SVĚTELNÁ  KNIHOVNA    STAŽENÍ  KNIHY

 

 

Šelma 666, Univerzální systém kontroly lidí

 

PROJEKT  L.U.C.I.D.

 

 

 

 

TEXE MARRS

 

 

 

 

 

www.andele-nebe.cz

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

 


1179.  Pseudotvůrci připravují lidem ovládací čipy – součást PLNOSTI NEGATIVNÍHO STAVU.    

(Výtah z časopisu Medium – říjen 2000)

www.universe-people.cz 

 

Firmy produkující mikročipové karty ve svých reklamních kampaních vysvětlují, jak jsou mnohem lepší, než hotovost, neboť není potřeba starat se o dostatek peněz, drobných apod. POZOR !  JE TO POUZE PAST !  Jakmile se mikročipové karty rozšíří natolik, že z trhu vytlačí zcela hotovost, stanou se JEDINÝM MOŽNÝM PROSTŘEDKEM VÝMĚNY. Ovšem pouze do TOHO momentu, kdy budou nahrazeny konečným řešením: MIKROČIPEM V LIDSKÉM TĚLE, impalntovaném zpravidla pod kůži na ruce nebo na čele.

 

Tak varuje publicista Alan Pilote ve francouzském periodiku Vers Demian a celý problém mikročipů a SVOBODY ČLOVĚKA dále rozvádí.

 

Karty obsahující mikročip povedou ke kontrole nad každým člověkem na světě. Budou poslední etapou předcházející IMPLANTACI MIKROČIPU v těle pod kůži, znakem „bestie“, bez kterého nebude možné nic koupit ani prodat. Půjde-li všechno podle plánů mezinárodních finančních magnátů (hlavní řídící agenti negativního stavu na planetě Zemi – pozn. zpracovatele), hotovost, čili bankovky a mince, za nedlouhé období zmizí zcela z oběhu. Budou nahrazeny „penězi elektronickými“, nejdříve na zásadě mikročipu kreditních karet, a později v krátkém čase v podobě samotného mikročipu implantovaného pod kůži, pravděpodobně pravé ruky (která je většinou píšící – možnost ovládání a sledování psaní – pozn. zpracovatele).

 

Není to žádná fantazie !  Tato technologie již byla mnohokrát testována na zvířatech a zdá se, že již je vše připraveno k jeho uskutečnění přímo na člověku. Proč je o tento systém u finančních vládců světa takový zájem ?  Protože UMOŽŇUJE ZAVEDENÍ TOTÁLNÍ KONTROLY NAD LIDMI !  Tito finančníci (loutky ještírků – pozn. zpracovatele), zaslepení TOUHOU PO VLÁDNUTÍ, jsou přesvědčeni, že JENOM ONI JSOU SCHOPNI VÉST LIDSTVO TÍM NEJLEPŠÍM MOŽNÝM ZPŮSOBEM. Uvědomují si také, že lidé nebudou ochotni jen tak se vzdát možnosti obchodování v hotovosti. Ovšem v případě hrozby finančního krachu ve světě, budou finančníci schopni přesvědčit lidskou populaci, že jedinou záchranou, aby vše neztratili, je MIKROČIP.

 

Jak vypadá takový mikročip určený k implantaci ?  Na rozdíl od kreditních karet, není nutný žádný osobní kód, žádné potvrzení o stavu hotovosti z banky. Mikročipové karty obsahují elektronické informace, okamžitě vypovídající o všech potřebných datech, mohou obsahovat o 500 informací více než karty dosavadní. Hlavní firma vyrábějící mikročipové karty je Mondex, kde polovinu akcií vlastní firma MasterCard. U těchto karet je možné předávat informace pomocí telefonních aparátů Mondex nebo přes speciálně vybavený počítač. Karty s mikročipem Mondex již používá 20 zemí a očekává se, že i Evropská unie při použití jednotné měny tento systém zavede.

 

Osobní počítač už je možné předělat na automatickou „bankovní přepážku“, umožňující provádění všech potřebných finančních transakcí přímo od obrazovky. Firma Microsoft již nedávno oznámila, že od roku 1999 budou zařízení pro použití karet s mikročipem běžně vybavovány všechny počítače.

 

Jelikož však karty s mikročipem mohou být ukradeny, poškozeny nebo ztraceny, bude lidem VSUGEROVÁNO, že mnohem praktičtější a tudíž lepší bude IMPLANTACE takového MIKROČIPU. Mikročip již nebude na plastikové kartě, ale bude implantovám PŘÍMO NA LIDSKÉM TĚLE. Nepůjde však jen o finanční záležitosti, ale zároveň i o IDENTIFIKACI KAŽDÉHO JEDNOTLIVÉHO ČLOVĚKA. Například pomocí satelitních nebo anténních vysílacích a přijímacích zařízení, bude vždy přehled, KDE se hledaný člověk v tuto chvíli nachází. Něco podobného již mají zájem zavádět v některých Evropských městech u psů jako povinnou registraci. Zdůvodňuje se to tím, že ztracené nebo zatoulané zvíře by takto bylo snadno nalezeno, ve skutečnosti však městským radním jde o to, aby jim ani od jednoho psa neunikly příslušné poplatky.

 

Pro implantaci pod lidskou kůži již bylo vyrobeno mnoho mikročipů. Jejich velikost je od 5 do 7 mm délky a 0,75 mm šířky, přibližně to odpovídá zrnku rýže. V mikročipu se nachází především JMÉNO CLOVĚKA, OBRAZ JEHO TVÁŘE, ČÍSLO A KÓD POJIŠTĚNÍ, OTISK PALCE, FYZICKÝ POPIS, RODINNÁ GENEALOGIE, ADRESA, MÍSTO ZAMĚSTNÁNÍ I VÝPIS Z TRASTNÍHO REJSTŘÍKU. Karta může obsahovat 34 MILIARD KOMBINACÍ, tak, že MŮŽE IDENTIFIKOVAT KAŽDÉHO JEDNOTLIVÉHO OBYVATELE zeměkoule. Znamená to, že takový mikročip nahradí všechny dosavadní identifikační dokumenty (osobní průkaz, doklad o pojištění a mnoho dalších). Ten, kdo by takový dokument na sobě neměl, nemohl by nejen cokoliv nakupovat, ale nemohl by dostávat mzdu, důchod, manipulovat se svými penězi v bance, cestovat po světě apod.

 

Mikročip je vybaven samonabíjecí baterií z lithia. Aby mohl vydávat signál při jakékoliv měnící se teplotě lidského těla, byl uskutečněn nákladný výzkum pro zjištění nejvhodnější části těla k umístění čipu. Byla nalezena dvě taková místa, a to na čele u vlasů a na hřbetu pravé ruky. Tato skutečnost velice silně připomíná úryvek z Apokalypsy sv. Jana:

 

„A (bestie) učiní, že všichni, malí i velcí, bohatí i chudí, svobodní i nevolníci, dostanou znamení na pravou ruku a na čelo. Aby nikdo nemohl kupovat ani prodávat, jenom ten, kdo má znamení nebo jméno bestie, nebo číslo jejího hlavního jména (666).“

 

Ještě donedávna tomuto popisu předpovědí sv. Jana nebylo možné dobře porozumět. Nyní s pomocí mikročipu, implantovaného pod kůži, je to již možnéNa první pohled se může zdát, že takový mikročip na ruce je obrovské zjednodušení, že je to pro každého člověka velká výhoda. Ovšem jak sv. Jan v Apokalypse píše, aby člověk mohl dostat to znamení, musí se vzdát Krista, přísahaje věrnost Antikristovi (pseudotvůrcům – pozn. zpracovatele). A co představuje Kristus ?  Jsou to přece ZÁKLADNÍ KOSMICKÉ A PŘÍRODNÍ ZÁKONY, jejichž součástí je i SVOBODA, o kterou se člověk, v podřízení lidské vládnoucí a chamtivé moci, zcela jistě PŘIPRAVÍ.

 

Mikročipy budou skrze satelity či vysílací a přijímací antény napojeny na CENTRÁLNÍ POČÍTAČE s gigantickou pamětí. Bruselu již více než 10 let pracuje počítač, který je schopen zaregistrovat dvě miliardy početních dat. Pravděpodobně je však vybavován a připravován k tomu, aby zahrnul data o lidech, spojených s různými průmyslovými odvětvími. Ještě větší „skladiště paměti“ má superpočítač v Lucemburku. Ten je schopen shromáždit a využívat početní informace týkající se všech obyvatel Země.

 

Ukazuje se, že za výše popsaných okolností dojde ke VŠEOBECNÉMU „NAPOJENÍ“ OBYVATEL Země na POČÍTAČOVOU PAMĚŤ, což už v podstatě představuje ORWELLOVSKÝ TOTALITARISMUS. Vybrané osoby budou moci komukoliv okamžitě zablokovat bankovní konto, zabránit používání telefonu, zamezit cestování, či koupi cestovní jízdenky apod. Ztěží si dovedeme také představit, co by se stalo v případě havárie centrálního počítače. A kromě toho, což je nejdůležitější, odsud je již krok ke KONTROLOVÁNÍ LIDÍ Z JAKÉHOKOLIV POHLEDU, z pohledu jejich jednání, jejich pobytu na určitém místě a dokonce ke sledování i jejich reakcí psychických, čili v podstatě i ke KONTROLE JEJICH MYŠLENEK.

 

 

Poznámka zpracovatele (IVO A. BENDA, 0603-491600, P.O. BOX 51, 470 06 ČESKÁ LÍPA 6):

 

Viz www.universe-people.cz sdělení 1139 – 1141, 1144, 1145, 1152, 1158, 1175 . . . – výtahy z „NOVÉHO ZJEVENÍ“, to také ke stažení v menu 7 – cca 1000 stran !

 

Autor tohoto článku ani autor knihy „PROJEKT L.U.C.I.D.“ ale k začátku roku 2001 nezná informace v našem serveru www.universe-people.cz, především NOVÉ ZJEVENÍ od Stvořitele prvotního všeho a všech. Zde se všechny tyto informace POTVRZUJÍ z nezávislých zdrojů, a rozhodující je, že již NYNÍ je toto lidstvo ovládáno přes pseudomysl v masivní míře a mikročipy jsou dalším stupněm tohoto ovládání pseudotvůrci s ještírky (viz např. také film MATRIX a jiné), což je technická stránka blížící se PLNOSTI NEGATIVNÍHO STAVU s 2. PŘÍCHODEM PSEUDOTVŮRCŮ NA ZEMI !

 

NOVINÁŘI MAJÍ POVINNOST INFORMOVAT O TOMTO STAVU, ABY BYLO MOŽNO PROVÉST ALESPOŇ ZÁCHRANU NĚKTERÝCH LIDÍ, KDYŽ NE VŠECH (MNOZÍ SI TENTO STAV PŘEJÍ SVÝM KAŽDODENNÍM CHOVÁNÍM A MYŠLENÍM – viz např. někteří lidé v dnešním sporu o ČT – počátkem roku 2001). Pokud se tedy domníváte, že je svoboda informací – tak tedy nezkrouceně informujte !  A uvidíte, jak s některými z vás budou ještírci cvičit – to budete koukat !  Vše závisí na vašich myšlenkách (poctivosti – pozitivnitě, pomoc lidem atd.) a současném vibračním stavu vašich těl – ovladatelnost/neovladatelnost (míra).

 

----------------------------------------------

 

Věděli jsme, že to přijde

 

Už není kam se schovat. V tomto ohromujícím odhalení autor, Texe Marrs, rozplétá záhadu Projektu L.U.C.I.D., mrazivý program směřující k pohlcení celého světa. Brzy každá osoba na Zemi - dokonce i novorozené děti - obdrží univerzální biometrickou identifikační kartu. Těm, kteří budou odporovat, bude do mozku chirurgickým zásahem vsazen biočip pro kontrolu vědomí. Program ISO 9000 vyžaduje, aby všechno vyrobené zboží bylo označeno číslem Šelmy, 666.

 

Projekt L.U.C.I.D. zplnomocňuje americký skrytý fašistický establišment (státní zřízení) k použití své masívní moci, počítačových databází ke kontrole bankovních kont a transakcí a monitorování intimních detailů ze života lidí. Špionážní družice; skryté, miniaturní videokamery; a interaktivní televizní soupravy budou sledovat každý náš pohyb. Naše telefonní hovory budou odposlouchávány a zaznamenávány do pamětí vzdálených počítačů. Všechna data budou centrálně sbírána a vyhodnocována Centrálním Gestapem, kde byrokraté bez tváře budou vydávat příkazy policii, armádě a zpravodajským službám. Toto je nový, globální policejní stát, tvořený FBI, KGB, CIA, DEA, DIA, NSA, IRS, EPA, OSHA, NCIC, USDA, FDA, NRO, BATF, FINCEN, INS, DOJ, WTO, Europolem, Interpolem, Mossadem a MAB.

 

Projekt L.U.C.I.D., 666 - univerzální kontrolní systém lidí - je hrůznou realitou. Krutá bestie se plíží směrem k nám a naše životy již nikdy nebudou takové, jak bývaly.

 


Texe Marrs je jednou z předních amerických autorit na nebezpečí vysoké technologie a nového policejního státu. Je autorem více než 35 knih, včetně největších bestselerů, Mystery Mark of the New Age, Big Sister is Watching You, Dark Majesty a Circle of Intrigue. Mezi jeho nejlepší futurologické knihy o vysoké technologii patří Robotica: The Whole Universe Catalog of Robots, The Personal Robot Book, Careers in Computers a Mega Forces. Jako důstojník amerického letectva (nyní ve výslužbě) velel komunikační elektronické jednotce po celé zeměkouli. Pět let učil americkou obrannou politiku a dějiny aeronautiky na Texaské univerzitě v Austinu. Také učil politickou vědu a mezinárodní vztahy na dvou dalších univerzitách.

 


"Děsivý behemot povstává z hlubin amerického skrytého ss-establišmentu. Jako ohromná a nestvůrná silikonová chobotnice, Projekt L.U.C.I.D., natahuje svá zlověstná a hrozivá hi-tech chapadla. Zástupy nic netušících, bezbranných obětí budou brzy obklíčeny a rozdrceny novým Gestapem policejního státu, Velkého Bratra. Kdo z nás může uniknout z této elektronické klece, která je nyní připravována pro celé lidstvo."

 

Texe Marrs

 

www.universe-people.cz

 

 

KOPIE  MŮŽETE  OBJEDNAT:

 

IVO A. BENDA     P.O. BOX 51    470 06  ČESKÁ LÍPA 6

 

MOBIL:  0603-491600

 

 

 

Obsah

 

Úvod: Věděli jsme, že to přijde

 

1. Projekt L.U.C.I.D. - Univerzální systém kontroly lidí - Šelma 666

 

2. Už není kam se schovat

 

3. Nová identifikační karta - "Neopouštěj bez ní domov!"

 

4. Implantovatelné biočipy: Situace "Dělej nebo zemři!"

 

5. Tajemství znamení Nového věku

 

6. ISO 9000: Program na označení všeho mamonu na Zemi nadpřirozeným číslem Šelmy

 

7. Krvavé peníze: zisky korporací a vytváření lidských kyberotroků

 

8. Celosvětový projekt Iluminátů

 

9. Silikonová chobotnice: Lidé lapeni do elektronických klecí

 

 

Přílohy

 

Skryté operace Národní bezpečnostní agentury (NSA)

 

Ústředí světového dozoru

 

Co je  L.U.C.I.D.?

 

Poznámky pod čarou a odkazy

 

O autorovi

 

Pro ty, kteří mají zájem o bulletin Texe Marrse

 

 


Tajemství apokalypsy  (přidáno z jiného zdroje)

 

Internet pod dohľad  (přidáno z jiného zdroje)

 

Karel Gott – Bojím se o tento svět  (výtah z článku, přidáno z jiného zdroje)

 

Martin Herzán – Dokonale kontrolované lidstvo (přidáno z jiného zdroje)

 

Čipová karta a Extranet ve VZP ČR (Zpravodaj VZP ČR č. 1/2001) (přidáno z jiného zdroje)

 

 

 

 

 

Úvod

 

Věděli jsme, že to přijde

 

Šelma 666, Univerzální systém kontroly lidí, byl vytvořen a je uskutečňován v Americe a po celém světě. Věděli jsme, že to přijde. Nyní je to zde a brzy nebude místo, kde by bylo možné se ukrýt. Do roku 2000 chapadla zlé chobotnice vymačkají každou unci životodárné krve ze všech lidí. Hrůzný totalitní policejní stát je za dveřmi.

 

V této knize je o tom podána důkladně zdokumentovaná zpráva a vážné varování. Nemysli si, že ty a tví blízcí mohou uniknout tomuto nestvůrnému behemotovi, který nám leží v cestě. Jakmile bude Projekt L.U.C.I.D. plně funkční, každý muž, žena a dítě upadnou pod vládu tohoto ohavného kyber - elektronického jha.

 

Velikost a rozměry Projektu L.U.C.I.D.

 

Vezmi v úvahu neuvěřitelnou velikost a rozměry Projektu L.U.C.I.D. Za prvé, je nařízeno, aby všichni dospělí a děti - dokonce i novorozená nemluvňata - dostali univerzální biometrickou identifikační kartu. „Smart karta“ (slovo smart je výraz pro: chytrý, inteligentní, čilý nebo čiperný - pozn. překl.) s vyspělým počítačovým mikročipem, tato výkonná programovatelná ID - karta bude uchovávat miliony bytů informace o svém nositeli - jeho fotografii, otisky prstů, otisky chodidel, snímek oka, genotyp DNA, lidská leukocytová antigenová data, finanční poměry a osobní minulost.

 

Ó ano, ID - karta bude také obsahovat kódová čísla. První bude identifikovat držitele karty. Další, jak věřím, budou nakonec tvořit číslo 666. Číslo 666 bude označovat pekelného mistra zodpovědného za ďábelský vynález této univerzální biometrické karty a počítačové sítě, která vše propojuje.

 

L.U.C.I.D. zřizuje Velkého Bratra, masivní počítačovou databázi bezpříkladné útočné síly. Miliony byrokratů, zaměstnaných skrytým Gestapem establišmentu, budou bez přestání krmit tuto elektronickou bestii dalšími a dalšími daty. Budou hladově a chtivě sbírat informace a cpát je do té bestie, aby mohli neustále rozšiřovat její panství do každého koutu a skuliny našich životů.

 

Sbírka dokumentů L.U.C.I.D. v kyberprostoru bude okamžitě přístupná tisícům slídících, beztvářných agentů a byrokratů celosvětového policejního státu. Americká CIA, IRS a FBI, ruská KGB, evropský Interpol a Europol, Izraelský Mossad, zpravodajská služba britské armády - tyto všechny jsou jen částí celoplanetárního mocenského aparátu, armády a zpravodajských služeb, které budou mít přístup k vašim a mým spisům.

 

Skladiště Ústředního Gestapa

 

Kromě toho, všechny životopisné údaje a osobní údaje o vás budou propojeny a zpracovány skladištěm Ústředního Gestapa. Do propasti jeho databank budou plynout nekonečné proudy informací - bezpočetné triliony bitů dat - okamžitě, neustále a tiše se budou hromadit a hromadit.

 

Informace budou přicházet z laserových snímačů v supermarketech, obchodních domech a z obchodů se zásilkovou službou. Bude zaznamenána každá jednotlivá položka vašeho nákupu. Data o vašich denních zvycích a pohybech budou plynout do systému Šelmy ze špionážních družic, neustále kroužících nad našimi hlavami, které nás všechny sledují jako oči obřího vznášejícího se orla, připraveného uchvátit a pozřít své bezbranné oběti.

 

Skryté miniaturní videokamery budou zaznamenávat naše aktivity, doma i venku, ve dne i v noci, nemravně porušujíc naše soukromí, budou okamžitě přenášet své obrovské soubory záznamů, vizuální data do Ústředního Gestapa, použitím optických kanálů.

 

Interaktivní televizní přístroje nás budou sledovat stejně, jako my sledujeme je - a budou o tom podávat zprávu do počítače Šelmy v Ústředí.

 

Naše telefonní hovory budou automaticky odposlouchávány a zaznamenávány Národní bezpečnostní agenturou (NSA), potom budou v digitální formě posílány do Ústředí po informační superdálnici. Každý bude sekvenčně uložen a bude dostupný na síti L.U.C.I.D.. Všechno bude řádně zaznamenáno, uloženo a přístupné technokratickým agentům, kteří spravují tento obludný systém L.U.C.I.D..

 

Zatímco hi-tech policajti a jejich vzdálené senzory, pracující pod L.U.C.I.D., sledují a monitorují naše osobní životy, naše materiální zboží bude rovněž pod pečlivým dohledem agentů Gestapa, kteří ovládají magické nástroje kyber-prostoru. Značka nebo osvědčení o kvalitě bude dána každé továrně, kde výrobky odcházelí z montážní linky. Každá součástka, každý díl, každý přístroj, každý stroj, každá součást oděvu, každý kousek šperku, každý nástroj, všechno zboží - bude spadat pod pravomoc programu ISO 9000. Vládní inspektor musí udělit certifikační značku továrně vyrábějící daný produkt, jinak nebude moci nakupovat a prodávat.

"Ale systém zde popsaný", může říci skeptik, "kódově pojmenovaný Projekt L.U.C.I.D., je tak obludný, tak strašlivě protiústavní, že lidé v Americe pro něj nikdy nebudou. Ti nikdy nedovolí, aby takový bestiální počítačový systém byl vybudován a používán."

 

Jak naivní! Jak ukážu v této knize, není pouze vybudován, jeho použití proti Američanům a proti všem občanům každého národa na Zemi je nevyhnutelný. Projekt L.U.C.I.D. se ukáže jako Luciferův systém identifikace, dozoru a kontroly z konce časů.

 

Boží proroctví

 

Abychom mohli pochopit nevyhnutelnost tohoto zhoubného systému totalitní kontroly, musíme svoji pozornost obrátit k Božím proroctvím pro poslední dny. Organizace spojených národů a političtí vůdci každé země na této planetě nemají jinou volbu, ale musí přesně vyplnit prorocký scénář pro poslední dny, jak je předepsáno s úžasnou přesností v biblickém Božím proroctví - zázračně předaném Jeho prorokům tisíce let dopředu.

 

Proroctví Bible, s jeho srdcervoucí vizí nebezpečné budoucnosti, odhalující konec časů, bude bouřlivým obdobím podvodu a zrady. Silné mámení (II. epišt. Tessalonicejským 2:11) překoná mysle lidí, aby dobrovolně uctívali Draka (Satana) a Šelmu, také známou pod jménem Antikrist (Zjevení 13). Rovněž budou vzdávat hold jeho Novému světovému pořádku. Lidé všude budou podivně prohlašovat, "Kdo jest podobný té šelmě? Kdo bude moci bojovati s ní ?" (Zjevení 13:4)

 

Budou to říkat přesto, že Šelmě jsou dána "ústa mluvící veliké věci a rouhání..." Tento smělý, ale zlý člověk se dokonce odváží otevřít ústa k rouhání se Bohu, "... aby se jménu jeho rouhala, i stánku jeho, i těm, kteříž přebývají v nebi." (Zjevení 13:5-6)

 

Bible dále varuje, "Dáno jí i bojovati se svatými a přemáhati je; a dána jí moc nad všelikým pokolením, nad jazykem i nad národem." (Zjevení 13:7)

 

Toto je tedy proroctví, jež nám odhaluje neuvěřitelný rozsah panství Šelmy. Její moc se rozšíří po celé Zemi. Bude vládnout a panovat nad všemi rasami a nad každým národem.

 

Neobyčejné metody: Znamení a Číslo

 

V lidských dějinách se ještě nikdy nevyskytl takový fantastický plán na spoutání a ujařmění moderních mužů a žen do elektronických, kyberneticky uzamčených klecí. Bible prorocky předpovídá absurdní a zároveň úžasný systém lidské kontroly a zotročení. Je Projekt L.U.C.I.D. onou Šelmou 666, Univerzálním systémem kontroly lidí, který - podle Bible - je předurčen "pohltit" celý svět a rozbít jej na kusy (Daniel 7:7)? Je Projekt L.U.C.I.D. skutečně vyplněním dech beroucích proroctví o příchodu Antikrista, 666, které je zaznamenáno v knize Zjevení?:

Tuť jest moudrost. Kdo má rozum, sečtiž počet té šelmy. Nebo jest počet člověka, a jestiť počet ten šest set šedesáte a šest. (Zjevení 13:18)

 

Při studiu proroctví objevíme, že aby stmelila a posílila svoji moc nad životy a osudy mužů a žen, Šelma v této kruté době brutality a diktatury Velkého Bratra zorganizuje finanční systém a obchodní styk celého světa (Zjevení 18). Kromě toho, pedantskou a absolutní kontrolou všech nákupů bdělé, vševidoucí oko Šelmy bude bez přestání sledovat každou osobu: "...Aby žádný nemohl kupovati ani prodávati, než ten, kdož má znamení nebo jméno té šelmy, aneb počet jména jejího." (Zjevení 13:17)

 

Uvědomte si, že to nepřichází od nějakého „šíleného konspiračního teoretika“, jak se vám to snaží namluvit kontrolované sdělovací prostředky. Toto šokující, oči otevírající proroctví přichází přímo od Boha. On říká, že to přijde, a tak se také stane.

 

Vojenští vynalézaví kouzelníci

 

Za více než 20 let u letectva Spojených států jsem byl svědkem fantastického technologického pokroku - laserem naváděná "chytrá" munice; radary varující před střelami; špionážní satelity; neutronové bomby; dálkově pilotované stroje; a elektroničtí "zabijáci" - aparatury, které se vymykají představivosti.

 

Vzpomínám si, jak jsem denně jezdil kolem obrovské a obludné pompézní budovy na letecké základně Lackland, kde se mladí bojovníci učí pracovat s nejmodernějšími kryptografickými zařízeními a technikou. Má mysl se vrací do vysoce klasifikované budovy v Itálii - bez oken, obehnané ostnatým drátem, hlídané tajnou policií, a opevněné betonem - v níž jsem se lopotil mnoho měsíců. Uvnitř bzučely mocné počítače a elektronické komunikační přístroje - které se zdály přicházet z budoucnosti, nebo z filmu Bucka Rogerse - jež monitorovaly klimatické události, které se objevovaly po celé zeměkouli.

 

Když jsem byl umístěn v Německu, byl jsem velitelem stovek techniků a specialistů, kteří cestovali po celé Evropě a Středním Východě a zřizovali komunikační linky a posílali po nich kryptologicky kódované zprávy.

 

Na Texasské univerzitě v Austinu jsem pět let vyučoval mladé důstojníky Americkou obrannou politiku, organizaci letectva a dějiny letectví a kosmonautiky. Také jsem jim předával vědomosti o vojenské strategii a taktice a uvedl jsem je do široké a nové oblasti letadel a výzbroje „Hvězdných válek“. Dokonce jsme hráli hru, „Jak bojovat a zvítězit v III. světové válce.“

 

Futurismus a technologie

 

Později, když následovalo mé penzionování jako důstojníka amerického letectva, jsem se rozhodl efektivně využít své technologické znalosti a založil jsem svoji vlastní konzultační firmu, v oboru „high tech“, Tech Trends. Jako prezident Tech Trends, jsem měl výsadu setkávat se a sdílet informace s několika nejlepšími americkými technologickými mozky. Také jsem prováděl vlastní výzkum a psal futuristické knihy o vysoké technologii pro hlavní nakladatele v New Yorku jako je Stein & Day, Simon Schuster, Prentice-Hall, McGraw-Hill/Tab Books, Dow Jones-Irwin, Barron's a Facts on File. Mezi ně patří tyto knihy:

 

Robotica: The Whole Universe Catalog of Robots

The Personal Robot Book

Careers in Computers

High Technology Job Finder

High Technology Careers

Careers With Robots

 

Mé vyšetřování mě přivedlo do výzkumných laboratoří a exotických míst korporací, kde jsem se stal spoluvlastníkem hrůzu nahánějících informací o nesmírně destruktivních hi-tech systémech na rýsovacích prknech. V posledních několika letech jsem viděl neustále to samé, temné systémy určené pro veřejný trh, často prezentované jako něco pozitivního, dobrého a blahodárného pro pokrok a prosperitu lidstva.

 

To je důvodem, proč L.U.C.I.D., pokročilá počítačová technologie, globální systém kontroly, představovaný v této knize, nebyl pro mě překvapením. Bible Svatá předpovídá její příchod v posledních dnech. Mé zkušenosti u letectva a při práci v oblasti high-tech v mé vlastní firmě mě varovaly předem.

 

Ale na rozdíl od vládních byrokratů a podporovatelů korporací - kteří vládnou děsivou mocí a získávají ohromné bohatství ze systému L.U.C.I.D. - nesdílím stejný růžový pohled na údajnou prospěšnost tohoto systému. Místo toho jsem zděšen, že Američané vstoupí do neblahého období krve, teroru a otroctví, které nemá v historii lidstva obdoby. Bohužel velká většina lidí je absolutně nepřipravena na to, co přichází.

 

Učinit lidi šťastnými

 

Ve své knize, Permanent Revolution: The French Revolution and Its Legacy, profesor George Steiner vykresluje ponurý obraz krátké epizody v dějinách v níž se všechny věci změnily naráz - téměř přes noc. Převrat ve Francii byl tak brutální a tak vymknutý, že všechen společenský, politický, ekonomický a náboženský řád byl postaven na hlavu. Krev tekla z gilotiny; muži se kochali těmito krutými činy barbarství a krutosti, zatímco se ozývaly výkřiky a nářek mučených, umírajících obětí, tito muži se lhostejně dívali, nebo se tomu smáli (1).

 

A toto všechno se dělo proto, aby lidé byli šťastní a aby byla zajištěna jejich prosperující a spokojená budoucnost! Jak jeden revolucionář, vůdce Iluminátů/Jakobínů, Francouz Rabaud de Saint Etienne zvolal:

 

Abychom lidi učinili šťastnými, jejich ideje musí být přestavěny, zákony musí být změněny, morálka musí být změněna, lidé se musí změnit, věci se musí změnit, ano, všechno musí být zničeno, protože všechno musí být znovu postaveno (2).

 

Dnes, v posledních letech bouřlivého a rušného 20. století, opět slyšíme klást důraz na požadavky „Nové civilizace“, „Nového věku“, „Změnu paradigmatu“ nebo „Nového způsobu myšlení“. Říkají nám, ano, všechno se musí změnit - a lidé se musí změnit. Svět musí být "znovu objeven"; znovu nalezen „nový význam politiky“ za účelem „Nové smlouvy“.

 

„Tyto změny jsou nutné“ nám každý den připomínají žalářníci, kteří kontrolují naše mysli prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků, "abychom vyřešili imigrační krizi, zavedli kontrolu zbraní, abychom se vypořádali s domácím terorismem, s pornografií, abychom našli otce, kteří neplatí příspěvky na děti, abychom zachránili „Matku Zemi“, ohrožená zvířata, abychom mohli bojovat s drogovými kartely, zastavili pouliční kriminalitu, abychom mohli sledovat a monitorovat domobranu, zabránit etnickým čistkám a kmenové rivalitě, abychom učinili přítrž náboženskému fanatismu a nesnášenlivosti, abychom mohli rozšířit všeobecnou zdravotní péči, zajistit blahobyt pro všechny, zlepšit veřejné vzdělání... Seznam krizí a problémů, které je třeba napravit se zdá být nekonečný.

 

Zásadní řešení

 

A tak, aby učinila lidi šťastnými, naše vláda Velkého Bratra, která nás tak vroucně miluje, přišla s řešením, které může vyřešit mnoho, pokud ne většinu, našich problémů. Nazývají to Projekt L.U.C.I.D.. Tento obsahuje řadu nástrojů černé vědy a elektronických aparátů Velkého Bratra. Zavedení tohoto systému, slibují, nám zajistí světlou budoucnost.

 

Klíčovým komponentem tohoto rozsáhlého kontrolního systému je síť L.U.C.I.D., univerzální systém propojených databází. Jeho sponzoři tvrdí, že to bude dar z nebe pro globální společenství prosazující zákon, zvláště pro boj s mezinárodním a domácím terorismem. Avšak překvapivé je, že síť L.U.C.I.D. vyžaduje počítačovou registraci, permanentní elektronický dozor a integrovaný mikročip, Univerzální biometrická identifikační karta pro každé dítě narozené na planetě Zemi. Proč mají být stopována a monitorována nemluvňata ? Existuje snad nějaký známý případ v análech kriminalistiky, v němž novorozeně v kočárku spáchalo nějaký odporný čin globálního terorismu ?

 

Konstruktéři sítě L.U.C.I.D. tvrdí, že jejich systém je pouze návrh, že se v současné době nerealizuje. Nesmysl! Mocnosti, které nám vládnou, již mnohé aspekty tohoto zvrhlého kontrolního počítačového systému realizují. Činí tak bez našeho svolení a z větší části bez našeho vědomí !

 

Pokud máte námitky, řeknou vám ovšem, že to dělají pro vaše dobro, že jejich kontrolní čidla vám zaručí ochranu a bezpečnost. Jakmile bude Projekt L.U.C.I.D. plně funkční, dodají, pomůže vyřešit všechny ty hrozné krize, o nichž tisk neustále mluví. Počítač, vytrubují do světa, je nástroj pouze pro blaho lidstva. Je nezbytné učinit vás šťastnými !

 

Oběti Baalovi

 

Avšak v knize Computer Consciousness, autorů H. Dominica Corveye a Neila McAlistera, zní slova výstrahy: "Pokud nám bude chybět strach ze schopnosti počítače stát se novodobým Baalem, který vyžaduje naše oběti na oltář technologie," varují, "potom se můžeme lehce stát nejdříve jeho uctívači a nakonec jeho oběťmi (3)."

 

Prosím, naléhavě vás žádám, čtěte Projekt L.U.C.I.D. pozorně a zbožně. Upřímně se zeptejte sami sebe, „Není toto nastolení vlády Šelmy 666, Univerzálního systému kontroly lidí“, předpovězeného v knize Zjevení ? Nemusíme se obávat schopnosti počítače stát se moderním Baalem ? Nemůžeme se nejdříve stát jeho uctívači a později oběťmi ?"

 

Znej pravdu a připrav se!

 

Dnes je velice nepopulární - jak činím zde já - přinášet zprávy o „soumraku a zhoubě“. Zdá se, že lidé o tom nechtějí slyšet. Bojí se strašné pravdy; proto se ji snaží vypudit z myslí a vědomí. Nebylo by však lepší znát pravdu, objevit to nejhorší, a připravit se na ni ?

 

Patrick Henry, největší americký řečník a vlastenec v revoluční válce proti tyranskému režimu britského krále Jiřího III., jednou učinil burcující prohlášení, v němž takové věci obhajoval. Mým přáním je, až budete číst a studovat následující stránky, abyste si vzali k srdci jeho inspirující a povznášející slova. Patrick Henry, podle historických záznamů, byl mužem, který odmítl hrozby a svody Baala. On miloval Ježíše Krista a byl ochotný následovat pravdu až do smrti. V jedné z jeho nejslavnějších a nejmilovanějších řečí Patrick Henry řekl toto:

 

Je přirozené u člověka oddávat se iluzím naděje. Máme sklon zavírat naše oči před bolestivou pravdou a poslouchat píseň sirény, dokud nás nepřemění na zvířata. Je snad toto úkolem moudrých mužů, povolaných k velkému a svízelnému boji za svobodu? Máme snad být mezi těmi mnohými, kteří mají oči a nevidí, mají uši a neslyší pro věci, které se týkají jejich dočasných výhod? Pokud jde o mě, jakkoli to může být bolestivé, jsem ochoten znát celou pravdu; vědět to nejhorší a připravit se na to (4).

 

Texe Marrs

Austin, Texas

 

 

 

 

KAPITOLA 1.

 

Projekt  L.U.C.I.D.

 

 

Univerzální systém kontroly lidí - Šelma 666

 

Existují překvapivé a nepopiratelné důkazy o neuvěřitelném, novém univerzálním systému kontroly lidí – „Šelma 666“. Projekt, oficiálně nazvaný L.U.C.I.D., je absurdním systémem univerzálního otroctví, který je - dokonce již teď, kdy čtete tyto řádky, realizován federální policií a mezinárodními zpravodajskými službami. Systém Šelma 666 nařizuje, aby každý muž, žena a dítě měli „high tech“, "chytrou" identifikační kartu, zvanou Univerzální biometrická karta. Tento zrůdný systém má být zaveden do roku 2000, aby oslavil úsvit Nového věku, příchod třetího milénia.

 

Tato komputerizovaná I.D. karta - která má být nakonec nahrazena implantovaným biočipem - je elektronická svěrací kazajka, která umožní Gestapu Nového světového řádu vystopovat a napojit se na každého muže, ženu a dítě na této planetě. Naše aktivity budou monitorovány 24 hodin denně, sedm dní v týdnu, federálními gestapáckými agenturami - FBI, IRS, BATF, CIA, DIA, DEA, NSA, NRO, FINCEN, Americkou finanční správou, Ministerstvem spravedlnosti a bezpočtem dalších strašáků a policejních agentur. Jejich počet se násobí téměř týdně !

 

Se systémem Šelma 666 bude rovněž spojena mezinárodní policie a zpravodajské služby, včetně americké pravé ruky Velkého Bratra - CIA, zvrácené ruské KGB, zcestné a zkažené British Intelligence Service a izraelské teroristické a krvavé špionážní organizace Mossad.

 

S orwellovským systémem "znamení Šelmy" nebude žádné soukromí

 

Komputerizovaná Univerzální biometrická karta zaručuje kontrolu a dozor nad každou živou lidskou bytostí. Karta bude obsahovat šablony, nebo vzorky "genotypu DNA jednotlivce" a jeho nebo její "lidský leukocytový antigen". Software umělé inteligence a speciální senzory zavedené do karty také uskuteční řadu dalších identifikačních metod, včetně sejmutí takových lidských rysů, jako jsou fotografie tváře a profilu, otisky prstů, otisky nohou a snímek oka.

 

Komputerizované kamery, ve tvaru pera, na principu vláknové optiky a laseru, budou použity vydávacími centry I.D. karet, rozesetými po celém světě. Všichni občané budou mít nařízeno ohlásit se v těchto centrech a nechat svá těla sejmout pomocí těchto kamer, aby karta mohla být okamžitě vyrobena a vydána. Děti narozené v budoucnosti okamžitě vstoupí do systému v nemocnicích a ostatních porodních střediscích.

 

Zřízení masívního globálního komputerizovaného systému

 

Již byla zřízena důmyslná, mezinárodní, komputerizovaná, telekomunikační a zpravodajská centra pro přípravu nových kontrolních karet pro lidi. Jsou používány nejpokročilejší superpočítače na světě. Všechny špionážní informace, získané o lidech, plus budoucí data z jejich univerzálních biometrických karet, poplynou do gigantické sítě nazývané "Universal Computerized Identification Clearinghouse Resource Center". Toto centrum je samým srdcem zlověstného systému L.U.C.I.D., Univerzálního systému pro kontrolu lidí - Šelma 666. Podle důvěryhodného zdroje je L.U.C.I.D. interaktivní a okamžitý sledovací systém všech živých lidských bytostí na Zemi. Je konstruován tak, aby nikdo nemohl utéci z jeho sevření. Nikdo !

 

Gestapácké agentury k zadržení podezřelých protivládních živlů

 

Ačkoli by to konstruktéři popřeli, věřím, že federální a mezinárodní gestapácké agentury použijí tyto okamžitě získané informace ze systému Šelma 666 k sledování, vyšetřování, monitorování, špehování, zadržení a uvěznění "odpůrců". Podle vysoce důvěrných, zasvěcených informací, které jsem soukromě přijal, je zřejmé, že za odpůrci budou definováni jako: "Jakékoli a všechny osoby, které budou protestovat nebo odporovat fašistickému řádu Iluminátů a Nového světového řádu."

 

Nedávno, v roce 1994, předložené návrhy zákonů proti terorismu a kriminalitě, jsou katalyzátorem, který umožní okamžité zadržení a uvěznění kterékoli a každé osoby, která bude považována za "teroristu". Tyto osoby budou považovány za "riziko pro vnitřní bezpečnost."

 

Je zřejmé, že terčem zadržení se stanou křesťané, vlastenci a další občané, bez ohledu na to, zda spáchali nějaký trestný čin, nebo ne. "Myšlenkové zločiny", jako takové, poskytnou ospravedlnění pro zadržování disidentů. Účelové zadržování občanů je eufemisticky nazýváno "preventivní opatření".

 

Domy a ostatní soukromý majetek bude zabaven

 

Domy soukromých osob, jejich auta, bankovní účty a ostatní majetek bude zabaven. Bude to provedeno na základě v současné době platného zákona o konfiskaci majetku, který byl původně vydán proti překupníkům drog, ale nyní bude použit napříč Amerikou gestapáckou policií k perzekuci a zruinování soukromých osob, kteří budou vzdorovat kriminálním aktivitám vlády Velkého Bratra. Tyto konfiskační zákony jsou obyčejně používány federálními agenturami a místními úřady padesáti států k zmocnění se majetku lidí, kteří nespáchali žádný zločin. Žádný rozsudek ani zatykač není třeba.

 

Nedávno, zrádný federální soud roztrhal na kusy 200 let starý ústavní zákon soudním rozhodnutím, že "Osobní majetek nemá ústavní práva."

 

Nápravná střediska... nebo koncentrační tábory ?

 

Jednotlivci, kteří byli zadrženi a jejichž majetek byl zabaven a prodán v aukci, budou potom převezeni s ostatními disidenty nákladními automobily, autobusy a letadly do oblastních "Federálních vězeňských přepravních středisek" řízených agenturou FEMA (Federal Emergency Management Agency - pozn. překl.) k řádné "kategorizaci" a "roztřídění". Tímto způsobem budou zcela rozděleny rodiny. Sousedům a místním společenstvím bude sdělena záminka, že přeživší manžel, manželka nebo dítě obdrží "pomoc" od vlády.

 

Konečné roztřídění bude, pokud to bude považováno za vhodné, provedeno v oblastním Nápravném a vazebním středisku. Nacisté nazývali taková střediska koncentrační tábory. V Sovětském svazu byly známy jako gulagy. V těchto "střediscích" budou používány techniky výslechů, mučení a konečné likvidace, vyvinuté a vybroušené CIA a zvláštními jednotkami Zelené Barety během programu Operace Phoenix, které budou určeny k pronásledování občanů. Během Vietnamské války byl přísně tajný program federální vlády, Operation Phoenix, zodpovědný za zadržení, uvěznění, mučení a zavraždění více než 50 000 nevinných civilistů. CIA a zvláštní jednotky americké armády to oslavovali jako úspěch a model a prototyp budoucích programu "pacifikace lidí".

 

Pro vaši vlastní ochranu a bezpečnost

 

Předběžné informace o projektu L.U.C.I.D. jsou nyní dokonce rozšiřovány do zastupitelství soudní moci. Lze očekávat, že vedoucí činitelé těchto úřadů dostanou pokyny, jak použít krycí propagandu, aby se chytře vyhnuli dotazům veřejnosti a místního tisku, aby strašná pravda nebyla známa dříve, než bude příliš pozdě. Například, vládní propagandističtí experti budou ujišťovat vyděšené a překvapené masy, že "všechny ústavní záruky zůstanou zachovány."

 

Znepokojeným občanům bude rovněž sděleno, že nový systém je zkonstruován pro jejich "ochranu" před barbarskými činy mezinárodních a domácích teroristů, například před bombovými útoky, které se vyskytly v Oklahoma City a v Obchodním centru v New Yorku. Veřejnost bude předkládáno k věření, že "L.U.C.I.D. je pro vaše dobro a každý, kdo říká něco jiného, je buď konspirační blázen nebo nebezpečný protivládní živel."

 

Bůh varoval, že tento den přijde !

 

Bible předpovídá, že Univerzální systém kontroly lidí Šelma 666 z konce časů bude použit k ovládnutí a zotročení lidstva: "Žádný člověk nebude moci kupovat a prodávat, který nebude mít znamení, nebo jméno šelmy, nebo počet jména jejího." (Zjevení 13:17) Nyní je to tady !

 

Věřím, že Projekt L.U.C.I.D. bude realizován podle instrukcí vnitřního kruhu Iluminátů. Systém byl vyvinut a je instalován fašistickými mezinárodními korporacemi a bankami, které pracují společně s konzultanty OSN, zpravodajskými byrokraty a dozorci a personálem pro prosazování zákona. Projekt L.U.C.I.D. je Satanův ďábelský systém z konce časů totální a absolutní kontroly lidí. Přivede lidstvo k přímé podřízenosti Antikristovi a jeho bandě hrdlořezů v holínkách. Každá vláda na světě bude spolupracovat se systémem Nového světového pořádku a utiskovat své občany. Všechny vlády a korporace všude na světě, budou mít přístup k síti L.U.C.I.D.. Nebude kam se schovat !

 

Očišťování a čistky

 

Očišťování planety Země je blízko. Šelma má v úmyslu zbavit se takových dynamických "nepřátel státu", jako jsou křesťanští separatisté, vlastenci a nacionalisté. Každý národ na Zemi se připojí k této kampani za vykořenění "lidské pakáže a nemocných lidských krys", které prý nyní zamořují poraněné, posvátné tělo Matky Země.

 

Projekt L.U.C.I.D. jasně naplňuje proroctví Bible (Daniel 7:25), která odhaluje, že Šelma:

A slova proti Nejvyššímu mluviti bude, a svaté výsostí potře; nadto pomýšleti bude, aby proměnil časy i práva, když vydáni budou v ruku jeho, až do časů a časů, i do částky časů.

 

Tento kardinální vývoj v ovládání lidstva signalizuje rychlý, dechberoucí příchod konce časů Šelmy. Její univerzální systém je v Bibli popsán jako "hrozný a nesmírný". Hrůzyplná moc globálního systému Šelmy je taková, "...kteráž zžírala a potírala, ostatek pak nohama svýma pošlapávala..." (Daniel 7:7).

 

Moudří pochopí

 

Proč zveřejňuji tato děsivá fakta o projektu L.U.C.I.D. - fakta, která jsou jak alarmující, tak deprimující - ačkoli absolutně pravdivá? Mí přátelé, je naší povinností varovat ty, kteří dlí v nevíře, že čas již nadešel. Někteří moudře pochopí a připraví se, že naleznou ochranu v Ježíši Kristovi. On sám poskytuje pomoc a ochranu. Ostatní se nám budou posmívat a osočovat nás jako fanatiky. Potom povýšeně odejdou a budou pokračovat ve svém bezbožném životě a neřestných způsobech. Ale i toto bylo předpovězeno v Božím slově. Jenom vyvolení, moudří - ti, kteří znají a věří v našeho Pána Ježíše Krista - pochopí, a je to tak, jak má být. Proto čteme, že v posledních, důležitých dnech:

 

Přečisťováni a bíleni a prubováni budou mnozí; bezbožní zajisté páchati bezbožnost budou, aniž co porozumějí mnozí z nich, ale moudří porozumějí (Daniel 12:10)

 

Je toho mnohem víc, co potřebujete vědět o projektu L.U.C.I.D.. Věřím, že zasvěcené informace, které jsme obdrželi, jsou obrovsky důležité, neuvěřitelně vitální a otřesné. Začněme tedy rozplétat toto strašlivé tajemství, které nám naši elitářští dozorci nechtějí prozradit !

 

Kdo je zodpovědný za Projekt L.U.C.I.D. ?

 

Projekt na kontrolu lidí celého světa prostřednictvím univerzální počítačové identifikace a sledovacích systémů začal nejdříve v pokřivených mozcích plánovačů Nového světového řádu, na vysokých postech americké super-tajnůstkářské Národní bezpečnostní agentury (NSA). NSA je agentura, která zaměstnává tisíce vládních byrokratů, zpravodajských úředníků, vojenského personálu a technologických specialistů na operaci globálního rozsahu. Její ústředí, přísně střežené bezpečnostním personálem americké armády, ležící u Fort Meade, Maryland, je umístěno v druhé největší budově v USA (větší je pouze budova Pentagonu ve Washingtonu D.C.). Tento obrovský behemot je případně přezdíván "Palác záhad".

 

Poslání NSA, široké a všezahrnující, se týká plánování války, bezpečnostního vyšetřování, kontroly klasifikovaných materiálů a řízení americké široce rozvětvené špionážní a zpravodajské sítě. CIA, Ministerstvo obrany, dokonce i Bílý dům a jeho držitelé přijímají rozkazy od šéfů NSA.

 

NSA dohlíží na všechno v mezinárodním měřítku. Každá hlavní zahraniční zpravodajská agentura a byro pro prosazování zákona je pověřeno počítačovým carem v NSA neustále informovat o svých aktivitách. Tento dozor a kontrola se rovněž vztahuje na šéfy vnitřní bezpečnosti a představené ministerstev spravedlnosti a jejich kanceláří v každém státě Evropy, Severní, Jižní a Střední Ameriky a Asie. Hanebná činnost a mezinárodní zločiny zpravodajské služby Francie, tajné policie KGB v Rusku, izraelské špionážní agentury Mossad, britské MI-6 a Kanadské tajné zpravodajské služby (CSIS) mohou všechny ležet u nohou americké neblaze proslulé Národní bezpečnostní agentury.

 

Bzučení počítačů a tajemný zvuk linoucí se z ultra- klasifikovaných, kryptografických strojů uvnitř "Paláce záhad" NSA nikdy neustává. Dvacet čtyři hodin denně bzučí v NSA její obří počítačová síť, která koreluje, vypočítává a analyzuje data a zprávy z mezinárodních bank, z 32 ředitelství Organizace spojených národů a z útrob tajných společností, Vatikánské kurie a různých agentur více než 170 zemí celého světa.

 

Zdroj celosvětového zla

 

Tato ohromná nestvůrnost je v současné době zdrojem celosvětového zla pro Nový světový pořádek, který někteří nyní nazývají "Nová civilizace". Je zodpovědná za genocidní masakry stovek tisíc lidí ve Rwandě, Burundi a Angole v Africe, za brutální etnické čistky a zabijácké tábory v Bosně a za krvavé, experimentální operace v koncentračním táboře, prováděné poskokem NSA Jimem Jonesem z Peoples Temple v Guyaně, Jižní Amerika.

 

Na základě rostoucí hory důkazů, jsem rovněž přesvědčen, že Národní bezpečnostní agentura, prostřednictvím svých podpůrných, sloužících organizací v Americe - CIA, FBI, DOJ, BATF, IRS atd. - je zodpovědná za hrůzné, vražedné a barbarské činy terorismu kdekoli na planetě Zemi. S jejím tzv. "černým rozpočtem", NSA a její podřízené organizace sponzorují, vytvářejí, financují a řídí teroristické skupiny všech ideologických směrů a odstínů, od levého křídla komunistů po pravého křídla fašistů, od islámských Arabů po Židy a od přívrženců nadvlády bílých po černé separatisty.

 

Ale hlavním a nejstrategičtějším posláním labyrintu, známého jako národní bezpečnostní agentura, je vývoj a dozor nad konstrukcí Univerzálního systému kontroly lidí Šelma 666.

 

Prostřednictvím dozoru Defence Advanced Research Project Agency (DARPA), s jejím vlastním multimiliardovým rozpočtem, NSA byla schopna vytvořit a nainstalovat neuvěřitelný globální systém počítačů, družic, telekomunikačních zařízení a přístrojů pro dozor.

 

Od 70. let DARPA spotřebovala miliardy dolarů za přispění našeho marnotratného a rozhazovačného Kongresu. Tyto peníze šly zdánlivě do výzkumu a vývoje nových a pokročilých, vysoce důmyslných vojenských zbraní. Avšak ve skutečnosti DARPA spotřebovala nepředstavitelné množství peněz na vývoj laserových paprsků smrti, klimatických zbraní, systémů na principu elektromagnetického pole, průzkumných družic atd. DARPA byla také tvůrcem pohádkového raketového obranného systému, známého pod názvem "Hvězdné války".

 

Avšak neznámí, dokonce ani našim ignorantským a podvodným senátorům a zástupcům, společně se svými obrannými projekty, muži, kteří plánují za masívními zavřenými dveřmi Paláce záhad NSA, rovněž spotřebovali 250 miliard dolarů během poslední čtvrtiny století, aby vytvořili systém pro kontrolu nad lidmi. Tyto systémy jsou navíc tak ďábelsky dokonalé, že je musel vymyslet sám Satan.

 

Povolán sám Lucifer

 

O tom není pochyb. Skutečný Hlavní výkonný úředník (CEO=Chief Executive Officer) NSA není lidská bytost. CEO musí být sám Lucifer. A ačkoli lidští vynálezci tvrdí opak, já věřím, že akronym L.U.C.I.D. znamená Lucifer's Universal Criminal Identification System. (Krátká verze je Lucifer's I.D. System !)

 

Všimněte si klíčového slova "Criminal". V Luciferově pokřiveném filozofickém paradigmatu a způsobu myšlení je biblický křesťan největším zločincem. Spolu s vlastenci a dalšími odpůrci Nového světového řádu bude biblický křesťan vyřazován ze společnosti, pronásledován a neutralizován. Nakonec tato identifikace, sledování a monitorování nevinných, přesto opovrhovaných křesťanů, bude mít za následek věznění a smrt bezpočtu obětí.

 

Jestliže nespadáte do kategorie křesťanů nebo vlasteneckých odpůrců Nového světového řádu, nemyslete si, že uniknete vševidoucímu oku projektu L.U.C.I.D., který pro nás připravil Velký Bratr.

 

Dr. Antony Sutton, odborník na futuristické technologické systémy říká, že L.U.C.I.D. může být zaměřen na jisté skupiny lidí, které jsou podle mínění vlády nežádoucí, ale pod dozor jejích "high tech" senzorů se dostane každý.

 

Sutton, velice erudovaný výzkumník, který je autorem knihy The Secret Establishment a dalších knih, které demaskují tajné společnosti a odhaluje cíle globalistů, je jedním z hrstky lidí, kteří dosud odhalili zjevné nebezpečí projektu L.U.C.I.D.. Píše:

 

Plánovači Velkého Bratra nyní vymysleli totalitní schéma, jehož cílem je, lapit nás všechny do centrálního počítačového sledovacího systému, s předpokladem, že jsme všichni zločinci a musíme být katalogizováni a sledováni...

 

L.U.C.I.D. navrhuje, aby univerzální biometrická karta, která je nyní vyvíjena Ministerstvem obrany, byla použita jako „bezpečnostní, jednotný, interaktivní a okamžitý sledovací systém.“ „K sledování koho ?", můžete se zeptat. Ne zločinců, ale podle vlastních slov konstruktérů „ke kontrole dodržování zákona" a proti „alias criminals". To znamená potenciálně každého. Tleskáme jejich geniálnímu používání anglického jazyka. Co to znamená „alias criminal" ?

 

Význam zkratky L.U.C.I.D.

 

Proč akronym L.U.C.I.D.? Jaká slova tyto písmena zastupují ? Dr. Sutton si všímá, že "Slovo LUCID je značně blízké slovům LUCIS, nebo LUCIFER."

 

„Věříme“, píše Sutton, „že si toto slovo nevymysleli konstruktéři systému.“

 

Terry Cook, další výzkumník, který si je vědom plánu L.U.C.I.D., se ptá: „Co tedy zkratka L.U.C.I.D. znamená ? Co tyto iniciály znamenají ? To nikdo neví !“ Ale Terry Cook má svá podezření a rovněž si povšiml spojení "LUCID/LUCIS/LUCIFER" (2)

 

„Podle Webster's New Collegiate Dictionary.“ píše Cook, slovo lucid znamená „zalit světlem; světélkující; průsvitný...“ To nás může přivést na stopu, že za scénou číhá Lucifer. (3)

 

Bible varuje, že satan nebo Lucifer skutečně často přichází podvodně zahalen pláštěm dobra a spravedlnosti. On a jeho vyslanci se nejeví jako ďáblové plánující konspiraci a jako zlí lidé, ale jako "andělé světla" (II Korintským 11:14). Faktem je, že v každém okultním systému kněží a teologové kladou důraz na touhu najít "více světla".

 

Jak Sutton, tak Cook se zmiňují o přední okultní organizaci známé jako Lucis Trust, založené v roce 1922 jako Lucifer Publishing, a jež měla sídlo na náměstí United Nations Plaza v New York City. V mých knihách Dark Secret of the New Age, Mystery Mark of the New Age, New Age Cult and Religions a dalších zkoumám Lucis Trust a jeho podpůrné organizace. Ukazuji zde, že je blízce spřízněný s vedením Organizace spojených národů a že členství v Lucis Trustu přijali Robert McNamara, bývalý ministr obrany a bývalý představený Světové Banky.

 

Lucis Trust je formálně akreditovaný jako "nevládní organizace (NGO) OSN." Rovněž jsem ukázal, že jméno Lucis je odvozeno od jmen Lucifer (sluneční božstvo) a Isis (významná bohyně v Egyptě). Lucis Trust, říkají výzkumníci, je příbuzné s kmenem latinského slova pro "světlo" nebo "zrozen ze světla".

 

Terry Cook podotýká, že v symbolu loga Lucis Trustu se ukrývají písmena L, U a X, neboli LUX, což latinsky znamená „světlo".

 

Prvořadým cílem Lucis Trustu je Nový světový řád, tvořený "tisíci světelnými body". (Někteří tvrdí, že zakladatelka Lucis Trustu, Alice Baileyová, termín "Nový světový řád" vymyslela.) Tomuto Novému světovému řádu bude předsedat Kristus Nového věku, nebo Mesiáš, který již brzy přijde, bude vládnout a sjednotí lidstvo na principech okultismu, magie a vědy.

 

S jistotou nemohu říci, zda konstruktéři sítě LUCID, Dr. Anthony Halaris a dr. Jean-Paul Ceusat, jsou členy Lucis Trustu, nebo některé z jejich podřízených organizací. Ale možná bychom měli poznamenat, že společnost Advanced Technologies Group, Inc., která je autorem projektu LUCID, má, podle různých adresářů na Internetu, sídlo buď ve West Des Moines, Iowa, nebo v Lombard, Illinois. Dr. Halaris, který je prezidentem firmy, uvádí adresu jako New Rochelle, New York. To je ve stejném státě, kde má lucis Trust své ústředí. Halaris je také uváděn jako profesor vědy o počítačích na univerzitě Iona ve státě New York.

 

Kdežto dr. Creusat je doktorem medicíny, který má oficiálně pozici "konstruktéra systému LUCID". Je rovněž zaměstnancem Interpolu jako "Lékařský vyšetřovací úředník pro kontrolu narkotik" a je zástupcem "International Narcotics Enforcement Officers association" (INEOA) při NGO-ECOSOC Organizace spojených národů (4). ECOSOC je akronym pro Economic and Social Council of the United Nations.

 

Zkrátka, dr. Creusat je zástupcem zahraniční policejní agentury, spolupracující s nevládní organizací (NGO) OSN. Jak jsem se již zmínil, Lucis Trust je také akreditovaný jako NGO Organizace spojených národů.

 

Rozpletení záhady

 

Je mi zřejmé, jak výzkumníci Antony Sutton a Terry Cook objevili, že konstruktéři Creusat a Halaris velmi neochotní odhalit skutečný význam akronymu LUCID. Musel jsem zapojit veškerý svůj vyšetřovací um, abych z těchto mužů vymámil alespoň formální odpověď na moji jednoduchou žádost o informaci. Nejdříve má kancelář osobně kontaktovala dr. Antonyho Halarise na univerzitě Iona. "Co znamená zkratka LUCID?" zeptali jsme se. Rezervovaný Halaris nám to odmítl říci a místo odpovědi nás odkázal na dr. Jean-Paula Creusata, svého společníka.

