stažení letáků

 

OČISTA PLANETY ZEMĚ OD NEGATIVNÍCH LIDÍ

109. Sdělení (2). (Přijal Ivo Benda). 24.9.1997 6:30-7:00 hodin.

Část sdělení:

„……

Tato planeta je tak znečistěná hrubými vibracemi, že je nutné provést zásadní očistu, a to tím způsobem, že půda a věci na ní se dostanou pod moře, a půda pod mořem bude zase vyzvednuta nad hladinu moře tak, aby se mohla zalidnit těmi lidmi, kteří se pro to již dříve rozhodli. Víme, že tito lidé tady jsou, a že jich nebude málo, je třeba je informovat a podchytit, aby měli možnost podle nadcházejících událostí jednat a připravit se na příchod nového věku. Víme, že to bude obtížné, ale je to dáno tím, že jsou zde různé skupiny lidí, z nichž část se rozhodně nebude chtít dát na naši stranu, a to proto, že jsou zahleděni sami do sebe, do vlastních úspěchů, a jsou materialisticky zaměřeni a orientováni. Proto je nutná ta vaše práce, aby ti skuteční lidé, lidé s vyššími duchovními hodnotami, se mohli o nás informovat, a sami se rozhodnout, co budou dělat v nadcházejícím období.

Milujeme vás, a přejeme si, aby se vám vše dařilo, a abyste se mohli skutečně povznést na novou vyšší úroveň bytí, a to takto, že se přidáte k nám a že budete přijímat duchovní učení a lásku ke Stvořiteli, který vše řídí a vše tvoří. …..”

1600. Aktuální stav (316). (Přijal Ivo A. Benda) 26.4.2002. 15:05-16:00 hodin.

Místo: Vlak Liptovský Mikuláš – Spišská Nová Ves.

„Milý Ivo,

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Ano, jsem rád, že jsi se rozhodl zavést tyto světelné informace – tiskoviny – svým přátelům do Košic, a takto pomohl jejich šíření v této zemi slovenské. Ano, jsem rád, že i nadále takto pomáháš Stvořiteli Prvotnímu všeho a všech našemu milovanému, a takto se tedy bude šířit další významná část těchto informací světelných.

Ano, dále ti chci sdělit, že naše letáky o mikročipech vyvolávají vlnu zájmu a současně se stále více do povědomí dostávají zdroje těchto informacípracovníci Světla na planetě Zemi a Vesmírní lidé, kteří neustále varují a bubnují na poplach, nechť slyší ti, co mají uši k slyšení a vidí ti, kteří mají oči k vidění.

Ano, toto lidstvo se nyní dále propadá směrem k Temným světům a k další ztrátě „svobod“, které dosud mělo. Nic již nebude stejné, jako doposud, přichází nová éra informačních technologií a s tímto v negativním stavu – jak jinak – vyšší stupeň totality a ovládání lidí a jejich směrování do světů Temnějších. Ano, část lidí tomuto negativnímu materiálnímu myšlení nepodlehla, ano, ty milý Ivo patříš také k nim, a i nadále si vede svou – cestou lásky se vysvobozují z tohoto pasvěta a s vizemi a představami jiné – lepší společnosti – Nové Země – opouští tuto starou společnost stojící na hliněných nohou.

Každý, kdo si splní své Světelné poslání lásky a dobra, které si před zrozením na tuto planetu dobrovolně vybral, se může odebrat zpět domů, do Pravého Stvoření pozitivního stavu tam, kde jsme i my, Vesmírní lidé. Ano, takto se tedy završuje v současné době jejich poslání zde na planetě Zemi 3. dimenze a bude dále pokračovat v Nové Zemi, v takové společnosti, jakou si sami vytvoří.

Ano, dosud ani tito vaši představitelé Václav Havel a Rudolf Schuster se nerozhodli pro návštěvu s námi, Vesmírnými lidmi, a čas se naplňuje a již mnoho nezbývá k dalším významným událostem, včetně očistných na planetě Zemi, námi tolik milované.

