stažení   

Sdělení 1885. 18.2.2004.

PETICE !

ZRUŠENÍ PENĚZ

 

MILÍ LIDÉ, KDO JE PRO ZRUŠENÍ PENĚZ, AŤ NAPÍŠE NA PRAŽSKÝ HRAD PREZIDENTU ČESKÉ REPUBLIKY, PANU VÁCLAVU KLAUSOVI (nebo jeho nástupcům) (www.hrad.cz) a současně k evidenci (pro Petiční výbor do Parlamentu ČR) organizátoru panu IVO A. BENDOVI ( www.vesmirni-lide.cz ) (je to jen pár korun a trochu času), na adresy:

Vážený pan prezident České republiky
                  Václav Klaus
                  Pražský Hrad                                                 
               119 08 PRAHA 1                                
                                                                              

          Milý posel Vesmírných lidí
                   Ivo A. Benda
                    P.O. Box 39
           036 01 MARTIN 1
           SLOVENSKO


Dejte si otázku:
Jak se nám všem bude žít bez peněz ?

Tím, že zrušíme peníze na planetě Zemi, SEBEREME pseudotvůrcům a ještírkům HLAVNÍ OVLÁDACÍ NÁSTROJ – program, pomocí kterého dosud ZOTROČUJÍ, OVLÁDAJÍ a OBÍRAJÍ O ENERGII (strach a jiné negativní emoce, nadbytečná práce nepotřebná k nezbytnému hodnotnému životu atd.) pozemské lidstvo. Tím jim dále NABOURÁME jejich ovládací technologie, včetně BUDOVÁNÍ ČIPOVÉ TOTALITY – sdělení 1622 a v konečné fázi je LÁSKOU vyženeme do jiných částí zóny vymístění (podobně, jako v pohádce „Nesmrtelná teta“, Bonton).

MODERNÍ JE ŽÍT BEZ PENĚZ

Na 5 milionech planet naší Galaxie už takto Vesmírní lidé žijí, skvělý a plnohodnotný život, viz 5000 stran a 1500 obrázků na www.vesmirni-lide.cz , www.vesmirnilide.cz , knihy „ROZHOVORY S POUČENÍM OD MÝCH PŘÁTEL Z VESMÍRU, I.-VII. DÍL“, „UFO – KONTAKTY“, „PLANETA LOGO“, „ANDĚLÉ V HVĚZDNÝCH LODÍCH“, „UVNITŘ VESMÍRNÝCH LODÍ“, „HOVORY S BOHEM III“, 7 knih NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, NEBE A PEKLO a další naše doporučené zdroje.

ŽIVOT BEZ PENĚZ OSVOBOZUJE

Vesmírní lidé pracují pro společnost 2 hodiny denně. Naše společnost by pracovala 4 hodiny denně (stačí na to její ekonomika). Ti pozemšťané (lidé), kteří se zrušením peněz SOUHLASÍ, jsou ZAKLADATELÉ NOVÉ SPOLEČNOSTI VYŠŠÍHO DUCHOVNÍHO STUPNĚ, LÁSKY, DOBRA, MOUDROSTI, POMOCI BLIŽNÍMU A ZAČÍNAJÍ BUDOVAT NOVOU ZEMI, KTERÁ SE ZÁHY MŮŽE STÁT ČLENEM KOSMICKÉ KONFEDERACE 2 MILIONŮ PLANET A 3 MILIONŮ PŘIDRUŽENÝCH PLANET. Mnoho těchto lidí už nyní ŽIJE UMĚŘENĚ a uvědomuje si, že VLASTNĚNÍ NEÚMĚRNÉHO MAJETKU A SLUŽEB (2 a více domy pro sebe, 2 a více auta pro sebe, atp., mamonářství) ZNAMENÁ VE SKUTEČNOSTI TĚŽŠÍ ŽIVOT, ŽIVOT S PROBLÉMY A ZTRÁTOU ČASU S UDRŽOVÁNÍM PŘEBYTEČNÉHO MAJETKU, OKRÁDÁNÍ O ŽIVOTNÍ ENERGII JINÝCH, ALE PŘEDEVŠÍM TO ZNAMENÁ PORUŠENÍ DUCHOVNÍCH PRINCIPŮ – ZÁKONŮ STVOŘITELE NAŠEHO PRVOTNÍHO, kde KAŽDÝ ČLOVĚK ŽIJE V SOULADU S TĚMITO PRINCIPY, KDYŽ UŽÍVÁ NEZBYTNĚ NUTNÝ MAJETEK KE SVÉMU HODNOTNÉMU ŽIVOTU. Jinými slovy, ČLOVĚK TÁHNOUCÍ SE SEBOU NEÚMĚRNÉ BŘEMENO OSOBNÍHO A JINÉHO MAJETKU A SLUŽEB, OKRÁDÁ O ENERGII PLANETU ZEMI A SVÉ SPOLUBLIŽNÍ, A TÍM SE NESMÍRNĚ KARMICKY ZATĚŽUJE.

