SVĚTELNÁ  KNIHOVNA    STAŽENÍ  TEXTU

 

 

CO JE S VAŠÍM DUCHEM, DUŠÍ

 

A FYZICKÝM TĚLEM  ?

 

 

„DNEŠNÍM OBJEVOVÁNÍM NÁS, VESMÍRNÝCH LIDÍ,

OBJEVUJETE SEBE SAMA, VÁŠ NEGATIVNÍ LOUTKOVÝ OVLÁDACÍ STAV,

OBJEVUJETE TO DUCHOVNÍ CESTOU – PRACÍ SVĚTELNOU NEZIŠTNOU

POMOCI BLIŽNÍM SVÝM,

SKRZE ZMĚNU SEBE SAMA, VYSVOBOZENÍ A NÁVRAT DOMŮ,

DO PRAVÉHO STVOŘENÍ,

VAŠEHO JEDINÉHO SKUTEČNÉHO DOMOVA LÁSKY.“

 

Sdělení 1930       www.vesmirni-lide.cz       11.5.2004

 

Kliknutím ZVĚTŠÍTE obrázek

 

Kliknutím ZVĚTŠÍTE obrázek

 

 

Klinutím ZVĚTŠÍTE obrázek

 

 

Kliknutím ZVĚTŠÍTE obrázek

 

 

2563. Klíčový problém lidstva (796).   (Přijal Ivo A. Benda.)  11:00-11:40 hodin.  7.10.2005.  Místo: Martin.

 

   

KLÍČOVÝ PROBLÉM LIDSTVA

 

 

„PROBLÉMEM TOHOTO LIDSTVA JE JEHO NEGATIVNÍ STAV,

DO KTERÉHO SE DOSTALO A UDRŽUJE NEGATIVNÍMI VOLBAMI.

NEGATIVNÍMU STAVU ODPOVÍDAJÍ NÍZKÉ HRUBOVIBRAČNÍ ENERGIE,

KTERÉ UMOŽŇUJÍ SNADNOU OVLADATELNOST PSEUDOTVŮRCI

VLNAMI – VIBRACEMI PŘES OVLÁDACÍ PYRAMIDU

TVOŘENOU OTROKY A POČÍTAČI Z PODZEMÍ TEMNÝCH SVĚTŮ.

 

V NEGATIVNÍM STAVU JE VĚDOMÍ PŘEVRÁCENÉ, V NEPRAVDĚ,

TAKŽE BÍLÉ JE PRO ČLOVĚKA ČERNÉ

A ČERNÉ JE PRO NĚJ BÍLÉ.

 

NEGATIVNÍ STAV JE TVOŘEN MRTVÝM ŽIVOTEM,

TEDY OTROCKÝM, NUZNÝM A UBOHÝM LOUTKOŽIVOTEM NA 95 %.

 

-----

 

TEPRVE VOLBA ČISTÉ LÁSKY VEPSANÉ V DUCHOVNÍM SRDCI

UMOŽŇUJE KOMUKOLIV VYSVOBOZENÍLOUTKOVÉHO OTROCTVÍ

A NASTOLENÍ POZITIVNÍHO STAVU VĚDOMÍ VEDENÉHO SRDCEM

VE VYSOKOVIBRAČNÍCH ENERGIÍCH

A PAK NÁVRAT DOMŮ, DO PRAVÉHO STVOŘENÍ, NEBE,

JEHO ODVĚKÉHO DOMOVA U STVOŘITELE PRVOTNÍHO VŠEHO A VŠECH.

 

V POZITIVNÍM STAVU JE VĚDOMÍ PRAVÉ, V PRAVDĚ,

TEDY BÍLÉ JE PRO ČLOVĚKA BÍLÉ

A ČERNÉ JE PRO NĚJ ČERNÉ.

 

POZITIVNÍ STAV JE TVOŘEN PRAVÝM ŽIVOTEM,

TEDY SVOBODNÝM, BOHATÝM, ČISTÝM, ŠŤASTNÝM A DŮSTOJNÝM ŽIVOTEM.

 

-----

 

ZMĚNA NEGATIVNÍHO STAVU V POZITIVNÍ

ZNAMENÁ PROVEDENÍ POZITIVNÍCH VOLEB ŽIVOTA,

ZVLÁDÁNÍ DUCHOVNÍCH ZKOUŠEK V ŽIVOTĚ,

KTERÉ JSOU DEFINOVÁNY V DUCHOVNÍ CESTĚ.

NEPATŘÍ K TOMU ŽÁDNÉ VNĚJŠÍ ORGANIZACE.

 

POZITIVNÍ ZMĚNĚ JE POTŘEBA TĚCHTO VLASTNOSTÍ:

LÁSKYPLNOST, UPŘÍMNOST, SRDEČNOST, ČISTOTA, VNÍMAVOST,

CITLIVOST, SCHOPNOST NEZIŠTNĚ DÁVAT DRUHÝM,

VÍRA V POZITIVNÍ ŽIVOT, UMĚT PRACOVAT, PÍLE A PRACOVITOST,

ODVAHA, DISCIPLÍNA, VĚRNOST, PEVNOST, TRPĚLIVOST, SKROMNOST,

ROZLIŠOVÁNÍ DOBRA OD ZLA, PRAVDY OD NEPRAVDY,

SCHOPNOST ODMÍTNOUT ZLA A REALIZOVAT DOBRA,

FLEXIBILITA V ŽIVOTNÍCH KROCÍCH, PŘIZPŮSOBIVOST,

ZBAVENÍ SE PLÁNOVÁNÍ ŽIVOTA,

EFEKTIVNOST V POZITIVNÍM VYUŽÍVÁNÍ DANÝCH ENERGIÍ

(čas, prostor, peníze).

 

NENÍ NUTNÉ K TOMU MÍT MNOŽSTVÍ POZEMSKÝCH ŠKOL,

TY JSOU K POZITIVNÍ ZMĚNĚ SPÍŠE NA PŘEKÁŽKU

(ovládací programy Sil temna).

 

 

Všem lidem na planetě Zemi předal toto poselství

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS,

kterého všichni nosíte ve svém duchovním srdci.“

 

 

www.vesmirni-lide.cz

 

7.10.2005

 

 

Kliknutím ZVĚTŠÍTE obrázek

 

 

Kliknutím ZVĚTŠÍTE obrázek

 

 

Kliknutím ZVĚTŠÍTE obrázek

 

 

Kliknutím ZVĚTŠÍTE obrázek

 

 

Kliknutím ZVĚTŠÍTE obrázek

 

 

Kliknutím ZVĚTŠÍTE obrázek

 

 

Kliknutím ZVĚTŠÍTE obrázek

 

 

Kliknutím ZVĚTŠÍTE obrázek

 

 

Kliknutím ZVĚTŠÍTE obrázek

 

 

Kliknutím ZVĚTŠÍTE obrázek

 

 

Kliknutím ZVĚTŠÍTE obrázek

 

 

Kliknutím ZVĚTŠÍTE obrázek

 

 

Kliknutím ZVĚTŠÍTE obrázek

 

 

Kliknutím ZVĚTŠÍTE obrázek

 

 

Kliknutím ZVĚTŠÍTE obrázek

 

 

Kliknutím ZVĚTŠÍTE obrázek

 

 

Kliknutím ZVĚTŠÍTE obrázek

 

 

1602.  Ovládají vás !  - (Leták 12).    (Přijal Ivo A. Benda)   30.5.2002.   Místo: Česká Lípa.

 

OVLÁDAJÍ VÁS !

 Milí lidé,

Je načase vám oznámit VAŠI SITUACI a informovat vás o VAŠÍ POZICI v rámci LOUTKOVÉHO SYSTÉMU zde na planetě Zemi ve 3. dimenzi. Už bylo dost ohlupování lidí vědci, úředníky a jinými VNĚJŠÍMI strukturami.

MYŠLENKY, KTERÉ MÁTE, NEJSOU Z 95 % VAŠIMI MYŠLENKAMI (co do vzniku a původu), ALE MYŠLENKAMI SOUSTAVNĚ, SYSTEMATICKY A RAFINOVANĚ VYTVÁŘENÝMI, ŘÍZENÝMI A DODÁVANÝMI DO VAŠÍ PSEUDOMYSLI (uměle vytvořená mysl fyzického těla) NEGATIVNÍMI MIMOZEMŠŤANY, NEVTĚLENÝMI – ZLÝMI DUCHY, ALE PŘEDEVŠÍM VTĚLENÝMI (v jiné dimenzi)NEJČASTĚJI JEŠTÍRKY (černoocí mimozemšťané s ještěrčí vnitřní strukturou těla živící se vaším strachem – hrubovibrační energií) A DALŠÍMI ENTITAMI – POD TAKTOVKOU PSEUDOTVŮRCŮ – ŠÉFŮ NEGATIVNÍHO STAVU. VÁŠ MOZEK, NERVOVÁ SOUSTAVA A SEXUÁLNÍ OBLAST JE ZCELA „PŘEDRÁTOVÁNA“ BĚHEM STAMILIÓNŮ LET TRVAJÍCÍCH FABRIKACÍ ZVÍŘAT A LIDÍ TĚMITO PSEUDOTVŮRCI. SAMOTNÝ MOZEK POUŽÍVÁTE JEN NA NECELÝCH 5 % (VĚTŠINOU ZVÍŘECÍ ČÁST), TÉŽ PŘEPŮLENÍ MOZKU A NEOBNOVOVÁNÍ MOZKOVÝCH BUNĚK JE DÍLO PSEUDOTVŮRCŮ (nikoli Stvořitele Prvotního všeho a všech).

VAŠIMI MYŠLENKAMI SE STÁVAJÍ Z VAŠÍ SVOBODNÉ VŮLE TÍM OKAMŽIKEM, KDY TYTO MYŠLENKY, NÁSILNĚ VLOŽENÉ VSTŘIKY NEGATIVNÍMI ENTITAMI, PŘIJÍMÁTE ZA SVÉ A PRACUJETE S NIMI. FYZICKÉ TĚLO JEDNÁ DLE NICH JAKO LOUTKA PRÁVĚ ZE ZMÍNĚNÝCH 95 % (průměr). TEDY, JEN 5 % MYŠLENEK A ČINŮ POCHÁZÍ ODJINUD – OD VAŠEHO PRAVÉHO ZAPOUZDŘENÉHO DUCHA SKRZE VAŠI PRAVOU ZAPOUZDŘENOU DUŠI (obr. 448, 449, sdělení 1561, 1565-7, v pouzdrech je minimální otvůrek k přežití, viz film MATRIX), OD VESMÍRNÝCH LIDÍ SIL SVĚTLA A OD STVOŘITELE PRVOTNÍHO VŠEHO A VŠECH.

TATO SITUACE SE TÝKÁ CCA 95 % VŠEHO LIDSTVA NA PLANETĚ ZEMI. TÉTO PASTI NEGATIVNÍHO STAVU SE LZE VYSVOBODIT PO VLASTNÍ VOLBĚ ZE SVÉ SVOBODNÉ VŮLE JEDINĚ LÁSKOU A NÁPOMOCNI JSOU VÁM POZEMŠTÍ PRACOVNÍCI SVĚTLA (nenápadní), VESMÍRNÍ LIDÉ A STVOŘITEL PRVOTNÍ VŠEHO A VŠECH. NEZASAHUJÍ DO VAŠÍ SVOBODNÉ VŮLE ! VŠICHNI VÁS MOC MILUJÍ A ČEKAJÍ TISÍCE A MILIÓNY LET NA VÁŠ NÁVRAT DOMŮ, DO PRAVÝCH SVĚTŮ PRAVÉHO STVOŘENÍ – NEBE, KDE JSTE BYLI PŮVODNĚ LÁSKOU STVOŘENI ČISTÝMI STVOŘITELEM PRVOTNÍM ! VÁŠ STAV NENÍ TRVALÝ, ALE DOČASNÝ, KVŮLI DŮLEŽITÉMU DUCHOVNÍMU POUČENÍ VŠECH.

DALŠÍ INFORMACE NALEZNETE V DOSTATEČNÉM ROZSAHU PŘES 5000 STRAN A 1500 OBRÁZKŮ (včetně stovek portrétů Vesmírných lidí) NA INTERNETU www.vesmirni-lide.cz a www.cosmic-people.com , COŽ JSOU Z 90 % INFORMACE PŘIJATÉ OD STVOŘITELE PRVOTNÍHO VŠEHO A VŠECH A VESMÍRNÝCH LIDÍ SIL SVĚTLA SKRZE VÍC NEŽ 100 POZEMSKÝCH PRACOVNÍKŮ SIL SVĚTLA NITERNOU KOMUNIKACÍ Z CELÉ PLANETY ZEMĚ, KTEŘÍ NEJSOU NIJAK VNĚJŠNĚ ORGANIZOVÁNI. ŽE JE O TYTO DŮLEŽITÉ INFORMACE VELKÝ ZÁJEM SVĚDČÍ POČET VSTUPŮ – 150 000 CZ A 50 000 EN.

ŘÍKÁTE SI, ŽE JSTE SVOBODNÍ – TÍMTO VÁM VYVRACÍME VAŠI PŘEDSTAVU SVOBODY, VE SKUTEČNOSTI SE JEDNÁ O PSEUDOSVOBODU – STAV UMĚLE ZFABRIKOVANÝ SKRYTĚ TĚMI, KTEŘÍ VÁS OVLÁDAJÍ – PSEUDOTVŮRCI. JSOU V TOM MISTŘI, CVIČILI SE V TOM MILIÓNY LET NA STATISÍCÍCH PLANETÁCH ZÓNY VYMÍSTĚNÍ (černé vesmíry).

ŘÍKÁTE SI, ŽE MÁTE DEMOKRACII – TÍMTO VÁM VYVRACÍME VAŠI PŘEDSTAVU DEMOKRACIE, VE SKUTEČNOSTI SE JEDNÁ O PSEUDODEMOKRACII.

NA TÉTO PLANETĚ ZEMI SE Z 6,5 MILIARD LIDÍ JEJICH DUŠE INKARNOVALY V POČTU:

(A)

900 MILIÓNŮ DUŠÍ Z PRAVÝCH PLANET (kde jsou i Vesmírní lidé)  PRAVÉHO STVOŘENÍ (zóna umístění) S POZITIVNÍM POSLÁNÍM – LÁSKYPLNÝ ŽIVOT

(B)

4,5 MILIARDY DUŠÍ ZE SVĚTŮ TEMNÝCH (zóny vymístění) S NEGATIVNÍM POSLÁNÍM

(C)

1 MILIARDA PRAVÝCH LIDSKÝCH TVORŮ (zfabrikovaných zde na Zemi) ZE SVĚTŮ TEMNÝCH (zóny vymístění) S NEGATIVNÍM POSLÁNÍM

(D)

65 MILIÓNŮ NEUTRÁLNÍCH LIDSKÝCH TVORŮ (1 % z celé populace), KTEŘÍ NEZÁVISLE ZOBRAZUJÍ SKUTEČNÝ STAV NA PLANETĚ ZEMI

S láskyplným pozdravem Světelný pracovník a Vesmírní přátelé Sil světla.

 

PLANETA ZEMĚ JE DŮLEŽITOU POKUSNOU LABORATOŘÍ

PRO CELÉ STVOŘENÍ, KDE LIDŠTÍ TVOROVÉ ZOBRAZUJÍ

V BLÁZNIVÉM PODNIKU TY NEJNEMOŽNĚJŠÍ VOLBY

A POSKYTUJÍ ŽIVOU ODPOVĚĎ NA ŽIVOTNĚ DŮLEŽITOU OTÁZKU:

JAKÉ JE TO BÝT BEZ DUCHOVNOSTI,

BEZ SPOLUPRÁCE SE STVOŘITELEM PRVOTNÍM VŠEHO A VŠECH.

-----

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS.

Viz Nové zjevení a další doporučené zdroje na www.vesmirni-lide.cz .

PS: SLEDUJTE FILMY: NESMRTELNÁ TETA, KONTAKT, PÁTÝ ELEMENT, PRAVDIVÝ PŘÍBĚH, MISE NA MARS, AKCE BORORO, STAR TREK, ZÁMOTEK (2 díly) – COCOON, MĚSTO ANDĚLŮ - CITY OF ANGELS, NENAROZENÝ, BĚLÁSEK, VIDLÁCI, BLESK, JAK PŘICHÁZÍ SNY, BAMBI - I. II. DÍL - ruská pohádka 1985, PRINC A VEČERNICE - dle pohádky O SLUNEČNÍKU, MĚSÍČNÍKU A VĚTRNÍKU, Božena Němcová, O ZTRACENÉ LÁSCE, IRSKÉ TANCE – MICHAEL FLATLEY`S.


LETÁK PŘEDÁVÁME TISÍCŮM LIDEM, VČETNĚ MÉDIÍM      30.5.2002     Viz
sdělení 1602.

 

 

Kliknutím ZVĚTŠÍTE obrázek

 

Kliknutím ZVĚTŠÍTE obrázek

 

 

Kliknutím ZVĚTŠÍTE obrázek

 

 

Kliknutím ZVĚTŠÍTE obrázek

 

 

Kliknutím ZVĚTŠÍTE obrázek

 

 

Kliknutím ZVĚTŠÍTE obrázek

 

 

Kliknutím ZVĚTŠÍTE obrázek

 

 

Kliknutím ZVĚTŠÍTE obrázek

 

 

1709. Jste v loutkovém světě (341).   (Přijal Ivo A. Benda.) 24.11.2002. 16:20-16:26 hodin.  25.12.2002. 10:20-10:40 hodin. Místo: Česká Lípa.

 

 

JSTE V LOUTKOVÉM SVĚTĚ

 

Vaše fyzická těla jsou pod kontrolou z 95 %

negativními entitami na planetě Zemi i odjinud z Vesmíru.

 

Pseudotvůrci z Vesmíru vám zapouzdřili Ducha a duši

do protonových POUZDER,

takže váš pravý Duch a pravá duše je

s vaším fyzickým tělem JEN v 5 % komunikaci !!!

 

Jste v pseudosvětě ze své vlastní svobodné volby

ovládaném Silami temna z 95 % tisíci ovládacími programy

s DOVOLENÍM Stvořitele Prvotního všeho a všech

za účelem důležitého DUCHOVNÍHO POUČENÍ na vlastní kůži.

 

Někteří z vás jsou zde,

aby se zdokonalili v LÁSCE K DOBRU, PRAVDĚ, MOUDROSTI, ŽIVOTU,

tedy v pomoci BLIŽNÍM SVÝM,

tedy v LÁSCE KE STVOŘITELI PRVOTNÍMU VŠEHO A VŠECH.

 

Větší část z vás si zde volí

zdokonalení LÁSKY KE ZLŮM, NEPRAVDÁM, HLOUPOSTI,

tedy v LÁSCE K MATERIÁLU – SVĚTU,

tedy v LÁSCE K PSEUDOTVŮRCŮM Z PEKEL, SVĚTŮ TEMNÝCH.

 

Každá z těchto VOLEB má své DŮSLEDKY A NÁSLEDKY,

které si každý jedinec vyzkouší v tomto či příštích životech

NA VLASTNÍ KŮŽI – ZKUŠENOSTNĚ A HMATATELNĚ.

 

Všechny informace najdete na internetu

www.vesmirni-lide.cz  v rozsahu 5000 stran a 1000 obrázků,

především pak v knihách NOVÉHO ZJEVENÍ, a v knihách

I.-VII. ROZHOVORY S POUČENÍM OD MÝCH PŘÁTEL Z VESMÍRU,

NEBE A PEKLO, KÁZÁNÍ NAHOŘE A

KRISTUS ODHALUJE STÁT DÉMONŮ.

 

Ivo A. Benda se Stvořitelem Prvotním všeho a všech.

 

 

Kliknutím ZVĚTŠÍTE obrázek

 

 

1645.  Jak nalézt pravdu ? (331).   (Přijal Ivo A. Benda)   13.9. 2002.  8:10-8:12 hodin.   Místo: Česká Lípa.

 

 

PRAVDA

CHCETE-LI ZNÁT PRAVDU,

TAK VŠECHNO, CO VÁM VNUCOVALI A VNUCUJÍ

VE ŠKOLE, V ZAMĚSTNÁNÍ, V MÉDIÍCH A JINDE,

JE PŘESNĚ NAOPAK.

TAK JEDNODUŠE MŮŽETE NAJÍT PRAVDU.

JE JEDNODUCHÁ.

 

SLOŽITÉ A KOMPLIKOVANÉ JSOU OVLÁDACÍ PROGRAMY,

KTERÝMI VÁS DRUHÁ STRANA DRŽÍ

V HLUBOKÉ NEVĚDOMOSTI A OTROCTVÍ.

 

 

1761. Ovládání fyzických těl lidí pomocí individuálního ovládacího systému (353). (Přijal Ivo A. Benda a další.) 12.-30.6.2003. Místo: Česká Lípa.

 

Ovládání fyzických těl lidí

pomocí individuálního ovládacího systému

 

Doporučuji schéma – obr. 811 (barevně) a 812 (čb) na www.vesmirni-lide.cz . Jde o výpovědi pověřených lidí, kdy mohli v rámci svého světelného poslání v doprovodu a s výkladem SKUPINY VESMÍRNÝCH LIDÍ vidět a po spánku zapsat (ráno) tyto aktuální informace z dílny negativních entit, které ovládají pozemské lidstvo z 95 % ošklivým, podvodným a rafinovaným způsobem. Odhalení jejich postupů je také pomocí pro nás a přispívá k pochopení našeho pseudosvěta a pseudoživota, který zde žijeme. Pomocí pochopení se pak lze efektivněji vysvobodit ruku v ruce s LÁSKOU čistou jako padlý sníh.

 

,,Nikdo není tak beznadějně zotročený, jako ti, kteří falešně věří, že jsou svobodní.‘‘

Johan Wolfgang von Goethe

 

Na každé FYZICKÉ TĚLO člověka působí MNOHO SVĚTELNÝCH BYTOSTÍ – PRAVÉ DUCHOVNÍ PRINCIPY a MNOHO NEGATIVNÍCH ENTIT – PŘEVRÁCENÉ DUCHOVNÍ PRINCIPY (viz knihy Nového zjevení). Působení je UMOCNĚNO skutečností, že pseudotvůrci za tím účelem ZAPOUZDŘILI Ducha a duši u 99,9985 % obyvatelstva planety Země (rok 2003), aby ti pak NEBYLI schopni správně řídit fyzické tělo. Jeho život je utvářen PRŮNIKEM TĚCHTO ENERGIÍ, JEHO VLASTNÍM STAVEM a SÁM PROVÁDÍ VOLBY, KTERÉ DRUHY ENERGÍ POUŽIJE KE SVÉMU ŽIVOTU. Velkou roli zde hraje VĚDOMÍ – SCHOPNOST ROZLIŠENÍ POZITIVNÍHO A NEGATIVNÍHO na základě jeho STUPNĚ POZNÁNÍ. Naše DUCHOVNÍ UČENÍ na internetu www.vesmirni-lide.cz je zdrojem, který slouží k této pomoci.

Ovládaný pozemšťan, který postupuje po spirále své Duchovní cesty (sdělení 819 – 847), po postupném překonávání samoovládacích programů (materialismus, kariérismus, peníze, alkohol, požitky, apod.) vyžaduje stále více pozornosti ze strany negativních entit z Temných světů. Tyto entity pak vytváří INDIVIDUÁLNÍ OVLÁDACÍ PROGRAM.

