STATISTIKY  PŘÍSTUPŮ  UŽIVATELŮ  Z  CELÉHO  SVĚTA 
DLE  www.awstats.org    OD  ROKU  2007
1.  AKTUÁLNÍ NEZPRACOVANÉ DENNÍ A MĚSÍČNÍ STATISTIKY:
Pozn. 1: ÚPLNOST STATISTIK. Tabulky statistik nejsou stoprocentní, v tabulkách států chybí asi 10 % dat, v tabulkách měst a vesnic dalších 20 % dat oproti tabulkám států – firma Maxmind, z jejíž geografické databáze čerpá awstats, dostává údaje od místních IT pracovníků celého světa. Důvodem neúplných či chybných dat jsou neustálé dramatické změny datových sítí všude ve světě. V zaostalých zemích je procento úbytku dat vyšší. Chybějící data u dnů či měsíců jsou způsobeny výpadky v přenosu těchto dat - weby neustále fungují správně. Žádné lepší veřejné statistiky nejsou k dispozici.

Pozn. 2: OPTIMALIZACE NAČÍTÁNÍ WEBU - HLAVNĚ ÚVODNÍ STRÁNKY. Od 8.5.2013 byly provedeny změny na CZ, EN, DE webu ve způsobu načítání především úvodní strany webu. Po 8.5.2013 se načítají jen ty objekty - obrázky, které vidí uživatel, ostatní ne, jen po posunu stránky se načítají opět jen ty objekty, které vidí uživatel. Tím došlo k významnému snížení zátěže a zlepšení odozvy serveru, zrychlení načítání úvodní stránky, a současně i k snížení množství stažených souborů - hitů, což je vidět také ve statistikách, a to na 1/3 z předchozí zátěže serveru a předchozího množství souborů.

CZ web: Statistiky 2007 - 2012 Statistiky 2013 - současnost
EN web: Statistiky 2007 - 2012 Statistiky 2013 - současnost
DE web: Statistiky 2008 - 2012 Statistiky 2013 - současnost
ES web: Statistiky 2009 - 2012 Statistiky 2013 - současnost
RU web: Statistiky 2009 - 2012 Statistiky 2013 - současnost
FR web: Statistiky 2009 - 2012 Statistiky 2013 - současnost
IT web: Statistiky 2009 - 2012 Statistiky 2013 - současnost
PL web: Statistiky 2009 - 2012 Statistiky 2013 - současnost
HU web: Statistiky 2009 - 2012 Statistiky 2013 - současnost
HR web:   Statistiky 2013 - současnost
PT web: Statistiky 2009 - 2012 Statistiky 2013 - současnost
BG web: Statistiky 2009 - 2012 Statistiky 2013 - současnost
NL web:   Statistiky 2013 - současnost
RO web:   Statistiky 2013 - současnost
TR web:   Statistiky 2013 - současnost
SE web:   Statistiky 2013 - současnost
 
2.  ZPRACOVANÉ MĚSÍČNÍ STATISTIKY V SOUBORECH MS EXCEL 2002 (MILIONY ÚDAJŮ) – DOPLŇOVÁNY VŽDY PO ROCE
 


CZ WEB JE V PROVOZU OD 1.1999, EN WEB OD 1.2001,
STATISTIKY MĚST A VESNIC PŘED ROKEM 2009 NEJSOU K DISPOZICI.