 

Dr. Creusata jsme našli v New Yorku ve společnosti s názvem Birkmayer Software Development. (Je Birkmayer další společností ve vlastnictví CIA?) Když Creusat odmítl s námi mluvit, požádali jsme o rozhovor pana Bernarda Lam, technického specialistu firmy.

 

Ačkoli připustil, že je blízkým spolupracovníkem dr. Creusata na projektu LUCID, Lam tvrdil, že neví, co tento akronym znamená. Potvrdil nám, že dr. Creusat pracuje pro Interpol, mezinárodní policejní agenturu, s ústředím v Paříži. Pan Lam nám také ohledně projektu LUCID řekl, že Creusat byl jeho hlavním konstruktérem, a tak, jak se vyjádřil, je Creusat "Otcem tohoto dítěte."

 

Naše diskuse se slečnou Crusilou Ramosovou, která je prý Creusatovou sekretářkou, byla podobně neplodná. "Ne," řekla slečna Ramosová, "Já nevím, co písmena v LUCID znamenají."

 

Po podivném zpoždění a zdánlivě energických pokusech nás odbýt jsme nakonec byli schopni komunikovat přímo s dr. Jean-Paulem Creusatem, prostřednictvím jeho E-mailové adresy na Internetu. Creusat nám také nejdříve neodpověděl na jednoduchou otázku: "Co znamenají písmena v akronymu LUCID ?"

 

Nakonec se pan doktor nechal zlomit naší buldočí vytrvalostí a poslal nám e-mailem zprávu, v níž tvrdil, že LUCID znamená "Logical Universal Communication Interactive Databank." Creusat prohlásil, že on a dr. Antony Halaris nejsou na výplatní listině vlády, ale jsou soukromí podnikatelé. "Výzkum a vývoj LUCID byl proveden soukromě." Potom dodal, "Až bude LUCID úplně vyvinut, doplní a zdokonalí mezinárodní justiční systém."

 

Ponechám na vaší představivosti, zda dr. Creusat je nebo není čestně přímočarý a sdílný. Celá věc mi skutečně připadá velmi bizarní. Je zde občan Francie, dr. Jean-Paul Creusat, který je zaměstnancem Interpolu, mezinárodní policejní agentury se základnou v Evropě, a který je rovněž nějak spřízněn s OSN a se dvěma málo známými americkými společnostmi, Advanced Technology Group a Birkmayer Software, které konstruují celosvětový počítačový sledovací systém pro potírání zločinu a kontrolní síť, kterou bude používat CIA, FBI a jiní. Přesto tvrdí, že je při vývoji LUCID finančně nezávislý.

 

Někdo jen trochu podezřívavý může říci, že to zavání patronací Národní bezpečnostní agentury (NSA).

 

Konečný cíl projektu LUCID

 

Zatímco začlenění Creusata a Halarise zůstává poněkud nejasné a záhadné, o konečném účelu LUCID není pochyb. Projekt LUCID je určen k sledování a pozorování každého a je přípravou na vládu Šelmy, čili prorokovaného Antikrista. Neobviňuji řadové techniky a profesionály - ženy a muže, kteří pomáhají konstruovat a realizovat technologii, která je základem tohoto zhoubného projektu, ze zlých úmyslů. Technologie, jako taková, je mimo morálku. Může být použita pro dobro i zlo.

 

Je zcela možné, že profesor Antony Halaris a dr. Jean-Paul Creusat, muži kteří tvrdí, že jsou technickými konstruktéry systému LUCID, jsou blaženě nevědomí o "velkém obrazu". Možná, že nevědí, k jakým zlovolným účelům bude jejich technologie sloužit. Je zcela možné, že tito muži nenesou o nic větší vinu za použití LUCID, než měl Albert Einstein za použití atomových zbraní. Einstein tím, že formuloval svou teorii relativity a další matematické a fyzikální pojmy, poskytl důležité klíče pro pozdější vývoj a použití smrtonosné atomové bomby.

 

Jsou to skrytí šéfové v národní bezpečnostní agentuře, jejich poskokové a zvláště jejich nadřízení z vnitřního kruhu Iluminátů, které můžeme právem označit jako strůjce tohoto systému. Jsou to oni, kdo vymysleli tento kolosální projekt a kteří mu dají konečnou podobu a uvedou jej do pohybu. Pokud se nebudou kát, tito muži budou shledáni vinnými, až přijde soudný den, za neomluvitelné zločiny a zradu Boha a člověka.

 

Které federální agentury jsou zapojeny do projektu LUCID ?

 

V roce 1945, za vlády prezidenta Harryho S. Trumana, zednáře 33. stupně, začal být formován aparát národní bezpečnosti. Chapadla tohoto monstra, podobného chobotnici, tvořily Ústřední zpravodajská služba, Bezpečnostní služba letectva USA, Zpravodajská služba námořnictva a samozřejmě Národní bezpečnostní agentura. Během let tato chobotnice získala monumentální sílu a energii díky zákonu o "vnitřní bezpečnosti", návrhu zákona o "kontrole zločinnosti" a legislativě "proti terorismu". Dnes, rozmnožená a vykrmená chapadla chobotnice, zahalují neuvěřitelnou řadu úřadů na prosazování zákona, zpravodajských služeb a technologických organizací.

 

Většina Američanů slyšela - dejme tomu - o Federálním úřadu pro vyšetřování (FBI), Imigrační a naturalizační službě (INS), Úřadu pro alkohol, tabák a střelné zbraně (BATF) a Ústřední zpravodajské službě (CIA). Je zde ale také Federální komise pro komunikace (FCC), Správa potravin a léčiv (FDA) atd. Málokdo rovněž neslyšel o všudypřítomné - a zkažené! - Interní daňové službě (IRS) a Správě sociálního zabezpečení (SSA). Ti, kdo měli co do činění s protidrogovými zákony, znají Agenturu na potírání drog (DEA).

 

Avšak je vysoce nepravděpodobné, že průměrný Američan - byť by měl třeba středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání - někdy slyšel o následujících vládních institucích a systémech kontroly a dozoru. Přesto tyto organizace budou řízeny a kontrolovány Šelmou, aby připravily velký konečný úder s cílem nastolení totální kontroly a zpustošení lidstva.

 

Zde je jen několik vzájemně provázaných organizací, které jsou řízeny z NSA, a systémů, jež používají kontrolní mechanismy založené na využití vysoce pokročilé technologie a obsahují Univerzální systém na kontrolu lidí - Šelma 666. O kolika z následujících organizací jste již někdy slyšeli, nebo víte, čím se zabývají ?

 

National Reconnaissance Office (NRO)

National Law Enforcement Telecommunications System

Projects Agency

National Crime Information Center (NCIC)

Federal Emergency Management Agency (FEMA)

Multi-Jurisdictional Task Force (MJTF)

Integrated Automated Fingerprint Identification System (IAFIS)

Interstate Identification Index (III)

Office oE Special Investigations (OSI)

Triple I National Central Bureau (NCB)

Man and Biosphere Program (MAB)

National Strategy Information Center (NSIC)

Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN)

Counter-Terrorist Center (CTC)

Nuclear Emergency Search Team (NEST)

Defense Information Systems Agency (DISA)

National Institute of Standards and Technology (NST)

Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA)

Defense Intelligence Agency (DIA)

Directorate for Science and Technology (DST)

Information Infrastructure Task Force (IITF)

Air Force Systems Command (AFSC)

International Criminal Police Organization (ICPO or INTERPOL)

Nationál Endowment for Democracy (NED)

National Identification Center (NIC)

National Security Council (NSC)

Computer Emergency Response Team Coordination Center (CERT)

Defense Message Agency (DMA)

Law Enforcement Satellite System (LESS)

Combined DNA Identification System (CDIS)

 

Nestoudná nemravnost

 

Výše uvedený seznam je pouze namátkový a neúplný výčet organizací, které jsou napojeny na LUCID Tyto mocné vyzvědačské a policejní agentury jsou součástí našeho neznámého amerického gestapáckého státního zřízení. Není divu, že Clark Matthews, počítačový konzultant, spisovatel a autorita na technologické řídicí systémy, nedávno prohlásil, že "Vláda nestydatě pokračuje ve svém úsilí o novou moc a o sociální kontrolu, založenou na nejmodernější technologii, která může být kombinací vtíravé vize George Orwella 1984, s nemravností leninských čistek ve 20. letech tohoto století." (5)

 

Pod Clintonovou administrativou, říká Matthews, národ trpí "vlnami zákonodárství, studijních skupin a pilotních programů, a všechny jsou vytvářeny proto, aby bujela byrokracie a zvýšila se vládní kontrola nad každým Američanem." (6)

 

Matthews porovnává množství nových výzvědných a policejních vládních agentur, kontrolních systémů a programů, blízkých pohromě, uzavřené v Pandořině skříňce. Skutečné potíže začaly, pokračuje, když Pandora otevřela svoji skříňku a vysypala na nás všechen její obsah." (7)

 

Nyní, říká Matthews, po letech vládního budování "amerického high tech Leviatana, je všechen zlořád ze skříňky venku." (8)

 

Já s moudrou analýzou Clarka Matthewse souhlasím. Pohroma je skutečně ze skříňky venku a hrozí zamořit lidstvo strachem a zkázou. Projekt LUCID nabývá konečného tvaru.

 

Stínová vláda

 

Další informovaní Američané, kteří mají v lásce Ústavu a Listinu práv a svobod, na rozdíl od "oněmělých mas", jsou si vědomi ohavného federálního a globálního behemota, který nám je v patách, a vyjadřují svůj hluboký zájem. V časopise Perceptions dr. Richard Boylan uvedl výčet "tajných, často nebezpečných a velice drahých agentur, projektů a skupin ze tří odvětví", z nichž se prý skládá naše "stínová vláda". (9)

 

"Je to," říká Boylan, "druhá, do značné míry skrytá vláda v naší zemi, paralelní k naší první (legální) vládě." "Její aktivity," poznamenává, "jsou průměrnému daňovému poplatníkovi, který ji platí, úplně neznámé." (10)

 

Založeno záhadné "Národní identifikační centrum"

 

Boylanův výzkum stínové vlády přesně zapadá do vyšetřování mých i výzkumů ostatních badatelů. Koncem roku 1994 jsem ve svém informačním bulletinu Flashpoint například demaskoval založení záhadného "Národního identifikačního centra." Zatímco dr. Creusat a dr. Halaris tvrdí, že jejich LUCID je "systém budoucnosti", jehož čas ještě nepřišel, existuje obrovské množství důkazů, že LUCID pouze dodá Univerzálnímu systému pro kontrolu lidí - Šelmě 666, který již byl vybudován, konečné obrysy. Po úplném zavedení sítě LUCID dojde k uchopení totální moci a zavedení bezpříkladné a hrozné kontroly nad celým lidstvem. Proto označuji celou tuto operaci na pokrytí světa touto rozsáhlou, satanskou pavučinou elektronického zla a otroctví jako Projekt LUCID. Tento projekt ďábel použije k tomu, aby se všichni lidé klaněli obrazu Šelmy (Zjevení 13).

 

Zde je zpráva, otištěná v bulletinu Flashpoint v roce 1994, o již založeném Národním identifikačním centru:

 

Existuje vůbec člověk, který je tak naivní, že věří, že nedávná záplava legislativních návrhů na kontrolu střelných zbraní, identifikačních karet a dalších plánů na "kontrolu lidí" není součástí celkového, pečlivě naplánovaného a promyšleného spiknutí ? Pokud ano, potom to, co zde odhalím, by mělo otevřít oči i těm největším hlupákům.

 

Za zády veřejnosti, bez jediné zmínky jak v liberálních, tak konzervativních médiích, Kongres a Bílý dům se tajně dohodly založit a vybudovat obludu, zvanou Národní identifikační centrum. Toto zařízení, které se buduje v Virginii, má být dokončeno a dáno do provozu během dvou let. To umožní federální soudní moci a tajným službám používat nejmodernější počítačový systém pro totální kontrolu každé stránky našich životů.

 

Skutečnosti o novém Národním identifikačním centru jsou přísně drženy v tajnosti ze strachu, aby občané nevyvolali poplach a nezačali po svých kongresmanech požadovat zastavení tohoto projektu. Ale jeden z poslanců Kongresu, Neal Smith, ze 4. obvodu v Iowě, omylem zveřejnil významnou informaci o vládním protiústavním gestapáckém plánu ve svém volebním bulletinu z října r. 1993. Diskutoval zde záležitost kontroly osobních střelných zbraní (s níž poslanec Smith nadšeně souhlasí) a mimo jiné napsal:

 

Podvýbor pro dotace, jemuž předsedám, aktivně usiloval o efektivní řešení tohoto problému... ale program, který uskutečňujeme, zabere více času. Řešení klasifikace lidí vyžaduje vybavení Národního centra výpočetní technikou, aby místní úřady pro kontrolu dodržování zákona mohly okamžitě získat informace ze všech států. Jinými slovy řečeno, všechny státy dodají informace do Národního centra a Národní centrum bude mít určitý identifikační systém, který bude identifikovat každého žadatele...

 

Toto Smithovo protiústavní "konečné řešení" kontroly zbraní a dalších "kriminálních" záležitostí - založením Národního identifikačního centra - není pouhým návrhem, ale rýsující se realitou, jak dokazuje toto znepokojivé doznání:

 

Dosud jsme investovali 392 milionů dolarů do jednoho takového centra, půl hodiny jízdy od Washingtonu D.C. a doufáme, že bude dokončeno a vybaveno do dvou let... Doufáme také, že všechny státy budou do tohoto systému zařazeny do roku 1998 a budeme potom dodávat informace na této rozvíjející se bázi...

 

Mezitím budeme pokračovat ve zřizování Národního identifikačního centra pro tento a další účely boje proti zločinnosti.

 

Dávejte, prosím, pozor: Národní identifikační centrum neumožní vládním kontrolorům pouze vystopovat a identifikovat vlastníky zbraní, ale bude rovněž sloužit, jak Smith připouští, dalším účelům boje se zločinem. S jakými zločiny? Není pochyb o tom, že Centrum bude identifikovat a sledovat všechny odpůrce Nového světového řádu: konzervativní křesťany a vlastence, nepřátele státu jako jste vy nebo já a naši bližní.

 

Ve světle těchto skutečností si uvědomujeme, jak hluboká jsou biblická proroctví, která nás varují před Šelmou, Antikristem, který má přijít v posledních dnech. Jeho vláda posledních dní způsobí, že všichni budou muset přijmout znamení. Jeho policejní síly budou registrovat a sledovat občany, aby "žádný člověk nemohl kupovati nebo prodávati, než ten, kdož má znamení nebo jméno té šelmy, aneb počet jména jejího."

 

Je potom Národní identifikační centrum vyplněním dávného proroctví? Já věřím, že odpověď zní ano. Ale to je ovšem pouze jedna část širšího systému Antikristovy kontroly, která je nyní zaváděna. Například existuje také Národní průzkumný úřad, který dohlíží na satelity, které špehují civilní osoby a je zde také nový "clipper" čip Velkého Bratra/Velké Sestry, který již byl vyvinut a nyní je instalován do telefonních přístrojů, televizních přijímačů a ostatních produktů spotřební elektroniky.

 

Ježíš, náš Spasitel, nám řekl o znameních, které se objeví těsně před jeho příchodem. Nabádal nás, abychom se dívali a byli všímaví. Ano, moji přátelé, sleduji tyto věci pozorně a vše, co mohu říci, je: "Přesně tak, přijď rychle, Pane Ježíši !"

 

Pavoučí síť propojených databází

 

Je třeba poznamenat, že po mém odhalení v roce 1994 kongresman Neal Smith a jeho úřednický personál odmítal odpovídat na otázky ohledně Národního identifikačního centra. Avšak v nedávném článku ve Federal Computer Week, časopise pro federální zaměstnance Washingtonu, D.C., autor v podstatě připustil existenci tohoto centra a jeho aktivity. V článku s názvem "Federal Agencies Link, Share Databases," John Monroe píše:

 

Agentury pro boj se zločinem napříč federální vládou nalily peníze do programů, založených na informačních technologiích. Podle Divize vlády pro obchodní služby, v letech 1995 až 1999 federální agentury utratí 5,5 miliard dolarů na informační technologii pro potírání zločinu... V těchto programech je běžným prvkem vybudování informační substruktury: pavučiny propojených databází a rychlých sítí, aby federální, státní a místní úředníci pro prosazování zákona měli okamžitě dostupná data.

 

Cílem federální vlády je poskládat náhodné kousky dat dohromady a získat tak ucelenější obraz - což někteří nazývají zpravodajstvím (11).

 

Monroe, který, jako federální lokaj, se zdál schvalovat tento systém Velkého Bratra, dále odhalil, že prakticky všechny federální agentury, od FBI až po Imigrační a naturalizační službu, DEA, Celní službu, Tajnou službu, Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo financí - budou spojeny dohromady v jednu rozsáhlou, propojenou, "zpravodajskou" počítačovou síť. A skutečně, pro vybudování tohoto systému byla vytvořena koordinační skupina, blahovolně nazvaná "Federal Law Enforcement Wireless Users Group" (12).

 

Článek ve Federal Computer Week zlověstně tvrdí, že computerizovaný systém může být použit při "polních operacích" prostřednictvím ručních přístrojů a zařízení, které, umožňují (pomocí družice) spojení s centrálním mozkem počítačové sítě. Stejně pobuřující je odhalení, že "Federální agentury rozšiřují tato spojení na státní a místní organizace prosazující zákon." (13)

 

Jinými slovy, jakmile bude realizován Projekt LUCID, celý ústavní systém, který založili naši otcové, kteří moudře oddělili státní a místní správu policie od federální moci, bude fakticky zrušen. Velký Bratr nahradí naše více než dvěstěleté dědictví oddělených policejních sil centrální policejní mocí.

 

Clark Matthews, píšící do Mondo 2000, shrnuje naši neradostnou situaci takto: Amerika a svět, říká Matthews, divoce běží do náruče zlovolného Velkého Bratra. Téměř ode dne, kdy prezident Clinton nastoupil do úřadu, to bylo zřejmé. Tajní strážci národní bezpečnosti nadiktovali vládě veřejná nařízení, která byla dokonalou přípravou pro zneužití nové generace informačních technologií pro nesmírně propracovaný policejní stát.

 

Pod jeho vedením nabyl stát absolutního dozoru konkrétního tvaru a zdá se, že se skládá ze tří základních komponent:

 

* Automatické špehování všech veřejných a soukromých komunikačních sítí.

* Automatická "analýza" všech občanů pomocí počítačů: sbírání všech dostupných detailů - zdraví, spotřebitelské zvyklosti, politické aktivity atd.

* Digitální identita a mechanismy sociální kontroly; zvláště pak "chytré karty", charakteristické integrovaným obvodem o velmi vysoké hustotě integrace a možností sledování držitele karty.

 

"Chytrá karta" je doslova kompletní počítač na kreditní kartě, s velkou digitální pamětí a dokonce se schopnostmi bezdrátové komunikace. Jakmile se chytré karty a digitální peníze masově rozšíří, potom nemůže být pochyb o tom, že tento systém bude fungovat s nelítostnou účinností.

 

Informační vědy - a vtírající se "Informační superdálnice" - se zvrhnou na totalitní stát absolutního dozoru. Například tento rok řada federálních agentur náhle oznámila reálné kompletní plány na omezení přístupu do jejich služeben pouze pro držitele chytrých karet (14).

 

Jasné a aktuální nebezpečí

 

Matthewsova analýza je pronikavě přesná. Všechno je zřejmě dirigováno shora. Všechny federální agentury jsou integrovány do sítě LUCID.

 

Tyto státní policejní agentury představují jasné a aktuální nebezpečí nejen pro soukromá a ústavní práva Američanů, ale dokonce i pro naše holé životy! Z důvodů asistence desítek nových policejních agentur a systémů, vytvořených během posledních desetiletí, zapouští projekt LUCID pevně kořeny. Nějaký Hitler, Pol Pot nebo Stalin by byl u vytržení, kdyby měl takové mikročipy, kamery, lasery, počítače, satelity, elektromagnetické vlny, zbraně na kontrolu mysli, odposlouchávací obvody a telekomunikační přístroje dnešního policejního státu Dicka Tracyho.

 

Dick Tracy byl ovšem hodný chlapec. Ale, jak zjistíme, špatní hoši jsou u moci nyní. V Americe a kolem celé zeměkoule instalovali rozsáhlý orwellovský systém, jenž by Dick Tracy označil jako protiústavní a odmítl by jej jako hrozbu skutečné zákonnosti a pořádku.

 

Po dobu víc než čtvrt století pracovaly skryté elementy americké společnosti, společně se zahraničními mocnostmi, na vybudování tohoto děsivého, obrovské chobotnici podobného systému totální kontroly. Nyní konečně, jak se blížíme k úsvitu 21. století a nového milénia, národ, který dal světu tolik mnoho - od telefonu k tryskovému letadlu a televizi - se může chlubit i tímto pekelným vynálezem.

 

My inteligentní, brilantní a důmyslní Američané jsme zkonstruovali nejpropracovanější, nejrevolučnější a technologicky nejdokonalejší systém totalitní kontroly v análech lidstva. S realizací projektu LUCID, jako korunou tohoto bezprecedentního, hyperefektivního a nejsystematičtějšího systému totální kontroly, svět jistě nezůstane stejný. Abychom pochopili LUCID a nejzazší zlo, které představuje, musíme nahlédnou za okraj propasti, kde se nalézá ponurá budoucnost lidstva pod totalitní vládou. Čtěte pečlivě a pokorně následující kapitolu, která popisuje systém LUCID, jak jej nabízejí jeho příznivci.

 

 

 

 

KAPITOLA 2.

 

Už není kam se ukrýt

 

Projekt LUCID - globální počítačová síť - je tak důmyslně konstruován, že nikdo nemůže uniknout jeho vševidoucí a vševědoucí umělé inteligenci. Mnozí budou bezpochyby hledat - tím, nebo oním způsobem - slabé místo systému. Důvtipní počítačoví hackeři vyvinou krajní úsilí, aby našli klíč k jeho elektronickému, silikonovému mozku. Ale tento systém je vybudován tak, s tolika zabezpečeními proti selhání, s tolika vrstevnatými strukturami, a je zkonstruován s tak komplikovaným a komplexním kryptografickým kódováním, že narušení systému bude nemožné. Nezbyde žádné místo k ukrytu !

 

Podivnou kličkou okultní záhuby se Lucifer, se svojí sítí LUCID, snaží ubohým způsobem napodobit Boha. Bible nám říká, že až se Pán vrátí, lidé nebudou schopni uniknout Jeho velkému hněvu.

 

A králové země, i knížata, i bohatí, a úředníci, a mocní, i každý služebník, i všeliký svobodný, skryli se v jeskyních a v skálí hor.

 

A řekli horám i skálí: Padněte na nás, a skryjte nás před tváří toho, kterýž sedí na trůnu, a před hněvem toho Beránka.

 

Neboť jest přišel ten den veliký hněvu jeho. I kdo bude moci obstáti ? (Zjevení 6:15-17)

 

Lucifer je bledou napodobeninou všemohoucího Boha, snažící se založit dobře uspořádaný, uzavřený planetární systém kontroly lidstva. Projekt LUCID je jeho vybraným prostředkem - systémem, kterým dá volný průchod svému vlastnímu hněvu, který si vybije na obyvatelích Země.

 

Abychom pochopili, jak důmyslně naplánovaný a vymyšleny Luciferův systém je, obrátíme svoji pozornost na zvláštní rysy sítě LUCID. Je překvapující, že ačkoli mnoho z toho, co LUCID obnáší, je drženo v tajnosti, jeho konstruktéři, profesor Antony Halaris a dr. Jean-Paul Creusat nám poskytli pohled z ptačí perspektivy na tento systém ve dvou článcích, publikovaných v časopise Narc Officer (1).

 

Časopis Narc Officer je oficiálním časopisem sdružení Narcotics Officers Association of America. Tento časopis čtou převážně federální agenti, ale také mnoho orgánů pro prosazování zákona na státní a místní úrovni, zahraniční a korporační tajné služby a policejní kruhy. Takže zveřejnění těchto článků v Narc Officeru názorně ukazuje, že LUCID je již v takovém stádiu svého vývoje a nasazení, že byrokraté ve vedení Národní bezpečnostní rady - a elita, které tito lidé slouží - dali souhlas ke zveřejnění těchto informací pro pracovníky tajných služeb na nízké úrovni a pro policejní byrokraty.

 

Jak LUCID pracuje

 

Pojďme tedy přímo k těmto vysvětlujícím článkům autorů Creusata a Halarise a prozkoumejme, co LUCID je a jak pracuje.

 

Za prvé, zjistili jsme, že jméno LUCID je chráněno autorským právem. Když Creusat a Halaris hovoří o tomto systému, vždy, když je zmíněno slovo LUCID, je k němu připojena značka (c). O důsledcích chránění jejich sledovacího a identifikačního systému na prosazování zákona obchodní značkou se můžeme jenom dohadovat. Musíme však učinit závěr, že, podle existujícího zákona o autorském právu a ochranných známkách, nebude moci v budoucnosti žádná soukromá společnost smět používat akronym LUCID pro název dalšího systému, společnosti nebo produktu.

 

LUCID, jak nám bylo řečeno, má být "Univerzální identifikační systém". Jeho použití, bylo nám dále sděleno, bude efektivní "v roce 2000 a po něm". (2)

 

Z toho vyplývá, že LUCID bude postupně instalován, aby byl do roku 2000 plně funkční a kompletní.

 

Univerzální a všezahrnující povaha sledovací a dohlížecí sítě LUCID je naznačena v komentáři autorů, že "systém LUCID bude informačním centrem, kde se budou slučovat mnohojazyčné informace do společné komunikační sítě." (3)

 

V běžné řeči to znamená, že data a informace budou do počítačového systému LUCID plynout "ze všech zdrojů" - tj. z každé vládní agentury, každého byra, každé banky a finanční instituce, každé korporace, každé univerzity, od každého prodavače a obchodníka, z každé policejní stanice, každé vojenské posádky, od každého vyšetřovatele a tak dále... A tak všechny informace budou systémem LUCID "sloučeny", to jest sebrány, unifikovány, analyzovány a učiněna rozhodnutí.

 

Bude to jeden bod, ovládací centrum a globální mozek pro dozor nad každou osobou na Zemi. Uloží do své kybernetické paměti každou transakci, každý klep a každý bit informace dostupný na každého člověka z 5,5 miliardy lidí, žijících na planetě Zemi.

 

Skutečnost, že LUCID "bude slučovat mnohojazyčné informace do společné komunikační sítě" znamená, že LUCID bude sbírat a zpracovávat zprávy z celé zeměkoule v jakémkoli jazyce. LUCID bude jedinou agenturou Nového světového řádu pro identifikaci, sledování, špehování, dozor a represi. Má se stát spojeným a unifikovaným registrem pro Univerzální biometrické karty vydávané globálně občanům a všechna data, která bude obsahovat mikročip integrovaný na kartě.

 

Je nanejvýš významné, že všechny počítače na Zemi - celá informační superdálnice - budou spojeny do sítě LUCID Ta bude tvořit primární planetární jádro, "společnou komunikační síť, spojující všechny další počítačové sítě a datové systémy." Stručně řečeno, není pochyb o tom, že LUCID se stane Univerzálním systémem pro kontrolu lidí - Šelmou 666.

 

Univerzální systém pro kontrolu lidí - Šelma 666.

 

"Šelmovská" povaha projektu LUCID je potvrzena tvrzením Creusata a Halarise v jejich článku, uveřejněném v Narc Officeru, že síť LUCID bude "Univerzálním computerizovaným identifikačním zúčtovacím centrem"(4). Přečtěte si, prosím tento titulek ještě jednou a zamyslete se nad každým slovem zvlášť. Důsledky a důležitost LUCID je překvapující.

 

Dalším vodítkem k znepokojivému a alarmujícímu významu LUCID je tvrzení jeho konstruktérů, Creusata a Halarise, že systém zavede "bezpečnostní, interaktivní a okamžitý univerzální informační systém." (5) Věřím, že slovo "bezpečnostní" znamená, že pouze ti, kdo budou zmocněni Velkým Bratrem, budou mít přístup k neuvěřitelnému množství dat, uložených v systému. "Interaktivní" znamená, že gestapácké jednotky po celé zeměkouli, jejíž příslušníci budou mít udělen zvláštní bezpečnostní kód, budou tohoto systému používat ke sledování a kontrole jednotlivců a jejich každého pohybu. "Okamžitý" znamená, že na žádost dostanou okamžitě data. Systém je popsán Creusatem a Halarisem jako poskytující své služby "24 hodin denně, 7 dní v týdnu." (6)

 

Globální rozsah LUCID je naznačen tvrzením, že systém bude přijímat a vybírat zprávy a žádat informace "jak z rozvojových, tak průmyslových zemí." Bude to univerzální bod kontaktu," bylo nám řečeno. Bude shromažďovat data o jednotlivcích, získaných ze: "sítí federálních, státních a místních agentur; veřejných a soukromých neziskových organizací; NCIC (Celonárodní počítačový systém pro prosazování práva); NBC-Interpolu; Trojího I; a Ministerstva spravedlnosti a bude základním komunikačním spojením mezi národními a mezinárodními agenturami na prosazování zákona a... ministerstev vnitra a spravedlnosti zúčastněných zemí." (7)

 

Jinými slovy, znamená to konec americké suverenity. Tím pádem ovšem můžeme devátému dodatku americké ústavy říci sbohem. Nyní bude platit nové heslo: "Hello world, goodbye U.S.A.!"

 

Sledování "Alias Criminals"

 

Dále nám bylo sděleno, že LUCID usnadní - to jest umožní - kontrolu dodržování zákona v nezločineckém prostředí a identifikaci "alias criminals". (8)

 

Co znamená výraz "alias criminals"? (česky bychom jej mohli přeložit jako potenciální zločinci - pozn. překl.) Autoři uvádějí řadu příkladů okolností, za nichž bude tento systém použit ke sledování "alias criminals". Jsou zde obsažena i data, nutná pro personál vlády - byrokraty, vyšetřovatele, zákonodárce, policii a špióny - aby na základě těchto informací mohli dělat rozhodnutí ve věcech a oblastech, jako jsou:

 

* Zaměstnání

* Administrativa

* Status uprchlíka

* Udělování licencí

* Soudnictví

* Vyšetřování

* Obžaloba

* Poručnictví

* Prodej zbraní

 

Jinými slovy, LUCID bude kontrolovat celou škálu lidských činností, od zaměstnání a udělování licencí všeho druhu, až po výslechy u soudu, opatrovnictví dětí a svolení k držení a vlastnění zbraní. Pomocí sítě LUCID bude získáváno, ukládáno a vybíráno ohromné množství zpravodajských informací a osobních údajů.

 

Dementní mozky, které nám chtějí nacpat LUCID do chřtánu, ujišťují, že jeho elektronická tykadla jsou schopná běhat po celé Informační superdálnici a hledat pikantní klepy a údaje o našich osobních životech a osudech. A tak čteme, že LUCID bude "podporovat, vyhledávat a aktualizovat data... ze sítí federálních, státních a místních agentur; veřejných a soukromých neziskových organizací" a tak dále (9). Také nahradí všechny ostatní existující "chytré karty".

 

Velikost tohoto computerizovaného úsilí přesahuje lidskou představivost. Bude založena a udržována sbírka dokumentů na 5,5 miliard lidí ve zhruba 200 zemích celého světa. Bylo oznámeno, že ve fiskálním roce 1994 jeden jediný počítačový systém americké vlády v Národním kriminalistickém informačním centru (NCIC), zpracoval 506 milionů transakcí. Je prostě nevyčíslitelné, kolik transakcí bude probíhat v systému LUCID, ale konečné číslo se bude pohybovat v oblasti trilionů. To je skutečně totální kontrola nad lidskou populací. Pořekadlo, že informace se přeměňují na moc, potvrdí svoji pravdivost, až tento odporný, dotěrný systém bude fungovat na svoji plnou kapacitu, někdy před příchodem 21. století.

 

Přístup k Šelmě: Univerzální biometrická karta

 

Je to Univerzální biometrická (I.D.) karta, která Univerzálnímu systému pro kontrolu lidí - Šelma 666 dává největší autoritu a moc nad světovou populací. Podle konstruktérů LUCID je celá počítačová technologie systému, hardware i software, připravena, ,aby zapadla do "rámce budoucího modelu univerzálních biometrických karet." Karta systému LUCID bude "chytrá karta": bude mít velikost kreditní karty a bude vyrobena z plastu se zabudovaným mikročipovým počítačem. Univerzální biometrická karta (UBC) bude plně autonomní s reprogramovatelným computerovým čipem (10). Jinými slovy: ve stovkách tisíc snímacích center a stanovišť po celé Americe a celém světě mohou agenti Velkého Bratra vložit vaši UBC kartu do snímače, propojeného s hlavním počítačem v ústředí ve Ft. Meade, Maryland nebo kdekoli jinde.

 

Potom může být do vaší karty nahrána nová nebo opravená informace, která okamžitě aktualizuje počítač na vaší identifikační kartě novými vyslíděnými informacemi, které o vás v poslední době sehnali.

 

Mezitím policie a další vládní agenti, kdekoli na světě, budou schopni si vyžádat a obdržet "okamžitá aktualizovaná individuální data". Počítačová I.D. karta, chlouba konstruktérů, "nejen, že je schopna uložit víc než pět gigabajtů individuálních dat, ale rovněž bude číst, prostřednictvím mnohojazyčného přepisovače/překladače, vaši computerizovanou šifru přes snímač do přenosné nebo fixní jednotky." (11)

 

Toto je temná a děsivá budoucnost špičkové technologie kontroly, očekávající každého z nás, jakmile bude to, co konstruktéři hrdě nazývají "Univerzální computerizované zúčtovací centrum", spolu se sítí LUCID, realizováno. Bude to znamenat konec lidské svobody a důstojnosti. A nezapomeňte, že říkají, že to bude hotové, svištět po informační superdálnici Velkého Bratra, do roku 2000.

 

Oči to mají..., stejně jako prsty a hlas...

 

Aby se ujistili, že vás správně identifikovali, zaměřili a mohli neustále sledovat, kde se pohybujete a co děláte, bude systém LUCID využívat širokou řadu "biometrik".

 

Biometrika v podstatě znamená "měření biologických faktorů". Věda byla řadu let ohromně zaneprázdněna výzkumem prostředků identifikace osob pomocí měření a záznamu jeho nebo jejích fyzických charakteristik. Důmyslné senzory jsou nyní schopné vás identifikovat podle tvaru ruky, chodidla nebo hlavy. Jsou schopny změřit a identifikovat vaše oko a topografii otisků vašich prstů. Je zde rovněž typ vaší krve a váš jedinečný kód DNA. Byly rovněž vynalezeny přístroje, které vás mohou identifikovat podle zabarvení vašeho hlasu.

 

V nedávném čísle vynikajícího, prorockého listu The Omega Times, vydávaného novozélandským autorem a evangelistou Barry Smithem, redaktor John Koutsimanis vysvětlil, jak dnes biometrika nalézá běžné využití vládou a průmyslem k identifikaci jednotlivců:

 

Biometrika může znít trochu jako společnost, která vyrábí produkty pro péči o pleť, ale není tomu tak. Toto slovo je použito k identifikaci osob na základě charakteristických znaků jednotlivců.

 

Níže je uveden seznam příkladů, jak je biometrika využívána po celém světě již dnes. Není pochyb o tom, že biometrická technologie bude v blízké budoucnosti globálně standardizována.

 

a: V bankovnictví se používá identifikace pomocí otisků prstů. Když bankovní úředník chce například otevřít trezor, položí dlaň na snímací zařízení, které mu sejme otisky prstů, porovná je se vzorem uloženým v počítači a pokud se otisky shodují, je danému úředníkovi umožněn přístup do trezoru.

 

b: Mezinárodní letiště v San Franciscu má více než 80 zařízení na snímání geometrie ruky, která identifikují lidi, kteří zde pracují a umožňují jim přístup.

 

c: Systém sociálního zabezpečení v okrese Los Angeles používá automatické vyhledávání otisků prstů, aby se ujistil, že lidé nevyužívají sociální dávky vícenásobně. Tato služba má být rozšířena i do dalších států.

 

d: Kolombská vláda instalovala zařízení na snímání geometrie ruky ke každému sedadlu v Senátu a Domě reprezentantů, aby bylo možno kontrolovat, když poslanci hlasují, zda jsou skutečně přítomni.

 

e: Některé státy a místní vlády v rozvinutých zemích používají ověřování hlasu k identifikaci méně rizikových provinilců, kteří jsou uvězněni ve svých domovech. Počítač je volá v náhodnou denní dobu.

 

f: Rusko začalo používat ověřování geometrie ruky a otisků prstů u bankovních účtů na karty. Významné je zde to, že držitel karty není identifikován pouze podle čísla karty.

 

g: Společnost Lotus má centrum pro denní péči pro své zaměstnance. Jestliže se děti necítí dobře, nebo nejdou do školy, zaměstnanci Lotus Corp. je dají do centra pro denní péči, kde je zaznamenán otisk jejich dlaně. Když přijde čas, kdy své děti odsud vyzvedávají, musí být ověřena geometrie jejich dlaně.

 

h: Transakce pro vyplácení důchodů První národní banky v Jižní Africe, která má 48 000 klientů, vyžadují ověření otisků prstů.

 

i: Přistěhovalecké úřady na celém světě si uvědomily, že nejsnazší cestou, jak urychlit odbavování na důležitých letištích, je odbavit časté mezinárodní cestující pomocí automatizovaného systému. Tito cestující dostanou "chytrou" kartu se zaznamenanou geometrií ruky a otisky prstů a jsou pak rychle odbaveni.

 

Toto je pouze několik příkladů identifikace pomocí lidských charakteristických znaků. Svět bude brzy zaplaven tímto druhem technologie a tudíž únik před zákonem bude téměř nemožný.

 

Nakonec to dopadne tak, že kamkoli půjdete, vždy budete nakonec vystopováni pomocí rozsáhlé sítě této technologie (12).

 

Ve svém článku v Narc Officer plánovači LUCID, dr. Jean-Paul Creusat a dr. Anthony Halaris, popisují typy biometrických informací, které budou získávány od lidí, aby mohly být naprogramovány jejich osobní Univerzální biometrické karty jako prostředky identifikace:

 

Výzkum a vývoj systému LUCID prokáže jeho uskutečnitelnost a praktičnost... Systém bude přenášet kódovaná data informační strukturou sítě LUCID ze vzdálených biometrických senzorů a/nebo ze senzorů biometrických karet...

 

Všechny tyto metody byly vyvinuty s použitím programů umělé inteligence (AI), popsaných roku 1992 R. L. Shermanem v jeho článku v časopise Computer and Security, nazvaném "Biometric Futures". Technologie poskytne metody pro pozitivní identifikaci, ovšem s ohledem na lidská práva a občanské svobody, pomocí záznamů lidských charakteristických rysů jako jsou fotografie, otisky prstů, otisky chodidel, snímky oka, textová data... genotyp DNA a údaje o lidském leukocytovém antigenu v milnících života jednotlivce. Tato periodicky aktualizovaná data, pomocí ohleduplných zařízení, budou snímána pomocí dotykových senzorů pro snímání otisků prstů, otisků chodidel, computerizovaných kamer ve tvaru pera na principu vláknové optiky pro snímání oční duhovky atd.

 

Nezávislé testy prováděné Sandia National Laboratories, New Mexico, potvrdily, že nyní jsou dostupné systémy pro snímání otisků prstů a oční duhovky za účelem výzkumu i pro ostatní účely. Otisky prstů, chodidel a snímky oka budou porovnávány s pevnými digitalizovanými předlohami. Pouze budou aktualizovány fotografie obličeje v určitých, pevně stanovených časových intervalech (13).

 

Podle Creusata a Halarise budou v paměti "univerzální biometrické karty systému LUCID" uloženy digitalizované předlohy těchto identifikačních technik. Následující slova jsou jejich doslovné citace:

 

...bude dostupný DNA genotyp a lidský leukocytový antigen, jež budou představovat vynikající technologie pro určení pravděpodobné totožnosti... určení DNA genotypu je proces určování pravděpodobné totožnosti jednotlivce na základě vědecké analýzy DNA, obsažené v tkáni lidských buněk. Test lidského leukocytového antigenu může určit pravděpodobnou lidskou totožnost pomocí vědecké analýzy dědičného materiálu bílkovin.

 

Technologie "iris scan" je nový bezdotykový způsob identifikace osob. Řecké slovo iris znamená "duha". V tomto případě je tímto slovem míněna kruhová barevná část oka - duhovka, pigmentovaná membrána obklopující oční zřítelnici, která je opatřena svaly, jež upravují velikost zřítelnice za účelem regulace množství světla, které vstupuje do oka. Každá duhovka má jedinečnou, stabilní a velmi podrobnou strukturu. Ophtalmologové z Connecticutu, dr. Leonard Flom a dr. Aran Safir, si nechali patentovat myšlenku použití snímku oční duhovky pro identifikaci osob. Jasně viditelné rysy zahrnují rýhy, prohlubně, kruhy, skvrny, zužující se brázdy, koróny, kolážovitá vlákna a nitky. Jako celek tyto rozličné tvary tvoří jedinečný vzor. Protože je duhovka vnitřní částí oka, je chráněna před vnějším prostředím. Chirurgická změna oční duhovky nemůže být provedena bez trvalého poškození zraku. Kromě toho duhovka a zřítelnice automaticky reagují na změnu osvětlení. Duhovky identických dvojčat jsou rozdílné, a co je ještě zajímavější, každá duhovka jednotlivce je rovněž jedinečná. Všechny tyto faktory přispívají k efektivnosti identifikace podle duhovky jako nejspolehlivějšího prostředku ke zjišťování totožnosti, když je sejmuta pomocí veřejného biometrického senzoru. Již byl vyvinut a otestován hardware i software pro snímání duhovky. Detekce a analýza duhovky vyžaduje dobu kolem čtvrtiny vteřiny. Obrázek duhovky - iriskód - o velikosti 256 bytů je analyzován zhruba za desetinu sekundy. Program porovná až 4000 kompletních iriskódů za sekundu s pravděpodobnou chybou 1: 131 000. Systém LUCID byl zkonstruován, aby zajistil pohodlnou identifikaci bez fyzického kontaktu s použitím snímání oční duhovky.

 

Otisk chodidla novorozeněte je spolehlivý, rychlý a laciný způsob určení osobní totožnosti. V listopadu 1994 v periodiku FBI Law Enforcement Bulletin zvláštní agent Michael E. Stapleton ve svém článku "Best Foot Forward" obhajoval tuto identifikační metodu. Rýhy na chodidle poskytují mnoho detailů vhodných pro identifikaci jednotlivce a lze je jednoduše elektronicky vyhodnotit. Kromě toho připojení otisků prstů matky k otisku chodidla dítěte do dvou hodin po narození, dříve než je dítě odděleno od matky, vylučuje pochybnosti o rodičovství. Tato metoda je podporována FBI a Národním centrem pro ztracené a zneužívané děti jako preventivní prostředek proti únosům novorozeňat.

 

Otisky prstů jsou fyzickou charakteristikou, která je běžně dostupná prostřednictvím různých databázových programů, jež používá NCIC a neziskové organizace jako je Národní program identifikace dětí pomocí otisků prstů, která má sídlo na Illinoiské univerzitě v Chicagu. Elektronické snímání otisků prstů bude vhodnou a praktickou biometrickou technologií k potvrzování totožnosti jednotlivců, kterou bude používat systém LUCID (14).

 

Sledují tě každou minutu

 

Pokud si myslíte, že Univerzální biometrická karta bude pouze vhodným nástrojem pro vaši identifikaci pro potřeby bankovnictví, nakupování v obchodních domech a podobně, potom se bohužel velice mýlíte. Nezapomínejte, že konstruktéři LUCID, Creusat a Halaris, nám řekli, že tento systém bude použit pro získávání informací a dat ze "vzdálených biometrických senzorů a/nebo ze senzorů biometrické karty."

 

Toto je alarmující zpráva, která nám říká, že krví podlité oči a dlouhá chapadla elektronické chobotnice budou doslova všude. Vy i já budeme sledováni, měřeni, vyhodnocováni a opět sledováni. Jak? Prostřednictvím senzorů pro dozor, monitorování a stopování, které nepochybně budou umístěny na stanovištích, kde je rozhodně nebudeme očekávat.

 

Ve Vietnamu byly senzory vyhazovány z amerických letadel podél Ho-Či-Minovy stezky a dalších transportních cest, které používaly vojenské síly Severního Vietnamu, jež se přesouvaly do Jižního Vietnamu. Tyto senzory detekovaly lidi, kteří se dostali do jejich blízkosti a posílaly zprávy do počítačů, které byly umístěny na amerických vojenských instalacích. Výsledkem tohoto procesu bylo to, že na tato místa byla vyslána bojová a bombardovací letadla, která na nevinné oběti sesílala smrtonosný déšť kulek a leteckých bomb.

 

Dnes jsou biometrické senzory rozesety po celých Spojených státech, Kanadě, řadě zemí Evropy i dalších kontinentů. Tato senzorická zařízení neustále posílají digitalizované zprávy do NSA a jejích podřízených policejních a špionážních organizací. Takový masívní, centralizovaný sběr a každodenní vyhodnocování bezpočtu trilionů bitů informací pomocí důmyslných, computerizovaných senzorů nemá obdoby. Znamená to ztrátu soukromí lidí a zánik dlouho opatrovaných ústavních práv.

 

Konspirační elita, která nařídila zavedení tohoto gestapáckého, nelidského systému, musí skutečně opovrhovat Listinou práv a svobod, zvláště pak čtvrtým dodatkem americké ústavy, jehož záměrem bylo americkým občanům zajistit bezpečí a ochranu před bezdůvodným vyšetřováním a zadržováním.

 

Ale LUCID, bez ohledu na prohlášení jeho tvůrců a konstruktérů, je ve skutečnosti vrahem čtvrtého dodatku, který nám zaručuje naše právo na svobodu projevu. Konec konců, LUCID s ohromným množstvím svých senzorů slibuje, že nás bude sledovat, špehovat a zbavovat soukromí "24 hodin denně, 7 dní v týdnu".

 

Příkladů propojování biometrických systémů s počítači existuje bezpočet. Dochází k explozi technologických možností. Stáváme se průzračnými (v angl. orig. použit výraz "lucid" - pozn. překl.); tj. jasnými a průhlednými pro vládní agenty a jejich agentury. Opět zdůrazňuji, že již není kam se ukrýt.

 

Budou mít zdigitalizovanou tvoji tvář

 

Vezměte si například technologii zvanou "rozpoznávání obličeje". V časopise Popular Science se říká, že "Nové programové vybavení a další příslušenství umožňují počítačům digitalizovat, analyzovat a rozpoznávat tváře... taková identifikace může být použita jako elektronický klíč..." Článek pokračuje vysvětlením, že umělá inteligence (AI) a nová metoda, zvaná "fuzzy logika", dávají počítačům schopnost rozpoznávat obličeje stejně, jako to dokáže lidský mozek (15).

Ve stejné době stroj za 25 tisíc dolarů od firmy Miros, Inc. z Wellesley, Massachusets, používá počítače a software od firmy Microsoft (Windows) pro vytvoření digitálního obrazu obličeje osoby a jeho porovnání s obrazem pořízeným dříve, který je uložen v databázi nebo v paměti identifikační karty. Systém funguje i v tom případě, že se jej snažíte oklamat tím, že si vezmete brýle nebo použijete makeup. Nyní, protože LUCID je rovněž založen na software Microsoft Windows, získáváme vodítko, jak tato schopnost bude využita.

 

Systém Intelligent Video od firmy Integrated Systems, Inc. z Norcrossu, Georgia, je ještě okázalejší. Je naprogramován nejen na hledání charakteristik tváře, ale i na "řeč těla", která je pro každého jednotlivce jedinečná. Tisíce těchto videokamer, dálkově řízených počítačem, mohou být skrytě instalovány v budovách a na ulicích a sledovat určité lidi. Jestliže je rozpoznána zájmová osoba, počítač to okamžitě oznámí obsluze. Takže kamkoli půjdeme, budeme sledováni a naše pohyby budou oznámeny zpravodajským agenturám Velkého Bratra.

 

V zemích, jako je Singapore nebo Velká Británie, jsou tyto inteligentní kamerové systémy již v provozu - 300 000 v samotné Británii! Tyto národy jsou zavírány do videem monitorovaných ptačích klecí. Ale místo ptáků jsou do těchto elektronických pastí chytáni muži a ženy.

Simon Davies, generální ředitel sledovací skupiny Privacy International z Washington, D.C. nedávno oznámil, že na Olympijských hrách Atlanta '96 byly nainstalovány nové computerizované videopřístroje s technologií na rozpoznávání tváře. Kolik lidí si uvědomilo, když sledovali tyto sportovní události, že byli rovněž sledováni ? (16)

 

Sledují nás satelity

 

Satelitní technologie zaujímá nejvyšší příčku mezi technologiemi, umožňujícími naše elektronické uvěznění. Když v roce 1990 skončila Studená válka, myslela si naivní veřejnost, že naše vojenské pozorovací družice budou demontovány. Přesto byly vydány desítky miliard dolarů na obranu ročně za účelem vypouštění a údržby špionážních družic. "Osvícení" měli vždy připraveno spoustu argumentů pro pokračování a rozšiřování satelitního dozoru.

 

Kamery satelitů jsou tak pokročilé, že mohou z kosmu rozeznat golfový míček, ležící na zemi. Mohou říci, zda osoba má dlouhé vlasy, nebo je holohlavá. Díky těmto špionážním vetřelcům na obloze není nikde na Zemi soukromí.

 

Satelity, obíhající po orbitě, jsou rovněž propojeny s implantovatelnými biočipy a mikročipovými senzory a vysílači. Když ponesete svou zbrusu novou Univerzální biometrickou kartu (UBC) v náprsní tašce nebo v peněžence, satelit může sledovat váš pohyb. Jsou toho schopny díky dvaceti čtyřem satelitům pro GPS (Global Positioning Satellites), které neustále krouží kolem Země (17). Připusťme, že vy i já se můžeme vzbouřit, zahodit plastickou computerovou UBC kartu a odmítnout ji nosit u sebe. Ale potom bez ní nebudeme moci nakupovat nebo prodávat. Nebudeme schopni řídit automobil nebo získat zaměstnání. Nebudeme schopni inkasovat šek nebo získat lékařskou péči.

 

To je samo o sobě dost špatné, ale již za několik dalších let, pokud bude plán Velkého Bratra úspěšný, budeme mít všichni průsvitnou biočipovou kartu vloženou pod kůží! Univerzální biometrická karta se stane součástí našich těl. Potom skutečně nebudeme schopni opustit bez ní domov.

 

Na začátku 90. let naše obrovská flotila Hvězdných válek, složená ze špionážních družic, dokončila - pomocí přísně tajných misí NASA - jejich napojení na pozemní senzory a vyvinula osobní počítačovou špionážní síť, která spadá pod pravomoc nově vzniklé gestapácké organizace, zvané National Reconnaisance Office (Národní průzkumná kancelář). Tato gigantická špionážní síť stála 400 milionů dolarů. A to v době, kdy již fakticky neexistuje vojenská hrozba od Rusů. Ruská hrozba, ani nebezpečí od dalších nepřátel ovšem nikdy nebyly důvodem pro budování globální satelitní špionážní sítě. Skutečným důvodem vždy bylo získání kapacit pro vybudování Univerzálního systému kontroly lidí - Šelma 666.

 

Kolik Američanů má alespoň mlhavou představu o tom, že na hlavních silnicích, cestách a mostech jsou v provozu dozorné kamery zvané "Smart Highway"? Ještě děsivější jsou poplašné zprávy o tom, že nejnovější "interaktivní" televizní přístroje budou mít skryté miniaturní kamery a mikročipy, které umožní vysílat váš obraz a hlas zpět, abyste mohli být sledováni zpravodajskými agenturami Velkého Bratra.

 

Má to oči

 

Neustále jsou vynalézány novější a lepší způsoby našeho špehování a stopování. Korporace vědí, že když tyto systémy na kontrolu lidí prodají vládě a průmyslu, budou z toho mít obrovský zisk.

 

V The New York Post byl nedávno uveden poučný příklad, jak blízko je doba, kdy se všichni budeme muset podřídit nové technologii "iris scan". Článek, nazvaný "Banky budou brzy používat identifikaci podle očí", říká, "Zdá se to být jako vystřižené z filmu o Jamesu Bondovi." Oční duhovka zákazníka se sejme kamerou a bude uložena do databáze. Potom už nikdy nebude třeba tuto operaci opakovat. Bude to stabilní prostředek identifikace (18).

 

"Když zákazník později přistoupí k pokladnímu stroji," informuje nás článek, "kamera pořídí pět jeho snímků, druhý z nich bude snímek oka." Snímek oka může být v současné době pořízen ze vzdálenosti tří stop. Avšak budoucí pokrok umožní, aby byl snímek oka pořízen přes ulici nebo napříč místností. "Počáteční testy přesnosti přístroje prokázaly," uvádí The New York Post, "že z 1995 případů bylo 1994 identifikováno správně." (19)

 

Jsou zakládány databanky DNA

 

Takže zařízení na snímání oční duhovky jsou již zde! A vzpomeňte si, že Univerzální biometrické karty rovněž obsahují záznam o kódu DNA jednotlivce. Jak blízko jsme k všeobecnému zavedení této techniky policejního státu k identifikaci a sledování občanů? No, před několika lety, v roce 1994, obletěl desítky novin v USA článek z novinového syndikátu Knight-Ridder. Nesl název "USA posety databankami DNA" Novinový článek vynesl na světlo strašidelnou zprávu, že databanky DNA jsou již budovány a uváděny do provozu. Zde je část toho, co bylo odhaleno:

 

Díky případu O. J. Simpsona každý ví, že substance zvaná DNA může usvědčit zločince s neobyčejnou přesností.

 

Co mnoho lidí neví, je, že je rychle budován systém databank DNA. Ty již obsahují vzorky krve od milionů Američanů bez ohledu na to, zda v minulosti spáchali nějaký kriminální čin... Jednou tato rostoucí sbírka může pokrývat každého občana...

 

Avšak někteří vědci, lékaři a právníci mají z těchto genetických "otisků prstů" obavy a podle nich představují bezprecedentní hrozbu pro soukromí jednotlivců. "Myšlenka, že bude existovat ohromná databanka genetické informace na miliony lidí, je odpuzující," řekl v roce 1991 na slyšení Kongresu James Watson, který je držitelem Nobelovy ceny za průkopnickou práci na poli DNA.

 

Existují tři hlavní zdroje materiálu pro databanky DNA:

 

* Nemluvňata: Od 60. let je novorozeným dětem odebírána krev jako součást povinných státních ochranných programů proti dědičným chorobám, jako je mentální retardace, cystická fibróza, svalová distrofie a chudokrevnost.

* Vojsko: Od června 1992 jsou od každého rekruta odebírány vzorky krve a slin. Touto cestou již bylo sebráno téměř 700 000 vzorků. A každý den přibývají další tisíce vzorků.

* Zločinci: Od roku 1991 buduje FBI národní katalog vzorků DNA, které sbírají státní a místní úřady pro prosazování zákona. Zhruba polovina států již má založeny databáze, které jsou propojeny do národní sítě, známé jako CODIS (Combined DNA Identification System) (20).

 

Myslíte si, že je to pouhá náhoda, že vláda již řadu let urputně sbírá vzorky DNA ? Je náhoda, že od roku 1991 buduje FBI "národní katalog vzorků DNA" a že vláda založila národní síť databází DNA, známou jako CODIS ? (21)

Je také náhoda, že vláda již léta plánuje a konstruuje systém univerzálních biometrických karet, které používají kód DNA jako identifikační nástroj ? A konečně, je náhoda, že celonárodní síť databází vzorků DNA, CODIS, je propojena se sítí LUCID ?

Není to součást velkého Hlavního plánu, odhaleného v biblických proroctvích, na zřízení luciferského identifikačního a kontrolního systému, aby "nikdo nemohl kupovat ani prodávat, jestliže nebude mít znamení, jméno nebo počet jména Šelmy" ?

 

Inovace ve stylu Gestapa

 

Když zkombinujeme tyto gestapácké inovace s nedávným úspěchem vlády v kontrole Internetu a ovládnutí jeho "on-line message bulletin board" systémů, začínáme si uvědomovat, jaké monumentální změny se odehrávají v americké společnosti.

 

A tak Simon Davies z Privacy International může oprávněně poukazovat na to, že "Odhalování soukromí, jež nemá obdoby, bude znamenat, že oblasti života člověka, které byly tradičně považovány za soukromé, budou zevrubně odhaleny." (22)

 

"Technologie dozoru," dodává Davies, "si rychle najdou cestu do všech oblastí našeho života." (23)

 

Davies mluví pouze o technologických schopnostech vlády proniknout do našich soukromých životů pomocí jejího špehovacího čarodějnictví. Avšak Projekt LUCID je konstruován k využití předností celé, škály technologií, které již existují. Jak dr. Antony Sutton, autor a bývalý člen Hoover Institution, zdůrazňuje:

 

Identifikační techniky, které používá LUCID, již byly vyvinuty a - bez ohledu na to, co říkají jeho konstruktéři - neobyčejně útočí na osobní svobody. (24)

 

Co víc, systém se stane ještě všemocnějším než byl kdy předtím, přesnějším a diktátorsky efektivnějším, protože se vyvíjejí další příšerné technologie. Byl to Angličan A. K. Chesterton, který kdysi prohlásil, že existuje spiknutí tak nesmírné a ďábelské, že konečným výsledkem bude uvěznění lidstva a celosvětová tyranie. Ve svém díle The Unhappy Lords: An Exposure of Power Politics prohlašuje:

 

Tvrdím, že existuje spiknutí za účelem destrukce Západního světa, jako předehra pro zahnání lidstva do ovčí ohrady, která bude předznamenávat celosvětovou tyranii. (25)

 

Jak moudrá a prorocká byla Chestertonova slova. Skutečně se zdá, že Projekt LUCID poskytuje prostředky pro "zahnání lidstva do ovčí ohrady". A jak Bible (Zjevení 13) varuje, očíslovávání, identifikace a označovací systém, jako je LUCID, jenž byl předpovězen, se stane "předehrou celosvětové tyranie" pod vedením Antikrista, Šelmy 666.

 

 

 

 

KAPITOLA 3.

 

Nová označovací karta - "Neopouštěj bez ní domov !"

 

"Byla navržena celonárodní identifikace občanů," hlásá titulek USA Today. Redaktorka z Washington, D.C., Maria Puenteová, informuje čtenáře, že "všichni občané USA a legální přistěhovalci obdrží ekvivalent národní identifikační karty podle očekávaného návrhu Komise pro imigrační reformu, jíž předsedá bývalá demokratická poslankyně Barbara Jordanová, Kongresu." (1)

 

Toto oznámení o očekávání národních identifikačních karet vyvolalo rozruch mezi vlasteneckými Američany. Kongresové telefonní a faxové linky zaplavila skutečná bouře protestů. Komise poslankyně Jordanové byla ohromena negativní reakcí, a proto své rozhodnutí stáhla s tím, že vydávání identifikačních bude odloženo. Místo toho komise navrhuje, aby byla zřízena "národní databáze". Bude se jednat o počítačový systém, v němž budou o každém občanovi uvedeny základní údaje.

 

Hlavní plán

 

Ale pozor! Federálové se myšlenky národních identifikačních karet nevzdávají. Potřebují je ke kontrole občanů. Podle jejich hlavního plánu budou nejdříve pro každého muže, ženu a dítě vydány identifikační biometrické karty s fotografií, čárovým kódem a zabudovaným mikropočítačem. Tím pádem budou vydány identifikační karty tzv. "nepřátel státu" (ano, přátelé, pro vás a pro mě!).

