Stažení Volebního lístku 2004 (česky, slovenky, barevně, černobíle)

OTEVŘETE SVÁ SRDCE !

Volební lístek
srdcecb.gif (2794 bytes)           VOLÍME JEN JEDNOHO KANDIDÁTA:          srdcecb.gif (2794 bytes)

STVOŘITELE PRVOTNÍHO VŠEHO A VŠECH,
ABSOLUTNĚ NEJVYŠŠÍ LÁSKU, MOUDROST,
DOBRO A INTELIGENCI …

Finanční systém, politika a pozemské zákony už měly dost prostoru na to, aby dokázaly zkvalitnit lidský život … „Díky“ nim jsme jako lidstvo
zažili mnoho válek, bídy a utrpení … tento systém ani nikam jinam nevede …
Vytvořme společnost, kde platí jen ZÁKONY LÁSKY, kde LÁSKA není jen prázdným pojmem, ale krásnou realitou bez peněz a touhy po moci. Svoji budoucnost máme ve svých rukou, reálné POZITIVNÍ myšlenky, záměry, slova a činy použijme jako NEJLEPŠÍ způsob na to, abychom se stali lepšími lidmi a aby jsme dosáhli SKUTEČNÉ ŠTĚSTÍ.
Zvolme si HARMONICKÝ ŽIVOT !!!
Je snad k tomu třeba politiku, armádu a papírky, které se cení víc než život ???

Všichni jsme součástí Jednoho Celku …

www.vesmirni-lide.cz
Únor 2004.                                                                                                              Sdělení 1890.
VNÍMEJTE SRDCEM !