Jedinec, který dále postupuje vzhůru po spirále Duchovní cesty, více a více narušuje negativní systém svou pozitivitou a láskou a v otáčce 7. si s ním negativní entity v individuálním ovládání neví rady.

Každý člověk má v ose fyzického těla – v páteři – HLAVNÍ KANÁL, který je tvořen ve středu HVĚZDNÝM KANÁLEM a kolem něj množstvím MALÝCH KANÁLKŮ. Hvězdný kanál patří Stvořiteli Prvotnímu všeho a všech, tedy jím prochází informace od Něj a k Němu a nelze jej zablokovat. Ty další kanálky okolo hvězdného kanálu patří dané bytosti, má za ně ODPOVĚDNOST a u 98,75 % pozemšťanů je více méně ZABLOKOVÁN – tedy nefunkční, a to vlivem NEGATIVNÍHO ŽIVOTA V TOMTO A PŘEDCHOZÍCH ŽIVOTECH. Pouze 1,25 % pozemšťanů ŽIJE LÁSKU A DOBRO, a tedy nemá hlavní kanál zablokován, a mají tedy i více méně funkční čakerní systém.

Proto tedy každá bytost v zóně vymístění má podél hlavního kanálu 2 pomocné kanály:

Vlevo – POZITIVNÍ POMOCNÝ KANÁL

Vpravo – NEGATIVNÍ POMOCNÝ KANÁL

Pomocné kanály jsou vzdáleny asi 12 cm od hlavního kanálu a s ním jsou spojeny na úrovni srdeční – 4. čakry, kudy si bytost lidská volí rychlostí myšlenky okamžitý přísun pozitivních či negativních informací – energií z pomocných kanálů do SRDEČNÍ ČAKRY. Ta se podle druhu energií buď OTEVÍRÁ (pozitivní, láskyplné en.) nebo ZAVÍRÁ (negativní en.), jako VÁHA.

Ze srdeční čakry jsou instrukce předávány do lidské mysli a pseudomysli a ty spouští ve fyzickém těle pozemšťana některé ze 2 bilionů genů – programů pro přímé vykonávání pohybů a životních kroků. Při tom POZITIVNÍ INSTRUKCE spouští jen ČISTÉ GENY, NEGATIVNÍ INSTRUKCE spouští zase jen ZATÍŽENÉ GENY, kterých mají lidé dnes 80 % v průměru.

99,9985 % lidí na planetě Zemi má duši a DuchaPOUZDRECH, což provedli pseudotvůrci za účelem OVLÁDÁNÍ fyzického těla. Dnes je jimi 95 % lidí ovládáno na 95 % !

Jen 106 000 lidí – 0,0015 % má nezapouzdřenou duši a Ducha, z toho 33 000 dospělých lidí má tedy obnovenou pravou komunikaci mezi Duchem, duší a fyzickým tělem, a 73 000 dětí má původní pravou komunikaci mezi Duchem, duší a fyzickým tělem.

Za účelem POMOCI – SHORA do LEVÉHO – POZITIVNÍHO POMOCNÉHO KANÁLU dodává pomocné informace – energie minimálně 1 SVĚTELNÝ PRŮVODCE – VESMÍRNÍ LIDÉ SIL SVĚTLA – MULTIDIMENZIONÁLNÍ BYTOSTI, které cítíme „V DUCHU“ nebo jako INTUICI, tichý hlas s POZITIVNÍM VEDENÍM S LÁSKOU, PRAVDOU A MOUDROSTÍ - pravdivými, pozitivními a aktuálními informacemi.

Za účelem negativního ovládání – jako LOUTKY – ZESPODU do PRAVÉHO – NEGATIVNÍHO POMOCNÉHO KANÁLU dodává NEGATIVNÍ OVLÁDACÍ INFORMACE BEZ LÁSKY, BEZ PRAVDY A BEZ MOUDROSTI – energie NEGATIVNÍ OVLÁDACÍ PSEUDOSYSTÉM. Ten mj. tvoří 3 negativní entity – STRÁŽCI – STÍNY – VE SVĚTECH TEMNÝCH:

(1)

INFORMATIK ANALYTIKANALYZUJE celkovou situaci ovládané scény a ovládaného pozemšťana. Volí vhodné postupy k vytvoření nutných BLOKŮ v jeho tělech a čakrách, a hlavně OVLÁDACÍCH PROCEDUR – PROGRAMŮ, které pak předává ANALYTIKOVI PROGRAMÁTOROVI. Má k dispozici všechny životní pásky předchozích životů a provádí velmi podrobné PSYCHO – SOCIO – ANALÝZY na silné a slabé vlastnosti ovládaného pozemšťana. Životní páska ovládaného pozemšťana je na jeho monitoru ve středu, po stranách jsou další životní pásky pozemšťanů z jeho nejbližšího okolí – např. 6 (zaměstnání, rodina, atd.) – VNĚJŠÍ OVLÁDÁNÍ POMOCÍ JINÝCH LIDÍ – ENERGETICKÝCH KANÁLŮ.

NOVOU SCÉNU může vytvořit NEJDŘÍVE ZA 1 – 3 DNY. PROTO PRO POZITIVNÍ A LÁSKYPLNÉ LIDI JE VÝBORNOU POMŮCKOU TÉMĚŘ NIC NEPLÁNOVAT – JEN NA POSLEDNÍ CHVÍLI SE ROZHODOVAT POD VEDENÍM SIL SVĚTLA KROK ZA KROKEM. PAK JEJICH PROGRAMY A SCÉNY (I S DALŠÍMI LIDMI) NEJSOU DOSTATEČNĚ ČI VŮBEC PŘIPRAVENÉ !!!

Analytické údaje jsou také vytištěné na papíře, barevnými texty s našimi písmeny a jsou rozsáhlé. Pokud je někdo skutečně zdravý a v lásce, tito pozemšťané jsou hovorově popisováni jako „nemocní“ a potřebují „léčit“ (tj. navodit onemocnění, úraz) tak, aby byly „zdraví“ (tj. nemocní).

OSOBNÍ KARTĚ je např.:

MINULÉ ŽIVOTY – mají všechny k dispozici, ne všemu správně rozumí

VZDĚLÁNÍ – může být i vzácné vzdělání, speciální vzdělání, schopnosti … (získané před zrozením – předchozí životy a vlastní výcvik v intermediálním světě před zrozením, a po zrození – pozemské vzdělání včetně vlastních zájmů)

ODKUD DUCH A DUŠE PŘIŠLI – ze kterých úrovní – dimenzí, vesmírů a světů, ze které duchovní rodiny

POSLÁNÍ – ÚKOL základní – POZITIVNÍ ŽIVOT, nebo s oborem teleinformační, meditační, léčitelský, specifika … kresby portrétů Vesmírných lidí tužkou (v mládí), dnes povídání o nich ve vlaku … org. přednášek jiného pracovníka o Vesmírných lidech, dělá přenosy lidem (od Vesmírných lidí – ústně) …. další aktivity … atd.

CHOVÁNÍ

OBLEČENÍ

SEXUÁLNÍ ORIENTACE

ZDRAVOTNÍ KARTA – (písmo modře) odchylky od normy, chorobopis – vše (ne jen to, co mají pozemští lékaři), info o léčbě na Zemi – účinná, neúčinná … na konci byl znak – modrý pták (jako ODS). 98 % lidí je více či méně nemocných.

Spis např. může obsahovat tyto důležité informace:

Po roce 1973 hodně info o Vesmírných lidech (kód „nejmladší“) (tzv. sci-fi literatura hlavně ze Sovětského svazu, ta byla reakcí východního bloku (SSSR) na úspěchy USA v dobývání Měsíce, i např. film „AKCE BORORO“ a jiné filmy – pozn. zpracovatele), v důsledku toho toto vede k procitnutí a k prvním příznakům lásky.

Info o dalších kontaktech …

Další klíčové body: Byl smutný, přátelský, nevědomě přátelský, 1. intimní kontakt, slib věrnosti, pokračování vztahu, překročení mezinárodně platné hranice pro lásku.

Komunikace se mnou (ovládající entitou) ohrožena kvůli nejmladším.

Plán opatření - cíle:

- zamezit kontakt s partnerem a vyšší úroveň citů

- navodit bezvýchodnost situace

Další údaje o osobě:

- vysoká duchovní účast na systémovém zadání

- přesnější vyjadřování, nedostatek negativních pohnutek, zlepšení tvůrčích snah

- přiměřený ovládací systém

- začátek dalších nových tvůrčích aktivit a vůbec zlepšení negativních postojů v práci (zdroj -datasystém)

Závěr:

(1)

Přistupovat s největší opatrností, stávající přístup byl nedostatečný, možnost infiltrace.

(2)

Ovládání bylo neúměrné, přímá účast dalších entit je nevyhnutelně nutná, vysoká míra láskyplnosti nejmladších (Vesmírných lidí)

(3)

Mnohem častější láskyplnost než dosud, společné prožívání začínajících neúměrně vysokých rádoby pozitivních dalších možností.

(4)

Možná dalekosáhlá výkonná skupina zaměřená pro práci na dalších změnách.

Dále je v jejich PC vidět:

- PODROBNÝ výčet zdravotního stavu negativní věci …

- dle něj – budujeme NOVÉ POČÍTAČOVÉ PROGRAMY PRO DALŠÍ NEGATIVNÍ OVLIVŇOVÁNÍ (datasystém)

- nedostatek láskyplnosti (u nich jiné slovo – kód, naše slovo láskyplnost je pro ně nebezpečné svým vyzařováním – pozn. zpracovatele)

- nevyzrálá citová zralost k některému z dalších příslušníků duchovní rodiny

- nezvyšuje si vibrační úroveň, nevyzrálá vazba na onoho představitele

- účast na dalších procesech nevyhnutných pro zavedení NELÁSKYPLNÝCH KONKURENCESCHOPNÝCH VZTAHŮ

- OBRÁZKOVÁ KNÍŽKA (sledována po celou dobu tohoto přenosu) – okénka, v nich kresby – IMPAKTY – ZAVÁDĚNÍ NEGATIVNÍHO ENERGETICKÉHO IMPULSU (např. bolestivost) DO VŠEHO, CO JE NA TĚLE. Negativní působení v našem těle se postupně projeví neláskyplností v našem vědomí, což povede k účinnosti takového programu, kdy člověk SÁM postupně ODSTRAŇUJE svoji přirozenou vybavenost zaměřením se na své problematické partie, a tím si vytváří zaváděcí kanál pro další zavádění do těla. Cílem je např. obecně navodit PŘEDSTAVU BOLESTI (v konkrétním provedení) tak, že tuto dodanou energii – impakt příjemce potom SÁM živí a zvětšuje vlastním negativním myšlením (ANO, vždyť já jsem nemocný, ono to bolí, opravdu to bolí, a móc, móc … „VŽDYŤ JE TO PRAVDA“, „MÁ TO TAK BÝT“, stěžování si, atd.)

- vidím dvojlist s řadou obrázků, nejprve začíná prvními 2 okénky – hlava dráčka, v dalších je impaktovaná osoba, od 6. obrázku dále je nějaký muž s parůžky (graficky znázorněno) – UCHO – vývojové stádium některého jiného druhu vašich rádoby přítelíčků – jde o postupné zavedení neláskyplnosti, dojde k vytvoření několika druhů domorodého živočicha s názvem UCHO (parůžek). Tedy impakt ukazuje postup vstřiku negativní energie (hlava dráčka) do cílové osoby a dále je cílový stav, který může trvat krátce, dlouho, nebo se dále zhoršit dalším působením jak cílové osoby (ovládání jí tak, aby se sama více propojila s ovládacími programy, jako nová a jiná pavoučí síť, do které se zamotá, pak zase další jiná síť atd.). Poslední hlava má být konečná fáze vytvoření nějakého druhu (plán). Odehrává se mimo nás v jiné dimenzi v tělech jiných zvířat, která mají být znetvořena k pavědeckým účelům. Účinnost takové nelásky je vždy kolem 60 % úmrtnosti živých bytostí při pokusech. Tam to modelují – zkouší. Dalekosáhlé větší změny v myšlení bytostí jsou často větším zlem – peklem, než nynější zaváděcí postupy. Zde tedy vidíte, kolik mnoho dalších negativních bytostí a procesů (a obětí) se podílí na negativním modelování (příprava) a vlastním negativním ovládání pozemšťana !!!

- celkově obrázková knížka působí dojmem jako „knížka o škaredé pohádce“

- žlutá placatá deska (jako gramofonová) – na kraji je malý černý výřez tvaru ostré špičky (nakousnutá), otáčí se dokola, když je výřez v určitém místě, dojde k impaktu konkrétní bolesti (např. rameno …) a člověk si ji pak sám živí připomínáním si jí …

- takto může být navozeno třeba i období, kdy se chce plakat

- postupně je cíl vytvořit další bloky – dle plánu bloků, který je vytvořen na každého jedince na mnoho životů dopředu

- bloky se vytváří podobně, jako když stavíte stavbu, nejprve musíte udělat základy, pak stěny atd. Tedy nelze vkládat impakty libovolně, ale podle určitého plánu, schématu. Láskyplný a čistý člověk (bez bloků) je imunní vůči impaktům

- dnešní zdravotní údaje – ve zprávě jsou zfalšovány – dány jsou loňské (horší), aby byly výsledky přesvědčivější před nadřízenými (řídící entity) a snadno rozeznatelnější od nově vyvinutých postupů (v přípravě). Tím se snaží strážci – stíny „vylepšit“ nedobré výsledky své pseudopráce (v tomto konkrétním případě) před těmi, kdo na ně dohlíží a kontrolují je – stejně jim dělají hloubkové kontroly …, a pak je zle nejen pro ně, ale i pro ovládaného pozemšťana – mnohem intenzivněji působí ty řídící entity (stavy deprese apod.), pak pro pozemšťana je nejlepší ochranou Stvořitel Prvotní všeho a všech a u Vesmírných lidí dochází k přítomnosti Aštara a Ptaaha v lásce ochranné místo ostatních Vesmírných přátel. Záleží vždy na pozemšťanovi, jak se zachová !

- naše nové přátelství, důležité životní testy, osudovost, vybrané životní události, ke kterým nemohl zaujmout pozitivní přístup, už několik měsíců trvající problematické spojování (s negativními entitami)

- pozemšťanovi jsou vstřikovány ovládací myšlenky a promítány ovládací obrazy, ovládací systém ihned detekuje ÚČINNOST ovládání - % - přesně a také odstupňovaně – ovládání úspěšné, méně úspěšné, průměrné, podprůměrné, neúčinné. V případě neúspěšnosti ovládání ovládací systém ihned vybírá z datasystému další varianty ovládání (má jich mnoho) a opět jde rychlé hlášení zpět o úspěšnosti – zpětná vazba.

- MÍRA OVLÁDÁNÍ závisí v podstatě na 2 parametrech :

(1)
DLOUHODOBÁ POZICE na spirále DUCHOVNÍ CESTY (odpovídá tomu i množství zatížených, tedy použitelných genů druhou stranou) – z výchozího bodu 95 % ovládání KLESÁ na průměrných 10 %, v rozsahu od 5 % (informatici, kteří mají lepší vědomí o struktuře procesu ovládání) do 15 % ostatní na poslední otáčce Duchovní cesty. Dejte si pozor na lidi, kteří vám sami hlásí (bez vašeho dotazu), že jsou na konci Duchovní cesty – toto bude jeden z ovládacích programů. Ti kteří tam jsou skutečně (33 000 dospělých lidí ze 6,5 miliardy lidí), budou určitě skrytí a rozhodně to nebudou sami od sebe veřejně vyhlašovat (vyjma snad v intimním rozhovoru ve dvou lidech). Téměř všichni na Duchovní cestě se nachází v pozici od 1. otáčky do 5. otáčky (klesá množství lidí) – viz obr. 692 na www.vesmirni-lide.cz .

(2)
OKAMŽITÝ DUCHOVNÍ STAV – ROZPOLOŽENÍ – je kolísavý dle okamžitého stavu zvládání duchovních zkoušek. Např. nejlepší řešení je, pokud jste se dopracovali tak daleko, kdy máte partnera opačného pohlaví v intenzivním láskyplném vztahu, sdílíte jej – tu niternou energii lásky a dobra – a pak KDYKOLIV si můžete v jakékoliv situaci – v duchovních zkouškách - navodit v představě toto maximální sdílení - milování s milovaným partnerem, a to i při práci, činnosti ! (ne jen v klidu či meditaci). Pokud tohle dokážete, pak vyzáříte tolik té lásky – vnitřní jemnovibrační energie, že pak jeden ovládací program za druhým hlásí NEÚČINNÉ, NEÚČINNÉ, NEÚČINNÉ …..
(znám to již delší dobu – pozn. zpracovatele).

 

KRIZOVÝ ŠTÁB se schází u nejláskyplnějších lidí i každou hodinu (pozice asi od 5. otáčky Duchovní cesty dále). Na ČERNÉ TABULI je křídou rozpis jednotlivých služeb strážců – stínů – OPERATIVNÍ HLÍDKY, i po 1 hodině. Krizový štáb vypracovává jednotlivé teoretické situace – modeluje scény, aby se zaměřený pozemšťan dostal co nejvíce do NEGATIVNÍCH SITUACÍ, např. SPOLEČENSKÉ ZNEMOŽNĚNÍ SE PŘED VĚTŠÍ SKUPINOU LIDÍ. U zdravotního stavu je to ZHORŠOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU, modelují se např. SITUACE DOPRAVNÍ NEHODY – zlomeniny apod. Nebo NEPŘÍJEMNOSTI – v rodině, zaměstnání a jinde (pomluvy, nepříjemné situace, zážitky …). Entity krizového štábu mají světle šedozelené uniformy s červeným paspulováním límců.

Je plánováno vytvoření NĚKOLIKA NOVÝCH RAS, se kterými se počítá s novým pseudovývojem na MILIARDY LET – MNOHO ŽIVOTŮ. Neprobíhá to jen na jedné planetě, ale i v JINÝCH ČÁSTECH VESMÍRU – zóny vymístění - se provádí nějaké přibývající pokusy, které nadále spojenými silami monitorujeme (Vesmírní lidé Sil světla). JIŽ MILIARDY ROKŮ TO TAKTO PROBÍHÁ S VÁMI (ne jen na planetě Zemi).

Je třeba si uvědomit, že je nám dodáváno velké množství negativních informací, takže další už nejsou zapotřebí.

Pracují také hojně s texty z našeho VNĚJŠÍHO SVĚTELNÉHO SYSTÉMU www.vesmirni-lide.cz a viděli jsme texty přesně stejné – barevné, sdělení začínající „Milý Ivo, …“, za některými odstavci jsou vloženy jednobarevné (červené) poznámky k textům – jejich význam, nebezpečnost atd. Negativní entity ale NE všem textům rozumí, mají s tím problém. Tento vnější světelný systém je pro ně nejnebezpečnější, neboť nejlépe, nejpravdivěji a nejaktuálněji odhaluje celý pseudosystém a obsahuje efektivní způsob vysvobození z pasti negativního stavu a lidé se pomocí něj NEJEFEKTIVNĚJI vysvobozují.

Účelem je vždy PONÍŽIT VIBRACE POZEMŠŤANA A VYTVOŘIT NOVÉ BLOKY V TĚLECH A ČAKRÁCH, v HLAVNÍM KANÁLU – VRÁTIT POZEMŠŤANA ZPĚT PO SPIRÁLE DUCHOVNÍ CESTY A UČINIT JEJ SNADNO OVLADATELNÝM. U VĚTŠINY LIDSTVA NYNÍ ROSTE POČET ZATÍŽENÝCH GENŮ A BLOKŮ A PROBÍHÁ PŘÍPRAVA REALIZACE ZAVÁDĚNÍ ČIPOVÉ TOTALITY, KDE JE ZÁMĚR ZVÝŠIT OVLÁDÁNÍ POZEMŠŤANŮ NA 99,99 % A S TAKOVÝM STAVEM OVLÁDÁNÍ PROVÁDĚT DALŠÍ ÚROVNĚ ZEL A NEPRAVD DLE ZÁMĚRU PSEUDOTVŮRCŮ.

(2)

ANALYTIK PROGRAMÁTORPROGRAMUJE dodávané instrukce od INFORMATIKA ANALYTIKA a předává je ZAVÁDĚJÍCÍ ENTITĚ.

(3)

ZAVÁDĚJÍCÍ ENTITA – PRACOVNÍK PRO DÁLKOVÝ PŘENOS DAT ZAVÁDÍ A DÁLKOVĚ PŘENÁŠÍ do negativního pomocného kanálu pozemšťana OVLÁDACÍ PROGRAMY na konkrétní PSEUDOŽIVOT. Antény jsou umístěny na Měsíci - předsunuté základně, coby uměle přivleklém tělese Silami temna se spoustou podzemních prostor, zakamuflovaných „přirozeným pustým povrchem starým 4,5 miliardy let“. Vlny prochází i nitrem planety Země.

Zde mohou VESMÍRNÍ LIDÉ TLUMIT NEBO RUŠIT přenos ovládacích dat (Duchovní cesta – pomoc). Rušení může také probíhat tehdy, když je ovládaný pozemšťan v blízkosti velmi láskyplného pozemšťana, je vlastně v jeho velkém světelném štítu, obalu, který znemožňuje průnik ovládacích energií. Všechna tato rušení jsou ale dočasná. Trvale zrušit ovládání lze pouze dopracováním se na poslední – 7. otáčku Duchovní cesty (odpouzdřen Duch a duše, je s nimi plná komunikace, a pozemšťan má rozsáhlý světelný štít kolem sebe s jinou vibrací – lásky) a pak ÚNIK ze zóny vymístění (obecně). Naopak se používá pomocný kanál – převaděč – mnohem negativnější osoba, skrze kterou je nalévána hrubovibrační energie na ovládaného pozemšťana (např. ochranka prezidenta, určitý člověk v hudební skupině převádějící hrubovibrační energie na zpěváka, ale i běžně v každodenním životě.) Obecně – čím větší je sídlo – město (dle počtu obyvatel, nejhorší v ČR je Praha, hlavně pak střed, kde se vše násobí), tím má ve dne více hrubovibračních energií a v tomto prostředí jsou pozemšťané lépe ovladatelnější, než v malých městech a obcích, nejhorší prostředí na dálkové ovládání je příroda !

Každý den ráno program začíná příkazem „ATKAVISE“ – START, ZAČÍNÁME – spouští se při probuzení pozemšťana a vidí ho zblízka v dimenzionálním okně své kanceláře (viz např. film Příšerky s.r.o. – pozn. zpracovatele). Hranaté znaky rychle běhají ve svislých asi 7 pásech – sloupcích (jako děrný štítek či film) na monitoru, prostřední je širší (ovládaného pozemšťana), většinou čtverce, obdélníky, trojúhelníky, elipsy, v nich jsou další symboly, a jsou tam i jiné znaky (např. 2 svislé čárky s obloučkem nad nimi). Pásky jsou zelenošedé a znaky ve sloupcích stejně velké a podobné. Jsou tam i písmena – znaky, které nejsou z naší abecedy, např. jako malé „h“ s tím, že horní část není rovná, ale různě vlnovkovatá. Tyto znaky jsou od pseudotvůrců. Zavádějící entita má modré oblečení (jako nádražák) – kalhoty tmavomodré, světlejší modrou košili s tmavou modrou vázankou. Viděli jsme i prostorově probíhající znaky programů shora dolů i kolem pozemšťana, jakoby na válcové ploše kolem něj. Ty jsou (včetně obrazovek) nehybné v případě spánku člověka, jakmile se probouzí, ihned se dávají do velmi rychlého pohybu - velmi zřetelně jsme opakovaně viděli.

