SVĚTELNÁ  KNIHOVNA    STAŽENÍ TEXTU
1949. Pomoc Vesmírných lidí. (Přijala Milada M.) 3.1.2004.
    Místo: Blansko.
(Leták A5, 2 strany)    
 

 

 

Motto: Každý člověk je duchovní, ale lidé si to již téměř neuvědomují.

 

Máme vás rádi a pomáháme vám. Vesmírní Přátelé.

 

www.vesmirni-lide.cz

 

Sdělení od bratří a sester z Vesmíru na aktuální témata naší společnosti:

 

(1)

Duchovní stav naší společnosti (v úpadku, rozpad společnosti na vzájemně nekomunikující skupiny, komunity, společnosti, církve apod.).

(2)

Stav našeho životního prostředí (alarmující znečištění vody, půdy, plodin, ovzduší, hrubé vibrace energií myšlenek z našeho negativního chování a myšlení).

(3)

Očistné procesy planety Země od hrubovibračních energií našich negativních myšlenek (záplavy, větrné smrště, posun podnebních klimatických pásů, velké změny v celkovém rázu počasí).

(4)

Varování před negativním vývojem (zavádění čipů do všech oblastí společnosti – čipová totalita vedoucí k naprosté kontrole nad každým člověkem na planetě – nad jeho pohybem i způsobem myšlení).

(5)

Předání zpracované formy pomoci pro všechny oblasti naší společnosti a nabídka prezidentu ČR k setkání s Vesmírnými lidmi s možností projednání nabízené pomoci (bez finančních nákladů, pouze reorganizací společenské struktury, by mohlo dojít k zásadnímu zkvalitnění života každého občana a k ozdravění populace).

(6)

Nabídka pomoci spoluobčanům s duchovním rozvojem  a tedy posunem každého jedince na vyšší hladinu vědomí (formou telepatické komunikace, viz podmínky spojení na webu: www.vesmirni-lide.cz ).

Sdělení 1949.

 

 

Máme vás rádi a pomáháme vám. Vesmírní.

 

www.vesmirni-lide.cz

 

Vesmírní bratři a sestry -

Mnohem vědomější, láskyplné bytosti Sil Světla,

vykonávající dohled formou pomoci nad méně vyspělými civilizacemi.

 

Uskutečňovaná forma pomoci ze strany Vesmírných lidí:

 

Čištění atmosféry, čištění radioaktivního pozadí a spadu atomových elektráren,

kontrola našich atomových arzenálů zbraní,

zacelování ozónové díry, pomoc formou evakuace při očistných procesech Země,

a to i zvířat (např. je minimum vrabců), zachycování škodlivého záření ze Slunce,

pozitivní vedení k lásce každého člověka formou impulsů ve vaší hrudi.

 

Sdělení 1949.