stažení

VAROVÁNÍ !

Sdělení 1900.                                                                                         12.4.2004.

„Lidstvo na planetě Zemi se stále více přibližuje bodu, kdy všechna hrubovibrační místa na této planetě Zemi budou OČIŠTĚNA, a to včetně jejich PŮVODCŮ – negativních lidí, kteří takto žijí negativní stav po mnohých svých volbách, učiněných v tomto a předchozích životech svých.

PLANETA ZEMĚ již nemůže déle snášet tyto zvyšující se zátěže hrubých vibrací a chce žít sama čistá tak, jak odpovídá její dosažený duchovní stupeň. Proto, jak jsme již my, Vesmírní lidé Sil světla několikrát sdělili lidem planety Země (např. sdělení 109 v I. dílu knihy „Rozhovory s poučením od mých Přátel z Vesmíru“), hrubovibrační místa budou zalita mořem POKLESEM těch částí pevnin, na kterých se toto znečištění nachází. Stoupající hladina moře vlivem tání ledovců bude v tomto procesu zanedbatelná ve srovnání s těmito poklesy částí kontinentů. Propad půdy o STOVKY METRŮ DOLŮ a ocitnutí se POD mořem duchovně souvztaží s PROPADEM všech těch negativních lidí, kteří tyto volby učinili, do Temných světů zóny vymístění (moře). Zároveň to znamená, že jejich další existence se přesouvají do odpovídajících Temných světů, ve kterých budou pracovat jako OTROCI ZA VZDUCH, JÍDLO A ŠATY, neboť tyto pseudospolečnosti se nachází v podzemí pustých planet zóny vymístění, a takto mají tito nešťastníci pod taktovkou pseudotvůrců další možnosti poznání na vlastní kůži pseudožít negativní stav. Tam opět, jako i zde, na planetě Zemi, budou mít řadu možností OBRATU zpět do pozitivního stavu, a to opět na základě mnohých voleb, které mohou kdykoliv učinit.

V čím temnějších světech se tito nebozí lidé nachází, tím je provedení těchto voleb těžší, neboť ve všech nižších úrovních temna je tato bytost více a více ZATÍŽENA DŮSLEDKY A NÁSLEDKY SVÝCH PŘEDCHOZÍCH ROZHODNUTÍ A ČINŮ. Znamená to také, že tato entita má stále VÍCE BLOKŮ ve svém duchovním systému a tedy má menší možnost přenosu pravých informací niternou cestou od nás, Vesmírných lidí z Pravého Stvoření. I nadále však – VŽDY – DOSTÁVÁ od nás, Vesmírných lidí Sil světla, pravé informace pro učinění správných voleb, kterých je potřeba k návratu zpět, do Pravého Stvoření z Temných světů zóny vymístění – odpadkového koše Pravého Stvoření.

Proto tedy my, Vesmírní lidé, RADÍME VÁM JIŽ ZDE, NA PLANETĚ ZEMI, aby jste si VŠÍMALI a VÁŽILI POZITIVNÍCH LÁSKYPLNÝCH PŘÍSTUPŮ, které kolem sebe občas vidíte, jejichž nositeli jsou TI, kteří provádějí tisíce voleb žít PRAVÝ ŽIVOT v Pravých světech zóny umístění – NEBI našeho milovaného Stvořitele Prvotního všeho a všech, který vše takto tvoří, a pro kterého my s láskou pracujeme, a daruje pravý život každému, kdo o toto stojí. Ti, kteří mají již dostatečný prožitek v temných světech za stovky a tisíce životů svých, kdy buď plnili světelné poslání anebo se naopak propadli níže, jsou schopni si vážit pravých hodnot pravého života v domovských světech nebe, neboť vidí a MAJÍ ZKUŠENOSTI NA VLASTNÍ KŮŽI z milionů OPAKŮ druhů života ve světech Temných. Při vašem návratu mnohých z vás opět nyní, se budeme zde všichni radovat a oslavovat váš příchod Domů, a zároveň dojde k výraznému duchovnímu posunu všude ve Stvoření. Toto vám všem milí lidé s láskou v srdci předal Aštar Šeran, velitel Velké vesmírné flotily.“

„A nyní se přidávám já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Ano, tento významný PŘEDĚL se rychle blíží a my se velice těšíme na VZESTUP – PŘEVIBROVÁNÍ těch z vás, kteří jste stále volili POZITIVNÍ ŽIVOT po mnoho zkoušek duchovních, a byli jste tak vzorem pro bližní své, a OČISTILI se od svých předchozích nánosů zatížení z minulých životů i v části tohoto života, a vracíte se tak lehcí zpět do vašeho PRAVÉHO DOMOVA. Ano, takto jsou tyto události již velmi blízko, a budou znamenat završení této významné etapy – závěrečné etapy eliminace negativního stavu. (Více o tomto procesu najdete v knize NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA.) Toto vám všem milí lidé s láskou v srdci předal Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

Viz také básně 1895, 1896 a 5000 stran dalších textů na www.vesmirni-lide.cz . J

 

obr1088.jpg (245720 bytes)