 

Avšak jakmile si obyvatelstvo zvykne na své zbrusu nové identifikační karty a uvidí, jak snadno se nakupuje, prodává, žádá a poskytuje zaměstnání, federálové přistoupí k druhému kroku svého plánu.

 

V druhém kroku bude vláda důvěřivé masy informovat, že "chytré" identifikační karty již nejsou užitečné. Byrokraté budou neustále naříkat, jaká jsou identifikační karty ohromná zátěž. Zabírají místo v peněžence nebo náprsní tašce. Mohou být ztraceny nebo ukradeny. Nebylo by pro nás snazší, vhodnější a efektivnější mít malý mikročip vložený přímo na čele nebo na pravé ruce? Potom skutečně nebudete moci "bez ní opustit domov !"

 

Mexické I.D. karty - projekt CIA ?

 

Vláda se nás tudíž nejdříve pokusí přesvědčit, že potřebujeme národní I.D. karty. Aby bylo dosaženo tohoto experimentálního cíle, jsou prováděny desítky experimentálních testů. V roce 1994 americká CIA a její mexičtí partneři z NAFTA vydali pro občany nové computerizované "voličské smart karty". Karty byly vyvinuty společně americkými a mezinárodními korporacemi, jako je Polaroid, IBM, Booz Allen, Hamilton a Oracle (kalifornská softwarová společnost). Zkorumpovaná mexická vláda utratila 730 milionů dolarů za doručení těchto karet 46 milionům voličům. Věřím, že peníze šly z tajných bankovních kont CIA.

 

Pokud věříte, že tyto I.D. karty, první mexický národní identifikační systém, zaručují čestné a svobodné volby tam dole v Mexiku, potom já vlastním ten velký most, umístěný v bažinách Louisiany, a prodám vám ho za výhodnou cenu.

 

Zatímco CIA a Mexičané používají své občany k experimentálním účelům, zde v starých dobrých USA jedno ministerstvo, které si Bill Clinton skutečně oškliví - ministerstvo obrany - asistuje při provádění dalšího testu Velkého Bratra. Nyní jsou naši vojáci nevědomě používáni jako psychologičtí pokusní králíci.

 

Příslušníci naší armády jsou zařazeni do programu, který je označován zkratkou MARC. Ano, čtete to správně. Ministerstvo obrany (DOD) vydává svůj nový MARC. Dokonce to nepopisují jako "kartu". Ale jen jako MARC.

 

Podle DOD je termín MARC akronymem pro "Multi-Technology Automated Reader Card". Bylo nám řečeno, že "MARC má standardní čárový kód, magnetický proužek, vytlačená data, digitální fotografii a integrovaný počítačový čip." Obsahuje masívní pole informací a je používána k nakupování a k vojenským a zdravotním záznamům o držiteli karty.

 

Účelem je kontrola

 

Národní identifikační karta je nám předkládána jako prospěšná a výhodná. Nevěřte tomu. Skutečným důvodem vlády pro její zavedení je možnost kontroly. Centrální databáze a computerová I.D. karta zajistí okamžitou kontrolu občanů a vštípí strach do lidských srdcí. Jak Rupert Butler napsal ve své knize An Illustrated History of Gestapo, "za nacismu všichni němečtí občané museli mít vždy u sebe identifikační průkaz a mohli být kdykoli zastaveni buď civilní nebo vojenskou policií." (2)

 

Komunistické policejní státy používaly stejné metody jako nacisté. Všechny tyranské vlády jsou stravovány stejnou posedlostí kontrolovat své občany pomocí identifikačních karet a národními registry. Don McAlvany ve své knize The McAlvany Intelligence Advisor píše:

 

Občané (nebo otroci) ve všech komunistických zemích musí u sebe neustále nosit identifikační dokumenty o své osobě a musí být vždy připraveni prokázat svoji totožnost komunistickým autoritám - na hraničním přechodu, na vlakovém nebo autobusovém nádraží, na letišti, na ulici atd. Každý občan se obává, že uslyší slova "ukažte mi vaše papíry".

 

Ale tyto dokumenty nebyly computerizované. Nová Národní identifikační karta bude computerizovaná "chytrá karta", která ponese stovky stran údajů (až 2000 stran) o každém americkém občanovi.

 

Establishment/parta Nového světového řádu a jejich clintonovští zaměstnanci jsou již velice blízko k uzamčení řetězu kolem všech Američanů prostřednictvím "high-tech" Národních identifikačních karet, napojených na vládní databáze, které zničí 100% soukromí amerických občanů a umožní vládě kontrolovat skutečně všechny aspekty jejich životů (3).

 

Abychom jasně ilustrovali pravdivost tvrzená Dona McAlvanyho, uvedeme krvavý příklad událostí ve Rwandě, zemi v Africe, kde v roce 1995 bylo zmlácenono, zastřeleno a ubito k smrti na milion mužů, žen a dětí při masovém vraždění vojenských sil a jejich rivalů, kmenových skupin. Oběti byly vybrány z důvodu zprávy o jim nařízených I.D. kartách. Jak o tom psali v San Francisco Chronicle:

 

Rwanda již nebude dělat rozdíly mezi Huty a Tutsii, až bude vydávat nové identifikační karty, čímž se ukončí praxe, která pomáhala příslušníkům hutských milicí vybírat si své oběti během posledních let genocidy, sdělila včera oficiální místa.

 

Řekli, že karty o totožnosti budou obyvatelstvu vydávány tento týden v Kigali a později budou distribuovány v ostatních částech Rwandy.

 

Během genocidy z minulého roku příslušníci hutských milicí požadovali karty o totožnosti na civilistech, které zastavili. Pokud na kartě měli uvedeno, že jsou příslušníky tutsijské menšiny, byli ubiti k smrti nebo zastřeleni (4).

 

Zavedení Znamení Šelmy

 

Zpravodajský analytik C. B. Baker věří, že to, co se plánuje, není nic jiného než "zavedení znamení 666, systému šelmy." V komentáři ke zprávě, uvedené v The Washington Times, řekl, že podle vládního schématu bude každý nosit u sebe "chytrou (I.D.) kartu" s kódovanými osobními informacemi. Baker varuje:

 

Tento všeobecný požadavek, aby každý u sebe nosil takovou "chytrou kartu", pomůže federální vládě vytvořit marxistickou, satanistickou diktaturu a signalizuje události z Konce časů, předpovězené ve Zjevení 13:16-18: "A rozkazuje všechněm, malým i velikým, bohatým i chudým, svobodným i ve službu podrobeným, aby měli znamení na pravé ruce své, aneb na čelích svých. Aby žádný nemohl kupovati ani prodávati, než ten, kdož má znamení aneb jméno té šelmy, aneb počet jména jejího. Tuť jest moudrost. Kdo má rozum, sečtiž počet té šelmy. Nebo jest počet člověka, a jestiť počet ten šest set šedesáte a šest."

 

Je zajímavé, že Baker dává do souvislosti prorockou předpověď z knihy Zjevení s univerzálním identifikačním systémem, který má být nařízen pro celý svět. V době, kdy měl apoštol Jan své prorocké vize, vládl Řím západní civilizaci. V té době římské autority vydávaly vojákům a otrokům kousky mozaiky, jako prostředek identifikace. Mozaika, zvaná tesserea, byla jakýmsi druhem starověké identifikační karty. Je přinejmenším zajímavé, že stejný termín, tesserea, byl navržen Národní bezpečnostní agenturou a zpravodajskou službou Ministerstva obrany jako kódové jméno pro navrhované nové I.D. karty pro občany !

 

Zatímco plán, pro jejich univerzální zavedení, je znám jako Project Mosaic. Jako kdyby toho nebylo dost k pochopení zlověstných záměrů našich kontrolorů, počítačový čip, který bude součástí I.D. karet, je nazýván "Capstone" (česky přibližně kámen na vrcholku - pozn. překl.).

Použití termínu Capstone sleduje dva příbuzné cíle, vztahující se k současnému plánu SS establishmentu zavést kontrolu všech občanů pomocí computerizovaných I.D. čipů. Za prvé, computerizovaný systém bude sloužit jako "capstone" Nového světového řádu, rovněž nazývaného Nová civilizace. Za druhé, oddělovač, zobrazený na naší současné jednodolarové bankovce, mezi pyramidou Nového světového řádu (Novus Ordo Seclorum) a "capstone" nad ní, který zobrazuje vševidoucí oko Lucifera, slunečního boha světla, znázorňuje konečný cíl.

 

"Capstone" klesá a bude připojen k pyramidě zednářskými staviteli Iluminátů. Spiknutí Iluminátů, které již trvá věky, bude završeno sítí LUCID, poskytující základní prostředky pro spoutání lidí celého světa.

 

Hlad po naší kontrole

 

Jaký jiný závěr můžeme vyvodit, než ten, že současná kampaň za zavedení I.D. karet pro všechny lidské bytosti žijící na Zemi, je podnícena neukojitelným hladem po završení věky trvajícího satanského spiknutí? Nyní, po letech příprav, se tento téměř krvežíznivý hlad po kontrole mas uhnízdil v deformovaných myslích byrokratů. Martin Anderson, starší poradce prezidentova Ekonomického politického poradního výboru za Reaganovy administrativy, nedávno popsal tento podivně tyranský, byrokratický způsob myšlení:

 

"Chytrá karta" je otevřená pozvánka pro zavedení identifikačních karet. Na počátku 80. let, když jsem pracoval v Západním křídle Bílého domu jako poradce prezidenta Reagana pro domácí politiku, jsem byl překvapen horoucí touhou vládních byrokratů, z nichž mnozí byli jmenováni Reaganem, po zavedení národních identifikačních karet.

 

Ponecháme-li stranou věci týkající se osobního soukromí, široké a mocné pole vládních agentur - Immigration and Naturalization Service, Ministerstvo vnitra, FBI, IRS, CIA - každá z nich má své konkrétní důvody pro to, aby každý Američan u sebe nosil národní identifikační kartu. Takový zákon mohl být v červenci 1981 prosazen Reaganovým kabinetem nebýt toho, že prezident Reagan tuto myšlenku osobně vetoval s odůvodněním, že by se jednalo o příliš velký zásah do soukromí občanů.

 

Idea národních identifikačních karet, avšak pod novým jménem, se objevila znovu, tentokrát ale prudčeji a s větší naléhavostí než kdykoli předtím. Pokud se nám nepodaří tuto myšlenku rychle zlikvidovat, můžeme být svědky konce soukromí ve Spojených státech a všichni budeme označkováni jako dobytek. (6)

 

"S Clintonovou administrativou," dodává Anderson, "může vzít myšlenka chytrých karet ošklivý obrat." Anderson říká, že v Ira Magazineru, Clintonova vrcholného plánovače, našel znepokojivé myšlenky, že cílem vlády je "vytvořit integrovaný systém s kartou, kterou každý dostane při svém narození." Anderson dále poznamenává, že to znamená "národní databanku, která bude obsahovat všechny tyto informace."

 

Bylo dáno slovo politikům, stejně jako byrokratům, aby nalákali občany na údajné výhody povinného zavedení I.D. karet se zabudovaným malinkým počítačovým čipem, schopným uchovávat ohromné množství informací o svém držiteli. Pravda je však zcela jiná. S takovým systémem mohou být lidé kontrolováni takovým způsobem, o němž se Hitlerově Třetí říši ani nesnilo.

 

V roce 1994 se federální vláda evidentně snažila naráz zavést tuto chytrou I.D. kartu, pro každého z nás, výkonným nařízením prezidenta. A skutečně, Americká poštovní služba (USPS) dostala nařízení připravit k odeslání 100 milionů elektronických I.D. karet. Karta se nazývala "Americká karta".

 

Na národní konferenci zástupci USPS ukázali prototyp Americké karty. Zaměstnanec Poštovní služby Chuck Chamberlain opatrně vysvětlil, jak tato individuální Americká karta bude elektronicky propojena s množstvím vládních a soukromých databází. Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo financí, I.R.S., Státní úřad pro veterány a všechny ostatní politické a vládní agentury - BATF, FBI, OSHA, CIA, FDA, EPA atd. - by měly automaticky přístup k stovkám stran privátních dat, uložených v osobní Americké kartě občana. Agentury by rovněž byly schopny do karty vkládat nové, aktualizované informace z centrálních počítačů (8).

 

K informacím, zde uloženým, by měly přístup i banky a centrální databáze digitálních podpisů, která by byla použita k potvrzování autorizací lidí pro elektronickou poštu a finanční transakce.

Po vyslechnutí plamenné a euforické zprávy od zástupců Poštovní služby o jejich báječné nové Americké kartě, jeden znepokojený odborník, na rozdíl od optimistického pohledu ostatních, poznamenal, že:

 

V nepříliš vzdálené budoucnosti objevíte ve své poště neškodně vyhlížející smart kartu, zalepenou v úřední obálce. Bez Americké karty (nebo jak se nakonec tato smart karta bude jmenovat) nebudete schopni vlastnit majetek, dostávat sociální dávky, lékařskou péči, provádět bankovní transakce a tak dále. Bez ní nebudete moci nic! Váš život bude absolutně pod kontrolou... Již bylo navrženo výkonné nařízení pro zavedení těchto karet a pro jejich vnucení americkému lidu bez schválení Kongresem! (9)

 

Clark Matthews, uznávaný spisovatel na poli nových technologií, provedl podobnou analýzu. Ve svém článku, nazvaném "Nebezpečí v poště", napsal:

 

Nebuďte překvapeni, když vám povím, že strýček Sam má pro vás nové nablýskané okovy, na nichž je vyryto vaše jméno... Každý člen vaší rodiny dostane osobní obálku. V každé obálce najdete nevinně vyhlížející smart kartu... Vláda se chystá redukovat každého Američana na totálně závislou bytost a na téměř totální dozor nad každým jednotlivcem prostřednictvím těchto hanebných karet... Je to super smart karta - karta Tesserea, vyvinutá Ministerstvem obrany a zdokonalená odborníky na distribuované systémy z Poštovní služby, Ministerstva financí,IRS a pravděpodobně i Národní bezpečnostní agentury (10).

 

Matthews tvrdí, že věří, že vývoj této I.D. karty a databází, které leží u jejich základů, by byl monumentálním skokem do temnoty, nového věku kontroly lidí a otroctví. Matthews se odvolává na Card Tech/ Security Tech Conference (tj. konference o bezpečnostních technologiích) a poznamenává, že tento systém je výsledkem společného vývoje vlády a nejvýznamnějších korporací, jehož účelem je nastolení policejního státu s absolutní kontrolou všech občanů. Jinými slovy, obchodní manažeři korporací jsou více než rádi, že mohou prodávat vládě high tech nástroje, jež budou použity k tomu, aby nás elektronicky rdousily! Matthews k tomu trpce poznamenává:

 

Jestliže Američané budou označkováni jako dobytek nebo tetováni nebo jim bude implantován vysílač nebo jinak permanentně označeni a monitorováni vládou - jako otroci za starých časů - lidé, kteří navštěvují (každoroční) Card Tech/Security Tech Conference chtějí být jedněmi z těch, kdo prodávají značkovací želízka (11).

 

Jak Matthews oznamuje, že stejně jako shrábnou výrazný zisk, můžete očekávat, že obchodní a marketingoví zástupci korporací budou souhlasit s politiky. Budou nás ujišťovat, že budeme elektronicky označkováni, hlídáni a špehováni pro "naše dobro". Univerzální biometrická I.D. karta, budou nám říkat ujišťovacím tónem, bude humánní věc - prostředek, který nám ulehčí od mnoha strastí a obtíží. Skutečně, ďábel často přichází přestrojen jako "anděl světla".

 

Řešení našich imigračních problémů

 

Například chytrá I.D. karta bude vylíčena jako naše záchrana a lék na strašný mor a záplavu nelegálních přistěhovalců, kteří narušují hranice USA. Pravda je však taková, že naši politici se pramálo starají o to, že jsme obléháni nelegálními cizinci. Většina amerických senátorů, kongresmanů a guvernérů jednotlivých států patří k zuřivým podporovatelům multikulturalismu. Vztekle napadají každého, kdo se staví proti přílivu cizinců, jako "etnocentrika, člověka s úzkým obzorem, nebo jako staromódního náboženského fanatika." Když liberálové, jako kalifornská senátorka Diane Feinsteinová a massachusetský senátor Edward Kennedy, začali podporovat národní I.D. karty jako prostředek proti přílivu nelegálních přistěhovalců, vůbec jim nešlo o tuto věc. Tito politikové milují ilegální imigraci, nenechte se jimi zmást - je to materiál pro stavbu jejich politických hnízd.

 

Co dále tito lidé milují, je kontrola, a pod záminkou kontroly imigrace budou kontrolovat nás, bohabojné občany, ne vlny cizinců, připravených nezákonně překročit naše hranice.

 

To je důvod, proč musíme být bdělí, když nám propagandistická média sdělují, že moderní technologie nám pomůže odvrátit imigrační krizi.

 

R.E. McMaster ve svém informačním bulletinu The Reaper pronikavě analyzoval článek v USA Today o novém gigantickém vládním počítačovém projektu:

 

Americká Imigrační a naturalizační služba (INS) v úterý oznámila kontrakt za 300 milionů dolarů na počítačové programy, které nás mohou posunout blíže k éře Velkého Bratra - národním I.D. kartám. INS prohlásila, že je to dosud její největší kontrakt a chlubí se tím, že je to model úsilí Clintonovy administrativy o omezení "papírování". Bude trvat tři roky, než se tento počítačový systém stane funkčním. Americká Komise pro imigrační reformu podá svou první zprávu 30. září a očekává se, že doporučí vytvoření národní databáze z důvodu prevence před zaměstnáváním ilegálních přistěhovalců... Čas národních I.D. karet se blíží zároveň se ztrátou svobody (12).

 

Mé zasvěcené zdroje ve Washingtonu D.C. mi sdělily, že věří, že tento kontrakt za 300 milionů dolarů na software pro počítačovou síť, o níž psali v USA Today, je součástí všezahrnující sítě LUCID - Šelmy 666. Tato domněnka byla potvrzena oznámením v jednom mezinárodním časopise v roce 1996, jež se týkalo návrhu dvou mocných amerických zákonodárců na vytvoření behemota, počítačového identifikačního systému v ceně šesti miliard dolarů (13). Tento drahý systém by údajně lépe kontroloval ilegální imigraci. Tito dva zákonodárci tvrdí, že jedině s gigantickým systémem, jako je tento, mohou Spojené státy zastavit příliv ilegálních přistěhovalců.

 

Za navrhovaného systému by Američané museli zaplatit 70 dolarů za "pracovní kartu", tj. smart I.D. kartu, kterou by museli mít neustále u sebe pod hrozbou zadržení, uvěznění a pokuty. Pracovní I.D. karty by byly integrovány do mezinárodního identifikačního registru nebo databáze zaměstnanců (14).

 

Věřím, že tento úchylný, dotěrný počítačový identifikační systém, za šest miliard dolarů, navrhovaný wyomingským senátorem Alanem Simpsonem a texaským poslancem Lamarem Smithem, je ve skutečnosti Projekt LUCID, který je schopen sledovat, stopovat a zotročit všech téměř šest miliard obyvatel Země !

 

Vzniká nový policejní stát

 

Zavřeli by tě doopravdy, kdyby jsi opomenul zažádat o jejich smart I.D. kartu? Co se stane odpůrcům, kteří nebudou mít kartu ve své náprsní tašce, peněžence nebo kapse? Gary Pelphrey z Georgie, píšící do Marietta Daily Journal, nám nedávno poskytl předzvěst kouzelných dní, jež se brzy stanou šokující realitou. Pelpsrey říká, že současné tvrdé opatření je namířeno proti cizincům, ale "kdo bude na řadě příště ?"

 

Až vám bude 60 let, zdálo se mi, tak by vám takové věci již neměly hrozit. Skutečně jsem si myslel, že jsem si doteď vytvořil něco, co někdo může nazývat pěknou patinou, která mě chrání před útokem neobvyklých pohledů a zvuků.

 

Není tomu tak. Dnes ráno můj přítel právník z našeho domu přiběhl do haly a křičel, "Měl bys vidět, co se děje na ulici před správní budovou, která se právě staví."

 

Následoval jsem ho k rohovému oknu. To, co jsme viděli, jsem dosud vídal pouze v televizi ve zpravodajstvích z diktátorských zemí.

 

Nad hlavami lidí kroužila helikoptéra, ve výšce, kterou jsem odhadoval na 100 až 150 stop, což je pod limitem, který stanoví FAA pro centrum města.

 

Ulice mezi správní budovou Cob County Courthouse a rozestavěnou budovou byla uzavřena osmi až dvanácti automobily s poznávacími značkami od okresu Rockdale po Dale na Floridě. Jedno z aut bylo řízeno pěkně ostrou agentkou v černé uniformě a nemělo žádnou poznávací značku. Byl zde rovněž autobus pro transport "viníků" neznámo kam.

 

Zavolal jsem dispečerovi Marietty 911, který mi sdělil novinu, že místní policie neví nic o tom, co se děje jeden blok od jejich ústředí.

 

Všichni agenti říkali, že nemají čas vysvětlovat, co dělají a na čí rozkaz.

 

Zdálo se, že provádějí zátah v této oblasti na každého, kdo má hispánské vzezření a pokud nedokáže prokázat, že je občanem, je svázán s rukama za zády nějakým plastickým výmyslem, podobným tomu, který používáme doma na zavazování pytle s odpadky.

 

Čtyři až šest lidí takto svázaných (zdá se, že nikdo přesně nevěděl kolik) bylo odvezeno pryč, možná vrtulníkem, nebo jedním z flotily sedanů, nebo možná dokonce autobusem, na místo, o němž se můžeme pouze dohadovat. Máme snad u nás gulagy ?

 

V tu chvíli jsme si uvědomili, že když vláda chce napnout své ohromné svaly, tak to udělá. A pokud chceme vyváznout se zdravou kůží, můžeme jen nečinně přihlížet. Zároveň jsme si uvědomili, že se to týká nás všech.

 

Mocní v naší vládě se nepouštějí do zátahu na skautský oddíl nebo Rotary klub. Začínají s nějakou skupinou psanců, nějakou politicky zbankrotovanou částí naší společnosti, řekněme jako třeba tajný náboženský kult nebo izolovaná menšina, jako jsou třeba Hispánci. Ale i taková náboženská skupina má svá práva a nesmí být šikanována federálními agenty.

 

Tito lidé hispánského vzezření mají rovněž občanská práva. Jestliže jsou občany Spojených států amerických, nemusí mít u sebe identifikační dokumenty, stejně jako my. Důkazem, že mám občanská práva je to, že mohu řídit auto, mohu vstupovat do budovy Cobb County Courthouse a mohu kupovat potraviny se slevou v Cub Foods. Ale v současné době nemohu prokázat, že jsem občanem. Vy snad ano ?

 

Po prožití incidentu z dnešního rána jsem o tom mluvil s dalšími lidmi, kteří tam byli. Každého z nás zachvátila úzkost a když jsme byli připraveni si to přiznat, byli jsme vyděšeni z toho, že jsme viděli z takové blízkosti použití (nebo zneužití) zdrcující vládní moci. Celé to vyvolávalo asociace hnědých košil za 2. světové války, fašistů v černých košilích a hrdlořezů v kožených holínkách (15).

 

Naneštěstí tupé masy občanů, permanentně krmené propagandou Nového světového řádu prostřednictvím médií a vedené k nepřemýšlení, nihilismu "vesmírných kadetů" a surovosti systémem veřejného vzdělání, nemohou pochopit, co leží před námi v zářivé blízké budoucnosti, v noční můře high tech společnosti. Děkuji však Bohu za ty Američany i občany jiných národů, kteří chápou hluboký prorocký význam toho, co vychází najevo. Zde je například úryvek z dopisu od jednoho z mých korespondentů, pana Stevena Heinecke z Columbia Heights, Minnesota, který mi nedávno napsal:

 

Podle mého odhadu se tento národ a celý svět nachází na kritické křižovatce a příští měsíce rozhodnou o skutečné podstatě naší budoucnosti... Jakmile budou zavedeny národní I.D. karty a nastane finanční, energetická a potravinová krize, vypuknou lidové nepokoje, kriminalita, chudoba a násilí v měřítku, jež nemá v zemi obdoby, což vládě poskytne skvělou záminku pro omezení našich ústavních práv a pro naše odzbrojení.

 

Pan Heinecke rovněž tvrdí: "Mí přátelé z Poštovní služby mi říkají, že vedení tvrdě a rychle pracuje na vybavení každé pošty v zemi špičkovými scannery... Rád bych věděl, zda tyto scannery budou použity pro nové identifikační karty pod záminkou, že nový computerizovaný systém bude zabraňovat teroristům zasílat poštou bomby."

 

Můj přítel a korespondent má pravdu. Každý den nám tisk vnucuje počítačové databanky a smart I.D. karty jako řešení ilegální imigrace, jako prostředek pro kontrolu zbraní, jako prostředek proti násilí mladistvých, kriminalitě, terorismu a dalších nemocí naší společnosti. V nedávném příspěvku z Harrisburgu, Pensylvania, uveřejněném v Assocated Press, nám bylo řečeno, jak elektronické snímání otisků prstů a národní databáze mohou zabránit podvodům při poskytování sociálních dávek. Poslanec Tom Petrone z Allegheny, Pensylvania, tvrdil: "Náš stát by se měl připojit k národní databázi otisků prstů, která zabrání lidem používat falešná jména pro podvodné získávání sociální podpory a poukázek na jídlo." (16)

 

V Kalifornii pro zabránění falšování řidičských průkazů nedávno zavedli průkaz s barevnou fotografií, magnetickým proužkem, průhledným hologramem a dalšími speciálními charakteristikami.

 

Zřejmě se jedná o předchůdce programu udělování řidičského oprávnění s účastí státu v rámci mezinárodního systému sítě LUCID. Mnoho dalších států rovněž zavádí nové řidičské průkazy s identifikačními procedurami.

 

Odbor pro motorová vozidla státu Kalifornie ve svém "Drivers Licence Information Memo" č. 91-1 prohlašuje:

 

Nový proces zahrnuje pořízení a uložení fotografie žadatele, otisky prstů a podpis v digitální formě... Stát vytvoří centralizovanou databázi, ke které bude mít přístup ústředí Jednotky informační služby pro pozdější zobrazení nebo tištění dokumentů.

 

Novinové zprávy naznačují, že - stejně jako Kalifornie - prakticky všech 50 států je v procesu instalace nových systémů pro vydávání řidičských oprávnění, často se zabudovaným snímáním oční duhovky, otisků prstů, fotografií, čárovým kódem, číslem sociálního pojištění, dopravní a kriminální historií, atd. Toto plus fakt, že jsou činěny kroky k propojení těchto pracovišť jednotlivých států do celonárodní počítačové sítě, nám naznačuje, jak mohutný stisk pro nás naši neviditelní vládci připravují (17).

 

Dosud největší stupeň kontroly bylo možno zajistit prostřednictvím centralizované - tj. národní - smart I.D. karty. Projekt LUCID však jde ještě dál zavedením globálního systému I.D. karet. Budou to smart karty, propojené pomocí satelitů a optickými kabely se všemi justičními, vládními a korporačními počítačovými sítěmi po celém světě. To bude vyplněním proroctví ve Zjevení 13, že celý svět bude uctívat šelmu a přijme její znamení, jméno nebo počet jejího jména.

 

Je plán zdravotní péče konspirační podvod ?

 

Jelikož totální a absolutní kontrola může být získána pouze prostřednictvím byrokracie policejního státu, v posledních letech eskalovalo úsilí o zavedení národních I.D. karet. Po zvolení Billa Clintona prezidentem tajemnice pro zdraví a humanitární pomoc Donna Shalala a massachusettský senátor Edward Kennedy společně vymysleli plán za 100 milionů dolarů, aby novorozenci a všechny děti měly svůj záznam v národním počítačovém registru pro zajištění "všeobecného povinného očkování". (18)

 

Když vlastenečtí Američané povstali, aby proti tomu protestovali, senát USA v tichosti tento podvodný návrh Shalala-Kennedyho stáhnul.

 

Clintonova administrativa však přišla s plánem na povinnou lékařskou péči podruhé. Klíčovým komponentem tohoto plánu na socializaci lékařské péče byl požadavek čipové I.D. karty pro každého Američana, která by byla napojena na hlavní řídicí počítačovou síť. Martin Anderson, píšící do The Washington Times, varoval před touto skrytou agendou a potenciálními hrůzami Clintonovy masívní, daňovými poplatníky financované, přemrštěné zdravotní péče:

 

V tomto plánu je něco mnohem horšího než jen nové daně, uvalené na občany, nebo zvýšená fyzická bolest a utrpení, jež bychom museli snášet při nekonečném čekání ve frontách na lékařskou péči. To něco je zařízení, které vtrhne do našeho soukromí způsobem, který dosud neměl obdoby.

 

Prezident Clinton to držel ve své ruce, když promlouval k národu a mával s tím jako s malou americkou vlajkou. Ale nebyla to vlajka, byla to "karta lékařské péče" - jeho uhlazený název pro národní identifikační kartu. Podle jeho plánu by Národní zdravotnická rada pro každého z nás určila "národní, jedinečné identifikační číslo".

 

Kdykoli navštívíme lékaře nebo dostaneme lékařský předpis nebo půjdeme do nemocnice, bude náš zdravotní záznam "vyvolán, opraven a vyslán" prostřednictvím naší identifikační karty. Tyto záznamy budou poslány do "elektronické sítě" a federální vláda za tímto účelem stanoví "národní standard pro elektronický přenos dat".

 

To je pravda, lidi. Národní počítačová databanka, obsahující všechny naše zdravotní záznamy, bude otevřena pro zvědavé, slídivé oči byrokratů, dalších "autorizovaných lidí" a ovšem všem neautorizovaným čmuchalům, kteří přemýšlejí, jak nabourat systém.

 

Co umožňuje toto hrůzné porušování soukromí, je pozoruhodný technologický pokrok. Tato pěkná, červená, bílá a modrá karta, kterou prezident mával, se nazývá "smart karta". Některé karty obsahují počítačový čip, některé mají optické záznamové zařízení. Tento druh karet je nyní schopen si pamatovat tisíce stran osobních dat, digitalizované otisky prstů, tvar obličeje a dokonce i váš hlas.

 

Jakmile bude karta zde, už se jí nezbavíme. Tlak na rozšíření používání takového technologického tetování bude silný a neúprosný. Jestliže ji musí mít každý, proč tam nepřidat i číslo našeho sociálního zabezpečení, aby vládní úředníci mohli porovnat naše zdravotní záznamy s ostatními osobními údaji ?

 

Vláda může požadovat, aby každý, kdo žádá o podporu, si nechal vystavit kartu jako prevenci před podvodem. Můžeme chytit ilegálního cizince podle zákona "nemáš kartu, nedostaneš práci". Policie ji může použít k provedení všech osobních záznamů o všech našich parkovacích lístcích a překročeních povolené rychlosti, může všechny záznamy zkontrolovat kdykoli řidič zastaví. Můžeme požadovat, aby všichni vlastníci zbraní měli v kartě zaznamenáno číslo zbraně...

 

Jestliže se tzv. karta lékařské péče prezidenta Clintona stane skutečností, můžeme políbit na rozloučenou naše soukromí, jak je nyní chápeme. Ovšem na druhé straně můžeme považovat kartu za trvalou památku na Billa a Hillary a na všechno, co pro nás udělali (19).

 

Antony Sutton, jehož knihy, jako je The Secret Establishment, jsou základním zdrojem informací o globální elitě a jejich snahách o naše zotročení, rovněž varuje před skrytým programem Clintonovy administrativy na zavedení zdravotních karet. Není to naše zdraví, co zajímá elitu, píše. Je to sledování a kontrola nás, lidí. Dále Sutton říká, že vidí malý rozdíl mezi "vnitřním pasportem", který byl požadován v SSSR po jeho občanech, a navrhovanou novou smart I.D. kartou, jež má být vnucena lidem ve Spojených státech:

 

Řadu měsíců jsme byli zmateni Clintonovou podporou UNIVERZÁLNÍ zdravotní péče, aby se každý občan musel podrobit jejímu byrokratickému programu. Potom jsme obdrželi vzorky karet zdravotní péče, jež Clinton navrhuje univerzálně distribuovat. Je to neobyčejné zařízení - mnohem víc než identifikační karta.

 

Tato karta má zhruba tvar a velikost obyčejné kreditní karty, ale ve skutečnosti je to karta pro ukládání dat (až 2000 stran informací), používající nejnovější technologii optického záznamu. Karta může zaznamenat cokoli, tj. textová data, grafiku, obrázky, hlas, otisky prstů... Data mohou být vysílána telekomunikačními kanály nebo lze kartu používat v režimu off-line (tj. vložením do čtecího zařízení). Informace, zde uložená, je nesmazatelná, odolává magnetickému a elektrickému poli a vydrží teplotu do 200 st. Fahrenhaita. Je to ideální sledovací zařízení Velkého Bratra.

 

Pro případ, že to potřebujete vědět, je vyráběna firmou Drexler Technology Corporation, Mountain View, California (telefon: (415) 969-4428, fax: (415) 967-6524).

 

Nyní víte, proč Mr. Clinton chce UNIVERZÁLNÍ systém zdravotní péče. Nemá nic společného se zdravím, ale má hodně co dělat se snahou o katalogizaci nás všech v počítačích Velkého Bratra.

 

Americká poštovní služba se horečně připravuje na rozeslání 100 milionů těchto karet během několika měsíců a kapacita společnosti Drexler je minimálně 100 milionů karet ročně.

 

Počítačový tisk dokonce vypátral, že již bylo podepsáno výkonné nařízení o povinném zavedení těchto karet. PC Week se ptal Bíleho Domu na jeho stanovisko a dostalo se mu odpovědi "no comment".

 

Další etapou bude identifikační biočip, vložený pod kůži při narození.

 

Poznamenejme, že paní Clintonová je znepokojena reakcí veřejnosti na tyto administrativní návrhy. Co očekává? Je nějaký rozdíl mezi Clintonovou Univerzální identifikační kartou a sovětským vnitřním pasportem? Rozdíl je pouze v tom, že Clintonova karta je efektivnější !

 

Poznámka na závěr: Proč administrativa chce záznam hlasu na zdravotní kartu? Nejnovější techniky dozoru používají počítačové supertechnologie rozpoznávání hlasu a tímto způsobem můžete být kdykoli identifikováni s výjimkou telefonního hovoru (20).

 

Útočná síla zlovolné povahy

 

Jestliže někdo pochybuje o tom, že plán na zřízení centrální databáze, provozované vládou, který vyžaduje, aby všichni občané nosili identifikační kartu, je zlovolný, potom by si měl přečíst komentář Thomase J. DiLorenza, profesora ekonomie na Loyola College v Baltimoru a externího vědeckého pracovníka na Cato Institute. V úvodníku, otištěném v The Wall Street Journal, dr. DiLorenzo srovnává Clintonův plán pro Spojené státy s národně socialistickým systémem zdravotní péče, zavedeným italským fašistickým diktátorem Benito Mussolinim. DiLorenzo nachází zarážející podobnosti mezi těmito dvěma systémy (21).

 

Je zřejmé, že americký plán socializující zdravotní péče z konce 90. let je pouze přihřátou, technicky dokonalejší verzí systému, který museli snášet ubozí italští občané. Dr. DiLorenzo uzavírá:

 

Většina lidí spojuje fašismus pouze s rasismem a antisemitismem, ale byla to rovněž filozofie, známá jako "korporatismus", která byla součástí této ideologie. Clinton adoptoval korporatismus z 30. let jako organizační princip jeho reformy péče o zdraví.

 

V protikladu k omšelým sloganům, že "za Mussoliniho, jezdily vlaky včas", je pravda taková, že korporatismus byl naprostou hospodářskou katastrofou pro italský lid. Doufejme, že tato chyba se nebude opakovat v USA.

 

Naštěstí nebyl systém zdravotní péče prezidenta Billa Clintona nikdy uzákoněn. Informovaní občané opět využili svého práva a požadovali, aby Kongres tento zákon neschválil. Bohužel málokdo z kverulantů protestoval kvůli potenciální možnosti zneužití smart I.D. karet Velkého Bratra. Většině se bohužel zdála mnohomiliardová cena za socializaci systému zdravotní péče příliš vysoká.

 

Ale věřte mi, že spiklenci s námi dosud neskončili. Mé zdroje mi říkají, že rozhodli, že lid Spojených států bude mít fašistický zdravotní systém s computerizovanými vládními databankami a identifikačními kartami. Uvidíte, že tento návrh bude brzy znovu vzkříšen - určitě do roku 2000.

 

"Je to pro vaše dobro," říkají

 

Poslední výmluvou establishmentu pro požadavek I.D. karet je "imigrační krize". Vykládají nám, že za pakatel (osm miliard dolarů pro začátek!) můžeme vyřešit problém ilegálních cizinců zavedením systému národních I.D. karet a zřízením všezahrnující databáze registru obyvatelstva. Elita, aby osladila svoji nabídku, vypráví občanům, že systém I.D. karet ušetří daňovým poplatníkům miliardy dolarů, které nyní utrácíme za zdravotní péči a sociální podporu pro cizince žijící v USA. Rovněž jsme ujišťováni, že I.D. karta bude znamenat více práce pro americké občany.

 

Pokud jde o skutečné zájmy, bylo by pro americký lid hanebné, zaprodat svá ústavní práva na soukromí a vzdát se více než dvěstěletého vlasteneckého dědictví pro ekonomické výhody, které údajně vyplynou ze sítě smart I.D. karet - Šelmy 666.

 

Ve skutečnosti jsou ekonomické výhody, získané zavedením high tech kontrolního systému elitou, pochybné. Je nanejvýš pravděpodobné, že práce a továrny dál poplynou do zámoří, protože korporační fašisté, kteří nyní vládnou v Americe, shledávají odporným a hnusným platit americkým dělníkům slušné mzdy, když si můžou najmout otroky v rudé Číně a Rusku za 10 až 25 centů na hodinu !

 

Vidíme, že federální vláda obratně používá výmluvu za výmluvou, aby nám mohla nacpat systém národních I.D. karet kolektivně do krku. Poslední návrh je nařídit I.D. karty školním dětem v rámci plánu národního vzdělávání, Goals 2000. Další plán, pocházející od Ministerstva práce, vyžaduje I.D. karty pro všechny dělníky, kteří potom budou elektronicky napojeni na Národní databázi práce, kvalifikace a zaměstnanosti. Tajemník Robert Reich na tiskové konferenci nadšeným zástupcům médií oznámil, že tato myšlenka bude mít za následek "lepší pracovní příležitosti" pro Američany bez práce.

 

Pan Reich měl možná na mysli, že brzy budou volná místa pro pracovníky bezpečnostních služeb, hlídače objektů, personál do kuchyně atd. ve vazebních střediscích a koncentračních táborech, které jsou nyní údajně připravovány pro odpůrce vlády, vlastenecké konstitucionalisty, biblické křesťany a další oběti.

 

Akce vlády a reakce veřejnosti

 

Klíč k budoucím záměrům vlády a také k tomu, jak někteří lidé budou reagovat, můžěme nalézt v tom, co se děje ve vojenských instalacích. Tam jsou naši vojáci, námořníci a letci nuceni proti své vůli přijmout vládní high tech I.D. karty, zlověstně a prorocky nazvané "MARC Card". V dubnu 1995 na Card Tech/Security Conference ve Washingtonu, D.C. firma Gemplus Card International Corp. oznámila, že Ministerstvo obrany (DOD) vystavilo obrovskou objednávku na počáteční dodávku 60 000 mikroprocesorů, určených pro nové vojenské I.D. karty. Od té doby společnost ve svých dodávkách mikroprocesorů armádě pokračovala (23).

 

Gemplus rovněž poskytuje čtecí zařízení pro karty, napojená na centrální počítače, aby DOD mohlo "číst" I.D. karty na stanovištích rozmístěných po celém světě. Společnost Gemplus je obří firma, která má rozeseta obchodní zastoupení po celém světě a výrobní závody má ve Francii a v Německu. Společnost se v červenci 1995 v tisku chlubila tím, že může vyrobit 20 milionů svých smart karet za měsíc. V roce 1994 firma vyrobila 140 milionů karet.

 

Evidentně ne všichni naši hrdí muži a ženy naší armády jsou šťastní z toho, že se musí vzdát svého těžce získaného soukromí a přijmout MARC kartu. Uvědomujíc si hrůzu, prorocký význam a důsledky, někteří stateční vojáci tvrdohlavě odmítají kartu. Dosud tři muži v uniformě byli postaveni před vojenský soud. Technický seržant Letectva USA z Hamptonu, Virginia, byl jedním z nich. Seržant Sinclair neuposlechl rozkaz poskytnout krev a vzorky slin pro určení kódu DNA (24).

 

Časopis Christianity Today nedávno přinesl příběh o námořníkovi, který také neuposlechl rozkazy týkající se vystavení MARC karty. V článku, nazvaném "Námořník se obává, že identifikace je satanská", radaktorka Jennifer Ferrantiová píše:

 

Šestadvacetiletý pilot válečného námořnictva, který je křesťanem, vidí děsivou podobnost mezi identifikační kartou MARC (Multitechnology Automated Reader Card), kterou u sebe musí nosit příslušníci námořnictva na základně Kaneohe Bay, Hawaii a dalším znamením (v originále použito slovo mark - pozn. překl.) - znamením šelmy, popsaném v knize Zjevení.

 

Kapitán Joel Kirk se tudíž zdaleka vyhýbal tomu, aby měl svoji fotografii na této nové identifikační kartě, která nese jméno, hodnost, sériové číslo a počítačový čip se dvěma megabyty paměti pro zaznamenání jakýchkoli údajů, které armáda uzná za vhodné.

 

Vojenské kruhy říkají, že použití karty MARC umožní rychlejší rozmisťování vojska. Ale Kirk se obává, že karta bude vyžadována pro všechny druhy transakcí. "Jakmile přijmete kartu a oni rozmístí čtecí zařízení do jídelen a směnáren a skladů zbraní, stanete se otrokem tohoto systému," říká. A je zde pouze malý rozdíl v tom, jestli v ruce držíte kartu MARC nebo máte znamení (mark) na ruce (25).

 

Cenu platí svatí a hrdinové

 

Kapitán námořnictva Joel Kirk zřejmě četl Bibli. Ví, že karta MARC udělá z mužů a žen otroky. Zdá se, že naši vojáci se stanou prvními oběťmi Univerzálního systému kontroly lidí - Šelma 666. Dobří lidé, jako seržant Sinclair a kapitán Kirk, praktikují politiku odmítání a za svoje čestné odmítnutí sloužit Baalovi musí zaplatit. Jsou to praví hrdinové z Konce časů. Nyní přichází palčivá otázka: Co budeš dělat ty, až po tobě jednoho dne (a bude to brzy) budou požadovat, abys přijal smart kartu 666, která bude tvým osobním pasem do mezinárodního útisku a nemilosrdné kontroly ?

 

Tak aby ty, kteříž se bezbožně proti smlouvě chovati budou, v pokrytství posilovat úlisnostmi, lid pak, kteříž zná Boha svého, aby jímali. Což učiní. (Daniel 11:32)

 

Pročež vyučující lid, vyučující mnohé, padati budou od meče a ohně, zajetí a loupeže za mnohé dny. (Daniel 11:33)

 

Přečišťováni a bíleni a prubováni budou mnozí; bezbožní zajisté bezbožnost páchati budou, aniž co porozumí mnozí z nich, ale moudří porozumějí. (Daniel 12:10)

 

 

 

 

KAPITOLA 4.

 

Implantovatelné biočipy: Situace "dělej nebo zemři"

 

Brzy budeme mít všichni pod kůží vložený biočip a když půjdeme do obchodu, budeme pomocí něho nakupovat a prodávat. Dáme jednoduše ruku před snímací zařízení, jež nám částku, kterou máme zaplatit, strhne z našeho bankovního účtu. Toto je předpověď mého dobrého přítele Terryho Cooka, jedné ze špičkových autorit na poli implantovatelných biočipů. Již řadu let Terry varuje lidi před nebezpečím, které tkví v tomto fantastickém, novém nástroji kontroly.

 

Moje vlastní průkopnická práce na tomto poli se datuje od poloviny 70. let, kdy jsem začínal se svým hlubokým výzkumem tohoto komplexního a fascinujícího prostředku kontroly mysli prostřednictvím počítačových zařízení, implantovaných do lidské bytosti. Mé rané studie byly z oblasti robotů a vyústily v pět knih o robotice a umělé inteligenci. Některé z těchto knih byly publikovány špičkovými nakladatelstvími v New Yorku a byly zařazeny do hlavního výběru edicí Computer Book Club, Electronic Book Club a World Future Society.

 

V roce 1987 jsem ve své první knize Mega Forces zkoumal prorocké dimenze toho, čemu říkám "černá věda" nebo "temná technologie". Tato kniha vyšla v nakladatelství Tandale House Publishers a později byla znovu otištěna v Living Truth Publishers. Na stranách 27 a 28 jsem tvrdil:

 

Odborníci na robotiku a umělou inteligenci usilovně pracují na zdokonalení robotů, podobných živým bytostem s mozky z křemíkových čipů, které mohou přemýšlet, činit nezávislé úsudky a jednat bez pomoci lidí. Do roku 2000, nebo krátce poté, biologické inženýrství - které již vytvořilo v laboratoři bakteriovou formu života - odevzdá své znalosti robotice. "Biologické čipy" - masité substance - budou použity ke konstrukci mozků robotů.

 

Několik společností již na tomto projektu pracuje... Bude to možné díky novým úspěchům v robotice, které se vynořují na obzoru, vymoženostem, jež zahrnují použití materiálů podobných lidským tkáním a výrobu organických "mozků", nebo biologických jednotek počítačů. To není nesmysl z oblasti science fiction. To je skutečnost.

 

Gohram International, vysoce vyspělá firma se sídlem v Gohramu, Maine, která se zabývá technologickým výzkumem a vývojem, říká, že se rychle vyvíjí průmysl biočipů, který má objem řádově miliardu dolarů. Podle firmy bude biočip ohromným technologickým úspěchem, založeným na "kvantovém inženýrství", které nakonec umožní vytvořit konečný molekulární počítač. "Biočipová revoluce již ve skutečnosti začala. Desítky výzkumníků ve veřejných i soukromých laboratořích po celém světě se spojují ve výzkumném úsilí, jež v devadesátých letech zaměstná talent desítek tisíc lidí." (1)

 

Ohromující odhalení

 

Všimněte si, že moje kniha Mega Forces byla poprvé přístupná široké veřejnosti v roce 1987. V té době má odhalení o nastupujících nových implantovatelných biočipech, které způsobí revoluci v životě lidí a robotů, ohromila mnoho čtenářů. Jednoduše nemohli uvěřit, že věda již tak pokročila. Ale je tomu skutečně tak. Dokonce již v době, kdy jsem psal Mega Forces, jsem věděl o supertajných experimentech, prováděných vládou a laboratořemi soukromých společností, v nichž lidské subjekty - obvykle nedobrovolní a nic netušící pokusní králíci - měli počítačové čipy a vysílací zařízení implantovány v mozcích, sluchových orgánech nebo kdekoli jinde ve svých tělech.

 

Pochopitelně všechny vysoce klasifikované a utajené výzkumy byly prováděny "pro pokrok vědy a pro dobro lidstva." Jistě tomu tak bylo !

 

Ve skutečnosti, pokud jde o zájmy elity, mohly existovat pouze dva důvody pro vývoj a zavedení univerzálního systému, v němž každý muž, žena a dítě budou mít v těle implantován biočip. Jedním z nich je samozřejmě faktor peněz. Pro high tech korporaci, která obdrží vládní zakázku na implantovatelný biočip pro šest miliard lidí, to bude zdroj obrovských zisků. Ale prvotním důvodem pro zavedení tohoto systému je kontrola. Implantovatelný biočip poskytuje Iluminátům a jejich poskokům neuvěřitelný potenciál pro získání absolutní a nepřetržité kontroly nad vědomím lidí.

 

Jak jsem napsal v Mega Forces, "Nikdy v lidské historii neměli tyrani a šílenci takový nástroj - nástroj, který mohou použít k pustošení myslí a terorizování celé populace... Člověk se chvěje hrůzou, když pomyslí, že moc této schopnosti může zkorumpovat vůdce, kteří mohou podlehnout pokušení kontrolovat myšlenky jednotlivců." (2)

 

To je přesně ta pochmurná zpráva, kterou předkládám již deset let. Bohužel si toho všimlo jen několik přemýšlivých lidí.

 

Nedávno jsem byl konečně citován coloradskými novinami The Boulder Weekly, které přinesly varovný článek pojednávající o biočipových implantátech. Časopis Media Bypass později otisknul tento úryvek:

 

The Boulder Weekly citoval Texe Marrse, profesora politické vědy a autory knihy "Dark Secrets of the New Age", který říká, že tyto implantáty budou pravděpodobně "použity jedinou celosvětovou vládou ke sledování lidí a provozování kontroly jejich životů... Existuje mnoho důkazů, že takové čipy se již vyvíjejí a mohou být napojeny na neuronovou síť mozku, dávajíc komukoli, kdo ovládá tento čip, schopnost řídit myšlení a jednání člověka, který má tento čip implantován." (3)

 

Jsem si jist, že mnozí z lidí, kteří četli toto číslo The Boulder Weekly, se muselo posměšně ušklíbnout. Ale skeptikové a cynici jsou politováníhodně a odporně nevědomí. Zapomínají totiž na nebezpečí, které Stanley Wellborn v U.S. News and World Report nazývá "biočipová revoluce" a "závod o vytvoření živého počítače." (4)

 

Odposlouchávání mozku

 

Pouze několik autorit na poli biočipů a implantovatelných přístrojů se připojilo k mému varování před potenciálem této technologie, zneužitelným pro kontrolu vědomí. Většina implantovatelné biočipy nabízí jako báječnou a světlou budoucnost lidstva. Jedním z takových expertů je G. Harry Stine. Ve své knize, The Silicon Gods, předvídá blízkou budoucnost, v níž se lidé mohou stát téměř bohy prostřednictvím "zesilovačů inteligence", implantovaných do mozků (5).

 

Stine píše, že zesilovače inteligence - nepatrné mikročipy, buď implantované do lidských mozků, nebo schopné dočasného připojení k mozku a senzorickým kanálům - velmi brzy skutečně dovolí druhým "dostat se do hlavy člověka". S takovými přístroji budeme mít úžasnou možnost slyšet myšlenky ostatních lidí (6).

 

Výzkumníci učinili rychlý pokrok k jejich uskutečnění. Oči otevírající článek v Science News podal zprávu, že "jsou vyvíjeny nové elektronické techniky odposlouchávání mozku."

 

Podle Science News, "Techniky, které jsou studovány na Michiganské univerzitě v Ann Arboru, laboratořích AT&T a na dalších místech, dovolují mluvit přímo k neuronům v mozku člověka." V článku se také říká, že současný výzkum se zaměřuje na vývoj čipů, které by buď byly implantovatelné do mozku, nebo by byly pokryty mozkovými buňkami (7).

 

Začlení síť LUCID jednou tuto technologii na řízení a kontrolu mozku do svého globálního systému? Dokonce Stine, optimista, který věří, že člověk nedovolí zneužití těchto schopností, přesto varuje:

 

Obsahuje to také semeno nepředstavitelného zla: skutečnou kontrolu vědomí člověka jinými lidmi. Žádné vymývání mozků, žádná propaganda, žádné staré a osvědčené prostředky psychického a fyzického nátlaku policie nebo mučení, ale skutečné ovládání lidského vědomí (8).

 

Armáda zombií

 

Izolované zprávy referující o vládním výzkumu biočipů podávají důkazy o děsivé budoucnosti lidstva, jakmile budou tyto ďábelské přístroje zavedeny v masovém měřítku. V roce 1995 Pat Cooper, reportér Defence News, napsal článek s názvem "Výzkumná laboratoř námořnictva se pokouší propojit neurony s čipy". Cooper citoval Lawrence Korba, bývalého vysokého úředníka Ministerstva obrany, který řekl, "Studie Ministerstva obrany umožní vyrobit armádu zombií." (9)

 

Výzkum, poznamenal Cooper, "vyvolal zájem u americké zpravodajské komunity, když zjistili, že existuje bezpočet možností použití této nově vznikající technologie." (10) Cooper citoval Steva Aftergooda, staršího analytika Federace amerických vědců se sídlem ve Washingtonu, který tvrdil, "Tyto aplikace (inteligentního biočipu) mohou mít strašné důsledky." (11)

 

Na Defence Electronics Symposium (sympózium o elektronických systémech pro účely obrany), sponzorovaném American Defence Preparadness Association (americké sdružení pro připravenost k obraně), které se v roce 1995 konalo v Arlingtonu, Virginia, William Tolles, bývalý ředitel výzkumu v Naval Research Laboratory (výzkumná laboratoř námořnictva), prohlásil: "Jakmile bude tato technologie ověřena, budete moci ovládat živé bytosti." (12)

 

Kyle Olson z Institutu pro kontrolu chemických a biologických zbraní se s touto znepokojivou analýzou shodoval. " Dveře se kývají oběma směry," řekl Olson. "Získali jste na jedné na jedné straně zbraň typu Frankensteina, ale na druhé straně to může způsobit problémy spojené s životními podmínkami lidí." (13)

 

Z pozitivní stránky, navrhoval Olson, můžete například naprogramovat paměť v implantovatelném biočipu, vložit jej do vaší hlavy a okamžitě budete umět Francouzsky nebo nějaký jiný jazyk." (14)

 

Perspektiva, že člověk použije tuto novou biočipovou technologii pouze pro dobro, je přehnaně optimistická, nicméně je pro běžné představy o vysoce technologicky rozvinuté společnosti typická. A tak reportér Tesera Allen ve zprávě, nazvané "Senzační budoucnost: biočipová technologie ze sci-fi románů je zde," dramaticky píše:

 

U pokladny v supermarketu nesahejte po peněžence. Poté, co váš nákup bude oceněn, zaznamenán a uložen do nákupní tašky, jednoduše natáhnete ruku před snímač počítačového kódu, který bude běžnou výbavou obchodů, a účet za nákup vám bude automaticky odečten z vašeho bankovního účtu.

 

Nebo si představte toto: Výkonný biočip, vyrobený z živých bílkovin, který jakmile bude chirurgicky implantován do mozku, umožní programovat nebo přenést neomezené množství informací do mysli člověka, aniž by musel otevřít knihu.

 

Je to nemožné? Je to nápad ze sci-fi románu? Technologie, schopná dosáhnout takových fantastických výkonů, je již zde nebo, jako v případě živých biočipů, v procesu vývoje, říká Tim Willard, výkonný úředník World Future Society, společnosti se sídlem ve Washingtonu, D.C., která tvrdí, že má po celém světě 27 000 členů, včetně autora knihy Future Shock, Alvina Toffera.

 

Ale navrhněte něco, jako implantování lidí, a zvedne se obrovská vlna protestů," řekl Willard. "Zatímco si lidé během let zvykli na umělé části těla, je proti implantování takových věcí silná averze. Je to představa typu 'Velký Bratr tě sleduje'. Lidé se obávají, že by všechen jejich pohyb a myšlenky byly sledovány. To není otázka toho, zda je tato technologie zde nebo ne. Lidé přesto mají obavy." (15)

 

Ale Tim Willard zřejmě obavy nemá. Věřím, že je nemá ani většina Američanů. Miliony občanů, opojené dnešním moderním high tech čarodějnictvím, zapomínají na osudné nebezpečí, že tato technologie bude zneužita. Na rozdíl od křesťanů, kteří znají Bibli, lidé jako Tim Willard a další vlivní členové proglobalistické World Future Society, která je orientovaná na New Age, se jeví jako příliš přesvědčení o schopnosti lidí kontrolovat svoji vládu.

 

"Za 15 až 20 let budou dnešní mikročipy vyřazeny a nahrazeny biočipy, vyrobenými z živých bílkovin." Willard říká, že technologie za biočipem je "zcela nekomplikovaná a jen trochu propracovaná a bude moci být použita v rozmanitých lidských aplikacích." (16)

 

"Je myslitelné, aby každému novorozenci bylo přiděleno číslo a toto potom šlo s člověkem po celý život," řekl Willard (17).

 

Je nanejvýš pravděpodobné, dodal, že bude s výhodou implantováno na hřbet pravé nebo levé ruky, "aby šlo snadno snímat." (18)

 

"Může být použito jako univerzální identifikační karta, která by nahradila kreditní karty, pasy, a podobné věci," řekl Willard. "U pokladny v supermarketu jednoduše natáhnete ruku před skener a z vašeho účtu se automaticky odečte částka za váš nákup." (19)

 

Proroctví Bible vyplněno

 

Jak fascinující je uvědomit si, že Willardovo vizionářské, budoucí použití implantovatelného biočipu by dokonale naplnilo proroctví Bible. Například Zjevení 13 varuje, že bude dáno Znamení Šelmy buď na čelo nebo na pravou ruku. Rovněž použití biočipu pro komerční nákupy připomíná proroctví, že v posledních dnech nikdo nebude moci nakupovat nebo prodávat, pokud nebude mít znamení, jméno, nebo počet jména šelmy.

 

Co pan Willard vidí jako pozitivní a prospěšnou skutečnost, která se nás bude dotýkat v bezprostřední budoucnosti, bude ve skutečnosti nástupem hrůzné éry kontroly, utrpení a pronásledování, jež byla předpovězena Božími proroky před zhruba 1900 lety !

 

Zdá se, že existuje bezpočet způsobů "Frankensteinova typu", jak se dá biočip využít. Například, co takhle implantovatelný biočip, vyvinutý Antikristovými vědci, který by byl naprogramován tak, aby způsoboval, že lidé budou milovat Satana a nenávidět Ježíše Krista? Nemohl by takový biočip, zavedený do mozku, okamžitě vyrobit dav servilních lidí, ochotných a dychtivých uctívat obraz Šelmy a provádět všechny její příkazy, včetně zabíjení znovuzrozených křesťanů ?

 

To není tak absurdní představa, jak se na první pohled může zdát. To není sci-fi. Hovoříme zde o reálné technologii, která je dostupná již nyní a jež bude aplikována v blízké budoucnosti přesně tak, jak je to popsáno v biblickém proroctví. Glenn Krawczyk například v článku nazvaném "Kontrola vědomí a Nový světový řád", který byl otištěn v časopise Nexus, přináší zdokumentovaný důkaz kontroly vědomí, biomedicínská zařízení implantovaná do lidské bytosti. Na konci článku je uveden detailní seznam pramenů (20).

 

Pokud se vám představa budoucí armády zombií, ovládané biočipy, které by byly nasazeny ke zničení odpůrců Antikristova Nového světového řádu, zdá přitažená za vlasy, potom možná jisté návrhy, o jejichž realizaci nyní vláda a vedení jistých korporací vážně uvažuje, probudí alespoň některé Američany z jejich letargie.

 

Tyto návrhy doporučují, aby každé lidské bytosti byl při narození implantován programovatelný biočip. Tento naprogramovaný čip nebo "počítačová identifikace" bude, jak říkají federální úředníci a korporační plánovači, obsahovat přinejmenším tolik biometrických dat o jednotlivci, kolik jich je předpokládáno pro LUCID.

 

Budou lidé důvěřivě sedět naprázdno, zatímco jim Velký Bratr bude toto hladké beranidlo zarážet do prsou? Monetary and Economic Review, výborné periodikum Larryho Batese, přineslo článek, který náležitě popisuje naše tvrzení, jak svobodní občané budou připraveni o svoje svobody a lidskou důstojnost. Článek, provokativně nazvaný, "Smart karty dělají naše zotročení tak pohodlným," varuje:

 

Nezapomínejte, že cílem party Nového světového řádu je kontrolovat ekonomické a společenské chování každého jednotlivce. Mnoho lidí se podřídí tomuto finančnímu otroctví z pouhé pohodlnosti (21).

