stažení   

ZPRÁVA TOMUTO SVĚTU

Sdělení 1803. Přijal Ivo A. Benda.

„Oznamujeme vám, že se nacházíte v LOUTKOVÉM SVĚTĚ, vaše fyzická těla jsou dočasně ODPOJENA od vaší duše a vašeho Ducha a mají s nimi jen MINIMÁLNÍ – 5 % spojení. To se týká drtivé většiny – 95 % obyvatelstva ze 6,5 miliardy lidí planety Země dálkově ovládaných z Temných světů (obr. 811 a sdělení 1761 na www.vesmirni-lide.cz ).

Tento stav nazýváme NEGATIVNÍ STAV, neboť toto bylo kvůli POUČENÍ A ZKUŠENOSTI na vlastní kůži DOVOLENO Stvořitelem Prvotním všeho a všech, aby se vědělo, CO NEVOLIT. Tedy způsob a hlavně ZDROJ vedení a řízení vašich fyzických těl je diametrálně ODLIŠNÝ – PŘEVRÁCENÝ oproti původnímu ZDROJI – STVOŘITELI PRVOTNÍMU VŠEHO A VŠECH, což je NEJVYŠŠÍ LÁSKA, DOBRO, PRAVDA, MOUDROST, HARMONIE A INTELIGENCE.

Současný převážný zdroj vašeho ovládání NENÍ v Pravém Stvoření – zářivých vesmírech – zóně umístění s nekonečnem Pravých světů, ale v TEMNÝCH SVĚTECH ZÓNY VYMÍSTĚNÍ – černých vesmírech, tedy v odpadkovém koši Pravého Stvoření. Tyto mají jednu z funkcí jímat odpadové - nesouladné energie z Pravého Stvoření, nesouladné se (1) ZÁKONEM LÁSKY KE STVOŘITELI PRVOTNÍMU VŠEHO A VŠECH, (2) ZÁKONEM LÁSKY K BLIŽNÍM A (3) ZÁKONEM LÁSKY K SOBĚ. I v Pravých světech mají bytosti pravé svobodnou vůli.

ODPOJENÍ vaší duše a vašeho Ducha od fyzického těla na 95 % provedli PSEUDOTVŮRCI, aktivátoři a udržovatelé negativního stavu – KRÁLOVSTVÍ LOUTEK. Jejich oběti jim toto UMOŽNILY svojí VOLBOU pseudožít negativní stav.

5 % PRAVÉ KOMUNIKACE (cca 1 hodina intuice denně) VÁM VŽDY DÁVÁ MOŽNOST SE VYSVOBODIT A VRÁTIT SE ZPĚT DOMŮ, DO PRAVÉHO STVOŘENÍ, ODKUD POCHÁZÍTE A KDE JSTE BYLI PŮVODNĚ STVOŘENI STVOŘITELEM PRVOTNÍM VŠEHO A VŠECH, KTERÝ VŽDY BYL, JEST, BUDE A JE NESTVOŘEN. Těchto 5 % ovšem pseudotvůrci připravují omezit na menší míru ČIPOVÝMI TECHNOLOGIEMI a jejich zavádění zde již probíhá (viz sdělení 1622 „Petice proti čipové totalitě“).

Tímto se dává všem na planetě Zemi na vědomí, že INFORMACE O JEJICH SKUTEČNÉM STAVU JSOU DOSTUPNÉ A KAŽDÝ V PŘÍPADĚ TAKOVÉ VOLBY MŮŽE PROVÉST OBRAT, TRANSFORMACI A NÁVRAT DO POZITIVNÍHO STAVU STVOŘENÍ, K ČEMUŽ MU BYTOSTI PRAVÝCH SVĚTŮ JSOU NÁPOMOCNY SPOLU SE STVOŘITELEM PRVOTNÍM VŠEHO A VŠECH.

OBRAT a KONVERZEnegativního do pozitivního stavu znamená mj. ODPOUZDŘENÍ jeho duše a Ducha DUCHOVNÍ CESTOU (sdělení 819 – 847, obr. 688, 692, 781 – 793, na www.vesmirni-lide.cz ). To je POZITIVNÍM ŽIVOTEM LÁSKY A DOBRA, který mohou nastoupit.