Pro OPERATIVNÍ ZÁSAHY je ŘÍDÍCÍ CENTRÁLNÍ SYSTÉM – DATASYSTÉM. Příkaz pro spuštění jakéhokoliv programu je „TEKAVA“. VYHLEDÁVACÍ – ČTECÍ PROGRAM, který reaguje na určitá energetická spojení, řídí SAMOSPOUŠTĚCÍ PROGRAMOVÉ SMYČKY.

Neustále se napojuji na datasystém, který je řízen zvenčí. Do našeho mentálního těla jsou nám zaváděny negativní projevy energetického pole tak, aby mohlo docházet k ovlivňování našeho negativního uvědomění - v období před dobou usnutí - kdy je mentální tělo aktivní. Zde je nutno se obrátit, (poprosit, modlit) ke Stvořiteli Prvotnímu všeho a všech o pomoc, a pomáhá to.

Každý ze 6,5 miliardy pozemšťanů (rok 2003) má celkem minimálně 9 stínů – strážců, vždy po 3 u Ducha, duše a fyzického těla. Na ně dohlíží ŘÍDÍCÍ ENTITY (monitorují pohyb nejláskyplnějších pozemšťanů, zvláště se speciálním posláním, ti jsou ale zase hlídáni Vesmírnými lidmi) a celý ovládací pseudosystém je v moci PSEUDOTVŮRCŮ s dovolením STVOŘITELE PRVOTNÍHO VŠEHO A VŠECH za účelem poskytnutí ODPOVĚDI, CO NEVOLIT.

Toto ovládání lidstva na planetě Zemi probíhá od doby jeho zfabrikování jako jeskynního člověka pseudotvůrci, tj. po 7 milionů let.

V době PO posledním pádu Atlantské civilizace na planetě Zemi před 11 200 lety uprchlí Atlanťané postavili některá sídla, např. ve střední Americe - v Mexiku, Guatemale, Belize (např. obr. 79), kde můžete vidět často pyramidové stavby s obdélníkovou anténou na vrcholu - a to často 2 pyramidy s anténami proti sobě. Tam se tito ztroskotalí Atlanťané snažili řídit pomocí energií některé procesy - počasí, zúrodňování půdy v okolí, ale hlavně se snažili rušit ovládací vlny - energie Sil temna, což samo o sobě ukazovalo na jejich již ne příliš dobrou pozici. Jednou z těchto funkcí měly i přístroje na hrudi vyobrazené na sochách - sloupech v Tule na obr. 84.

Upozorňuji čtenáře, aby na tyto informace často nemyslel, neboť se tím napojuje na své ovládače !!! Se vším je třeba pracovat s VELKOU LÁSKOU, v opačném případě podlehne druhé straně (a většinou o tom neví).

Je třeba si uvědomit, že je vám dodáváno velké množství negativních informací, takže další už nejsou zapotřebí zde v našem systému www.vesmirni-lide.cz .

Vesmírní lidé Sil světla se CHRÁNÍ před kontaminací negativními energiemi tak, že VŠECHNY tyto energie V PRVNÍ FÁZI ANALYZUJÍ A VYHODNOCUJÍ JEJICH ANDROIDI A POČÍTAČE A ONI DOSTÁVAJÍ JIŽ HOTOVÉ VÝSLEDKY TĚCHTO PROCESŮ. Dále PRACUJÍ JEN 3 HODINY DENNĚ (NA LODÍCH), VĚTŠINU ČASU MÁME PRO OSOBNÍ DUCHOVNÍ ŽIVOT, VČETNĚ MEDITACÍ A JINÝCH POSTUPŮ OČIŠŤOVÁNÍ OD NEGATIVNÍCH ENERGIÍ.

 

Na planetě Zemi je následující POPULAČNÍ VÝVOJ, je to křižovatka duší, které odněkud přišly a putují dále do dalších světů dle vlastní volby během velmi krátkého života (cca 70 let) plného nabídek, voleb a výzev zde na této Zemi:

rok počet zrozených lidí

1000 : 200 milionů (200 000 000)
1650 : 500 miliónů (500 000 000)
1830 : 1 miliarda (1 000 000 000)
1930 : 2 miliardy (2 000 000 000)
1950 : 2,5 miliardy (2 500 000 000)
1970 : 4 miliardy (4 000 000 000)
1985 : 5 miliard (5 000 000 000)
2000 : 6,4 miliardy (6 400 000 000)

Velký populační růst je podmíněn také zrozováním duší z pozitivního stavu (Pravých světů) s pozitivním posláním ve 2 vlnách: Připravovačů - cca před rokem 1945 (konec 2. světové války), a hlavní vlny – cca po roce 1945 (dnes je zde 900 milionů duší s tímto původem, nemusí být ale všechny pozitivní !) a následnou reakcí pseudotvůrců, kteří sem posílají 5 x více duší z Temných světů či pravých lidských tvorů s negativním posláním (viz knihy NOVÉHO ZJEVENÍ na www.vesmirni-lide.cz ). Kromě pravých lidských tvorů (ti mají pseudoducha a pseudoduši od pseudotvůrců) se všechny ostatní duše sem rodí jen JEDENKRÁT ! Klidně mohou mít zážitky z maximálně 11 životů zde na planetě Zemi, ale jsou to PROŽITKY PŘEDANÉ NA ŽIVOTNÍ PÁSCE OD SVÝCH MDB (multidimenzionálních bytostí). Pro fyzický 12–ti dimenzionální multivesmír je jich celkem 12 a tedy maximum předaných životních pásek s prožitky na planetě Zemi je 11 (viz Základy lidské duchovnosti na www.vesmirni-lide.cz ).

 

Toto svědectví je předáno na základě informací předaných ve spánku a zapsaných po probuzení a dále běžnou niternou komunikací s Vesmírnými Přáteli – MDB. I ve snu nás naše multidimenzionální bytosti provázejí – exkurze s výkladem – v těchto ovládacích strukturách negativního stavu, vše s velkou láskou a radostí. Zde konkrétně předávala info z části i D., kterou jsme viděli ve světle zelenkavých šatech s přítelem u bazénu a palem, květin – v krásných barvách. Zabývá se mj. výzkumem gravitačních polí na planetě Zemi a jinde.

Z pozemských organizací se těmto ovládacím praktikám nejvíce přibližují (zhruba) špionážní organizace (CIA, FBI, mnoho dalších), média – manipulace s vědomím mas lidí, učí je to na univerzitách, především v USA na čelních univerzitách (Kalifornie, …) – vzor, pilotní projekty, dle nich se pak přenáší do dalších vysokých škol, v ČR je to hlavně Karlova univerzita (Fakulta žurnalistiky, HTF, Lékařská fakulta,…) a jiné vysoké školy. Vše financované z násilně vybraných daní – energií ovládaných mas lidí. Takto se vybraní pozemšťané (sami se vybrali) učí stejné činnosti, jako je dělají výše zmíněné entity z Temných světů – pekel. Pokud mají „dobré“ výsledky, jsou za ně pak „odměněni“ Temnými entitami postupem „vzhůru“ (ve skutečnosti níže do pekel) s větší možností rafinovaně ovládat a okrádat o energie jiné nešťastníky.

Pokud mluvíme o PŘEVRÁCENÍ duchovních hodnot – jde o převrácení myšlení, cítění a chování, které jsou popsány v našem vnějším světelném systému www.vesmirni-lide.cz – zde hlavně „KÁZÁNÍ NA HOŘE“ a knihy „NOVÉHO ZJEVENÍ“ a samozřejmě knih „ROZHOVORY S POUČENÍM OD MÝCH PŘÁTEL Z VESMÍRU“.

Po umístění schématu 811 – ovládání fyzického těla – na www.vesmirni-lide.cz 20.6.2003 se rozvinula válka – zuřící Síly temna napadly Síly světla (flotily) a probíhají boje – jednak kvůli umístění na web a také kvůli podpoře Sil světla těm, kteří zde na Zemi tuto práci dělají (příjem info a šíření info). Takto vše probíhá – zde je pouze zobrazující vrcholek pyramidy všech procesů a dějů, které v mnohem větším rozsahu probíhají UVNITŘ – ve VNITŘNÍCH SVĚTECH. Na každého jedince jsou minimální počty bytostí Sil světla a Sil temna – které se snaží jim svým způsobem dodávat energie, ale ve skutečnosti jde ještě o mnohem větší počet bytostí (tedy ne vždy minimální). A právě když je dodán Silami světla sem na Zemi průnik světelné informace nového druhu – kvality, Síly temna rozezleně reagují a projevují se svým způsobem, neboť se obtížně vyrovnávají se změnou stavu zel a nepravd na dobra a pravdy. Pod každým člověkem na vrcholku pyramidy si můžete představit větve a větvičky (jako u kořenů stromu pod zemí) – které znázorňují množství dalších bytostí obou dvou stran (Sil světla a Sil temna), které se podílejí svými energiemi - informacemi na našem „životě“. Aby jste rozuměli, nyní (22.6.2003) řada dalších světelných pracovníků zde na Zemi schéma 811 posílá dále dalším lidem … prostě pořádně to zde opět bublá a vře …

 

Viz sdělení 819 – 847 – DUCHOVNÍ CESTA z knihy III. ROZHOVORY S POUČENÍM OD MÝCH PŘÁTEL Z VESMÍRU, dále sdělení 1561, 1578, 1579, 1684 – 1688, 1694 – 1699, 1702, 1709, 1710, 1713, 1714, 1717, 1718. Viz kniha NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA. Schéma je pokračováním obr. 467, 539 – 548, 678 – 693, 741, 765 – 772, 781 – 793, 799, 811, 812. Vše na www.vesmirni-lide.cz . Nedoporučujeme studovat informace bez výše uvedených zdrojů, v opačném případě čtenář je nemusí správně pochopit a smysl si může snadno překroutit !“

Další navazující zdroje:

PROJEKT L.U.C.I.D. www.vesmirni-lide.cz

TOTALITNÍ SVĚTOVLÁDA www.mujweb.cz/www/totalitnisvetovlada , www.vesmirni-lide.cz – záloha webu čipová totalita na úv. stránce.

 

 

Kliknutím ZVĚTŠÍTE obrázek

 

 

 

1925.  Úrovně ovládacích programů (395).  (Přijal Ivo A. Benda)   24.4.-9.5.2004.   Doplnění DA, IO, 7.11.2004.   Místo: Vlak Žilina – Česká Třebová, Blansko, Česká Lípa.

 

 

 

ÚROVNĚ OVLÁDACÍCH PROGRAMŮ (UOP)

 

 

 

Úvodem, Ivo A. Benda:

 

Od roku 1991 jsem se z literatury o mimozemšťanech postupně dozvídal o masivním ovládání lidstva na planetě Zemi Silami temna z jiných – Temných světů – jako loutkový svět. Toto byl jeden ze zásadních důvodů, proč jsem od roku 1997 zcela a naplno začal pracovat PROTI nim, sám pracujíc jako informatik od roku 1985 v zaměstnání jsem tohle mohl snadno pochopit. Mnohé věci tedy znám a používám řadu let, a zde je s Vesmírnými Přáteli pro vás, další zájemce uvádím jako DOPLNĚNÍ ke všem našim zdrojům na www.vesmirni-lide.cz . Upozorňuji čtenáře, že ovládání se nezbavíte JEN tím, že si tyto informace přečtete, ale jen a pouze realizací LIDSKÉ DUCHOVNÍ CESTY, což je PRÁCE SVĚTELNÁ PRO BLIŽNÍ SVÉ POD VEDENÍM STVOŘITELE PRVOTNÍHO VŠEHO A VŠECH A TEDY I VESMÍRNÝCH LIDÍ SIL SVĚTLA Z PRAVÉHO STVOŘENÍ. Jakékoliv JINÉ činnosti jsou jen MARNÝM PODNIKÁNÍM, které můžete realizovat i miliardy let, dle libosti !!!  Ovládání se těžko odhaluje, nicméně jako zaručený lakmusový papírek slouží např. 5000 stran a 1500 obrázků na našich www.vesmirni-lide.cz , které ovládačům zaručeně a bezpečně NARUŠUJÍ jejich ovládací postupy a oni se jimi MUSÍ velmi neradi intenzivně zabývat v zájmu výroby dalších nových funkčních odpovídajících ovládacích programů (včetně tisíců přesných záznamů, archivů), tak jsou jimi také zaplavováni – tedy těmi vibracemi pravdy, lásky a moudrosti. To je také narušuje a pomáhá jim z vysvobození, neboť jsou také v rozsáhlé ovládací pyramidě. Toto sdělení 1925 považuji tedy za třešničku na dortu světelných informací, aby u nikoho ze čtenářů nevznikla mýlka, jak chápeme ovládání lidstva na planetě Zemi.

 

Nyní si oživíme sdělení 1645 – Jak nalézt Pravdu ? :

 

 

 

PRAVDA

CHCETE-LI ZNÁT PRAVDU,

TAK VŠECHNO, CO VÁM VNUCOVALI A VNUCUJÍ

VE ŠKOLE, V ZAMĚSTNÁNÍ, V MÉDIÍCH A JINDE,

JE PŘESNĚ NAOPAK.

TAK JEDNODUŠE MŮŽETE NAJÍT PRAVDU.

JE JEDNODUCHÁ.

 

SLOŽITÉ A KOMPLIKOVANÉ JSOU OVLÁDACÍ PROGRAMY,

KTERÝMI VÁS DRUHÁ STRANA DRŽÍ

V HLUBOKÉ NEVĚDOMOSTI A OTROCTVÍ

 

 

 

HISTORIE OVLÁDACÍCH PROGRAMŮ (HOP) negativních entit z Temných světů je dlouhá miliardy let v éře panování negativního stavu v části zóny vymístění, v asi 100 000 Temných loutkových světech, kde udržují stovky miliard jiných nevědomých entit v různých ovládacích stupních v negativním stavu značného ovládání – LOUTEK (nikoli ale na 100 %). Lze je vnímat jako PAVUČINY - SÍTĚ, které spřádají neustále PAVOUCI (PSEUDOTVŮRCI – aktivátoři negativního stavu). Současně při ovládání lidí vzniká u nich STRACH, což je hrubovibrační energie, kterou se krmí ovládači. Více o historii negativního stavu najde zájemce v knihách NOVÉ ZJEVENÍ od PÁNA JEŽÍŠE KRISTA. Cílem každého ovládacího programu je VRACET a DRŽET ovládanou entitu v přesně dané úrovni nevědomosti, míře ovládání a v míře negativity, které jsou za tím účelem definovány. Současně je tedy hlavním účelem NEDOVOLIT VYSVOBOZENÍ OVLÁDANÉ ENTITĚ ZPĚT DO PRAVÉHO STVOŘENÍ – NEBE, PRAVÉHO DOMOVA, KE STVOŘITELI PRVOTNÍMU VŠEHO A VŠECH CESTOU POZITIVNÍHO A LÁSKYPLNÉHO ŽIVOTA A TOMU ODPOVÍDAJÍCÍCH POZITIVNÍCH VOLEB.

 

Aby mohl každý ovládací program dobře fungovat, je nutné naprosté či maximální SKRYTÍ tohoto faktu, celého procesu ovládání. Proto se vyspělí ovládači jen velmi neradi ukazují, nejlepší ovládání funguje při naprosté nevědomosti ovládaných ohledně tohoto procesu. Proto ovládané entity nemají ve většině ponětí o tom, CO se s NIMI děje a CO se děje v ZÁKULISÍ, ZA ovládanou scénou. Žádný ovládací program tedy nikdy neobsahoval a nebude obsahovat postupy založené na lásce, pravdě, moudrosti, dobru a míru. Z negativního principu neobsahují a nikdy nebudou obsahovat pravdu o tomto ovládaní a o způsobu vysvobození z pasti negativního stavu a navrácení Domů, do pravého Stvoření. V našich uměleckých dílech – hrách je toto zobrazeno především formou černé či jiné masky na tváři ovládající entity.

 

Dnes, kdy již známe mnozí počítačové technologie, technologie bezdrátových komunikačních prostředků – mobilů – dnes již masově rozšířených, lze snadno každému objasnit, že Síly temna s historií milionů let a znalostmi původně také od Stvořitele Prvotního všeho a všech, mají mnohonásobně vyšší technologickou i dimenzionální převahu, neboť z vnitřních částí zóny vymístění se ovládá nejlépe !

 

Pro obyvatele planety Země je historie ovládání také dlouhá, 7 miliónů let, a spočívá v sestavování a používání ovládacích programů šitých specificky na úrovně LIDSKÉ DUCHOVNÍ CESTY – sdělení 819 – 847 a schéma obr. 688 – Spirála vývoje lidských bytostí na jejich Duchovní cestě zpět ke Stvořiteli Prvotnímu všeho a všech. Základní mechanismy ovládání fyzického těla jsou uvedeny ve schématu obr. 811 a ve sdělení 1761. Ovládání Ducha a duše cestou jeho ZAPOUZDŘENÍ je uvedeno na schématu obr. 793,  www.vesmirni-lide.cz , www.vesmirnilide.cz , www.universe-people.cz , anglicky  www.universe-people.com , www.cosmic-people.com .

 

Z uvedeného vyplývá, že existují bilióny ovládacích programů a zde se omezíme jen na základní úrovně ovládání podle úrovní Lidské duchovní cesty tak, aby je nám pomohly při vyciťování odhalit v praktickém životě.

 

Podle toho, zda jsou ovládací programy AUTONOMNÍ či INDIVIDUÁLNÍ je rozdělujeme do 2 základních úrovní:

 

 

 

(1)

 

DATASYSTÉM (DA)

 

80 % činností, několik let předem

 

 

těchto úrovních ovládání hraje roli také podíl autonomního ovládání pomocí DATASYSTÉMU rozsáhlého stroje – pseudoinformačního systému řízeného počítači s rozsáhlými databázemi a programovaného negativními entitami. Ten se podílí na základním ovládacím mechanismu všude a za každých situací. Je starý miliardy let shodně s dobou existence Sil temna v čele s pseudotvůrci a jejich nutným ovládáním Království temnoty. Už z této informace vyplývá jeho OBROVSKÁ PROPRACOVANOST, SLOŽITOST (vlastnost negativního stavu) A ROZSÁHLOST aplikována ve stotisících temných světech. Na planetě Zemi je dnes využit v rozsahu 80 % všech činností lidí a je připravován pseudotvůrci, ještírky a dalšími negativními entitami NĚKOLIK LET předem (do cca 10 let).

 

Protože SÍLY SVĚTLA mají ke všem Temným světům INFORMAČNĚ NEOMEZENÝ PŘÍSTUP (provádějí pomoc a drží mantinely zel a nepravd v nich, viz např. knihy Nebe a peklo - Emanuel Swedenborg, Nové zjevení Pána Ježíše Krista - Petr D. F.) www.vesmirni-lide.cz , www.universe-people.com , VĚDÍ PŘEDEM DLE TÉTO MÍRY CCA 80 % NĚKOLIK LET CO A JAK MAJÍ SÍLY TEMNA NAPLÁNOVÁNO V OVLÁDÁNÍ LIDÍ NA PLANETĚ ZEMI, A PODLE TOHO MOHOU PROVÁDĚT VE SPOLUPRÁCI SE STVOŘITELEM PRVOTNÍM VŠEHO A VŠECH POMOC POZEMŠŤANŮM A KOREKCE PŮSOBENÍ SIL TEMNA Z HLEDISKA VŠECH ENERGIÍ VYMEZENOU DUCHOVNÍMI ZÁKONY NEZASAHOVÁNÍ. Navíc běžným cestováním v čase si předem ověřují v konkrétní realitě skutečný stav procesu, a tak je vše PERFEKTNĚ POD KONTROLOU Z HLEDISKA TOHO, CO SI LIDÉ VOLÍ (do toho jim Síly světla nezasahují, ale jen potichu, intuitivními impulsy radí). Dále agenti pozitivního stavu zrozeni z Pravých světů s pozitivním posláním, si pomocí všech těchto informací ve VIRTUÁLNÍ REALITĚ v domovských světech v Nebi natrénovali před inkarnací svůj život tak, aby mohli co nejvíce splnit své poslání Světla a lásky !!!  Délka tréningu odpovídá několik let až cca 400 let našeho času (viz kniha Nové zjevení Pána Ježíše Krista, Petr D. F).

 

 

 

(2)

 

INDIVIDUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ (IO)

 

10 % činností, několik dní, týdnů a měsíců předem

 

 

Zvláštní roli zde pak hraje INDIVIDUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ, popsané také ve schématu obr. 811 a ve sdělení 1761 u fyzického těla a na schématu obr. 793 v případě ovládání Ducha a duše cestou jeho ZAPOUZDŘENÍ. Pro toto ovládání je typická jeho REAKČNÍ DOBA – pozemský čas, za který lze příslušný ovládací program ovládané scény připravit. Jednodušší OP lze provést za 1 den, složitější asi za 3 dny – dle míry složitosti a počtu zapojení různých prvků do ovládané scény. Čím více mají Síly temna k dispozici dní, měsíců, roků, tím propracovanější ovládací program je. V současném světě je ze všech činností lidí 10 % řízeno individuálním ovládáním, připraveného NĚKOLIK DNÍ, TÝDNŮ či MĚSÍCŮ předem. Jsou to ty korekce datasystému, kde jednak někteří lidé se vysvobozují DUCHOVNÍ CESTOU, jednak jsou situace nepředvídané pseudotvůrci (ve skutečnosti vždy první kroky provádí Stvořitel a Síly světla, Síly temna provádí reakce na tyto kroky).

 

Důležitou součástí ochrany (kromě láskyplnosti) proti této formě ovládání je tedy NEPLÁNOVAT, resp. MINIMÁLNÍ, NEZBYTNÉ PLÁNOVÁNÍ – ČÍM MÉNĚ, TÍM LÉPE, NEJLÉPE VŮBEC, pokud to jde, což je součástí POZITIVNÍCH A STÁLE NOVÝCH KROKŮ - PŘÍSTUPŮ.

 

Průměrná míra ovládání pozemšťana je uvedena v grafu schématu obr. 688 a také v tabulce obr. 692. Od této průměrné hodnoty jsou jen malé odchylky jen v řádu několika %, a právě vylepšení spočívá ve výše uvedeném stylu. Dále je to znalost ovládání a schopnost analyticky myslet, využívaná při intuitivním vedení Stvořitelem Prvotním všeho a všech a Vesmírnými lidmi, tedy především vašimi multidimenzionálními bytostmi.