 

Paranoidní myšlení... nebo realita ?

 

Ať člověk vynalezne jakoukoli technologii, Ilumináti ji v posledních dnech použijí k ovládání a buď uklidnění, nebo vyvolání strachu a hrůzy v masách. Někteří to mohou nazývat paranoidním myšlením, ale moudří vědí, že je to pravda. Jak tvrdí vlastenecký časopis Media Bypass v článku nazvaném "Čip ve vašem rameni":

 

Technologie implantátů není nová. Ačkoli je to obvykle zesměšňováno jako paranoidní sebeklam, Správa potravin a léčiv (FDA) nařídila od roku 1994 implantovat elektronický biočip lidem, kteří obdrží kardiostimulátor, prostetický přístroj nebo dokonce prsní implantáty. Doslova tisíce Američanů nyní nosí tyto mikropřístroje pod svojí kůží... Ohrožená zvířata a dobytek také nosí implantáty, aby mohla být sledována jejich migrace a stravovací zvyky (22).

 

Je zajímavé, že Timothy McVeight, údajný pachatel bombového útoku ve federální budově v Oklahoma City, tvrdil, že v době jeho aktivní služby v americké armádě mu bylo do těla implantováno "sledovací zařízení". Bylo to ono zařízení, jež umožnilo federální policii vystopovat a lokalizovat McVeigha tak brzy po bombovém incidentu ? Věděli federálové, díky satelitní technologii, kde se podezřívaní teroristé po celou dobu nacházeli - dokonce ještě před výbuchem bomby ?

 

Dr. Rod Lewis, vydavatel CE Chronicles a vedoucí vědecké studijní sítě v Houstonu, Texas, který si je zřejmě vědom této pozoruhodné možnosti, poznamenal: "Neexistují zprávy, že McVeigh trpěl nějakým druhem duševní choroby, poruchy, nebo vykazoval nějaké symptomy paranoidního nebo sebeklamného myšlení." (23)

 

Lewis dále píše:

 

Co činí tento případ ještě zajímavějším, je to, že Dr.Louis J.West, M.D. (tj. doktor lékařských věd), profesor psychiatrie na UCLA, poskytl rozhovor CNN den po pumovém útoku, jako odborník na "teroristické chování".

 

Dr. West prováděl psychiatrická vyšetření Jacka Rubyho, nájemného vraha Lee Harvey Oswalda. Je rovněž dobře znám díky své práci na poli kontroly vědomí v 60. letech a tím, že byl zastáncem použití implantace biočipu ke kontrole násilného chování.

 

Kolovaly pověsti, že většina výzkumů dr. Westa byla sponzorována Ústřední zpravodajskou službou (CIA). Nyní je známo, že dr. West bude konzultujícím psychiatrem tohoto případu a že všechny vojenské a zdravotní záznamy pana McVeigha byly uzavřeny.

 

Jméno dr. Westa je zmiňováno v řadě knih o kontrole vědomí, včetně A Casebook of Alternative 3 od Jima Keitha, Operation Mind Control od Waltera Bowartse a práce "The Controllers" od Martina Cannona.

 

Je jen náhoda, že ze všech psychiatrů ve Spojených státech byl pro psychiatrické vyšetření pana McVeigha vybrán právě dr. West? Zdá se, že v očích vlády pro to byl dobrý důvod - možná nechtěli, aby ostatní viděli něco, co udělali (24).

 

Jestli má (nebo měl?) Timothy McVeigh implantován biočip ve svém těle nebo ne - a já mám podezření, že měl - to s určitostí nevím, ale musíme vzít na vědomí mrazivý fakt, že se zavedením projektu LUCID nás nepatrný, implantovatelný, programovatelný, biočipový computer očekává v naší budoucnosti. Nevyhnutelné je na dosah ruky. Allen Woodham, předseda South East Christian Witness, duchovního úřadu v Austrálii, správně říká, že každý z nás se bude muset vyrovnat s příšernou skutečností, která nyní zvedá svou ošklivou hlavu:

 

V době, kdy čtete tyto řádky, jsou miniaturní implantovatelné elektronické vysílače zaváděny po celém světě u chovatelů hospodářských zvířat. Považují to za pokrok a ve skutečnosti tomu tak opravdu je. Ale jednou (a bude to brzy) výhonek tohoto systému bude použit způsobem, který jeho vynálezci nikdy nepředvídali: jako nástroj globální vlády, Satanova Nového světového řádu.

 

V současné době jsou Američané očíslováni devítimístným číslem sociálního pojištění, které umožňuje, aby byli vyhledáni kdekoli v zemi pomocí počítačů. Brzy však tento systém bude nahrazen novým, globálním osmnáctimístným blokem číslic, které umožní sledovat lidi mezinárodně.

 

Taková planetární síť umožní iluminátskému Novému světovému řádu, Organizací spojených národů kontrolované světové vládě přidělit každému jednotlivci na zemi jedinečné identifikační číslo, za účelem sledování a kontroly. Tento osmnáctimístný číslovací systém se bude skládat ze tří skupin po šesti číslicích: 6-6-6 !

 

Je to náhoda? Ne! Není, pokud věříte proroctví Bible. Vložení tohoto čísla pod kůži na pravé ruce, jak Bible předpovídá ve Zjevení 13:16-18, je nyní prakticky skutečností! Jednotlivci, takto očíslovaní, mohou být ihned identifikováni, sledováni a kontrolováni při všech svých pohybech a činnostech kdekoli na světě !

 

Tato technologie nepochybně povede k univerzálnímu systému totalitního zotročení pod computerizovanou, globální, ekonomickou sítí elektronického otroctví. V tomto přicházejícím BEZHOTOVOSTNÍM PLATEBNÍM SYSTÉMU nikdo nebude schopen nic a nikde NAKUPOVAT NEBO PRODÁVAT bez globálního biočipového "ZNAMENÍ" Nového světového řádu na své pravé ruce nebo na čele (znamení Šelmy).

 

Biočip bude činitelem, pomocí něhož budou registrovány všechny finanční transakce. Bez něho nebude dovoleno žádné transakce provádět; nebude žádný příjem, žádná potrava, žádné přístřeší. Jakmile jednou bude zaveden univerzálně, Satanův systém totálního elektronického zotročení bude uvalen na všechny občany Nového světového řádu. Nikdo nebude vyjmut z povinnosti nosit jeho "ZNAMENÍ bez toho, aby musel čelit rozsudku smrti... opravdová situace "DĚLEJ NEBO ZEMŘI" !

 

Můj dobrý přítel Allen Woodham má pravdu. Jsem si naprosto jistý, že až si přečte tuto knihu, Projekt LUCID, bude ještě více přesvědčen než kdykoli předtím, že příchod této temné technologie a zřízení masívní, globální počítačové sítě, naplánované pro LUCID, postaví lidstvo do situace "Dělej nebo zemři."

 

Je třeba mít prorockou jasnozřivost

 

Je politováníhodné, že velká většina Američanů a občanů ostatních zemí světa zahyne, protože nevlastní prorocké vědomosti a předvídavost nutnou pro přežití.

 

George Orwell ve své klasické novele 1984 o Velkém Bratrovi a totalitním státě si všímá, že existuje jen málo lidí, kteří jsou bdělí a ostražití před machinacemi a manipulacemi vládců. A tak se lidé jako celek stanou z důvodu nevědomosti, apatie a popírání skutečnosti obětí kolosálního spiknutí:

 

Lidé mohli být přinuceni přijmout nejkřiklavější znásilnění skutečnosti, protože nikdy plně nepochopili nenormálnost toho, co po nich bylo požadováno a dostatečně se nezajímali o věci veřejné, aby si povšimli, co se děje (26).

 

Jak vzrušující a spásné je proroctví Bible! Ti, kteří věří Božímu Slovu, mají obrovskou výhodu proti mnohonásobnému stádu "jednoduchých" (tj. nevědomých a oklamaných) lidí, kteří popírají Písmo. Člověk, který je schopen rozlišovat, který se spoléhá na to, že Bible vidí přicházející zlo dopředu, moudře nachází ochranu pod křídly Nejvyššího. Jak je psáno, "Moudrý člověk předvídá zlo a ukryje se, ale hlupáci jdou dál a jsou potrestáni." (Přísloví 22:3)

 

 

 

KAPITOLA 5.

 

Tajemství znamení Nového věku

 

Stane se implantovatelný biočip, propojený s celosvětovou řídicí sítí LUCID, základem pro záhadné, avšak ďábelské Znamení Šelmy ?  Zdá se, že je možné, dokonce pravděpodobné, že se toto tvrzení ukáže jako pravdivé. Ale, jak uvidíme, elitáři, kteří nyní ovládají americkou vládu a Organizaci spojených národů mají pro nás připraveny i jiné technologické systémy, které mohou tvořit označovací systém.

 

Martin Anderson, bývalý Reaganův pobočník, který je nyní starším odborným asistentem v Hooverově výzkumném institutu na Stanfordově univerzitě v Palo Alto, Kalifornie, je mezi těmi, kteří nejvíce varují veřejnost před ohrožením soukromí a bezpečnosti jednotlivců takovými high tech nástroji, jako jsou Smart I.D. karty a biočipové implantáty. V článku, publikovaném v San Jose Mercury News, který je distribuován celonárodně, Anderson tvrdil: "Pokud toto hnutí, vnucující Američanům národní identifikační kartu, nebude rychle zastaveno, můžeme být svědky konce soukromí ve Spojených státech. Všichni budeme označeni jako mnoho ryb." (1)

 

V The Washington Times Martin Anderson dále stupňuje své varování před nebezpečím zneužití, když nabádá Američany, aby nevěřili růžovým předpovědím politiků a byrokratů, že navrhované I.D. karty a biočipové implantáty by udělaly život hezčím, pohodlnějším a bezpečnějším pro občany. Anderson řekl zlověstným tónem, že:

 

Tento nepatrný mikročipový transpondér je jako technologické tetování a je mnohem efektivnější než čísla, jimiž nacisté nesmazatelně označovali na paži své oběti v koncentračních táborech...

 

V principu není rozdíl mezi tím, být přinucen nosit mikročip v plastické I.D. kartě ve vaší peněžence a malým transpondérem vsazeným do vaší paže. Princip, že Velký Bratr má právo vás sledovat, je v obou případech zřejmý. Jediným rozdílem těchto dvou technik je, že v druhém případě máte čip pod kůží (2).

 

Andersonův závěr v jeho aktuálním článku zní jako vážné varování. "Jakmile pošpiníte myšlenku soukromí," poznamenal Anderson, "Všechny druhy inovací vládní kontroly jsou možné. Nepřišly na mysl ani Aldousi Huxleyovi, když psal svůj mrazivý román Brave New World (Báječný nový svět)." (3)

 

Reagan upustil od myšlenky identifikačních karet

 

Byl to Martin Anderson, kdo ve své knize Revolution odhalil, že za Reaganovy administrativy v 80. letech několik vysokých vládních úředníků nabádalo prezidenta Reagana, aby zavedl mikročipové národní I.D. karty. Důvodem pro tento návrh bylo to, že takový systém by pomohl zamezit ilegálnímu přistěhovalectví (4).

 

Ale Anderson, který v té době byl domácím poradcem prezidenta a seděl na této schůzce, nahlas promluvil a dal skupině přítomných politiků námět k přemýšlení.

 

"Chtěl bych vám navrhnout jiný způsob, o němž si myslím, že je mnohem lepší," řekl jim ironicky, avšak s vážnou tváří. "Je to mnohem levnější, nedá se to padělat. Je to velmi lehké a nemůže se to ztratit. Je to dokonce vodovzdorné." (5)

 

"Všechno, co musíme udělat," pokračoval Anderson, " je vytetovat identifikační číslo do paže každého člověka." (6)

 

Anderson však tím chtěl cosi naznačit. Narážel totiž na tetování obětí nacistů v koncentračních táborech. Ti, kteří přežili, mají dodnes toto tetování znát. Jeho slova na přítomné zapůsobila jako blesk z čistého nebe.

 

Pan Anderson popsal ohromenou reakci přítomných následovně: "Několik lidí u stolu zalapalo po dechu. Dva členové vlády vypadali, jako kdyby dostali pohlavek. Po dlouhou dobu nikdo nic neřekl." (7)

 

Vnitřní tajemník James Watt potom vysvětlil aspekt, který cítil jako důležitý pro konzervativní křesťany: Identifikační tetování je považováno za Znamení Šelmy (Antikrista), zmiňované ve Zjevení 13:16-18. Někteří křesťané se dívají na vládní identifikační karty jako na první krok k identifikačnímu tetování. Konzervativní křesťané, poznamenal Watt, tvořili rozhodující základ pro Reaganovo volební vítězství.

 

Ronald Reagan, dokonale prozíravý politik, který přiznal, že věří proroctví Bible, tuto námitku přijal. Potom utišil kabinet a návrh na zavedení I.D.karty smetl se stolu sarkastickou poznámkou: "Možná bychom měli označit všechna batolata." (8)

 

"Čip ve vašem uchu"

 

Za Reaganova působení v Bílém domě se již nikdy neobjevil další návrh na zřízení systému identifikačních karet. Ale v roce 1993, se zvolením Billa Clintona prezidentem Spojených států, začala vážná kampaň propagující a naléhající na americký lid, aby přijal high tech, elektronicky vypolstrovaná pouta I.D. karet a biočipů.

 

Jednou z Clintonových poradkyň, podporujících biočipové "znamení", je dr. Mary Jane Englandová, členka zhoubné, socializující iniciativy péče o zdraví Hillary Clintonové. Ve svém proslovu na konferenci, sponzorované počítačovým gigantem IBM, která se konala v Palm Springs, Kalifornie, v roce 1994, nejenže podpořila myšlenku povinného zavedení národní I.D. smart karty, ale šla ještě dál:

 

Smart karta je báječná myšlenka, ale mnohem lepší by bylo zavést něco, čemu já říkám "čip ve vašem uchu", který by umožnil přístup k vašim zdravotním záznamům bez ohledu na to, kde se nacházíte, dokonce i na pohotovosti v bezvědomí bychom měli přístup k těmto zdravotním záznamům. Potřebujeme jít dál než je úzká computerizace smart karty a skutečně plně využít technologii, kterou máme k dispozici (9).

 

Nemyslete si, že pouze Clintonovy klony a liberální demokraté stojí za nekalými snahami označit nás čísly, zotročit nás prostřednictvím technologického tetování a sledovat nás vševidoucím počítačovým systémem. Satan není registrovaný Demokrat; on je stejně šťastný, když může působit i prostřednictvím Republikánské strany. Vzpomeňte si na diskusi na prezidentské konferenci kabinetu za Reaganovy éry.

 

Jedním z oddaných členů Republikánské strany, který aktivně agituje za zavedení systému národních I.D. karet, je kalifornský guvernér Pete Wilson. Wilson opakovaně papouškoval volání liberálních demokratů po povinném zavedení I.D. smart karet. Wilson, jako mnoho dalších, se zaklínal strašákem vzrůstajícího imigračního problému. Systém I.D. karet je nutný k zastavení ilegálního přistěhovalectví, říká guvernér, který se připojil k této pokrytecké kampani za povinné I.D. karty kalifornských senátorek za Demokratickou stranu Diany Feinsteinové a Barbary Boxerové (10).

 

Je imigrační krize skutečně vhodnou záminkou Velkého Bratra k zaražení našich osobních práv a svobod? Enriqueta Ramosová, zástupkyně Orange County Community College (Los Angeles), vyslovila oprávněné varování poté, co se informovala na návrh Wilsona, Feinsteinové a Boxerové. "Národní identifikační karta by mohla přivést Kalifornii na nebezpečnou cestu," řekla Ramosová. "Vytvoří to neonacistický stát v USA, kde se bude požadovat, aby jeden na druhého donášel. Věřte, že dalším krokem bude označení aplikované přímo na naše těla." (11)

 

Sen o planetární diktatuře

 

Ramosová a další lidé, kteří se staví proti povinným I.D. kartám, lidské kontrole a označovacím systémům, moudře vidí tyto dotěrné, soukromí ničící přístroje, jako návrat éry nacismu a krutých a brutálních koncentračních táborů. Nikdy bychom neměli zapomenout, že leninisté a stalinisté v komunistickém Rusku a jeho podrobených republikách byli stejně brutální a krvaví, pokud nebyli ještě horší. Sovětský svaz měl své identifikační karty - a "nové" Rusko je má dosud! To samé platí pro maoistickou rudou Čínu i pro dnešní údajně osvícenější Čínskou lidovou republiku.

 

V průběhu celé historie všichni tyrané, jakékoli barvy nebo ideologie, toužili po moci a kontrole, kterou tyto I.D. karty umožňují. Ale v minulosti hrozní diktátoři a masoví vrazi měli k dispozici pro své krvavé operace pouze metody nízké technické úrovně. Nyní však, na prahu 21. století, věda umožnila zkonstruovat síť LUCID, představila implantovatelný biočip a slibuje, že brzy nám dodá další pokročilé systémy kontroly. Jak blaženě rozechvělí by museli být Hitler, Lenin, Stalin nebo Mao Tse Tung v dnešní době, kdyby mohli vyzbrojit své přisluhovače těmito báječnými high tech hračkami pro identifikaci, sledování a ovládání státem vlastněných otroků neustále se zvětšující globální kolonie.

 

Projekt LUCID Národní bezpečnostní agentury, s celým svým technologickým čarodějnictvím je snem o budoucnosti planetárních diktátorů a noční můrou všech křesťanů a vlastenců. Bible Svatá předpovídá, že jednoho dne se náhle na scéně objeví planetární diktátor, toužící po krvi, který, posilován ďábly, jež jej vlastní, odvede svoji špinavou práci.

 

Svět je již v tento moment připravován na příchod Antikrista a, pokud se tento trend udrží, potom chmurný den jeho nástupu k moci již není daleko.

 

Jednosvětovou vládu povede Antikrist

 

Možná nejděsivější a nejmrazivější pasáží Knihy Zjevení je Zjevení 13, které popisuje uchopení moci krvelačnou Šelmou, Antikristem, jejíž číslo je 666. Bible odhaluje, že tento falešný "Kristus" se bude rouhat Bohu, rozpoutá válku se svatými a přemůže je. Prorokuje: "Protož klaněti se jí budou všickni, kteříž přebývají na zemi, jichžto jména nejsou napsaná v knize života Beránka, toho zabitého od počátku světa" (Zjevení 13:8).

 

Jsem přesvědčen, že se nacházíme na prahu období, kdy uvidíme tuto Šelmu ze Zjevení drát se k moci. Víme, že jakmile stane v čele jednosvětové vlády, bude krutě pronásledovat ty, kteří odmítnou pokleknout před Satanem. Proroctví Bible jasně říká, že Antikrist a jeho falešný prorok, světový náboženský vůdce, který mu slouží, bude mít obraz Šelmy vystaven v kostelích, synagogách a chrámech po celém světě. Každý člověk potom bude nucen uctívat obraz Šelmy... nebo bude zabit (Zjevení 13:15).

 

Antikrist Nového věku bude svou železnou pěstí vyžadovat, aby každý muž, žena a dítě na planetě přijal odporné Znamení:

 

A rozkazuje všechněm, malým i velikým, bohatým i chudým, svobodným i v službu podrobeným, aby měli znamení na pravé ruce své, aneb na čelích svých.

 

A aby žádný nemohl kupovati ani prodávati, než ten, kdož má znamení aneb jméno té šelmy, aneb počet jména jejího. (Zjevení 13:16-17)

 

V mém prvním národním bestselleru Mystery Mark of the New Age jsem odhalil znepokojivý, dokonce neuvěřitelný tajný Plán Iluminátů a jejich okultních vůdců k nastolení vlády Satana tím, že každý z nás dostane toto temné a odporné Znamení. Zjevení 13 dojde svého naplnění.

 

Mystery Mark of the New Age je šokující odhalení tohoto skrytého Plánu, dát každému Znamení Šelmy. V této knize cituji mnoho nejprominentnějších vůdců New Age a obnažuji jejich pozoruhodný, přesto brutální projekt světové nadvlády.

 

Mystery Mark of the New Age úplně vysvětluje, co Bible říká jak o obrazu, tak o Znamení Šelmy. Objevíte v ní, že někteří stoupenci New Age již toto Znamení přijali! A dozvíte se, jak Satanovo jednosvětové náboženství plánuje zařídit, aby každý z nás ochotně Znamení Šelmy přijal.

 

Ne, Šelma nebude muset nutit svět, aby ji uctíval, se zbraní v ruce. Pokud bude temný plán New Age úspěšný, každá osoba na naší planetě bude s láskou opatrovat Znamení, které ji bude dáno na pravou ruku nebo na čelo. Lidé po tom budou zoufale toužit a dokonce budou stát v tisícihlavých zástupech před kostely, přeměněnými na centra uctívačů Nového věku jenom proto, aby měli možnost přijmout Znamení.

 

Ano, já vím - je to celé tak fantastické. Konec konců, kdo z nich přijme toto Znamení s plným vědomím toho, že to pro ně bude znamenat záhubu v podobě věčného pekelného ohně a zkázy ?

 

A třetí anděl letěl za nimi, pravě velikým hlasem: Bude-li se kdo klaněti šelmě a obrazu jejímu, a vezme-li znamení její na čelo své aneb na ruku svou, i tenť bude píti víno hněvu Božího, víno, kteréž jest vlito do kalichu hněvu jeho; a trápen bude ohněm a sirou před obličejem svatých andělů a před obličejem Beránka. A dým muk jejich vstoupíť na věky věků, a nebudouť míti odpočinutí dnem i nocí ti, kteříž se klanějí šelmě a obrazu jejímu, a jestliže kdo přijme znamení jména jejího (Zjevení 14:9-11).

 

Přesto je většina lidí nevědomá o svém osudu a přijme Znamení. Proroctví Bible prokáže svou pravdivost. Toto prokazuje svoji pravdivost již nyní. Jsme na to připravováni mistry propagandy New Age a technikami kontroly vědomí. Satanistické symboly, jako je bezbožný trojúhelník a pěticípá hvězda, zaplavují naše televizní obrazovky; objevují se v časopisech, novinách a na obalech alb rockových skupin. Lidstvo je alchymicky indoktrinováno novou "změnou paradigmatu" a je připravováno na království Nového věku.

 

Korporační pohlaváři pomáhají a usnadňují příchod Antikrista, někdy nevědomě, jindy vědomě. Vezměte si například nedávný inzerát Master Card, mezinárodní firmy prodávající kreditní karty. V Colorado Christian News redaktorka Joann Chiarello Brusová nedávno napsala článek s názvem "Velký Bratr je tady". Její článek je přinejmenším oči otevírající:

 

Věděli jsme, že to přijde. Léta nám o tom vyprávěli. Povídali jsme si o tom, jaké to bude, jak to bude prodáváno a zaváděno. Přesto se nám zdá, že to přišlo příliš brzy. Minulý měsíc, když jsem byla v Arizoně, můj zeť viděl velmi zajímavou reklamu. Těsně předtím, než jsme šli do novin, byla tato reklama vysílána v Coloradu. Jakási žena je vyobrazena v prázdné bílé místnosti. Ozývá se svištění a nad hlavou jí běží text: sociální pojištění, bankovní účet, kreditní karta, řidičský průkaz, zdravotní politika, telefon, fax, atd.

 

Hlas se ptá, "jak si to můžeš všechno pamatovat ?" Potom si sám odpovídá, "Master Card pracuje na řešení. Nepatrný váleček."

 

Kamera zaostří na ženin hřbet pravé ruky; ona ji zvedne a vidíte na jejím ukazováčku vzor složený z bodů. Hlas říká: "Vaše osobní znamení". Potom hrdě prohlašuje, že toto vám Master Card přinese v budoucnosti!

 

To je ale marketingová strategie! Nové znamení řešící problém zapamatování si všech těchto čísel. Ztráta nebo odcizení karty se stane problémem minulosti. Položte svůj prst pod skener a okamžitě víte všechny potřebné informace. Andrew řekl, že málem spadl ze židle, když viděl tu reklamu se "znamením". Ačkoli všechny známky napovídají, že nejsme již daleko od této technologie, Andrew neočekával, že uvidí reklamu na osobní znamení v televizi (12).

 

Je 666 svaté a posvátné číslo ?

 

Jak jsem uvedl v Mystery Mark of the New Age, okultističtí vůdci New Age dokonce začali říkat masám, že 666 je "svaté a posvátné číslo." Nabádají nás, abychom si v mysli vytvořili obraz falešného boha nebo bohyně a tento obraz uctívali. Ještě horší je to, že se zápalem mluví o přicházející velké iniciaci celého lidstva do mystéria náboženství Nového věku. Vrcholem této iniciace, říkají, je získání Znamení. Po obdržení Znamení, tvrdí tito falešní učitelé, se stanete božskou bytostí.

 

Nelze popsat, jaké jsem měl pocity, když jsem poprvé, s Boží pomocí, začal odhalovat tento téměř nepředstavitelný a hrozný Plán.

 

Skutečnost, že současná technologie poskytuje neomezené prostředky kontroly lidstva, předpovězené v Knize Zjevení, je jasnou známkou toho, že Antikrist je již blízko svého cíle. Den, kdy se zmocní světa, je již za dveřmi:

 

I pohleděl jsem, a aj, kůň bílý, a ten, kterýž seděl na něm, měl lučiště. A dána jest jemu koruna, i vyjel, přemáhaje a aby přemáhal (Zjevení 6:2).

 

Šestá kapitola knihy Zjevení, z níž je tato pasáž, je naplněna prorockým významem. Zde vidíme čtyři děsivé jezdce apokalypsy. První je muž na bílém koni, rychle následovaný jezdci na ryšavém, černém a šedém koni. Tito jezdci přinášejí kruté války, smrt, hlad, nemoci a mor, zničení životního prostředí a další absurdní hrůzy. Je to obraz globálního teroru, zkázy a krveprolití, které se má objevit v posledních dnech před slavným návratem Ježíše.

 

Příchod zachránce: Muž na bílém koni

 

Všimněte si, že první jezdec přijíždí na bílém koni. To naznačuje, že bude téměř všeobecně obdivován jako mírotvorce, zachránce, který přichází, aby zachránil lidstvo od prudkých krizí a neřešitelných problémů, před kterými stojíme. Jistě, naše planeta je dnes obléhána ze všech stran. Máme etnické spory a náboženské čistky v Bosně; pouliční gangy a násilí v mnoha městech; všude hojně rozšířený kokain, heroin a další ilegální drogy; a šíření smrtelné epidemie AIDS. Také jsou to sporadické teroristické aktivity v Izraeli a Libanonu a arogantní držení a brutální utlačování upoutaných republik v Rusku. Zatímco mnoho částí Afriky je ovládáno anarchií, kmenovou nenávistí a hladověním.

 

Japonská burza a reálné hodnoty jmění se zhroutily. Hospodářský pokles v Evropě hrozí, že se změní na tragickou depresi. Na obzoru je finanční chaos. V USA se lidé obávají deficitu federálního rozpočtu, který se nejasně rýsuje jako zlovolný strašák, jenž uchopí průměrného Američana za hrdlo a hodí jej do moře dluhů (14).

 

Většina z těchto krizí je vytvářena ničemnými vládami, zvláště v Americe. Hlavní podíl na tom mají FBI, NSA, CIA, BATF a mnoho dalších agentur, které tajně financují a sponzorují domácí terorismus, komunistické buňky, neonacisty a skupiny typu KKK.

 

Zvláště domácí terorismus je vládou vytvořené strašidlo, od něhož se očekává, že zažene vyděšené masy do čekající náruče Velkého Bratra. V minulosti jsem o tom přinesl dostatek důkazů - například v mých videích "Fašistický teror se plíží Amerikou" a "Krvavé skvrny na rukou vlády Velkého Bratra" - že policie Spojených států, gestapácký establishment, pod dohledem NSA, řídí doslova všechny teroristické skupiny světa. Bombový útok ve World Trade Center v New York City, masakr v Oklahoma City a mnoho dalších bylo plánováno a provedeno vládními přisluhovači (15).

 

Výsledek byl předvídatelný: médii vyrobený pokřik z Kongresu a Bílého domu, aby byly přijaty "protiteroristické zákony". Tento proces, píše Bob Trefz v Cherith Chronicle, se nazývá "nastavení oprátky". Vysvětluje, jak to funguje:

 

Způsob, jak tato oprátka pracuje, je následující. Návrh antiteroristického zákona poskytne prostředky proti těm, kteří se hodí do kategorie teroristů (nebo odpůrců tyranské vlády) a umožní jejich uvěznění nebo deportaci těch, kteří dostanou nálepku jako "cizinci". Biometrická Národní ID karta rozpozná otisky prstů, obraz sítnice a/nebo kód DNA každého občana národa.

 

To poskytuje možnost rozpoznání a sledování všech osob, které budou přinuceny nosit Znamení Šelmy. Od těch, kteří se podrobí biometrické identifikaci, může být požadováno, aby o sobě při procesu kvalifikace jako "občané" podali všechny druhy informací. Ti, kdo se odmítnou podrobit, mohou být okamžitě označeni za "cizince", ne-občany, odpadlíky a stát se předmětem zadržení nebo deportace.

 

Těm, kteří znají dějiny středověku a španělské inkvizice a moderní dějiny 20. století a vyšetřovací metody Gestapa a Hitlerovu cestu k moci, připadají dnešní paralely s upevňováním moci policie v Třetí říši nápadné a zlověstné. Osobní cesty Židů do koncentračních táborů a táborů smrti začínaly registrací. Nyní se to velice jasně rýsuje na obzoru v Americe.

 

Žijeme v době analogické s dny útoků Hitlerových ostrých hochů na disidenty napříč celým národem, kdy jsou u nevinných lidí prováděny razie a domovní prohlídky a často je jim zabavováno a kradeno jejich vlastnictví. Žijeme v době analogického uchopení moci exekutivou, zatímco se upevňují pozice národních policejních sil (16).

 

S vládou, která úmyslně vytváří chaos a utahuje smyčku, a za takových tvrdých a nepřátelských okolností, jimž v současné době musíme čelit, muži a ženy všude na světě volají po vůdci, hrdinovi, státníkovi, který by dal věci do pořádku - muži na bílém koni. A mnoho lidí, inspirovaných tiskem, řízeným Ilumináty, požaduje, aby byl u kormidla globální organizace.

 

Zjevení nám říká, že muž na bílém koni má luk: má vojenské prostředky, aby mohl zajistit mír. Také vidíme, že má korunu. Takže musí mít politickou moc, aby mohl splnit svoji globální roli dobyvatele.

 

Byly učiněny konečné kroky v této prorocké hádance pro jezdce na bílém koni, aby mohl předstoupit a zaujmout své osudné místo, jako nejšpatnější muž v análech lidských dějin. Lidé na planetě Zemi již byli vymýváním mozků a ohlupováním uvedeni do patřičného stavu. Jsou již připraveni. Čas již nadešel.

 

Plán Organizace spojených národů

 

Organizace spojených národů se stává středem jeviště dramatických událostí, které se nyní rozvíjejí. Její generální tajemník, Egypťan Boutros Boutros-Ghali, požadoval, aby OSN dostala svou vlastní Světovou armádu. Globální mír, říká Boutros-Ghali, může přijít jedině z ústí pušky a z ohnivého ústí letecké střely.

 

V kancelářích OSN se ozývají telefonáty z celého světa, úpěnlivě prosící, aby OSN použila svoji vojenskou moc a palebnou sílu k potlačení místních vzpour, povstání a násilností. Somálsko musí být nakrmeno, Irák zkrocen, Angola zpacifikována, etnické čistky v Bosně zastaveny a Jižní Afrika vyléčena z rasové nesnášenlivosti.

 

Někteří navrhují, aby OSN vyslala své modré barety do Los Angeles, Chicaga, Houstonu a dalších měst v USA v případě rasových nebo jiných výtržností. Tvrdí přitom, že místním policejním složkám nelze věřit.

 

V Rio de Janeiru aktivisté ochránců životního prostředí na summitu o Zemi požadovali, aby bohaté národy vybraly miliardy na daních od svých občanů. Peníze by šly do truhlic OSN a byly by darovány národům Třetího Světa, jejichž životní prostředí je údajně znečištěno Spojenými státy a dalšími Západními národy. OSN by rovněž dostala moc udržovat pořádek ve světě, bez ohledu na hranice jednotlivých států by trestala znečišťovatele životního prostředí a vybírala pokuty od "viníků", globálních občanů. Ano, síly OSN se musí stát policajty, chránícími životní prostředí planety Země.

 

Světová armáda OSN je již na dohled

 

Pokřik, aby Organizace spojených národů měla svoji vlastní, stálou Světovou armádu dosahuje rozměrů epidemie. Nejdříve generální tajemník OSN Boutros-Ghali uveřejnil ve Foreign Affairs, propagandistickém časopise Rady pro zahraniční vztahy (CFR), plán na zřízení sil OSN. Potom jej podpořil George Bush tím, že poslal americké vojáky do Somálska pod patronací OSN.

 

Nikdo jiný než sám velký řečník, bývalý prezident, nyní churavějící, Ronald Reagan, nedostal nařízeno od tajného bratrstva Iluminátů dělat propagandistické proslovy ve prospěch Světové armády OSN. Svou kampaň začal 4. prosince 1993 na Oxfordské univerzitě v Anglii. Bill Clinton se rovněž nechal získat pro podporu pravidelné armády OSN. Mezitím Michail Gorbačov, loutka Nového světového řádu, pokračoval v podpoře linie OSN při svém každém vystoupení na veřejnosti.

 

Pokud Tajné bratrstvo své úsilí nezastaví, potom již brzy armáda OSN dostane úplnou vojenskou kontrolní a vynucovací moc nad celou naší planetou. Elita plánuje udělat z kdysi hrdé armády, letectva, námořnictva a pobřežní stráže pouhé pobočky a atašé nové, globální sítě na udržování mírů. Celý tento mocný arzenál přejde plně pod velení vůdců Tajného bratrstva a Ústava Spojených států se stane pouhým cárem papíru.

 

Jedině OSN to může udělat

 

Problémy světa se zdají být nepřekonatelné. Jedině Jednosvětová vláda a dokonce sjednocené nové náboženství to může zajistit, říkají "odborníci". Jedině neporazitelná moc Organizace spojených národů to může udělat. A tak ve Fultonu, Missouri, v roce 1992 bývalý ruský prezident Michail Girbačov navrhl ustavení globální vlády. Ostatní světoví vůdci se k této myšlence okamžitě připojili.

 

V roce 1996 na Světovém fóru v San Franciscu, pořádaném z iniciativy Michaila Gorbačova, se ozývalo podobné volání po světové vládě a sjednocení všech náboženství světa.

 

Je významné, že jedním z mužů, kteří navštívili Gorbačovovo fórum, byl miliardář Bill Gates, zakladatel Microsoftu, softwarové firmy, která poskytne internetovou kapacitu pro LUCID.

 

Potřebujeme Velkého vůdce: Antikrista

 

Přirozeně tato povýšená, mocnější OSN, která bude strukturovaná jako Jednosvětová vláda, bude potřebovat vůdce, velkého vůdce, muže neobyčejně kvalifikovaného pro roli hlavy globální armády, planetární IRS, mezinárodních policejních sil na ochranu životního prostředí a zpravodajské služby Organizace spojených národů, podobné hanebné americké CIA a nechvalně známé KGB v Sovětském svazu. Měl by to být člověk autoritativní, přesto ochotný požádat o radu a dbát mínění Rady moudrých.

 

Věřte mi, že elitáři na nejvyšším stupni hierarchie Iluminátů mají svého muže, pro pozici všemocného světového führera, již vybraného. Není toto důvod, proč si jejich vlastní agentura, Rada pro zahraniční vztahy (CFR), vybrala své podivné, ale výmluvné, logo: jezdce na bílém koni?

 

Logo CFR, jak je vyobrazeno na jejich čtvrtletníku Foreign Affairs, zobrazuje silného, prudkého, nahého muže, jedoucího na nádherném bílem oři. Jezdec má útočně zvednutou pravici na znamení triumfu a vítězství. Ale podívejte se na záhadné gesto jeho ruky. Symbolizují mužovy prsty okultní znamení rohatého ďábla, el diablo, nebo je to pouhé zdání ?

 

Před čtvrtstoletím evropský vůdce Henri Spaak, později Generální tajemník NATO, jednou v momentě zoufalství a frustrace vyhrknul, "Jsme již unaveni pomalým řešením našich problémů. Dejte nám muže - ať je to ďábel nebo bůh - a my půjdeme za ním."

 

Nyní, v těchto osudných posledních měsících před příchodem třetího milénia, kdy se blížíme k roku 2000, se přání pana Spaaka stane skutečností. Jezdec na bílém koni právě přijíždí. Povede posílenou a bdělou Světovou armádu a bude předsedat Organizaci spojených národů, která svým vševidoucím okem bude vrhat pronikavé pohledy do všech koutů světa.

Americká Ústava, náš více než dvě stě let starý standard, je tiše odsunována stranou. Protesty amerických vlastenců je pohrdáno. Jednosvětová vláda, pro niž Ilumináti pracují, je nyní v dohledu. Velký plán Svobodných zednářů a jejich Bilderberské skupiny je korunován úspěchem.

 

Ale pozorně poslouchej: Slyšíš to, ozvěnu toho hrozného hlasu, který přicházel k apoštolu Janovi na ostrově Patmos před tak dávnými lety? Hlasu, který tenkrát odhalil velké tajemství: "I pohleděl jsem, a aj, kůň plavý, a toho, kterýž seděl na něm, jméno bylo smrt a peklo šlo za ním." (Zjevení 6)

 

Jediný prostředek záchrany

 

Kdo může uniknout Znamení a Šelmě Nového věku ?  Odpověď je odhalena v Písmu: Jenom ti, jejichž duše jsou naplněny Duchem Svatým Živého Boha.

 

To je ta zpráva, kterou Ježíš Kristus, náš Spasitel, sděluje ztracenému světu, oklamanému učením New Age, velkou lží Iluminátů. Bůh si přeje, aby nikdo nezahynul. Tak nás miluje, že nám dal svého jediného syna, aby zaplatil za naše hříchy. Ale nikdo z těch, kteří odmítají jeho lásku a bouří se proti Jeho Slovu, neunikne Šelmě a jejímu Znamení.

 

Prosím, jděte na vedlejší cesty i na hlavní silnice a přesvědčujte každého, koho potkáte, aby se obrátil k Ježíši, než bude pozdě. Šelma se již blíží k naplnění svého osudu. Jako ztracené ovce budou miliony lidí následovat falešného mesiáše Nového věku směrem ke své zhoubě. Přesto Ježíšova závažná slova dosud znějí z hlubin staletí:

 

Amen, Amen pravím vám: Kdož slovo mé slyší, a věří tomu, kterýž mě poslal, máť život věčný, a na soud nepřijde, ale přešel jest ze smrti do života. (Jan 5:24)

 

 

 

 

KAPITOLA 6.

 

ISO 9000: Program na označení všeho mamonu na Zemi

nadpřirozeným číslem Šelmy

 

"Žádný nemůže dvěma pánům sloužiti," řekl Ježíš Kristus. "Nemůžte Bohu sloužiti i mammoně" (Matouš 6:24). Tím, že nám dopředu sdělil tento princip vlády, náš Pán objasnil skutečnost, že vyšší věci patří Duchu, zatímco věci pozemské - "mamon" - patří Protivníkovi. Bůh je nejvyšší a porazí Protivníka, ale podle své vůle dovolí Satanovi, aby po krátké období historie pokračoval ve svém díle. Bible nám tedy říká, že dokud se Kristus nevrátí, bude Satan "pánem tohoto světa". Pouze křesťané jsou vyňati z jeho moci. Je dočasným pánem země a všechny její produkty a zboží (mamon) je ovládáno ďáblem skrze jeho lidské agenty.

 

Jak je tudíž příhodné, že planetární elitní dozorci přišli s neuvěřitelným, novým systémem úzkostlivé kontroly všeho světového mamonu. Tento systém se nazývá osvědčení ISO 9000 a obkličuje každého výrobce na zemi. Věřím, že program ISO 9000 bude významně napomáhat kontrole majetku lidstva a zboží pomocí univerzální sítě LUCID.

 

Co cifry "9-0-0-0" znamenají? V okultní numerologii je devítka nejzazším číslem zla. V čísle devět je obsaženo a ukryto číslo 666! Okultní numerolog sečte jednotlivé číslice 6,6 a 6 a dostane číslo 18. Tyto číslice opět sečte a dostane číslo 9. Takže jednociferné číslo 9 obsahuje trojmístné číslo šelmy, 666.

 

Tři nuly (O) budou pravděpodobně představovat hříšnou trojici Satana - tři otevřené kruhy, nebo sluneční tělesa.

 

Může pak kód ISO 9000 představovat computerizovaný systém identifikace veškerého světového mamonu Šelmou 666, na jehož vlastnictví si činí výhradní nárok ?

 

ISO 9000 se stane celosvětovým standardem

 

Skutečně v každé společnosti z každého odvětví průmyslu se šušká o povinném programu ISO 9000. Očekává se, že brzy, do roku 2000, nebude moci nikdo na planetě vyrábět a prodávat své zboží, pokud nebude mít osvědčení ISO 9000.

 

V průmyslovém časopise American Papermaker Jackie Coxová píše: "ISO 9000 se stává minimálním standardem pro obchodování na světovém trhu pro 90. léta a pro příští tisíciletí." (1) Sue Jacksonová, konzultantka řízení kvality a technologického centra společnosti DuPont, dodává: "ISO 9000 je systém certifikace kvality, který společnosti budou muset mít, ať jsou to továrny nebo dodavatelé, pokud budou chtít obchodovat ve sjednocené Evropě, USA nebo jinde ve světě." (2)

 

Již více než 100 zemí na celém světě přijalo ISO 9000 jako svůj standardní systém kontroly kvality. Osvědčení ISO 9000 vzniklo v Evropě jako výsledek rozhodnutí Bilderbergerů, tajnůstkářské skupiny okolo 125 nejbohatších a nejmocnějších průmyslníků a bankéřů na zemi. Nejdříve to bylo "dobrovolné". Ale současný plán je, aby se do konce roku 1999 toto osvědčení stalo povinným. ISO 9000 se rychle stává základním požadavkem pro obchodní styk ve všech národech světa.

 

Nejbohatší podnikatelé hodlají přinutit každého producenta - malého nebo velkého - opustit své místo na trhu, pokud se nepodrobí jejich plánu na registraci všech, kteří vyrábějí nějaké zboží nebo mamon, na zemi. To přináší na mysl proroctví obsažené v Zjevení 18, jež zaznamenává pád obchodního tajemství Babylonu:

 

I zkřikl silně hlasem velikým, řka: Padl, padl Babylon ten veliký, a učiněn jest příbytkem ďáblů, a stráží každého ducha nečistého, a stráží všelikého ptactva nečistého a ohyzdného.

 

I kupci zemští budou plakati a kvíleti nad ním; nebo koupí jejich žádný nebude kupovati více:

 

Koupě zlata, a stříbra, a drahého kamene, i perel, i kmentu, i šarlatu, i hedvábí. i brunátného roucha, i všelikého dřeva thyinového, a všech nádob z kostí slonových, i všelikého nádobí z nejdražšího dříví, i z mědi, i ze železa, i z mramoru,

 

A skořice, i vonných věcí, a mastí, i kadidla, i vína, i oleje, i bělí, i pšenice, i dobytka, i ovec, i koní, a vozů, i služebníků, i duší lidských.

 

I ovoce žádostivá duši tvé odešla od tebe, a všecko tučné a stkvoucí odešlo od tebe, aniž toho více nalezneš.

 

Ti, kteříž v tom kupčili, a jím zbohatli zdaleka stanou pro strach muk jeho, plačíce a kvílíce,

 

A řkouce: Běda, běda, město veliké, kteréž odíno bylo kmentem, a šarlatem, a brunátným rouchem, a pokryto bylo zlatem, a kamením drahým, i perlami; nebo v jednu hodinu zahynula tak veliká bohatství.

 

I všeliký správce lodí, i všecko množství lidí, kteříž jsou na lodích, i plavci, a kteřížkoli svou živnost na moři mají, zdaleka stanou,

 

A zkřiknou, vidouce dým zapálení jeho, řkouce: Které bylo podobné městu tomuto velikému !

A sypouce prach na hlavy své, křičeti budou, plačíce a kvílíce, a řkouce: Běda, běda, město veliké, v němž zbohatli všickni, kteříž měli lodí na moři, z drahých věcí jeho; nebo jedné hodiny zpustlo. (Zjevení 18:2, 11-19)

 

Takže vidíme, že univerzální komerční systém volného obchodu není vůbec "volný". Je kontrolován. Tuto kontrolu zajistí ISO 9000. Jak potvrzuje jeden špičkový průmyslový odborník:

 

Vládní agentury přijmou normu ISO 9000 za svůj standardní systém kvality. Americké Ministerstvo obrany (DOD), NATO a FDA oznámily, že hodlají přejít na ISO 9000, možná s dalšími dodatečnými požadavky (3).

 

Požadována internetová registrace

 

Jeden můj přítel, který pracuje na ministerstvu obrany, mi důvěrně sdělil, že "Vláda tvrdí, že do roku 2000 musí být všechny obchodní transakce prováděny přes Internet, prostřednictvím elektronické komerce."

 

Mimoto můj přítel dodává, že "Federální vláda bude brzy požadovat, aby všichni podnikatelé byli registrováni v systému CCR (Centralized Contractor Register = Centralizovaný podnikatelský registr)."

 

To znamená, říká, že všechny osoby a společnosti, které provádějí obchody s vládou, musí být zaznamenáni v jejich registru a používat TPN (Trading Partner Number = Číslo obchodního partnera).

 

"Pokud nebudou mít toto číslo," varuje, "nebudou smět prodávat své produkty !"

 

Představte si to! Ať vyrábíte police na knihy, šroubky, hodinky, kladiva nebo odpadkové koše, budete vytlačeni z trhu, pokud vaše výrobní zařízení - dokonce i v případě, že je to domácí dílna nebo garáž - nebude mít certifikační značku ISO 9000. Dokonce i potom budete muset být registrováni a mít číslo obchodního partnera (TPN). Kromě toho po vás bude požadováno, abyste všechny vaše obchodní transakce prováděli přes Internet a identifikovali je vaším registračním číslem. Víme již, že Internet bude v budoucnu propojen se sítí LUCID.

 

Velký nebo malý, každý výrobce se musí podrobit tomuto systému, čímž se naplní proroctví Bible, že Šelma

 

"rozkazuje všechněm, malým i velikým, bohatým i chudým, svobodným i ve službu podrobeným, aby měli znamení na pravé ruce své, aneb na čelích svých. Aby žádný nemohl kupovati ani prodávati, než ten, kdož má znamení aneb jméno té šelmy, aneb počet jména jejího." (Zjevení 13:16-17)

 

Rudolph G. Boznak, který pracuje u mezinárodní konzultační firmy, psal v časopise Industrial Engineering o jednom mezinárodním výrobci počítačů, který "bolestně objevil", že z důvodu ISO 9000 byly ohroženy jeho prodeje v ceně 1,5 miliardy dolarů (4). Této společnosti pohrozili: Získej pro své výrobky ISO 9000, nebo jsi mimo !

 

Zatímco společnosti, které včas rozpoznaly nevyhnutelné a snaží se získat ISO 9000, se těší výhodám z jejího všeobecného přijetí. Jedna společnost, Intertek, se ve svých reklamách chlubí tím, že má "certifikaci ISO 9000." Plošný inzerát, otištěný v časopisech před pěti lety, hlásal: "S Intertekem nebudete odmítnuti na sedmi kontinentech."

 

V tomto inzerátu Intertek vytrubuje následující zprávu:

 

Intertek je jednou z prvních amerických firem s udělenou certifikací ISO 9000, sledovatelnou u členských států EC. To činí naši certifikační značku okamžitě rozpoznatelnou na celém světě. Stále více a více zemí je nuceno přejít na tento standard kvality, a tak naše osvědčení ISO 9000 bude stále podstatnější pro každého, kdo vyváží do ciziny. Se značkou Intertek si jméno vaší společnosti získá respekt a příležitosti organizace, která má certifikát ISO 9000. Bez ní riskujete že budete odmítnuti na sedmi kontinentech.

 

Je uplatňován dohled prostřednictvím povinných auditů

 

Z průmyslových publikací se můžeme dozvědět, jak program ISO 9000 funguje:

 

Certifikační proces ISO 9000 používá systém registrace třetí stranou, což znamená, že zplnomocněný nebo oprávněný soudní poradce provede nezávislý audit systému řízení kvality organizace.

 

Společnosti musí předložit důkazy, že jejich systém je zdokumentovaný... Jakmile je certifikace udělena, provádí se audit dvakrát do roka, aby se ověřilo, zda systém vyhovuje při systémových změnách a změnách požadavků (5).

 

Donald W.Marquardt, píšící do časopisu Management Review, říká, že získat osvědčení ISO 9000 může být drahé: "Tento proces může trvat i rok a stát 100 tisíc dolarů nebo i víc." (6)

 

Ale pokud certifikát ISO 9000 nemáte, může to být ještě dražší. Nakonec vám bude prodávat vaše zboží zakázáno. Neil Maltra z Volvo-General Motors and Heavy Trucks oznamuje, že potenciálním obchodním partnerům bez ISO 9000, kteří chtějí obchodovat s jejich společností, říkají, aby šli jinam. Vysvětluje: "Potenciální dodavatel, který volá, je dotázán, zda má ISO 9000. Pokud řekne 'ne', my mu odpovíme, aby zavolal znovu až certifikaci bude mít." (7)

 

Kdo stojí za ISO 9000 ?

 

Kdo provozuje program Velkého Bratra ISO 9000 ?  Časopis Training v článku s názvem, "Co byste měli vědět o ISO 9000", říká, "Standardy ISO 9000 byly vyvinuty v průběhu 80. let Mezinárodním úřadem pro standardizaci (ISO)." (8)

 

Časopis Quality, další zdroj průmyslových informací, vysvětluje, že National Accreditation Council for Certification Bodies (NACCB), která má ústředí v Londýně, "je oficiální schvalovací autoritou pro registrační úřad třetí strany ve Spojených státech." (9)

 

Avšak dva americké orgány, Americká společnost pro kontrolu kvality (ASQC), Milwaukee, Wisconsin, a Americký institut pro národní standardy (ANSI), budou mít skutečně absolutní a totální kontrolu nad celým procesem výroby a prodeje ve Spojených státech !  Ale kdo jsou tyto organizace ?  Kdo je založil ?  Kdo je řídí ?  Kdo jim dal jejich pravomoc ?

 

Program "Six-Sigma Quality"

 

Pro další rozsáhlou kontrolu nad světovým trhem zboží, kromě programu ISO 9000, zřídili světoví průmysloví magnáti ještě další takzvaný "systém kontroly kvality". V obchodní sekci novin USA Today byl nedávno uveden článek nazvaný "Americké společnosti tlačí na kvalitu," v němž redaktor John Hillkick vysvětluje, že největší firmy na světě nyní začínají vyžadovat něco, čemu říkají "six-sigma quality". (11)

 

Mnohé z těchto obřích korporací, zapojených do prosazování programu six-sigma, jsou aktivními členy Rady pro zahraniční vztahy, Trilaterální komise a dalších globalizačních organizací Nového světového řádu. Například Motorola vytvořila vnitropodnikový institut Six-Sigma Quality. Další korporace, které jsou aktivní v Six-Sigma Quality, jsou Eastman Kodak, L.L.Bean, IBM, Texas Instruments, Fuji a Digital Equipment.

 

Co přesně termín "six-sigma" znamená? To skutečně nevím, ale toto neblahé číslo šest (anglicky six) tam jistě není "pro nic za nic", že ?

 

Schválen globální čárový kód

 

Dalším kontrolním zařízením, které se začíná používat po celém světě, je čárový kód. Dnes vidíme jeho všudypřítomné použití na veškerém zboží v supermarketech a ve velkých obchodních domech. Ale víte, že opět Ilumináti založili mezinárodní organizace pro dohled nad standardizací a univerzálním zavedením čárových kódů? V roce 1991 přišla z Bruselu informace, že dvě organizace, Uniform code Council (UCC) a International Article Numbering Associatoin, navrhly nový standard čárového kódu pro použití v globální distribuci maloobchodního zboží, průmyslových výrobků, komerčních, farmaceutických a dalších produktů.

 

Dříve měl každý národ svůj vlastní standard pro čárové kódování. Ale stále více komerčních odbytišť po celé planetě přijímá globální kódovací systém.

 

Světová obchodní organizace

 

Nově založená Světová obchodní organizace (WTO), vytvořená Kongresem, návrhem zákona GATT, utáhne ještě více šroub ISO 9000, six-sigma a systému univerzálního čárového kódu. Skutečně se řítíme do temné éry, v níž nikdo nebude moci nakupovat nebo prodávat, pokud nebude mít znamení, jméno nebo číslo šelmy. Proroctví Bible se naplní okázalým způsobem.

 

V kombinaci s Univerzální biometrickou kartou a globálním systémem lidské kontroly, pod projektem LUCID, poskytne ISO 9000 přicházející Světové vládě prostředek všeobecné kontroly. Všechno, co máme a vlastníme - dokonce i soukromí našich těl - bude patřit Šelmě.

 

 

 

KAPITOLA 7.

 

Krvavé peníze: Zisky korporací a vytváření lidských kyberotroků

 

Blížíme se rychle k období totálního zotročení lidstva v Technotronickém věku ?  Jak jsem odhalil v Circle of Intrigue a dalších knihách, lidé, kteří tvoří vnitřní kruh Iluminátů, mají globální plán. Zdá se, že při uskutečňování tohoto plánu plně spolupracují s největšími a nejmocnějšími korporacemi na této planetě. Největší telekomunikační koncern na světě je gigant mezi giganty, AT&T. AT&T bude jistě hrát významný part na Informační superdálnici, která je nyní vytvářena na podporu Projektu LUCID.

 

Nedávno bylo oznámeno, že se dělí na tři samostatné společnosti. Jedna z nich - společnost dříve známá jako Bell Laboratories - byla čerstvě přejmenována na Lucent Technologies.

 

Ale má toto nové dítě AT&T rohy ?  Je jméno Lucent nějakým způsobem spojeno se jménem Lucifer ?  Může tomu být tak, jak se domnívá jeden spisovatel, že Lucent znamená Lucifer's Enterprise (tj. Luciferův podnik) ?

 

V Bibli je Lucifer titulován jako "syn úsvitu". Prý často přichází v přestrojení jako "anděl světla". Ve starověku byl pohany uctíván jako "Sluneční bůh, Osvícený nebo Bůh světla".

 

V moderní době skupiny New Age a Svobodných zednářů pokračují v této starověké glorifikaci Lucifera. Jednou prominentní organizací New Age je Lucis Trust. Její zakladatelka, Alice Baileyová, oslavovala rohatého jako "nositele světla", "zářící bytost". On je, vytrubovala, "Iluminátor" lidstva.

 

Jelikož globalistická okultní skupina Alice Baileyové, Lucis Trust, uctívá Lucifera jako "Iluminátora lidstva", stejně jako Svobodné zednářství ve svém egyptském náboženství, věřím, že pravý význam jména Lucis je Lucifer plus Isis (Isis byla nejvyšší bohyní v Egyptě).

 

O tom, že ve slově Lucis je obsaženo slovo Lucifer, svědčí fakt, že Lucis Trust byl založen v roce 1922 jako Lucifer Publishing !

 

Lucent znamená "vyzařující světlo"

 

Nyní pečlivě čtěte úryvek z článku, publikovaného 6.února 1996 v USA Today, pod názvem "AT&T pojmenovala své dítě jako Lucent":

 

Společnost bez jména jej nakonec dostala. AT&T bude nazývat společnost vyrábějící přístroje, která vznikla rozdělením telekomunikačního giganta na tři části, jako Lucent Technologies.

 

Lucent ?  To jméno znamená vyzařující světlo nebo jasný - přestože má málo společného s výrobky firmy - telefonními přístroji.

 

AT&T pojmenovala společnost v pondělí na zasedání správní rady. Ta plánuje nabídnout akcie společnosti Lucent letos na jaře.

 

AT&T doufá, že jméno a logo - jednoduchý rudý kruh - osvítí povědomí o nové společnosti.

Všimněte si především prohlášení, že jméno nové, rozdělením vzniklé, korporace Lucent znamená "vyzařující světlo".

 

Logo pro novou, mocnou korporaci je rudý kruh s hrubým okrajem. Má poslední kniha Circle of Intrigue (Kruh intrik), odhalující Ilumináty, vrhá světlo na pravý a skrytý význam ohnivého, hadovitého kruhu. Mezi zdroji, citovanými v mé knize, je Hislopovo klasické pojednání The Two Babylons. Hislop píše: "Ve starověkém Babylonu král... typu Antikrista... byl oslavován jako Sluneční bůh... Iluminátor materiálního světa... Osvětlovač lidských duší." (1)

 

Pro okultisty představuje kruh jejich satanské božstvo, velkého a obávaného Slunečního hada. Žhnoucí, rudé slunce nebo kruh je jeho obraz. Písmo jej zjevuje jako "velkého rudého draka" a jeho globální systém jako šarlatovou šelmu (Zjevení 12:3 a 17:3-5). Jak zajímavé, že logo Lucent Technologies je rudý kruh !

 

Ve výše uvedené citaci z článku v USA Today je úchvatná tato věta: "AT&T doufá, že jméno a logo - jednoduchý rudý kruh - osvítí povědomí o nové společnosti."

 

Shoda okolností ?

 

Možná, že AT&T zvolila nešťastné jméno svého nového dítěte (Lucent = Lucifer ? ) náhodou. Bez konečného důkazu nemůžeme s jistotou tvrdit, že šlo o zlý úmysl. Je možné, že tento podivný okultistický jazyk a terminologie, kterou AT&T použil a jíž citovaly noviny USA Today - fráze jako "osvítí povědomí" nebo "vyzařující světlo" - jsou náhodné. Ale v kombinaci s tím, že AT&T za logo zvolila ohnivě rudý kruh, tak převládající a významný symbol u pohanských a jiných temných kultur, to skutečně vyvolává otázky a vážná podezření.

 

Na podporu tohoto podezření den předtím, než jsem si přečetl v USA Today toto oznámení, obdrželi v Living Truth Ministers telefonát od jednoho manažera AT&T, který je křesťan. Vyjádřil zděšení, že jeho společnost udělala takovou věc. Tento muž kategoricky odsoudil rozhodnutí AT&T slovy: "Mnoho zaměstnanců společnosti má podezření, že zvolené jméno Lucent má luciferský význam."

 

Křesťanský badatel Des Griffin, autor Fourth Reich of Rich, Descent Into Slavery a dalších knih, ve své vynikající publikaci Midnight Messenger nedávno vyjádřil svůj hluboký zájem o volbu názvu a loga společností AT&T pro svou pobočku. Zvláště si všímá skrytého významu této symboliky:

 

Ti, jimž je známa okultní symbolika a symbolika hnutí New Age, pochopí, co se zde zdůrazňuje. Vůdci ukrývají své záměry v symbolech, a čím vyšší stupeň zasvěcení a větší znalosti jedinec má, tím více chápe, jaká skutečná zpráva je pomocí těchto symbolů předávána.

 

Jeden význam rudého kruhu je "nepřemožitelné slunce" (které je již řadu let odhaleno v rudém "O" v logu firmy Mobil). O slunci se věří, že je dárcem a udržovatelem všeho života. Pro zasvěcené světlo z tohoto slunce představuje - ve svém hlubokém významu - Lucifera. Jméno Lucifer označuje v Latině světlo, stejně jako slovo "Lucent".