Tomuto vysvobození pomáhají Vesmírní lidé, kteří vám stále min. v 5 % vaší vnitřní komunikace – v té části, kterou nazýváte INTUICE, pomáhají a radí ve vašich životních situacích, skrze váš DUCHOVNÍ STŘED – SRDEČNÍ ČAKRU.

Ti, kteří nastoupili Duchovní cestu – pozitivní a láskyplný život (obr. 799), pracují již VÍCE než z 5 % s pozitivními energiemi ze svého nitra, jsou méně ovládáni Silami temna a těmto lidem se zde věnují Vesmírní lidé Aštarovy Velké vesmírné flotily a Ptaahovy Vesmírné flotily z Plejád. Dnes, 15.9.2003 je to 250 miliónů (mění se) Vesmírných lidí na 100 000 mateřských vesmírných lodích. Jejich pomoc je také orientována planetě Zemi a ta je sem pozvala.

Ostatních 95 % informací, které jste přijali jako IMPAKT (výchozí myšlenky) a pracujete s nimi, jsou DÁLKOVÝM PŘENOSEM DAT rafinovaně vnucovány negativními entitami – strážci – stíny z podzemí - děr Temných světů (povrchy planet mají pusté a zničené) – obr. 811. Na každého z vás jsou tři entity – (1) informatik analytik, (2) programátor a (3) zavádějící entita – pracovník pro dálkový přenos dat. Nad nimi jsou řídící pracovníci (hlavně ještírci) podobně, jako máte v pozemské firmě. V SRDCI DUCHOVNÍM si každý z vás kdykoli VOLÍ, kolik které energie – informace – INTUICE nebo IMPAKTU použít.

Varování před MÉDII: To, co je nám v dnešní době ukazováno v TV přístrojích jsou DÁLKOVĚ OVLÁDANÉ LOUTKY Z TEMNÝCH SVĚTŮ (obr. 811), JEJICHŽ FUNKCÍ JE ZABUDOVÁVAT MNOŽSTVÍ VARIACÍ ZEL A NEPRAVD – HRUBÝCH VIBRACÍ DO PSEUDOMYSLÍ POZEMŠŤANŮ. Dávají podrobné NÁVODY, jak provést tyto druhy zel a nepravd tak, aby původce nebyl postižen. Je to školící centrum Sil temna. Takové zařízení nazýváme ČERTOVIZE. Toto je posvěceno vládou, politiky, ministrem „kultury“, Radou pro televizní a rozhlasové vysílání, kteří pod ovládačem „svoboda“ tomuto dávají průchod. Důsledky takového počínání se projevují již nyní, ale V PLNÉM ROZSAHU SE TERPVE PROJEVÍ, pokud lidé včas neobrátí.

TRANSFORMACE zfabrikovaných a minimálně funkčních těl (nejen fyzického těla) znamená JEJICH OČIŠTĚNÍ OD VŠECH NÁNOSŮ ZEL A NEPRAVD, které za řady vašich životů znečistily svým negativním myšlením a chováním. Ve fyzických tělech to mj. znamená SNÍŽENÍ současných 80 % zatížených genů na 10 % pevných a 10 % rozpracovaných zatížených – negativních programů schopných spuštění ve fyzickém těle (ego). S takovým fyzickým tělem je pak možno opustit zónu vymístění a vrátit se Domů, do Pravého Stvoření procesem PŘEVIBROVÁNÍ (viz obr. 798). Obdobné platí pro vaši duši a Ducha a další jemnohmotná těla. Znamená to OPROŠTĚNÍ SE OD VŠECH NEZÁKONNÝCH A NEGATIVNÍCH ŽIVOTNÍCH PROJEVŮ A NASTOUPENÍ POZITIVNÍHO ŽIVOTA DLE ZÁKONŮ LÁSKY. Znamená to obnovení VĚDOMÍ, kterým jste byli nadáni Stvořitelem Prvotním všeho a všech.

