stažení   

LIDSKÝ  SVĚT

 

Sdělení 1985

27.8.2004

 

Až 80 % FUNGOVÁNÍ LIDSKÉHO SVĚTA je 7 MILIONŮ LET vašeho času dálkově řízeno STROJEM – DATASYSTÉMEM, naprogramovaným NĚKOLIK LET PŘEDEM v podzemí Temných světů PSEUDOTVŮRCI, ještírky a dalšími negativními entitami – OVLÁDACÍ PYRAMIDA.

 

Dalších 10 % je PRŮBĚŽNĚ PROGRAMOVÁNO INDIVIDUÁLNĚ - OPERATIVNĚ - JEN NĚCO VÍC NEŽ 3-5 DNÍ PŘEDEM, včetně korekcí datasystému, opět z Temných světů. DUCH a DUŠE člověka je za tím účelem UVĚZNĚNA V POUZDRECH, a mohou se jen minimálním 5 % způsobem podílet na řízení FYZICKÉHO TĚLA. Některá další sdělení k tomuto - 1761, 1925, obr. 793, 811, 1240, 1243 a knihy NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA na www.vesmirni-lide.cz , anglicky www.universe-people.com - 5 000 stran textů a 1500 obrázků.

 

Pouze z 10 % lidstvo na planetě Zemi svými pozitivními volbami využívá PRAVÝCH INFORMACÍ od STVOŘITELE PRVOTNÍHO VŠEHO A VŠECH a VESMÍRNÝCH LIDÍ, přijímaných ve svém Duchovním srdci.

 

Tato 90 % LOUTKOVÁ SCÉNA JE DOVOLENA Stvořitelem Prvotním všeho a všech za účelem poskytnutí ODPOVĚDI všem bytostem ve Stvoření, CO NEVOLIT – JAK VYPADÁ POPŘENÍ A PŘEVRÁCENÍ PRAVÝCH DUCHOVNÍCH PRINCIPŮ STVOŘITELE PRVOTNÍHO VŠEHO A VŠECH – JEHO ZÁKONŮ LÁSKY. Tato odpověď jim slouží k jejich vývoji.

 

KAŽDÝ člověk, který si zvolí VYSVOBOZENÍloutkové pasti negativního ovládacího stavu, VŽDY možnost DUCHOVNÍ CESTOU (sdělení 819 – 847, obr. 688, 692) zvládnout množství DUCHOVNÍCH ZKOUŠEK PRACÍ SVĚTELNOU – PRÁCE NA SOBĚ A POMOCI BLIŽNÍM SVÝM, provést TRANSFORMACI SVÝCH TĚL a vrátit se zpět DOMŮ, do PRAVÉHO STVOŘENÍ, kde má svůj PŮVOD a má zde SVOJI DUCHOVNÍ RODINU.

 

TENTO STAV je také důvodem, proč je toto pseudolidstvo prakticky V ÚPLNÉ IZOLACI OD CELÉHO PRAVÉHO STVOŘENÍ – nesčetného množství POZITIVNÍCH CIVILIZACÍ, a zvláště z toho 5 milionů pozitivních civilizací v této Galaxii – Kosmické konfederace planet. Pseudoživot negativního stavu je totiž naprosto NEKOMPATIBILNÍ s Pravým životem v pozitivním stavu Stvoření. Izolace a separace pozemského lidstva je pseudtvůrci záměrně udržována i od dalších Temných světů, aby nebylo narušeno POHODLNÉ OVLÁDÁNÍ odhalením tohoto faktu a zároveň s cílem UDRŽOVAT v pseudolidech ILUZI SVÉ VÝLUČNOSTI A SAMOVÝVOJE.

 

10 % Pravých informací a 10 % individuálního okamžitého ovládání JE pro pseudotvůrce NEVYHOVUJÍCÍCH pro další záměry s tímto lidstvem a v plánu ovládání je vybudování CELOPLANETÁRNÍHO ČIPOVÉHO OVLÁDACÍHO SYSTÉMU za pomocí samotných lidí – zvládnutím ČIPOVÝCH TECHNOLOGIÍ, které se DNES v roce 2004 dostávají do fáze masové výroby 0,3 mm čipů, s cílem OZNAČIT KAŽDOU VĚC, ZVÍŘE A ČLOVĚKA – sdělení 1622. Ve spojení s družicovým systémem pak chtějí SNÍŽIT MÍRU PRAVÝCH INFORMACÍ ZE SOUČASNÝCH 10 % NA MINIMUM A TAKTÉŽ SNÍŽIT MNOŽSTVÍ INDIVIDUÁLNÍHO – OPERATIVNÍHO OVLÁDÁNÍ Z 10 % POD 5 %. Pak sami pseudotvůrci chtějí přijít na Zemi s loutkovým „uvítáním“ pozemšťanů.

 

Pokud lidstvo na planetě Zemi si ZVOLÍ záměry pseudotvůrců rafinovaně kamuflované VÝHODAMI TECHNOLOGIÍ, VOLÍ SI TÍM OTROKÁŘSKOU ČIPOVOU PSEUDOSPOLEČNOST – PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU, A PLNĚ TAK ZOBRAZÍ ODPOVĚĎ NA VÝŠE UVEDENOU OTÁZKU.

 

Pak PŘIJDU PODRUHÉ na planetu Zemi, a NAVĚKY UKONČÍM CELÉ TO PRAPODIVNÉ DIVADLO VŠECH TEMNÝCH SVĚTŮ ZÓNY VYMÍSTĚNÍ, POSKYTNU VŠEM JEHO AKTÉRŮM PRAVDIVÝ FILM REALITY, VE KTERÉ VŠICHNI TI UBOŽÁCI EXISTOVALI, A DÁM JIM MOŽNOST VOLBY KONVERZE DO POZITIVNÍHO STAVU STVOŘENÍ. SPASENÍ probíhá tím, že již ZDE a NYNÍ na planetě Zemi, jež je pozorována všemi v Pravém Stvoření i v zóně vymístění, JSOU SVĚTELNÝMI PRACOVNÍKY všem aktérům negativního stavu předávána ZRNKA PRAVDY, pomocí kterých pak později BUDOU MOCI provést správnou volbu a konverzi do pozitivního stavu, a tedy PŘEŽITÍ.

 

Toto poselství je dáváno na vědomí všem, kdo chtějí slyšet a vidět, a kdož má ještě vyvinuté cítění duchovním srdcem ve středu své hrudi.


PÁN JEŽÍŠ KRISTUS,
Přirozenost STVOŘITELE PRVOTNÍHO VŠEHO A VŠECH.“

 

Zvětšit