 

Když se podíváme na Spirálu vývoje lidských bytostí na jejich Duchovní cestě (obr. 688), lze vidět, že Pseudotvůrci při udržování svého LOUTKOVÉHO KRÁLOVSTVÍ TEMNOTY (ovládání ale nikdy nedosahuje 100 %) musí stále vyvíjet a používat takové (i nové) ovládací programy, které jsou specifické jednak pro každou úroveň této spirály a dále specifické pro psychicko – sociální parametry dané entity. Při tom hraje svou roli i znalost SLABÝCH a SILNÝCH VLASTNOSTÍ ovládané entity, a to s výhledem do tisíců a stovek minulých i budoucích životů, který je Silám temna do značné míry k dispozici. Celkově lze tyto úrovně ovládacích programů rozdělit do 3 hlavních částí – skupin dle pozice na Duchovní cestě:

 

 

 

(1)

Pro Výchozí bod Duchovní cesty:

 

MATERIÁLNÍ – HMOTOVÉ OVLÁDACÍ PROGRAMY (MHOP)

 

 

Pro pozici výchozího bodu Duchovní cesty je používán MATERIÁLNÍ – HMOTOVÝ OVLÁDACÍ PROGRAM, který zde i v současnosti realizují VLÁDY, MÉDIA, ŠKOLSTVÍ, VĚDA, SPORT (běžně politika, peníze, kariéra, reklamy, ekonomie, ve vědě např. u nás úspěšně p. Grygar naprogramoval milionům lidí, že Vesmír je studený, mechanický, mrtvý a bez vyspělých civilizací (vždyť by se ozvali) již během 17-ti dílného seriálu ČT „Okna vesmíru dokořán“ za socialismu, i nadále pokračuje metodou „čekání na ještírky z temnot, až si je osahá a změří“) a další přidružené organizace. Patří tam největší vějíř – škála ovládacích programů, které můžete vidět na každém kroku. Základem materiálního – hmotového ovládacího systému jsou PENÍZE, resp. PENĚŽNÍ SYSTÉM (viz dále – PENĚŽNÍ OVLÁDACÍ PROGRAM), pomocí kterého datasystém může snadno programy a databázemi ovládat každého jedince přes PORUŠOVÁNÍ Kosmických zákonů Lásky. PENĚŽNÍ SYSTÉM má být zachován i v případě budované ČIPOVÉ TOTALITY, a to UVNITŘ počítačového systému na planetě Zemi (fyzické peníze - platidla zmizí). Součástí tohoto systému ovládání je, že „věřím ve hmotu, tedy v to, co si mohu osahat, změřit“. Je to jen fikce, neboť tito lidé ve skutečnosti věří i v to, co si osahat nemohou (rádiové, TV vlny, vlny mobilů atp.). „Věřím v peníze, ty mě zabezpečují, šatí, živí, ukazují jiným, jaký jsem“.

 

Prakticky až na výjimky je zde na 100 % je používán DATASYSTÉM (stroj). Na planetě Zemi je takto ovládáno 52 % obyvatelstva – přes 3 miliardy lidí na 95 %.

 

 

 

(2)

Pro 1. otáčku Duchovní cesty:

 

CÍRKEVNÍ OVLÁDACÍ PROGRAMY (COP)

 

 

Pro pozici 1. otáčky Duchovní cesty jsou typické CÍRKEVNÍ OVLÁDACÍ PROGRAMY, které mají opět známou podobu v tisících náboženstvích a jejich frakcích, včetně religionistiky (věda o náboženstvích, ta k nim neodlučitelně patří). Klíčovým ovládacím prvkem zavedeným uměle hlavně u katolické církve (1 miliarda členů na světě) je UKŘIŽOVANÝ JEŽÍŠ KRISTUS, což je výchozí logo, nálepka ale i zářič hrubovibračních energií propojující na jakéhokoliv trpícího na kříži ve středověku, které se z miliard sošek a obrázků neustále již 2 tisíce let line do těl nevědomých pozemšťanů, a ponižují jim neustále jejich vibrace. Ve skutečnosti, Ježíš Kristus nikdy ukřižován nebyl, on také nikoho neukřižoval, ale hlásal poselství dobra a lásky – CO VYSÍLÁŠ, TO SE TI VRACÍ – KOSMICKÝ ZÁKON. Od začátku pokoušení Silami temna – již v dětství, nepřijímal negativní energie, jeho Duch a duše se tedy nemohly zapouzdřit (na tom se podílí každý svým dílem, neboť nic není samo). Dalším ovládacím nástrojem je mnohými církvemi chybně vykládaná a překrucována BIBLE (původně slovo Boží, kde by měly být největší pravdy a moudrosti), kde v současnosti je pravdivých již jen 30 %, ale jen v ZAKÓDOVANÉM významu z důvodu, aby pseudotvůrci tyto informace nemohli zneužít. Pravý obsah se dozvídal čtenář jen dle stupně svého duchovního vývoje – stupeň niterné komunikace s Pánem Ježíšem Kristem. Pod každou větou z těch 30 % je skryto MNOHO SPRÁVNÝCH VÝZNAMŮ. Další části v Bibli jsou přidány Silami temna (hlavně epištoly) a jiné části původní Bible byly jimi ODSTRANĚNY – např. „3 kapitoly“ - učení o preexistenci a o putování duší a učení o inkarnaci (provedeném na Pátém ekumenickém koncilu v Konstantinopoli (dnes Istanbul) v 8 zasedáních od 8.1. do 2.6. roku 553 z donucení nikoli papežem, ale císařem Východořímské říše Justiniánem – podrobně na www.vesmirni-lide.cz ve stahování textů č. 7). Tedy důležité učení o preexistenci a putování duší a učení o inkarnaci bylo trvale NAHRAZENO katolickou církví učením o JEDNOM lidském životě, po kterém jde duše navěky buď do nebe nebo do pekla – mohutný ovládací nástroj strachu v rukou katolické církve !

 

Jedním z běžně masově tisíce let používaným ovládacím programem církví (hlavně katolické) je PROGRAM POHŘBU při úmrtí – ukončení inkarnace člověka. Řadou nástrojů je vytvořena obrovská emoce smutku – hrubovibrační energie, která je intenzivně a skupinově – řízeně posílána odcházející duši (myšlenkou, jménem, představou – obrazu na ni se na ni propojují a posílají jí ty hrozné hrubovibrační energie). Jak už může čtenář vědět např. z knihy NEBE A PEKLO od Emanuela Swedenborga, nebo z knihy NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA od Petra Daniela Francucha (také na www.vesmirni-lide.cz ), duše je při umírání – opouštění fyzického těla VŽDY nejprve v komunikaci s Anděly Světla, kteří jí pomáhají při tomto procesu, a dále si s ní povídají – je to forma testu, kdy sama duše si zvolí, zda si s nimi chce či nechce povídat (rozumí si s nimi či ne), pokud nechce, Andělé světla – členové Aštarovy Velké vesmírné flotily – průvodci duší těl astrálních, je opouštějí, a přicházejí druzí – temné bytosti, které si opět s tou duší povídají a odvádějí do příslušné úrovně temných světů. Tedy čtenář může vidět, že PROGRAMEM POHŘBU je duše negativními energiemi od mnoha lidí současně OVLIVŇOVÁNA a POSÍLÁNA DO TEMNÝCH SVĚTŮ zóny vymístění !!!  Na www.vesmirni-lide.cz ve stahování textů č. 7 – můžete najít OPAČNÉ - POZITIVNÍ ÚMRTNÍ PARTE, které oznamuje, že dotyčná duše si zde splnila své světelné poslání lásky a dobra a vrací se zpět DOMŮ, do PRAVÉHO STVOŘENÍ do SVÉ DUCHOVNÍ RODINY (modré písmo, doplněné obrázky Ježíše atd.) Text ovlivňuje čtenáře a ti duši posílají odpovídající jemnovibrační energie lásky ! Před úmrtím je možné dotyčné osobě pouštět velmi pozitivní hudbu, např. krásné pozitivní písně o Ježíši, a číst texty, např. NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA.

 

 Podobných negativních programů je v církvích mnoho.

 

DATASYSTÉM (DA) je používán na 88 %, individuální ovládání (IO) je na 12 %. Na planetě Zemi je takto ovládáno 40 % obyvatelstva – 3 miliardy lidí na 90 - 95 %.

 

 

 

(3)

pro 2. – 7. otáčku Duchovní cesty:

 

EZOTERICKÉ OVLÁDACÍ PROGRAMY (EOP)

 

 

Pro pozice 2. - 7. otáčky Duchovní cesty jsou kromě předchozích OP typické specifické EZOTERICKÉ OVLÁDACÍ PROGRAMY. Tyto ovládací programy můžete vidět v oblastech KAMENY, NUMERO, ASTRO, REIKI, KARTY, VĚŠTĚNÍ, OSUD, LÉČITELSTVÍ (velké spektrum činností, kde na celkově nemocném lidstvu se může realizovat velké množství lidí !), MEDITACE, CHANELLING, SEBEPOZNÁNÍ, ATLANTIDA, DUCHOVNÍ SMĚRY A FILOSOFIE (opět tisíce filosofií a směrů; časopisy Regenerace, Regena, Medium, Meduňka, Phoenix a příslušné tisíce přednášek, výstav (Ezotera – miluj svůj život – ale jaký – negativní či pozitivní ???) a tiskovin, nyní webových stránek na internetu – zájemce se pomocí těchto energií určitě nevyléčí, ale onemocní ještě více (vnějšně krátkodobě někdy „vyléčen“, ale hra času pak ukáže pravdu ! Zvláště viditelné je to na časopisu Regenerace, kde dlouholetá šéfredaktorka pí Manolevská po těch letech „léčitelské práce“ a „pomoci bližním“ je nemocná až až, nyní prodělává množství operací – a ještě si dělá reklamu jak je nemocná časopis Meduňka.), RELIGIONISTIKA (u nás úspěšně p. Vojtíšek, který školí jako na běžícím pásu nebohé entity z ovládacích oblastí - média, školy, církve, které dále ovládají miliony lidí), ZÁHADY, UFO, MIMOZEMŠŤANÉ, PARAPSYCHOLOGIE, PARANORMÁLNÍ JEVY (Magazín 2000, Fantastická fakta, Ufomagazín (sk) … a příslušné tisíce přednášek, výstav a tiskovin) atp. V našem materiálu Duchovní cesta – sdělení 819 - 847 jsou uvedeny pouze 3 obory, které lze realizovat na planetě Zemi ve 3. dimenzi ve smyslu pozitivní pomoci bližním svým: MEDITAČNÍ, LÉČITELSKÝ a TELEINFORMAČNÍ. Všechny ostatní obory, i když mají určitý potenciál – zrnka pravdy, celkově NEPOMÁHAJÍ duchovnímu růstu, ale VRACEJÍ bytost lidskou zpět. V dalších oborech totiž nelze pozitivně pomáhat bližním vzhledem obrovskému ponížení vědomí a duchovnosti lidstva zde na planetě Zemi ve 3. dimenzi ! Ve vyšších dimenzích lze pomáhat i v dalších oborech, ale tomu musí odpovídat celkový duchovní stupeň a odpovídající vibrační prostředí a podmínky, které zde na planetě Zemi ve 3. dimenzi zóny vymístění NEJSOU dostupné. Jistěže také v těch 3 doporučených oborech je většina jedinců, kteří pracují negativně – ovládáni Silami temnoty. Pouze MENŠÍ počet lidí z těchto oborů pracuje správně – odvádí práci světelnou pod správným vedením Silami světla, nejmenší počet z těch 3 oborů je teleinformatiků. Copak si někdo myslí, že když Síly temna mají milióny let informace o tom, jak se jim občas některé loutky vysvobozují DUCHOVNÍ CESTOU – prací světelnou, pomoci pro bližní své, NEVYTVOŘÍ NA VŠECHNY TYTO VYSVOBOZOVACÍ FÁZE OVLÁDACÍ PROGRAMY ???

 

Na planetě Zemi je takto ovládáno 8 % obyvatelstva – 520 milionů lidí na 10 - 85 %, kde struktura otáček je:

 

 

2. otáčka 2,2 % lidí 80 % ovládání, z toho DA - 77 %, IO - 23 %

3. otáčka 1,8 % lidí 75 % ovládání, z toho DA - 65 %, IO - 35 %

4. otáčka 1,5 % lidí 70 % ovládání, z toho DA - 54 %, IO - 46 %

5. otáčka 1,5 % lidí 68 % ovládání, z toho DA - 43 %, IO - 57 %

6. otáčka 1,3 % lidí 25-65 % ovládání, z toho DA - 31 %, IO - 69 %

7. otáčka 0,0015 % (106 000, tj. 33 000 dospělých a 73 000 dětí) lidí 20-10 % ovládání, z toho DA - 20 %, IO - 80 % - odpouzdřený Duch a duše.

 

 

Každý ovládací program je postaven bez výjimky na tom, že musí obsahovat ZRNKA PRAVDY z příslušné úrovně poznání na Duchovní cestě, jinak by NEBYL ovládacím programem a bytost lidská by o něj ani nezavadila, pokud by obsahoval jen samé 100 % falzifikace, čili žádné zrnko pravdy. Lze to přirovnat k DRUHU NÁVNADY, jakou používá rybář, léčitelé znají HOMEOPATII a ETIKOTERAPII, lékaři znají OČKOVÁNÍ proti virům – jde o stejný princip – používá se malá, někdy i nepatrná, titěrná část pravdivých – ODPOVÍDAJÍCÍCH charakteristik s daným objektem zásahu, aby se na něj mohl sám chytit. Takže při každé vyšší úrovni poznání pozemšťanů o Duchovních zákonech, struktuře Stvoření, uspořádání našeho světa, dalších světů, společností, vztahů i mimozemských civilizací jsou tyto ovládací programy přesně šité na míru těchto znalostí.

 

Je to podobné, jako když si představíte pravdivou a důležitou knihu o lidské situaci s texty a obrázky, kterou dáte do místnosti, a Síly temna nemají možnost ji zlikvidovat kvůli mantinelům – ochranám od Stvořitele Prvotního všeho a všech realizovaným skrze Vesmírné lidi Sil světla. V takovém případě Síly temna usilovně vypracovávají tisíce, ba miliony jiných knih – modifikovaných tak, že ve většině z nich ponechají opravdu jen zrnka pravdy - vytržená slova a obrázky a většina knihy obsahuje celkově zcela zkroucené, zkažené a zprzněné informace. Takže potom mysl bytosti lidské je tímto zaplavena – druh vibrace energií a propojující kanál, a vracena zpět po spirále Duchovní cesty, pokud uzná, že takto zkroucené a zkažené informace jsou správné (nepoužívá správně vyciťování srdcem). Jde o skutečně PŘESNĚ PROPRACOVANÉ PROGRAMY postavené na sofistikovaných algoritmech, jaké znají například informatici a počítačoví programátoři.

 

Spirála úrovně ovládacích programů kopírující růst lidského vědomí na Duchovní cestě je vytvářena negativními entitami s cílem BRZDIT a VRÁTIT bytost lidskou ZPĚT do výchozího bodu Duchovní cesty. Proto tato spirála má OPAČNOU ORIENTACI (levotočivá – proti směru hodinových ručiček) – obr. ….. oproti spirále růstu lidského vědomí (pravotočivá – ve směru hodinových ručiček) – obr. 688.

 

Síly temna VRACEJÍ a DRŽÍ bytost lidskou ve výchozím bodě tak, že programují scény – situace tak, aby je pozemšťan NEZVLÁDAL, tím mu vytvářejí s jeho přispěním BLOKY v hlavním kanále a čakerním systému, rozpojují šroubovice DNA a tím má tento pozemšťan stále méně pravých informací od Stvořitele Prvotního všeho a všech a od Vesmírných lidí Pravého Stvoření. Současně tímto přeprogramovávají čisté geny - programy ve fyzickém těle na zatížené geny - programy schopné spuštění k provádění zel a nepravd. Ve středověku zvyšovali % zatížených genů ze 20 na 50 %, nyní v roce 2004 je tato hodnota 80 % zatížených genů v průměru u 6,5 miliardy lidí planety Země a dále je zvyšována. Od roku 1960 – 2000 v USA pracovaly 4 přední university na projektu LIDSKÝ GENOM – rozkódování funkce programů v lidských genech (zaměřování na to VNĚJŠÍ – opět řízené z Temných světů). Výsledkem je rozkódování funkcí jen 27 % genů, zbývajících 73 % genů „NIC NEZNAMENÁ“ – neobsahuje žádné důležité informace, instrukce (15.4.2004 8:44 hodin – oznámil v pořadu ČT2 prof. Pačes). Ve skutečnosti je to většina těch ZATÍŽENÝCH GENŮ, ale oni to nepochopili, protože jim chybí duchovní znalosti – ZÁKONŮ LÁSKY A DOBRA (viz NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA). Neví, že cílem ovládání lidstva je mj. vytvořit ty zatížené geny jako programy – software, k dalšímu masivnímu ovládání, a k tomu sloužila a slouží celá historie lidstva na planetě Zemi (geny se dědičně předávají, jak čisté, tak zatížené).

 

 

 

Kliknutím ZVĚTŠÍTE obrázek

 

 

 

Jaké ovládací programy můžeme rozpoznat v životě ?

 

Protože většina lidí – 92 % je ovládána na 90 – 95 %, tito lidé běžně NEJSOU SCHOPNI toto odhalit a považují svůj život za pravý a zákonitý, přirozený. Nejprůhlednějším projevům ovládání říkají „zákon schválnosti“. Také používají „to tak mělo být, to nelze změnit“ Dokonce mnozí z nich si myslí, že mají tzv. „OSUD“, který nemohou změnit. To je ovšem obrovský omyl. „Osud“ je vlastně ten ovládací program, a ten mohou kdykoli změnit, pokud budou chtít ! (Včetně www.osud.cz , který se snaživě vydává za objevitele pravdy, ale o skutečné pravdě je tam opravdu velmi velmi málo, což odpovídá svíčce v temnotě na úvodní straně !)

 

Teprve někteří lidé ve vyšší fázi duchovního vývoje jsou schopni ROZLIŠOVAT VYCIŤOVÁNÍM zákonité a nezákonité jevy a procesy ve svém životě a jen někteří jedinci pak pomocí informací od Vesmírných lidí, Pána Ježíše Krista – knihy NOVÉ ZJEVENÍ, jsou schopni toto poznat, uznat a definovat tento problém. Přitom Stvořitel Prvotní všeho a všech a Vesmírní lidé Sil světla zabezpečuje stále mnoho pomocných informací k odhalení této pravdy o ovládání lidí, a to ve formě knih, písní, tanců, pohádek, a jiných uměleckých děl.tisíců zdrojů uvedu namátkou kromě všech 5000 stran a 1500 obrázků na www.vesmirni-lide.cz , zde na webu větší přehled sdělení 1752 Doporučené pohádky a filmy, z nich namátkou:

 

Film MATRIX (1. díl) – podrobně uvedeno ovládání lidstva programem Matrix, protože v jedné z budoucích verzí si lidstvo zničilo přírodu a životní prostor planety, proto nejen jejich Duchy a duše, ale i fyzická těla ovládači umístili do POUZDER a zneužívají jejich mysl k pseudotvorbě virtuální reality s tím, že nikdo z virtuálních lidí o tom nemá ani ponětí – opakuji, nejde o dnešní stav lidí ale možný budoucí verze pseudospolečnosti při zničení přírody).

 

Pohádky (filmy) NESMRTELNÁ TETA, O VODNÍKOVI, O ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE, O ZTRACENÉ LÁSCE (9-ti dílný seriál), SPEJBL A HURVÍNEK (a mnoho jiných loutkových her, kde je jasně naznačeno negativní ovládání a lidé toto mají rádi, protože se s tím ztotožňují a objevují se v tom).

 

SEXMISE – ovládání lidí v podzemí planety s argumentem, že příroda a povrch planety je neobyvatelný, radioaktivita atp., ve skutečnosti je to podvod, někteří ovládači bydlí tajně na obyvatelném povrchu planety, protože jim to „vyhovuje“.

 

Z nepřeberného množství knih, které ovládání lidí naznačují a částečně odhalují (většinou ale bez toho, kdo a jak ovládá – obr. 811, sdělení 1761) lze uvést:

 

PŘIJÍMÁNÍ BOHA (kniha, Neale Donald Walsch, 2000) „žijete v iluzi(10 falešných představ – základních oblastí ovládání). Také na www.vesmirni-lide.cz .

 

ČTYŘI DOHODY (kniha, Don Miguel Ruiz, 1997) „jste ochočováni, sen planety, lidí(jste ovládáni, ovládací program planety, lidí) „mitote toltécký výraz iluze, mája indický výraz iluze (celá naše mysl je mlhou, vše, čemu věříme, veškeré pojmy a naprogramování naší mysli, nevidíme pravdu, protože jsme slepí, oslepují nás všechny falešné představy, které máme v mysli; kázeň válečníka: Kontrola vlastního chování, válečník bojuje proti ovládacím programům ve své vlastní mysli) navazuje na Castanedu.

 

MATRIX, MÝTUS O NAŠÍ DOBĚ – ÚDĚL VYVOLENÉHO (kniha, Jake Horsley, 2003) humatoni“ (loutky, které jsou konkrétně ovládány – uvedeny přesně nejužívanější ovládací programy, opět - válečník bojuje proti ovládacím programům ve své vlastní mysli), opět navazuje na Castanedu.

 

Z uměleckých her lze uvést IRSKÉ TANCE (Michael Flatley, 1998 - 2004), kde je skvěle odhaleno ovládání Silami temna a propad Atlantské společnosti (irské, keltské zdroje).

 

Jedním z mnoha autorů, který správně informoval ve svých mnoha knihách (divadelních hrách) o negativním a ovládacím stavu lidstva a nabízí správné řešení byl např. Emanuel Swedenborg, William Shakespeare, Castaneda, Neale Donald Walsch, Jake Horsley, Don Miguel Ruiz, Petr Daniel Francuch - knihy NOVÉHO ZJEVENÍ Pána Ježíše Krista – nejlépe rozpracované, VRCHOLOVÉ INFORMACE - duchovní zákonitosti a procesy ve Stvoření a na planetě Zemi !

 

 

ZÁKLADNÍ TYPY OVLÁDACÍCH PROGRAMŮ (pod kterými jsou tisíce konkrétních OP):

 

 

(1)

ROZDĚL A PANUJ (RP)

 

Hlavním – nosným ovládacím programem je „ROZDĚL A PANUJ“ – tj. IZOLACE A SEPARACE LIDÍ DO „SKUPIN, TŘÍD, VRSTEV, KAST, POLITICKÝCH STRAN …“ a založen na ROZEŠTVÁVÁNÍ LIDÍ. V takové situaci jsou lidé dobře ovladatelní. Každý to dobře zná, není nutno rozepisovat, program je použit zcela všude a za každých okolností a nutí VŠECHNY lidi, aby sami ovládali jiné a aby se vytvořila patřičná ovládací struktura a hierarchie. Základním prvkem jsou miliony VNĚJŠÍCH ORGANIZACÍ (VO), kde je vedoucí s výhodami, a další podřízení – OVLÁDACÍ PYRAMIDA. Součástí tohoto OP jsou vnucované SMLOUVY (SM), které již svou podstatou zařazují lidi do pozice lhářů a podvodníků. V Pravém Stvoření nic takového ani v nejmenším náznaku neexistuje.