 

Dalším zjemněním této doktríny, která je dodnes před lidmi tajena, je, že světlo znamená vědomosti. Jak se věřilo ve starověku, ti, kdo mají vědomosti, jsou ostatním nadřazeni, a tudíž ctihodní a oprávnění své znalosti použít k ovládání a řízení těch, kteří tyto znalosti nemají. Tito ubozí, neosvícení chudáci mohou být ovšem vděční, že mají takové laskavé vůdce, kteří od nich vymáhají daně a udržují je v chudobě.

 

Ještě hlouběji v této doktríně je myšlenka, že lidé jsou svými vlastními bohy, a že lidské vědění a intelekt sám o sobě je náš zachránce a vládce. Podle toho, co všechno má být nyní lidem odhaleno, lze usuzovat, že se nacházíme v kritickém bodě obratu. Ti, kteří se řídí touto doktrínou a naučí se chápat smysl symbolů a konvencí, budou odměněni, zatímco ostatní, přestože někdy mají větší talent a schopnosti, jsou při povyšování a uznání opomíjeni... (2)

 

Prázdná nádoba bude naplněna

 

"Nejdůležitější skutečností v tomto hmotném světě," říká Des Griffin, "je, co se stane s našimi životy, rodinami a kariérou." Naše rodinné životy, pokračuje, jsou hluboce poznamenány naší kulturou, a je zřejmé, že Lucent má v úmyslu ovlivnit naši kulturu. Griffin vysvětluje:

 

Podle Bell Labs News je Lucent "mnohými kategorizován jako prázdná nádoba." Bell Labs News říká, "Rozhodli jsme se pro Lucent, protože máme šanci tuto prázdnou nádobu naplnit hodnotami, výrobky a tímto způsobem si vzájemně pomoci."

 

Ti, kdo vědí, jak AT&T pomáhala křesťanským zaměstnancům v minulosti, může ze slov CEO (tj. Chief Executive Officer = vedoucí výkonný úředník) tušit budoucnost. Abychom se zmínili alespoň o jednom příkladu: dělali velké těžkosti - vyhazovem nebo disciplinárními tresty - těm, kteří otevřeně neschvalovali homosexualitu.

 

Prázdná nádoba - symbolická pro životy mnoha Američanů v 90. letech - nemůže být naplněna více výrobky, přesto se mnoho lidí dalo zlákat touto vidinou; a Lucent se snaží z toho mít zisk. Jinými slovy, hodnoty, kterými si pan Schacht z AT&T přeje naplnit tuto "prázdnou nádobu" není z těch hodnot, o něž by stáli následovníci biblického Boha a Pána Ježíše Krista (3).

 

Lucid, Lucent, Inferno: pekelné podobnosti ?

 

Stojí za zmínku, že jméno Lucent se nápadně podobá slovu Lucid, nebo L.U.C.I.D. Dlouholetý manažer, který mi psal o svém zájmu o nový směr jeho společnosti, který se projevil novým jménem a novým logem - stejně jako personální politikou, orientovanou na New Age - mi pověděl, že upřímně věří, že pravým, i když skrytým významem jména Lucent je Lucifer's Enterprises (Luciferův podnik); jinými slovy Luc-ent.

 

Jako na objednávku na podporu tohoto názoru ve dnech, kdy jsem od svého přítele z AT&T dostal dopis a materiály, jsem rovněž obdržel v poště od člena fakulty Angličtiny na Rochesterské univerzitě v New Yorku zprávu, kterou vydala společnost Lucent Technologies, v níž nabízela svůj "síťový operační systém a programovací prostředí." Jméno tohoto nového produktu firmy Lucent překonalo moji představivost: Inferno. Ano, Inferno.

 

Co víc, logo pro tento vtíravě nabízený produkt je slovo "inferno", vytištěné písmem ohnivě červené a sírově žluté barvy, s roztřepanými hranami, obklopeným stoupajícím kouřem !

 

Potom jsem se podíval na horní část reklamního letáku a objevil jsem tuto citaci z Dantova klasického díla Peklo:

 

Den odcházel a stmívání volalo všechna pozemská stvoření k nočnímu tichu.

 

Zatímco já sám jsem se připravoval k boji...

 

Dantovo nesmrtelné dílo Peklo je vyprávění o pekle a o Luciferovi! A tak jsem se ptal sám sebe, "Neoznamuje tento reklamní leták firmy Lucent, že jejich nový produkt, určený pro spojení s globální počítačovou sítí Internet, je pekelného, Luciferova původu ?

 

Elektronická Babylonská věž ?

 

Byl to Lucifer, pán pekla, kdo se skrze svého lidského služebníka, babyloňana Nimroda, vzepřel Bohu a usiloval o vytvoření Nového světového řádu postavením kolosální Babylonské věže. Nimrodovo ohromné úsilí však bylo zmařeno, když Bůh stavitele uvedl ve zmatek tím, že způsobil, že si nerozuměli, protože každý mluvil jiným jazykem. Nastal chaos. Jak kouzelné bylo číst v novinách společnosti Lucent o softwarovém produktu Inferno, kde Peter Bernstein, prezident Infonautics Consulting, chválil produkt firmy Lucent slovy: "Programové vybavení Inferno je konstruováno tak, aby z elektronické Babylonské věže odstranilo chaos."

 

Ponořil jsem se ještě více do materiálů Inferno a objevil jsem větu, že "Aplikace (pro Internet/počítač) pod operačním systémem Inferno jsou psány v novém jazyce nazývaném Limbo, který byl vytvořen speciálně pro programové prostředí Inferno."

 

Limbo? Není to jiné označení pro očistec, který se nachází v nižším oddělení pekla, kde duše čekají na soud a potrestání ?

 

Dále jsem zjistil, že komunikační protokoly pro Inferno se nazývají Styx. V pohanské mytologii a náboženství je styx synonymem pro pekelnou oblast podsvětí, kde sídlí čerti. Jinými slovy: peklo !

 

Temná zpráva ?

 

"Lucent... Inferno... Limbo... Styx!" Jakou podivnou a temnou zprávu, ptal jsem se sám sebe, se tento korporační gigant snaží poslat ?

 

Potom jsem si ve firemních novinách Bell Labs News, společnosti Lucent Technologies, přečetl článek o jejich novém síťovém operačním systému, který mi věc poněkud osvětlil. Zde je část onoho článku, který napsal Patrick Regan, zaměstnanec Lucent Technologies, s názvem "Uvnitř Inferna":

 

Dantova Božská komedie, středověká báseň, která inspirovala tvůrce při hledání názvu pro svůj nový síťový operační systém Inferno, podrobně líčí metafyzickou cestu, která začíná procházkou peklem a končí vizí ráje. Příběh projektu Inferno je ve své výpravnosti, tématu a obsazení rolí poněkud skromnější, ale příběh končí šťastně.

 

Při vývoji systému Inferno, od prvních návrhů až po jeho komerční využitelnost, neuplynulo více než 13 měsíců. Postup urychlovala spolupráce mezi vynálezci systému a jeho realizátory. Představení systému veřejnosti se setkalo s pozitivní a nadšenou odezvou od průmyslových analytiků a žurnalistů. V této souvislosti, dříve než Inferno bude moci přesvědčit zákazníky o své výkonnosti na trhu, Bell Labs News může nabídnout pohled dovnitř Inferna - na jeho koncepci, projekt a technologii.

 

Interaktivita: Intraktivní televize (ITV) byla prvním komerčním cílem při tvorbě systému Inferno. Spolupráce mezi výzkumníky a lidmi, kteří mají blízko k obchodu, rozšířila základní myšlenku o to, co potřebuje trh, co může poskytnout síťová technologie a na co se má výzkumný tým zaměřit.

 

Počátkem roku 1995, podle Dennise Ritchie, vedoucího výzkumu softwarových systémů, se malá skupinka setkala v Murray Hill, New Jersey, na výzvu prezidenta Bel Labs Dana Stanzione a Boba Martina. Potom technický náměstek pro síťové systémy s přítomnými diskutoval, jak mohou softwaroví výzkumníci poradit a pomoci vývojářům, kteří pracují na interaktivních TV systémech.

 

Téma rozhovoru se z interaktivní TV brzy přeneslo na vymýšlení síťového operačního systému, který by umožnil interaktivním aplikacím použít jakékoli médium, jakýkoli druh sítě a mnoho druhů komunikačních přístrojů, včetně osobních počítačů, TV set-top boxů, elektronických her, inteligentních telefonů a přenosných zařízení, jako jsou digitální diáře (4).

 

Převedeno do běžného jazyka, síťový systém Inferno je konstruován tak, aby televizní přístroje, rozhlasové přijímače, telefony a ostatní elektronická zařízení mohla být interaktivní a připojitelná k síti LUCID! Dnes se ve svém obýváku sledujete a posloucháte televizi, ale již brzy nastane doba, kdy někdo jiný a někde jinde bude, prostřednictvím vašeho televizního přijímače, sledovat a poslouchat vás.

 

Velký Bratr již na tom tvrdě pracuje. A vize George Orwella 1984 klepe na dveře.

 

Kruh Hadího krále

 

 

Jak jsem vysvětlil ve své knize Circle of Intrigue, zatvrzelí okultisté, kteří vedou aktivity Iluminátů, uctívají svého pána Lucifera jako ohnivě červeného hada, který je symbolicky znázorněn jako kruh. Zde je ukázán nejvyšší znak Theosofické společnosti Heleny Blavatské, luciferské organizace z 19. století, která byla podhoubím pro vznik novodobé konspirativní skupiny známé jako Lucis Trust.

 

Podívejte se pozorně na toto luciferské logo. Všimněte si hadího kruhu s korunou. Uvnitř kruhu je druhý, téměř skrytý, vnitřní kruh s uzavřeným znakem zvaným svastika. Tento vnitřní kruh, se svou svastikou, představuje exkluzivní, desetičlenný vnitřní kruh Iluminátů. To jsou Mudrci. Ti jsou v Circle of Intrigue odhaleni jako Luciferovi zvrácení vůdci - super bohatí elitáři, vedení svou šílenou hrabivostí, neukojitelným hladem po penězích, kontrole a moci.

 

Tito muži jsou prorocky popsáni jako "deset rohů" (viz Zjevení 13 a 17), kteří dohlížejí na dnešní masívní, globální spiknutí. Jejich cíl: kataklyzmaticky vyčistit Zemi a "osvítit povědomí" u těch, kteří přežijí, podstatně redukovat populaci do roku 2000 a oslavit jasný úsvit svého Nového milénia.

 

Nové kanceláře na Páté Avenue 666

 

Výše jsem uvedl, že Lucent Technologies, pobočka AT&T, rovněž přijala za své logo ohnivý, rudý kruh. Analyzovali jsme jméno Lucent samotné a zkoumali jsme rovněž jeho pekelně pojmenované novátorské produkty. Je zde však jedna, ještě podivnější náhoda, naznačující spojení této korporace s Šelmou 666 a jejím globálním policejním počítačovým systémem LUCID ?  Skutečně je !

 

Crain's (formálně Crain's New York Business) je jedna z nejvlivnějších a nejuznávanějších obchodních publikací v New Yorku. Je dychtivě čtena Newyorčany a lidmi z Wall Streetu. Ve svém červencovém vydání 1996, na straně jedna najdeme tuto překvapivou informaci, kterou zde doslova přetiskujeme:

 

Lucent hledá prostor

 

Lucent Technologies, bývalá přístrojová divize AT&T s majetkem za 21 miliard dolarů, hledá na Manhattanu prostory. Společnost již podepsala nájemní smlouvu na 40 000 čtverečních stop na Páté Avenue 666, za nájem v odhadované výši 30 dolarů za čtvereční stopu, a nyní se rozhlíží po dalších 150 000 čtverečních stopách ve Finanční čtvrti Manhattanu. Cushman & Wakefield Lucent zastupují. Realitní kanceláře - Sumitomo Realty na Páté Avenue 666 a Paramount Group ve Finanční čtvrti - jednají v jejich zastoupení.

 

Co to je za mysl matoucí náhodu? Lucent Technologies, společnost s logem ve tvaru rudého kruhu, která nám prodává svůj úžasný, nový internetový software Inferno, přestěhovala své kanceláře na Pátou Avenue 666! Z knihy Zjevení víme, že číslo 666 identifikuje Šelmu. Číslo pět je v okultní a zednářské numerologii číslem smrti. Tak se opět ptám: Jsou všechny tyto věci pouhé náhody?... Nebo to jsou všechno důkazy, že Lucent Technologies je ve skutečnosti skupina vlastněná Ilumináty ?

 

Báječný nový technotronický svět

 

Dnes je identifikační systém Znamení Šelmy konstruován přímo před našimi zraky. Mezitím, pod bdělým dohledem Iluminátů, všechny světové vojenské zpravodajské, špionážní a policejní agentury urputně pracují na vynálezech ještě účinnějších, elektronických, high tech okovech. Záměrem těchto dozorců je nahnat nás jako otroky do Báječného nového technotronického světa. Cílovým datem jejich projektu je rok 2000.

 

Nejpřednější telekomunikační společnost na světě náhle vytvoří svoji výzkumnou a vývojovou pobočku, kterou pojmenuje Lucent Technologies. Budou novátorské mozky u ctihodné společnosti, historicky známé jako Bell Laboratories, nyní přejmenované na Lucent, aktivní při uskutečňování bezbožného úkolu Velkého Bratra nastolit technotronickou kontrolu ?

 

Budou prvotřídní vědci a inženýři od Lucentu v první linii při vývoji pokročilých nástrojů lidské kontroly, které jsem zařadil do kategorie "černé vědy"? Bude Lucent Technologies napomáhat při vývoji odposlouchávacích zařízení, mikročipů, špehovacích a dozorných systémů, systémů umělé inteligence, virtuální reality, řízení robotů a dalších přístrojů, které nás přivedou do věku konečného Věku technotroniky? Bude hrát Lucent klíčovou roli při zavádění nových, high tech přístrojů a metod, které umožní krutý systém finanční kontroly, prorokovaný v Boží svaté Bibli?

Může být docela dobře možné, že muži, kteří jsou nyní mozky za Lucentem a dalšími korporacemi, o nichž zde byla řeč, nemají tušení o tom, jak se jimi stvořené "děti" - produkty jako Inferno, Limbo atd. - hodí do scénáře konce časů. Bez konečného a nezpochybnitelného důkazu nemohu tyto muže označit jako vědomé a znalé agenty Zlého. Nicméně, Satan je více než schopný zneužít dokonce ty nejupřímnější z nevědomých hlupáků a poskoků, aby vykonali jeho špinavou práci zde na Zemi. Představte si, jaké škody může napáchat s produkty vymyšlenými brilantními muži, kteří těkají po halách a chodbách nejpřednější technologické laboratoře na světě !

 

Co někdo může pokládat za komerční objevy, které se stanou pomocníky člověka, se nevyhnutelně změní na výrobky, které budou mít za následek jeho utlačování.

 

Spojování korporací: vytváření obrovských zisků

 

Mé vyšetřování a komentáře, které se týkaly Lucent Technologies, pobočky AT&T, si nekladly za cíl zabývat se pouze jedinou americkou nebo mezinárodní společností. Ve skutečnosti, během posledních několika let, svět korporací zaznamenal překotný výzkum a vývoj pokročilých prostředků počítačového řízení. Dělají to především pro zisk - pomáháním Velkému Bratrovi při zavádění jeho ohromného, nového systému kontroly mohou vydělat úžasné jmění.

 

Uvažte například, co Roland Kane, vedoucí pracovník firmy Cubic Corporation nedávno řekl o jejich novátorských, high tech přístrojích, určených pro řídicí systémy. "Kdyby bylo po našem," řekl Kane, "implantovali bychom každému za ucho čip již v porodnici." (5)

 

Podle časopicu Popular Science je Cubic Corporation pana Kana jednou z mnoha společností, které aktivně "posunují hranici smart karet - peněz budoucnosti." (6) Smart karty ovšem nejsou pouhým kouskem plastu - jsou to maličké, přenosné počítače. Smart karty, poznamenal Phil Patton z Popular Science, budou brzy tak futuristické, že "budou ověřovány biomorficky pomocí otisků prstů nebo obrazu duhovky." Bezhotovostní společnost roku 2000, založená na využití smart karet, může být jednou dokonce nahrazena, říká Patton, "čipem implantovaným pod naši pokožku." (7)

 

Ceny akcií Cubic Corporation vyletěly během posledních let nahoru jako raketa, což je jistě známkou toho, že informovaní insideři a prozíraví investoři vidí pole produktů pro kybernetické řízení jako prudce se rozvíjející oblast s vysokými zisky. Když byly akcie Lucent Technologies poprvé nabídnuty v dubnu 1996, jejich hodnota prudce stoupla o 13 procent během jednoho dne, což byl na Wall Streetu rekord (8).

 

Ale nic - dokonce ani nebetyčně vysoký kurs akcií společnosti Lucent - nemůže dostihnout stratosferický vzestup akcií malé společnosti s názvem Comparator. Comparator je nová společnost, prodávající pokročilý typ biometrického identifikačního přístroje, který pracuje s otisky prstů. V květnu 1996 tržní záznamy Nasdaq ukázaly, že cena akcií této nepatrné společnosti vzrostly o neuvěřitelných 2 900 procent během tří dnů !

 

Co víc, tento fantastický vzestup nastal uprostřed zpráv, že finanční poměry této společnosti jsou propastné! (9)

 

Ačkoli Comparator, Cubic a Lucent zaznamenávají nárůst hodnoty svých akcií do nebetyčných výšin, nejsou v žádném případě tyto tři společnosti jediné, o něž se investoři perou. Takové společnosti, jako Fingermatrix, U.S. West, Scanpoint, Polaroid, Oracle, DataCard, Bloodhound Sensors, Identix, TRW, Harris, Gemplus, Microscan, Malco, Danyl, Cotag, Identicator, Trigon, Symbology, Fargo Electronics, Recognition Systems a desítky dalších prosperují.

 

Velký Bratr zřejmě nešetří sliby o pohádkových ziscích a je více než ochotný tuto technologii rozšířit všude kolem. Prorokovaný kontrolní systém, který identifikuji jako Projekt LUCID, je budován - a rychle.

 

Pohltit celou Zemi

 

Co bylo kdysi nemyslitelné, se nyní dostalo do sféry možného - dokonce do oblasti reality. Lucent Technologies a tisíce dalších high tech výzkumných společností a středisek nás hbitě tlačí do brutální a děsivé éry, v níž bude člověku zasazen konečný, prudký úder od jeho dozorců. Dělají to z důvodu honby za ziskem, někteří ani nechápou, že peníze, které vydělají, se již brzy, až Velký Bratr začne "čistit" společnost, stanou "krvavými penězi".

 

Biblickému proroku Danielovi byla ukázána vize právě z tohoto věku - Věku technotroniky, lidského otroctví. Danielova vize předvídala čtyři království šelem, které budou na Zemi vládnout v historické posloupnosti. Nyní jsme svědky a zažíváme nástup posledního království, nebo světové moci - království čtvrté šelmy.

 

Ano, prorokovaná Šelma z posledních dní se plíží směrem k Jeruzalému. A co víc, zakládá svůj hnusný, dotěrný technologický systém po celé zeměkouli, vyplňujíc každý kout, každou škvíru svýma high tech očima a ušima, a svýma krvavýma, elektronickýma rukama.

 

Již velmi brzy všichni občané USA a skutečně celá Země se začne třást a chvět před nezastavitelným útokem této bezuzdné, technologické bestie:

 

Řekl takto: Šelma čtvrtá znamená království čtvrté na zemi, kteréž rozdílné bude ode všech království, a zžíře všecku zemi, a zmlátí ji, a potře ji.

 

"Protož bděte..."

 

Jsi připraven na rychlý příchod čtvrté šelmy a jejích temných, technologických divů? Je tvůj život v pořádku? Věříš pouze v Beránka Božího, který ti poskytne ochranu a živobytí? Buď bdělý, buď střízlivý, buď ostražitý, prorocké spisy varují: "Protož bděte; nebo nevíte, kdy Pán domu přijde, u večer-li, čili po půlnoci, čili když kohouti zpívají, čili ráno. Aby snad přijda v nenadále, nenalezl vás, a vy spíte." (Marek 13:35-36)

 

 

 

 

KAPITOLA 8.

 

Celosvětový projekt Iluminátů

 

Existuje globální spiknutí, jehož cílem je, aby každý muž, žena a dítě dostalo osobní číslo a inteligentní identifikační kartu s integrovaným mikročipem? Jistě si vzpomínáte, že jsem v předešlých kapitolách předložil nepopiratelné důkazy o tom, že síť LUCID, tak jak je navržena, umožní vytvořit celosvětový policejní stát. Nikomu nebude dovoleno uniknout jejím high tech poutům.

 

Většina lidí je žalostně a tragicky nevědomá, pokud jde o světové spiknutí elity a skrytý plán několika lidí, kteří vládnou na nejvyšším stupni této elity - jimž říkám Ilumináti. Ale bývalý profesor Caroll Quigley z Georgetownské univerzity nevědomý nebyl. Věděl o tomto rozsáhlém spiknutí za účelem spoutání lidí celého světa, protože měl přístup k nejtajnějším záznamům. Quigley byl politickým učitelem prezidenta Billa Clintona a sám Clinton se v roce 1992 o tom zmínil během své nominační řeči na prezidenta USA v Madison Square Garden, New York City. Ve své knize Tragedy and Hope (Tragédie a naděje) Quigley odhalil, že cílem této monstrózní konspirace několika jednotlivců "není nic menšího, než vytvoření Světového systému finanční kontroly v soukromých rukou, který by umožnil ovládnout politický systém každé země a ekonomiky světa jako celku." (1)

 

Caroll Quigley se bohužel ztotožňoval s cíli Iluminátů a jejich plán schvaloval. Později Arnold Toynbee, slavný britský socialistický historik, zabývající se světovými dějinami, rovněž toto spiknutí viděl jako zvěstování dobra. Pro vývoj civilizace, prohlašoval, "musí být všechny nezávislé národy zbaveny své suverenity a podřízeny svrchovanosti globální vlády." (2)

 

Cílem je globální vláda

 

Dokončení projektu LUCID rychle přesune Ameriku a národy celého světa pod křídla jednosvětové vlády, což bylo vytouženým cílem světových federalistů, jako je Quigley a Toynbee. Rovněž to vyplňuje vizi George Orwella o děsivé budoucnosti, jak ji vykreslil ve svém románu 1984. Jak řekl nedávno Francouz Jean-Marie Le Pen, předseda francouzské antiglobalistické strany Národní fronta, ve svém interview, skutečné nebezpečí nepřichází od teroristů a etnicky nesnášenlivých skupin, ale od globalistů a internacionalistů, snažících se vytvořit celosvětový systém kontroly lidí:

 

Je zřejmé, že nebezpečí komunistické nadvlády nad celým světem bylo nahrazeno nebezpečím globalistické a obchodní nadvlády. Tato ideologie směřuje ke světové vládě úzké finanční oligarchie, podporované Organizací spojených národů a různými mezinárodními podpůrnými agenturami. Stoupenci této nové světové nadvlády považují národy světa za své úhlavní nepřátele. Jakmile jí bude dosaženo, potom přijde vláda "Velkého Bratra", popsaná v Orwellově románu 1984...

 

Pan Le Pen vyslovuje varování a doporučení, na něž bychom všichni měli brát ohled:

 

Nenechme se v tom mýlit: Jsme svědky skutečného spiknutí za účelem vytvoření celosvětové moci, která lidi zbaví jejich národní nezávislosti. Věřím, že národ je dosud nejlepším politickým rámcem pro zajištění obrany, nezávislosti, bezpečnosti, identity, svobody a prosperity lidí (3).

Síť LUCID bude protínat národní hranice. Bude povinně vyžadovat Univerzální biometrickou kartu - a nakonec implantovaný biočip - pro občany Francie, USA, Británie, Německa, Číny, Brazílie - čili pro občany všech států na zemi. Se svojí pamětí o kapacitě 2000 stran, se svou schopností uchovávat všechny soukromé informace a transakce a propojením s globální počítačovou sítí, bude univerzální I.D. karta nevyhnutelně znamenat destrukci odvěkého systému národních států na zemi. Boží Slovo říká, že Bůh bude "soudit národy". Ale Ilumináti Bohu vzdorují, a tak bude Babylonská věž znovu postavena.

 

To je ve skutečnosti skrytým záměrem globálních spiklenců. Randall Baer, bývalý významný vůdce a autor New Age, který se stal znovuzrozeným křesťanem a začal odhalovat toto masívní, elitářské spiknutí za účelem světové nadvlády, se o tom zmiňuje ve své knize Inside the New Age Nightmare:

 

Tento program není nic menšího než úplné vyvrácení samých základů nejen Ameriky, ale celého světa. Takový plán volá po totální restrukturalizaci planetární civilizace do osvícené Jednosvětové federace, v níž národní hranice a státní svrchovanost jsou druhotné a "planetární občanství" v "globální vesnici" je příkazem dne. Toto spiknutí nabízí světu, který zoufale potřebuje řešení vážných globálních problémů jako je zajištění světového míru, ekologie, odstranění hladu a podobně, své Velké řešení. Zde leží Antikristův poslední svod, který nabízí světu (4).

 

Starověké kořeny spiknutí

 

Ale jak může celosvětové spiknutí, takových nesmírných rozměrů, dosáhnout tak velkého úspěchu za tak krátkou dobu? Kromě toho počítačová revoluce trvá pouhých několik desetiletí. Odpověď je, že toto spiknutí má své kořeny ve starověkém okultismu. Spiklenci se již mnoho století snaží nastolit Jednosvětovou vládu, ale ve svém úsilí o završení jejich hrozného plánu nebyli dosud úspěšní.

 

Nyní však byl nalezen chybějící díl - ingredience, která bude konečně korunovat jejich úsilí úspěchem. Počítač, přesněji - globální síť počítačů, je tímto mocným, dosud chybějícím dílem. S počítačovou sítí a jejími připojenými senzory získají schopnost nastolit totální kontrolu a zotročení světové populace.

 

Jen málo lidí rozpoznává, že lidstvo je již po celá staletí vedeno k okultnímu osudu pomocí něčeho, co zednářský učenec 33 stupně Manly P.Hall popsal jako Univerzální pohyb. Ve své knize The Secret Destiny of America (Tajný osud Ameriky) Hall upozorňuje na existenci Iluminátů - "osvícených lidských bytostí, sdružených v Řádu hledání (Order of the Quest)." Tyto vysoce uvědomělé, osvícené bytosti, říká Hall, směrují svět stále hlouběji ke globalizaci a centralizované moci. Přesto, podotýká, "velké masy lidí žijí, aniž by měli potuchy o tom, že jsou součástí Univerzálního pohybu." (5)

 

Univerzální pohyb? Je jeho součástí Projekt LUCID? Budou lidé všude na světě shromážděni do temného a opuštěného, konsolidovaného koncentračního tábora kybernetického světa ? Budou muži, ženy a děti nahnáni - prostřednictvím Univerzálního pohybu - do zamčených křemíkových klecí a sledováni pomocí biologických senzorů a computerizovaných stráží ?

 

Může být tento pokus, strčit nás do křemíkových klecí pomocí mechanismu Univerzálního pohybu, potvrzen a dokázán? Existují o tom dokumenty a důkazy ?

 

Odpověď zní ano? Je snadné demonstrovat, že vlády celého světa jsou simultánně a s velkým nasazením zapojeny do zahnání lidstva do kotle LUCID. Vezměme si například požadavek na povinné zavedení biometrických identifikačních karet. Od roku 1993 tucty vlád, ve vzácné shodě, iniciovaly národní legislativní a byrokratické programy, aby mohly své I.D. karty nacpat svému obyvatelstvu do krku:

 

Holandsko: Byl vydán nový zákon, vyžadující, aby občané nosili identifikační karty neustále u sebe. Karta obsahuje číslo pojistky, jméno, adresu a národnost. Osoby, které se nemohou prokázat identifikačním průkazem, jsou zadrženy a uvězněny (6).

 

Singapore: V roce 1994 byl dokončen povinný program, aby byli registrováni všichni občané a byly jim vydány high tech, laserem tištěné I.D. karty. Podle australského Sunday Magazine, který vychází v Sydney, "Nová identifikace osob umožní vládě udržovat o svých občanech elektronický přehled." V tomto časopise se praví, že "Smart karta, velikosti kreditní karty, obsahuje fotografii, otisk palce, osobní detaily a strojově čitelný čárový kód, který zahrnuje osobní číslo držitele a osobní údaje pro úřední kontrolu." (7)

 

Japonsko: V novinách Japan Times z roku 1996 čteme: "Ačkoli ve Spojených státech panuje zuřivý odpor proti vydávání identifikačních čísel vládou, v Japonsku je podobný plán, prováděný japonskou vládou, uskutečňován úspěšně. Bude předložen návrh zákona, který by měl být schválen v roce 1997, aby v roce 1999 měl každý občan identifikační číslo. Číslo bude použito k identifikaci za účelem odvodu daní, voleb, pasové kontroly a mnoha dalších funkcí." (8)

 

Kanada: V London Free Press, Ottawa se píše: "Ne každý je nadšen nápadem premiéra Mike Harrise zavést národní identifikační karty... Nový konzervativní premiér řekl, že Ontario by mohlo mít karty s otisky prstů, které by byly použity pro zdravotní péči, řidičské oprávnění a sociální zabezpečení. Navrhl, aby Ottawa použila stejného čísla pro podpory v nezaměstnanosti a další sociální dávky." (9)

 

Kanada se rychle stává high tech policejním státem a ve svých globalistických podnicích drží krok se svým jižním sousedem, USA. V časopise Biometrics Today bylo oznámeno, že Kanada a Spojené státy spolupracují na zavedení systému karet s optickou pamětí s identifikací pomocí otisků prstů a rozpoznáváním hlasu. Nakonec všichni lidé, cestující přes hranici mezi USA a Kanadou, budou muset mít identifikační kartu (10).

 

Austrálie: Podle listu Sydney Morning Herald budou I.D. karty povinné pro všechny Australany. Mezitím australské politické kruhy překypují stále důmyslnějšími a propracovanějšími plány na elektronickou kontrolu mas (11). V australských novinách Melbourne Age otiskli nedávno tuto zprávu: "Australané možná již brzy budou nosit náramky, které budou obsahovat jejich elektronický podpis, věk, údaje o bankovním účtu a další údaje potřebné k provádění elektronických obchodů... Steve Orlovski, zvláštní poradce na Ministerstvu spravedlnosti, vidí myšlenku náramků pouze jako vhodnější náhradu smart karet, které se v současné době vyvíjejí... Říká, že na kartě můžete mít číslo pojistky, číslo zdravotní karty, číslo bankovního účtu a další informace." (12)

 

Pokud bude elektronický náramek zaveden, stane se jednoduchým předchůdcem konečného řešení: biočipu implantovaného buď na zápěstí pravé ruky, nebo na čele ?

 

Thajsko: Všichni občané v minulých letech obdrželi I.D. karty. Informace na kartách jsou napojeny na Kontrolní datovou počítačovou síť, se spojením na oddělení daní a orgány policie. Časopis Time si všímá aspektu Velkého Bratra u thajských identifikačních karet:

 

Jako nově příchozí do světa počítačů, thajská vláda byla překvapena a polichocena minulé léto, kdy získala ocenění od Smithsonova institutu a časopisu Computerworld a stala se tak "hrdinou informačního věku"... Technokraté mohou obdivovat systémy, jako je ten bangkokský, který do roku 2006 bude mít uložena aktuální data na 65 milionů Thajců v jedné, integrované počítačové síti. Ale zastánci lidských práv jsou zděšeni.

 

Simon Davies, australský odborník na podobnou technologii a člen pozorovací skupiny Privacy International, říká, že bangkokský program, který vyhrál výše zmíněnou cenu je potenciálně "jedním z nejrepresivnějších dozorných systému, které svět vůbec viděl."

 

Thajský databázový systém o populaci - největší svého druhu - se stal symbolem alarmujícího trendu... Některé největší počítačové firmy začaly prodávat vládám zemí Třetího světa systémy, které mnohem více útočí na soukromí občanů než je to možné u nich doma. V některých případech, ačkoli nemusí být nutně thajské, jsou vládám prodávány počítače, které mají obrovský potenciál ke zneužití...

 

Nové thajské I.D. karty jsou podporovány počítačovým systémem za 50 milionů dolarů, který může umožnit vládě Velkého Bratra vytvořit sbírku dokumentů, která jí řekne vše, co potřebuje o komkoli vědět." (13)

 

V článku je dále uvedeno, že tato americká technologie je nyní zaváděna v Jižní Africe a Izraeli pro kontrolu osob, které vláda podezřívá, že by mohli působit problémy.

 

Time také říká, že "Guatemala, kde čety smrti byly spojovány se stovkami poprav bez soudů a zmizení, na začátku 80. let nakoupila počítačový dozorný software z Izraele." (14)

 

V časopise se dále praví, že high tech korporace se snaží o co největší zisk. "Očekává se, že Taiwan podepíše kontrakt v hodnotě 270 milionů dolarů na svůj vlastní informační systém o občanech. Mezi nabízejícími firmami je Unisys, Digital Equipment Corp., NEC a ICL." (15)

 

Rusko: Z časů Lenina a Stalina má Rusko národní (nebo celosovětský) identifikační systém pro své zotročené občany. Ale nyní, s vynálezem počítačů a globálního Internetu, jsou kremelští šéfové policie a špiclů nadšeni. Denně úzce spolupracují se svými protějšky ve Spojených státech na integraci Ruska a jeho tak zvaných nezávislých sousedních republik do univerzálního systému.

 

FBI si otevřela kancelář v Moskvě a nyní tam přidělila své špičkové agenty. To je vůbec poprvé, co si FBI otevřela svou kancelář na území cizího státu. (Ředitel Louis Freeh evidentně zapomněl, že FBI je federální, nikoli globální policejní agentura.)

 

"Americká FBI laskavě vyhověla naší žádosti o pomoc," řekl Sergej Stěpašin, šéf ruské kontrarozvědky. FBI nyní cvičí ruské policisty na své Akademii FBI v Quanticu, Virginia. Mezitím CIA hostí ruské agenty KGB ve svém ústředním komplexu v Lanley, Virginia, zatímco ministerstvo obrany přivezlo desítky tisíc příslušníků speciálních jednotek do Spojených států na "antiteroristický" výcvik. Ruští vojáci byli vyfotografováni ve Fort Drum, New York; Ft. Hood, Texas; Fort Polk, Louisiana a na dalších místech (16).

 

Na své návštěvě hlavního města Slovenska, které bylo součástí Východního bloku, si ředitel FBI Freeh chválil spolupráci mezi Východem a Západem při potírání zločinnosti. "Svět se stává menším a potřeba policie pracovat společně je čím dál důležitější," prohlásil Freeh. Freeh poukázal na přetrvávající problém "extrémistických skupin", což je prý jeden z příkladů, kde je nutná mezinárodní spolupráce." (17)

 

Na desetidenní cestě po zemích Východní Evropy Freeha doprovázeli: šéf americké Protidrogové agentury (DEA = Drug Enforcement Agency), ředitel Tajné služby (Secret Service) a zástupce tajemníka finanční správy (18).

 

Velká Británie: V roce 1994 vláda premiéra Johna Majora, evidentně na příkaz Iluminátů, náhle zahájila celonárodní propagandistickou kampaň, jež měla přesvědčit britské obyvatelstvo přijmout computerizovanou síť identifikačních karet. V londýnském Daily Telegraphu se ministerský předseda snažil čtenářům vsugerovat myšlenku, že navrhovaný systém by mohl sehrát důležitou roli v "boji se zločinem". Kromě toho Major tvrdil, že síť I.D. karet se bude těšit "podpoře široké veřejnosti." (19)

 

Krátce potom kabinet oficiálně oznámil, že Angličanům budou "smart I.D. karty vydány do roku 2000." Jak uvedly noviny The Guardian: "Kabinetu již byla ukázána první smart I.D. karta, kterou bude britská vláda vydávat občanům... karta může nahradit řidičský průkaz, cestovní pas, důchodovou knížku a zdravotní kartu každé osoby... a bude používat biometriku a hesla." (20)

 

Avšak růžové plány vlády na povinné zavedení systému identifikačních karet se zřejmě nesetkaly s "širokou podporou veřejnosti", jak se ministerský předseda chlubil. Místo toho, podle The Daily Mail, Britové způsobili politikům na čele vrásky - "vzbouřili se," oznamovaly noviny. Z obav před reakcí veřejnosti, ministři vlády spěšně oznámili, že tento systém I.D. karet bude pouze "dobrovolný", nikoli nucený. (Ale jakmile jednou vláda strčí nohu do dveří, kdo bude věřit této pohádce o "dobrovolnosti" systému I.D. karet?" (21)

 

Francie: Země, která v tomto století prodělala vojenskou invazi během dvou světových válek, je bohužel opět vystavena vnějším útokům. Tentokrát je to tichá invaze prohnaných organizátorů globální sítě LUCID. Podle Dr. Jean-Paula Creusata a Anthonyho Halarise, konstruktérů sítě LUCID, byl vybrán francouzský Interpol, mezivládní policejní agentura, aby "demonstroval uskutečnitelnost a praktičnost systému LUCID pro kriminální policii." (22)

 

Pokud někdo z čtenářů pochybuje o tom, že projekt LUCID je součástí konspiračního plánu a že je rozšířen na všech kontinentech, potom čtěte, co Creusat a Halaris říkají o roli Interpolu při realizaci systému LUCID:

 

INTERPOL byl pod názvem Mezinárodní komise kriminální policie (ICPO), jako nevládní organizace, založen v září 1923 ve Vídni. Organizace byla rekonstituována a její ústředí bylo roku 1946 přemístěno z Vídně do Paříže. Současné jméno, ICPO-INTERPOL, bylo přijato v roce 1977 po posledních úpravách pravidel jeho fungování ve švédském Stockholmu. V současné době INTERPOL jedná jako mezivládní organizace a její ústředí se nachází v Lyonu, ve Francii. Generálním tajemníkem je pan Raymond E. Kendall. Interpol hraje klíčovou úlohu jako ústřední velení pro společné úsilí národních institucí na prosazování zákona všech 174 členských zemích. Činnost Interpolu je financována příspěvky členských států. Členské státy se zavázaly zajišťovat a podporovat nejširší možnou vzájemnou spolupráci mezi všemi policejními autoritami v mezích zákonů, existujících v 174 členských zemích a v duchu Všeobecné deklarace lidských práv (OSN). Úkolem dneška je zakládat a vyvíjet speciální projekty, které účinně přispějí k potlačování a prevenci mezinárodního zločinu. Jedná se o následující speciální projekty:

 

* zřízení strukturovaného a koordinovaného systému pro sběr a zpracování informací;

* použití tohoto systému pro výměnu informací mezi národními službami pro účely vedení vyšetřování a

* technické studie a návrhy, které by umožnily národním službám přizpůsobit jejich taktiky a strategie. (23)

 

Creusat a Halaris pokračují:

 

Interpol poskytuje hlavní komunikační spojení mezi členy policejní komunity dané země a s jejich protějšky v ostatních členských zemích. Účast USA v Interpolu začala v roce 1938 po jejím schválení americkým Kongresem a jmenováním hlavního státního zástupce jako oficiálního reprezentanta pro tuto organizaci. Během 2. světové války byla činnost Interpolu přerušena, obnovena byla v roce 1947. Hlavní státní zástupce v roce 1958 jmenoval tajemníka Státní pokladny jako reprezentanta USA v Interpolu a v rámci Státní pokladny byla založena Americká národní ústřední kancelář (USNCB = US National Central Bureau). Bylo dohodnuto, aby hlavní státní zástupce byl stálým zástupcem v Interpolu a tajemník Státní pokladny jej v jeho nepřítomnosti zastupoval.

 

USNBC funguje díky společnému úsilí federálních, státních a místních úřadů pro dodržování zákona. Programy a iniciativy, jako např. State Liaison Program (program styku se státem) a kanadský Interface Project, rozšiřují rozsah vyšetřovacích zdrojů zahrnutím mezinárodní komunity, a tvoří tedy nedílnou součást úsilí o vypořádání se s problémem mezinárodního zločinu. Pod programem styku se státem se zřídí úřad uvnitř jejich vlastní policejní komunity, která bude sloužit jako spojení s USNBC. Mezinárodní vedení, vyvinuté během vyšetřování zločinů, prováděných státními nebo místními jednotkami, může být provozováno prostřednictvím styčné kanceláře (Liaison Office) a žádosti o kriminální vyšetřování ze zahraničí jsou usměrňovány přes příslušnou styčnou kancelář nebo místní agenturu. Všech 50 států (Unie) nyní participuje na styčném programu, který je koordinován zástupcem od státní policie. USNBC má dvě pomocné kanceláře, které slouží pro efektivnější zjišťování potřeb amerických teritorií. Pomocné kanceláře jsou umístěny v San-Juan, Puerto Rico; a v Pago Pago, American Samoa (24).

 

Skrytá role Národní bezpečnostní agentury

 

Potom jsme objevili, že - podle organizátorů projektu LUCID - Paříž, Francie - sídlo globální policejní agentury známé jako Interpol, "hraje klíčovou roli Ústředního velení společného úsilí národních agentur pro dodržování zákona, jejich 174 oficiálních policejních orgánů členských států." (25)

 

Spojené státy, prostřednictvím ministerstva financí a spravedlnosti, koordinují svoji činnost s Interpolem při provozování svého poslání světového policajta.

 

Věřím však, že to je Národní bezpečnostní agentura (NSA), kdo financuje a diriguje celou tuto šarádu. Jsem přesvědčen, že Interpol je jednoduše organizačním nástrojem globalistů. To samé můžeme říci i o další nově zřízené super-zpravodajské agentuře, zvané Europol (26). Ale zatímco Interpol může sloužit dočasně jako "Ústřední velení", potom Ilumináti předají velení legiím poskoků, rozmístěným po celém světě, přes jejich obří aparát, známý jako Národní bezpečnostní agentura, se sídlem ve Fort Meade, Maryland.

 

Spojené státy jsou ve skutečnosti jediným národem s technologickým know-how a bohatstvím, potřebným pro zřízení Antikristova aparátu, vševidoucího oka. Jsme zemí, která vynalezla elektrickou síť, počítač, mikročip, laser a Internet. Nyní na seznamu přibyde LUCID.

Spojené státy: Zatímco lidé všech národů na zemi jsou lákáni do sítě LUCID, jako součásti "Univerzálního pohybu", nadvláda USA je klíčovým momentem plánu Iluminátů na vybudování kontrolního systému, z něhož nebude úniku - sítě LUCID. To je také důvod, proč všichni, od senátorky Kay Bailey Hutchisonové (Texas) po senátorku Dianu Feinsteinovou (Kalifornie), vykřikují abychom přijali zákony na povinné zavedení národních I.D. karet, propojených do globální počítačové sítě. Jinými slovy, manipulovaní politici na obou stranách spektra - Republikáni i Demokraté - intenzivně agitují pro systém LUCID.

 

V roce 1996 texaská senátorka Hutchisonová předložila Senátu návrh zákona č. 999 (což je obráceně 666!) pro povinné zavedení federálních I.D. karet. Její liberální protějšek, senátorka Feinsteinová řečnila na Capitol Hill a dělala prohlášení pro tisk o rok dříve, v roce 1995, kdy volala po zavedení něčeho, co může být popsáno jedině jako Šelma 666, Univerzální systém kontroly lidí.

 

Ve vlivných politických novinách Washingtonu, D.C., byla Feinsteinová citována, jak naléhá, aby byly zavedeny I.D. karty s biometrickou identifikací, metodou snímání obrazu oční duhovky, "s databázovou podporou." (27)

 

Senátorka, která teprve před několika lety, v roce 1992, bušila do politického komentátora Patricka Buchanana a dalších konzervativců za to, že chtěli zarazit ilegální přistěhovalectví, v roce 1995 udělala náhle dramatický obrat. Vysvětlovala, že zoufale potřebujeme síť I.D. karet; jenom ona, vysvětlovala naléhavě, může "vyřešit krizi ilegálních přistěhovalců!" Na otázku, "Nemohli bychom si tento návrh prostudovat později ?" kategoricky odpověděla, "Ne, musíme to udělat nyní a rychle!" a dodala:

 

Neměli bychom jednoduše přijít hned s jednoduchým integrovaným systémem, který by vyžadoval, aby všichni občané obdrželi v rozumné době nové dokumenty a každý měl povinnost si tento dokument (I.D. kartu) nechat každý rok zaktualizovat...?" (28)

 

V interview pro Roll Call to senátorka Feinsteinová řekla pěkně naplno. Byla však stručná: "Nová I.D. karta by byla vyrobena pokročilou, vysokou technologií s mikročipem, magnetickým čárovým kódem, záznamem klasu, vzorem sítnice, digitálně kódovaným otiskem prstu a digitální fotografií." (29)

 

Horší než za Hitlera nebo Stalina...

 

V porovnání s návrhy Hutchisonové, Feinsteinové a mnoha dalších politiků establishmentu, byli Hitler a Stalin hodní strýčkové. Konec konců, Adolf Hitler musel neúnavně pracovat, aby pomocí staromódních identifikačních metod - jako je tetování a dokumenty - zjistil a lokalizoval své židovské a křesťanské nepřátele. A Stalinovi komunističtí komisaři měli nevýhodu v tom, že své oběti sovětských gulagů museli hledat v nespolehlivých záznamech.

Když si představíme, jakou neobyčejnou mocí budou tyrani zítřka vládnout, jakmile bude systém LUCID pevně zaveden, musí nás jímat hrůza. Kdyby byli naživu, jak závistivě by Hitler a Stalin zírali na všechny ty technické zázraky, které mají k dispozici dnešní verze jejich neblaze proslulých hrdlořezů v černých holínkách !

 

Možná to nejlépe vystihl ředitel FBI Louis Freeh po svém jmenování do funkce v roce 1993. Když narážel na neuvěřitelně široké pole computerizovaných kontrolních a bojových zařízení, dostupných federální policii, Freeh kladl důraz na spolupráci a týmovou práci mezi jeho FBI a ostatními policejními orgány. Přitom cynicky poznamenal, "Půjčujme si své hračky navzájem."

 

 

 

 

KAPITOLA 9.

 

Silikonová chobotnice: Lidé lapeni do elektronických klecí

 

"Existuje plán na zavedení Nového světového řádu v Americe," píše Dwight Kinman ve své knize The World's Last Dictator. Ve skutečnosti, říká Kinman, "je Nový světový řád kódovým jménem pro jednosvětovou vládu." (1)

 

Tento plán, dodává, "získává moment a zrychlení utrženého nákladního vlaku:" (2)

 

Za tímto plánem stojí mocné, globální megasíly, které vyvíjejí neúprosné a neúnavné úsilí na zřízení vlády nad celým světem do roku 2000. Věří, že svůj cíl mají již na dosah ruky a připravují se na svůj konečný úder (3).

 

Jsem přesvědčen, díky hoře důkazů, že Dwight Kinman má pravdu. Skrytý plán na zřízení jediné celosvětové vlády je těsně před svým završením. Ale jestliže tomu tak je, proč se o tom nehovoří ve sdělovacích prostředcích? Proč jsou Američané tak hanebně nevědomí a tak bolestně slepí k tomu, co se děje? Proč nejsou více vylekaní ze ztráty své osobní svobody a soukromí, která vyplývá z pokračujícího růstu technologických řetězů Velkého Bratra ?

 

Není to pouze síť LUCID, její vzdálené senzory, její Univerzální biometrická karta a budoucí implantovatelný biočip, o čem mluvíme. Velký Bratr má v říši Černé vědy mnoho dalších nástrojů, které jsou stejně útočné, jako tento systém. Dr. Peter Ruckman, ve své vynikající knize Black is Beautiful, vyjmenovává některé znepokojivé, pokročilé technologie, s nimiž se experimentuje:

 

Tato nová banda barbarů - stejně jako nějaký pohanský čarodějný doktor u starých Aztéků - jsou zcela zabraní do: genetických experimentů, jednoduché fáze, přepisu kódu DNA, mikrovlnného záření, převrácené a efektivní hmotnosti tenzorových bodů, mikro-pyramidových struktur v plátcích mědi, iontových krystalických struktur, měničů theta vln, zpracování videa, sítě silových bodů Země, fluxonů, spinorů, skalárů, ULF efektů na biologické systémy a fázových vztahů ve vlnovém pohybu radiových frekvencí (4).

 

Proč je velká většina Američanů tak nevědomá o elektronických klecích, které pro ně připravují a o rýsující se ztrátě našeho drahocenného dědictví ústavních práv ?  Jeffrey Baker, v knize Cheque Mate: The Game of Princes, píše:

 

Amerika oněměla, otupěla a utišila se do stavu polovědomého bytí. Stali jsme se "Stepfordovým národem". Díváme se, aniž bychom viděli. Posloucháme, aniž bychom slyšeli. Žijeme, aniž bychom cítili. Jak to vyjadřuje parafráze nedávné reklamy - "Upadl jsem a nechci už vstát." (5)

 

Marlin Maddoux, který založil svou vlastní rozhlasovou síť a jehož konzervativní, křesťanská "talk show" Point of View je denně poslouchána na 300 rozhlasových stanicích, věří, že problém leží v trvalé přehradě propagandy a špatně informujících médiích. Své svobodné a proamerické vysílání začal poté, co nemohl najít žádné pravdivé programy v kontrolovaném éteru.

 

"Někdo už musí promluvit! Někdo musí lidem ukázat cestu, jak čelit propagandě," rozhodl. "Už nemohu déle stát stranou." (6)

 

Dr. Peter Ruckman, dobře známy pastor z Pensacoly, Florida, který je autorem desítek vynikajících knih a specializuje se na obranu Bible krále Jakuba před útoky nevědomých , tzv. "intelektuálů", rovněž označil sdělovací prostředky jako překážku bránící Američanům v získávání přesných a pravdivých informací. Nazývá to "Zpravodajskou oponou médií:"

 

Od roku 500 do roku 1996 existovala mezi Vatikánem a Římem "Purpurová opona". Mezi Ruskem a okolním světem byla v letech 1945 až 1992 zase "Železná opona" a nad Čínou dosud existuje "Bambusová opona"... Ale v roce 1996 je to "Zpravodajská opona médií", která brání 200 milionům americkým občanům, aby se dozvěděli, co se skutečně děje před jejich nosy... Co Life, Time, Look, Newsweek, USA Today, CBS, NBC, ABC, CNN, US News and World Report, Fortune, Omni a časopis National Geographics (plus 500 deníků) dělají, místo toho, aby podávaly zprávy? Nemuselo to být osudné, když za šedesát let se ani jednou nezmínily o totální a úplné destrukci všech občanských práv, které nám zaručuje Ústava ?  (7)

 

Obludná silikonová chobotnice

 

Je politováníhodné, že v dnešní Americe, navzdory dlouhé tradici ústavních práv, apatické obyvatelstvo si není vědomo současného nebezpečí. Děsivý behemot se vynořuje z hlubin skrytého amerického SS establishmentu. Jako obrovská a obludná silikonová chobotnice, Projekt LUCID, roztahuje svá zlověstná a děsivá high tech chapadla. Zástupy nic netušících, beznadějných obětí budou brzy obklíčeny a rozdrceny novým policejním státem Velkého Bratra. Kdo z nás může uniknout z elektronických klecí, které jsou nyní připravovány pro celé lidstvo ?

 

Mocnosti, které daly příkaz k vybudování takového kontrolního systému, jistě nikoho nenechají uniknout. Ředitel CIA John Deutsch, člen globalistické Rady pro zahraniční vztahy (CFR), nedávno navrhnul vytvoření "Centra pro technologie informační války", které by mělo být zřízeno v sídle Národní bezpečnostní agentury ve Fort Meade, Maryland (8). Ve skutečnosti věřím, že Deutsch narážel na vytvoření sítě LUCID s přidruženými dozornými sítěmi, projektu, který je již v pokročilém stádiu realizace.

 

Zbigniew Brzezinski, bývalý poradce pro národní bezpečnost v Bílém domě za prezidenta Cartera a Rockefellerův důvěrný přítel, předpověděl příchod něčeho, co nazýval "Technotronickým věkem." Prostřednictvím počítačů, psal Brzezinski ve své knize Between Two Ages, budou lidské životy a záležitosti neustále a podrobně sledovány:

 

Brzy bude možné uplatňovat téměř nepřetržitý dozor nad většinou osobních informací o občanech. Tyto soubory budou neustále a okamžitě dostupné úřadům (9).

 

Zní to jako přesný popis života pod bedlivýma očima sítě LUCID, že ?

 

Čarodějové při práci: mozkové implantáty

 

S příchodem implantovatelného biočipu se kybernetický systém LUCID rychle stane "přímou cestou" k totálnímu zotročení lidí policií Velkého Bratra pomocí kontroly vědomí. V Microwave News je citován Craig McCaw, jehož Communications Corporation je celulární telefonový gigant, který navrhuje, aby FCC rezervovala určité pásmo rozhlasového spektra pro implantáty stejným způsobem, jako je tomu u rozhlasovéých, televizních nebo kabelových signálů. Jelikož McCawovo korporační impérium bylo nyní koupeno a připojeno ke kolosu AT&T, nelze se na komentář pana McCawa dívat jako na science fiction. Komunikační čarodějové tvrdě pracují na tom, aby to bylo možné.

 

Andrew Kuper v článku s názvem "Celulární sen AT&T za 12 miliard dolarů", uveřejněném v časopise Fortune, nám poskytl tento dramatický a hluboký pohled:

 

Craib McCaw patří k lidem, kteří se vší vážností navrhují, že by Federální komunikační komise (FCC) měla rezervovat část spektra pro telepatickou komunikaci, která by byla umožněna mozkovými implantáty, o nichž předpokládá, že jednoho dne budou existovat (10).

 

Kuperova slova, "...Mozkové implantáty, o nichž předpokládá, že jednoho dne budou existovat," vyžadují komentář. Ve skutečnosti nevědomý Kuper netušil, že se pan McCaw nezmiňoval o Americe v 21. století, nějaké budoucí epoše, vzdálené od nás desítky let. Věřím, že to myslel tak, jak to řekl - že by FCC měla tento proces nastartovat nyní a spočítat, jak rozdělit frekvenční spektrum pro umožnění telepatické komunikace, jíž by zprostředkovaly mozkové implantáty, které se nyní testují na živých, lidských pokusných králících.

 

Jsou mozkové komunikační přístroje a vysílače - biočipy - skutečně chirurgicky implantovány lidským bytostem? V předchozích kapitolách jsem již na toto téma narazil. Další informace se můžete dočíst v knize Roberta Naeslunda, která nyní způsobuje rozruch v Evropě. Zde jsou nějaké informace, které jsem obdržel o této nové, odhalující, Naeslundově knize:

 

Kniha When the State Rapes, od Roberta Naeslunda, upoutala pozornost na celém světě. Obsahuje rentgenové fotografie, ukazující lidské lebky s různými implantáty. Jsou zde také ukázány injektovatelné vysílače, stejně jako množství starších lidí v Naeslundově rodném Švédsku, kterým byly tyto vysílače injektovány do žil.

 

Naeslund říká, že vysílače produkují radiové vlny, které navozují amnézii a oslabení imunitního systému, což činí starší lidi náchylnými k nemocem.

 

"Nelidské napojování starších, bezbranných lidí, bez jejich vědomí, na počítače se dělo během posledních deseti let, " píše Naeslund. Říká, že existuje mnoho důkazů o "postupu směrem k technokratické společnosti, která se bude řídit novými společenskými normami, které budou plodit nelidskost... Jako přirozený důsledek těchto snah byly tajně, bez vědomí veřejnosti, vyvinuty skryté systémy pro dozor, schopné řídit a sledovat neurologickou činnost mozku..." (11)

 

Teorie systémů: okultní technologie moci

 

Computerizace všech aspektů života, zvláště finančních záležitostí lidí a národů, je to, co nakonec Iluminátům umožní shromáždit neuvěřitelný arzenál technologických zbraní. Tyto zbraně jsou nyní používány k útokům proti hrstce lidí na celém světě, kteří se dosud brání spiknutí. Použitím svého ohromného množství peněz a kapitálových zdrojů, kombinovaným s politickým vlivem, byli spiklenci schopni svět těsněji spojit v mozajku computerizovaných a televizních masmédií a výměny informací. Ale jak jedna z autorit, Robert Lillienfeld, poznamenala ve své zajímavé knize The Rise of Systems Theory, takový svět "bude znamenat konec rozmanitosti a svobody, homogenizaci zeměkoule pod nadvládou člověka - nebo spíše pod nadvládou nepočetné, ale mocné elity." (12)

 

Zajímavou věcí je, že podstatou systémová teorie, kterou Lillienfeld ve své knize, publikované již zhruba před patnácti lety, vysvětluje, je v podstatě, jak jsem zjistil, okultní technologie moci (13). Lillienfeld varuje, že pokud finanční a politická elita v příštích letech zneužije teorie systémů, "byrokracie a centralizace se stane příkazem dne." Výsledkem bude, že nižší třídy, masy lidí, budou "svobodné", ale ne ve smyslu, jak dnes svobodu definujeme.

 

Místo toho se masy budou moci svobodně podrobit vyšším autoritám, budou moci svobodně s nimi držet krok. V takovém systému ovšem ti, kdo krok držet nebudou, kteří odmítnou spolupracovat s pány, kteří řídí computerizovanou byrokracii, nemohou být tolerováni. Ti se musí stát psanci a rebely, kteří budou pronásledováni a vyhnáni ze společnosti Nového věku.

 

Spiklenecké skupiny, které jsem demaskoval ve svých předchozích knihách, byly schopny uchvátit neuvěřitelnou moc skoupením a ovládnutím propracovaných počítačových systémů, zvláště databank historií provedených finančních transakcí. Prostřednictvím své kontroly vlád rovněž získali "vlastnictví" computerizovaných systémů, které používají justiční a vyšetřovací orgány a špionážní agentury. Například databanky NSA, CIA a FBI se neustále zvětšují triliony bitů uložených informací. Soukromí v Novém věku informačních technologií bude něco, čeho si budou moci cenit a z čeho se bude moci těšit jen hrstka vyvolených, kteří budou schopni tyto počítače, řídící svět, ovládat, a o nichž nebudou v jejich databázích záznamy.

 

Organizace X

 

Spiknutí využívá společenské zdroje, stejně jako technické. Před několika lety informační bulletin Intelligence Digest uveřejnil malou brožuru s názvem Organization X, kde se píše o existenci konspirační skupiny, jak jsem ji popsal já:

 

Naše vyšetřování odhalilo různorodou skupinu (Organizaci X), která má kontakty po celém světě. Zdá se, že tato skupina věří, že je natolik silná, že si může dovolit využívat komunismus bez nebezpečí, že ji komunisté nakonec zničí; a že si může dovolit využívat homosexuální hnutí (které je velmi mocné) bez úpadku civilizace.

 

Zdá se, že si myslí, že může využívat drogového podsvětí ke svým cílům, aniž by do toho byl zatažen její vlastní personál; že může využívat sexuálních úchylek bez důsledků pro ně samé; a že může dlouhodobě využívat organizovaného zločinu bez nebezpečí pro struktury, které věří, že vládnou.

 

Během let tato skupina získala podporu nespokojených intelektuálů, těch, kteří mají zášť proti starému uspořádání společnosti, lidí ve finanční tísni a jedinců s vadami charakteru. Koupila si rozhodující vliv v mocných publikačních společnostech, ve filmovém průmyslu, finančních domech a v dalších institucích. Věnovala nesmírnou pozornost detailům, aby měla pod kontrolou životně důležité věci v každé sféře.