A ti, kdo s tímto NESOUHLASÍ, jsou VYSOCE VYVINUTÍ LIDŠTÍ TVOROVÉ SIL TEMNA – NEGATIVNÍHO STAVU, A VDĚČNÍ A ODDANÍ SPOLUPRACOVNÍCI JEŠTÍRKŮ A PSEUDOTVŮRCŮ (obr. 811, 793, sdělení 1761, 1879, 1880). Ti jsou ve „škole pro peklo“, již zde budují STÁT DÉMONŮ, čili se PŘIPRAVUJÍ NA ŽIVOT V TEMNÝCH SVĚTECH, kde je mnohem MENŠÍ míra svobody, nežli na tomto světě – planetě Zemi v dnešní době. Každý člověk se směřuje tam, kam sám chce. A každý odpovídá především sám za sebe.

JSEM PRO ZRUŠENÍ PENĚZ (včetně elektronické podoby)

Jméno a příjmení:
Trvalé bydliště:
(ulice, obec, PSČ)
Podpis:

Prosím, pište ČITELNĚ, TISKACÍM PÍSMEM, aby Váš hlas byl platný. Petici můžete organizovat i v jiných zemích.
K petici si můžete vyžádat formulář se 40 řádky na podpisy.Petice platí stále. PŘEDEJTE PETICI PROSÍM DALŠÍM LIDEM !

 

 

PETICE – ZRUŠENÍ PENĚZ ! 18.2.2004

 

JSEM PRO ZRUŠENÍ PENĚZ (včetně elektronické podoby)

 

PROSÍM, PIŠTE ČITELNĚ, TISKACÍM PÍSMEM, ABY VÁŠ HLAS BYL PLATNÝ www.vesmirni-lide.cz - INFO

Č.

JMÉNO A PŘÍJMENÍ

TRVALÉ BYDLIŠTĚ - ULICE

TRVALÉ BYDLIŠTĚ - MĚSTO

PSČ

PODPIS

1

         

2

         

3

         

4

         

5

         

6

         

7

         

8

         

9

         

10

         

11

         

12

         

13

         

14

         

15

         

16

         

17

         

18

         

19

         

20

         

21

         

22

         

23

         

24

         

25

         

26

         

27

         

28

         

29

         

30

         
 

ZÍSKANÉ HLASY ZAŠLETE: ING. IVO A. BENDA, P.O.BOX 39, 036 01 MARTIN 1, SLOVENSKO - ZDE OBDRŽÍTE INFO.srdcecb.gif (2794 bytes)                                                                                                        srdcecb.gif (2794 bytes)

„Až nastoupíte všichni

tuto cestu a budete žít

jako my, a budete se

umět o vše rozdělit

s druhými, budete

umět tak pracovat a

dávat svou práci celku,

ale všichni tak, to bude jiná.“

 

 

Velitel Vesmírné flotily z Plejád Ptaah.

19.2.2004.