K tomuto procesu NEPOTŘEBUJE lidstvo žádných mimořádných finančních prostředků, žádných vnějších organizací ani jiných donucovacích prostředků. Volí se pouze a jen na základě svobodné vůle a volby na základě POZNÁNÍ, které je dáno námi, Vesmírnými lidmi, vašimi staršími bratry a sestrami a Pánem Ježíšem Kristem.

Tato ZPRÁVA TOMUTO SVĚTU je dnem 15.9.2003 k dispozici a dána každému člověku této planety Země, aby uvážil a mohl změnit svoji pozici v rámci tohoto loutkového pseudosvěta.

ZPRÁVU TOMUTO SVĚTU předal v lásce nejčistší Pán Ježíš Kristus se svými pomocníky – Vesmírnými lidmi Pravého Stvoření.

Zájemce najde všechny odpovídající info VE SVÉM OTEVŘENÉM SRDCI a na vašem internetu www.vesmirni-lide.cz www.vesmirnilide.cz , www.universe-people.cz a anglicky www.universe-people.com , www.cosmic-people.com v rozsahu 5000 stran textů 50 knih a 1500 obrázků. Zde o vašem stavu podrobně také v NOVÉM ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA. Zájemce může obdržet v zemích českých a slovenských letáky k tomuto tématu na adrese: Ing. Ivo A. Benda, P.O. BOX 51, 470 06 Česká Lípa 6, mobil +420-603-491600. Předejte tuto ZPRÁVU dalším lidem. Milujte se a mějte se rádi. Mír.

obr446.jpg (60520 bytes)

 

1780. Lidský život (358). (Přijal Ivo A. Benda) 3.8.2003 21:01-21:13 hodin.

Místo: Česká Lípa.

 

LIDSKÝ ŽIVOT

 

„Třpytí se rosa
v trávě ranní
a má duhovou zář
jako srdce krásné paní.

Ta rosa je nadějí
pro každého člověka,
který dnes bloudí
v této zóně vymístění.

Jitří se den,
ten slunečný den,
ten den poznání,
poznání lásky a harmonie.

Svítá v ten den,
aby se všem lidem
zjevil ten sen
lásky, štěstí a poznání.

Tak se dítě učí,
jak žít a přežít,
přes různé omyly a nedopatření
nastupuje cestu vědomí a odpuštění.

Jen vyciťujte vše,
co vám tento život nabízí
a poznejte,
co je v zákulisí.

Máte rádi život ?
To je dobře.
A mít tak duši bez těla,
to přece není žití !

Proto svítá nový den,
slunečný den a zářivý,
aby se i duše spojila s tělem
a tělo nabylo vědomí.

Vědomí života – lásky,
vědomí života – pravdy,
vědomí života – citu,
vědomí života – moudrosti.

Tak člověk se probouzí,
aby již nemusel prožívat
tu nevědomost
a otroctví.

Probouzí se k životu,
který je v něm,
v jeho srdci,
duchovním nitru.

Jsou to vnitřní světy,
které vám dávají vedení,
je to Stvořitel Prvotní,
který vás stále učí.

Že jediným způsobem přežití
je láska čistá jako padlý sníh
a pravým životem je
moudrost, dobro, harmonie a štěstí.

 

V lásce a radosti vám všem milí lidé toto ze srdce předal Ptaah.

Děkuji ze srdce, drahý Ptaahu, Ivo. Text obsahuje mnoho dalších informací k současnosti.

 

1781. Poselství lidem (359). (Přijal Ivo A. Benda) 3.8.2003 21:26-22:04 hodin.

Místo: Česká Lípa.

 

POSELSTVÍ ŽIVOTA LIDEM

 

„Mír cítíš,
to vlahé ticho uvnitř
tvého srdce – nitra v hrudi
tvé pozemské.

Jemnost a pravdu cítíš,
kterou ti dává nitro
jež nosíš v hrudi
tvé pozemské.

Tu radost s pokorou cítíš
a prožíváš v nitru
jež vnímáš v hrudi
tvé pozemské.

To štěstí a pohlazení cítíš
a opětuješ v nitru
jež objevuješ v hrudi
tvé pozemské.

Tu lásku nebeskou cítíš
a sdílíš ji v nitru
v hrudi tvé pozemské vnímáš
jak perlu nejdražší.