 

Tiše vedli špatně placené státní úředníky do riskantních podniků, které vyžadovaly peníze. Získávali si popularitu zaujímáním významných míst ve sportu, umění a v charitativních organizacích. Cílem této skupiny je získat absolutní moc...

 

Tato síla, kterou můžeme nazývat "X", je těsně koordinována. Je to jedna mysl; je to ovládání nesmírných zdrojů; je přesvědčená, vášnivá, efektivní a smrtelná. Bojí se pouze jediné věci: veřejného mínění. Snaží se je řídit a zastaví každého, kdo by je chtěl vyburcovat.

 

Vůdci této skupiny zaujímají nejvyšší a nejváženější místa a obyčejný člověk by těžko uvěřil, že tito kultivovaní a ušlechtilí lidé, s nimiž se setkávají v Bílém domě... mají přímé kontakty s vedením těch nejničemnějších zločineckých skupin v San Franciscu, Marseilles nebo Glasgowě.

 

Organizace X, říkají redaktoři Intelligence Digest, nikdy nebude vyšetřována vládami. Autority se bojí vyšetřovat příliš zblízka. Co víc, vláda, která by se o něco takového pokusila, by nepřežila, protože každý nástroj propagandy by byl použit na to, aby ji zničil. Přesto analytici z Intelligence Digest věří, že silné veřejné mínění, pokud by se je podařilo vyburcovat, může zničit konstrukci spiklenců z Organizace X. Jiná cesta není, tvrdí.

 

Zastrašovací kampaně a umlčování

 

Sdělovací prostředky v demokratickém světě rozhodně nikdy neodhalí kořeny spiknutí. Těch několik statečných mužů a žen, kteří nají odvahu a smělost pokusit se odhalit toto spiknutí a jeho strůjce, se nevyhnutelně stává obětí zlomyslných, špinavých, štvavých, dezinformačních a zastrašovacích kampaní. Pokud všechny pokusy takovou osobu zdiskreditovat selžou, je použito vraždy, atentátu nebo únosu k umlčení těch, kteří mají odvahu demaskovat nejcitlivější části plánu spiklenců.

 

Jsem si vědom moci, jakou má bratrstvo Iluminátů, aby mohlo poškodit mě nebo mé dobré jméno nebo moji rodinu. Nebýt toho, že věřím ve Všemohoucího Boha, který mě chrání a dohlíží na mě, byl bych i já naplněn strachem a neustále bych se ostražitě ohlížel přes rameno, jestli mi nehrozí nějaké nebezpečí. Ale já nejsem ani vylekán, ani zastrašen těmito muži a jejich patolízaly. Věřím, že napsání a vydání mých knih je důkazem toho, že na mě dává pozor Bůh. Uvědomuji si neomezené zdroje spiklenců, ale jsem vděčný mnoha přátelům a kolegům, o nichž vím, že by ochotně stáli za mnou, kdyby establishment proti mě rozpoutal kampaň kvůli odhalení projektu LUCID.

 

"Říjnové překvapení" potvrzeno

 

Zatímco média establishmentu na Západě jsou příliš vyděšena a bojí se narušit bezpečnostní síť Iluminátů, ze zemí a systémů, které vzdorují spiknutí, se ozývá mnoho varovných hlasů. Například Abdul Hassan Bani-Sadr, první prezident Islámské republiky Írán a umírněný politik, který vedl íránskou vládu v době, kdy na ambasádě USA byla držena americká rukojmí, napsal v roce 1991 zasvěcenou knihu, která se dotýkala moci celosvětového spiknutí Iluminátů a jejich činnosti v zahraničních vládách.

 

Bani-Sadr potvrdil, že existoval plán s názvem "Říjnové překvapení" vedoucího Reaganovy předvolební kampaně Williama Caseye - který se později, za Reaganovy administrativy, stal ředitelem Ústřední zpravodajské služby - a dalších na osvobození amerických rukojmí. Plán spočíval ve zpoždění osvobození rukojmí, dokud Reagan nevyhraje volby a nebude inaugurován.

 

Bani-Sadr, který poté, co upadl v nemilost Ajatoláha a stal se neoblíbeným v náboženských kruzích, odešel do exilu, na tiskových konferencích, kde obhajoval svoji knihu "Rozhodl jsem se mluvit: Írán, revoluce a tajné dohody se Spojenými státy", tvrdil, že existuje zvláštní skupina neznámých mužů, kteří jsou schopni řídit světovou zahraniční politiku ze svých vlastních, nezávislých "mocenských center". Tito muži, řekl, nemusí ke své práci využívat vládní organizace nebo diplomatické kanály, ale mají svoji vlastní síť a agenty v hlavních a důležitých městech po celé zeměkouli.

 

Média ve Spojených státech rozpoutala nechutnou kampaň a vykreslila Abdula Bani-Sadra jako podivínského blázna, aby jeho knihu zdiskreditovala. Ale jeho úvahy byly potvrzeny mnoha dalšími autory, kteří sami toto spiknutí v minulých letech objevili a studovali.

 

Vůdci spiknutí v pozadí

 

Další muž, který vrhnul určité světlo na světové spiknutí, je méně důvěryhodný než Bani-Sadr. Tento muž, zesnulý Erich Honecker, byl komunistickým vůdcem Východního Německa. Když byl v exilu, tak Honecker řekl, že jeho komunistický režim byl v roce 1989 svržen "rozsáhlým komplotem, jehož vůdci jsou zahaleni tajemstvím."

 

Honecker také varoval: "Nyní jsme - a to je pravda - na cestě k Čtvrté říši, říši, v níž je skutečným vládcem, který v rukou třímá otěže moci, kapitál (peníze)."

 

Svádí nás to k pokušení nevěřit opovrženíhodnému muži, jako je Honecker, když činí narážky na rozsáhlý komplot s chamtivými vůdci spiknutí, skrývajícími se dosud někde v pozadí, kteří nás nedobrovolně strkají do strašné Čtvrté říše. Konec konců, Honecker je přece muž, jehož obávaná tajná policie Stasi zakládala spisy na miliony občanů, muž který nařídil pohraniční stráži střílet po Východních Němcích, kteří se snažili emigrovat z této komunistické země přelezením Berlínské zdi. Ale jeho domněnka o rozsáhlém komplotu mi připadá pravdivá.

 

Pro Honeckera by přece bylo snadné svalit jednoduše vinu na machinace takových politiků, jako je německý kancléř Helmut Kohl, dále americký prezident George Bush nebo sovětský vůdce Michail Gorbačov. Tito tři proslulí, světoví vůdci si rozhodně nedělali výčitky svědomí - a ani nemuseli - kvůli tomu, že byl Honecker odstaven. A tak si Honeckerův popis neznámých vůdců spiknutí, kteří číhají v pozadí, aby ve vhodném okamžiku založili Čtvrtou říši, zaslouží naši pozornost.

 

Nová skupina služebníků světu

 

Bani-Sadrův popis konspirační skupiny s jejími "centry" po celé zeměkouli odpovídá skutečné organizaci Iluminátů. Co víc, kryje se se dvěma prominentními okultními skupinami, zapojenými do světového spiknutí - Lucis Trust a World Goodwill. V knize organizace Lucis Trust, Serving Humanity, najdeme, že hlava konspirační chobotnice - New Group of World Servers (Nová skupina služebníků světu), což je kódová fráze Lucis Trustu pro elitu Iluminátů, je decentralizovaná, očím skrytá skupina, kterou je tudíž těžké odhalit a bojovat s ní:

 

Nová skupina služebníků světu není organizace. Nemá ústředí, ale pouze služební jednotky po celém světě... Má pouze v každé zemi své služebníky (14).

 

Zapamatujte si prohlášení Lucis Trustu, že Nová skupina služebníků světu (NGWS) "není organizace". Je to však pouze tenký pláštík, který má oklamat nevědomou veřejnost.

 

Ve skutečnosti v té samé příručce, Serving Humanity, na straně 299 čteme, že NGWS "by se měla stát a stane se silným sjednoceným světovým společenstvím." Na straně 298 je nám řečeno, že cílem této vůdčí skupiny je "poskytovat centrum světla pro svět lidí"; a na straně 306 autor odhaluje, že jejich záměrem je "zřídit v každé zemi, a nakonec v každém větším městě, ústřední byro." (15)

 

Zjistili jsme, že práce této skryté elity rovněž zahrnuje propagandu. Ta je realizována pomocí pamfletů, osobních kontaktů a korespondence, prostřednictvím přednášek a diskusí (16). Využívají také hromadných sdělovacích prostředků: "pokud jde o využití tisku... postupujte co nejaktivněji a co nejsvědomitěji... protože ten je pro lidské bytosti nejdostupnější." (17)

 

S námi ovládanými sdělovacími prostředky a volným přístupem k vládním autoritám, poznamenává Serving Humanity, bude elita schopná uplatňovat svou moc okamžitě, když vyvstane potřeba:

 

Budou schopni kdykoli zaktivizovat takovou váhu myšlenek a tak významný názor veřejnosti, že budou moci rozhodujícím způsobem ovlivňovat světové záležitosti (18).

 

Stanoviště ústředního velení

 

To samozřejmě vyžaduje gigantickou síť organizací a skupin, koordinovaných z nějakého místa ústředního velení. Ale zároveň je třeba neustále udržovat mýtus, že takové aktivity nejsou centrálně řízeny a kontrolovány, že se to děje spontánně, jako odezva na názor informované veřejnosti. Pravda však bude zcela opačná, jak odhaluje kniha Alice Baileyové, "Jednou z podstatných podmínek, jež musí členové této skupiny plnit, je, že... musí pracovat za scénou, jak to dělají Vznešení." (19) ("Vznešení" jsou duchovní vůdci, nebo, jak je nazývá Bible, ďáblové!)

 

Jedině zastíráním svého plánu, zůstáváním v pozadí a udržováním schopnosti přijatelně popřít, že taková globální, hierarchicky řízená organizace existuje, mohou Ilumináti dokončit svůj úkol. V Serving Humanity najdeme tento cíl definovaný následovně: "Jejich úkolem je uvést do Nového věku... jedno lidstvo... jeden svět." (20)

 

Nemějte obavy, ačkoli se planeta řítí do katastrofy

 

Na obzoru se rýsují temné bouřkové mraky. Silné větry násilí nabírají rychlost. Pokud jste naplněni Duchem Svatým a máte porozumění, můžete to cítit ve vzduchu. Ti, kdo stojí pevně za Pravdou, a kteří odmítnou pokleknout před Baalem, budou terčem útoků a určeni ke zkáze.

 

Neviditelní mužové, kteří vládnou světu, jsou rozhodnuti nastolit svůj Nový světový pořádek v magickém roce 2000 - s příchodem nového milénia. Představení Projektu LUCID, s jeho technologickou mocí elektronické kontroly, je zlověstným znamením, zvěstujícím příchod velkého chaosu.

 

To naplní proroctví Bible, v němž nás Pán varoval, že tento čas nastane, kdy přijdou samotní obyvatelé pekla a pokusí se zničit Boží lidi:

 

Dáno jí (šelmě) i bojovati se svatými, a přemáhati je; a dána jí moc nad všelikým pokolením, nad jazykem, i nad národem. (Zjevení 13:7)

 

Mělo by to v nás vyvolávat hrůzu a strach? Máme se třást a chvět při vyhlídce na nesvatou válku - Džihad! - kterou proti nám povedou satanské síly Nového světového řádu, vlády Velkého Bratra ?

 

Absolutně ne! Inspirovaný apoštol Pavel napsal: "Nebo nedal nám Bůh ducha bázně, ale moci, a milování, a mysli způsobné" (II. Timoteovi 1:7). Pro věřícího křesťana je strach před zlem v rozporu s jeho přesvědčením. Bible říká, že jsme překonávatelé zla, ne poražení (Zjevení 21:7). Ačkoli můžeme být individuálně slabí, náš Bůh je silný a zvítězí. On je náš štít.

Nechť elitističtí mužové a ženy, kteří se staví proti Bohu a kdož pronásledují pravé vlastence a křesťany, se bojí. Ve skutečnosti oni mají mnoho důvodů ke strachu. Bůh bude jejich soudcem a odmění je po zásluze za jejich nesmírně zlé skutky:

 

Strašlivým pak, a nevěrným, a ohyzdným, a vražedníkům, a smilníkům, a čarodějníkům, a modlářům, i všechněm lhářům, díl jejich v jezeře, kteréž hoří ohněm a sirou, jenž jest smrt druhá. (Zjevení 21:8)

 

Nyní slovo k vlažným pseudo-křesťanům, ďábelským nápadníkům víry, kteří si libují ve velkohubých heslech o "lásce" a "míru" a kteří neustále zakrývají zlé skutky Velkého Bratra a jeho společníků v marné snaze svým podlézáním získat politické a ekonomické výhody. My všichni jsme zamořeni těmito zbabělci a podvodníky v našem středu. Říkám jim toto: Nemyslete si, že můžete uniknout přicházejícímu ohni a chaosu. Svými kompromisy a svým přijímáním Lži jste uzavřeli "smlouvu se smrtí" a "pakt s peklem":

 

A vykonám soud podle pravidla, a spravedlnost podle závaží, i zamete to omylné útočiště krupobití, a skrýši povodeň zatopí.

 

A tak zrušena bude smlouva vaše se smrtí, a srozumění vaše s peklem neostojí; a když předcházeti bude pomsta rozvodnilá, budete od ní pošlapáni. (Izaiáš 28:17-18)

 

Malé skupině přemáhajících - a věřím, že většina z vás, kteří čtete tuto knihu, do této skupiny patří - říkám: Seberte odvahu. Dbejte slov Ježíše Krista: "A nebojte se těch, kteříž mordují tělo, ale duše nemohou zamordovati... Vaši pak i vlasové na hlavě všickni sečteni budou... Protož nebojte se..." (Matouš 10:28-31). A tak vidíme, že Bůh je s námi i časech pronásledování a bolesti. On nás vykoupil svou krví. On Nás miluje. Věř v Něho, který zahání všechen strach. Jenom Věř.

 

 

 

 

Příloha č.1

 

Skryté operace americké Národní bezpečnostní agentury

 

Následující dokument obsahuje důkazy obžaloby Národní bezpečnostní agentury (NSA), Ft. George G. Meade, Maryland (číslo podání 92-0449), které předložil John St. Clair Akwei u soudu ve Washingtonu, D.C. V tomto dokumentu jsou uvedena fakta o struktuře, aktivitách, vlastněných technologiích a skrytých operacích NSA na monitorování jednotlivých občanů. Tento dokument odhaluje znepokojivé pole technologií a programů, zkonstruovaných pro sledování a kontrolu jednotlivců.

 

(Poznámka: Tento dokument byl celý otištěn v časopise Nexus v čísle duben-květen 1996.)

John St. Clair Akwei versus Národní bezpečnostní agentura, Ft. George G. Meade, Maryland, USA (číslo podání 92-0449)

 

1. Poslání NSA a domácí zpravodajské operace

 

* Komunikační zpravodajství (COMINT)

 

Hromadné pokrytí všech druhů elektronické komunikace v USA a ve světě pro zajištění národní bezpečnosti. NSA ve Ft. Meade má od začátku 60. let nejvyspělejší počítače na světě. Technologie NSA je vyvíjena v utajení před soukromými společnostmi, akademickým světem a širokou veřejností.

 

* Signálové zpravodajství (SIGINT)

 

Poslání NSA v oblasti signálového zpravodajství se vyvinulo na program dekódování elektromagnetických vln (EMF) v prostředí pro bezdrátové odposlouchávání a ukládání informací do počítače a sledování osob na principu měření el. proudů v jejich tělech na dálku. signálové zpravodajství je založeno na faktu, že v okolí vodiče, jímž protéká el. proud, se vytváří elektromagnetické pole. NSA/DoD (Ministerstvo obrany) vyvinul vlastní pokročilé digitální zařízení, které je schopno na dálku analyzovat všechny objekty, které vykazují elektrickou aktivitu, bez ohledu na to, zda jsou umělého, nebo organického původu.

 

* Domácí zpravodajství (DOMINT)

 

NSA má záznamy o všech amerických občanech. NSA sbírá informace na občany USA, kteří mohou zajímat více než 50 000 agentů NSA (HUMINT). Tito agenti jsou, na základě výkonného nařízení, oprávněni sledovat kohokoli. NSA má stálou národní, bezpečnostní, protiteroristickou síť. Tato dozorná síť je úplně zamaskovaná a skrytá před veřejností.

 

Sledování jednotlivců je v USA snadno a levně zabezpečeno pomocí elektronické dozorné sítě NSA. Tato síť (DOMINT) pokrývá celé Spojené státy, zahrnuje desítky tisíc zaměstnanců NSA, sleduje miliony osob současně. Levná realizace sledování je zajištěna počítačovou technologií NSA, která je konstruována tak, aby provozní náklady byly co nejnižší.

 

Zaměstnanci NSA pracují v poloveřejných pozicích ve svých společenstvích a mají vedle své funkce také krycí zaměstnání, aby přišli do styku s lidmi, jež mají sledovat. Personál NSA má v komunitě obvykle krycí totožnost jako sociální pracovníci, právníci a obchodníci.

 

* Jednotliví občané jsou příležitostně cílem dozoru nezávisle fungujícího personálu NSA

 

Personál NSA může kontrolovat životy stovek občanů v USA prostřednictvím domácí zpravodajské sítě NSA a krycích zaměstnání. Operace, které nezávisle provádějí, mohou někdy jít až za hranice zákona. Je pravděpodobné dlouhodobé sledování a sabotáže desítek tisíc nic netušících občanů ze strany NSA. Síť NSA DOMINT má schopnost tajně provádět úkladné vraždy amerických občanů nebo skryté kontrolní psychologické operace, jejichž výsledkem je, že subjekt je diagnostikován jako duševně chorý.

 

2. Domácí elektronická dozorná síť NSA

 

Od začátku 60. let byla většina nejpokročilejších počítačů světa ve Fort Meade, sídle NSA. Výzkumné objevy v oblasti těchto počítačů byly prováděny pro NSA. V současné době NSA vlastní počítačovou nanotechnologii, která je o 15 let napřed před současnou počítačovou technologií.

 

NSA získává celkové pokrytí informací v USA použitím pokročilých počítačů, které využívají umělé inteligence pro monitorování veškeré komunikace, bez ohledu na to, o jaké se jedná médium, nebo jakým způsobem je komunikace kódována (NSA zaměstnává velké množství kryptologů). Tyto počítače monitorují všechny komunikace na vysílacích i přijímacích koncích. Celkové pokrytí USA je výsledkem mise SIGINT Národní bezpečnostní agentury.

 

Elektronická dozorná síť NSA je založena na celulárním uspořádání přístrojů, které mohou monitorovat celé elektromagnetické spektrum. Toto zařízení bylo vyvinuto, vyrobeno a drženo v tajnosti stejným způsobem, jako ostatní programy elektronického válečnictví.

 

* Použití signálového zpravodajství pro dálkové narušování počítačů

 

NSA sleduje všechny osobní i další počítače, prodané v USA. Je to nedílná součást Domácí zpravodajské sítě.

 

Elektromagnetické přístroje NSA se mohou naladit na elektromagnetické emise z logických obvodů osobních počítačů (PC) (a přitom odfiltrovat vyzařování z napájecích zdrojů a monitorů). Elektromagnetická emise z obvodů osobních počítačů obsahuje digitální informace z PC. Kódované elmag. vlny ze zařízení NSA mohou rezonovat s obvody v PC a měnit v nich data. Tímto způsobem může NSA získat bezdrátový přístup do každého počítače v zemi, ve stylu modemu, pro dozorné a antiteroristické elektronické válečnictví.

 

* Detekce elmag. pole v lidských bytostech za účelem dozoru

 

Bioelektrické pole subjektu může být zjišťováno na dálku, a tak lidé mohou být sledováni, ať jsou kdekoli. Pomocí speciálních elektromagnetických přístrojů mohou kryptologové NSA číst na dálku evokované potenciály (z EEG). Tyto signály mohou být dekódovány jako stavy mozku a myšlenky. Tímto způsobem může být subjekt dokonale monitorován na dálku.

 

Personál NSA může napojit kohokoli v zemi na síť signálového zpravodajství snímáním elmag. spektra a počítače NSA budou sledovat tuto osobu 24 hodin denně. NSA si může ke sledování vybrat kohokoli v USA.

 

3. SIGNÁLOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ NSA POUŽÍVÁ ELMAG. STIMULACI MOZKU

 

Signálové zpravodajství používá elmag. stimulaci mozku pro neurální monitorování na dálku (RNM) a elektronické napojení na mozek (EBL). Elmag. stimulace mozku byla vyvíjena od začátku 50. let v rámci programu MK-ULTRA, který zahrnoval neurologický výzkum záření (neionizujícího elmag.) a bioelektrický výzkum a vývoj. Výsledná tajná technologie je v Národním bezpečnostním archívu zařazena pod názvem "Radiační zpravodajství", které je definováno jako "informace z bezděčně vyzařovaných elektromagnetických vln do prostředí, která nezahrnuje radioaktivitu nebo nukleární detonaci."

 

Zavedení technologie signálového zpravodajství je udržována v tajnosti stejným způsobem, jako ostatní programy elektronického válečnictví americké vlády. NSA sleduje dostupné informace o této technologii a utajuje tento vědecký výzkum před veřejností. Existují rovněž mezinárodní zpravodajské dohody za účelem utajení této technologie.

 

NSA vlastní elektronický přístroj, který analyzuje lidské elektrické aktivity na dálku. Mapování mozku, pomocí počítačů NSA, spojitě sleduje všechny aktivity v mozku. NSA zaznamenává a dekóduje mozkové mapy jednotlivců (stovky tisíc osob) pro účely národní bezpečnosti. Rovněž je tajně používána elektromagnetická stimulace mozku vojáky pro spojení mozku s počítačem (například v ve vojenských bojových letadlech).

 

Pro účely elektronického dozoru může být elektrická aktivita v mozkovém centru řeči přeložena do slov. RNM může poslat zakódované signály do sluchového centra, a tak komunikovat přímo s mozkem (s vynecháním sluchu). Agenti NSA mohou tohoto principu využít k oslabování subjektů simulací sluchových halucinací, které jsou charakteristické pro schizofrenii.

 

Bez jakéhokoli kontaktu se subjektem může RNM mapovat elektrické aktivity centra vidění mozku sledované osoby a ukazovat obrazy z jejího mozku na monitoru počítače. Agenti NSA vidí, co vidí oči sledovaného subjektu. Může být rovněž sledována vizuální paměť. RNM může poslat obrazy přímo do centra zraku a obejít tak oči a oční nervy. Pracovníci NSA mohou toto tajně používat pro vložení obrazů do mozku sledovaného subjektu, zatímco je v REM fázi spánku, pro účely programování mozku.

 

* Schopnosti pracovníků NSA používajících RNM

 

Signálové zpravodajství existuje v USA od 40. let. NSA má ve Ft. Meade rozsáhlý dvoucestný bezdrátový RNM systém, který používá ke sledování subjektů a k neútočnému monitorování audiovizuálních informací v jejich mozcích. Toto všechno se děje bez fyzického kontaktu se subjektem. RNM je nejdokonalejší metodou dozoru a domácího zpravodajství. Do sluchového centra (s vynecháním sluchu) mohou být poslány řeč, 3D zvuk a podprahové frekvence, stejně jako lze do centra zraku posílat obrazy. RNM může u subjektu změnit vnímání, náladu a motorickou kontrolu.

 

Spojení (mozkové) centrum řeči/centrum sluchu je nejdokonalejší komunikační systém ve zpravodajské komunitě. RNM dovoluje úplné audiovizuální spojení mozek-mozek nebo mozek-počítač.

 

4. TECHNOLOGIE SIGNÁLOVÉHO ZPRAVODAJSTVÍ - SPOJENÍ S MOZKEM - NÁRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ AGENTURY

 

SIGINT NSA může na dálku detekovat, identifikovat a monitorovat bioelektrické pole osoby.

Signálové zpravodajství NSA má zvláštní schopnost dálkově a nezjistitelně sledovat informace v lidském mozku digitálním dekódováním elektromagnetických (EMF) emisí o frekvenci 30-50 Hz a výkonu 5 miliwattů, které jsou mozkem produkovány.

 

Činnost neuronů v mozkových centrech vytváří střídavý elektrický signál, který způsobuje změnu magnetického toku. Tento magnetický tok produkuje konstantní elektromagnetické vlny o frekvenci 30-50 Hz a výkonu 5mW. Elektromagnetická emise z mozku obsahuje namodulované signály, nazývané "evokované potenciály".

 

Každá myšlenka, reakce, motorický povel, sluchový vjem a zrakový obraz má v mozku odpovídající "evokovaný potenciál". EMF emise z mozku může být dekódována do běžných myšlenek, obrazů a zvuků v mozku subjektu.

 

SIGINT NSA používá stimulaci mozku, vysíláním EMF vln, jako komunikační systém pro vysílání informací (stejně jako zprávy nervového systému) zpravodajským agentům a rovněž pro skryté vysílání do mozků subjektů (na nevnímatelné úrovni).

 

Mozková stimulace pomocí EMF vln pracuje tak, že se vysílají komplexně zakódované elektromagnetické signály pro spuštění evokovaných potenciálů (událostí) v mozku, čímž vytváří zvuky a obrazy v nervových obvodech mozku. Mozková stimulace EMF vlnami může rovněž změnit psychické stavy osoby a působit na její motorickou kontrolu.

 

Dvoucestné elektronické mozkové spojení je uskutečňováno dálkovým monitorováním audiovizuální informace, zakódované v podobě EMF vln, a vysíláním této informace do druhého mozku. Obrazy se v mozku objevují jako na filmovém plátně.

 

Dvoucestné elektronické mozkové spojení se stalo nejdokonalejším komunikačním systémem personálu CIA/NSA. Dálkové neurální monitorování (RNM, dálkové monitorování bioelektrické informace v lidském mozku) se stalo nejdokonalejším dozorným systémem. V americké zpravodajské komunitě je používá omezený počet agentů.

 

5. [V původním dokumentu bez nadpisu]

 

RNM vyžaduje dekódování rezonančního kmitočtu každé specifické oblasti mozku. Frekvence, na něž různé mozkové oblasti reagují, se pohybují v rozmezí od 3 do 50 Hz. Signálové zpravodajství moduluje signály v těchto frekvenčních pásmech:

 

bioelektrický

rezonanční Informace vyvolaná

Oblast mozku kmitočet [10Hz] pomocí demodulace

----------------------------------------------------------

motorické centrum 10 Koordinace pohybů

sluchové centrum 15 Zvuk, který obchází sluch

centrum vidění 25 Obrazy, které obchází zrak

centrum hmatu 9 Pocity doteků

centrum myšlení 20 Myšlenky, vnucené podvědomí

 

Tyto modulované informace mohou být vloženy do mozku s různou intenzitou od podprahových po vnímatelné.

 

Mozek každého člověka má jedinečnou sadu bioelektrických rezonančních frekvencí. Posláním zvukové informace do mozku osoby s rezonančním kmitočtem jiné osoby může způsobit, že tato informace nebude přijata.

 

Plaintiff zažil RNM, když byl v dvoucestném kontaktu se skupinou Kinnecom NSA ve Ft. Meade.

 

Od 10/90 do 5/91 Plaintiffa týrali tak, že použili RNM 3D zvuk přímo do mozku.

 

V květnu 1991 prováděli dvoucestnou RNM komunikaci s Plaintiffem a RNM použili k tomu, aby jej odradili a znemožnili mu jít za autoritami ohledně jejich aktivit proti Plaintiffovi během posledních dvanácti let.

 

Skupina Kinnecom čítá okolo sta osob, které 24 hodin denně pracují ve Ft. Meade. Členové této skupiny jsou rovněž odposloucháváni na úrovni mozku. Toto je první případ, kdy soukromá osoba byla týrána pomocí RNM a byla schopna vznést obvinění proti zaměstnancům NSA, kteří zneužili zpravodajských metod.

 

6. Techniky a zdroje NSA

 

Dálkové monitorování/sledování jednotlivců v jakékoli oblasti, uvnitř jakékoli budovy, nepřetržitě a kdekoli v zemi.

 

Systém laciné realizace těchto operací dovoluje, aby byly sledovány tisíce osob v každé komunitě agenty NSA.

 

* Dálkové přístroje RNM

 

Přístroje RNM NSA čtou evokované potenciály (EEG) lidského mozku na dálku za účelem sledování jednotlivců a mohou posílat zprávy přes nervové systémy a ovlivňovat jejich činnost.

RNM může elektronicky identifikovat jednotlivce a sledovat je kdekoli v USA. Tento přístroj je na síti a je použit pro domácí zpravodajské operace, pro vládní a vojenskou bezpečnost a jako bioelektrická zbraň.

 

* Špehové v oblastech metropolí

 

Desítky tisíc osob v každé oblasti, pracující jako pátrači a špehové na svém pracovišti nebo v okolí bydliště, sledují a kontrolují subjekty, které byly personálem NSA určeny pro tajný dohled.

 

Agenti, pracující mimo kanceláře, mohou být v trvalém spojení s pátrači, kteří na příkaz NSA sledují desítky osob.

 

Agenti NSA v odlehlých kancelářích mohou okamžitě identifikovat (s použitím RNM) jakoukoli osobu, která přijde do styku s pohlížejícím subjektem.

 

* NSA instaluje chemikálie a drogy do obytných budov s využitím vodovodního potrubí

 

NSA vlastní sady nástrojů, které využívají vodovodního a vzduchového potrubí pro distribuci drog (jako například uspávací plyn nebo drogy na "praní mozku"). To je výsledek psychofarmakologie CIA.

 

* Stručný přehled výše uvedeného přístrojového vybavení amerických zpravodajských služeb a protiteroristických jednotek

 

Pevná síť speciálních EMF přístrojů, které dokáží číst EEG lidského mozku a identifikovat/sledovat jednotlivce s použitím digitálních počítačů. Elektrická stimulace mozku (ESB) prostřednictvím EMF signálů, vytvářených signálovým zpravodajstvím NSA, je používána k ovládání subjektů.

 

EMF přístroje, které sbírají informace z elektronických obvodů osobních počítačů (PC), dekódují elmag. emise a získávají bezdrátový přístup (na způsob modemu) do libovolného osobního počítače v zemi.

 

Všechny přístroje jsou skryté, všechny technologie jsou tajné, o žádném vědeckém výzkumu nejsou podávány zprávy (např. o výzkumu elektronických zbraní).

 

Tyto metody domácího zpravodajství, veřejnosti neznámé, přesto úplně a důkladně realizované, se používají od počátku 80. let.

 

Prameny

 

Tyto publikace byly objevovány od prosince 1991 poté, co Plaintiff uvědomil autority (Ministerstvo spravedlnosti atd.) o nezákonných postupech zaměstnanců NSA. Když nebylo proti zaměstancům NSA podniknuto žádné opatření, začal jsem zkoumat technologii dozoru zpravodajské komunity a objevil jsem následující publikace.

 

The Body Electric: Electromagnetism and the Foundation of Life, by Robert Becker, M.D.

 

Monitoring neuroelectric information in the brain; EM waves; ESB (pp. 265, 313, 318).

 

Cross Currents, by Robert Becker. Simulating auditory hallucinations (pp. 70, 78, 105, 210, 216, 220, 242, 299, 303).

 

Remote computer tampering using the RF emissions from the logic board (p.174).

 

Currents of Death, by Paul Brodeur. Driving brain electrical activity with external EM; magnetophosphenes; Delgado (pp. 27, 93).

 

The Zapping of America, by Paul Brodeur, DoD EM ESB research; simulating auditory hallucinations.

 

Of Mice, Men and Molea_les, by John H. Heller,1963. Bioelertricity; probing the brain with EM waves (p.110).

 

The Three-Pound Llniverse, by Judith Hooper. CIA EEG research; EEGs for surveillance (pp. 29,132,137).

 

In the Palaces of Memory, by George Johnson. EM emissions from the brain; the brain as an open electromagnetic circuit.

 

The Puzzle Palace, by James Bamford. Signals intelligence; most advanced computers in the early sixties.

 

The US Intelligence Community. Glossary terms at National

 

Security Archives: Radiation Intelligence (information from unintentionally emanated electromagnetic energy, excluding radioaetive sources).

 

The Search for the "Manchurian Candidate," by John Marks.

 

Electrical or radio stimulation to the brain; CIA R&D in bioelectrics (p. 227).

 

Secret Agenda, by Jim Hougan. National security cult groups.

 

Crimes of the Intelligence Community, by Morton Halperin.

 

Surreptitious entries; intelligence agents running operations against government workers.

 

War in the Age of Intelligent Machines. NSA computer supremacy, complete control of information.

 

Alternate Computers, by Time-Life Books. Molecule computers.

 

The Mind, by Richard Restak, M.D. EEG Systems, Inc.; decoding brain EM emanations; tracking thoughts on a computer (p. 258).

 

MedTech, by Lawrence Galton. Triggering events in the brain, direct to auditory cortex signals.

 

Cyborg, by D. S. Halacy, Jr,1965. Brain-to-computer link research contracts given out by the US Government.

 

Psychiatry and the CIA: Victims of Mind Control, by Harvey M. Weinstein, M.D. Dr. Cameron; psychic driving; ultraconceptual communications.

 

Journey Into Madness: The True Story of Secret CIA Mind Control and Medical Abuse, by Gordon Thomas. Intelligence R&D; Delgado; psychic driving with radio telemetry (pp. 127, 276, 116, 168-69).

 

Mind Manipulators, by Alan Scheflin and Edward M. Opton.

 

MKULTRA brain research for information-gathering.

 

The Brain Changers, by Maya Pines. Listening to brain EM emissions (p. 19).

 

Modern Bioelectricty. Inducing audio in the brain with EM waves; DoD cover-up; EM wave ESB; remote EEGs.

 

Magnetic Stirnulation in Clinical Net_rophysiology, by Sudhansu Chokroverty. Magnetophosphenes; images direct to the visual cortex.

 

The Mind of Man, by Nigel Calder. US Intelligence brain research.

 

Neuroelectric Society Conference, l971. Audio direct to the brain with EM waves; two-way remote EEGs.

 

Brain Control, by Elliot S. Valenstein. ESB; control of individuals.

 

Towards Century 21, by C. S. Wallia. Brain stimulation for direct-to-brain communications (p. 21).

 

Mind Wars, by Ron McRae (associate of Jack Anderson). Research into brain-to-brain electronic communications; remote neural EM detection (pp. 62,106,136).

 

Mind Tools, by Rudy Rucker. Brain tapping; communications with varying biomagnetic fields (p. 82).

 

US News _ World Report, Jan 2,1984. EM wave brain stimulation; intelligence community high tech (p. 38).

 

Ear Magazine. Article on extremely low freBuency radio emissions in the natural environment; radio emissions from the human body.

 

City Paper, Washington, DC, Jan 17,1992. Artiele on FCC and NSA "complete radio spectrum" listening posts.

 

Frontiers in Science, by Edward Hutchings, Jr,1958 (p. 48).

 

Beyond Biofeedback, by Elmer and Alyce Green,1977 (p.118).

 

The Body Quantum, by Fred Alan Wolf.

 

Ctoning: A Biologist Reports, by Robert Gilmore MeKinnell. Ethical review of cloning humans.

Hooveŕ s FBl, by former agent William Turner. Routines of electronic surveillance work (p. 280).

 

July 20, 2019, by Arthur C. Clarke. LIDA; neurophonics; brain-computer link.

 

MegaBrain, by Michael Hutchison. Brain stimulation with EM waves; CIA research and information control Cpp. 107, l08, 117,120, 123).

 

The Cult of Information, by Theodore Rosnak,1986. NSA Directive #145; personal files in computers; computer-automated telephone tapping.

 

The Body Shop.1968 implantation of an electrode array on the visual cortex for video direct to the brain; other 1960's research into electronically triggering phosphenes in the brain, thus

bypassing the eyes.

 

Evoked Potentials, by David Regan. Decoding neuroelectric information in the brain.

 

 

 

 

Příloha č.2

 

Ústředí světového dozoru

 

Následující zpráva, původně nazvaná "National Surveillance", kterou napsal Australan Peter Sawyer, byla původně publikována v Inside News (P.O. Box 311, Maleny, Queensland 4552, Australia). Poprvé vzbudila moji pozornost, když byla v Americe otištěna ve velmi uznávaném bulletinu podplukovníka Archibalda E. Robertse s názvem Výbor na obnovení Ústavy (Committee to Restore Constitution, P.O. Box 986, Fort Collins, Colorado 80522). Tento článek vyvolal velký rozruch a spoustu energického popírání, přiznání, zakrývání a dalšího zakrývání od australských politických lídrů. V článku se říká, že (1) Americká Národní bezpečnostní agentura (NSA) je světovým ústředím dozoru a (2) Austrálie má své vlastní tajné "počítačové centrum", propojené s NSA prostřednictvím satelitu, které nezákonně sleduje australské občany.

 

Onoho osudného dne v Americe, 4.listopadu 1952, byla založena prezidentským dekretem, tiše a bez fanfár, nová vládní agentura. V Americe si toho všimlo málo lidí; bylo to uprostřed předvolební kampaně. Není jisté, zda o tom obyčejní Australané vůbec věděli, nebo pokud ano, tak tomu zřejmě nevěnovali pozornost. Což je škoda; onen den, kdy se zrodila Národní bezpečnostní agentura (NSA), ohlašoval začátek světově nejpropracovanějšího a všezahrnujícího systému dozoru a začátek největší hrozby osobní svobodě a volnosti nejen v Austrálii, ale na celé planetě, jakou si lze představit.

 

NSA vznikla z poválečné sekce "Signálového zpravodajství" amerického ministerstva obrany. Mezi vládními agenturami v Americe je unikátem a vlastně i ve většině ostatních zemí, protože nejsou určeny nebo definovány limity její moci. NSA si může kdykoli a kdekoli dělat, co chce (a také to dělá). Tuto organizaci řídí Office of Communication, která je známější jako "COMSEC". COMSEC je rada ředitelů, která se skládá ze: státního tajemníka, tajemníka pro obchod, tajemníka financí, nejvyššího státního zástupce a tajemníků všech ozbrojených služeb. Předsedou je podsekretář ministerstva obrany pro velení, kontrolu, komunikace a zpravodajství.

 

Ačkoli se to příliš neví ani v USA, ani jinde ve světě, NSA je doslova nejmocnější organizací na světě. V porovnání s ní je mnohem známější CIA pouhou pomocnou "policejní rukou" svého rodiče NSA. Jelikož není omezována žádným zákonem (je zodpovědná pouze americké Národní bezpečnostní radě prostřednictvím COMSEC), NSA nyní řídí informační a dozornou síť, rozprostřenou po celé zeměkouli, že dokonce Orwell, autor románu "1984", by si to nedokázal představit. Většina lidí věří, že dnešní "počítačový věk" vyrostl buď z kosmického programu, nebo ze závodů v atomovém zbrojení, ale není tomu tak. Všechny významné pokroky v počítačové technologii, během posledních třiceti let, od samých začátků IBM po dnešní superpočítače, byly učiněny pro NSA. Vlastně první "super počítač", úctu vzbuzující CRAY, byl postaven pro potřeby NSA a byl nainstalován v jejím ústředí v roce 1976. Celý vývoj počítačové technologie ve 20. století byl výsledkem neukojitelného hladu NSA po stále větších a rychlejších strojích pro sběr, porovnávání a odkazování na údaje o stovkách milionů čestných, zákonů dbalých a absolutně nic netušících občanů. A nejen v Americe, ale i v mnoha dalších zemích světa. Včetně, jak uvidíme, Austrálie.

 

Světové ústředí dozoru Fort Meade, Washington

 

Ústředí NSA je ve Fort Meade, Washington. Tato budova, která byla vybudována v roce 1954 speciálně pro NSA, je druhou největší budovou ve Washingtonu, již zastiňuje pouze sám Pentagon. Fort Meade je hlava chobotnice, která svými chapadly sbírá informace ze všech koutů světa. Základním prostředkem sběru informací je satelitní komunikační systém Národního úřadu pro aeronautiku a kosmické lety (NASA), o němž si většina lidí mylně myslí, že je tady v první řadě pro kosmický program. Není tomu tak. Satelity, NASA a celý kosmický program existují hlavně proto, aby pro NSA zajišťovaly telekomunikační systém. To je důvodem pro to, aby velká část těchto operací byla označena jako "tajné". Všechno ostatní, od astronautů na Měsíci, po teflonové pánve jsou pouze vedlejší produkty monstrózního plánu, jehož cílem je monitorování všech aspektů osobního života každého člověka v celém Západním světě. Toto úsilí na vybudování konečného stroje "Velkého Bratra" pro konečný fašistický stát má dokonce svůj oficiální název - "Project Platform". Evropská verze Fort Meade je v Bruselu a Sověti mají podobný systém počítačového dozoru pro lidi zemí Východního bloku. Tato centra kontroly lidí jsou navzájem propojena.

 

Ačkoli byla NSA oficiálně vytvořena v roce 1952, vzešla z mezinárodní dohody, podepsané roku 1947, jejíž oficiální název zní "UKUSA PACT". Jednalo se o dohodu mezi Británií, USA, Kanadou, Novým Zélandem, Austrálií, všemi zeměmi NATO, Japonskem a Koreou. UKUSA PACT byl, jednoduše a otevřeně řečeno, dohodou mezi těmito zeměmi o sbírání a porovnávání informací o svých vlastních občanech a vzájemném sdílení těchto informací a jejich posílání do Fort Meade. Pro usnadnění tohoto procesu dohoda formulovala sadu společných standardů pro vybavení, terminologii, zadržovací procedury atd.

 

Když jsem v prosinci 1988 poprvé odhalil skutečnosti o paktu UKUSA, našli se politici, kteří veřejně tvrdili, že podobný pakt neexistuje a nikdy neexistoval. Mnoho z těchto "informovaných" představitelů to tvrdí dodnes, navzdory faktu, že UKUSA PACT byl zmiňován v Parlamentu a jeho existence byla potvrzena v Hansardu. Naposledy to bylo v roce 1977, kdy 9. března vůdce opozice pan Bill Hayden vznesl o této záležitosti interpelaci. 19. dubna ministerský předseda, pan Malcolm Fraser, na tuto interpelaci odmítl odpovědět prý "z důvodu zájmů národní bezpečnosti."

 

První australské ústředí

 

Je vysoce pravděpodobné, že určitá úroveň dohledu a sledování australských občanů byla prováděna již od začátku, není však možné zjistit jak a kde. První stopa k australskému ústředí tohoto neznámého porušování našich základních práv se objevila v roce 1975. Tehdy, stejně jako dnes, vládní podniky, zahrnující výdaje přes určitou danou částku, musí být předloženy senátnímu orgánu, Joint Parlimentary Accounts Committee (JPAC, zřejmě se jedná o jakousi obdobu našeho rozpočtového výboru parlamentu - pozn. překl.). V roce 1975 byl JPAC požádán, aby prozkoumal a prověřil peněžní prostředky na stavbu nové budovy v Deakinu, zeleném předměstí Canbery, která měla být umístěna nedaleko, západně od nové budovy Parlamentu. Tato mohutná budova měla být vybudována za existující, mnohem menší budovou, která byla dosud veřejnosti známa jako "Deakinská telefonní ústředna".

 

Že se nejedná, a nikdy nejednalo, o obyčejnou telefonní ústřednu, nakonec v roce 1975 objasnila schvalovací zpráva JPAC, kde bylo připuštěno, že existující budova měla rozsáhlý suterén, v němž bylo umístěno mikrovlnné komunikační ústředí NASA. Částečné ospravedlnění "potřeby" nové, mnohem větší budovy bylo to, že - podle předpokladů - do roku 1980 nebudou NASA stávající prostory stačit.

 

Mimochodem, navzdory dokumentu, který je snadno dostupný komukoli, kdo se o to zajímá, a navzdory skutečnosti, že povolení k zahájení stavby bylo vydáno koncem roku 1975, existují dosud politici, novináři a "aktuální" televizní programy, které trvají na tom, že budova byla stavěna pouze jako běžná "telefonní ústředna" a že byla dokončena v roce 1972 !

 

"Stará" deakinská "telefonní ústředna" byla postavena v roce 1966, pravděpodobně se suterénem NASA, takže lze oprávněně předpokládat, že od roku 1966 do 1980, kdy byla dokončena nová, větší budova, tam bylo australské ústředí PROJEKTU PLATFORM. Další zajímavá skutečnost je, že velikost nové deakinské budovy byla převážně ospravedlňována (nehledě na potřeby NASA) na základě toho, že by tam bylo umístěna telekomunikační síť nové budovy Parlamentu. Avšak vybudování prostor pro toto zařízení bylo schváleno plných šest měsíců předtím, než Parlament dokončil debatu o tom, zda se nová budova Parlamentu bude vůbec stavět, což nám dává určitou představu o jak seriózní "debatu" se jednalo.

 

Deakinské centrum - největší telefonní ústředna v Austrálii

 

Stejně jako její předchůdce, nová budova pro NASA byla budována pod kamufláží, že se jedná o "telefonní ústřednu". Dodnes existují politici a "informované" osobnosti z médií, které trvají na tom, že původně byla budována jako ústředna a když byla dokončena, zjistilo se, že je pro potřeby Telecomu "nadbytečná". Toto je oficiální vysvětlení, proč a jak došlo k tomu že tato ústředna je plná počítačů.

 

Toto "oficiální" vysvětlení má několik vad na kráse. Za prvé a nejpředněji je to zpráva JPAC, která potvrzuje, že budova byla zamýšlena, mezi dalšími věcmi, pro rozšiřující se zařízení NASA. Za druhé, Telecom vydal brožuru s názvem "Service and Business Outlook", která detailně rozepisuje jeho hlavní výdaje každý rok, včetně stavebních výdajů za více než 250 000 dolarů. Deakinská impozantní budova za mnoho milionů byla stavěna v letech 1977 až 1980 a Telecom na ni nedal ani cent. Nemám tušení, kdo nakonec za deakinskou budovu zaplatil, ale Telecom to nebyl. Alespoň podle jeho vlastních finančních zpráv.

 

Třetím a nejvýmluvnějším faktem je, že navzdory tomu, že Deakin byl dokončen až v únoru 1980, měla ministerstva vlády pronajmuty tyto prostory pro své "počítačové ústředí" plných šest měsíců před dokončením této budovy. Tato ministerstva začala odhadovat "vhodnost" budovy pro jejich účely již rok a půl před podpisem nájemní smlouvy. To znamená, (pokud chcete věřit oficiální verzi) že stavba Deakinu byla zahájena na přelomu let 1977-78 a dříve než byla postavena z jedné čtvrtiny, byla pokládána pro Telecom za "nadbytečnou". Pochybující politici a mediální typy mohou najít plné vysvětlení tohoto odhadovacího procesu ve zprávě JPAC z roku 1979 o "MANDATA", jiné, pravděpodobně zpackané, počítačové síti.

 

Bez ohledu na NASA, se dnes připouští, že v Deakinu sídlí Národní počítačové ústředí, mimo jiné, pro australské ministerstvo obrany, daňový úřad, ministerstvo sociálního zabezpečení, ministerstvo vzdělání Commonwealthu a ministerstvo dopravy a komunikací. Daně a sociální zabezpečení jsou spojeny se zdravotní péčí. Ministerstvo zdravotnictví používalo počítačové zařízení sociálního zabezpečení, dokud nemělo dokončeno své vlastní. Malou, ale velice významnou část budovy zabírá Telecom. Je to část, která obsahuje síťové uzly pro optické kabely, pronajaté bankami pro jejich "přenosový systém elektronických peněz". Všechny finanční transakce bank jsou prováděny podpůrnou společností, "Funds Transfers Services Pty Ltd." (FTS). Počítačové ústředí FTS je hned vedle Deakinského centra v Thesiger Court. K této záležitosti se vrátíme příště. Deakin je rovněž ústředím telekomunikační sítě pro novou budovu Parlamentu.

 

Politické zastírání

 

Když se tyto podrobnosti poprvé objevily v září 1987 v Inside News, byla politická reakce okamžitá. Ozývaly se výrazy od "nemožné" po "absurdní". Australští politici se jednomyslně shodli v tom, že budova je "pouze" telefonní ústřednou. Ian Sinclair, vůdce národní strany, napsal svým voličům ujištění, že to je "jenom" telefonní ústředna. Senátorka Janine Hainesová, ze strany Australských Demokratů, vystoupila v ranním vysílání sydneyského rozhlasu společně s Johnem Tingle a řekla, že "osobně prozkoumala to místo a zjistila, že to není nic jiného než telefonní ústředna." Pan Tingle a paní senátorka se vzácně shodli v tom, že každý, kdo tvrdí něco jiného, je samozřejmě "neonacista", ačkoli jsem dodnes neobjevil, jakou to má spojitost. Přesto, podle senátorky, každý, kdo nesouhlasí s ní a s Demokraty, je nějakým druhem "fašisty". Byla to senátorka Hainesová, kdo mluvil o určité skupině starších australských občanů jako o "bandě geriatrických fašistů".

 

Garry Nehl, politik Národní strany, zaplavil Canberu pětistránkovým článkem o tom, jak lidé ve Švédsku byli "obalamuceni", aby uvěřili, že všichni byli tajně označeni na čele číslem, vypáleným laserovým paprskem. Toto, řekl pan Nehl autoritativně, "je nějaký nesmysl malicherného Petera Sawyera." Malý Johnny Howard, tehdejší vůdce opozice, který nikdy nic neudělal správně, šel ještě o krok dál a skutečně připsal příběh o švédském číslovacím systému na můj vrub a opakoval tvrzení, že "to je celé nesmysl." Michael Cobb, venkovský liberální politik, to označil jako "pošetilost". Nevím, je-li na velmi nepravděpodobném "švédském" příběhu něco pravdy, nebo ne. Zato ale vím, že Deakin a jeho počítačové vybavení za miliardu dolarů shromažďuje data o každém Australanovi.

 

Bylo to 28. října, kdy se objevila první trhlina v úsilí přejít Deakin jednoduše jako "telefonní ústřednu." Toho dne liberální senátorka z Tasmanie, Shirley Waltersová, udělala prohlášení pro australský tisk, že poslala jednoho úředníka z jejího personálu do Deakinu prozkoumat toto místo, ale byl zastaven dvěma členy ozbrojené stráže, jeden z nich chtěl vědět jméno a osobní údaje tohoto úředníka a poznamenal si poznávací značku jeho auta. Když se to senátorka dozvěděla, snažila se z titulu své oficiální funkce člena výboru JPAC zjistit další údaje o Deakinu. Nakonec byla odkázána na Ministerstvo správních služeb (DAS), která byla zodpovědná za tuto "telefonní ústřednu". Oni jí však nemohli nebo nechtěli prozradit žádné podrobnosti po telefonu. Senátorka Waltersová potom před výborem JPAC řekla, že jediné, co DAS prý mohl s jistotou říci, bylo to, že Telecom používal část budovy. Později se zjistilo, že to byla lež a pohrdání Parlamentem, ale tento fakt byl - jako všechno ostatní, co bylo nějak spojeno s Deakinem - vhodně zapomenut. (Pokud dotázaní úředníci tím mysleli, že to je všechno, co skutečně vědí o Deakinu, potom lhali. DAS vybírá nájemné od všech resortů, které sídlí v budově. Pokud tím mínili, že to je vše, co o tom smějí říci, potom lhali rovněž, protože shodně popírali, že subjekty, které v Deakinu sídlí, podléhají nějaké "bezpečnostní" klasifikaci.)

 

Ačkoli prohlášení senátorky pro tisk nebylo široce publikováno, nicméně způsobilo mezi částí australské veřejnosti určitý rozruch, protože měli pocit, že to potvrzuje "divoké představy Petera Sawyera." Další z podivností, jež obklopovaly Deakinskou záhadu bylo to, že za týden si senátorka Waltersová pospíšila ujistit zainteresované osoby, že celá ta věc byla "omyl". Žádný z jejích úředníků nešel do Deakinu, nikdo nebyl konfrontován s ozbrojenou stráží, nikdo nebyl požádán, aby odešel poté, co byl dotazován na osobní údaje a kolem tohoto místa nebylo vůbec nic podezřelého.

 

Od té doby až dodnes senátorka vytrvale odmítá komentovat své tehdejší prohlášení pro australský tisk. Přesto skutečnost, že úředníci DAS byli dotazováni a lhali výboru JPAC, zůstane navždy zaznamenáno v tiskových zprávách, což může kdokoli potvrdit. Z tvrzení, že v Deakinu nebyla přítomna ozbrojená stráž, vyplývá zajímavá otázka. Nyní se připouští, že v Deakinu sídlí ústředí "Obranného signálového ředitelství", komunikační "mozek" všech našich ozbrojených sil, chcete-li. Naše ozbrojené síly mají ozbrojené stráže ve všech ostatních vojenských instalacích v zemi. Od Australanů se však očekává, že budou věřit, že Deakin, který obsahuje komunikační "nervové centrum" pro všechny naše vojenské operace, není střežen ani jako vojenské garáže, plné starých nákladních aut. Buď nám lžou, nebo je bezpečnost v naší zemi ve velmi špatných rukou.

 

První přiznání

 

Že ujišťování senátorky Waltersové nikoho nepřesvědčilo, bylo evidentní, když se 2. listopadu 1987 poprvé objevil hlavní průlom. Tou dobou se našlo dost lidí, kteří obtěžovali své poslance kvůli Deakinu, že pan Brian Howe, ministr sociálního zabezpečení, tuto záležitost předložil Parlamentu, a potvrdil, že národní počítačové ústředí jeho ministerstva má vlastně sídlo v Deakinu. Jelikož hodnotil má tvrzení jako "bizarní nesmysly", zplodil pan Howe první "oficiální" verzi, jak to skutečně bylo. Podle něho Telecom zkonstruoval budovu pro potřeby "staré" technologie, ale nakonec byla instalována "nová" technologie, která zabírala méně prostoru. Tudíž tam "zbylo trochu místa", které - zcela náhodou - bylo ideální pro Sociální zabezpečení, a tak tam dali své počítače.

 

Pan Howe se však již nezabýval takovým detailem, že téměř celá budova byla "ušetřeným prostorem", který pro své počítače využila ostatní ministerstva. Ve skutečnosti pan ministr dělal všechno proto, aby vzbudil dojem, že Telecom zabíral většinu prostoru a že jediným nájemníkem byl resort sociálního zabezpečení, který zaujímal relativně malou, "ušetřenou" plochu. Že celý tento příběh byl od začátku až do konce výmysl, nyní ukazuje jak zpráva JPAC z roku 1975, tak i další informace, jež jsou nyní dostupné veřejnosti. To ovšem znamená, že pan Howe ve svém projevu lhal a uváděl v omyl Parlament, ale zdá se, že se opět nikomu nechce o tom mluvit, dokonce ani simulantům, zahřívajícím lavice "opozice".

 

Řeč pana Howea nikoho neuklidnila, jen lidi ještě více přesvědčila, že se "něco" děje, a tak na svém dalším vystoupení, 17. listopadu, připustil, že "další" ministerstva rovněž obsadila Deakin; vlastně většina prostor budovy byla zaplněna počítači, které neměly nic společného s Telecomem. To činilo teorii o "nové technologii a ušetřeném prostoru" značně problematickou a bylo třeba vymyslet nové "logické vysvětlení". Tou dobou se začalo tvrdit, že Telecom své požadavky na prostory "předimenzoval" a tudíž postavil svoji ústřednu mnohem větší, než potřeboval. Toto vysvětlení, opět popírající veškerou logiku, je to rovněž evidentní lež.

 

Vysvětlení popírá logiku dodnes i v tom, že malé předměstí Deakin je považováno za přírodní park s řídce roztroušenými obytnými domy. Naproti tomu deakinská ústředna je největší telefonní ústřednou v zemi. Věříte, že tato budova byla budována jako "místní" ústředna? Ať tomu věříte, nebo ne, toto vysvětlení je prokazatelná lež. Zpráva JPAC v roce 1975 potvrdila, že tato budova nebyla na prvním místě míněna jako "předměstská telefonní ústředna", ale jako nové ústředí pro mikrovlnnou komunikaci NASA a jako komunikační centrum pro novou budovu Parlamentu. Nemluvě již o vlastních záznamech Telecomu, které potvrzují, že on ji ani nestavěl. Pan Howe byl opět přistižen při lži a klamání Parlamentu a opět to zřejmě nevadilo nikomu z "opozice".

 

Druhý pokus pana Howea vyvolal ještě větší zděšení než jeho první vystoupení. Politikové, zvláště ti tak zvaní "konzervativní", byli doslova bombardováni dopisy, telefonáty a osobními konfrontacemi požadujícími plné vyšetření Deakinského centra. A tak konečně začátkem prosince, téměř čtyři měsíce po prvních článcích, které se objevily v tomto bulletinu, aby se uklidnila veřejnost, skupina "opozičních" politiků uskutečnila inspekci budovy.

 

Inspekce a zpráva opozice - cvičení v podvádění

 

Výsledek této inspekce je nyní znám veřejnosti. Skupina politiků, kteří všichni ještě před měsícem ujišťovali lidi, že Deakin je "pouze telefonní ústředna", potvrdili, že budova je vlastně Národním počítačovým ústředím pro celou řadu vládních ministerstev, o nichž jsme se již v tomto článku zmínili. Dále se ukázalo, že počítačové disky obsahovaly knihovny záznamů s "důvěrnými" údaji o občanech. Dokonce jim bylo řečeno, že všechna ministerstva mají přístup ke všem těmto knihovnám, což znamená, že úředníci z jednoho ministerstva mohli číst data jiného ministerstva, přestože byli Australané ujišťováni o tom, že něco takového není možné, dokonce ani podle navrhovaného zákona o identifikačních kartách.

 

"Opozice" potom připravila "zprávu" o své prohlídce, která měla opět sloužit jenom k uklidnění veřejnosti. Historie zaznamená tuto "zprávu" jako jedno z nejhanebnějších zastírání skutečnosti, jaké bylo spácháno lidmi, kteří žijí z peněz daňových poplatníků, a kteří by se měli starat o jejich zájmy. Zpráva začínala tvrzením, že v době návštěvy nebyla v budově přítomna ozbrojená stráž, a že tam ani nikdy nebyla. Toto si dovolili napsat přesto, že jedním z členů inspekce byla senátorka Waltersová. Dále zpráva potvrzuje, že budova není telefonní ústředna, ale je z větší části obsazena počítačovým vybavením ministerstev a rovněž potvrzuje existenci digitálních knihoven. V závěru zprávy se ale říká, že v tom "nemusí být nic nekalého." Zpráva, která je považována za "seriózní vyšetřovací" dokument, opakuje druhé "logické vysvětlení", jak tato situace vznikla, což je v přímém rozporu se schvalovací zprávou JPAC z r. 1975, a znamená to, že buď tento dokument nebyl brán v úvahu, nebo informace, v něm uvedená, byla jednoduše ignorována.

 

Tolik "vyšetřování". Podle jednoho z politiků na tom nebylo "nic nekalého" proto, že "nemohl najít žádné dráty, vedoucí po podlaze, které by počítače navzájem propojovaly." Tím pádem domněnka, že všechny počítače měly přístup ke stejným diskovým polím s databázemi, byla pro něho bezpředmětná.

 

Zpráva pokračovala tvrzením, že "Komise zdravotního pojištění nezabírá prostor v budově a, jak bylo zjištěno, není propojena s Deakinským počítačovým centrem." Účelem tohoto cvičení, od začátku až do konce, včetně inspekce a následné zprávy, bylo vzbuzovat dojem, že Deakin je pouze náhodné seskupení nepropojených počítačů. Navzdory tomu zpráva opakovaně hovoří o Deakinském centru počítačů, jako by se jednalo o velké výpočetní středisko.