1158. Výzva - ZRUŠENÍ PENĚZ. (Zpracoval Ivo A. Benda a Helena K.) 18.9.2000.

Místo: Česká Lípa.

VÝZVA: ZRUŠENÍ PENĚZ

KDO JE PRO ZRUŠENÍ PENĚZ, AŤ NAPÍŠE NA PRAŽSKÝ HRAD PREZIDENTU ČESKÉ REPUBLIKY, PANU VÁCLAVU KLAUSOVI, na adresu:

Vážený pan prezident České republiky
Václav Klaus
Pražský Hrad
119 08 Praha 1

a současně k evidenci (pro informaci) panu Ivo A. Bendovi na adresu:

Pan
Ivo A. Benda
P.O. BOX 39
036 01 MARTIN 1, SLOVENSKO

Dejte si otázku: Jak se nám všem bude žít bez peněz ?

Tím, že zrušíme peníze na planetě Zemi, SEBEREME pseudotvůrcům a ještírkům HLAVNÍ OVLÁDACÍ NÁSTROJ – program, pomocí kterého dosud zotročují, ovládají a obírají o energii (strach a jiné negativní emoce, nadbytečná práce nepotřebná k nezbytnému hodnotnému životu atd.) pozemské lidstvo. Tím jim dále NABOURÁME jejich ovládací technologie, a v konečné fázi je LÁSKOU vyženeme do jiných částí zóny vymístění (podobně, jako v pohádce “Nesmrtelná teta”, Bonton).

MODERNÍ JE ŽÍT BEZ PENĚZ

Na milionech planet naší Galaxie už takto Vesmírní lidé žijí, skvělý a plnohodnotný život, viz www.universe-people.cz, knihy “ROZHOVORY S POUČENÍM OD MÝCH PŘÁTEL Z VESMÍRU, DÍL I.-IV.”, “UFO – KONTAKTY”, “PLANETA LOGO”, “ANDĚLÉ V HVĚZDNÝCH LODÍCH”, “UVNITŘ VESMÍRNÝCH LODÍ”, “HOVORY S BOHEM III” a další naše doporučené zdroje.

ŽIVOT BEZ PENĚZ OSVOBOZUJE

Vesmírní lidé pracují pro společnost 2 hodiny denně. Naše společnost by pracovala 4 hodiny denně. Ti pozemšťané (lidé), kteří se zrušením peněz souhlasí, jsou ZAKLADATELÉ NOVÉ SPOLEČNOSTI VYŠŠÍHO DUCHOVNÍHO STUPNĚ, LÁSKY, DOBRA, POMOCI BLIŽNÍMU A ZAČÍNAJÍ BUDOVAT NOVOU ZEMI, KTERÁ SE ZÁHY MŮŽE STÁT ČLENEM KOSMICKÉ KONFEDERACE 2 MILIONŮ PLANET A 3 MILIONŮ PŘIDRUŽENÝCH PLANET. Mnoho těchto lidí už nyní si uvědomuje, že VLASTNĚNÍ NEÚMĚRNÉHO MAJETKU (2 a více domy pro sebe, 2 a více auta pro sebe, atp., čili mamonářství) ZNAMENÁ VE SKUTEČNOSTI TĚŽŠÍ ŽIVOT, ŽIVOT S PROBLÉMY A ZTRÁTOU ČASU S UDRŽOVÁNÍM PŘEBYTEČNÉHO MAJETKU, ALE PŘEDEVŠÍM TO ZNAMENÁ PORUŠENÍ DUCHOVNÍCH PRINCIPŮ – ZÁKONŮ STVOŘITELE NAŠEHO PRVOTNÍHO, kde KAŽDÝ ČLOVĚK ŽIJE V SOULADU S TĚMITO PRINCIPY, KDYŽ UŽÍVÁ NEZBYTNĚ NUTNÝ MAJETEK KE SVÉMU HODNOTNÉMU ŽIVOTU. Jinými slovy, ČLOVĚK TÁHNOUCÍ SE SEBOU NEÚMĚRNÉ BŘEMENO OSOBNÍHO MAJETKU, OKRÁDÁ O ENERGII PLANETU ZEMI A SVÉ SPOLUBLIŽNÍ, A TÍM SE NESMÍRNĚ KARMICKY ZATĚŽUJE.

