KÁZÁNÍ  NA  HOŘE
Kniha není dostupná ke stažení a prohlížení.
Obsah knihy:
ÚVOD
1.BLAHOSLAVENSTVÍ
2.VÝSTRAHY
3.VY JSTE SŮL ZEMĚ
4.VY JSTE SVĚTLO SVĚTA
5.NÁSLEDUJTE MNE
6.DODRŽUJ PŘIKÁZÁNÍ – PAK TEPRVE VYUČUJ
7.ŽIJ PODLE SVÉHO POZNÁNÍ
8.SMIŘ SE SE SVÝM BLIŽNÍM
9.ODPOUŠTĚJ – A PROS O ODPUŠTĚNÍ
10.MILUJ SVÉ NEPŘÁTELE
11.ŽEHNEJTE TĚM, KDOŽ VÁS PROKLÍNAJÍ
12.PŘIJÍMEJ ZE SRDCE SVÉ BLIŽNÍ
13.NEPOUTEJ SE NA LIDI ČI VĚCI
14.STAŇ SE DOKONALÝM JAKO TVŮJ OTEC NA NEBESÍCH
15.JDI CESTOU DO NITRA SVÉHO
16.UČ SE SPRÁVNÉMU MODLENÍ
17.NAJDI PRAVDU V SOBĚ
18.USKUTEČŇUJ SVÉ MOTLITBY
19.NACHÁZEJ V NEGATIVNÍM TO POZITIVNÍ
20.NENAŘÍKEJ NAD SVÝMI MRTVÝMI
21.KDE JE TVŮJ POKLAD, TAM JE I TVÉ SRDCE
22.USILUJ NEJPRVE O ŘÍŠI BOŽÍ
23.NESUĎ SVÉHO BLIŽNÍHO
24.ZAČNI SÁM U SEBE
25.NEPROVÁDĚJ MISIONÁŘSTVÍ
26.ZAHLOUBEJ SE DO SVÉHO NITRA
27.DÁVEJ TO, CO OČEKÁVÁŠ
28.VZDORUJ POKUŠENÍ – ROZHODNI SE PRO BOHA
29.PODLE JEJICH PLODŮ JE POZNÁTE
30.NAPLŇUJ VŮLI BOŽÍ
31.STAVĚJ NA SKÁLE – KRISTOVĚ
32.DVANÁCTERO PŘIKÁZÁNÍ JEŽÍŠE
33.DODATEK
 KNIHA KE STAŽENÍ ...
    SVĚTELNÁ  KNIHOVNA  -  Učení o konání dobra  ZDE ...
 KLIKNUTÍM  ZVĚTŠÍTE  OBRÁZEK ...

www.andele-nebe.cz
www.andelenebe.cz
www.vesmirni-lide.cz
www.vesmirnilide.cz
www.andele-svetla.cz
www.andelesvetla.cz
www.universe-people.cz
www.anjeli-neba.sk
www.anjeli-svetla.sk

www.universe-people.com
www.cosmic-people.com
www.angels-light.org
www.angels-heaven.org
www.ashtar-sheran.org

www.himmels-engel.de
www.angeles-luz.es
www.angely-sveta.ru
www.anges-lumiere.fr
www.angelo-luce.it
www.anioly-nieba.pl
www.feny-angyalai.hu
www.anjos-ceu.eu
www.angeli-raja.eu