 

Zpráva potom šla do detailů o tom, že neexistují důkazy, které by podepřely tvrzení, že Daňový úřad, Sociální zabezpečení a Zdravotnictví nebo nějaká jiná ministerstva byla propojena. Tato prohlášení tvrdící, že poskytují Australanům pravdivý příběh o Deakinu, byla učiněna přesto, že JPAC, jehož členkou byla Shirley Waltersová, jen o několik týdnů dříve prokazatelně oznámil, že Komise sociálního zabezpečení skutečně používala počítačové zařízení Ministerstva sociálního zabezpečení v Deakinu. Byla učiněna přesto, že pan Brian Howe v dopise všem politikům, ze začátku listopadu, potvrdil propojení mezi Sociálním zabezpečením a Zdravotnictvím. Byla učiněna přesto, že "inspekci" vedl pan Wilson Tuckley, který vlastnil dopis od pana Howea potvrzující propojení mezi Daňovým úřadem a záznamy sociálního zabezpečení. Byla učiněna přesto, že prokazatelně existuje propojení mezi Daňovým úřadem a Zdravotnictvím, které kontroluje, zda lidé, kteří pobírají nemocenské dávky, platí daně. Byla učiněna přesto, že alespoň někteří přítomní politici si byli až příliš vědomi rozsáhlého sytému počítačů propojujícího jednotlivá ministerstva, který byl znám jako "PASS". O systému PASS se veřejnost dozvěděla v květnu 1988 na slyšení u soudu v Perthu, W.A.

 

"Média", která vždy raději opakují to, co slyšela, než aby cokoli sama prošetřila, byla šťastná, že mohla prezentovat prohlášení politiků jako "fakta", místo aby si je sama ověřila. A tak, navzdory výše uvedeným informacím, dostupným zprávám, dopisům a tak dále, ukázali Deakin, který je dodnes zobrazován na mapách Canbery jako "telefonní ústředna", jednoduše jako velkou budovu, která čirou náhodou nakonec poskytla přístřeší všem ministerstvům, která mají vztah k paktu UKUSA, počítačům Ministerstva obrany a NASA.

 

 

 

 

Příloha č.3

 

Co je  L.U.C.I.D.  ?

 

Následující článek byl poprvé otištěn v bulletinu dr. Anthonyho Suttona s názvem Phoenix Letter (pro informaci o předplatném si napište na adresu Phoenix Letter, Suite 216C, 1517 14th St. West, Billings, MT 59102). Jsem dr. Suttonovi vděčný za jeho laskavé svolení s jeho přetištěním v této knize.

 

Žijeme pod vládou zákona a základním zákonem, který vládne ve Spojených státech, je Ústava, potvrzená Listinou práv.

 

Právo na soukromí a procesní právo jsou dobře zavedeny a téměř všeobecně přijímány. Říkáme "téměř" proto, že existují znepokojivé známky, že několik elementů ve Washingtonu, New Yorku a v akademickém světě se povyšuje nad Ústavu a má s naší budoucností jiné plány.

 

Předpokládáme, že všechna omezení, prováděná federální vládou, jsou kontrolována ústavními právníky, aby nedošlo k porušení Ústavy. Předpokládáme, že akademici a univerzity by nenavrhly omezení, která by byla v rozporu s Ústavou. Zřejmě naše předpoklady mohou být chybné.

 

Plánovači Velkého Bratra se vyznamenali totalitním plánem na lapení nás všech do centrálního počítačového sledovacího systému s předpokladem, že my všichni jsme potenciální zločinci a musíme být katalogizováni a sledováni.

 

Dostali jsme článek od dvou akademiků, kteří, ač by to měli znát, nikdy nečetli Ústavu. (Abychom byli spravedliví, starší z autorů je úředník Organizace spojených národů a nemusí být občanem USA.) Ve velkém totalitním stylu navrhují nakládat se všemi lidmi jako se zločinci a vypracovali velkolepý plán, známý jako LUCID, popsaný jako "koncepční studie pro budoucí Univerzální informační a identifikační systém."

 

LUCID navrhuje, aby Univerzální biometrická karta, kterou nyní vyvíjí Ministerstvo obrany, byla použita jako "bezpečnostní, jednotný, interaktivní a okamžitý sledovací systém."

 

Můžete se zeptat: ke sledování koho ?  Ne zločinců, ale "ke kontrole dodržování zákona" a ke sledování tzv. "alias criminals". To znamená potenciálně každého. (Blahopřejeme jim k jejich geniálnímu používání Angličtiny. Co to znamená "alias criminal" ?)

 

Autoři jsou tak drzí, že na schématu, popisujícím systém LUCID, to nazývají "univerzální systém" a říkají, že zahrnuje "individuální Univerzální biometrickou kartu." (Slovo LUCID je pozoruhodně blízké slovu LUCIS nebo Lucifer. Věříme, že to není Freudovské uklouznutí, které můžeme připsat na vrub autorů.)

 

Tuto studii Velkého Bratra napsali Jean-Paul Creusat, doktor medicíny, zaměstnaný Organizací spojených národů, a profesor Anthony S. Halaris z Iona College, New Rochelle, New York. (Iona je univerzita "svobodných umění", která je čtyři roky v soukromých rukou, jež byla založena v roce 1940, ale nemá institucionální vazbu na toto studium.)

 

LUCID je hardware, software a počítačový rámec určený pro práci s Univerzálními biometrickými kartami, které nyní vyvíjí Ministerstvo obrany. Systém přenáší zakódovaná data ze vzdálených senzorů (tj. implantátů a I.D. karet).

 

Karta bude mít schopnost pojmout více než 5 gigabytů osobních údajů s mnohojazyčnou schopností. Může být čtena pomocí pevné nebo mobilní jednotky. Stručně řečeno, všechna vaše data (rovnající se stovkám disket) mohou být kdykoli přečtena pomocí malé, přenosné jednotky bez ohledu na to, v jakém jsou jazyce. Použité identifikační techniky jsou již vyvinuty a, bez ohledu na to, co říkají její konstruktéři, neobyčejně prudce útočí na osobní svobody.

 

Součástí Univerzální biometrické karty bude genotyp DNA a lidský leukocytový antigen (získaný z proteinového materiálu). Systém iris scan (každá oční duhovka má jedinečnou, stabilní a podrobnou strukturu) bude použit pro osobní identifikaci. Oko nemůže být chirurgicky pozměněno bez poškození zraku. Iris kód může být analyzován během jedné desetiny sekundy, říkají konstruktéři.

 

Co však vám konstruktéři neřeknou (jako kdyby již toho nebylo dost), je to, že z každé oční duhovky je možné přečíst celou zdravotní historii člověka a jeho současný zdravotní stav. Iridologie je málo známý, avšak zajímavý lékařský obor. Byli jsme osobně ujištěni lékaři, kterým věříme, že tento systém funguje. Jaké jste prodělali nemoci a jak na tom po zdravotní stránce právě jste, to všechno je zaznamenáno v duhovce.

 

Vidíte, jakou cenu to může mít pro Velkého Bratra !

 

Nakonec, aby měli jistotu, že na vás mají všechno, na vaši Univerzální biometrickou kartu vám ještě zaznamenají i otisky prstů a chodidel.

 

Smart karta je přípravná verze Univerzální karty a již se používá. Některé státy ji používají místo potravinových lístků, jiné pro sociální programy.

 

Univerzální biometrická karta je hrubý vpád do soukromí, je protiústavní a je v současné době vyvíjena. POKUD OBČANÉ NEBUDOU PROTESTOVAT U SVÝCH POSLANCŮ V KONGRESU, BUDOU ZAVEDENY.

 

Republikáni jsou v tomto ohledu horší než Demokraté. Zvýšili rozpočet na obranu, takže se nyní na tyto plány kontroly vydává víc, než v době Studené války na obranu před předpokládaným nepřítelem. Zdá se, že nyní jsou nepřítelem číslo jedna občané, nikoli teroristé.

 

Uvědomte si, že během posledních deseti let nebyl ani jeden teroristický incident spolehlivě a úplně vyřešen. Zůstává otevřena možnost, že některé z nich by mohly být státem sponzorované incidenty, aby se vytvořilo v Kongresu ovzduší pro přijetí protiteroristických zákonů.

 

Ve Spojených státech se děje něco velmi špatného. Máme podezření, že se vracíme k vzdělávacímu systému pod kontrolou Národního sdružení a mentalitě (socialistické) Thomase Deweye. Tyto myšlenky na kontrolu neodrážejí americké hodnoty, tradici, filozofii - a určitě ne Ústavu. Tito plánovači jsou hegelovci. Věří, že stát je dozorce a jednotlivci se musí podrobit státu. (V Hegelovi je to vyjádřeno slovy, "hledej svou svobodu v poslušnosti státu.")

 

Mělo by jim být ostře připomenuto, že v USA je moc státu delegována lidmi, tj. moc jde zdola nahoru. A politik, který na to zapomíná by měl odstoupit ze svého úřadu.

 

Phoenix Letter vznáší námitky proti projektu LUCID

 

Policie má právo a povinnost sledovat zločince, je to její funkce. Policie nemá právo sledovat nebo sbírat informace o občanech, kteří nespáchali žádný zločin, pokud neexistují důkazy, že mohli porušit zákon. To je zaručeno Čtvrtým dodatkem. My lidé jsme v Ústavě nedelegovali své právo na soukromí federální vládě.

 

To jistě činí policii život těžší, ale právě za to je placená, aby pronásledovala zločince a nepřekračovala zákon. Hájit se "budoucím terorismem", jako důvodem pro porušování ústavních práv jednotlivce, je zcela nepřijatelné. V případě LUCID to je samoúčelná výmluva. Autoři systému LUCID, z nichž jeden je prezidentem společnosti Advanced Technologies Group, jsou finančně zainteresovaní na tomto počítačovém kontrolním systému Velkého Bratra. Zkrátka, vaše ztráta osobní svobody je jejich budoucí finanční zisk.

 

2. Ministerstvo obrany (DOD) vyvíjí Univerzální biometrickou kartu s pamětí o velikosti 5 gigabajtů. Jestliže je navržena pro sledování civilistů nějakým širokým, neústavním způsobem, potom Kongres musí IHNED zrušit financování tohoto vývoje. DOD má své zákonné funkce. Kontrola populace mezi tyto funkce nepatří.

 

3. Tento vývoj dosud nebyl vyšetřován Kongresem. Mělo by se tak stát a měl by být slyšet váš hlas.

 

4. Naléhavějším úkolem pro ty, kteří chtějí katalogizovat a sledovat všechny občany, je opravit současné systémy. Systém, který vydávají za důvěryhodný, je naplněný nepravdivými informacemi. (A VY JE NEMŮŽETE ODSTRANIT. Pokoušeli jsme se osobně, po dobu šesti měsíců, tyto nepravdivé informace odstranit, ale bez úspěchu. Jedna firma s dobrou pověstí - ne z těch největších - dovolila jistému podvodnému operátorovi proniknout do systému a zanést tam nepravdivé informace.)

 

Představte si systém LUCID. Vaši nepřátelé tam mohou zanést nepravdivé informace. Vláda tam může dát klamné informace. Systém LUCID může z občanů udělat cokoli, co operátoři budou chtít. Naneštěstí jsou dny, kdy jsme běžně mohli důvěřovat orgánům na prosazování zákona, již nenávratně pryč. Waco a Ruby Ridge nám říkají, že i ten nejlepší orgán na prosazování zákona může být převzat zločinci. Případ O.J. Simpsona nám ukázal, že policejní detektivové lžou. Zneužívání dítěte v Omaze nám říká, že Federální orgány na prosazování zákona půjdou ruku v ruce se zakrýváním a zločineckou činností.

 

Chcete, aby byl systém LUCID v rukou zločinců ?

 

V den, kdy Washington objasní zakrývání, vyšetří tucty špinavých epizod a nabyde morální přístup k životu a práci, potom budeme ochotni se s podporovateli systému LUCID bavit o otázkách Ústavy. O čemž pochybujeme. V situaci, jaká dnes panuje, nemůžeme věřit Washingtonu s nástrojem, jako je LUCID o nic víc než tomu, že O.J. Simpson nebo detektiv Mark Furhman mluví pravdu.

 

 

 

 

Poznámky pod čarou a odkazy

 

Úvod: Věděli jsme, že to přijde

 

1. George Steiner, The Permanent Revolution: The French Revolution and Its Legacy (Chicago Illinois: Universily of Chicago Press,1988). Also see Texe Marrs, Circle of Intrigue (Austin Texas: Living Truth Publishers,1995); and William F. Jasper, 'Fact and Fiction: Sifting Reality From Alarmist Rumors,' The New American magazine, October 31,1994, str. 4.

 

2. George Steiner, Tamtéž.

 

3. H. D. Corvey and Neil H. McAlister, Computer Consciousness: Surviving the Automated 80s (Reading, Massachusetts: Addison-Wesley Publishers,1980), str. 7.

 

4. Patrick Henry (1775). To byla stejná řeč v níž vlastenecký hrdina revoluce zvolal, "Dej mi svobodu nebo mi dej smrt !"

 

Kapitola 1: Projekt L.U.C.I.D. - Univerzální systém kontroly lidí - Šelma 666

 

1. Antony C. Sutton, `Who are the Criminals?,' Phoenix Letter (Suite 216-C,1517 l4th Street West, Billings, Montana 59102), Vol. 15, No. 3, March 1996, str.1-4.

 

2. Terry Cook, Pressing Toward the Mark newsletter (61535 S. Highway 97, Unit 9, Suite 288, Bend, Oregon 97702), Vol. II, No. 4, April 1996.

 

3. Tamtéž

 

4. Jean-Paul Creusat and Anthony S. Halaris, 'L.U.C.I.D. and The Counter-Terrorism Act of 1995,' The Narc Officer, September/0clober 1995.

 

5. Clark Matthews, 'Technology and Liberty-Winners and Losers Noted,' Spotlight newspaper, January 30,1995, str.10.

 

6. Tamtéž

 

7. Tamtéž

 

8. Tamtéž

 

9. Richard J. Boylan, Perceptions magazine, May/June 1995, str.16-19.

 

10. Tamtéž

 

11. John Monroe, 'Federal Agencies Link, Share Databases,' Federal Computer Week 1995.

 

12. Tamtéž

 

13. Tamtéž

 

14. Clark Manhews, 'Snitch Chips, Slave &acelets, and You,' Mondo 2000 (special magazine issue).

 

Kapitola 2: Už není kam se schovat

 

1. Jean-Paul Creusat and Anthony S. Halaris, "Year 2000 and L.U.C.I.D. System: A Millstone to Curtail Terrorists and International Organized Crime,' Narc Officer magazine, (International Narcotic Enforcement Officers Association, Inc.,112 State Street, Albany, New York 12207), July/August 1994; and Creusat and Halaris, "L.U.C.I.D. and the Counter-Terrorism Act of 1995," Seplember/Oclober 1995, str. 54-61.

 

2. Creusat and Halaris, Tamtéž, L.U.C.I.D. and the Counter-Terrorism Act of1995,' September/October 1995, str.54-61.

 

3. Tamtéž

 

4. Tamtéž

 

5. Tamtéž

 

6. Tamtéž

 

7. Tamtéž

 

8. Tamtéž

 

9. Tamtéž

 

10. Tamtéž

 

11. Tamtéž

 

12. John Koutsimanis, 'Biometrics: Cryptographic Technology,' The Omega Times (New Zealand), March 6,1996, str.6.

 

13. Creusat and Halaris, cit.

 

14. Tamtéž

 

15. Ray Nelson,'Computers With a Memory for Faces,' Popular Science,0ctober 1994, str.49.

 

16. Simon Davies, quoted in 'The Fulure, Big Brother, and You,' The Free American, June 1996, str.4.

 

17. 'Awesome News" column, Perceptions magazine, Spring 1994, str.48.

 

18. Robert Hardt, Jr.,"Banks Will Soon See Positive Eye-D,' The New York Post, May 20, 1996.

 

19. Tamtéž

 

20. 'DNA Databanks Dot U.S.," Knight-Ridder News Syndicate, published in Cedar Rapids Gazette, November 10,1994.

 

21. Tamtéž

 

22. Simon Davies,. cit.

 

23. Tamtéž

 

24. Antony C. Sutton,'Who Are the Criminals?,' Phoenix Letter, Vol.15, No.3, March 1996.

 

25. A. K. Chesterton, The New Unhappy Lords, third American edition,1970 (reprinted in 1979).

 

Kapitola 3: Nová identifikační karta - "Neopouštěj bez ní domov!"

 

1. Maria Puente, 'National Citizen I.D. is Proposed,' USA Today, July 13,1994.

 

2. Rupert Buller, An Illustrated History of The Gestapo,1992.

 

3. Don McAlvany, The McAlvany Intelligence Advisor (P.0. Box 5150, Durango, Colorado 81301), August 1994, str.8.

 

4. 'Rwandan I.D. Cards Same for Hutus and Tutsis,' San Francisco Chronicle, June 9, 1995.

 

5. C. B. Baker, The New World Order Terror Atlack,' Youth Action News newsletter (P.0. Box 312, Alexandria, Virginia 22313), Augusl 1995.

 

6. Martin Anderson, 'Big Brother's Little Sibling: The Smart Card,' San Jose Mercury News,(San Jose, California) April 7,1993.

 

7. Tamtéž

 

8. Don McAlvany, cit., str.9.

 

9. Tamtéž

 

10. Clark Matthews, "Danger in the Mail," Spotlight newspaper, June 13,1994, str.16.

 

11. Tamtéž

 

12. R. E. McMaster, The Reaper, October 7, 1994. Also see Maria Puenle, USA Today, August 31,1994.

 

13. 'National I.D. System Proposed,' Perceptions magazine, January/February 1996, str. 66.

 

14. Tamtéž

 

15. Gary Pelphrey, 'Current Crackdown is on Aliens-Who Will be Rounded Up Next?,' Mariena Daily Journal (Georgia), June 11,1995.

 

16. Nick Jesdanun, 'Solon: Electronic Fingerprinting Can Prevent Fraud' (Associated Press), Citizen's Voice, Wilkes-Barre, Pennsylvania, Oclober 14,1993, str.17.

 

17. Terry Cook, The Mark of the New World Order (Second Coming Ministries, Inc,: 61535 S. Hwy 97, Unit 9, Suile 288, Bend, Oregon 97702).

 

18. Capital Chronicles (Box 124, Paconian Springs, Virginia 22129),1994.

 

19. Martin Anderson, 'Risks That Come With the Health Card,' The Washington Times, Oclober 4,1993.

 

20. Antony Sutton, 'Why Clinton Wants Universal Health Care,' Phoenix Letter, Vol.13. No.10, October 1994.

 

21. Thomas J. DiLorenzo, The Wall Slreet Journal, October 26,1993, str. A18.

 

22. Tamtéž

 

23. Terry Cook, cit.

 

24. 'No Privacy,' Spotlight newspaper, June 3,1996, str. 2.

 

25. Jennifer Ferranti, 'Marine Worries I.D. is Satanic,' Christianity Today,1995. Also on the internet, America On-Line, November 21,1995.

 

Kapitola 4: Implantovatelné biočipy: Situace "Dělej nebo zemři!"

 

1. Texe Mans, Mega Forces: Signs and Wonders of the Coming Chaos (Austin, Texas: Living Truth Publishers,1988), str. 27-28. (The book, Mega Forces, is available by order from Living Truth Publishers, phone toll free 1-800-234-9763.)

 

2. lbid, str. 85.

 

3. Texe Marrs, The Boulder Weekly, quoted in 'Paranoid Reality: Doctor Patents Human 'Biochip', ' Media Bypass magazine, June 1996, str. 29.

 

4. Stanley Wellborn, U.S. News and World Report December 31,1984.

 

5. G. Harry Stine, The Silicon Gods (New York: Dell Publishing Co., Inc.,1984).

 

6. Tamtéž

 

7. Julie Ann Miller, 'Chips on the Old Block,' Science News, June 28,1986, str. 408-409.

 

8. G. Harry Stine, The Silicon Gods, cit.

 

9. Pat Cooper, "Naval Research Lab Attempts to Meld Neurons and Chips,' Defense News,1995. Also see Jerry E. Bishop, 'Nervy Scientists Move Toward Union of Living Brain Cells With Microchips, The Wall Street Journal, February 1,1994.

 

10. Pat Cooper, Tamtéž

 

11. Tamtéž

 

12. Pat Cooper and Jerry E. Bishop, cit.

 

13. Tamtéž

 

14. Tamtéž

 

15. Teresa Allen, 'Future Shocker: Biochip' Marin Independent Journal (California), April 2,1989.

 

16. Tamtéž

 

17. Tamtéž

 

18. Tamtéž

 

19. Tamtéž

 

20. Glenn Krawczyk, 'Mind Control and The New World Order,' Nexus magazine, February/March 1993, str.41-46.

 

21. 'Smart Cards: They Make Our Enslavement So Convenient,' Monetary and Economic Review, July 1993.

 

22. 'Paranoid Reality: Doctor Patents Human 'Biochip',' Media Bypass magazine, June 1996, str.29.

 

23. Rod Lewis, 'OK Bombing Suspect Claims Biochip Implant,' CE Chronicles (10878 Westheimer X293, Houston, Texas 77042), April-June 1995, str.15.

 

24. Tamtéž

 

25. Allen Woodham, South East Christian Witness newsletter, February 1996, str.5-6.

 

26. George Orwell,1984 (New York: New American Library/Signet paperback edition,1983, originally copyrighted 1949).

 

Kapitola 5: Tajemství znamení Nového věku

 

1. Martin Anderson, San Jose Mercury News, cit.

 

2. Martin Anderson, The Washington Times, cit.

 

3. Tamtéž

 

4. Martin Anderson, Revolution (New York/San Francisco: Harcourt Brace Jovanovich, 1988).

 

5. Tamtéž

 

6. Tamtéž

 

7. Tamtéž

 

8. Tamtéž

 

9. The New American, July 25,1994. Also see Terry Cook, Pressing Toward the Mark newsletter, June 25,1995, str.8.

 

10. 'U.S. May Issue I.D. Cards to Citizens," Orange County Register newspaper (Califomia), July 13,1994.

 

11. Tamtéž

 

12. Joann Chiarello Bruso, "Big Brother is Here," Colorado Christian News, March 1996, str.8.

 

13. Tamtéž

 

14. I highly recommend the book, The New Economic Disorder, by Larry Bates (Orlando, Florida: Creation House Publishers,1994). Bates jasně ukazuje spojitost mezi plánovaným ekonomickým chaosem a plánem na zřízení Nového světového řádu. The New Economic Disorder je dostupný u Living Truth Publishers, phone toll free 1-800-234-9673.)

 

15. The video, Fascist Terror Stalking America and The Bloodstained Hands of Big Brother Government je k dostání u Living Truth Publishers, phone toll free 1-800-234- 9673.

 

16. Bob Trefz,'The Inquisition Begins,' Cherith Chronicles, April-June 1996, str.1-2.

 

Kapitola 6: ISO 9000: Program na označení všeho mamonu na Zemi nadpřirozeným číslem Šelmy

 

1. Jackie Cox, "Is Mastering the Confusion of ISO 9000 the Key to the Marketplace?," American Papermaker, June 1992.

 

2. Tamtéž. Také viz John T. Rabbit and Peler A. Bereh, The ISO 9000 Book: A General Competitor's Guide to Compliance and Certitication (Amacom Books); The Employee Handbook lor Organizational Change, ISBN 0-944002-07-02; Rick Perrett,' Automaled Calibralion for ISO 9000," Quality magazine, Novermber 1992, str. 15-20; Control magazine, December 1992; 'Manufacturing Companies Support Quality Certificalion,' Houston Post newspaper, September 5,1994; Suzan L. Jackson, "ISO 9000 Reduces Cost, Increases Ouality at DuPont,' Quality Digest magazine, February 1992, str. 57- 62; and Lab Reporter newspaper, Fisher Scientific, February 1992.

 

3. Suzan Jackson, citováno Jackie Cox, American Papermaker, cit

 

4. Jackie Cox, American Papermaker, cit

 

5. Tamtéž

 

6. Donald W. Marguardt, Management Review magazine, quoted by Jackie Cox, Tamtéž

 

7. Jena Story, 'Some Firms Say Ouality Has No Limit-International Standards Must Be Met,' Nashville Tennessean newspaper, September 1991.

 

8. Suzan Jackson, "Whal You Should Know About ISO 9000,' Training magazine, May 1992.

 

9. John Conway, Sr., 'International Standards Cover Quality Systems,' Quality magazine, March 1992.

 

10. Tamtéž

 

11. John Hillkirk, "U.S. Companies Push for Perfection," USA Today newspaper,1996.

 

12. 'Global Bar Code Distribution Standards Completed,' Automatic ID News, May 1991, str.10.

 

Kapitola 7: Krvavé peníze: zisky korporací a vytváření lidských kyberotroků

 

1. Alexander Hislop, The Twio Babylons (Loizeaux Brothers,1959 edition. Originally published 1836 in England.), str.194, 226, 227.

 

2. Des Griffin, Midnight Messenger newspaper, April-May 1996 (published by Emissary Publications, 9205 Clackamas Road, Clackamas, Oregon 97015).

 

3. Tamtéž

 

4. Patrick Regan, 'Inside Inferno," Bell Labs News, June 3,1996.

 

5. Ronald Kane, quoted in Popular Science, July 1995, str. 74

 

6. Tamtéž

 

7. Tamtéž

 

8. Dylan Ratigan, Bloomberg Business News, 'Lucent Rises 13% on Firsl Day of Trading,' článek v Austin American-Statesman newspaper, April 5,1996.

 

9. David Henry and Julie Schmit, 'No Fraud. Comparator Chief insists,' USA Today, June 3,1996, str. B1.

 

Kapitola 8: Celosvětový projekt Iluminátů

 

1. Carroll J. Quigley, Tragedy and Hope: A History of the World in Our Time (New York: Macmillan & Sons,1966).

 

2. Arnold Toynbee, quoted by M. W. Jefferson, America Under Seige (Knoxville, Tennessee: Freedom & Liberty Foundation, P.O. Box 12619, Knoxville, Tennessee 37912), str. 90.

 

3. "French Populist Visits Iraq, Raps American-led Embargo," (zpráva ve Spotlight newspaper, June 24,1996, str.10-11 ) z interview Jean-Marie Le Pena, které poskytl programu Toma Valentine, Radio Free America.

 

4. Randall Baer, Inside the New Age Nightmare (Lafayette, Louisiana: Huntington House Publishers,1989).

 

5. Manly P. Hall, The Secret Destiny of America (Los Angeles: Philosophical Research Library,1972), str. 23-24.

 

6. Nexus magazine, August-September 1994, str. 6 (Zdroj: Ministry for Juslice, The Hague, The Netherlands).

 

7. Sunday Mag, October 1994 (Sydney, Australia).

 

8. Japan Times newspaper, citováno v Worldwide News Letter, Dana Point, Cali(ornia 92629, May 1996.

 

9. London Free Press (London, Ontario, Canada), July 15,1995.

 

10. Biometrics Today magazine, February 1996.

 

11. Sydney Morning Herald (Sydney, Austrialia), June 11,1994.

 

12. Melboume Age newspaper (Auslralia), quoted in South East Christian Witness newsletter, May 1996, str. 5.

 

13. Philip Elmer-Dewilt, 'Peddling Big Brother,' Time magazine, June 24,1991

 

14. Tamtéž

 

15. Tamtéž

 

16. See Antony C. Sutton, 'The Russians Are Coming,' The Phoenix Letter, Vol.13, No. 11, November 1994; Don McAlvany, The McAlvany Intelligence Advisor July 1994, str. 23; a článek od Jamese Woolseye, Harvard International Review, Fall 1994.

 

17. 'Cooperation With Ex-Communist Praised,' The Journal, New Ulm, Minnesota, July 1, 1994, str. 2A.

 

18. Tamtéž

 

19. The Daily Telegraph (London, England), June S,1994, str.1.

 

20. 'Whitehall Looks at Smarl ID Card by Year 2000,' The Guardian (England), January 16,1995.

 

21. 'I.D. Cards Dropped Over Fears of Revolt,' The Daily Mail, (London, England), October 9,1994.

 

22. Jean-Paul Creusat and Anthony Halaris, cit.

 

23. Tamtéž

 

24. Tamtéž

 

25. Tamtéž

 

26. 'Europol Delay is Criminal," The European newspaper, April 21-27,1995, str. 8.

 

27. Holl Call newspaper, May 23,1995.

 

28. Tamtéž

 

29. Tamtéž

 

Kapitola 9: Silikonová chobotnice: Lidé lapeni do elektronických klecí

 

1. Dwight L. Kinman, The World's Lasl Dictator (Woodbum, Oregon: Solid Rock Books Inc.,1995), str.13. (Poznámka: Tato kniha o 322 stranách je dostupná na objednávku u Living Truth Publishers, phone toll free 1-800-234-9673).

 

2. Tamtéž

 

3. Tamtéž

 

4. Peter Ruckman, Black is Beautilul (Pensacola, Florida: Bible Believers Press,1995) (Poznámka: Tato kniha o 349 stranách je dostupná na objednávku u Living Truth Publishers, phone toll free 1-800-234-9673).

 

5. Jeffrey A. Baker, Cheque Mate: The Game ol Princes (Springdale, Pennsylvania: Whitaker House,1993), str.198.

 

6. Martin Maddoux, Free Speech or Propaganda? (Nashville, Tennessee: Thomas Nelson Publishers,1990), str.18.

 

7. Peter Ruckman, cit., str. 232.

 

8. John Deutsch. internet. June 29.1996. Také uvedeno v Associated Press wire.

 

9. Zbigniew Baezinski, Between Two Ages.

 

10. Andrew Kuper, 'AT&T's:12 Billion Cellular Dream ' Fortune magazine, December 12, 1994, str.102. Také viz Microwave News, November/December 1994.

 

11. Robert Naeslund, When the State Rapes (address: Robert Naeslund, Slipgaten 12, 117-39, Stockholm, Sweden).

 

12. Robert Lillienfeld, The Rise ol Systems Theory (New York: John Wiley & Sons,1978), str. 70,160,174, and 263.

 

13. Viz mé (Texe Marrse) knihy Dark Majesty, Millennium and Circle of Intrigue, pro široké diskuse o Hegelově dialektice, také nazývané teorie systémů a "Plánovaný konflikt s opozicí". Tento ďábelský, alchymistický systém kontroly vědomí používají Ilumináti a jejich podřízené skupiny, aby zavedli svět do satanského světového řádu.

 

14. Alice Bailey, Serving Humanity (New York: Lucis Publishing Company), str. 293.

 

15. Tamtéž

 

16. Tamtéž, str. 305.

 

17. Tamtéž, str. 302.

 

18. Tamtéž, str. 300.

 

19. Tamtéž, str. 294.

 

20. Tamtéž, str. 297.

 

 


O autorovi

Dobře známý autor národního bestselleru číslo jedna, Dark Secrets of the New Age, Texe Marrs napsal 35 dalších knih pro takové významné nakladatele, jako jsou Simon & Schuster, John Wiley, Prentice Hall/Arco, Stein & Day a Dow Jones-Irwin. Prodaly se již miliony výtisků jeho knih.

 

Texe Marrs byl pomocným profesorem letecko-kosmických studií, učil americkou obrannou politiku, systémy strategických zbraní a příbuzné obory na Texaské iniverzitě v Austinu po dobu pěti let. Rovněž učil mezinárodní záležitosti, politickou vědu a psychologii na dvou dalších univerzitách. Promoval s vyznamenáním na univerzitě Park College v Kansas City, Missouri, vědeckou hodnost získal na státní univerzitě v Severní Karolíně.

 

Jako důstojník amerického letectva (nyní penzionovaný) velel jednotkám elektronické komunikace a inženýrství. Obdržel několik vojenských vyznamenání, včetně medaile za službu ve Vietnamu, sloužil v Německu, Itálii a na několika místech Asie.

 

Jako prezident Living Truth Publishers v Austinu, Texas, je Texe Marrs častým hostem rozhlasových a televizních "talk show" po celých USA a Kanadě. Jeho měsíčník Flashpoint je distribuován do celého světa a je také slyšet po celém světě v jeho mezinárodním krátkovlnném rozhlasovém programu World of Prophecy.

 

Náš informační bulletin

 

Texe Marrs nabízí zdarma informační bulletin o proroctví Bible a světových událostech, tajných společnostech, hnutí New Age, kultech a okultní výzvě křesťanství. Pokud o tento bulletin máte zájem, napište prosím na adresu:

 

Living Truth Ministries

 

1708 Patterson Road

 

Austin, Texas 78733

 

 

Domovská WWW-stránka Texe Marrse:               http://www.texemarrs.com/

----------------------------------------------------------

Tajemství Apokalypsy

Ještě o čísle 666


(O tomto čísle čti v Bibli v knize Zjevení: 13,16-18)

 

Jako inženýru - konstruktérovi mikročipů ve velké skupině specialistů se mi podařilo zúčastnit se práce na jednom projektu v městě Phoenix ve státu Arizona. Současně na tomto projektu pracovalo v Bostonu a taktéž v Hunfordu. Činili jsme experimenty s jednou ženou, v jejíž míše bylo implantováno několik mikročipů napojených radiosignálem. Původně byla úplně nehybná, neboť všechny funkce jejího organismu byly narušeny. Po našem zásahu (implantaci čipu do míchy) se její ruce i nohy začaly pohybovat a svaly se začaly napínat. Pokračovali jsme v práci na zdokonalení mikročipů a podařilo se nám dosáhnout kontroly nad spánkem ženy.

 

Musím poznamenat, že nejsem lékařem, nýbrž inženýrem, a mojí úlohou bylo vytvoření mikročipu a nikoliv ovládat její organismus – tím se zabývali jiní. Konali jsme i pokusy na vězních. Postupně se mikročipy stávaly plochými a vhodnými pro implantace – tj. zavedení do organismu. Museli jsme zhotovit velmi malou destičku, která by mohla projít jehlou injekční stříkačky.

 

Zkoušky s touto destičkou se konaly v horách Sacramenta v Los Angeles v státě Kalifornii na mnohých zvířatech. Miliony dolarů byly vynaloženy na k určení místa – nalezení vhodného bodu na těle, kam by mohl být implantován mikročip skládající se z 250 tisíc součástek. Stáli jsme před problémem vyřešit napájení (tj. dodávky elektřiny pro provoz čipu), kvůli čemuž bylo nutno změnit teplotu organismu. Bylo potřeba najít takové místo na lidském těle, kde by se rychle měnila teplota. Určena byla dvě taková místa: čelo a pravá ruka člověka.

 

Na projektu pracovalo mnoho lidí, kteří však nebyli zasvěceni do konečného cíle, často nevěděli, čím se zabývali jiní. Já jsem pracoval na zdroji nabíjení baterie, to jest na baterii napájející mikročip. V té době jsem byl Bohem upozorněn a začal jsem studovat Písmo svaté. Přečetl jsem si i následující řádky: "A on učinil, aby všichni, malí i velcí, bohatí i chudí, měli znamení na své pravé ruce nebo na svých čelech" (Zjevení 13,16). Nyní jsem přesvědčen, že Jan, když mu Pán toto ukázal ve vidění, viděl tu malou destičku, která se dává skrze injekční jehlu.

 

Při práci nad projektem si pracovníci nevšímali jeho cíle – označit všechny lidi žijící na planetě. Jednou za mnou přišel vládní úředník a řekl mi, aby sem si informaci o tom, že destička je hotova, nechal pro sebe. V dětských domovech na Floridě jsou už nyní děti, jimž byly implantovány tyto destičky.

 

Otázal jsem se jistého lékaře z lékařského střediska v Bostonu, – co se stane, když tato destička přestane z nějakých důvodů pracovat? Odpověděl, že organismus okamžitě zareaguje – objeví se hnisavé rány. Bible v knize Zjevení praví: "I šel prvý anděl a vylil svou číši na zemi: i ukázaly se ukrutné a zlé vředy na lidech, kteří přijali znamení šelmy, a na těch, kteří se klanějí jejímu obrazu" (Zjev. 16,2). Ježíš velmi dobře zná všechny technologie, které jsou na zemi vyvíjeny.

 

Existuje 23 družic, které mohou přečíst informaci dokonce i z tak malých předmětů, jako je např. poštovní známka. Taková družice je schopna přečíst celou informaci uloženou v naší licenci (povolení k nějaké činnosti); a toto každých 19 minut. Jsou již nové družice série LIO kontrolující vše z malé výšky. Jsou natolik citlivé, že stanovují změny teploty lidského těla s přesností 0,4 stupně Celsia. Před nimi není možné se schovat.

 

Smart-karta

 

Nyní se snaží spojit kreditní kartu a debetní kartu do jedné. Rychle se tomu blížíme. Vicepresident USA navrhuje, aby každý občan státu byl zachycen tímto systémem a nosil s sebou smar-tkartu. Připravuje se zavedení implantací destičky pod kůži. Smart-karta obsahuje plnou informaci o člověku. Když vám budou navrhovat implantaci nového systému identifikace, nesouhlaste s tím! Bylo uvolněno 500 milionů dolarů za vnášení informací do systému valferů (tj. podkožní informace). Ve vládních kruzích se diskutovalo a byla nastolena přímá otázka: nemůžeme kontrolovat všechny lidi, když je nebudeme schopno identifikovat, to znamená, když bude možnost záměny. Karu můžete ztratit, někomu ji ukrást, ale znamení (destička pod kůží) bude vždycky s vámi. Ztratit to můžete jen ztrátou ruky anebo hlavy a to se dá vždy zpozorovat. Když vám někdo uřízne ruku, a půjde si do obchodu něco koupit s tím, že bude chtít platit pomocí mikročipu instalovaného v uříznuté ruce, řeknou mu: "Tady něco nesouhlasí..." Nebude totiž možno cokoliv kupovat nebo prodávat, když nebudete mít na sobě instalováno toto znamení. Už nyní máme tisíce dětí, jimž před několika lety implantovali podkožní destičku, a zatím není pozorován žádný vedlejší účinek. Ve Švédsku má podkožní destičku implantováno sedm tisíc lidí, avšak zatím nebyly žádné problémy. Brzy to zachvátí celý svět.

 

Světová vláda

 

Svaté Písmo hovoří o jedné světové vládě, a že znamením budou označeni (téměř) všichni lidé. Tento problém se netýká jen USA. Není náhodou, že CRU má programy o pravých křesťanech, které byly připraveny, aby byli kompromitováni prostřednictvím hnutí New Age (nový věk). Nejste šokováni tím, že se ve školách vyučuje vše, co chcete, ale kdy jste slyšeli, že by se v tzv. "public schools" vyučovalo náboženství ?

 

"Je nutno mít svědectví Ducha působícího ve vás. Je to otázka života a smrti. Když v posledních dobách ve vás nebude svědectví Ducha, pak se neubráníte a dostanete se do moci přicházejícího antikrista..."

 

Jedna kartička

 

Zde je ještě jeden příklad. Ve zdravotním plánu presidenta Clintona se navrhuje zavést jednotnou národní zdravotní kartu potvrzující osobnost člověka (identifikace), která bude připravena podle nejnovější technologie s utajeným řídícím číselným systémem. Podle všeho to znamená, že se bude dávat číslo na čelo nebo na ruku, a možná i na jiné části těla. Nikdo nebude připuštěn k laseru bez tohoto čísla.

 

Dnes se uskutečňuje přechod ke společnosti bez vlády (peníze budou staženy z oběhu). Zpočátku se bude užívat kartotéka a později podkožní implantace čísla. Evropské společenství už připravilo vše pro tento účel. Svoji oficiální existenci oznámilo toto společenství v lednu 1993. Patří k němu 12 zemí Evropy. To je centrum budoucí vlády. Nalézáme se na prahu této epochy, kdy se budou lidem přidělovat čísla (znamení) šelmy. A tragédie některých křesťanů bude spočívat v tom, že si nevšimnou, kdy začne vláda Antikrista. To je příčina, proč potřebujeme každodenní svědectví Svatého Ducha… Musíme nutně zdravě ohodnotit situaci, abychom nebyli zavlečeni do systému Antikrista.

 

Col Sanderson
inženýr – konstruktér počítačových mikročipů
»Žizň i věra«, srpen 1995
Přeložil mgr. P. Tkáč
Převzato ze slovenského pravoslavného časopisu »Odkaz sv. Cyrila a Metoda« č. 5/1998Denník: Národná Obroda 19.5.2001

 

Internet pod dohľad

 

Zaznamenávanie telefonických hovorov,

SMS-správ, e-mailov a použitie internetu má

slúžiť v boji proti kriminalite.

 

Júnový summit Európskej únie (EÚ) v Göteborgu má

podľa britskej organizácie na ochranu ľudských práv

Statewatch citovenej Mf Dnes prerokovať tajný

dokument o povinnom archivovaní údajov. Hoci sa

už teraz archivujú jeden až tri mesiace telefonické

hovory a ďalšie spojenia EÚ, je to len kvôli

účtovným operáciám. Nová smernica by však mala

umožniť zaznamenávanie a až sedemročné

archivovanie všetkých telefonických hovorov z

pevných aj mobilných liniek, SMS-správ, e-mailov a

každé použitie internetu.

 

Napriek odporu ochrancov údajov a ľudských práv

tak Európska rada zrejme ustupuje tlaku policajných

orgánov, ktoré argumentujú, že nemôžu viesť účinný

boj s organizovaným zločinom a počítačovou

kriminalitou bez toho, aby mali v rukách potrebné

mechanizmy. Keďže v EÚ už od júla 1999 existuje i

spoločná policajná jednotka na boj s medzinárodným

organizovaným zločinom Europol, treba ju vybaviť aj

potrebnými kompetenciami a technickými

možnosťami, aby získala náskok pred

organizovaným zločinom, argumentujú policajní

odborníci. Po vstupe Slovenska do EÚ musíme preto

počítať s tým, že sa prípadné nové kompetencie

Europolu budú týkať aj nás.

 

(apl, Bratislava)

 

 

 

 

 

 

                              Odozva

 

 

 

 

                       Zaznamenávanie telefonických hovorov,

                       SMS-správ, e-mailov a použitie internetu má

                       slúžiť v boji proti kriminalite.

 

                       Snímka Dušan Knap

 

 

                       Júnový summit Európskej únie (EÚ) v Göteborgu má

                       podľa britskej organizácie na ochranu ľudských práv

                       Statewatch citovenej Mf Dnes prerokovať tajný

                       dokument o povinnom archivovaní údajov. Hoci sa

                       už teraz archivujú jeden až tri mesiace telefonické

                       hovory a ďalšie spojenia EÚ, je to len kvôli

                       účtovným operáciám. Nová smernica by však mala

                       umožniť zaznamenávanie a až sedemročné

                       archivovanie všetkých telefonických hovorov z

                       pevných aj mobilných liniek, SMS-správ, e-mailov a

                       každé použitie internetu.

 

                       Napriek odporu ochrancov údajov a ľudských práv

                       tak Európska rada zrejme ustupuje tlaku policajných

                       orgánov, ktoré argumentujú, že nemôžu viesť účinný

                       boj s organizovaným zločinom a počítačovou

                       kriminalitou bez toho, aby mali v rukách potrebné

                       mechanizmy. Keďže v EÚ už od júla 1999 existuje i

                       spoločná policajná jednotka na boj s medzinárodným

                       organizovaným zločinom Europol, treba ju vybaviť aj

                       potrebnými kompetenciami a technickými

                       možnosťami, aby získala náskok pred

                       organizovaným zločinom, argumentujú policajní

                       odborníci. Po vstupe Slovenska do EÚ musíme preto

                       počítať s tým, že sa prípadné nové kompetencie

                       Europolu budú týkať aj nás.

 

                      

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

                       Alexander Polakovič

 

                       Britská skupina ochrancov ľudských práv Statewatch

                       zverejnila podľa spravodajcu českého denníka Mf Dnes v

                       Bruseli v týchto dňoch správu, podľa ktorej má Rada

                       Európskej únie koncom mája a najneskoršie na júnovom

                       summite vo švédskom Göteborgu údajne diskutovať o tajnom

                       dokumente o povinnom sedemročnom archivovaní údajov. Za

                       týmto navonok nevinným označením sa však podľa Statewatch

                       skrýva hrozba, že by sa zaznamenával a archivoval každý

                       telefonický hovor z pevných liniek aj mobilov, každý fax a

                       e-mail, ako aj každé použitie internetu. K archivovaným

                       údajom by mala mať prístup polícia vyšetrujúca teroristické

                       útoky, šírenie rasistických materiálov, detskej pornografie a

                       aktivity organizovaného zločinu. Pikantné na tejto správe však

                       je, že Európska komisia, ktorá predložila návrh novej smernice

                       na ochranu údajov, podľa svojho hovorcu Pera Haugarda

                       nepočíta v nej so žiadnou povinnosťou ich archivovania.

 

                       ODPOČÚVANIE ON-LINE

 

                       Myšlienka štandardizácie systémov umožňujúcich odpočúvanie

                       a zaznamenávanie telekomunikačných tokov nie je nová. Už v

                       roku 1998 predložila pracovná skupina ENFOPOL Európskej

                       rade návrhy, aby sa existujúce odpočúvacie systémy v oblasti

                       telekomunikácií rozšírili aj na globálne satelitné prenosy.

                       Orgány činné v trestnom konaní by tak získali prístup v

                       reálnom čase ku všetkým signálom vychádzajúcim z

 

                       monitorovaných zariadení – vrátane mena volajúceho a

                       volaného, všetkých volacích čísiel, až po záznamy elektronickej

                       pošty.

 

                       ZELENÁ PRE DOHODU

 

                       Práve pred rokom podpísali ministri vnútra a spravodlivosti EÚ

                       Európsku dohodu o právnej pomoci, ktorá umožňuje

                       monitorovanie digitálnych telekomunikačných spojení na

                       celoeurópskej úrovni, ako aj vytváranie spoločných

                       vyšetrovacích tímov. Aby sa uľahčil prístup všetkých

                       policajných zložiek k údajom aj v iných krajinách, vypracoval

                       súkromný inštitút ETSI už v roku 1999 jednotný európsky

                       odpočúvací štandard ES 201-671. Dohoda ministrov tak

                       otvára cestu k zjednoteniu právnych predpisov a rozšíreniu

                       právomocí polície. Vyšetrovatelia navyše môžu skryto pôsobiť

                       aj v celej EÚ.

 

                       Na druhej strane však treba povedať, že keď chcú

                       bezpečnostné zložky účinnejšie bojovať s organizovaným

                       zločinom, ktorý má už dávnejšie globálne rozmery, musia

                       dostať aj širšie možnosti. Bude však treba veľmi dôkladne

                       budovať aj kontrolné mechanizmy, ktoré zabezpečia, aby

                       nedošlo k zneužitiu takto získaných údajov.

 

                       GLOBALIZÁCIA SLEDOVANIA

 

                       l

 

                       V roku 1947 vytvorili USA, Veľká Británia, Nový Zéland a

                       Austrália globálny odpočúvací systém Echelon na získavanie

                       informácií z komunistického bloku.

 

                       l

 

                       Po roku 1990 vraj Echelon začal získavať aj dôležité

                       obchodné tajomstvá spojencov. USA však doteraz odmietajú

                       o tejto otázke s predstaviteľmi EÚ rokovať.

 

                       l

 

                       Najväčšia americká spravodajská organizácia NSA v

                       americkom štáte Maryland monitoruje po svete obrovské

                       množstvá telekomunikačných údajov a vyhodnocuje ich vo

                       svojich superpočítačoch. Ich rozsah sa odhaduje na päť

                       biliónov textových strán.

 

                       l

 

                       V tzv. Schengenskom informačnom systéme (SIS) so sídlom v

                       Štrasburgu sa archivujú údaje o státisícoch osôb. Druhý systém

                       nazývaný Sirene uľahčuje bilaterálnu a multilaterálnu výmenu

                       údajov o ľuďoch a objektoch registrovaných v SIS.

 

                       l

 

                       Pôvodne vojensky orientovaný Echelon doplnil aj

                       medzinárodný systém na boj proti zločinu nazývaný rôznymi

                       menami: ENFOPOL, skupina Quantico či ILETS, ktorý

                       prepája monitorovacie systémy EÚ a FBI.

 

 

 

                       Americké odpočúvacie stredisko v nemeckom Bad

                       Aiblingu, ktoré je pripojené na systém Echelon.

 

                       Snímka Der Spiegel

 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

                                              © 2001 MIROX, s.r.o., Web design & Technology: Bit-Media s.r.o.

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

                                                                  Archív 

 

                                                                        Inzercia 

 

                                                                               Tiráž 

 

                                                                                    Info 

 

 

                                                                  Vyhladávanie:

 

                                                                                   

 

 

 

                                                                 ŠPORT

 

 

 

 

 

 

                                              © 2001 MIROX, s.r.o., Web design & Technology: Bit-Media s.r.o.

 


 

 


 

KAREL GOTT

 

8.6.2001, Příloha Lidových novin Pátek

 

Bojím se o tento svět

 

Výtah větší části (1/2 článku)

 

 

Zlatý slavík přemítá o krizi moderní společnosti a předpovídá brzký příchod nové totality. Odhaluje, že státům nevládnou politici, ale někdo úplně jiný.Když už se Karel Gott rozhodne vyjádřit veřejně jiným způsobem než písní, stojí to rozhodně za to. Hovořit s ním o historii 20. století, globalizaci nebo třeba o Václavu Havlovi je silný zážitek. Matador české pop-music na chvíli odloží svůj charakteristický úsměv a vypráví například o tom, že všichni jsme jen pouhými figurkami, kterými manipulují tajemné skupiny mocných finančníků a okultistů. Muž, jenž za své poslání považuje "přivádět publikum do meditativní polohy, v níž se přenese do fiktivního světa příjemných pocitů", varuje, že se řítíme vstříc nové orwellovské totalitě.


(1)
* Nelákalo vás někdy opustit dráhu zpěváka a přejít do politiky ?


O pravdu nelákalo. Neumím si představit, že bych mohl nalézt většího uplatnění, naplnění a radosti v jiné profesi, než v té, které se posledních čtyřicet let věnuji. Navíc pro politickou kariéru je potřeba úplně jiný druh talentu. V případě neúspěchu by návrat do showbyznysu s tím, že jsem si to rozmyslel a budu zase zpívat, byl směšný.

 

(2)
* Čeho se podle vás nedostává dnešním politikům ?


Některým se nedostává talentu a mnohým voličů, a zejména takových, jaké by si představovali. Ideální volič je člověk důvěřující a zcela ovladatelný. Většina voličů je však neukázněných a zlobivých a ti nikdy nebudou souhlasit s tím, že předají politikům bezmeznou důvěru, hraničící až s vazalskou oddaností, a na celé čtyři roky oslepnou a ohluchnou a budou dělat jen zdvořilé "kyvy".

 

(3)
* Chodíte k volbám ?


Jdu, protože volit se má, a naštěstí znám politiky, kteří jsou konkrétní a ne tajnosnubní a dokáží mě přesvědčit, aniž bych na to potřeboval čtyři roky.


(4)
* Dokáží se voliči poučit ze svých omylů ?


Jsem přesvědčený, že zvlášť v posledních stoletích nejde o žádné omyly, naopak politika se odvíjí podle přesných scénářů, nic se neděje náhodou, i to nejhorší jako války. Vždy je o vítězích rozhodnuto dávno předtím. Stejné banky podporo valy toho, kdo je rozpoutal, a vyjednávaly s tím, kdo byl napaden. Domlouvaly se, čím budou platit, až jim budou posílat zbraně.
Běh světa řídí tyto vysoké nadstátní kruhy, tzv. ilumináti nebo osvícenci, a také svaté řády a lóže až po mysticko-okultní organizace.

 

(5)
* Mohl byste to nějak upřesnit ?


Jde o osoby, které tím pádem určují, kdo bude dělat politiku, a to ostatní už je jenom velké divadlo.

 

(6)
* Není to poněkud vykonstruované ?  To by znamenalo, že jedinec, dokonce ani skupina nemá šanci cokoliv ovlivnit...


Dal bych několik příkladů z historie. Pět synů jednoho slavného frankfurtského bankéře si rozdělilo sféry vlivu - jeden zůstal v domě svého otce, druhý odešel do Londýna, třetí do Paříže, další do Vídně a poslední do Neapole a financovali všechny znepřátelené strany v napoleonských válkách. Posílali si zprávy o situaci na bitevním poli po poštovních holubech, protože ti byli rychlejší než kurýři. A tak jen vyvolení byli správně informovaní, že u Waterloo byl Napoleon definitivně poražen. Jen oni mohli dělat výhodné finanční operace a ostatní utřeli nos. Anebo takové vítězství proletariátu, který vedla ruská inteligence, placená nejvyššími západními finančními a průmyslovými kruhy. Zakladatel Rudé armády Lev Trockij a jeho soudruzi byli vycvičeni na území Standard Oil v New Jersey a vysláni prezidentem newyorské banky Jacobem Schiffem do Petrohradu s podporou pro revoluci ve výši dvaceti milionů dolarů ve zlatě. Němečtí průmysloví magnáti a poradci císaře zase vybavili Lenina a jeho apoštoly z Curychu, aby pak Rusko muselo podepsat brestlitevský mír a oni mohli opustit východní frontu, kde měli zbytečné ztráty. Lenin byl vynikající spoluhráč a německý agent, Trockij zase špatný herec z Brooklynu, ale výborný řečník. Tihle hoši uměli všechno velmi dobře vyložit lidem a v jakékoliv době. Ovšem když se bolševismus nebo jiné "revoluce" rozmontují, najednou spatříte lidi, kteří vypadají stejně jako Trockij a zjistíte, že jste zase za blbce.

 

(7)
* Zažil jste vy sám někdy nečekané překvapení takového druhu ?


Když jsem poprvé odjel na Západ, zmínil jsem se o našich poměrech a byl jsem kritizován, že to špatně vidím. Všichni byli levicoví, měli Che Guevaru a mleli, že je třeba myslet na většinu. Těšil jsem se do svobodného světa, že se konečně na dechnu, a místo toho jsem koukal jako blázen, kde to jsem. Chápal jsem tyto po stoje v Americe v souvislosti s válkou ve Vietnamu, vždyť tam posílali umírat své kluky. Logicky proti každé akci, která se vede, vzniká protireakce. Nemohl jsem ale s nimi diskutovat, byli strašně radikální, nesmiřitelní až zlí, ale poučil jsem se z toho.

 

(8)
* V jakém smyslu byli radikální a zlí ?


O ni neměli tu zkušenost a tím, že já měl příležitost poznat oba systémy, mohl jsem si věci dávat do souvislostí. Nabyl jsem přesvědčení, že komunistický systém ve východní Evropě vlastně Západu vyhovuje. A my jsme byli takové pokusné terárium. Zamezilo se velké imigraci z Východu, který si sám a ochotně tu zeď postavil.

 

(9)
* Je podle vás velmocensky rozdělen i současný svět ?


Bipolarita Západ - Východ už skončila, druhá strana byla totiž rozebraná. Vznikla stejně jako výsledek uspořádání světa po druhé světové válce, za to my nemůžeme, byli jsme diplomatickými manipulacemi odsouzeni stát se sovětským satelitem. Západ s Východem si ale nikdy neublíží, to už mně bylo jasné dávno. Tady bezvadně fungoval efekt rovnováhy a vzájemného zastrašování, to byla perfektní vojenská strategie - obě strany si vzájemně hlásily a kontrolovaly i schvalovaly každý vojenský krok, jako ten u nás v roce 1968. Studená válka tedy skončila, ale narůstá ekonomická nerovnováha mezi křesťanským a islámským světem.

 

(10)
* Řekl jste, že na vývoj společnosti mají zásadní vliv jakési svaté řády, lóže a mysticko - okultní organizace. Co si myslíte o vlivu křesťanských církví a dalších světových náboženství ?


Církve, i když se naoko zdají oslabené, a jsou jakoby cítit naftalínem, mají stále obrovský mocenský a politický potenciál. Být viděn je možná důležitější než vidět. Proto mnohé dalajlámovy cesty od střechy světa až po díry světa, proto ty nekonečné světové mise papežovy, při kterých obdivuhodně, svou a snad i boží vůlí překonává slabost danou věkem.


(11)
* Čím se Jan Pavel II. liší od svých předchůdců ?


Jeho zásluhy jsou nezměrné. Rozbití různých církevních tabu, omluva pravoslavné církvi, v Izraeli za holocaust, za Jana Husa, čarodějnické procesy, za Bartolomějskou noc... Omluva bylo donedávna slovo, které římskokatolickému slovníku téměř chybělo.

 

(12)
* Udrží si katolická církev svůj vliv i v novém století ?


Jedenadvacáté století má prý být proti minulému duchovnější a zde církve nemohou chybět a vliv mít budou. Tato církev je bohatší než všechny politické strany dohromady, ovládá vladařské finesy cvičené po staletí a území, na kterém má vliv, je obrovské. Dnešní lidé, zahlcení stále přibývající technikou, pro žívají stresy a neurózy a budou hledat otázky na své odpovědi. Kde jinde než u Boha. Ať už si ho přivlastňuje kdokoliv a ať vypadá jakkoliv. Kromě známých vír se lidé vrací ke starým náboženstvím a vznikají nové kulty i sekty. Nejpřirozenější je hledat Boha v sobě, ale to jsem neřekl já, ale Ramtha. Chcete-li vědět, jak vypadá Bůh, jděte a podívejte se do zrcadla a budete mu hledět rovnou do tváře. Právě v tomto techno údobí jsou církve připraveny rozevřít svou léčebnou náruč komukoliv, a hlavně třetímu světu, který zatím sice vypadá, že ví, že nic neví, ale to nebude trvat dlouho.

 

(13)
* Nejčastější slovo, které padá při diskusích o stavu a vývoji dnešního světa, je globalizace. Co si o tomto jevu myslíte vy ?


Tady asi nebudu poslem dobrých zpráv - jak mě přátelé kdysi charakterizovali.
Obávám se, že celosvětové dění směřuje k TOTÁLNÍ GLOBALIZACI, která vyústí v jednu totalitní světovládu. Časem všechny malé banky padnou - už to pomalu začíná, bankovní giganti budou fúzovat, až nakonec zbude jediný bankovní dům, který bude všem diktovat. Vznikne jedna světová měna, která bude všechno řídit, a pak už je jen krůček k bezhotovostnímu platebnímu systému pomocí mikročipů a laserových neviditelných kódů - nejspíš je budeme mít zabudované v těle. A tím bude možné z jednoho vládního centra získat o každém informaci a každého kontrolovat. Už si na to zvykáme, vnímáme to jako samozřejmost - ta identifikační čísla jsou kreditní karty. Zatím je to velmi příjemné a i další vývoj v tomto směru nám bude připadat praktický, výhodný a hlavně pohodlný, ale časem zjistíme, že jsme se stali objektem nejenom kontroly, ale i manipulace s myšlením.

 

(14)
* To zní poněkud jako orwellovská utopie ...


Ani ne. Bojím se toho, že se nakonec naplní všechny orwellovské vize, které při svém vzniku vypadaly tak neskutečné. Napadlo mě, že možná přijde doba, třeba se jí ještě dožiji, kdy budeme nostalgicky vzpomínat na minulé totality. V každém případě, když už se tehdy nedalo dělat vůbec nic, tak si aspoň lidé mohli pro sebe nechat své myšlenky a názory.

 

(15)
* Vraťme se ještě k české politice. Co soudíte o Václavu Havlovi ?  V čem například vidíte důvod jeho stále vysoké popularity v zahraničí ?