 

 

(2)

ZAOPATŘOVACÍ OVLÁDACÍ PROGRAM (ZAOP)

 

Dalším zásadním ovládacím programem je „ZAOPATŘOVACÍ OVLÁDACÍ PROGRAM“, který díky miliony let trvající fabrikaci lidských fyzických těl může dobře fungovat – člověk musí velmi pracně a lopotně otročit na základní životní potřeby – JÍDLO (a mnoho jídla a tekutin opět neefektivně vyloučí nevyužito), ŠACENÍ, STŘECHA NAD HLAVOU, TOPENÍ, SVÍCENÍ, DOPRAVA (drahá, hrubé vibrace a hluk) atd. V případě jídla je zaveden MASOVÝ OVLÁDACÍ PROGRAM – tj. zavedení a živení tisíců druhů jídel s masem a patřičně ochucovaných tisíci způsoby, zato bezmasá jídla (souladná se Zákony lásky) – těch je velmi málo, navíc je lidé málo ochucují (i s „odůvodněním“, že nesmí být ochucována - také ovládání, aby nebyla tak chutná A TEDY ABY SE TOLIK NEJEDLA) vědci o ní tvrdí, že je nezdravá a tak ostatní – školy, média stále prosazují lži a nepravdy. Viz blíže sdělení 1764 – PRAVDA O LIDSKÉM STRAVOVÁNÍ. V Pravém Stvoření Pravé bytosti – Andělé – nemají vylučovací systém našeho typu (minimální přebytky energií vyloučí zářením a vůní), prostředí na planetách – v domovských světech je vždy přesně uzpůsobeno potřebám těl bytostí, takže nemusí topit, svítit (všude je světlo ze všeho a všech, svítí nebe, planeta z půdy, svítí bytosti z těl), atd., těla Andělů mohou mohutně cestovat mezi planetami, hvězdami a Vesmíry, Vesmírní lidé - Andělé z 5., 7. apod. dimenze používají mateřské vesmírné lodě s malými vesmírnými loděmi, sami běžně mohou myšlenkou se vznášet a pohybovat, včetně pohyb – odhmotnění předmětů, Vesmírní lidé - Andělé z vyšších dimenzí (hlavně nehmotných – intermediální a duchovní nebe) žádné vesmírné lodě nepotřebují – zcela se myšlenkami pohybují se svou sférou mezi vesmíry, dimenzemi, galaxiemi a planetami.

 

 

(3)

OVLÁDACÍ PROGRAM NEVĚDOMOSTI (OPN)

 

OVLÁDACÍ PROGRAM NEVĚDOMOSTI je „NIKDO NIC NEVÍ, NIKDO SE NIC NEDOZVÍ“ jehož součástí je rození do naprosto nemohoucího, neschopného a neznalého těla mimina, tak lze snadno člověka ve školách naprogramovat tak, aby správně loutkoval a otročil v pseudospolečnosti, ale nic se přitom nedozvěděl o svém skutečném stavu a stavu lidstva a jeho původu na planetě Zemi. V dospělosti je pak bytost lidská držena ZAMĚSTNÁVACÍM OVLÁDACÍM PROGRAMEM a ODVÁDĚCÍM OVLÁDACÍM PROGRAMEM stále v řízené nevědomosti. V Pravém Stvoření není nevědomý stav, každývnitřní i vnější 95 % přístup ke všem informacím.

 

 

(4)

ZAMĚSTNÁVACÍ OVLÁDACÍ PROGRAM (ZOP)

 

Tento ovládací program je postaven na myšlence, že když bytost lidskou zaměstnáte (čímkoliv), tak NEBUDE mít čas na sebe, svůj duchovní rozvoj, rozvoj vztahů s jinými lidmi, poznání přírody, osobní vzdělávání atp. NIKDO NEMÁ ČAS – je vidět hlavně ve velkých městech (Praha). Tím se nemůže vysvobodit z pasti negativního stavu – stále otročí, je unaven, ale i naštván, že si za výdělek nepořídí, co by chtěl - má hrubé vibrace. Součástí tohoto programu je program ZAMĚSTNÁNÍ – NEZAMĚSTNANOST – buď budeš otročit hodně, nebo budeš mít existenční problémy. Současně je zaměstnán nedůležitými činnostmi z hlediska svého duchovního růstu, a TO HLAVNÍ MU STÁLE UNIKÁ !  Např. při vstupu ČR do EU pan Klaus Václav oznámil na hoře Blaník důležité poselství: Budete stále hodně pracovat. Neříká to jen on, ale všichni další čelní představitelé. Tedy NEBUDE ZKRÁCENA PRACOVNÍ DOBA – STÁLE BUDETE OTROCI HMOTY, ale pracovní příležitosti jsou stále ve větší míře stavěny na VÍC než 8 hodin práce denně, takže na jedné straně lidé vytvářejí hodnoty, ale na straně druhé je NEMAJÍ KDY A JAK UŽÍVAT, navíc je jim odebírána značná část pracovní energie na negativní účely – hlavně DANĚ - mnohonásobným zdaněním – přes 50 % - pro státní systém (zdravotnictví – díra, školy – nesmyslné ovládací učivo (např. složitá gramatika českého jazyka – také ovládací program), dále přes firmy – výrobky a služby - negativní náklady na reklamu, sklady výrobků, nesmyslné hromadění soukromého majetku všude, kam se podíváte (hlavně v bytech), který je neúčelně a málo využit (mnoho soukromých aut stojících nesmyslně na ulicích a v garážích, nesmírně drahá, nebezpečná nesmyslná automobilová doprava současně ničící životní prostředí, přírodu i lidi, atp.). Jako další stupeň ovládání se k tomuto buduje a zavádí dnes v roce 2004 již mohutné čipové ovládací systémy – karty a čipy zvlášť – všude, do všeho, do všech výrobků (příprava), špionážní systémy - a tento drahý systém si opět lidé zaplatí sami jak v daních, tak v nákladech výrobků a služeb.

 

 

(5)

ODVÁDĚCÍ OVLÁDACÍ PROGRAM (OOP)

 

Pokud člověk díky vlastnímu duchovnímu růstu získává pravé informace a prací světelnou pravou se vysvobozuje z pasti negativního stavu, Síly temna nasazují ODVÁDĚCÍ OVLÁDACÍ PROGRAM – ve skupině EZOTERICKÝCH OVLÁDACÍCH PROGRAMŮ. Cílem je, aby bytost lidská byla ODVEDENA od práce světelné – pomoci bližním svým – pozitivní činy a kroky, a byla zaměstnána VNĚJŠNĚ PODOBNÝMI ČINNOSTMI, které ale již nejsou prací světelnou a pomocí bližním svým, ale naopak se stává dalším ovládačem jiných lidí, kteří jsou tak bržděni ve svém duchovním růstu (zvláště nebezpečné a rozsáhlé aktivity jsou v oblasti informační a léčitelské !!!  Jde např. o většinu ezoterických akcí, které jsou ovládány Silami temna).

 

 

(6)

OVLÁDACÍ PROGRAM VNĚJŠÍ KOMUNIKACE (OPVK)

 

Tento program má za cíl likvidovat PRAVOU NITERNOU KOMUNIKACI SRDCEM DUCHOVNÍM - 4. ČAKRA - VYCIŤOVÁNÍ, nahrazovat ji VNĚJŠÍ - OVLÁDANOU KOMUNIKACÍ technicky realizovanou mnoha způsoby, včetně technických prostředků - MÉDIÍ, takže se vyvolává dojem, že člověk má obrovské množství správných informací. Ve skutečnosti MÁ OBROVSKÉ MNOŽSTVÍ OVLÁDACÍCH INFORMACÍ. Důležitou součástí jsou dnes televizory, mobily, počítače, skrze které rafinovaně ODVÁDĚJÍ komunikaci lidí OD VNITŘNÍHO NÁSTROJEVNĚJŠÍM NÁSTROJŮM – tento způsob je nejrafinovanější a nejnebezpečnější. K tomuto slouží vedle ZAOPATŘOVACÍHO A ODVÁDĚCÍHO OVLÁDACÍHO PROGRAMU – aby neměl na sebe čas, včetně na přírodu (otvírá srdeční čakru), množství podpůrných ovládacích programů, které mají hrubými vibracemi ZAVŘÍT srdeční – 4. čakru: Samotný obsah – hrubovibrační média, různé strachy, stresy – nezvládnuté situace v životě, bezplatné i placené reklamy - návody na zla a nepravdy, nošení mobilů na hrudi (batohy), ozařování obrazovkami televizorů a počítačů, vysílačů GSM - MOBILŮ, TV, RÁDIA, VOJENSKÝCH a mnoha jiných rafinovaných způsobů. Prakticky každý přístroj (včetně aut) svými hrubými vibracemi ponižuje vibrace mnoha těl lidí a zavírá srdeční čakru (srdečnost, upřímnost). Všechny motory jsou postaveny na negativních principech – výbuch – spalovací, štěpení – atomový reaktor – a při těchto procesech opět vždy vznikají hrubé vibrace energií. Lidem není dovoleno používat měřící přístroje na tyto vibrace, přístroje na měření hluku, jedů - chemie, radioaktivity atp. (vojáci a lékaři je mají, ale nepoužívají je pozitivně). Např. opakované zprávy v médiích o klíšťatech v přírodě mají za cíl, aby lidé nechodili do přírody vůbec, či minimálně, nebo uzavřeni v oblecích a namazáni chemickými prostředky proti nim, aby tak nebyl pohyb v přírodě příjemný a pohodlný, a opět aby se znechutil !  Přitom pozitivní lidé ani při napadení klíštětem nemohou být infikováni nemocí, neboť jejich láska a vysoké vibrace je chrání před vším negativním.

 

 

(7)

PENĚŽNÍ OVLÁDACÍ PROGRAM (POP)

 

Celá lidská historie je postavena na PENĚZÍCH a OBCHODĚ, resp. na „ZISKU (jako kdyby žádný jiný „zisk“ neexistoval), a současně se ve školách masivně křečovitě vyučuje (školy, vědci, učitelé - zdroj), že bezpeněžní společnost je primitivní prvobytně pospolná společnost, kde se obchoduje s výrobky za výrobky. To je obrovská lež a podvod – další ovládač lidí, aby to náhodou nikoho nenapadlo realizovat. Způsob, kdy se nabízí služby a výrobky BEZE směny – bez obchodu, tedy ZDARMA, bez nucení či požadování něčeho, dle potřebnosti, tak o tomto způsobu zde téměř (až na výjimky) nikdo nic neříká (ani v češtině nemáme k tomu slovo, gramatika – opět dílna Sil temna). Proč asi ?  Tudy vede důležitá cesta k vysvobození z pasti negativního stavu !  V Pravém Stvoření se s výrobky a službami nikde neobchoduje a ani to nikoho z důvodu VĚDOMÍ nenapadne (s penězi či bez nich). Přesto se v českých zemích a na Slovensku a určitě i jinde ve světě rozvíjí v informačně blokovaných podmínkách (média nedělají reklamu, anebo jen negativní) SVÉPOMOCNÉ AKTIVITY, které jsou důležitým narušujícím prvkem peněžního systému a osvobozující z kleští peněz. Jde např. o první vlaštovky: http://letokruh.webpark.cz , www.ecn.cz/gaia , www.inaekonomika.cz  s množstvím dalších stránek. Také naše stránky www.vesmirni-lide.cz jsou budovány ve značné míře svépomocně, kde najdete další nástroje ve sdělení 1885 cz, 1931 sk PETICE ZA ZRUŠENÍ PENĚZ a ve sdělení 1622 cz, 1667 sk PETICE PROTI ČIPOVÉ TOTALITĚ. Síly temna totiž také připravují „zrušení peněz“, ale jen na oko, jen těch fyzických, tedy převedení peněžních toků do elektronického systému počítačů a sítí – čipové totality, kterou usilovně budují iniciací finančníků 50 let. Při tomto systému očekávají ovládači další zefektivnění ovládání a zotročení lidí !!!  Každý jedinec svým každodenním projevem zobrazuje SVŮJ vztah k peněžnímu či bezpeněžnímu systému, takže výmluva, že to nejde, nebo že jsem nevěděl, je neplatná. Součástí peněžního ovládacího programu jsou i myšlenky na peníze – kalkulace kolik co stojí, ceny zboží, rozpracované na „haléře přesně“ od „ekonomů“, aby se tak člověk dokonale do nich myšlenkami i při nákupech fyzicky zamotal, atp. Dobrým řešením v přechodné fázi je zaokrouhlení cen na desítky (menší ceny) či stovky a tisíce Kč, aby se člověk NEMOTAL jako motovidlo v těch penězích.

 

 

(8)

ZNEMOŽŇUJÍCÍ OVLÁDACÍ PROGRAM (ZNOP)

 

Jde o operativní ovládací program, který zabezpečuje ZNEMOŽNĚNÍ či ZESMĚŠNĚNÍ toho člověka, který odhaluje ošklivou tvář negativního stavu a který současně předává pozitivní řešení – vysvobození z pasti negativního stavu. Jsou používány tam, kde jiné ovládací programy nezabírají a nebo zabírají málo. Hlavně jsou tedy používány na lidi, kteří úspěšně postupují po duchovní cestě a vysvobozují se tak z pasti negativního stavu cestou lásky, dobroty a moudrosti.

 

 

(9)

PROPOJOVACÍ OVLÁDACÍ PROGRAMY (PROP)

 

Opět v hojné míře používané ovládací programy, které PROPOJUJÍ POMCÍ PROPOJOVACÍCH KANÁLŮ na jakékoliv negativní události – scény, které se již odehrály, odehrávají se nebo budou se odehrávat. Vlastním propojením hrubovibrační energie ze scény na člověka dochází k zaplavování jeho myslí – těl těmito energiemi a tedy ponižování a disharmonizování jejich vibrací. Jako propojovací nástroje jsou hojně používány MÉDIA (TV, rozhlas, tisk – noviny a časopisy) INTERNET (už jenom www = 666 = propojování na pseudotvůrce), MOBILY, KNIHY, OBRAZY, AUDIO NOSIČE, VIDEO NOSIČE, CD NOSIČE, REKLAMY – včetně výrobků s REKLAMOU (největší hustota – v obchodních centrech a ve velkých městech, kolem dálnic atp.) NÁZEV FIRMY propojuje na stejné názvy té firmy, tj. dovnitř firmy – do údajů ve firmě a hlavně do myslí řídících pracovníků firmy, které jsou ale přímo ovládány negativními entitami z temných světů !!!). Jako příklad, který lidé vůbec neznají, lze uvést jména posledních automobilů firmy ŠKODA – AUTO a.s. – OCTAVIA, FABIA, SUPERB – tato jména propojují na římské vojevůdce a vrahy (Octavius, Fabius, Superbus) a tedy na válečné události, které oni vedli. Ochranou je nesledování reklam a názvy firem jen minimálně, u nutných lze přejmenovat v mysli (např. DelvitaDelfína – pozitivní propojovací nástroj)

 

INTERNET – SÍŤ je v posledních pár letech základní nástroj vyššího typu ovládání, kde se loutky rychleji, snadněji a efektivněji napojují na další propracované ovládací programy (98 % všeho na internetu). Probíhá přechod z drátového na bezdrátový internet – základ ČIPOVÉ TOTALITY po doplnění těch volných čipů do všeho a všech. Patří tam i mobilní telefony, nyní již k dispozici s obrazovými informacemi a s rozsáhlým přenosem datových souborů. Někdo si myslí, že internet je výborný svobodný nástroj na sdílení informací, je to opět omyl, neboť se stále více UZAVÍRAJÍ možnosti šíření po internetu, bojem proti tzv. spamu – „nevyžádané poště“. Dnes v roce 2004 firmy již používají 80 % účinné filtry, a ostatní – příspěvkové organizace (školy, církve, zdravotnictví) se rychle také tomuto vyrovnají. V lednu 2004 nám osobně p. Gates – šéf Microsoftu (největší – monopolní softwarové firmy na světě) oznámil dvouletý program boje proti nevyžádané mailové poště metodou přesné identifikace uživatelů (čipové průkazy) v kombinaci s tím, že když příjemce obdrží nevyžádanou mailovou poštu, bude mít možnost ji označit a tím odesílatel mu má zaplatit určenou částku peněz. Proto, dosavadní období let 1999 – 2006 považujeme za OKNO, ve kterém jsme řadu lidí informovali mailovou poštou, ale které se ovšem rychle uzavírá ! 

 

SOFTWARE – PROGRAMOVÉ PROSTŘEDÍ v počítačích jsou také dodány Silami temna v MNOHA VERZÍCH tak, aby uživatelé NEMOHLI snadno převádět programy a data mezi sebou a rychle je šířit. Jsou bržděni PRACNÝMI PŘEVODY A KONVERZEMI uživatelských programů a dat mezi těmi mnoha verzemi a druhy programových prostředí – monopolními nástroji, notoricky známými jako WINDOWS, OFFICE (WORD, EXCEL, OUTLOOK atp.).

 

Specifickou částí jsou na výrobcích ČÁROVÉ KÓDY, kde je opět škodlivý propojovač číslo 666 na pseudotvůrce (2 krajní a středová čára = 6, vymezující čáry vlastního druhu výrobku - zavedly jednotně světové obchodní společnosti). Právě v některých léčitelských časopisech (MEDIUM apod.) se objevily chybné články, ukazující, že čárové kódy jsou škodlivé, ve skutečnosti jsou škodlivé jen ty oddělovací čáry 666, které propojují na pseudotvůrce (to v těch článcích nebylo). Ty časopisy dávají návod – „věnujte se čárovým kódům“ – škrtejte je čarou (někdo vymyslel i srdíčko) atp. – další ovládací program – tím, že se jim VĚNUJETE, nejen že vás ozařují bez vaší pozornosti, ale navíc tím věnováním své mysli se do nich napojujete !!! Dále ten čas, který jim věnujete, již nevěnujete na kvalitní život – vztahy atp. – další otroctví.  Navíc, již nyní začínají chrlit továrny firem INTEL, TOSHIBA aj. biliony „blešek“ – 0,3 mm velkých čipů – nejprve do obalů a do SAMÝCH výrobků nejprve větších výrobků, a dále do menších – až do VŠECH (cíl), včetně potravin, a tam ty šestky jsou také – a tak vidíte, jaký je to ovládací program z dílny EZOTERICKÝCH PROGRAMŮ, se tomuto takto věnovat. Ano, oni ti „léčitelé“ ty energie změřili (jako i vědci), ale pozitivní řešení nemají. Mimozemské negativní entity mají označené lidi, kteří se vysvobozují, tak, že potřebují „léčit“, aby se vrátili zpět do ovládacího stavu. Články v ezoterických časopisech mají sice zrnka pravdy, ale celkově jsou falešné a zavádějící – ezoterické ovládací programy. Protože k těmto druhům článků nejsou další, alternativní – skutečně pravdivé, mnozí čtenáři je považují za ty správné. Skutečně pravdivý časopis zde neexistuje, neboť na něj je vždy třeba miliony a ty mají opět ovládaní lidé v ještírky řízených firmách. Účinnou ochranou je POZITIVNÍ, LÁSKYPLNÝ ŽIVOT - minimalizace návštěv obchodů, hlavně těch velkých (v nich se zdržujeme minimálně), což jde ruku v ruce skromnosti (minimalizace věcí v osobní spotřebě, byt není skladiště věcí („na horší časy“ – nedůvěra ve Stvořitele prvotního všeho a všech), ale je spíše prázdný a úhledný), soběstačnosti (vlastní výrobky a výpěstky potravin) a svépomocí (vypomáhání si navzájem mezi lidmi mimo peněžní a obchodní systém) např. http://letokruh.webpark.cz , www.ecn.cz/gaia , www.inaekonomika.sk .

 

 

(10)

OVLÁDACÍ PROGRAMY ZÁHADY (OPZ)

 

Jedná se opět o velmi rafinované ovládací programy na lidi ze skupin ZÁHADY, FANTASY a UFO, který je založen na lidské nevědomosti a hlouposti a současně mají za cíl napojovat lidská vědomí na velmi hrubovibrační zdroje (negativní entity obecně, nejnebezpečnější – přímo negativní mimozemšťany a jejich Temné světy). Tímto propojováním lidské mysli jsou bytosti lidské, které zapomněly na lásku a dobro, pravdu a moudrost, takto definitivně připravovány a orientovány a sestup dolů, do Temných světů zóny vymístění. Tyto ovládací programy jsou zde provedeny v podobě mnoha filmů (např. Hvězdné války), knih, časopisů i přednášek a TV seriálů (např. Akta X). Jde o poslední, nejhrubovibračnější a nejmanipulativnější OP, po kterých již následuje JEN sestup dolů. Jsou to vlastně VSTUPENKY a otevřené dveře do Temných světů, které si člověk sám individuálně volí. Jde tedy o OP nejnebezpečnější. Na ně se ale každý nechytí, bytost lidská musí být dostatečně předpřipravena předchozími OP, aby byla dostatečně ovladatelná a nerozlišuje pravdu a lež, nevyciťuje (množství bloků, ovládání přes 95 %) a aby nemohla prakticky nijak rozpoznat a bránit tomuto sestupu dolů (musí být tzv. dostatečně „zpitomělá“).

 

 

Příznaky ovládání:

 

Vždy se jedná celkově o nekvalitní život, s problémy, nemocemi, otroctvím, čili negativní stav se vším všudy, co k němu patří, včetně NEUSTÁLÉHO PRACNÉHO A OTROCKÉHO ZAOPATŘOVÁNÍ EXISTENČNÍCH PODMÍNEK – bydlení, živení, šacení, doprava a další služby a požitky, které často nejsou nezbytné, ale musí na toto pilně pracovat jako OTROK (podrobně NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA na www.vesmirni-lide.cz ). Kdyby lidé mohli POROVNAT životy NEOVLÁDANÝCH BYTOSTÍ z jiných – Pravých světů, ihned by toto odhalili a začali razantně řešit svou situaci. Je to podobné, jako otroci v otroctví ve středověku také nemohli svůj stav porovnat se stavem neotroctví, a tak jej nemohli snadno řešit. Nebo jako když v Africe v Sahelu mají hlad, neřeší to, protože oni netuší, že mají hlad, nemají přístup k informaci, jaké je to žít bez hladu (nemají exkurze do rozvinutých zemí, nevidí to ve své televizi, žádnou nemají, atp.). Čili, PRVNÍM krokem k řešení problému je UVĚDOMĚNÍ SI problému, a tento ovládači lidem NEUMOŽŇUJÍ (2. krok je pojmenování problému a následují další kroky řešení problému, což už je snadné). TOTO JE DŮLEŽITÝ PRVEK OVLÁDÁNÍ NEPROZRAZENÍ TOHO STAVU.

 

U duchovně pokročilejších – pozitivních a láskyplných lidí správně kráčejících lidskou duchovní cestou jsou ovládači nuceni kromě běžných postupů používat stále více používat operativní kontaminaci při individuálním ovládání. Pro situace, na které 2. strana nemá připraveny dostatečně ovládací programy (neplánujeme, doba pod 1-3 dny) používá 2. strana jednoduchou kontaminaci vět, kterou provádí operativně, protože nezná dopředu kroky pozemšťana z důvodu používání správného vedení Silami světla. Jde především o změny či vložení jednoduchých slov do vět, které pak dostávají jiný či zcela jiný význam. Vládání slov - příslovcí JENOM, HNED - IHNED, RYCHLE, VŽDY. Jistěže ne každé toto slovo znamená, že tam bylo vloženo. To se týká i těl jedinců, kteří se nachází v závěrečné části Duchovní cesty (6., 7. otáčka), kde je stále minimálně kolem 10 % ovládání.

 

Příklady:

(1)

Při hovoru s člověkem (např. při chůzi), on otáčí hlavu na opačnou stranu, takže téměř nic není rozumět – cíl – vyvolat nedorozumění, hádky (značná míra ovládání).

(2)

Komunikuje s Vesmírnými lidmi JENOM pan Meier, nikdo jiný, …. (když už je to vyzrazeno, tak to takto zprznit, zkazit či nejlépe zlikvidovat; tento postup živí někteří jedinci (soudci, exekutoři a podobné profese) v myslích jiných lidí úspěšně mnoho let.)