A ti, kdo s tímto NESOUHLASÍ, jsou VYSOCE VYVINUTÍ LIDŠTÍ TVOROVÉ SIL TEMNA – NEGATIVNÍHO STAVU, A VDĚČNÍ A ODDANÍ SPOLUPRACOVNÍCI JEŠTÍRKŮ A PSEUDOTVŮRCŮ. Ti jsou ve “škole pro peklo”, již zde budují STÁT DÉMONŮ, čili se PŘIPRAVUJÍ NA ŽIVOT V TEMNÝCH SVĚTECH, kde je mnohem menší míra svobody, nežli na tomto světě – planetě Zemi v dnešní době. Každý člověk se směřuje tam, kam sám chce. A každý odpovídá především sám za sebe.

www.universe-people.cz sdělení 1157-8.

Na vědomí: Prezident ČR, vláda ČR, parlament ČR, senát ČR, 400 redakcí médií, lidé zemí českých.

POŠLETE LETÁK DÁLE ! ! !

 

1179. Pseudotvůrci připravují lidem ovládací čipy – součást PLNOSTI NEGATIVNÍHO STAVU. (Výtah z časopisu Medium – říjen 2000)

Firmy produkující mikročipové karty ve svých reklamních kampaních vysvětlují, jak jsou mnohem lepší, než hotovost, neboť není potřeba starat se o dostatek peněz, drobných apod. POZOR ! JE TO POUZE PAST ! Jakmile se mikročipové karty rozšíří natolik, že z trhu vytlačí zcela hotovost, stanou se JEDINÝM MOŽNÝM PROSTŘEDKEM VÝMĚNY. Ovšem pouze do TOHO momentu, kdy budou nahrazeny konečným řešením: MIKROČIPEM V LIDSKÉM TĚLE, implantovaném zpravidla pod kůži na ruce nebo na čele.

Tak varuje publicista Alan Pilote ve francouzském periodiku Vers Demian a celý problém mikročipů a SVOBODY ČLOVĚKA dále rozvádí.

Karty obsahující mikročip povedou ke kontrole nad každým člověkem na světě. Budou poslední etapou předcházející IMPLANTACI MIKROČIPU v těle pod kůži, znakem “bestie”, bez kterého nebude možné nic koupit ani prodat. Půjde-li všechno podle plánů mezinárodních finančních magnátů (hlavní řídící agenti negativního stavu na planetě Zemi – pozn. zpracovatele), hotovost, čili bankovky a mince, za nedlouhé období zmizí zcela z oběhu. Budou nahrazeny “penězi elektronickými”, nejdříve na zásadě mikročipu kreditních karet, a později v krátkém čase v podobě samotného mikročipu implantovaného pod kůži, pravděpodobně pravé ruky (která je většinou píšící – možnost ovládání a sledování psaní – pozn. zpracovatele).

Není to žádná fantazie ! Tato technologie již byla mnohokrát testována na zvířatech a zdá se, že již je vše připraveno k jeho uskutečnění přímo na člověku. Proč je o tento systém u finančních vládců světa takový zájem ? Protože UMOŽŇUJE ZAVEDENÍ TOTÁLNÍ KONTROLY NAD LIDMI ! Tito finančníci (loutky ještírků – pozn. zpracovatele), zaslepení TOUHOU PO VLÁDNUTÍ, jsou přesvědčeni, že JENOM ONI JSOU SCHOPNI VÉST LIDSTVO TÍM NEJLEPŠÍM MOŽNÝM ZPŮSOBEM. Uvědomují si také, že lidé nebudou ochotni jen tak se vzdát možnosti obchodování v hotovosti. Ovšem v případě hrozby finančního krachu ve světě, budou finančníci schopni přesvědčit lidskou populaci, že jedinou záchranou, aby vše neztratili, je MIKROČIP.