Václav Havel jako každá mimořádná a vyčnívající osobnost je rozporuplný, ale vždycky svůj. Dost často se zdá, že s milou poťouchlostí rozpoutává neviditelné akce, které jako by pocházely z jeho absurdních her. Někteří jeho političtí kolegové z jiných břehů se překvapivě často nechávají ukolébat jeho úsměvným výrazem jednoduchého muže, ale on v pravý čas popíše tabuli politické scény zbrusu novou a nečekanou diferenciální rovnicí, která sebejisté odpůrce dostane do kolen. Předvedl to v poslední době několikrát. Když se zeptáte v zámoří, co vědí o naší zemi, není toho většinou mnoho. Znají však jména Havel, Jágr, Hašek, Lendl, někdy Masaryk. Mimochodem myslím, že Havel se mu v některých rysech chce podobat. Kolem Havla byl vytvořen mesianistický mýtus, ale když se v Americe zeptám jeho obdivovatelů, co od něj četli, většina odpoví, že vlastně nic, ale že slyšeli, že to je odvážný, emocionální a inteligentní člověk. Přitom Havel pro svou až kultovní popularitu moc v zahraničí nedělá. Ale jeho čestné doktoráty, finanční dary od nadací nenápadně zakořeňují ve světovém povědomí jeho pověst. Nenápadně vypadající, ale výsledky jsou tady.

 

Poznámka zpracovatele na internet Ivo A. Bendy:

 

Takto se projevuje právě jedno z ovládání mysli lidí ještírky, negativními mimozemšťany. Proč asi ?  jedná se o umělé ovládání milionů lidí, vstřiků přímo jejich pseudomyslí za účelem, aby poslouchaly vybrané osoby – hlavní figurky na své šachovnici. Je to šeredná hra, a výsledek pak ti, co jej nyní neprohlédli, pociťují nyní -  a ještě více později – na vlastní kůži velmi bolestně !

 

Ptám se vás, copak pan Havel (a další politici) informoval lidi, co se na ně chystá – ovládání mysli mikročipy ? ? ?  Kamufluje činnost proti tomu ?  Jakto že mlčí  ? ? ?

 

Skutečným řešením záchrany lidí je navázání spolupráce s Vesmírnými lidmi Sil světla (www.universe-people.cz), ke které je již více než rok vybízen.

 

(16)
* Před několika lety jste v rozhovoru pro rakouský týdeník prohlásil, že Havel to měl za minulého režimu lehčí než vy. Jak jste to myslel ?


Rád bych v tom udělal jasno. Co jsem tehdy onomu rakouskému novináři řekl ?  Zeptal se mě, proč jsem nevyužil své pozice populárního zpěváka a nebojoval proti systému. Odpověděl jsem, že je něco jiného, když člověk doma píše a výsledek své práce předá do zahraničí, a to, když někdo ke své práci potřebuje koncertní pódium. Pokud bude mít zákaz na něj vstoupit, tak končí jeho pozice, popularita, a tím i vliv jeho názorů. Z toho dotyčný novinář usoudil, že to měl Václav Havel lehčí. Šlo o exemplární případ překroucení mé odpovědi. Ne ale náhodou, protože v té době se v některých médiích velmi cíleně útočilo na mou osobu. V té době jedno sugerování do vědomí lidí vystřídalo druhé - určovalo se koho odmítat, kritizovat, a kdo je nedotknutelný. Mnozí si pak dávali pozor, aby si se mnou nezadali, a vyčkávali. Naštěstí pro mě rozhodlo publikum, kterému nikdo nemohl zabránit přijít na koncert nebo poslat svůj hlas do ankety. Mezi mými nepřáteli se objevili staronoví známí. Připadali mně, jako by byli vyklonovaní, podobali se sobě jako vejce vejci. Dřív ale neměli dost odvahy a všimněte si, že v nové době neútočili na ty, kteří minulý režim vytvářeli. To aby nenarazili na ty nedotknutelné.

 

(17)
* Domníváte se tedy, že je u nás ohrožena svoboda slova ?


Svoboda slova ohrožena není, ale věta už může být někomu nepohodlná. Slovo jako takové ještě nedává smysl, ale věta to už je myšlenka, a to je něco jiného.

 

(18)
* Vy můžete porovnávat českou a německou společnost. Jezdíte tam už desítky let ...


Pro mě je to druhý domov, tři a třicet let tam natáčím desky a mám za sebou pětadvacet turné a nespočet vystoupení. Díky tomu tam mám vynikající kolegy, mnoho přátel a neuvěřitelně věrné publikum všech generací. Partneři v mé profesi jsou spolehliví a přesní, ostatně Němci, jak známo, jsou skvělí organizátoři. A tak mi nedá, abych se nad tímto národem nezamyslel.

 

(19)
* K čemu jste při svém zamyšlení došel ?


Mnohokrát jsem přemýšlel nad tím, jak u tak kulturního národa mohlo dojít ke tragédii Třetí říše a následnému rozpoutání druhé světové války, za které Němci platí dodnes. Mladší generace se občas ptají, proč mají nést tíhu této viny. Je třeba si uvědomit, že historické hodnocení se nám po válce dostává jen od vítězů. A tím víc mě to nutí hledat si jiný úhel pohledu. A shledávám, že do této hry bylo zataženo viníků více.

 

(20)
* Koho teď máte na mysli ?


Hned prvním tahem vítězů po první světové válce byla Versaillská smlouva, kdy bylo Německo donuceno platit obrovské reparace vítězům - konkrétně 123 miliard zlatých marek a 26 procent z hodnoty německého vývozu ročně. Tím pádem se Německo dostalo do chronické inflace a krize.

 

(21)
* To jsou ale dost známá historická fakta ...


Jistě, ale další kontexty tak známé nejsou. Krize a inflace samozřejmě vedly k pozdržování německých plateb. A tak byla světovými bankéři založena ve Švýcarsku mezinárodní banka pro platební vyrovnávání. A jejím prostřednictvím se mohly pohledávky jedné země převádět z konta druhé země. Tento plán, zvaný Dawes, tento systém půjček pro Německo, přinášel vysoké zisky. Dnes už jsou přístupné dokumenty o tom, že americké banky a průmysl se podílely na vzestupu Hitlera. Guvernér Reichs Bank a zároveň ministr financí Schacht byl geniální ekonomický stratég, který zjistil, že z pozice slabého Německa neuspěje, a že tudíž musí vybudovat zbrojní průmysl z úvěrových obchodů. Po projednání partnerství s Britskou národní bankou sloučil ekonomický establishment. Ze všech dluhů se nakonec Německo ocitlo v krizi a toho využila NSDAP. S tím už Schacht neměl nic společného. U norimberského procesu byl jedním ze tří osvobozených, protože takového člověka - jako řadu jiných - Spojenci potřebovali.

 

(22)
* Když už jsme u historie našich západních sousedů - Co si myslíte o poválečném odsunu Němců z Československa ?


O tom bylo rozhodnuto jinde, ale stínem na našich vztazích zůstává to, jakým způsobem byl prováděn. Vina na rozbitých vztazích však nikdy není jednostranná. Odsun německé šedé zóny z pohraničí neprobíhal o nic jemněji než vyhnání Čechů před válkou. Když už se zdá, že je většina lidí na obou stranách schopna odpustit, včas se objeví nějaký vytloukač politického kapitálu.

 

(23)
* Věříte v odpuštění a ničím nezatížené vztahy mezi Čechy a Němci ?


K odpuštění musí dojít a snad to udělá další generace. V minulosti to tak bylo, vždyť v Praze se odnepaměti střetávaly tři kultury - česká, německá a židovská. Většinu času spolu dobře vycházely, prolínaly se, a dokonce si pár desítek let i velmi dobře žily. Prolínání jednotlivých kultur má v určitém kontextu i komický přídech, když se například hovoří o uměleckých pokladech našich vlastenců, tak si vychutnávám takové lahůdky, že libreta našich národních oper - Braniboři v Čechách a Dalibor - napsal přítel Bedřicha Smetany Josef Wenzig německy a teprve po složení hudby byla přeložena do češtiny. Smetana v psané češtině nebyl zrovna doma. Nejinak tomu bylo v českých vlasteneckých salonech, později v kavárně Arco, kde sedávali svorně čeští a němečtí židovští literáti, bratři Čapkové, Max Brod, Franz Kafka, Franz Werfel, čeština tu bez jakéhokoliv nepřátelství střídala němčinu. Bohužel pod soužitím národnostních skupin, i když bylo dobré a trvalo tak dlouho, latentně dřímaly mocenské spory, takže se stalo, co se stalo.

 

(24)
* Jak si vlastně vysvětlujete svoji velkou popularitu v Německu ?


Byl jsem asi ve správný čas na správném místě a se správnou písní. První album jsem v Německu vydal v roce 1968 a hned jsem za něj obdržel zlatou desku za 300 000 prodaných nosičů. A to celé se pak sedmdesátkrát opakovalo. Čas byl ovšem jiný, písně jiné, jen místo zůstalo. Jeden německý novinář se kdysi nad mou popularitou zamýšlel. Je to jednoduché a přesné. Přijel jsem z komunistického světa - bez ohledu na to, že jsme byli sousedé, stál mezi námi ostnatý drát a zeď. Moc jsme se nesetkávali. Najednou k nim do doby studentských revolt, mezi hořící auta a rozbité výklady, přijel mladík z obávaného komunistického světa, který vypadal úplně jinak než jejich tvrdě protestující mládež. Nebyli to zrovna čistě vymydlení chlapci, zatímco
já přišel elegantně oblečený, slušně vypadající s písněmi o LÁSCE a KRÁSNÉM SVĚTĚ.

 

Poznámka zpracovatele na internet (Ivo A. Benda):

 

Čtenáři, dobře se podívej a srovnávej, KDO DNES přichází s písněmi či informacemi vůbec o LÁSCE A PŘEKRÁSNÉM SVĚTĚ  ? ? ?

 

(25)
* S jakým nejvýznamnějším Němcem jste se jako hvězda tamní pop - music setkal ?


Počínaje rokem 1968 jsem se setkal se všemi spolkovými kancléři, několika prezidenty a téměř se všemi významnými umělci. Nedávno jsem obdržel Eurocenu ve Vídni a mezi oceněnými umělci byla taková jména jako herec Mario Adorf a největší žijící malíř vídeňské surrealistické školy Ernst Fuchs.“

 

Jana Machalická, redaktorka LN.

(zbytek článku vynechán) . . . . .

 

Jen málokdo má z České republiky tolik hodnotných kontaktů ve světě ( má přehled), a málokdo zpíval tolik písní o lásce. Nehovořím o obrovském hudebním vzdělání i o tom, že sám Karel Gott hovoří o inspiraci z nitra (komunikace s bytostmi světla).

 

 


 

Dokonale kontrolované lidstvo

 

Martin Herzán, 20.02.2002

 


Každá totalita v historii světa začínala právě tím, že se začaly shromažďovat osobní údaje o všech lidech dané země. Tyto databáze sloužily ke kontrole občanů a jejich rozdělení na vládě vyhovující a nevhodné. Kritériem je zde přitom lidský názor a přesvědčení. Vzpomeňme na vládní razie za Rakouska-Uherska, tvrdého fašismu, ale i komunismu, kde panovalo rozdělení na třídy, lidé si nebyli rovni a nevhodní /za Rakouska-Uherska vlastenci, za fašismu zejména židé a za komunismu věřící křesťané a disidenti/ byli sledováni, vězněni a likvidováni. Každý ví a světové dohody o lidských právech to plně stvrzují, že každý člověk má právo na soukromí a ochranu osobních údajů o své osobě. Je to ale tak jasné i budovatelům světovlády ?

 

Všimněte si přátelé, že dnes, kdy žijeme v představě dokonalého světa, začínají vlády potají shromažďovat osobní údaje o každém člověku a to v masovém měřítku. Ano, opět si vlády začínají dělat registry svých občanů a jelikož se tak činí v naprostém utajení, každý si může domyslet zkušenosti z totalitní historie. Ale proč se domýšlet, když existují důkazy o tom, že vlády světa skutečně nelegální databáze střádají a postupují je pod jeden globální registr světovlády. Světovládě jde o to, aby měla totální kontrolu nad celým světem a všemi lidmi. Jen tak může začít svoji totalitní globální vládu. Pojďme se podívat za některými důkazy.

 

V průběhu vyšetřování zvláštní komise Senátu USA v roce 1975 byly vládou USA přiznány šokující fakta. Již v roce 1956 totiž vládní bezpečnostní složka FBI vedla nelegálně v archivech kartotéku s popisy, osobními informacemi a daty o celkem 141 231 773 amerických občanech. Z tohoto počtu tvořili přitom pouze 20% lidé, kteří byli někdy trestáni. Ostatních 80%, což je asi 112 milionů Američanů, byli občané, kteří se nikdy ničím neprovinili. V 70. letech už tato kartotéka obsahovala 180 milionů takových údajů. Senátní komise přiznala, že tyto nelegální databáze sloužily ke kontrole a manipulaci prakticky se všemi občany USA.

 

Ale nelegální databáze o soukromí občanů sbírá nepochopitelně i armáda. Bylo zjištěno, že jen mezi lety 1966 – 1971 si armádní zpravodajská služba USA vytvořila kartotéku se záznamy o 100 000. obyvatelích USA.

 

V roce 1977 se ve Velké Británii provalila značná aféra, kdy se zjistilo, že anglická policie Scotland Yard zřídil své speciální tajné oddělení pro evidenci a kontrolu některých domácností. Zjistilo se, že již tehdy byla vládou kontrolována ve Velké Británii každá 50. osoba, přestože se nikdy ničím neprovinila. K odhalení této aféry přispěl i renomovaný deník The Times, který tuto aféru 9. září 1977 vynesl na veřejnost. Když pomyslíme, že již v roce 1977 bylo ve Velké Británii vládou tajně sledováno 1 100 000 občanů, můžeme si domyslet, v jaké fázi jsou tyto nelegální databáze nyní. Jedno je ale jisté, stále se rozšiřují.

 

Dne 20. dubna 1995 byl například v České republice schválen parlamentem jeden velice podivný zákon a to i přes značné protesty občanů. Na jeho základě dostal stát neomezenou pravomoc získávat od občanů naprosto veškeré data a informace z jejich životů, včetně těch nejintimnějších. Znovu opakuji, že veškeré totalitní systémy v historii začínají právě tím, že se začaly sbírat osobní data všech občanů dané země.

 

Navíc tyto naše údaje jsou vládou zneužívány. V roce 1992 například Federální ministerstvo vnitra České a Slovenské republiky prodalo osobní údaje o více než 2. milionech občanů naší země, včetně adres a rodného čísla. Tentýž rok 1992 otřásla ministerstvem vnitra další aféra, když se zjistilo, že úředníci ministerstva vnitra vedou nezákonně údaje o občanech, které mají naprosto důvěrný charakter. Obsahovaly i takové údaje jako je sexuální orientace osob, jejich rasová příslušnost či skryté duševní vady občanů našeho státu. Tyto nelegální, ale především odporné databáze mohly a můžou být kdykoliv zneužity proti nepohodlným občanům.

 

Na mezinárodní konferenci konané v lednu 1979 v německém Darmstadu,ke které se svými podpisy připojily statisíce rozhořčených občanů za svá práva, přiznal veřejně profesor Abendroth, že německý Spolkový úřad pro ochranu ústavy shromažďuje ve skutečnosti miliony karet a spisů o všech občanech země, kteří se nějakým způsobem vyjádřili kriticky k naší společnosti.

 

Při vyšetřování Senátu USA v srpnu 1993 se zjistilo, že více než 1300 agentů vládní IRS bylo během posledních pěti let vyšetřováno z důvodu neoprávněného slídění v osobních záznamech občanů. Přitom kolem 56 000 zaměstnanců IRS má přístup i do Integrovaného systému vyhledávání dat. Když se tato aféra znovu rozpoutala v červenci 1994, vyšlo najevo, že soukromé údaje o milionech občanů nelegálně vlastní i další vládní úřady včetně samotné vlády USA, přestože to bylo zakázáno. Potvrdil to i americký senátor David Pryor.

 

7. července 1986 se dostal v USA na světlo světa patrně státní dokument ,,Silent Weapons for Quite Wars,, ,který byl označen datem: květen 1979 a kódovým označením č. 74-1120. Senátor M.W.Cooper označil tento dokument za autentický materiál tzv. ,,Tajné vlády,,. Dokument byl omylem zapomenut v kopírce při odprodeji nadbytečných zařízení a tak došlo k úniku informací. Dokument 74-1120 obsahuje velmi závažné věci, ke kterým se ještě vrátíme. Především však ve své technické příručce TM-SW 7905.1 popisuje vytváření modelů domácností, postup při sledování občanů, rodin, našeho soukromí a jeho napadání. Podle tohoto dokumentu má být každá lidská bytost na celém světě totálně kontrolována a sledována od odposlechu telefonů přes analýzu odpadků, až po sledování chování dětí ve školce. Počítá se s jednou gigantickou úřední byrokratickou mašinérií na podchycení a sledování soukromí všech lidí a vedení tajných záznamů o nich, které, jak je možno z dokumentu vyčíst, hraničí až s totální špionáží. Počítače z celého světa mají být napojeny na jednu ústřední světovou databázi.

 

Zbigniew Brzezinski, bývalý poradce prezidenta USA pro národní bezpečnost, prohlásil: ,,Prostřednictvím počítačů budou lidské životy a záležitosti neustále sledovány. Brzy bude možné uplatňovat téměř nepřetržitý dozor nad většinou osobních informací o občanech‘‘.

 

Zdroj: Totalitní světovláda http://www.mujweb.cz/www/totalitnisvetovlada/ - Martin Herzán, r. 2000 (Mezinárodní komise svědomí) ciste-svedomi@post.cz

Autor: Martin Herzán
Téma: Války, zbraně, konflikty, ovlivňování obyvatelstva

Související články www.osud.cz :
I podívejme se: USA připravují plošné zavedení čipových identifikačních karet (Lidové noviny)
Bin Ladin podle agentury REUTERS odmítá své "včerejší přiznání" k útokům v USA (Ladislav Zajíček)
Přežije Vladimír Hučín vyšetřovací vazbu? (Josef Bílek)
Dějiny Nového světového řádu (I.) (David Allen Rivera)
Jen takový živý sen (Nitram)
Nová totalitní moc postupuje zcela podle plánu (I.) (Alan Morrison)
Hledání vnitřního nepřítele (Lidové noviny)
Vážený pane prezidente... (Ivo A. Benda)
Projekt BlairWolf - EU se představuje ? (přeložil jiří mašek)
Záchvěvy totalitního strachu - je to tu zas ? (Respekt)

1670. Čipová karta a Extranet ve VZP ČR (Zpravodaj VZP ČR č. 1/2001)               28.10.2002.

 

 

PSEUDOTVŮRCI PŘIPRAVUJÍ PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU !!!

 

KDYŽ PTÁČKA CHYTAJÍ, PĚKNĚ MU ZPÍVAJÍ !

 

ZÍSKANÉ – UŠETŘENÉ PENÍZE Z EFEKTIVITY ČIPOVÝCH TECHNOLOGIÍ

NEPŮJDOU NA ZVÝŠENÍ KVALITY ŽIVOTA LIDÍ – ZKRÁCENÍ PRACOVNÍ DOBY

NA 4 HODINY, ALE BUDOU INVESTOVÁNY DO OVLÁDACÍCH SYSTÉMŮ NA LIDI !!!

 

 

Čipová karta a Extranet ve VZP ČR (Zpravodaj VZP ČR č. 1/2001)

 

 

http://www.vzp.cz/Panel/70Informace_pro_poskytovatele/10Uhrada_zdravotni_pece/30Zpravodaj_VZP_CR/122cipova_karta

 

 

Současná epocha se vyznačuje bouřlivým rozvojem informačních technologií. Stále rychlejší a výkonnější počítače, počítačové sítě, Internet, zabezpečený přenos dat, datawarehouse, čipové karty... to jsou pouze základní pojmy ze světa informačních technologií. Hlavní problém spočívá v tom, že existuje velké množství údajů, informací a znalostí, které jsou někde shromažďovány, zpracovávány, zpřístupňovány a dále využívány. Zvláštní pozornost je vždy třeba věnovat citlivým informacím, jejichž ochrana je ve většině světa ošetřena legislativně (v České republice zákon č. 101/2000 Sb.). (Fiktivně, nikoli reálně – poznámka zpracovatele.)

 

Zavádění stále dokonalejších vymožeností informačních technologií do praxe přitom nesmí být samo o sobě cílem. Nástroje informačních technologií jsou pouze prostředkem k tomu, jak se dostat k potřebným informacím. Jaké informace ale mají největší užitnou hodnotu ?  Takové, které se týkají právě řešené problematiky, jsou dostupné v okamžiku potřeby, jsou aktuální a pokud možno i úplné. Takové informace pak mohou významnou měrou přispět ke zvýšení efektivity v základních činnostech a oblastech, ve kterých jsou využívány. (V ovládání lidí – poznámka zpracovatele.)

 

Zvýšení efektivity lze někdy vyčíslit finančně, jindy lze výhody rychle dostupných informací kvantifikovat jen obtížně. Finančně měřitelný efekt nastane v případě, kdy např. lékař nepředepíše dalších několik dalších balení léku, protože bude vědět, že je pacient dostal včera od jiného lékaře. Jiným příkladem může být očekávaný ostražitější postup při výdeji návykových léčiv v lékárně, která bude mít nástroj pro okamžité ověřování, zda číslo na razítku z předloženého receptu existuje v registru poskytovatelů zdravotní péče. Mezi zatím obtížně finančně vyčíslitelné se řadí výhody budoucího možného přenosu zdravotních údajů pacienta mezi zdravotnickými zařízeními.

 

 

Volba vhodného nástroje pro přístup k datům

 

V informačním systému VZP ČR jsou zpracovávány údaje o pojištěncích, plátcích pojistného a poskytovatelích zdravotní péče. Ve velké míře se jedná o osobní nebo dokonce o citlivé osobní údaje, a otázce zabezpečení dat proto musí být věnována zasloužená pozornost. Přitom ale VZP ČR zároveň potřebuje komunikovat se svými externími partnery, přijímat od nich data a jiná data předávat, a tato komunikace musí být rychlá a bezpečná. Proto je nutné pro komunikaci s externími partnery vybrat takové nástroje, které zajistí, že poskytované informace se dostanou pouze k oprávněným osobám, že bude vždy odvoditelné, kdo, komu a jakou informaci poskytl. Mezi takové nástroje patří čipová karta a zabezpečený přenos po Internetu (Extranet). Každý z těchto nástrojů může být použit samostatně, v optimálním případě jsou na čipové kartě uloženy klíče, které slouží k zajištění zabezpečeného přístupu pomocí Internetu do vzdálených databází.

 

VZP ČR připravuje pro komunikaci se svými externími partnery extranetové aplikace, zkušenosti z pilotního provozu první z řady úloh se sbírají a vyhodnocují.

 

Výhody využívání čipových karet byly ověřeny v pilotním projektu “Mácha”, kterého se kromě VZP ČR zúčastnilo i MZ ČR a MPSV ČR. Výsledkem je návrh na vydání SPOLEČNÉ ČIPOVÉ KARTY, která bude sloužit zároveň jako průkaz pojištěnce (v případě dohody společný pro všechny zdravotní pojišťovny), nositel kontrolních dat pojištěnce, klíč k databázím v oblasti sociálního pojištění, klíč k databázím obsahujícím zdravotní data. Zvažuje se, že dle svobodného rozhodnutí držitele karty může čipová karta obsahovat i vybrané medicínské údaje nebo elektronický podpis. Návrh na vydání SPOLEČNÉ ČIPOVÉ KARTY je v souladu s Akčním plánem realizace státní informační politiky do konce roku 2002, který byl schválen na 9. zasedání vlády České republiky dne 31. 5. 2000. V tomto plánu je VZP ČR uvedena jako spolunositel následujících projektů: Komunikační infrastruktura, Základní registr obyvatel, Zákonná úprava základních registrů, Elektronické identifikátory ve veřejné správě, Zdravotnictví on-line. Mezi stěžejní úkoly, které jsou součástí výše uvedených projektů, patří zavedení elektronického identifikátoru obyvatel.

 

 

Extranetové aplikace ve VZP ČR

 

Se začátkem roku 2001 zahájila VZP ČR pilotní provoz úlohy “Extranet”. První skupinou uživatelů jsou vybraná zdravotnická zařízení. Princip pilotní úlohy spočívá v tom, že zdravotnické zařízení se pomocí zabezpečeného přenosu po Internetu přihlásí na server provozovaný ve VZP ČR a okamžitě získá odpověď, zda pojištěnec daného čísla existuje, zda je pojištěncem VZP ČR a zda je jeho pojištění dosud platné. Analogická úloha je i pro ověřování identifikačního čísla zdravotnického zařízení.

 

Předpokládáme, že po vyhodnocení pilotního projektu bude úloha rozšířena zejména o poskytování vybraných údajů praktickým lékařům. Dalším chystaným rozšířením úlohy je zřízení “diskusních klubů” pro cílové skupiny externích uživatelů. Jinou významnou cílovou skupinou jsou zaměstnavatelé, kterým by mělo být umožněno předávat touto cestou pravidelná hlášení o pohybu zaměstnanců.

 

V celém projektu je věnována mimořádná pozornost oblasti zabezpečení přístupu oprávněných uživatelů k vybraným datům, je implementován systém jednorázových hesel a podmínky pro přidělení uživatelského jména a využívání aplikace jsou ošetřeny smlouvou.

 

 

Shrnutí pilotního projektu Mácha

 

Koncem roku 1995 byl Evropskou komisí schválen projekt “Národní zdravotnický informační systém a statistika”, financovaný z programu EK Phare. Jako samostatná úloha v tomto projektu byla řešena experimentální aplikace čipové karty ve zdravotnictví a ve zdravotním pojištění. Tato úloha, stejně jako celý projekt, byla koordinována Ministerstvem zdravotnictví a hlavním spoluřešitelem byla VZP ČR. Jako pilotní místo byly vybrány Litoměřice, především proto, že se Městská nemocnice podílela na ověřování některých modulů v hlavním projektu. Po ukončení projektu Phare byla tato experimentální aplikace provozována a dále rozvíjena VZP ČR a MZ ČR. Obě instituce vyčlenily finanční prostředky na základní činnosti spojené s provozem experimentu.

 

V březnu roku 1998 schválila Evropská komise nový projekt Phare, který měl za úkol jednak rozšířit stávající experiment, jednak sledovat vývoj těchto aplikací v zemích EU a postupně přijímat doporučení a standardy EU v této oblasti. V roce 1998 byl dále řešen samostatný projekt Phare pro ověření možností čipové karty pro potřeby sociálního zabezpečení. Tento projekt řídilo MPSV ČR.

 

Ve dvou fázích bylo vydáno postupně 27 tisíc čipových karet; jejich držiteli jsou pojištěnci VZP ČR, kteří mají bydliště ve městě Litoměřice. Karty jsou zároveň využívány jako průkaz pojištěnce, k ukládání základních zdravotních informací, v oblasti dávek sociálního pojištění, je připraveno i sdílení mezi zdravotními pojišťovnami (při změně ZP pak není třeba vydávat novou kartu).

 

Veřejnost má k projektu vcelku vstřícný postoj. Zúčastněné osoby se seznámily s technologií čipových karet a shledaly ji jako bezproblémovou při jejím používání. Bezpečnost je zajištěna - profesionální karty umožňují oprávněným osobám číst nebo aktualizovat jen vybrané položky.

 

Pacienti věnují větší pozornost čipové kartě než papírové a sami vyžadují od lékařů zapsání údajů do čipové karty (očkování, dlouhodobá onemocnění - alergie, kardiaci, diabetici apod.) - čtečka je i ve voze rychlé záchranné služby.

 

Lékaři spolupracující v projektu “Mácha” vyžadují od pacientů předkládání čipových karet pro zápis dat do karet a získávání informací z nich, což zjednodušilo práci s informačním systémem. Lékaři se seznámili s profesionálními kartami lékařů a používají je bez problémů.

 

Nemocnice přizpůsobila přijímání pacientů kartovému systému, kdy se pacienti přihlašují k ošetření v recepcích, nikoli přímo v ordinacích. Po ošetření si mohou v recepcích nechat aktualizovat data na čipových kartách. Ke kontrole dat zapsaných na kartách pacienti využívají informačních kiosků v prostorách nemocnice.

 

Zájem o čipové karty projevují i lékárny (přenos receptů a identifikace osoby) a hygienická služba (očkovací průkaz).

 

 

Informování veřejnosti

 

Dosavadní výsledky a zkušenosti potvrdily předpoklady, že technologie nasazení čipových karet je technicky zvládnutelná a že využívání čipových procesorových karet přinese v oblastech zdravotnictví, zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení usnadnění administrativy, zlepšení a zjednodušení komunikace s občanem, snížení počtu chyb, omylů a nepřesností. Zároveň může poskytnout nové služby, které bez této technologie poskytovat nelze (např. okamžitý přístup k důležitým údajům).

 

Význam využívání čipových karet poroste s počtem pracovišť, kde bude karta přijímána. Při nasazení technologie čipových karet bude nezbytné vytvořit takové podmínky k jejich využívání, aby v celé společnosti panovala ke kartám důvěra a současně aby o ně občané projevili zájem.

 

K vybudování důvěry v čipové karty bude nezbytné soustavné informování a vzdělávání občanů o bezpečnostních principech uplatněných při používání karet a o zásadách zacházení s kartami. Prvotní je důsledně vytvářet vědomí, že kartu má v držení jediná osoba, tzn. že je nepřenosná, a PIN se nikomu dalšímu nesděluje, takže ji nemůže zneužít třetí osoba.

 

Využívání karty musí být pro jejího držitele výhodné a pohodlné. Jedině díky výhodám, které karty přinesou, získají občané o karty (a následně o zaznamenávání nepovinných údajů do nich) zájem. Výhodou držitelů karty může být na jedné straně rychlejší odbavení na úřadě a snadnější a rychlejší přístup k informacím, na druhé straně jim karty umožňují mít u sebe důležité osobní zdravotní informace, které budou přístupné jen tomu, pro koho jsou určeny.

 

prom. mat. Věra Reimarová

ředitelka odboru provozu IS

 

 

 


PSEUDOTVŮRCI PŘIPRAVUJÍ

PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU !!!

 

 

CO JE TO ČIP RFID ?

 

OVLÁDÁNÍ KAŽDÉ VĚCI, ZVÍŘAT, LIDÍ !!!

 

 

 

 

PC REVUE 1/2004

Budeme pod dohľadom

“veľkého brata”?

 

Už je to viac ako polstoročie, čo George Orwell napísal svoj najslávnejší román 1984. V ňom majstrovsky vykreslil pochmúrnu víziu sveta, v ktorom I'udia absolútne stratili súkromie. Dlho sa táto vízia sveta spájala s totalitnými režimami, dnes ju viacerí skôr ako s nie veľmi vzdialenou minulosťou istej časti sveta spájajú s budúcnosťou, ktorá nás čaká, nech žijeme kdekol'vek.

Vstúpili sme do roku 2004 a l'udstvo vraj stojí na prahu Orwellovho sveta 1984. Pýtate sa, prečo to všetko? Pre drobné, nie veľmi nápadné identifikačné čipy, ktoré sa odborne nazývajú RFID. Práve tie nás majú obrať o zvyšky súkromia. Sú tieto obavy opodstatnené? A čo to vlastne RFID je?

 

Počiatky vývoja tejto technológie siahajú hlboko do druhej polovice minulého storo­čia. Aj preto sa natíska otázka, prečo si ju väčšina médií a aktivistov bojujúcich za ochranu súkromia začala intenzívnejšie všímať až v minu­lom roku. Otvorme teda spoločne dvere a nahliad­nime na túto technológiu pekne zoširoka.

 

RFID značky viacerých vyhotovení,

určené na nasadenie v bezpečnostných aplikáciách

 

 

HISTÓRIA RFID

S tým, ako so vyvíjala ľudská spoločnosť, narastalo aj množstvo prepravovaného tovaru a zvyšovali sa požiadavky na jeho evidenciu. S globalizáciou ekonomiky sa tento tlak ešte zvýšil. Ako katalyzátor zapôsobil nástup informačných technológií, ktorý nám v podobe výpočtovej techniky a ďalších „drob­ností" dal do rúk nástroje, ktoré v oblasti spracovania informácií ponúkajú skoro neobmedzené možnosti. Ľudia však stáli pred vážnym problémom: Ako čo najjednoduchšie a najefektívnejšie dostať do informačných systémov informácie?

Prvým, dnes už všeobecné rozšíreným a takmer samozrejmým spôsobom identifikácie produktov všetkého druhu sa stali čiarové kódy. Patent na ne bol udelený pred viac ako päťdesiatimi rokmi - v ro­ku 1952. Systém označovania čiarovými kódmi ná­sledne prechádzal štandardizáciou a jeho prvé vy­užitie prišlo až v roku 1966. To však bol celý systém ešte len v plienkach a ako rok, v ktorom možno hovoriť o jeho reálnom využití, sa uvádza až rok 1984. Vtedy však čiarový kód na označovania používalo iba 15-tisíc firiem. Prelomové bolí nasledujúce roky. Už o tri roky neskôr čiarový kód využívalo 75-tisíc spoločností a dnes budete iba ťažko hľadať tovar, na ktorom by toto označenie chýbalo.

 

 

Aktuálne najmenšie čipy RFID z produkcie spoločnosti Hitachi

majú aj napriek svojim rozmerom implementovanú anténu

 

Keďže technika sa vyvíja, čoskoro, presnejšie v roku 1969, sa Američan Mario Cardullo začal za­oberať myšlienkou vytvorenia značky, ktorej identifikácia by prebiehala úplne automa­ticky. To bol počiatok RFID, rádiofrekvenčnej identifikácie. Myšlienka do­stala konkrétnejšie obrysy v roku 1970, keď spomínaný vynálezca podal patentovú prihlášku na RFID. Patentový úrad mu patent na RFID udelil v roku 1973. V sedemdesiatych rokoch pre­biehal vývoj RFID v laborató­riách viacerých firiem, najintenzívnejšie však v IBM, Com­Serv, Raytheon, RCA a Fairchild. Až do deväťdesiatych rokov mi­nulého storočia ostalo RFID doménou výskumní­kov. Všetko sa zmenilo v poslednej dekáde, keď stav techniky a rozvoj polovodičového priemyslu umožnili realizovať viaceré pilotné projekty vy­užívajúce produkty RFID. V prvotnej fáze išlo o jed­noduchšie aplikácie v oblasti bezpečnosti, pričom s príchodom tohto storočia došlo k štandardizácii systémov RFID a vytvoreniu podmienok na ich ce­losvetové využitie. V mnohých oblastiach dnes RFID bežné, väčšinou však ani netušíme, že ide o praktické využitie RFID a ani nám to neprekážalo. Hystéria spojená s touto technológiou sa začala prejavovať až v čase, keď sa pre RFID otvorili nové obzory, súvisiace s masovejším využívaním bez­drôtových technológií. Dnes prakticky denne prichádzajú správy o tom, ako tá či oná firma uvažuje o nasadení RFID či SmartTag (čo nie je nič iné) vo svojich produktoch. Pritom už nejde iba o ozna­čovanie tovaru, ale o to, aby si jednotlivé predme­ty ,rozumeli". Do hry s menom inteligentná domácnosť, na ktorej pozadí je staré dobré RFID, tak vstupujú nielen giganty z oblasti výroby polovodičov a sveta IT, ale aj firmy vyrábajúce spotrebný tovar či poskytujúce zdravotnú starostlivosť. Technológia RFID sa „zapáčila" aj štátnej správe, vojenskému priemyslu a bezpečnostným zložkám.

 

ČO JE RFID?

Najjednoduchšie možno vysvetliť pojem RFID ,de­šifrovaním" významu skratky. Prostredníctvom ne­ho sa dostaneme k pojmu Radio Frequency IDenti­fication, teda identifikačným prvkom pracujúcim vo vysokofrekvenčnom pásme.

RFID sa od počiatku vyvíjal ako systém, ktorý mal byť alternatívou k použitiu čiarového kódu v aplikáciách, kde bolo jeho nasadenie principiálne nemožné alebo obťažné. V porovnaní s čiarovým kódom ponúkajú RFID vyššiu rýchlosť snímania a podstatne jednoduchšia je ich aplikácia v auto­matizovaných systémoch, pretože nekladú nijaké mimoriadne nároky na obsluhu.

Systémov i prvkov RFID jestvuje celá škála, pri­čom ich možno členiť podľa viacerých znakov. Naj­častejšie sa na tento účel používa:

V prípade prvého kritéria triedenia sa dá špecifikovať viacero typov v závislosti od frekvenčného pásma, v ktorom konkrétny RFID pracuje. Kom­plexný pohľad na členenie opisujúce všetky frek­venčné pásma využívané RFID nájdete v tabuľke spoločne s vymenovaním aplikácií, ktoré RFID v da­nom frekvenčnom pásme najčastejšie využívajú. Oveľa častejšie než členenie uvedené v tabuľke sa však využíva hrubé členenie na nízko a vysokofrekvenčné RFID, ktoré pokrýva najvýznamnejšie rozdiely medzi oboma systémami.

Nízkofrekvenčné RFID systémy pracujú v pásmach od 30 kHz do 500 kHz. Najčastejšie sa využí­vajú v bezkontaktných systémoch kontroly do­chádzky, identifikačných systémoch, systémoch na sledovanie zvierat a pohybu všeobecne. Vyznačujú sa krátkou latenciou a nízkymi prevádzkovými nákladmi.

Vysokofrekvenčné RFID systémy pracujú v pásmach od 850 MHz do 950 MHz a od 2,4 GHz do 2,5 GHz. V porovnaní s nízkofrekvenčnými systé­mami ponúkajú vyšší dosah a flexibilitu. Negatí­vom sú vyššie ceny.

Ako druhé v poradí sme uviedli členenie na aktívne a pasívne systémy RFID. V prípade tohto členenia zohráva hlavnú úlohu vyhotovené a spô­sob činnosti RFID značky. Aj tu sa používa členenie na dva druhy, a to na aktívne a pasívne RFID.

Aktívny prvok RFID je prvok disponujúci zabudo­vaným zdrojom energie, prípadne umožňujúci meniť obsah informácií uložených v pamäti, ktorá môže mať kapacitu až 1 MB. Aktívne prvky RFID môžu realizovať zber, vyhodnocovanie a následné odoslanie údajov a ich využitie sa predpokladá v náročnejších aplikáciách. Nevýhodou aktívnych RFID je ich obme­dzená životnosť, ktorá je daná životnosťou batérie.

Pasívny prvok RFID nevyžaduje na svoju činnosť zabudovaný zdroj energie. Na napájanie po­užíva energiu získanú z magnetického poľa čítacie­ho zaradenia. Tieto prvky RFID bývajú vybavené pamäťou s nižšou kapacitou (32-128 bitov), pri­čom údaje v nej uložené nemôžu byť modifikované. Pasívne RFID sa najčastejšie využívajú na identifi­káciu a majú ambíciu nahradiť čiarový kód. V po­rovnaní s aktívnymi RFID vyžadujú čítacie zariade­nia s vyšším príkonom a schopné komunikácie na menšiu vzdialenosť. Na druhej strana ich veľkou výhodou podstatne nižšie ceny.

Posledným, tretím členením systémov RFID je členenie podľa aplikácie, teda konkrétneho nasade­nia Tu sa obyčajne uvádzajú štyri typy: EAS sys­tems, PDC systems, Networked systems a Positio­ning systems.

EAS (Electronic Article Surveillance) systems - v súčasnosti najviditeľnejšou aplikáciou RFID a v praxi sa s ňou stretávame takmer každý deň. Ide o systém určený na ,stráženie" tovaru v pre­dajniach. Každý (zvyčajne rozmerovo menší a drahší) tovar je označený značkou RFID. Čítacie zaria­denia sú stacionárne a sú umiestnené v oblasti chodu z predajne. Ak si tovar zakúpite, pri precho­de cez pokladňu je značka RFID znehodnotená ale­bo deaktivovaná. Ak sa z predajne vynáša tovar s aktívnym RFID, je spustený poplach.

PDC (Portable Data Capture) systems - sú to sys­témy na monitoring pohybu tovaru a osôb. Ich špe­cifikom je nasadenie mobilných čítačiek RFID, ktoré zbierajú informácie z jednotlivých etikiet RFID. Informácie z prenosných terminálov (čas­to majú formu upravených PDA) prenášané do cen­trálneho systému a tam dávkovo spracované

Networked systems - sú to systémy RFID po­dobné predošlej skupine, pokiaľ ide o využitie (lo­gistika, pohyb tovaru a osôb). Na rozdiel od nich však využívajú rovnako ako systémy EAS, stacio­nárne snímače, ktoré snímajú identifikačné údaje zo značiek RFID pri prechode tovaru (ľudí) v dosa­hu snímača a odosielajú ich do centrálneho systé­mu. Toto riešenie sa využíva v automatizovaných skladoch, na výrobných linkách a v niektorých prí­padoch aj na sledovanie pohybu osôb.

Positioning systems - sú to systémy, ktoré vy­užívajú (skôr sa predpokladá ich využitie) RFID na zistenie presnej pozície predmetu, prípadne na identifikáciu vozidiel pri prejazde kontrolnými sta­novišťami (hranice medzi štátmi, prechod bodmi, kde sa vyberá mýto).

 

 

Frekvenčné pásmo

Nasadenie

<135 kHz

 

Bez licenčné pásmo, využívané vo viacerých aplikáciách, najčastejšie na sledovanie zvierat, systémy na kontrolu prístupu a kontrolu pohybu

1,95, 3,25, 4,75 a 8,2 MHz

Pásma využívané v závislosti od licenčných podmienok v jednotlivých regiónoch, využitie najmä v oblasti kontroly tovaru v obchodoch

13, 13,56 MHz

Rovnako ako predošlé, okrem nasadenia v obchode je však používané aj pre medicínske aplikácie a výskum

27 MHz

Pásmo na využitie v medicínskych aplikáciách a výskume

430=460 MHz      Pásmo na využitie v medicínskych aplikáciách a výskume

430-460 MHz

Pásmo na využitie v medicínskych aplikáciách a výskume (región 1)

902-916 MHz

Pásmo na využitie v medicínskych aplikáciách a výskume (región 2), využitie aj v doprave, prekrýva sa s GSM

918-926 MHz

Pásmo pre RFID vyhradené v Austrálii, bez licenčné s výkonom do 1 W

2350-2450 MHz

Pásmo na všeobecné použitie RFID, v rovnakom pasme pracujú IEEE 802.11

5400-6800 MHz

Pásmo vyhradené pre budúce aplikácie, FCC z neho vyhradila 75 MHz pre inteligentné dopravné systémy, pásmo 5,8 GHz plánuje využiť EÚ (zatiaľ' špecifikované vo Francúzsku) na sledovanie pohybu vozidiel

RFID regióny. Región 1 - Európa a Afrika

                  Región 2 - Severná a Južná Amerika

                   Región 3-Azia, Austrália

 

 

AKO PRACUJE RFID

I keď z uvedeného možno zjednodušene vyvodiť spôsob činnosti systémov na báze RFID, bude isto lepšie, ak ich činnosť opíšeme detailnejšie. Systémy RFID sa skladajú z dvoch základných častí čítacích zariadení a značiek RFID, ktoré sa niekedy označujú aj termínom inteligentné štítky (SmartTag).

 

 

    

 

RFID značky vo vyhotovení, ktoré umožňuje implantáciu pod kožu

 

 

Za základ systému RFID možno považovať číta­cie zariadenia. To je v závislosti od konkrétnej apli­kácie buď stacionárne, alebo mobilné. Čítacie zaria­denia plna v systéme RFID dve úlohy. Prvou je vy­sielanie vysokofrekvenčného signálu, druhou prí­jem identifikátorov zo značiek RFID.

Vysielanie signálu sa realizuje z dvoch dôvodov. Prvým je zabezpečenie detegovania značiek RFID, pričom toto je úloha spoločná pre systémy s aktív­nymi i pasívnymi značkami RFID. Oba typy totiž vyšlú signál až po tom, čo zachytili signál z čítacie­ho zariadenia. Druhý dôvod je dôležitý pri systémoch využívajúcich pasívne čipy. Tam sa magne­tické pole vytvorené čítačkou na strane značky RFID využíva na získanie energie potrebnej na odo­slanie identifikátora zo značky RFID.

V prípade jednoduchých systémov RFID, ako sú napríklad systémy na stráženie tovaru, spočíva funkcia čítačky v spomenutých činnostiach. V prípa­de zložitejších systémov dochádza k následnému spracovaniu informácií získaných zo značiek RFID, prípadne sú do nich zapisované ďalšie informácie. V takýchto prípadoch čítačky doplnené o ďalšie obvody umožňujúce vykonať spomenuté operácie.

Činnosť značky RFID je na prvý pohľad veľmi jed­noduchá. Jej úlohou je v prípade, že sa dostane do dosahu čítacieho zariadenia, vyslať svoj identifiká­tor. Spomenuté tvrdenie síce platí pre všetky zna­ky RFID, ale v prípade zložitejších čipov, najmä v aktívnom vyhotovení, je rozsah ich činností pod­statné väčší a závisí od konkrétneho typu čipu a aplikácie, v ktorej je nasadený.

I keď je spomenuté vysvetlenie činnosti pomer­ne jasné, bude vhodné, ak si povieme, z akých častí sa značka RFID skladá a ako konkrétne vyzerá jej činnosť. Pre zjednodušenie sa budeme zaoberať opisom činnosti pasívnej značky RFID, samozrej­me, pri každom komponente a opise jeho činnosti upozorníme na rozdiely, ktoré medzi pasívnymi a aktívnymi značkami RFID.

Každá značka RFID sa skladá z nasledujúcich častí: antény, transceivera a transpondéra.

Anténa predstavuje najrozmernejšiu časť znač­ky RFID, pričom toto tvrdenie platí bez ohľadu na frekvenčné pásmo, v ktorom konkrétny systém RFID pracuje. Samozrejme, rozmery antény sú da­né frekvenčným pásmom, a teda platí, že čím vyš­šia frekvencia sa v danom systéme RFID používa, tým menšia môže byť anténa v čipe. Anténa RFID značky je dôležitá hneď z niekoľkých hľadísk. Umožňuje totiž príjem signálu z čítačky a zároveň slúži aj na vysielanie. V prípade príjmu signálu má anténa takisto dve funkcie. Z prijatého signálu „vyrába" energiu slúžiacu na napájanie značky RFID. Druhou funkciou antény je príjem kódu, ktorý je určený na komunikáciu čipu a čítačky.

Transceiver je blok, ktorý realizuje komunikáciu s čítačkou. Ide vlastne o prijímač a vysielač, dopl­nený o obvody, ktoré z prijatého signálu vytvoria elektrickú energiu potrebnú na činnosť cele] zna­čky RFID.

Transpondér je najzložitejšia časť RFID, pres­nejšie môže ňou byť, jeho konfigurácia je totiž variabilná a závisí od toho, aké funkcie má daná značka RFID plniť. Najjednoduchším prípadom je kombinácia riadiacej logiky a pamäte nesúcej unikátny identifikačný kód (obyčajne 64 až 128 bitov) čipu. Pamäť je typu ROM, čo znamená, že údaje v nej nemožno meniť (sú zadané pri výrobe čipu).

V aplikáciách, keď treba meniť obsah pamäte (sle­dovanie operácií vykonaných s produktom), sa do RFID integruje aj pamäť typu flash, ktorá dovoľuje meniť jej obsah a ukladať doplnkové údaje. V prí­pade pamäte flash sa kapacita môže pohybovať od jednotiek kB do jednotiek MB, všetko závisí iba od ceny RFID a jeho predpokladaného nasadenia. Do­plnková pamäť môže byť nakonfigurovaná tak, že jej obsah sa mení iba prostredníctvom signálu z čí­tacieho zariadenia alebo v prípade komplexnejších značiek RFID môže táto pamäť slúžiť aj na uklada­nie „zbieraných" informácií. Transpondér totiž mô­že byť vybavený aj obvodmi na meranie niektorých veličín a tie môže kontinuálne zaznamenávať. Pochopiteľne, v naposledy menovanom príklade už ide o veľmi komplexnú aktívnu značku RFID.

 

RFID V ČIPE?

Prvé generácie značiek RFID (niekedy označova­ných aj SmartTag) a aj väčšina tých dnes bežne používaných zariadenia, ktoré pri troche po­zornosti nemôžete prehliadnuť. Ich rozmery sa bežne pohybujú v škále niekoľkých centimetrov. Pravda však je, že ich najrozmemejšou častou je anténa. Viaceré vývojárske tímy však pracujú na vývoji čipov RFID, teda implementácii ,komplet­nej" značky RFID na kúsku kremíka. Čipy sú RFID zariadenia, ktoré pracujú v najvyšších frekvenč­ných pásmach vyhradených pre RFID (najčastejšie 2,5 GHz) a ich rozmery sú rádovo milimetre. Záujem o takéto zariadenia je veľký, pretože by bolí riešením viacerých problémov súvisiacich s nasa­dením RFID vo viacerých aplikáciách. Miniatúrne zariadenia by umožňovali nenápadné a nenároč­umiestnenie, znížila by sa aj ich energetická náročnosť. Rovnako ako v prípade klasických zna­čiek RFID aj v prípade ich miniatúrnych kremíko­vých verzií sa začne s jednoduchšími verziami. Vlastne už sa začalo...

Iba nedávno sa na trhu objavila dvojica RFID zariadení čipov, ktoré stoja za pozornosť. Prvé vyrába spoločnosť Hitachi a nesie názov Mu-čip (odvodené od µ-čip). Mu-čip je aktuálne najmenším komerčne dostupným čipom RFID obsahujúcim všetky komponenty vrátane antény. Jeho rozmery sú 0,4 x 0,4 mm. Čip patrí do skupiny pasívnych RFID, pracuje v pásme 2,45 GHz a obsahuje 128 ­bitovú pamäť ROM.

Druhou z noviniek v oblasti RFID na báze čipov je čip VeryPaid od spoločnosti Applied Digital Solu­tion. Ide o čip RFID, ktorý je určený na implantáciu do ruky a má umožniť identifikáciu človeka. Prvou aplikáciou má byť bezpečnejší prístup používateľa k bankomatom a platobným terminálom, pretože má odstrániť riziko straty platobnej karty.

 

VELKÝ OBCHOD?

Už dnes je obchod s RFID lukratívna záležitosť, pri­čom aj do budúcna predstavuje táto technológia obrovskú obchodnú príležitosť a toho si je vedomá celá plejáda popredných firiem, počínajúc produ­centmi čipov cez výrobcov počítačov a IT firmy až po výrobné podniky a obchod. Tí všetci v RFID vidia nové možnosti. Najviac si však od tejto technológia sľubujú práve producenti čipov a IT firmy. Prví vi­dia možnosť zvyšovania výrobných kapacít a tým aj ziskov, ktoré prídu v prípade, že sa bude trh s RFID rozvíjať. Rovnako sú na tom IT firmy, ktoré k produktom RFID budú ponúkať expertné systé­my na zber, monitorovania a vyhodnocovania úda­jov. Potenciál tohto trhu sa v súčasnosti odhaduje na miliardy dolárov. Vidina slušného zárobku však láka aj nových hráčov.

Keby sme malí menovať iba pár firiem, ktoré v tomto „obchode" nechcú ostať bokom, isto by sme spomedzi výrobcov polovodičov nemalí zabudnúť na Intel, Texas Instruments či Hitachi. Me­dzi IT firmami si na svoj kus koláča robia chuť fir­my ako IBM, Fujitsu Siemens či Sun Microsystems. A spomedzi špecializovaných firiem zaoberajúcich sa iba RFID treba isto spomenúť firmy AlianWare, Applied Digital Solutions či EMS (Escort Memory Systems).

 

VYUŽITIE RFID

Ako sme naznačili, RFID možno nasadiť takmer všade. Pozrime sa však na to, ako vidia jeho šance propagátori tejto technológie. Najčastejšie sa o nasadení RFID hovorí v týchto odvetviach:

počet konkrétnych aplikácií je však podstatne väčší a zahŕňa:

V prípade niektorých aplikácií už dokonca jestvujú medzinárodne akceptované štandardy:

 

RFID V PRAXI

Ako vidieť, výpočet možností nasadenia technológie je naozaj veľmi široký. Ešte stále však môžeme mať dojem, že nasadenie RFID je otázkou vzdiale­nej budúcnosti. Omyl! Táto technológia sa už dnes široko využíva. Neveríte? Možno vás presvedčí o opaku naozaj stručný výpočet aplikácií, v ktorých ju už v súčasnosti nájdete celkom bežne. My sme sa pozreli na niektoré príklady, ktoré uvádzajú po­prední producenti systémov RFID.

K priekopníkom v oblasti RFID patrí aj spoločnosť Texas Instruments. Tá ponúka viacero produktov a kompletných balíkov na nasadenie tejto technoló­gie. Na jej zozname sú aplikácie na kontrolu prístu­pu osôb do budov, áut na parkoviská, identifikáciu batožín na letiskách, sledované zvierat, sledovanie pohybu automobilov, blokovanie ukradnutých auto­mobilov, sledovanie pohybu dokumentov, sledova­nie tovaru v distribúcii a pri predaji, sledovanie zásielok počas prepravy, riešenia pri bezdrôtovom obchode zameranom na automatizáciu predaja niektorých komodít (medziiným tankovanie pohon­ných hmôt), predaj lístkov na rôzne podujatia, ale aj nasadenie pri športových podujatiach. Veľmi ma zaujal opis využitia RFID pri Bostonskom mestskom maratóne, kde od roku 1999 dostávajú bežci značku RFID, ktorá je pred štartom pripevnená na ich obuv. Prvoradou úlohou, ktorú organizátori nasadením RFID chceli vyriešiť, bolo zjednodušenie evidencie pretekárov, ich identifikácie a spracovania výsled­kov. Akýmsi vedľajším produktom je informačný servis dostupný na internetovej stránka maratónu, prostredníctvom ktorej môžu tréneri, rodinní príslušníci či priatelia mať neustály prehľad o tom, ako si počina ich favorit. Čítačky značiek RFID totiž na trati maratónu rozmiestnené vo vzdialenosti pri­bližne 3 míle.

 

 

Ukážky RFID značiek s anténami vo vyhotovení,

ktoré umožňuje nalepenie na sledované predmety

 

 

 

RFID pri sledovaní pohybu dokumentov

na Americkom patentovom úrade

 

 

RFID A SÚKROMIE

To, čím si technológia RFID získala negatívnu pub­licitu, možno zhrnúť do troch slov: riziko straty súkromia. Keďže minimálne v prípade miniatúr­nych RFID pracujúcich vo vyšších frekvenčných pásmach a pri aktívnych RFID nie sú všetky možné aplikácie špecifikované, presnejšie povedané, štan­dardy pre ne sa ešte iba vyvíjajú, je otázka ich mož­ného zneužitia otvorená. Pravdupovediac, bojovní­ci za ochranu súkromia sa ani tak neobávajú RFID, ktoré by sa malí dočkať nasadenie v komerčnej sféra, ako skôr ich implementácie vo verejnej sprá­va a bezpečnostných zložkách. Tie sa v ostatnom období vo viacerých krajinách radia k nadšeným propagátorom tejto technológie. V nejednej krajine jestvujú plány na pridanie RFID do dokladov, Európska banka nedávno prezentovala zámer implementovať značky do bankoviek, čo by malo zjednodušiť odhaľovanie ich falšovania. Ochran­covia ľudských práv jedným dychom dodávajú, že obchodník by poznal stav vašej peňaženky už pri vstupe do obchodu...

Azda najďalej v tejto oblasti zašli vo Veľkej Bri­tánii, kde je momentálne na stole návrh nového azylového zákona, ktorý pripravilo tamojšie minis­terstvo vnútra. Návrh zákona predpokladá, že žiadatelia o azyl budú označení systémom GPS. Zatiaľ návrh zákona predpokladá takéto „značkovanie" iba u neúspešných žiadateľov o azyl. Ďalšími v rade by malí byť budia prepustení na kauciu čí zločinci prepustení po amnestii. Ministerstvo vnútra jed­ným dychom dodáva, že v prípade schválenia záko­na je schopné tento systém monitorovania zaviesť do praxe do 18 mesiacov!

Hoci toto riešenie nevyzerá na prvý pohľad vô­bec zle, skrýva v sebe isté nebezpečenstvá. V prí­pade ďalšej miniaturizácie a zlepšovania RFID a vy­budovania siete snímačov totiž nebude potrebné ľudí vybaviť systémom GPS, postačí čip RFID podobný Mu-čipu!

Zdá sa teda, že paralela medzi RFID a Orwello­vým ,svetom 1984" nie je iba náhodná a isto si v budúcnosti budeme musieť oveľa viac ako dnes všímať, čo jednotlivé vlády mienia svojím obyvateľom, ponúknuť v rámci zvyšovania ich bezpeč­nosti. I keď obavy z narušenia súkromia sa najčas­tejšie objavujú v súvislosti s vládnymi projektmi, ostražití asi budeme musieť byť aj pri nákupe pro­duktov a budovaní „inteligentných domácností“...

 

Patent na čiarový kód:

http://inventors.about.com/library/inventors/blbar_code.htm

Genéza vzniku RFID vyrozprávaná autorom patentovej prihláš­ky (Mario Cardullo):

http://www.rfidjournal.com/article/articleview/392/1/2/

Najmenší čip RFD: http://www.hitachi.co.jp/Prod/mu-chip/

Čip VeryPai: http://www.adsx.com/

Citlivejšie RFID: http://news.com.com/2100-1020-995744.htmi

Vývoj cien RFID: http://news.com.com/2010-1069-980325.html

 

Alien Technology - http://www.alientechnology.com/

Applied Digital Solutions http://www.adsx.com/

RFID Inc. - http://www.rfidinc.com/

Texas Instruments - http://www.ti.com/tiris/docs/docntr.htm a http://www.ti.com/tiris/docs/manuals/brochures/Tag-it_Bro.pdf

 

wall-Mart:

http://www.amrresearch.com/Content/printversion.asp?pmillid=16268&historyid=1820539&print=1

Delta Airlines:

http://www.rfidjournal.com/index.php/article/articleview/468/1/1/

Ministerstvo obrany USA:

http://news.com.com/2100-1017-984391.html

star City Casino - Sydney:

http://www.alientechnology.com/newsIThe_Intemet_of_Things.htm 

VISA:

http://news.com.com/2100-1017-958612.html

Michelin:

http://www.rfidjournal.com/article/articleview/269/1/1/

Európska centrálna banka:

http://news.com.com/2100-1019-1009155.html a http://www.eetimes.com/printableArticle?doc_id=0EG20011219S0016

Gilette:

http://news.com.com/2100-1017-984391.html

Procter & Gamble:

http://www.alientechnology.com/news/The_Intemet_of_Things.htm

Prada:

http://www.alientechnology.com/news/The_Intemet_of_Things.htm

Target:

http://news.com.com/2100-1017-984391.html

Tesco UK:

http://news.com.com/2100-1017-984391.html

 

 

 

 


 

Přes 7000 stran a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla – Andělích Nebes najdete na internetu:

 

 

www.vesmirni-lide.cz

 

www.vesmirnilide.cz

 

www.andele-svetla.cz

 

www.andelesvetla.cz

 

www.universe-people.cz

 

 

www.universe-people.com

 

www.cosmic-people.com

 

www.angels-light.org

 

www.angels-heaven.org

 

www.ashtar-sheran.org

 

 

www.himmels-engel.de

 

www.angeles-luz.es

 

www.angely-sveta.ru

 

www.anges-lumiere.fr

 

www.angelo-luce.it

 

www.anioly-nieba.pl

 

www.feny-angyalai.hu

 

www.anjos-ceu.eu

 

www.angeli-raja.eu

 

 

 

IVO A. BENDA