Tak objevuješ to,
co jsi vždy znal a měl
vnímáš tu hloubku pravd,
které tě vedly miliardy let.

Ó člověče pozemský
ty anděli nebeský
zakletý v království
Pána temnoty.

Přichází den slunečný
to tvé dávné probuzení
ta zář světla již svítí,
abys vylétl z hnízda.

Tak lidé hledají,
ten klenot života
tu pravost lásky
tu samu lásku,
ze které se zrodili.

Z lůně Stvořitele Prvotního,
aby žili a poznávali,
aby se radovali a plesali
a bohatství své rozdávali.

Ano milí,
k těmto slovům mohu dodati,
že čas se nyní naplnil,
a každý z vás se tak spasil.

Stává se jiným ten,
kdo si to zvolil,
kdo pátral, hledal a zvítězil
v tom zakletém království.

Máš v očích odlesk
miliard let života
ve statisících tělech – chrámech,
co duše na sebe oblékla.

Víš již hodně o tom,
jak život žít
a dál se snažit být
tím pravým člověkem.

Jen on je povolán
našimi světly na nebi,
k cestě do perly světů
do království poznání.

Je to království lásky,
které se ti nabízí,
abys již nemusel
do království temnoty.

Tak volám všechny ty,
kteří vidí svůj cíl
a mají srdce zářící
a oči upřímně hledící.

To jsou praví lidé,
co prošli tisíci zkouškami
a mají stále přímý vhled
na tento temný svět.

Vnímají a pomáhají
všude kam se podějí,
světlo perel kolem sebe
rozsévají.

Aby i ostatní tento lid
se stal svobodným a milým
ve své louce radosti
a zahradě Božího království.

Ten Boží vesmír
tě objímá mou harmonií
svým bohatstvím a skvělým bytím,
které v sobě nosíš.

Ano, mír cítíš
a něhu máš
jen ji vzít do rukou
a srdcem procítit.

Tak se snaž milý
obzor již září ve svítání
a těším se
s rozevřenou náručí.

Znám tvé pocity
všechny tvé životy
miluji tvé vzdechy
každodenního poznání.

Tak kráčíš vzhůru
domů do Pravého Stvoření
a neseš zprávu, poselství
o všem, co jsi již prožil.

Nic není ztraceno,
vše v sobě nosíš
a máš to vše pro druhé
milujícím způsobem sdělit.

Ano, mír a láska
toť klíč k bohatství
všude jej cítíš
a bereš do dlaní.

A hmatáš a držíš
a již nepustíš
neboť již víš
že to víš, víš, víš.

Ale vcítíš se dál
do světů temných,
které zde stále jsou
výzvou pro tebe i ostatní.

A říkáš:
Dokud slyším pláč a bolest cítím
do té doby pomáhat budu
dál a dál.

Toť mé poslání
cíl nejvyšší,
který jsem si od Boha vybral
dar nejvyšší.

Nic ušlechtilejšího není,
než zachránit tonoucí
z té bažiny temnoty, nevědomí
a vysadit je do světla a nechat jít.

Milujte se
a pravdu každému přejte
tak vlastně máte být
v tom pravém vědomí lásky.

Ó tisíce hvězd vnímáš kolem sebe
a máš radost z třpytu světel pravých,
která tě vedou na své cestě poznání,
toho bohatství, co v nitru nosíš.

Vciť se do jemné ranní přírody
toho vánku Božího,
který ti v tichém opojení
dává směr žití.

Ó člověče pozemský
přišla ta chvíle dlouho viděná
tvým vnitřním okem moudrosti
probuzení do Pravého světa.

Volám a volám
slovem laskavým,
abych zvěstoval,
že přichází MÍR.

 

Toto všem lidem pozemským, předávám já, Pán Ježíš Kristus, přirozenost Stvořitele Prvotního všeho a všech.

Děkuji ti drahý Pane Ježíši Kriste, s radostí předávám tvé poselství lidem pozemským. Ivo.

Tato básnická poselství jsou součástí předchozích sdělení, hlavně o stavu pozemského člověka a duchovní cesta – např. obr. 688, 692, 793 a obr. 811 na www.vesmirni-lide.cz .