STAŽENÍ TEXTU

POZOROVÁNÍ LODÍ

 

 

www.vesmirni-lide.cz                                                                          www.universe-people.com

 

Mnoho lidí za jasných večerů sleduje světla lodí Vesmírných lidí, které se pohybují ve výškách 15 - 80 km. Jsou to většinou velké mateřské lodě (kilometrových rozměrů), kterých je běžně pod clonami na obloze tisíce (celkem je kolem planety Země 100 tisíc mateřských lodí se 150 – 200 miliony Vesmírných lidí). Nejlepší dobou je čas obvykle po 22:30 hodině (půl nebo třeba i 3 hodiny), kdy většina lidí chodí spát, a tak nevyzařují tolik negativní myšlenky do prostoru kolem Země. Lze pozorovat i jindy.

 

Stačí mít pozitivní a láskyplné myšlenky, hezky si povídat o našich Vesmírných přátelích, např. jejich životě, mít k nim hezký vztah, poprosit Stvořitele prvotního a Vesmírné přátele o světelný pozdrav, a pak můžete pozorovat třeba i desítky přeletů, některé letí i současně různými směry, také jsme viděli ve formaci 3 lodě. Světla jsou jasná jako silnější hvězdy a více, mohou se zeslabovat a rozzařovat, většinou letí přímočaře, někdy i v obloucích a křivkách, vždy bezhlučně. Nejsilnější záblesky byly jako silný reflektor, a na prsou jsme cítili silné teplo – lásky k nám vyslané. Rychlost může být jak pomalá, tak i velmi rychlá, může být i proměnná.

 

Vyciťováním si můžete trénovat ROZLIŠOVÁNÍ mezi jinými objekty (hvězdy).

 

Naše letadla jsou hlučná a mají předepsaná mezinárodní poziční světla. Družice zase jsou vidět jen na hranici viditelnosti lidského oka (velmi slabé), nemění směr letu, mají vždy konstantní rychlost.

 

Vhodným místem pozorování je PŘÍRODA, města výjimečně také, spíše okraj menších měst, i když i toto je stále častější. Pro vesmírné přátele je rozhodující kvalita energií lásky směřující k nim z vašeho pozorovacího prostoru. Je to tedy jemnovibrační energie VAŠE a VAŠEHO OKOLÍ několika set metrů či kilometrů.

 

Tyto přelety máme na videozáznamech (Video 2 – 9), a také na CD-ROM (lze objednat).

 

Lidé s niternou komunikací při tom si povídají s Přáteli Vesmírnými o hezkých věcech a mohou tak obohatit tento kontakt.

 

Dále je možno kdykoliv se přemístit mentálním tělem na paluby vesmírných lodí (malých i mateřských) a takto navštěvovat Vesmírné přátele. Naše obrázky lodí jsou pomůckou k těmto návštěvám.

 

Vesmírní lidé jsou obzvláště rádi kontaktům těch lidí, kteří již s nimi spolupracují na svých světelných posláních. Tyto zdraví světly i třeba do okna svého bytu a balkonu.

 

Neberte mezi sebe negativně myslící lidi. Jejich energie Vesmírným přátelům ubližuje (bolí), takže se před nimi neodcloní !  Právě před těmito lidmi se zacloňují.

 

Využijte letních teplejších nocí k pozorování lodí.

 

Vesmírní lidé jsou šťasni, když se lidé této planety o ně zajímají a mají z tohoto velikou radost. Kdybyste jen věděli, jak mnoho nás milují !

 

Sdělení 1497.                                                                       21.8.2001  Ivo A. Benda s Vesmírnými Přáteli.