(3)

Světelné materiály na přednášce Ivo A. Bendy jsou JENOM tam. (Pokud byly rozebrány, pak již určitě nikde nejsou a nebudou – vnitřní chybný závěr ovládaného člověka.)

(4)

Vesmírní lidé komunikují (a svítí a ukazují se) JENOM s některými lidmi (některým lidem), s jinými (jiným) ne. (A to v žádném případě – vnitřní chybný závěr ovládaného člověka.)

(5)

Evakuovaní budou lidé JENOM vyvolení. (Myšleno špatně, ti, kteří budou vyvoleni Vesmírnými lidmi.) Správně má být: Evakuovaní lidé budou vyvolení (myšleno správně, ti, kteří se SAMI vyvolí svým pozitivním chováním a myšlením).

(6)

Když jdete na ulici s velkým nápisem www.vesmirni-lide.cz na světlé látce, někteří protijdoucí se nechají tak ovládat, že nejsou schopni ten nápis zahlédnout, stále otáčejí oči a hlavu někam jinam pod jakoukoliv záminkou. U skupin lidí 2. strana používá odváděcí program „támhle letí ptáček – pobíhajícím psem či nápadným člověkem svede zraky lidí skupiny na něj, apod. Někdy mají lidé tak špatný duchovní stav – vysoká ovladatelnost – 95 % a více, že není třeba takového programu, a on se stále dívá jinam. Přesto je velmi účinné šíření je s webem na oděvu - na ulici či v halách nádraží, letišť, plnými lidí, nebo u frekventovaných křižovatek, kde zastavují na červenou prostředky hromadné dopravy (Praha, Brno, Ostrava apod.) – lidé si nápis přečtou, a na zelenou jedou dál.

 

 

Je třeba pochopit, že Síly temna s KAŽDÝM člověkem hrají „HRU NA KOČKU A MYŠ“, KTEROU MAJÍ U KAŽDÉHO JEDINCE NAPLÁNOVÁNU V POČÍTAČÍCH NA TISÍCE ŽIVOTŮ A MILIARDY LET, tedy s nimi i počítají s jejich nuceným příspěvkem odevzdané práce - otroctvím, strachu a podobných energií v množství po sobě navštívených Temných světů, s dalším cílem je jim postupně ZABLOKOVAT čakerní systém, kudy dostává člověk Pravé informace z Pravého Stvoření – tedy na každý život je připraven PLÁN BLOKŮ, aby byli maximálně ODPOJENI od Stvořitele Prvotního všeho a všech a Pravých bytostí – Vesmírných lidí z Pravého Stvoření, původního DOMOVA.

 

Standartním ovládacím prvkem je schéma „KDYŽ PTÁČKA CHYTAJÍ, PĚKNĚ MU ZPÍVAJÍ“, tedy např. na planetě Zemi (ale i jinde) ovládají některé jedince tak, aby měli „výhody“ (např. přihrávají jim vhodné informace při podnikání), ale po ukončení života duši jedince promítnou film života, kde je vidět jen ČÁST pravdy, včetně toho, jak jim „pomáhají“ k těm výhodám. On jim na to kývne, že je to pravda, a oni mu řeknou: „A nyní budeš zase ty pracovat pro nás“, a on s tím souhlasí, protože nezná celou pravdu. Čili ta energie jim byla jen VYPŮJČENA, a oni ji chtějí vrátit zase ZPĚT i s úroky, jako správní podnikatelé. A tak pak ti lidé „dobrovolně“ OTROČÍ v mnoha dalších životech v pasti negativního stavu.“

 

 

 

Milujeme vás a pomáháme vám.

 

www.vesmirni-lide.cz

 

 

Kliknutím ZVĚTŠÍTE obrázek

 

 

Kliknutím ZVĚTŠÍTE obrázek

 

 

1985.  Lidský svět (436).    (Přijal Ivo A. Benda)   19:23-21:38 hodin. 27.8.2004.   Místo: Česká Lípa.

 

 

LIDSKÝ SVĚT


 

Až 80 % FUNGOVÁNÍ LIDSKÉHO SVĚTA je 7 MILIONŮ LET vašeho času dálkově řízeno STROJEM – DATASYSTÉMEM, naprogramovaným NĚKOLIK LET PŘEDEM v podzemí Temných světů PSEUDOTVŮRCI, ještírky a dalšími negativními entitami – OVLÁDACÍ PYRAMIDA.

 

Dalších 10 % je PRŮBĚŽNĚ PROGRAMOVÁNO INDIVIDUÁLNĚ - OPERATIVNĚ - JEN NĚCO VÍC NEŽ 3-5 DNÍ PŘEDEM, včetně korekcí datasystému, opět z Temných světů. DUCH a DUŠE člověka je za tím účelem UVĚZNĚNA V POUZDRECH, a mohou se jen minimálním 5 % způsobem podílet na řízení FYZICKÉHO TĚLA. Některá další sdělení k tomuto - 1761, 1925, obr. 793, 811, 1240, 1243 a knihy NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA na www.vesmirni-lide.cz , anglicky www.universe-people.com - 5 000 stran textů a 1500 obrázků.

 

Pouze z 10 % lidstvo na planetě Zemi svými pozitivními volbami využívá PRAVÝCH INFORMACÍ od STVOŘITELE PRVOTNÍHO VŠEHO A VŠECH a VESMÍRNÝCH LIDÍ, přijímaných ve svém Duchovním srdci.

 

Tato 90 % LOUTKOVÁ SCÉNA JE DOVOLENA Stvořitelem Prvotním všeho a všech za účelem poskytnutí ODPOVĚDI všem bytostem ve Stvoření, CO NEVOLIT – JAK VYPADÁ POPŘENÍ A PŘEVRÁCENÍ PRAVÝCH DUCHOVNÍCH PRINCIPŮ STVOŘITELE PRVOTNÍHO VŠEHO A VŠECH – JEHO ZÁKONŮ LÁSKY. Tato odpověď jim slouží k jejich vývoji.

 

KAŽDÝ člověk, který si zvolí VYSVOBOZENÍloutkové pasti negativního ovládacího stavu, VŽDY možnost DUCHOVNÍ CESTOU (sdělení 819 – 847, obr. 688, 692) zvládnout množství DUCHOVNÍCH ZKOUŠEK PRACÍ SVĚTELNOU – PRÁCE NA SOBĚ A POMOCI BLIŽNÍM SVÝM, provést TRANSFORMACI SVÝCH TĚL a vrátit se zpět DOMŮ, do PRAVÉHO STVOŘENÍ, kde má svůj PŮVOD a má zde SVOJI DUCHOVNÍ RODINU.

 

TENTO STAV je také důvodem, proč je toto pseudolidstvo prakticky V ÚPLNÉ IZOLACI OD CELÉHO PRAVÉHO STVOŘENÍ – nesčetného množství POZITIVNÍCH CIVILIZACÍ, a zvláště z toho 5 milionů pozitivních civilizací v této Galaxii – Kosmické konfederace planet. Pseudoživot negativního stavu je totiž naprosto NEKOMPATIBILNÍ s Pravým životem v pozitivním stavu Stvoření. Izolace a separace pozemského lidstva je pseudtvůrci záměrně udržována i od dalších Temných světů, aby nebylo narušeno POHODLNÉ OVLÁDÁNÍ odhalením tohoto faktu a zároveň s cílem UDRŽOVAT v pseudolidech ILUZI SVÉ VÝLUČNOSTI A SAMOVÝVOJE.

 

10 % Pravých informací a 10 % individuálního okamžitého ovládání JE pro pseudotvůrce NEVYHOVUJÍCÍCH pro další záměry s tímto lidstvem a v plánu ovládání je vybudování CELOPLANETÁRNÍHO ČIPOVÉHO OVLÁDACÍHO SYSTÉMU za pomocí samotných lidí – zvládnutím ČIPOVÝCH TECHNOLOGIÍ, které se DNES v roce 2004 dostávají do fáze masové výroby 0,3 mm čipů, s cílem OZNAČIT KAŽDOU VĚC, ZVÍŘE A ČLOVĚKA – sdělení 1622. Ve spojení s družicovým systémem pak chtějí SNÍŽIT MÍRU PRAVÝCH INFORMACÍ ZE SOUČASNÝCH 10 % NA MINIMUM A TAKTÉŽ SNÍŽIT MNOŽSTVÍ INDIVIDUÁLNÍHO – OPERATIVNÍHO OVLÁDÁNÍ Z 10 % POD 5 %. Pak sami pseudotvůrci chtějí přijít na Zemi s loutkovým „uvítáním“ pozemšťanů.

 

Pokud lidstvo na planetě Zemi si ZVOLÍ záměry pseudotvůrců rafinovaně kamuflované VÝHODAMI TECHNOLOGIÍ, VOLÍ SI TÍM OTROKÁŘSKOU ČIPOVOU PSEUDOSPOLEČNOST – PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU, A PLNĚ TAK ZOBRAZÍ ODPOVĚĎ NA VÝŠE UVEDENOU OTÁZKU.

 

Pak PŘIJDU PODRUHÉ na planetu Zemi, a NAVĚKY UKONČÍM CELÉ TO PRAPODIVNÉ DIVADLO VŠECH TEMNÝCH SVĚTŮ ZÓNY VYMÍSTĚNÍ, POSKYTNU VŠEM JEHO AKTÉRŮM PRAVDIVÝ FILM REALITY, VE KTERÉ VŠICHNI TI UBOŽÁCI EXISTOVALI, A DÁM JIM MOŽNOST VOLBY KONVERZE DO POZITIVNÍHO STAVU STVOŘENÍ. SPASENÍ probíhá tím, že již ZDE a NYNÍ na planetě Zemi, jež je pozorována všemi v Pravém Stvoření i v zóně vymístění, JSOU SVĚTELNÝMI PRACOVNÍKY všem aktérům negativního stavu předávána ZRNKA PRAVDY, pomocí kterých pak později BUDOU MOCI provést správnou volbu a konverzi do pozitivního stavu, a tedy PŘEŽITÍ.

 

Toto poselství je dáváno na vědomí všem, kdo chtějí slyšet a vidět, a kdož má ještě vyvinuté cítění duchovním srdcem ve středu své hrudi.


PÁN JEŽÍŠ KRISTUS,
       Přirozenost STVOŘITELE PRVOTNÍHO VŠEHO A VŠECH.“

 

 

 

 

2126.  Problém lidstva (529).   (Přijal Ivo A. Benda.)   17:38-18:07 hodin.  29.12.2004.   Místo: Česká Lípa.

 

 

 

PROBLÉM LIDSTVA

 

 

PROBLÉMEM SOUČASNÉHO LIDSTVA NA PLANETĚ ZEMI

JE OVLÁDACÍ PROGRAM V PODOBĚ VELMI JEMNÝCH VLN,

KTERÝ DRTIVÁ VĚTŠINA LIDÍ ( PŘES 90 % ) PŘIJÍMÁ VOLBAMI Z 95 %.

TEN PROGRAM JE Z DÍLNY TEMNÝCH SVĚTŮ, PSEUDOTVŮRCŮ.

VÝSLEDKEM JE PSEUDOŽIVOT,

ZATÍMCO PRAVÝ ŽIVOT JE ODLOŽEN NA NEURČITO.

 

TAKÉ VNITŘNÍ STAV LIDÍ - DUCH, DUŠE V POUZDRECH,

FYZICKÉ TĚLO SE ZATÍŽENÝMI GENY A ZNAČNĚ PONÍŽENÝMI SCHOPNOSTMI, TOMU ODPOVÍDÁ - JE NEGATIVNÍ.

 

ČIPOVÝMI TECHNOLOGIEMI NA ZEMI

SE NEDOCILUJE VYŠŠÍ ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ LIDÍ,

ALE VYŠŠÍ STUPEŇ OVLÁDÁNÍ, S CÍLEM 99,99 % !!!

 

ŘEŠENÍM JE ZMĚNA PSEUDOŽIVOTA NA PRAVÝ ŽIVOT,

ČEHOŽ DOCÍLÍTE VOLBAMI POZITIVNÍHO LÁSKYPLNÉHO ŽIVOTA

ZE SVÉHO OTEVŘENÉHO DUCHOVNÍHO SRDCE.

 

MÁTE NA TO POMOCNÍKY – STVOŘITELE PRVOTNÍHO VŠEHO A VŠECH

A VESMÍRNÉ LIDI SIL SVĚTLA Z PRAVÝCH SVĚTŮ, VŠUDE KOLEM VÁS.

 

NA PLANETĚ ZEMI JE EFEKTIVNÍ POMŮCKOU

6000 STRAN TEXTŮ A 2000 OBRÁZKŮ NA INTERNETU

 

www.vesmirni-lide.cz

 

 

V ORGANIZACÍCH POMOC NEHLEDEJTE,

JE TO PODNIKÁNÍ VELMI NEJISTÉ, A V PODSTATĚ MARNÉ.

 

 

…. JINAK JE TU „VŠECHNO FAJN“,

AŽ NA TEN PODSTATNÝ DETAIL …

 

 

CO VY NA TO ???

 

 


2127. Zemička se otřásá (530).

(Přijal Ivo A. Benda.)

18:13-19:00 hodin. 29.12.2004.

 

 

Místo: Česká Lípa.

 

ZEMIČKA SE OTŘÁSÁ

 

„Zemička se otřásá,
od dotěrného hmyzu,
od kobylek, co berou jen
však lásku změnili na mamon.

Zemětřesení se rozbíhá,
stálé otřesy Matka vydává,
toť důležitá fáze je
pro všechny zúčastněné.

Svědomí zpytovat bude
každý, kdo Zemi ublížil
ona vykáže jej tam
na pusté, mrtvé světy.

Událost za událostí,
ani v médiích vše není,
mnoho očistných dějů běží
na povrchu naší Matičky.

Vždyť každý může prohlédnout,
obrátit se a přijmout
láskyplné principy
života na krásné paní Zemi.

Myšlenky lidí jsou
velmi mocnou energií
vibrace, co proniknou
vším, co je uvnitř a na Zemi.

Tak vyciťujte události,
lidé milí ku radosti
Matky Země i vaší
toť poselství pro vás, pro lidi.

S láskou v srdci předal všem
Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,
s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

Poznámka zpracovatele:

 

www.iris.edu/seismon  25.12.2004 – 2.1.2005

 

Velmi silné zemětřesení v jihovýchodní Asii 9 stupňů Richterovy stupnice – Indonésie – epicentrum u pobřeží Sumatry, postiženo hlavně pobřeží Bengálského zálivu, ale i východní pobřeží Afriky, VLNOU TSUNAMI: Indonésie, Srí Lanka, Indie – zvláště stát Tamilnád, Malajsie, Thajsko, Barma, Andamanské ostrovy, Maledivy, aj. Byla překvapivě silná vlna tsunami (rychlost 750 km/h), která zahubila mnoho lidí a způsobila mnoho materiálních škod. Mnoho vánočních turistů z celého světa, i z ČR (zpěvák Karel Gott). Zahynulo přes 150 tisíc lidí (přes polovina na Sumatře v Indonésii), včetně následných nemocí. Rozsáhlá území zůstala bez elektřiny. Ani nejstarší lidé nic takového nepamatují.

 

Smrt lidí při těchto událostech nelze hodnotit z pozice vlastní nevědomosti. Větší část těchto lidí odchází do Temných světů, část lidí naopak Domů, do Pravých světů. Jsou to jak děti, tak dospělí. Každý člověk má statisíce životů a již předchozími volbami v předešlých životech si každý vytvořil určitou pozici, ve které se nyní nachází, a kterou udržuje či mění. Nikdo nemá tyto konkrétní informace o lidech, a proto nemá cenu se pouštět do nějakých hodnocení o vině či nevině v konkrétních případech lidí. Celkově však platí pravidlo: Co vyšleš, to se ti vrátí. Kdy ?  To je hra času.

 

Jisté je, že pro většinu zúčastněných je tato událost přitáhnutá svým negativním myšlením a jednáním, ti kteří přežili, mají výukovou duchovní lekci, aby obrátili, ale to se samozřejmě týká většiny ze 6,5 miliardy lidí na této naší planetě Zemi.

 

ČT1 hlavní večerní zprávy 29.12.2004

Podle amerických geofyziků planeta Země po zemětřesení v jihovýchodní Asii ZRYCHLILA ROTACI a osa rotace se naklonila.

 

Celý planetární systém je velmi jemný a vyvážený, a jakékoliv disharmonické energie, které produkují stále více lidí svými negativními myšlenkami, jej narušuje do nerovnováhy. Planeta Země se snaží stále více očišťovat od původců hrubovibračních energií – myšlenek.

 

Nejsou to poslední události, můžete sledovat, co se bude dít dál.

 

 


2129. Galaktická rodina (532).

(Přijal Ivo A. Benda.)

6:08-6:23 hodin. 31.12.2004.

 

 

Místo: Česká Lípa.

 

GALAKTICKÁ RODINA

 

„V tomto vesmírném ostrově,
Galaxie spirální zvaném
má Domov bezpočet
světů Pravých Stvořitele.

Na pět milionů Rájů
Společností Ducha, štěstí
radost žít tam stále zní
bezpočtu jejich obyvatelů.

Mají Domovské světy
s harmonickou přírodou,
kde neznají zemětřesení
ani jiných pohrom.

Galaktická konfederace
jest svobodným sdružením,
kde každý místo má své
a není nikde v zapomnění.

Mnoho úrovní různých
tuto rodinu tvoří,
mají velký vztah k LÁSCE
a k Prvotnímu Stvořiteli.

Jsou to Jeho Světy
umístěné v Nebi,
kde neznají válek a hladu
jen mír a bohatství pospolu.

Dnes událost se stala
Země tam byla přijata,
však ne tento starý svět
ale lidé někteří, co lásku žijí teď.

Tím nová práva mají
účastní se rozhodování,
ve Vysoké radě Galaxie
o životech svých, i jinde.

Svým životem prokázali
že patřit tam skutečně mají,
nejsou ve starém světě „viditelní“
v Nebi však o nich každý ví.

S láskou v srdci předal všem
Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,
s láskou radostně předám všem. Ivo.

 
 

 

 

2133. Zpráva lidem od Gorloje (534).   (Přijal Ivo A. Benda.)   17:56-18:10 hodin.    8.1.2005.   Místo: Česká Lípa.

 

 

 

ZPRÁVA LIDEM OD GORLOJE

 

 

 

„Milý Ivo,

 

volám tě já, Gorloj, člen VYSOKÉ RADY Kosmické konfederace planet této Galaxie. Mám pro tebe zprávu o důležité události, která právě proběhla. Stalo se na našem zasedání zástupců civilizací mnoha vesmírných světelných, že planeta Země přijata byla členem této konfederace a rozhodnuto bylo zde, že LIDÉ ZPŮSOBILÍ VYZVEDNUTI BUDOU NA NAŠE LODĚ. Tato NOVÁ SPOLEČNOST ZEMĚ se již dnes rýsuje, kdy asi 150 miliónů lidí se takto směruje a další se mohou přidat, příště. My ŠKOLÍME mnohé o všem, co k PRAVÉMU ŽIVOTU potřebují, mají dnes VZDĚLÁNÍ, jež v NOVÉ ZEMI využijí.  Ano, pomoci se jim dostává od bratrů, sester mnoha, co z Galaktické rodiny přišli, láskou a moudrostí se zabývají.

 

Ano, dnes další školení proběhlo, o životě na Nové Zemi, o uspořádání společnosti i o řízení vesmírných lodí. Galaktický jazyk KOSAN se učíte, máte vědomí otevřené, transformace vašich těl pokračuje, biolog – lékaři pomáhají. Vy vše toto volíte, ještě zkoušky zvládáte, však již všichni praví lidé se dozvíte, kde založit své nové Domovy. Nová Země se připravuje, v 5. dimenzi planety Země, v Nebi umístěné, tam, kde láska panuje. Událost významná to je, vždyť čekali jsme tisíce let, až lidstvo takto vyspěje. Ano, předej zprávu lidem, ať zvěstuje se světu, co tolik tmy nese, a další lidi do Nebe směruje. Volby lidí jsou klíčem, kam dále jít, zda do Nebe – Pravé společnosti, či do temných světů a děr. To si každý volí, každodenním životem, má mnoho šancí obrátit a návštěvou poctít Stvořitele. Zvěstuj milý Ivo zprávu, tomuto temnému světu, že Nová Země povstane, a pomoc svou mu poskytne.

 

S láskou hlubokou zprávu dává, Gorloj, člen VYSOKÉ RADY GALAXIE.“

 

 

Děkuji ti drahý Gorloji,  s láskou v srdci předám zprávu na staré Zemi. Ivo.

 

Informace – 6000 stran a 2000 obrázků jsou na internetu  www.vesmirni-lide.cz , www.vesmirnilide.cz , www.universe-people.cz  anglicky  www.universe-people.com , www.cosmic-people.com .

 

 

Milujeme vás a pomáháme vám.

 

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

2134. Zpráva lidem od Stvořitele (535).   (Přijal Ivo A. Benda.)   19:50-20:04 hodin.    8.1.2005.   Místo: Česká Lípa.

 

 

 

ZPRÁVA LIDEM OD STVOŘITELE

 

 

 

 

„Milý Ivo,

 

hovořím k tobě Já, Stvořitel Prvotní všeho a všech. Mám důležitou zprávu pro lidi této planety Země.

 

Lidstvo v této Tmou ovládané společnosti se přiblížilo k propasti, kam se svými mnohými volbami v tomto i předchozích životech dopracovalo. Je tomu tak proto, že většina lidí neposlouchala HLAS SRDCE, a tedy Můj, ale hlas Sil temna, které houževnatě pracují na uchvácení této společnosti. Pouze menší část lidí (dnes asi 150 milionů) se nechala vést svým SRDCEM, a proto bude UCHRÁNĚNA před bláznivými záměry Sil temna. Tito skuteční lidé budou v nejbližší době v naprostém klidu během noci (většina) VYZVEDNUTI na evakuační vesmírné lodě a vzápětí přeneseni na Mnou připravenou Novou Zemi v 5. dimenzi Pravého Stvoření. Toto krásné a harmonické prostředí jim DARUJI, neboť oni si ZVOLILI ŽIVOT V LÁSCE a VE SPOLUPRÁCI SE MNOU – Stvořitelem Prvotním všeho a všech. Tato volba je pro ně klíčová a každý tedy pozná, co volil, v těchto dalších událostech na planetě Zemi. Ano, chtěl bych všem popřát, aby se obrátili ke Mně svým životem – tedy volili LÁSKYPLNOST A POZITIVNÍ STAV, který je klíčový pro skutečný život v Nebi – Pravém Stvoření – v Mých mnoha Domovech, které zde jsou od nepaměti. Stále pomáhám každému, kdo takto učinil a kdo volí PRAVDU, LÁSKU, DOBRO, MOUDROST, HARMONII, MÍR a mnoho dalších pozitivních atributů nezbytných pro Pravý život v Pravém Stvoření. Ti lidé, kteří volí opaky těchto pravých atributů, zakusí taktéž na vlastní kůži důsledky a následky svých voleb a poznají, čeho se dopustili takovou volbou.

 

S láskou nekonečnou všem lidem planety Země toto sdělení předal Stvořitel Prvotní všeho a všech.

 

 

Děkuji ti drahý Stvořiteli,  s láskou v srdci předám zprávu na staré Zemi. Ivo.