Ano, včera jsi ve večerních zprávách TV NOVA mohl vidět, jak Britská královská vědecká společnost si neví rady s úbytkem vrabců na celé planetě Zemi na minimum (téměř nejsou), zatímco je to kosmopolitní druh zvířete, které je všežravec – od semen přes hmyz po nespotřebované potraviny lidí, schopný rozmnožování 4x do roky a prakticky bez nepřátel, druh, který žil na všech kontinentech kromě Antarktidy v počtu desítek miliard kusů, je téměř pryč. Ano, začátkem roku 1999 jsi milý Ivo zde v zemích českých provedl letákovou akci (4,3 miliónu letáků – viz menu obrázky a novinové články na www.vesmirni-lide.cz ), kde jsi uvedl, že byla evakuována velká část zvířat včetně vrabců (těch si lidé mohou všimnout, ostatních druhů většinou ne), neboť se blíží v důsledku nevědomosti lidstva očistné procesy planety Země (od hrubovibračních energií – vichřice, povodně, zemětřesení, války, případně trvalé poklesy a zdvihy velkých částí zemské kůry), tak, jak si dosud lidé na planetě Zemi tyto varianty budoucnosti vybírají.

Ano, dále ti chci sdělit milý Ivo, že také mnozí vědci a ochránci přírody zjišťují ROZSÁHLÉ ZMĚNY v klimatu a v rozložení flóry a fauny, ale jejich informace jsou většinou blokovány druhou stranou a vzápětí poskytovány jako nedůležité a jsoucí ruku v ruce s evolucí lidstva. Jen malé množství článků a rozhovorů se dostává do médií, a tak jen slabě varují lidstvo. Ty milý Ivo tyto technologie brždění, prznění a likvidace důležitých informací druhou stranou znáš a není to pro tebe nic neznámého. Naopak, 99,99 % lidí o těchto praktikách nemá ani tušení. Ano, uvidíš milý Ivo, co se bude dít, bude to VELKÉ DIVADLO LOUTEK takových, jak máš na tom obrázku (z obálky časopisu EURO č. 16 roku 2002 a na našem webu www.vesmirni-lide.cz ), pakliže si toto vyberou ze své vlastní svobodné vůle. My, Vesmírní lidé stále dáváme pomoc, radu a lásku každému, kdo o toto stojí. Ano, jen se snaž milý Ivo takto nadále pracovat pro Stvořitele našeho milovaného všeho a všech, ať lidé mají z čeho vybírat a co nejvíc jich může být ušetřeno událostí, které se kvapem blíží.

S láskou v srdci ti toto předal Aštar, velitel Velké Vesmírné flotily.“

„A nyní se přidávám já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Ano, také já tě srdečně zdravím a posílám proudy lásky a přeji hodně úspěchů v této práci pro Stvořitele našeho milovaného a taky pro celé Stvoření.

Ano, nyní se provádějí důležité volby lidí, jakou budoucnost a jaké životy si zvolí, a jak se budou odvíjet jejich osudy. Vidíš, jaký kus cesty během posledních 10 let urazila informatika u vás, a dovedeš odhadnout, co se bude dít v dalších 10 – 20 letech. Ano, je to totální změna systému společnosti, a to ZVÝŠENÍ míry ovládání ze současných 90 – 95 % na 99,9 % v nejbližší budoucnosti, pokud si tak lidé vyberou. Ano, do tohoto my nemůžeme nijak zvlášť zasahovat, jen posílat RADY těm, kteří o ně stojí. Nabízíme 52 let spolupráci a pomoc vládám této planety Země, ALE DOSUD BEZ KONKRÉTNÍHO VÝSLEDKU. Tak vážná je situace na této planetě Zemi, tolik sužována HRUBÝMI VIBRACEMI NEGATIVNÍCH MYŠLENEK LIDÍ. Ano, toto již dlouho nebude trvat a pakliže se nic zásadního nezmění, planeta Země se těchto lidí ZBAVÍ JAKO DOTĚRNÉHO HMYZU a bude žít novým životem, životem harmonie a dobra bez takovýchto nevědomých lidí. Ponese na svém povrchu jen novou lidskou společnost ve vyšší – 5. dimenzi, která bude žít v souladu s Božím řádem – duchovními principy odvozenými ze ZÁKONA LÁSKY KE STVOŘITELI PRVOTNÍMU VŠEHO A VŠECH, ZÁKONA LÁSKY K BLIŽNÍM A LÁSKY K SOBĚ.

Ano, moc se těším na tuto novou společnost, která důstojným způsobem bude pokračovat na této planetě Zemi.