Jak vypadá takový mikročip určený k implantaci ? Na rozdíl od kreditních karet, není nutný žádný osobní kód, žádné potvrzení o stavu hotovosti z banky. Mikročipové karty obsahují elektronické informace, okamžitě vypovídající o všech potřebných datech, mohou obsahovat o 500 informací více než karty dosavadní. Hlavní firma vyrábějící mikročipové karty je Mondex, kde polovinu akcií vlastní firma MasterCard. U těchto karet je možné předávat informace pomocí telefonních aparátů Mondex nebo přes speciálně vybavený počítač. Karty s mikročipem Mondex již používá 20 zemí a očekává se, že i Evropská unie při použití jednotné měny tento systém zavede.

Osobní počítač už je možné předělat na automatickou “bankovní přepážku”, umožňující provádění všech potřebných finančních transakcí přímo od obrazovky. Firma Microsoft již nedávno oznámila, že od roku 1999 budou zařízení pro použití karet s mikročipem běžně vybavovány všechny počítače.

Jelikož však karty s mikročipem mohou být ukradeny, poškozeny nebo ztraceny, bude lidem VSUGEROVÁNO, že mnohem praktičtější a tudíž lepší bude IMPLANTACE takového MIKROČIPU. Mikročip již nebude na plastikové kartě, ale bude implantovám PŘÍMO NA LIDSKÉM TĚLE. Nepůjde však jen o finanční záležitosti, ale zároveň i o IDENTIFIKACI KAŽDÉHO JEDNOTLIVÉHO ČLOVĚKA. Například pomocí satelitních nebo anténních vysílacích a přijímacích zařízení, bude vždy přehled, KDE se hledaný člověk v tuto chvíli nachází. Něco podobného již mají zájem zavádět v některých Evropských městech u psů jako povinnou registraci. Zdůvodňuje se to tím, že ztracené nebo zatoulané zvíře by takto bylo snadno nalezeno, ve skutečnosti však městským radním jde o to, aby jim ani od jednoho psa neunikly příslušné poplatky.

Pro implantaci pod lidskou kůži již bylo vyrobeno mnoho mikročipů. Jejich velikost je od 5 do 7 mm délky a 0,75 mm šířky, přibližně to odpovídá zrnku rýže. V mikročipu se nachází především JMÉNO CLOVĚKA, OBRAZ JEHO TVÁŘE, ČÍSLO A KÓD POJIŠTĚNÍ, OTISK PALCE, FYZICKÝ POPIS, RODINNÁ GENEALOGIE, ADRESA, MÍSTO ZAMĚSTNÁNÍ I VÝPIS Z TRESTNÍHO REJSTŘÍKU. Karta může obsahovat 34 MILIARD KOMBINACÍ, tak, že MŮŽE IDENTIFIKOVAT KAŽDÉHO JEDNOTLIVÉHO OBYVATELE zeměkoule. Znamená to, že takový mikročip nahradí všechny dosavadní identifikační dokumenty (osobní průkaz, doklad o pojištění a mnoho dalších). Ten, kdo by takový dokument na sobě neměl, nemohl by nejen cokoliv nakupovat, ale nemohl by dostávat mzdu, důchod, manipulovat se svými penězi v bance, cestovat po světě apod.

Mikročip je vybaven samonabíjecí baterií z lithia. Aby mohl vydávat signál při jakékoliv měnící se teplotě lidského těla, byl uskutečněn nákladný výzkum pro zjištění nejvhodnější části těla k umístění čipu. Byla nalezena dvě taková místa, a to na čele u vlasů a na hřbetu pravé ruky. Tato skutečnost velice silně připomíná úryvek z Apokalypsy sv. Jana:

“A (bestie) učiní, že všichni, malí i velcí, bohatí i chudí, svobodní i nevolníci, dostanou znamení na pravou ruku a na čelo. Aby nikdo nemohl kupopat ani prodávat, jenom ten, kdo má znamení nebo jméno bestie, nebo číslo jejího hlavního jména (666).”