 

 

Informace – 6000 stran a 2000 obrázků jsou na internetu  www.vesmirni-lide.cz , www.vesmirnilide.cz , www.universe-people.cz  anglicky  www.universe-people.com , www.cosmic-people.com .

 

 

Milujeme vás a pomáháme vám.

 

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

2156.  Zpráva od Ježíše (550).            (Přijal Ivo A. Benda.)         5:04-5:42 hodin.  21.1.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

ZPRÁVA OD JEŽÍŠE

 

 

 

„Milý Ivo,hovořím k tobě já, Pán Ježíš Kristus, který tě tak miluje a láskou zahrnuje.

 

V současném období lidstvo této planety Země dostoupilo k hranici svých aktivit a snažení, a je nyní opětovně a stále více konfrontováno následky svých převažujících materiálních typů chování a jednání, což má mnoho důsledků. Jednak se stupňují OČISTNÉ PROCESY planety Země od hrubovibračních energií – negativních myšlenek lidí, a jednak dotyční lidé jsou sami POSTIHOVÁNI těmito důsledky ve svých konkrétních životních situacích, přesně dle svých voleb, které učinili. Jde tedy o stále zhoršující se kvalitu života většiny lidí – od otroctví v zaměstnání přes strachy z dluhů a existenční problémy, až po nemoci a úrazy.

 

Planeta Země ale nehodlá nechávat takovéto jedince na svém povrchu a jsou proto následně přesunuti po své smrti do odpovídajících temných světů zóny vymístění, tedy již bez tzv. životní úrovně a kvality, jaké dosud měli.

 

Určitá menší část lidstva ovšem volila a volí pozitivní způsob života dle zákonů lásky vepsaných ve svém srdci a tedy neorientuje se na hmotné statky a požitky neúměrné svému životu, a snaží se pomáhat bližním svým láskou a mají vizi krásné harmonické společnosti. Tento okruh lidí má před sebou odpovídající kvalitu života v Pravých světech Pravého Stvoření – Domovů Pravých, které jim nabízí Stvořitel Prvotní všeho a všech. Proto tedy tato část lidí je jak po fyzické smrti těla, tak se živým fyzickým tělem přesouvána do Pravé Země v 5. dimenzi, a nyní se připravuje na tento přechod dokonce větší počet lidí, asi 150 milionů v 1. evakuační vlně. Před měsícem vašeho času byla planeta Země přijata do Kosmické konfederace planet této Galaxie a má nyní historickou příležitost ukázat i ostatním lidem, kteří zatím volí starý způsob života, jak se lze změnit a utvořit Novou společnost založenou na duchovních principech lásky, radosti, dobra, pravdy a tedy kráčet stále blíže ke Stvořiteli Prvotnímu všeho a všech.

 

Dále ti chci sdělit, že tato naše kulturní akce – přednáška v Praze 15.1.2005 za účasti 500 lidí byla velmi důležitá pro předání dalších klíčových informací světelných lidem, kteří sem přijeli nejen z Prahy, ale i z celých českých a slovenských zemí. Dověděli se za účasti Vesmírných lidí Sil světla a mé přítomnosti vše, co potřebují vědět v tomto důležitém období a mají taky velmi dobrou příležitost ukázat, jaké kvality mají v završení svých světelných poslání. Každý, kdo podceňuje druhou stranu a neřídí se svým srdcem duchovním, pozná na vlastní kůži důsledky a následky svého krátkozrakého a materialistického chování vidiny „zisku“ – ve skutečnosti ZLATÉHO TELETE.

 

Na tomto setkání si lidé vzali taktéž množství světelných materiálů, hlavně letáků - přes 5 tisíc, kterých zde bylo přes 10 tisíc ve více než 100 druzích. Dále si každý mohl prohlédnout přes 500 vystavených obrazů o Vesmírných lidech a své situaci, které jsou jinak umístěny ve Vesmírném centru v Holešovické tržnici (hala 7). Informace světelné mají lidé dostupné především na internetu  www.vesmirni-lide.cz  v rozsahu 6 tisíc stran textů a 2000 obrazů, audio a video záznamy z přednášek a akcí světelných. Takto tedy jsou k dispozici každému, kdo má zájem o informace o jejich skutečném stavu, způsobu pozitivní změny a o pomocnících vašich – Vesmírných lidech Sil světla. Tyto dny si již řada lidí uvědomuje ve svém vědomí svoji pozici a poslání, kvůli kterému sem přišli a má proto velký zájem zvládnout své světelné poslání, na které se před svým zrozením připravoval. Já každému tomuto člověku pomáhám v jeho srdci a vedu jej tak, aby činy, které pomáhají bližním svým, je vyvedly z otroctví a pasti negativního stavu. Vydržte milí lidé v tomto snažení a mějte stále srdce otevřené.

 

S láskou svou vám všem toto předal Pán Ježíš Kristus.

 

Děkuji ti Pane Ježíši Kriste, rád předám tuto zprávu lidem planety Země. Ivo.

 

 

 

2158.  Člověk jako vysílač a definice vibračního kvocientu našeho prostředí.

22.1.2005.

 

Důležité sdělení.

 

 

 

ČLOVĚK JAKO VYSÍLAČ A DEFINICE VIBRAČNÍHO KVOCIETU NAŠEHO PROSTŘEDÍ

 

 

 

Předáno od Přátel z Vesmíru z evakuačních flotil - z lásky:

 

„VYSÍLAČE obecně jsou:

 

Zdroje vyzařující nebo vysílající elektromagnetické vlnění, dlouhovlnné nebo krátkovlnné povahy.

 

Toto VLNĚNÍ vzniká se vznikem elektrického náboje a současně s ním vzniká i elektromagnetické pole (charakterizované veličinami - permitivitou pro elektrického pole a permeabilitou pro magnetického pole). Tyto veličiny jsou určující pro stabilitu elektromagnetického pole, tedy udávají schopnost naakumulovat příslušnou energii v daném prostředí, a to přímo úměrně. Jsou pro dané prostředí určujícími.

 

Neboli - všude, kde se vyskytuje elektrický náboj, vzniká elektromagnetické pole, jehož základní vlastností je to, že vždy umožňuje přenos elektromagnetického vlnění, tedy průtok energií a proudu, jsou-li splněny podmínky (spádový rozdíl dvou nebo více energetických potenciálů).

 

(a)

PŘIROZENÁ elektromagnetická pole, existují NEZÁVISLE na vysílání z modulačních zdrojů, běžně se vyskytují v přirozeném prostředí  na zemi i ve vzduchu, ale nejsou pulzující. Nejsou tedy zdravotně závadná.

 

(b)

UMĚLE vytvořená pulzující rezonanční pole v našem prostředí:

 

Pod vlivem vysílačů elektromagnetického vlnění dochází ke vzniku rezonujících zdravotně závadných elektromagnetických polí, o relativně vysokých frekvenčních hladinách, s neustále výrazně proměnlivými hodnotami intenzity. Neustále je rozšiřováno vysílání o nová frekvenční pásma se stále se zvyšujícími výkony. Také druh modulace se mění (nové digitální vysílání se závažnějšími dopady na lidské zdraví, se zakódováním dalších nových služeb v některých zemích již běžně dostupných). Navíc v dnešní době přibyla spousta vysílačů (3 sítě mobilních telefonů na jednom území GSM a vysílací základny pro mobilní internet WI-FI).

 

V současnosti je připravován (EU) do roku 2008 zaměřovací systém Galileo o soustavě 30 družic na 3 drahách (minimálně vždy 4 družice budou na aktivní měření každého místa na zemi), (vysílající nepřetržitý monitorující signál), který bude spolupracovat s nyní už fungujícím americkým systémem GPS. GPS má také soustavu 30 družic, které neustálým vysíláním monitorují pohyb každého člověka na planetě, s rozlišovací schopností 15 m. Při uvedení do provozu systému Galileo a při jejich spolupráci, bude možno všechny osoby či věci (s čipem) monitorovat s komerčním rozlišením na 2 m a to i v budovách, nákupních centrech a tunelech – což doposud nebylo možné (skutečné maximální technické rozlišení je několik cm). Sami tvůrci říkají, že tento systém má obrovské využití ve všech oblastech našeho života. Rozdělování frekvencí provádí Mezinárodní telekomunikační unie www.itu.int v Ženevě ve Švýcarsku. Pomocí frekvence lidských těl (i bez čipů) bude ihned od roku 2008 určena poloha každého člověka !!! (Viz: www.popularis.cz .)

 

Z toho jednoznačně vyplývá, že už dnes vědci znají:

 

Frekvenční parametry lidského těla a vědí, že tímto vysíláním nás zdravotně ohrožují.

 

Pro vysílání informací běžně užívaný modulační zdroj – vysílač - se skládá (zjednodušeně) z: Generátoru nosné vlny, modulátoru a zesilovače výkonu.

 

Signál určený k vysílání – informace - je na výstupu zakódován (modulován) a vysílán přes anténu do éteru, kde v důsledku přenosu vzniká elektromagnetické pole, kterým neustále pulzuje elektromagnetické vlnění a rezonuje s elektromagnetickým polem planety. Tato rezonanční pole neustále zaplňují naše životní prostředí.

 

Přátelé z Vesmíru mají KAŽDOU jednotlivou součástku v takovém nebo podobném zařízení ODRUŠENU tak, aby nenarušovala vibrační pole lidského těla a přirozeného prostředí. Nedochází tedy k vybuzení elektromagnetického pole v okolí jakéhokoliv zdroje vysílání. Nedochází tedy ke vzniku pulzujícího rezonančního pole, které by negativně narušovalo vibrační hodnoty lidského těla.

 

Ale zároveň je také odrušeno celkové zařízení. Jde tedy o dokonale odrušené zařízení nebo zdroj vysílání. Navíc Vesmírní říkají, že používají různé typy vysílacích zdrojů, nejen zařízení využívající střídavý proud.

 

Zavedená terminologie:

 

(1)

Frekvenční hladina: Udává, kolikrát se po dobu jedné sekundy změní polarita vysílaného elektromagnetického zdroje a to v určitém rozmezí.

 

(2)

Modulační zdroj: Uměle zhotovený zdroj, určený pro vysílání informací – uložených – modulovaných - na základní nosnou vlnu, v různých frekvenčních  hladinách.

 

(3)

Vibrační parametr: Je výsledným elektromagnetickým polem všech vzájemně se ovlivňujících složek elektromagnetického vlnění a záření v daném prostředí a udává jeho charakteristický  profil. Vzniká skládáním všech možných elektromagnetických polí z okolních zdrojů, pro něž platí zákonitosti pro skládání, lom a odraz vln (které se u nás vyučují na středních školách).

 

(4)

Vibrační koeficient: (obecně formulováno): Udává podíly vibračních parametrů dvou různých prostředí. Pro podíl vibračních parametrů přírodního prostředí a prostředí přetvořeného umělými modulačními zdroji na pulzující rezonanční elektromagnetické pole, užíváme termín vibrační kvocient.

 

(5)

VIBRAČNÍ KVOCIENT je tedy: Podíl dvou veličin vibračních koeficientů, určující vztah mezi vibračním koeficientem PŘÍRODNÍHO prostředí a vibračním koeficientem prostředí UMĚLE přetvořeného na pulzující rezonanční elektromagnetické pole.

 

 

Pro PŘÍRODNÍ zdravotně nezávadná prostředí je velikost vibračních parametrů rovna hodnotám přirozeného prostředí. A tato pole NEJSOU pulzní povahy.

 

Vibrační kvocient NENÍ u pozemšťanů zahrnut do vibračních polí a tedy NENÍ tento jev odpovědně sledován !!!

 

Chybí zde někdo, kdo by zodpovědně prohlásil tento jev za REZONANČNÍ EFEKT a zahrnul jej do vibračních polí a sledoval velikosti vibračních kvocientů jako určující parametr pro poskytnutí základních znalostí o našem prostředí.

 

Podle PŮSOBENÍ NA ČLOVĚKA dělíme elektromagnetická pole na HRUBOVIBRAČNÍ a JEMNOVIBRAČNÍ.

 

(A)

JEMNOVIBRAČNÍ POLE - přirozené zdroje, stabilní a nepulzující, existující nezávisle na pozemských vysílacích zdrojích.

 

Planeta Země - zemský povrch, vodní zdroje, vodní obaly, rostlinstvo, živočichové. (Slunce a ostatní kosmické zdroje jsou pulzující, dlouhovlnné i krátkovlnné povahy.)

 

Planeta Země má stále severní a jižní magnetický pól. (Magnetický severní a jižní pól se nekryjí se zeměpisnými.) Kolem planety se vyskytuje neustále svou podstatou stabilní - nepulzní zemské elektromagnetické pole. 

 

(B)

HRUBOVIBRAČNÍ POLE – Prostředí ve kterém žijeme je neustále naplněno elektromagnetickým prouděním, což má za následek vznik pulzujícího elektromagnetického hrubovibračního pole s charakteristickými rysy.

 

Vysílače hrubovibračních energií jsou dvojího druhu a kritériem pro jejich rozdělení je vlnová délka:

 

1. Dlouhovlnné hrubovirační zářiče

 

a) Uměle vyrobené hrubovibrační zářiče dlouhovlnné povahy:

 

Modulační zdroje (vysílače signálů pro radia, televize, mobilní telefony, radary, satelity, družice apod.)

 

b) Ostatní elektrospotřebiče a zařízení (např. translatační stanice, rozvody el. energií všeho druhu), používající ke svému provozu elektrickou energii. Stávají se zdrojem elektromagnetických polí průchodem elektrického  proudu, nebo už jen připojením ke zdroji el. napětí.

 

2. Krátkovlnné hrubovibrační zářiče

 

a) Záření z jiných pozemských a Vesmírných zdrojů (např. rentgenové záření a elektromagnetická  složka kosmického záření).

 

b) ČLOVĚK - svými myšlenkami a pocitovou složkou významným způsobem ovlivňuje vibrační strukturu  prostředí, ve kterém žije. NEGATIVNÍ MYŠLENKY = HRUBOVIBRAČNÍ ENERGIE !!!

 

Hrubovibrační zářiče negativním způsobem (neustálou pulzací) neustále přetváří klidné, stabilní pole planety Země, s následným rezonančním efektem. Výsledkem je zdraví poškozující pole. Velikost hodnot frekvenčních hladin elektromagnetického pole a délka pobytu v něm, je převážně určující pro velikost poškození lidského zdraví. Tato pole negativně ovlivňují také přírodu, rostlinstvo a živočišstvo. Jsou zdrojem dalších doposud nevysvětlených jevů. (Dalšími zdraví poškozujícími zdroji jsou naše znečištěné životní prostředí – ovzduší, voda, půda a tedy potravinový řetězec.)

 

Pobytem v pulzujícím elektromagnetickém poli dochází vlivem rezonance k oddělování jednotlivých látek v organizmu podle jejich molekulární hmotnosti. Oddělováním vzniká tzv. rezonanční produkt a ten se neustále usazuje v jiných částech těla. Výsledkem je vznik VŠECH civilizačních chorob (poškození trvalého charakteru - nervového centra a genetiky, narušení imunitního systému apod., viz. www.volny.cz/kubesv  ). Chemické narušování zdraví je v pořadí z hlediska významu až ZA vibračním narušováním zdraví !!!

 

 

Vibrační diagram lidského těla a jeho frekvenční hladiny:

 

Předáno od Přátel z Kosmu z lásky k nám, 20.11.2004:

 

Vibrační hodnoty prostředí, ve kterém se pohybujeme:

 

(Podle Přátel z Vesmíru jsou tyto hodnoty směrodatné pro všechny druhy planet.)

 

Člověk:

 

Fyzické tělo – 10 20  a výše Hz  – roste v závislosti na růstu vědomí – Duchovní cesta, obr. 688, sdělení 819 - 847 (obpovídající frekvence energie jde z Pravých světů – intuce – pomoc Vesmírných lidí Sil světla, do levého pomocného pozitivního kanálu, a z temných světů - negativní ovládací energie pouštěné negativními entitami do pravého negativního pomocného kanálu, obr. 811, sdělení 1761).

 

Duchovní složka (citová složka) - 1024 a výše Hz


Vibrace duchovního těla dle pozice v Duchovní cestě:

 

Bytost v  1.otáčce - 10 24 – 10 25   Hz

 2.             10 25 – 10 26   Hz

 3.             10 26 – 10 27  Hz

 4.             10 27 – 10 28  Hz

 5.             10 28 – 10 29  Hz

 6.             10 29 – 10 30  Hz

 7.             10 30 a výše  Hz

 

Mentální tělo (myšlení) -  101500  - 10 15000 Hz

 

Emocionální tělo (pocitová složka)  - 10 1 200 000 a výše Hz

 

 

Pro srovnání, v současnosti frekvenční hladiny:

 

Podle informací od našich Přátel z Vesmíru -

 

Digitální vysílání: 1013 Hz – 1026 Hz

 

Rentgenové záření: 1016 – 1020 Hz

 

Záření gama: 1018 – 1025 Hz

 

 

Vibrační parametry planety Země:

 

(Podle Přátel z Vesmíru jsou tyto hodnoty směrodatné pro všechny druhy planet.)

 

Vibrační hodnoty jsou uvedeny pro fyzická těla živočichů a rostlin:

 

Zvířata: 1027 Hz

Rostliny: 1028 -1039 Hz

Půdní profily: 1017 Hz

Vodní hladiny: 1075 -1076 Hz

 

 

Vibrační parametry každého člověka jsou SPECIFICKOU veličinou (každý člověk má nezaměnitelné - specifické vibrace). Je možné snímat jeho vibrační úroveň a pokud existuje dostatečný přístup ke zdroji vysílání, tak jej lze dobře monitorovat (se zaměřením na pomoc) – jednak obsah myšlenek a emocí, jednak jeho poloha.

 

Pro lepší zaměření používáme my z kosmu metodu odstranění vibračního příkrovu.

 

Na základě poznatků, že jednotlivé budovy mají svá specifika, se děje monitoring nejen zařízení, budov a prostor, ale také lidí pobývajících v takovýchto zařízeních nebo budovách.

 

Po odstínění části budovy se zbylá část přenese na monitory, a zajišťuje dokonalý obraz vnitřní části zařízení.“ (Takže mi byla ukázána veliká hala, kde se pohybovali lidé a také členové nějakých pořádkových sborů ve stejnokrojích. Celkový obraz byl snímán jakoby ze stropu budovy.)

 

Děkuji našim Přátelům z Vesmíru za informace a především děkuji Stvořiteli Prvotnímu všeho a všech našemu.

 

 

Poznámka zpracovatele:

 

Některé důležité adresy těch, kteří řídí mnohé frekvence energií:

 

(1)

www.europa.eu.int

 

EUROPEAN PARLIAMENT

60, RUE WIERTZ / WIERTZSTRAAT 60

BRUXELLES / BRUSSEL

B – 1047

 

(2)

www.europa.eu.int

 

EUROPEAN PARLIAMENT

ALLÉE DU PRINTEMPS  BP 10024/F

STRASBOURG CEDEX

F - 67070

 

(3)

www.euro-obmudsman.eu.int   euro-obmudsman@europarl.eu.int

 

THE EUROPEAN OMBUDSMAN

1, AVENUE DU PRÉSIDENT ROBERT SCHUMAN-B.P.403

STRASBOURG CEDEX

F-67001

 

(4)

www.itu.int

 

ITU - INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION

PLACE DES NATIONS

GENEVA 20

CH-1211  SWITZERLAND

 

 

1915.  Pomoc z nebe (390).   (Přijal Ivo A. Benda)   18:33-19:12 hodin. 19.4.2004.   Místo: Česká Lípa.

 

 

POMOC Z NEBE

 

 

„Vidím společenství

bytostí ušlechtilých,

klidně si zářící

do vesmírů paralelních.

 

Každý si žije,

ten život vznešený,

v jejich krásném domově

panenském nebi.

 

Planetární shromáždění,

ta záře převeliká,

ta radost i důstojnost

projev vyspělosti.

 

Nastupují noví mladí Andělé

po školních letech svých,

aby ode dneška Stvořiteli

svou práci odevzdávali.

 

Poprvé se vznesou ve svých lodích

do všech koutů vesmírných

i paralelních dimenzí

a tam začnou pomáhati.

 

Pomáhat bližním,

kteří bez pomoci stagnují,

a tak sami vidí,

že na pomoci vše stojí.

 

Není jen tato Země,

která pomoc potřebuje,

je mnoho planet temných,

které se v pasti ocitly.

 

Skvostné lodě vesmírné

se zářivou posádkou přilétají,

aby Světlem svým

každému volajícímu vypomohli.

 

Nikdo není bez pomoci,

má každý hlásek v sobě,

od těchto bratří a sester,

které jsou zde i v nepohodě.

 

Stále bdí svým okem moudrým

a cítí, jak a kdy pomoci,

ta rada nad zlato se cení,

neboť z pasti vede k radosti.

 

Z otroctví do života hodnotného,

kde každý čas si najde

pro své bližní milované

a hlavně pro všechny obyvatele.

 

Stále miriády kapiček zlatých

se vesmíry pohybuje

lásku a štěstí se sebou nosí

a nikdo o tom nepochybuje.

 

Svou odvahu a moudrost vkládají

Andělé v nebi žijící,

mají radost z poznání

a sami takto vyspějí.

 

Stále blíže Stvořiteli,

to je cíl jejich odvěký,

aby jej sami pochopili

a službu všem i Jemu odevzdali.

 

Radost a rozvaha

tam se po nebi rozlévá

a láska a pomoc všude

každému je poskytnuta.

 

Nikdo tam nežije ve strachu,

že někde uvízne,

neboť oko jiného

jej nikdy nemine.

 

Je to bratrská, sesterská láska

v činech jejich daná,

mají v hrudi stále otevřeno

srdce své vždy plápolá.

 

Ta harmonie, mír světů doma,

tam v nebi se to neschová,

tam pravý život kvete,

to se to Ivo milý, píše !

 

Ano, vždyť cítíš naši přítomnost

a vidíš nás v domovech,

máš za sebou mnoho návštěv,

tak snadno to lidem sděluješ.

 

Jak ptáček si zpívá z jara dnes,

tak Anděl má radostný zjev

šťastně miluje každého

kdo tak cítí a radost žije.

 

Zde nad Zemí se slétáme,

mnoho pomoci vám dáváme,

aby jste lásku prožili,

a tak se z pasti vysvobodili.

 

Máš nás stále ve vědomí,

bratry, sestry i děti,

co milovat přišli z jiných hvězd

lásku svou zde nechají jako pečeť.

 

Tou největší naší odměnou

je vaše láska zářící,

vaše vztahy milující

na Zemi jak plamínky hořící !

 

Laskavé doteky života hvězd

vám dávají směr života přec,

ty poberty změní v zářivé sémě

a pak se vrátí Domů, v zimě.

 

Ano, tak to zde chodí všude,

co Vesmír Vesmírem jest,

ta prastará moudrost se ti line

na povrch z nitra přec.

 

S láskou a radostí

všem lidem pozemským

Ptaah předal vám

toto poselství.“

 

Děkuji drahý Ptaahu

 a Stvořiteli Prvotní,

já s láskou v srdci zářícím

předám lidem pozemským.

 

 

 

1929.  Svět jedno velké divadlo jest (398).   (Přijal Ivo A. Benda)   21:00-21:42 hodin.   8.5.2004.   Místo: Česká Lípa.

