádání tohoto setkání v co nejbližším termínu, neboť času není mnoho.