Ještě donedávna tomuto popisu předpovědí sv. Jana nebylo možné dobře porozumět. Nyní s pomocí mikročipu, implantovaného pod kůži, je to již možné ! Na první pohled se může zdát, že takový mikročip na ruce je obrovské zjednodušení, že je to pro každého člověka velká výhoda. Ovšem jak sv. Jan v Apokalypse píše, aby člověk mohl dostat to znamení, musí se vzdát Krista, přísahaje věrnost Antikristovi (pseudotvůrcům – pozn. zpracovatele). A co představuje Kristus ? Jsou to přece ZÁKLADNÍ KOSMICKÉ A PŘÍRODNÍ ZÁKONY, jejichž součástí je i SVOBODA, o kterou se člověk, v podřízení lidské vládnoucí a chamtivé moci, zcela jistě PŘIPRAVÍ.

Mikročipy budou skrze satelity či vysílací a přijímací antény napojeny na CENTRÁLNÍ POČÍTAČE s gigantickou pamětí. V Bruselu již více než 10 let pracuje počítač, který je schopen zaregistrovat dvě miliardy početních dat. Pravděpodobně je však vybavován a připravován k tomu, aby zahrnul data o lidech, spojených s různými průmyslovými odvětvími. Ještě větší “skladiště paměti” má superpočítač v Lucemburku. Ten je schopen shromáždit a využívat početní informace týkající se všech obyvatel Země.

Ukazuje se, že za výše popsaných okolností dojde ke VŠEOBECNÉMU “NAPOJENÍ” OBYVATEL Země na POČÍTAČOVOU PAMĚŤ, což už v podstatě představuje ORWELLOVSKÝ TOTALITARISMUS. Vybrané osoby budou moci komukoliv okamžitě zablokovat bankovní konto, zabránit používání telefonu, zamezit cestování, či koupi cestovní jízdenky apod. Ztěží si dovedeme také představit, co by se stalo v případě havárie centrálního počítače. A kromě toho, což je nejdůležitější, odsud je již krok ke KONTROLOVÁNÍ LIDÍ Z JAKÉHOKOLIV POHLEDU, z pohledu jejich jednání, jejich pobytu na určitém místě a dokonce ke sledování i jejich reakcí psychických, čili v podstatě i ke KONTROLE JEJICH MYŠLENEK.

Poznámka zpracovatele:

Viz www.universe-people.cz sdělení 1139 – 1141, 1144, 1145, 1152, 1158, 1175 . . . – výtahy z NOVÉHO ZJEVENÍ.

 

 

1205. Výzva Zrušení peněz – slovenská verze. (Napsal Ivo A. Benda.) 6.11.2000.

Místo: Česká Lípa.

VÝZVA: ZRUŠENIE PEŇAZÍ

KTO JE ZA ZRUŠENIE PEŇAZÍ, NECH NAPÍŠE PREZIDENTOVI SLOVENSKEJ REPUBLIKY, PÁNU ING. RUDOLFU SCHUSTEROVI, na adresu:

Vážený pán prezident Slovenskej republiky
Ing. Rudolf Schuster
Hodžovo nám.1
811 06 Bratislava

a súčasne pre evidenciu (pre informáciu) pánovi Ivo A. Bendovi na adresu:

Pán
Ivo A. Benda
P.O. BOX 39
036 01 MARTIN 1, Slovensko

Dajte si otázku: Ako sa nám všetkým bude žiť bez peňazí ?

Tým, že zrušíme peniaze na planéte Zem, ZOBERIEME pseudotvorcom a ješterkam HLAVNÝ OVLÁDACÍ NÁSTROJ - program, pomocou ktorého doposiaľ zotročujú, ovládajú a oberajú o energiu (strach a iné negatívne emócie, nadbytočná práca nepotrebná k nezbytnému hodnotnému životu atd.) pozemské ľudstvo. Tým im ďalej NABÚRAME ich ovládaciu technológiu, a v konečnej fázy ich LÁSKOU vyženieme do iných častí zóny vymiestenia (podobne, ako v rozprávke “Nesmrtelná teta”, Bonton).