Ano, toto jsem ti milý Ivo předal s láskou v srdci já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

Děkuji vám drazí Vesmírní Přátelé, také já vám posílám lásku a radost. Děkuji Stvořiteli Prvotní všeho a všech a posílám Ti lásku. Ivo.

 

 

OČISTA PLANETY ZEMĚ POKRAČUJE A NEKONČÍ

1625. Další část očisty střední Evropy (326). (Přijal Ivo A. Benda) 16.8.2002. 15:03-15:30 hodin.

Místo: Česká Lípa.

„Milý Ivo,

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Ano, jsem rád, že jsi se se mnou takto spojil a mohu ti dát další informace.

Jak jsme již ve stovkách sdělené uvedli, planeta Země se OČIŠŤUJE od hrubovibračních energií – negativních myšlenek od negativních lidí. Pokud lidé včas neobrátí, smete většinu lidstva ze svého povrchu. Tyto ZÁPLAVY jsou dalším varováním před TÍM, CO SI LIDÉ VOLÍ. Pokud budou stále strkat hlavu do písku a tvářit se, že za nic nemohou (a vymlouvat se na živly) – dopadnou velmi špatně.

Ano, my, Vesmírní lidé známe DUCHOVNÍ ZÁKONY našeho Stvořitele milovaného a postup očistění od negativních energií JE v souladu s těmito ZÁKONY. Ano, planeta Země je vyšší bytostí než lidé, a tak v případě nouze se může od negativních lidí očistit. Obrazy zkázy, které vidíte, jsou obrazem VAŠICH myšlenek – energií, které produkujete. Každý je a bude postižen tak, jak sám ubližoval jiným a planetě Zemi.

Zvláštní odpovědnost za tento stav nesou čelní zástupci států, tj. prezidenti, vlády a parlamenty, kteří určují, jaké energie budou řídícími (zde skrze peníze, daně, média, státní správu, kulturu, vědu, školství, umění atd.). Pracovníci těchto oblastí mají další odpovědnost za produkci energií – myšlenek, které zásadně ovlivňují obyvatelstvo. A potom každý člověk osobně nese svůj díl odpovědnosti za své myšlení, jednání a chování. Proto tedy nikdo se nemůže vymluvit na druhého a má sám zpytovat svědomí, jak žil a co vyprodukoval. Drtivá většina lidí porušuje v mnoha směrech DUCHOVNÍ ZÁKONY, a to tak, že si to vůbec z velké části neuvědomují. Proto sklízí a budou sklízet to, co zaseli.

Vyzývám všechny lidi, kteří jsou schopni mne slyšet, aby přestali s těžkým materiálním způsobem života a začali pracovat ne na materiálu, ale na SOBĚ, a to tak, jak je uvedeno na 5000 stranách našeho internetu www.vesmirni-lide.cz . Nic tam nechybí, vše je mnohonásobně řečeno a je platné v míře pravdivosti 90 %, jakou lze zde maximálně dosáhnout.

Toto jsem ti s láskou v srdci předal já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

„A nyní se přidávám já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Ano, skutečně na MNOHA místech této planety Země pokračují ZVYŠUJÍCÍ SE intenzitou očisťovací procesy, které rozpoutala DRTIVÁ VĚTŠINA LIDSTVA SVÝM NEGATIVNÍM MYŠLENÍM, JEDNÁNÍM A CHOVÁNÍM. Ano, stovky našich sdělení přijatých Ivo A. Bendou a mnohými dalšími lidmi uvedenými na internetu www.vesmirni-lide.cz jsou ZCELA PLATNÉ A AKTUÁLNÍ.

Ano, nyní jen dodáváme my všichni Plejáďané – jak jste s naší pomocí naložili – tak se děje. Zvláštní místo zde mají prezidenti a vlády zemí a pracovníci médií, škol, státní správy, vědy a umění. Ti nesou největší díl odpovědnosti za stav vzhledem ke své pozici – přístupu k informacím a možnostem informovat lidi. Tyto možnosti jsou jiné než u řadových občanů.

Proto vyzývám všechny, kdo jsou schopni naše informace přijmout a pochopit, aby neprodleně s nimi pracovali a umožnili tak milionům lidí POZNAT PRAVDU a ŘEŠIT PROBLÉM S JEJICH MYŠLENÍM, CHOVÁNÍM A JEDNÁNÍM.

