1375. Rozhovor s Ortonem a Ptaahem o obrazu Duchovní Zlatá brána. (Přijal Stanislav P.) Březen 2001.

Místo: Okolí Loun.

Lidé milí,

prosím využijte tohoto daru Stvořitele našeho milovaného
vám ku pomoci v té době. Obraz tento, nechť vede vás
ve vaší volbě, kam směřují vaše srdce a touhy.
Při pohledu na něj požádejte Pána Ježíše Krista,
nechť povede vás svou Zlatou branou milosti a lásky
k sobě domů, do světa, kam vy všichni děti Světla patříte.
Váš sen a vaše cesta jsou naplněny. Návrat domů
Se blíží a náruč našeho Pána Ježíše Krista je otevřena
A připravena vás přijmout mí milí bratři a sestry.

S láskou váš bratr Orton.

 

Obraz tento je velký dar a pomoc vám.
Znázorňuje vše, co nyní se odehrává zde na Zemi,
kolem vás i v celém Stvoření. Vaše cesta se blíží
ke svému konci a my vaši bratři a sestry světelní
vám pomáháme, jak jen je možné při tomto procesu.
Proto vám byl seslán od Pána Ježíše Krista
i tento obraz přes našeho bratra světelného zde na Zemi.
Používejte ho ke svým meditacím, vciťte se do procesu,
který zobrazuje a tento vás povede po vaší cestě návratu
Otci našemu, Pánu Ježíši Kristu.

Toto ti s láskou předal Ptaah.

 

1376. Obraz Duchovní Zlatá brána. (Přijal Stanislav P.) Březen 2001.

Místo: Okolí Loun.

Duchovní Zlatá brána
Lásky a Moudrosti Pána Ježíše Krista
Skrze kterou proudí Milost a Láska pro pomoc
Planetě Zemi, školicí planetě pozitivního
tak i negativního stavu.

Tento PROCES je Božím plánem
SPASENÍ a ELIMINACÍ.

Přijmout toto poznání a Nové zjevení
Pána Ježíše Krista – Absolutní vědomí
a život jako jediný ZDROJ a ze Svobodné vůle
se rozhodnout (co nevolit),
můžeme projít zlatou branou středem Pána Ježíše Krista.
Tím si určíme pozici, postoj a vztah vůči
Nové přirozenosti pána Ježíše Krista.

Sebeuvědomění a přijetí je Začátek
Duchovní transformace.

Příprava ke změnám s planetou Zemí
(přechod z D3 do D5).
ANO na POMOC a k přípravě ke změnám v tomto
Procesu a Převibrování je i od MÝCH PŘÁTEL z VESMÍRU
bratří a sester SVĚTELNÝCH.

Poselství
            LIDSTVU
                        Poselství
                                    RADOSTI .

Poznámka zpracovatele:
2 obrazy jsou k dispozici na internetu
www.universe-people.cz a www.universe-people.com na úvodní stránce a mezi barevnými obrázky - č. 283 a 284.

 

1381. Další vysvětlení k obrazu Duchovní Zlatá brána. (Přijal Ivo A. Benda) 10.5.2001.

Místo: Česká Lípa.

 

„K obrazu, který byl vytvořen v přírodě mimo lidská sídla (vibrace) lze ještě říci:

Na Zemi proudí proud lásky a milosti Stvořitele Prvotního (svislý paprsek kolmo dolů) přes Ortona, duchovního ručitele naší Galaxie.

Nad Zlatou bránou nás - bytosti světla očekává a vítá domů Pán Ježíš Kristus s otevřenou náručí.

Ta bílá „peříčka“ jsme my, bytosti světla, které se inkarnují na Zemi ku pomoci, ty tmavé flíčky jsou temné bytosti, které také přicházejí na Zemi a snaží se ji táhnout (zatím) dolů.

Cesta k Zlaté bráně je přes duhu, tj. převibrování (změna frekvence energií), transformace a očištění.

Kolem naší planety Země jsou ku pomoci Vesmírní přátelé ve vesmírných lodích.

Zářivé barvy znázorňují pravé Stvoření, tmavá barva v levém spodním rohu znázorňuje zónu vymístění.

Země se nachází v polovině mezi pravým Stvořením a zónou vymístění, tedy v přechodu - vzestupu - transformaci ze 3. do 5. dimenze - dimenze pravého Stvoření.

Duchovní Zlatou bránu má každý člověk ve svém srdci a záleží na něm, zda si ji otevře, k tomu každého vyzýváme - prostřednictvím LÁSKY a DOBRA.