MODERNÉ JE ŽIŤ BEZ PEŇAZÍ

Na miliónoch planét našej Galaxie už takto Vesmírni ľudia žijú, skvelý a plnohodnotný život, viď. www.universe-people.cz, knihy “ROZHOVORY S POUČENÍM OD MÝCH PŘÁTEL Z VESMÍRU, DIEL I.-IV.”, “UFO – KONTAKTY”, “PLANETA LOGO”, “ANDĚLÉ V HVĚZDNÝCH LODÍCH”, “UVNITŘ VESMÍRNÝCH LODÍ”, “HOVORY S BOHEM III” a ďalšie naše doporučené zdroje.

ŽIVOT BEZ PEŇAZÍ OSLOBODZUJE

Vesmírni ľudia pracujú pre spoločnosť 2 hodiny denne. Naša spoločnosť by pracovala 4 hodiny denne. Ti pozemšťania (ľudia), ktorí so zrušením peňazí súhlasia, sú ZAKLADATELIA NOVEJ SPOLOČNOSTI VYŠŠIEHO DUCHOVNEHO STUPŇA, LÁSKY, DOBRA, POMOCI BLÍŽNEMU A ZAČÍNAJÚ BUDOVAŤ NOVÚ ZEM, KTORÁ SA NÁSLEDNE MÔŽE STAŤ ČLENOM KOSMICKEJ KONFEDERÁCIE 2 MILIÓNOV PLANÉT A 3 MILIÓNOV PRIDRUŽENÝCH PLANÉT. Mnoho týchto ľudí už teraz si uvedomuje, že VLASTNÍCTVO NEÚMERNÉHO MAJETKU (2 a viac domov pre seba, 2 a viac áut pre seba, atď., čiže mamonárstvo) ZNAMENÁ V SKUTOČNOSTI ŤAŽŠÍ ŽIVOT, ŽIVOT S PROBLÉMAMI A STRATOU ČASU S UDRŽOVANÍM PREBYTOČNÉHO MAJETKU, ALE PREDOVŠETKÝM TO ZNAMENÁ PORUŠENIE DUCHOVNÝCH PRINCÍPOV - ZÁKONOV STVORITEĽA NAŠEHO PRVOTNÉHO, kde KAŽDÝ ČLOVEK ŽIJE V SÚLADE S TÝMITO PRINCÍPMI, KDE UŽÍVA NEZBYTNE NUTNÝ MAJETOK K SVOJMU HODNOTNÉMU ŽIVOTU. Inými slovami, ČLOVEK TIAHNUCÍ ZA SEBOU NEÚMERNE BREMENO OSOBNÉHO MAJETKU, OKRÁDÁ O ENERGIU PLANÉTU ZEM A SVOJICH SPOLUBLÍŽNYCH, A TÝM SA NESMIERNE KARMICKY ZAŤAŽUJE.

A tí, kto s týmto NESÚHLASIA, sú VYSOKO VYVINUTÍ ĽUDSKÍ TVOROVIA SIL TEMNA - NEGATÍVNEHO STAVU, A VĎAČNÍ A ODDANÍ SPOLUPRACOVNÍCI JAŠTERKOV A PSEUDOTVORCOV. Tí sú v "škole pre peklo" a tu už budujú ŠTÁT DÉMONOV, čiže sa PRIPRAVUJÚ NA ŽIVOT V TEMNÝCH SVETOCH, kde je omnoho menšia miera slobody, než na tomto svete - planéte Zem v dnešnej dobe. Každý človek sa smeruje tam, kde sám chce. A každý odpovedá predovšetkým sám za seba.

20.9.2000. www.universe-people.cz sdelenie 1157-8.

Na vedomie: Prezident SR, vláda SR, Národná rada SR, 400 novinárov a redakcií médií, ľudia Slovenskej republiky.

POŠLITE LETÁK ĎALEJ ! ! !