S láskou v srdci ti toto sdělení předal za všechny členy své flotily Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

Děkuji milí Přátelé vesmírní, s láskou předám informace lidem planety Země. Děkuji Stvořiteli milovaný za pomoc a ochranu, kterou mi poskytuješ. Ivo.

Očista planety Země bude pokračovat, jak jsem informoval na téměř 200 přednáškách 12 tisíc lidí. Nekončí.

Lidé se mohou zapojit do očisty meditacemi, viz meditace.

OČISTA ZEMĚ POKRAČUJE ! DÁVEJTE INFO LIDEM A MÉDIÍM – TELEFONICKY, MAILEM, PÍSEMNĚ S ODKAZEM NA NÁŠ WEB ! PRACUJTE ! S LÁSKOU A RADOSTÍ IVO. www.vesmirni-lide.cz

 

1626. Povodně v zemích českých – očista pokračuje. (Přijala Martina J.) 17.8.2002 11:00-12:30 hodin.

Místo: Litoměřicko.

„Drahý Stvořiteli, prosím Tě o kontakt a vedení Vesmírnými přáteli při zápisu sdělení z návštěvy s manželem u I.A. Bendy z 13.8.2002 v České Lípě.“

„Drahá dcero, hlásí se ti Aštar spolu s Vesmírnými přáteli a posíláme ti pozdravy zde od nás Vesmírných k vám na vaši Matičku Zemi v této době, tolik zmítanou velkou vodou, která se dnes valí centrem Prahy. Vše bude dále takto pokračovat z jihu na sever.

(1)

Každého se povodeň dotkne nebo nedotkne určitou měrou podle úrovně – vyzařování negativních myšlenkových impulsů. Každý takto sklízí co zasel.

(2)

Lidé se doslova brodí ve stokách a nánosech bahna v realitě, kterou si již předem utvářeli ve svých myšlenkách mírou vyzářené negativity.

(3)

Tímto procesem, kdy lidé ze zatopených oblastí vyhazují nebo čistí poškozené věci, zároveň se i tímto dějí očišťovací procesy jejich (po generace zpětně) dávno nashromážděných negativních vibrací vyzářených v myšlenkách, slovech a činech (úklid mysli).

Tímto se takto dějí velké očistné procesy, které jsou pro vaši Matku Zemi tolik zuboženou, velmi blahodárné. Velká voda s sebou bere a čistí velké nánosy hrubých vibrací, které se takto nashromáždily po staletí z myšlenkových impulsů negativně smýšlejících lidí do: Atmosféry, půdy, okolní přírody, zvířat, lidí, ale hlavně budov – do jejich stěn – touto destrukcí se takto spouštějí samovolné pročišťovací procesy.

Úkolem – cílem lidí je: Spojit se poutem lásky – začít si vzájemně více pomáhat – sloužit celku (neboť i my jsme součástí velkého Vesmírného společenství) – niterně se ztišit (zpytovat svědomí) – více meditovat – prosit Stvořitele o pomoc – vyciťovat pravdivost informací – začít kontrolovat mnohem více své vlastní myšlenky:

(1)

Míru pozitivity.

(2)

Negativní myšlenky – Stvořiteli poděkovat za informaci a snažit se je prozářit láskou a nahradit ji pozitivní myšlenkou.

Je to velmi náročná práce v terénu si takto hlídat své vlastní myšlenky, které vysíláte do Vesmíru, neustále – každou minutu, hodinu, den za dnem je třeba být bdělý !

Jedině touto niternou duchovní cestou se můžeme takovýmto podobným katastrofám v budoucnu vyhnout. Část lidí se poučila, ale velká část bude opět s velkým úsilím budovat naplnění negativního stavu. Vše záleží na každém jednotlivci – celku – celkové míře pozitivity v porovnání s myšlenkovými impulsy vyzářených zel a nepravd.

Svůj „osud“ si budujete předem ve svých myšlenkách sami. S láskou, máme vás rádi, vytrvejte v časech těžkých. Proudy lásky k vám všem posílají Vesmírní přátelé.“

Děkuji, s láskou za příjem informací Martina.

 

 

Přes 6000 stran a 2000 obrázků o Vesmírných lidech najdete na internetu:

 

www.vesmirni-lide.cz

www.vesmirnilide.cz

www.universe-people.cz

www.universe-people.com

www.cosmic-people.com

(snadno získáte také v knihovnách a internetových kavárnách)