 

 

 

SVĚT JEDNO VELKÉ DIVADLO JEST

 

 

„Svět jedno velké divadlo jest

hraje se v něm o lidské duše

hráčem každý člověk jest

co na Zemi život zvolil zase.

 

Kdo chce lásku dát

musí dát ji celou

musí dát i sebe

jinak byl by sám a sám.

 

Každý jednou velkou lásku potká

kdy a kde – to se pozná

láska je nádherná, nekonečná

prý jako sen – úžasná.

 

Znám, jak je krásné lásku dát

a tak duši tvou i svou osvobozovat

z pouzdra, kam ji vodník zapouzdřil

splynutí duší i těl tak pocítil.

 

Kam se jen točí ten svět

divadlo duší zapouzdřených

lidské osudy, lidský květ

velkých lásek či strachů svých.

 

Chceme-li milovat milého

člověka na Zemi - divadle

musíme nejprve nalézt lásku

sami v Duchu, duši, v sobě.

 

Škola duší jest planeta Země

prvotřídní od našeho Stvořitele

každá příležitost lásku prožít

dostala na této pozemské scéně.

 

Každý jednou lásku pozná

sen krásný, lahodný získá

jakmile se cele oddá

štěstí, moudrosti, dobroty života.

 

Toť nebe ví, jak škola na Zemi žije

lásky srdcí lidských závod hraje

osud – program jako síť pavoučí

každý člověk si jistě vyzkouší.

 

A ten, kdo stále hledá

na toho pavouk nemá

lásku srdcem objevuje

vždy se ze sítě vysvobozuje.

 

Jak petrklíč na jaře vykvete

a žlutý květ na odiv uvede

všem láskám svůj objev sděluje

tajemství života si uvědomuje.

 

S láskou v srdci všem

předal Aštar Šeran vám, lidem.“

 

 

 

 1938.  Šedé prsty (400).   (Přijal Ivo A. Benda)   8:50-9:15 hodin.   17.6.2004.   Místo: Česká Lípa.

 

 

ŠEDÉ PRSTY

 

 

„Šedé prsty hbité

pracovité a hubené

dlouhé rychle kmitající

nebohé lidi na Zemi ovládající.

 

Vidím je často, jak pracují

bez ustání vibrují

na klávesnici stroje

ó človíčku, VARUJI TĚ !

 

Černé oči ještěrčí

neustále hledí

do ovládací obrazovky

ó lidé, vzchopte se, VARUJI !

 

Tvoří vám iluzi světa,

který není takový

jak vám v mysli programují

ovládači ještěrčí – PSEUDOTVŮRCI !

 

Ó lide pozemský

to sémě naprogramované

těmi šedými kreaturami

co na lásku ZAPOMĚLY !

 

Varuji všechny lidi,

aby se vzpamatovali

a chopili se SRDCE v hrudi

toho místa, co ZAPOMĚLI !

 

Tudy vede cesta vysvobození

z otroctví loutek pseudoživota

z milionů lží a nepravd programovaných

statisíců světů temných.

 

Nezvaný host vás ovládá

ne zcela, ale HODNĚ !

v mnoha písních jde varování

od nás, Vesmírných lidí.

 

My vidíme buňky v podzemí

mnoha světů temných

kde ovládací pyramida dí

dělníci v modrých uniformách.

 

Na dálku vás ovládají

jako králíčky nebohé

co na lásku zapomněli

však kdykoli se mohou vzchopit !

 

Pásky vašich životů jim běží

před očima pozornými

stále od rána do večera

kromě vašeho spaní.

 

Tak na vlastní kůži

PRAVDU lidstvo poznává

má zážitek zaručený

nejen z tohoto života.

 

Oni neznají odpočinek

sami jsou otroci v pasti

v děrách podzemních

planet jiných, povrchů zničených.

 

Neumí žít v harmonii

kam přijdou, to zničí,

jen pláč, bolest, nářek a spoušť,

zůstane tam, kde působí.

 

To máte k doplnění,

co vám ve škole neřekli,

neboť sami „učitelé“ naprogramovaní

nejsou schopni vám pravdu sdělit !

 

Hledejte a najdete síň

cestičky k vysvobození

je jich mnoho, jen je uchopit,

srdcem svým milujícím, procítit.

 

My nad vašimi hlavami

v lodích vesmírných vše vidíme

zprávy pravdivé vám dáváme

do srdcí vašich – intuice.

 

Každý si vybírá to své dle volby

buď program temný rafinovaný

nebo lásku a pravdu v srdci

na Zemi i jinde, miriády voleb běží.

 

Z lásky vám lidem pozemským

toto předal Aštar, Šeran přímením

ze stanice vesmírné

ŠÁRE námi zvané.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou v srdci předám,

tu báseň lidem nevědomým,

aby konečně prohlédli !

 

Ivo Aštar Benda – věrný posel

váš pozemský.

 

Báseň zapsána při hlasitém poslechu krásných písní pana Maxy z CD – Desáté patro.

 

 

1963.  Sojky (418).    (Přijal Ivo A. Benda)   7:00-7:23 hodin.   27.7.2004.   Místo: Velká Fatra.

 

 

SOJKY

 

 

„Jdete lesem, zelenou říší

sojky nad hlavou vám křičí:

„Člověk vkročil do našich říší,

POZOR“, obyvatelé lesa slyší.

 

Tak my, světlonoši z hvězd

Sojkami na zemi jsme

Varujeme všechny z cest

POZOR, V OVLÁDACÍM REŽIMU JSTE !

 

Křičíme a voláme,

netváříme se – to nic,

nezvykáme si, nehoupeme se,

že tento svět je svíc.

 

Loutky, haló – probuďte se !

Stále voláme po kraji,

nedělejte, že to je pravé

ovládači vám mysl vzali !

 

My sojkami se narodili,

abychom lid upozornili,

že život pravý nežijí,

jen PROGRAMY Z TEMNOT LOUTKUJÍ !

 

Voláme všude po kraji,

že temné záměry s vámi mají,

ovládači z Temnoty,

VÁM MILIARDY LET NAPROGRAMOVALI !

 

Tisíce „životů“ v tisících planetách

otročit dle jejich plánů máte

za jídlo, šaty a vzduch

v děrách podzemních „žít“ budete !

 

Též životy v přírodních národech

vám tito studení připravují

je to tam, kde technika přírodu neničí

však plně v přírodních živlech budete !

 

Jsme sojky co stále křičí:

POZOR LIDE POZEMSKÝ !

Všechny lidi jsme již upozornili,

teď v rukou svých osud drží.

 

Dokud na Zemi budeme,

volat do světa nepřestaneme,

Domov Pravý v SRDCI máme

a každého tam zveme !

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran, pozemským lidem.“

 

 

Děkuji ti milovaný Aštare,

děkuji Ti Stvořiteli Prvotní všeho a všech,

rád předám poselství,

lidem, co srdce hladí dech.

 

 

 

1967.  Vzchop se člověče (422).   (Přijal Ivo A. Benda)   20:43-21:01 hodin.   4.8.2004.   Místo: Česká Lípa.

 

 

VZCHOP SE ČLOVĚČE

 

 

„Kde máš milý, svíc ?

Světlo pravdy, moudrosti ?

V HRUDI, však víš !

Jen tam pohlédnout, přichází ti !

 

Zapomínáš na své nitro,

jež nehodí se ti,

do světa loutkového

vézt se s ovládači !

 

„Vyhovuje mi zde tu“,

slyším tvou odpověď,

však všeho do času,

pak v podzemí, jen za jídlo, šaty a vzduch !

 

Vzchop se člověče pozemský,

volám tě z Domoviny,

tam, kde ses narodil,

je čas stále, abys OBRÁTIL !

 

KAŽDODENNÍ VOLBY TVÉ

určují směr života tvého, výsostného,

jak loď v moři rozbouřeném

bloudí v kruzích, břehu žádného !

 

Ovládači sají stále,

tvou skromnou energii.

Však můžeš jim plány zkřížit,

pokud volba obratu nastane !

 

Stále volám tě dítko nevědomé

V TVÉ HRUDI UKRYTÝ,

Pán Ježíš Kristus jméno mé,

avšak na něm tolik nezáleží.

 

Hlavní jsou VOLBY PRIORIT tvých,

jimiž život prokládáš,

TY spolehlivě určují

na JAKOU cestu se dáš.

 

Andělé světelní čekají

tisíce let na tebe,

dítě, co nyní na Zemi dlí,

však řetěz životů VOLÍ.

 

Jak výhybky na nádraží,

si koleje vybíráš,

Domů, do Pravého Stvoření

nebo do pekelné temnoty.

 

Jakmile volbu provedeš,

nestěžuj si na následky,

kůží vlastní zažiješ,

TISÍCERÉ DŮSLEDKY !

 

Toto ti dává Ten,

kdo ponorku tvou naviguje,

v moři  - zóně vymístění,

pravými, světelnými impulsy.“

 

Děkuji Ti drahý Stvořiteli Prvotní,

v lásce předám lidem poselství.

 

 

2008.  Ovládací pyramida (451).   (Přijal Ivo A. Benda.)    14:05-14:25 hodin.   20.9.2004.   Místo: Vlak Havířov – Český Těšín.

 

  

OVLÁDACÍ PYRAMIDA

 

 

„Vítej človíčku milý

na té vaší Zemi.

Poslání pomoci sis zvolil

lidem lásku s pravdou nosit.

 

Je to tady nutné

Temno pilně pracuje,

zamotat lidem duše

do nepěkných pouzder.

 

Světlem duše osvítíš

láskou pouzdra narušíš,

poslání světelné vyjevíš

tak, jak to dávno umíš.

 

Odvahou kráčíš tmou

impulsy cestou dlážděnou

vysílanými sestrami a bratry,

na lodích, co pomoc slíbili.

 

Skládáš zkoušky nebojácně

v situacích temných – no jasně !

Máš v hrudi pevný bod,

Ježíš – tvůj lodivod !

 

Ještírků se nebojíš

svými kroky je vykolejíš

na programech stále otročí,

aby tě umně ovládli.

 

Ty se jim ale zasměješ,

„na mne jste hoši krátcí“,

láskou je tam dostaneš,

chaos v programech, hlásí.

 

Téměř nic předem neplánuj,

vedení Světla vyciťuj,

tím ovládači nevědí

jaký program nasadit.

 

Hezky se jim směj

vždyť dělají jen to, co uměj,

sami v děrách podzemních

za vzduch, jídlo, šaty otročí.

 

Mají to za odměnu,

co si volbami nastřádali,

kdykoli mohou provést změnu

pakliže se za nos chytí !

 

Ty máš lepší pozici

svobod více, přírodu k žití,

to oni ti vše závidí

jen obrázky maj, nic víc.

 

V pustinách mrazivých jako Mars

v děrách podzemních „se maj“,

přesně dle zásluh svých

odměnou je jim vězení.

 

Tato ovládací pyramida

bude jednou zrušena,

až se vše řádně zodpoví

Pán Ježíš Kristus ji láskou rozpustí.

 

Předáno Pánem Ježíšem Kristem.“

 

Děkuji ti drahý Ježíši,

já rád předám lidem, co píši !

Ivo.

 

 

 

2016.  Loutková scéna (459).    (Přijal Ivo A. Benda.)   20:25-20:49 hodin.   24.9.2004.   Místo: Velká Fatra.

  

 

LOUTKOVÁ SCÉNA

 

 

„Tančí rychle lidský svět

mocný program, co vzhléd,

jako svoji nejlepší realitu

vnucenou z temných světů.

 

Každý výběr volí

zda loutky loutkové scény,

bude tančit v rytmu

řídícího stroje – datasystému.

 

Většina lidí mu podléhá

část pak péči vyžaduje,

individuálně programovaná

loutková tančící scéna !

 

Teprve zlomek lidí cítí

každý stý člověk žije,

život vnitřní - duchovní

mimo ovládací stroje !

 

Neustále odmítají

miliony předhozených programů,

z této loutkové scény

ještírků – dílo šílený.

 

Tanec loutek vrcholí

stále něco budují,

na své nitro se neptají

téměř vše naprogramovaný.

 

Všeho do času vždy je

loutková scéna se naklání,

propast temnot pod ní zeje

jednoho dne se tam utopí.

 

Tančí, tančí stále v rytmu

zprávy médií jim šveholí,

pseudopravdy omleté

jen ovládací programy.

 

Málo lidí drží se jen

mimo tento systém,

co pseudotvůrci zavedli

a nyní jej chtějí navštívit.

 

Různé vesmírné moci

pozorují bystře dění,

na této loutkové Zemi

se Stvořitelovým dovolením.

 

Zastav se milý človíčku,

nedělej NIC, chviličku,

tak se na chvíli dostaneš

z ovládání, jak chceš !

 

S láskou lidem předal jsem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

S láskou radostně předám všem. Ivo.

  

 

2020.  Problém lidstva (463).    (Přijal Ivo A. Benda.)   5:52-6:29 hodin.   26.9.2004.   Místo: Velká Fatra.

 

 

 

PROBLÉM LIDSTVA

 

 

„Problémem pozemského lidstva je, že se nachází z 90 % UVNITŘ ROZSÁHLÉHO OVLÁDACÍHO PROGRAMU, který je ve stroji – počítači – DATASYSTÉMU řízeném pseudotvůrci z temných světů již 7 milionů let. Toto lidské zakletí je důsledkem negativních voleb, kterými někteří jedinci ve Stvoření (z mnoha jiných světů) volí NEGATIVNÍ STAV, tedy tyto rafinovaně vnucené ovládací programy z temnot. Přijímání ovládacího programu se děje při odpovídající negativní změně stavu Ducha, duše a fyzického těla, tedy zapouzdření Ducha a duše pomocí přijatých negativních energií a uzavření většiny komunikačních kanálů u fyzického těla pomocí vzniku BLOKŮ v nich nezvládáním životních situací. Důležitou součástí tohoto procesu je přeprogramovávání čistých – nezatížených genů (programů, dle kterých funguje 65 % chování těla) DNA v buňkách fyzického těla na zatížené geny DNA, které jsou po spuštění schopny provádět s tělem zla a nepravdy. V duchovním smyslu bytost lidská volí PŘEVRÁCENÉ DUCHOVNÍ PRINCIPY LÁSKY, DOBRA, PRAVDY a MOUDROSTI,  tedy NELÁSKU, ZLO, NEPRAVDU a HLOUPOST, což jsou převrácený femininní princip (neláska a zlo) a převrácený maskulinní princip (nepravda a hloupost), to jsou patřičné druhy vibrací energií mnoha těl lidské bytosti – HRUBOVIBRAČNÍ ENERGIE S NÍZKOU FREKVENCÍ. V tomto negativním stavu má člověk PŘEVRÁCENÉ CHÁPÁNÍ REALITY, bílé je pro něj černé a opačně, pozitivní je pro něj negativní a opačně, a barevný, mírou odstupňovaný pohled ne svět je pro něj krajně černobílý a navíc převrácený pohled – tedy ILUZE SKUTEČNOSTI. V této iluzi vydávané za pravdu je MARNÝM PODNIKÁNÍM žít šťastný, harmonický a bohatý život a jediné, co jej může potkávat jsou zklamání, bolest, nemoci a úrazy, divení se, izolace a separace, obrovská nevědomost, otroctví nejrůznějšího druhu a množství negativních závislostí.

 

To je tedy výsledkem voleb těch jedinců, kteří před zrozením a nyní volí negativní stav, a po velmi krátkém životě na planetě Zemi se přesouvají do různých temných světů, takových, jež odpovídají MÍŘE jejich nelásky, zla, nepravdě a hlouposti.

 

Každý může při tom kdykoli provést ZMĚNU, a tedy obrátit, a místo negativního stavu zvolit pozitivní stav procesem DUCHOVNÍ CESTY (sdělení 819 – 847, obr. 688 na www.vesmirni-lide.cz). NENÍ DUCHOVNÍHO RŮSTU BEZ PRÁCE SVĚTELNÉ, tedy NEZIŠTNÉ POMOCI BLIŽNÍM SVÝM v oborech LÉČITELSTVÍ, MEDITAČNÍ A TELEINFORMAČNÍ.

 

PŘIJETÍM POZITIVNÍCH ATRIBUTŮ STVOŘITELE PRVOTNÍHO VŠEHO A VŠECH , což je LÁSKA, DOBRO, PRAVDA A MOUDROST – pravých duchovních principů, se bytost lidská může TRANSFORMOVAT – proces pozitivní změny stavu Ducha, duše a fyzického těla a pak navrátit DOMŮ, do PRAVÝCH SVĚTŮ Stvořitele prvotního všeho a všech. Takto se mohou potom těšit z kvalitního, svobodného, harmonického, šťastného a bohatého života v odpovídajících společnostech, které jsou založeny na POZITIVNÍCH PRINCIPECH VĚDOMÍ A DÁVÁNÍ.

 

Toto jsem předal lidem planety Země, já, Pán Ježíš Kristus.“

 

Děkuji ti Pane Ježíši Kriste za toto poselství, rád předám lidem této planety, země milé. S láskou v srdci Ivo.

 

 

2042.  Ve světě programů (483).    (Přijal Ivo A. Benda.)   8:40-8:57 hodin.   7.10.2004.   Místo: Česká Lípa.

 

 

 

VE SVĚTĚ PROGRAMŮ

 

 

„Návštěva světa tohoto

je skokem z Domova,

vlasti zahrad – zářivého,

kde klid, láska, harmonie a dobrota.

 

Svět tento - není Domov

je to svět z pavučin utkaný

tak vidíš každodenně know - how

mohutný ovládací program – pavučiny.

 

Všude, kde na Zemi jsi

v programech se mátoříš

stále je všude vidíš

předem temnotou upředeny.

 

Sítě pavoučí – to je tvůj úděl,

jako pták hnízdo jsi opustil

volání Domova stále slyšíš,

to aby ses včas milý, navrátil !

 

Celé ovládací struktury

ty láskou mocnou zmůžeš

chválíš si terén pracovní

nebohým v pasti pomůžeš.

 

Jako šíp světla narušíš

toto dílo temnotou upředené,

dál dýcháš vzduch svěží,

lásku mocnou od Stvořitele.

 

Andělé – tví bratři a sestry

mají dočasně tvé vědomí

do tvého návratu jej nesou v Nebi,

až světla zvonec poslání zazvoní.

 

Nejsi to ty, ale stín,

tvé vědomí teprve vstoupí

do té pavoučí sítě

a znovu ji Světlem rozpustí.

 

Co na to ty – narušiteli ?

Odpadlíku světelné rodiny ?

Navrátivší se čas přichází,

odejdi, a dveře za sebou zavři.

 

Vidíš, jak láska tvoří

poučení z temnot nese, i boří

původní vhled, co ti dali

pseudotvůrci – temnot autoři.

 

Úsvit světla vidíš kolem,

volání Andělů, lodí světla,

tak se sbal a očisti břemena

a lehký jak pírko se vrať !

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2044.  Vrabci (485).    (Přijal Ivo A. Benda.)   9:23-9:34 hodin.   8.10.2004.   Místo: Autobus Česká Lípa - Praha.

 

 

 

VRABCI

 

 

„Před desítky lety,

ještě v sedmdesátých,

na planetě Zemi

miliardy vrabců žily.

 

Kromě Antarktidy

všude šveholili,

veselí čím, čím, čím

každou ulici zdobili.

 

Tento silný druh

živící se vším,

náhle z roku na rok

planetu Zemi opustil.

 

Dnes po roce dva tisíce

minimum vrabců je,

ať hledáte jak chcete

ulice od vrabců vyklizené.

 

Hle, co se to děje ?

Další záhada na Zemi ?

Ne, to Lidé vesmírní jsme

miliardy vrabců evakuovali.

 

Společně s mnoha druhy

- odchod na planety záchrany,

PŘED OČISTNÝMI PROCESY,

na planetě Zemi.

 

Vrabec odolný druh je

snadno se množící,

zde na planetě Zemi

je KATAKLYZMA BLÍŽÍCÍ.

 

Proč by měli umírat

kvůli LIDSKÉ PÝŠE,

mají právo se radovat

na jiné záchranné planetě.

 

Tam si mohou vždy

v hejnech svých si hrát

radostný život žít

a vesele si cvrlikat.

 

S láskou lidem na Zemi

Ptaah předal srdcem svým.“

 

Děkuji ti drahý Ptaahu,

já rád předám lidem zprávu !

Ivo.

 

 

2075.  Poselství Ježíše lidem (509).   (Přijal Ivo A. Benda.)  15:30-17:46 hodin.   29.10.2004.   Místo: Vlak Pardubice - Choceň.

 

 

 

POSELSTVÍ JEŽÍŠE LIDEM

 

 

„Milí lidé,

 

tento lidský svět na planetě Zemi je DÁLKOVĚ OVLÁDANOU LOUTKOVOU SCÉNOU mimozemskými NEGATIVNÍMI ENTITAMI pomocí ovládacích programů, vytvářených do STROJE – datasystému několik let předem, a doplňovaných operativním programováním na počítačích několik dní až měsíců předem. Ovládací energie jsou odesílány z předsunuté základny – na Měsíci - z anténního systému formou velmi jemných vln, které hravě proniknou i přes celou Zemi. Každý člověk má energetický systém (který vědci neznají) a do něj jsou formou impaktu – násilně – vpravovány ovládací energie přes pravý pomocný negativní kanál vašich těl.

 

Člověk si z 95 % volí tyto ovládací energie, a jen 5 % si volí pravé informace od Stvořitele Prvotního všeho a všech, a Vesmírných lidí i Mne, a od svého zapouzdřeného Ducha a duše.

 

Tento pseudosvět si lidé vybírají a budují svými četnými volbami, které neustále provádějí, a směřují se tak do temnějších světů, nežli je tento, na planetě Zemi.

 

Lidé mají kdykoli možnost se vzpamatovat a vzchopit se a vrátit se do pozitivního stavu Pravého Stvoření, do stavu NEZÁVISLOSTI A SVOBODY, VĚDOMÍ, MOUDROSTI A LÁSKY, odkud původně přišli a kde byli stvořeni nejčistší láskou, moudrostí, dobrotou, pravdou a inteligencí STVOŘITELEM PRVOTNÍM VŠEHO A VŠECH. Tento LOUTKOVÝ SVĚT je Jím dovolen za účelem POUČENÍ, CO NEVOLIT, jak vypadá pseudoživot pod taktovkou PSEUDOTVŮRCŮ, aktivátorů a udržovatelů NEGATIVNÍHO STAVU na stotisících pseudosvětech po miliardy let.

 

Toto je předáno všem, kteří chtějí slyšet a chtějí vidět PRAVDU o svém stavu a situaci, a kteří hledají SVĚTLO.

 

Pán Ježíš Kristus.“

 

 KLIKNUTÍM  ZVĚTŠÍTE  OBRÁZEK ...

www.andele-nebe.cz
www.andelenebe.cz
www.vesmirni-lide.cz
www.vesmirnilide.cz
www.andele-svetla.cz
www.andelesvetla.cz
www.universe-people.cz
www.anjeli-neba.sk
www.anjeli-svetla.sk

www.universe-people.com
www.cosmic-people.com
www.angels-light.org
www.angels-heaven.org
www.ashtar-sheran.org

www.himmels-engel.de
www.angeles-luz.es
www.angely-sveta.ru
www.anges-lumiere.fr
www.angelo-luce.it
www.anioly-nieba.pl
www.feny-angyalai.hu