Dopisy Senátu (obálka) a Parlamentu (obálka) stvrzující předání petice proti čipové totalitě na vědomí. Text dopisů - sdělení 1646. (9.2002)

Mikročip ovláda ľudí - obálka, 1. strana, 2. strana (38. týden 2002)

   stažení   


1622. PETICE PROTI ČIPOVÉ TOTALITĚ (324).
(Přijal Ivo A. Benda) leták

4.8.2002. 14:18-14:59 hodin.
Místo: Česká Lípa.


Sdělení 1622. 4.8.2002, akt.1.10.2003

 

PETICE !

PROTI ČIPOVÉ TOTALITĚ


Milí lidé,

Je načase vám oznámit VAŠI SITUACI a informovat vás o VAŠÍ POZICI v rámci LOUTKOVÉHO SYSTÉMU. Už bylo dost ohlupování lidí vědci, úředníky a jinými VNĚJŠÍMI strukturami.

ČÁST LIDÍ PRACUJE INTENZIVNĚ NA ČIPOVÉM OVLÁDACÍM SYSTÉMU VŠECH LIDÍ PLANETY ZEMĚ. TENTO SYSTÉM V PŘÍPADĚ REALIZACE BUDE ZNAMENAT ÚPLNOU ZTRÁTU TĚCH ZBÝVAJÍCÍCH SVOBOD, KTERÉ LIDÉ NYNÍ MAJÍ. Lidé, kteří na tomto pracují, žijí v ÚPLNÉ NEVĚDOMOSTI z hlediska DŮSLEDKŮ – DUCHOVNÍHO DOPADU, co to bude pro ZÁKLADNÍ LIDSKÁ PRÁVA člověka znamenat. ČIPY JSOU SOUČÁSTÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ PŘES MIKROVLNY, JAKO U MOBILŮ !

SYSTÉM OVLÁDÁNÍ LIDÍ JE BUDOVÁN POSTUPNĚ A NENÁPADNĚ, ABY LIDÉ NEKLADLI ŽÁDNÝ ODPOR, A TO SE DĚJE. JDE O SJEDNOCENÍ STÁTNÍ SPRÁVY (nyní EU), SJEDNOCENÍ MĚNY (nyní EURO), ZAVEDENÍ NEJPRVE ČIPOVÝCH UNIVERZÁLNÍCH OBČANSKÝCH (či ZDRAVOTNÍCH či ŘIDIČSKÝCH) PRŮKAZŮ (v ČR do r. 2005, ministr Březina (1998-2002), ministr Mlynář (2002-dále)). V ČR jsou již v provozu menší subsystémy – pro městskou autobusovou dopravu (Frýdek – Místek, Znojmo, Břeclav, aj.), vlaky (nyní pro zvyk karty Z), osobní automobily (zavádí se kamery pro snímání SPZ pod záminkou podzimního summitu NATO, pak čipy pro mýtné), pro zdravotnictví (Litoměřicko). V oblasti zaměstnání se buduje pod částí systému ISO 9000, jehož systémy budou taktéž dobře sloužit

k ovládání lidí. Další částí je mobilní komunikace a internet a připravovaný MOBILNÍ INTERNET. Dále je připraveno bankovnictví (platební karty – bankomaty, obchody). ZTRÁTOU SVOBOD míníme VELKÉ MOŽNOSTI části lidí POHODLNĚ a EFEKTIVNĚ pracovat se všemi podrobnými přesnými osobními údaji (včetně pohybu osob – vstupy budov, ve volném terénu snímání na dálku - stačí drátek do karty), A TAK ZNEUŽÍVAT OSOBNÍ INFORMACE K MASIVNÍMU OVLÁDÁNÍ LIDÍ – OKRÁDÁNÍ JE O JEJICH ENERGIE PROTI JEJICH VŮLI.
JAKMILE SE LIDÉ DOSTANOU DO TOHOTO SYSTÉMU,
NEMOHOU SE VRÁTIT ZPĚT, DO SYSTÉMU PŮVODNÍHO.

stop_cip_cz.gif (22008 bytes) NEEXISTUJE ŽÁDNÁ TECHNICKÁ ANI MORÁLNÍ – DUCHOVNÍ ZÁRUKA – PROTI ZNEUŽITÍ. Již dnes je v ČR denně 180 000 vstupů do policejní databáze, a ta obsahuje jen zlomek informací, které se teprve připravují k použití. Budou to NAVÍC: Všechny zdravotní údaje od lékaře včetně genetické mapy, biometrie – otisky prstů, IRIS oka, osobní fotografie, údaje o zaměstnání (jak minulém, tak aktuální podrobný pohyb), finanční údaje, majetkové údaje (nemovitosti i movité věci očíslované v čipu !) údaje o POHYBU osob – vstupy budov, městská hromadná doprava, autobusy, vlaky, osobní automobily. Vstupy do databáze nelze nijak efektivně ochránit před zneužitím negativními lidmi, kterých je zde mnoho.

Budování systému v ČR pod dvanáctiletým prezidentstvím pana Havla Václava a jeho následníků znamená jeho naprosté NEPOCHOPENÍ a SELHÁNÍ. Ani on, ani státní úředníci NEMAJÍ ve svých programech ZVÝŠENÍ KVALITY ŽIVOTA LIDÍ – tj. také SNÍŽENÍ odevzdané práce společnosti na míru NEZBYTNOU tak, aby lidé měli VÍCE ČASU NA KVALITNÍ ŽIVOT. Přitom ekonomická úroveň UMOŽŇUJE SNÍŽIT PRACOVNÍ ZATÍŽENÍ LIDÍ. Co se týče tzv. úřadu pro ochranu osobních údajů, tak ten sám je naprosto bezmocný již dnes ve věci zneužívání osobních dat (šíření databází osobních údajů lidí mezi firmami a jejich nezákonné aktivity s těmito údaji, apod.). Drtivá většina zaměstnavatelů má zájem, aby mu zaměstnanec odevzdal MAXIMUM SVÉ ENERGIE, a snaží se k tomu použít všech dostupných prostředků, jež má k dispozici. INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE TYTO MOŽNOSTI ZVÝŠÍ NA MAXIMUM ! TENTO POSTUP ALE NEZAJISTÍ VYŠŠÍ ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ LIDÍ, ALE PŘESNĚ NAOPAK – UDĚLÁ Z NICH ÚPLNÉ LOUTKY A OTROKY SE ZNIČENÍM VŠECH STÁVAJÍCÍCH SVOBOD !

Proto je nyní na vás, milí lidé, zda budete jen PŘIHLÍŽET budování ORWELOVSKÉ TOTALITY, nebo se na ní dokonce PODÍLET, anebo SVÝM HLASEM V PETICI PŘISPĚJETE ALESPOŇ ZÁKONNÝM ZPŮSOBEM K ZAMEZENÍ TAKOVÉHO OVLÁDACÍHO SYSTÉMU LIDÍ. VYCIŤUJTE SRDCEM !

Každý, kdo NEUDĚLÁ NIC proti tomuto systému, SI JEJ VYZKOUŠÍ NA VLASTNÍ KŮŽI, A TAK POZNÁ, CO SI SVÝM NEGATIVNÍM - PASIVNÍM, LIKNAVÝM A NEROZHODNÝM POSTOJEM PŘIPRAVIL. BUDE NA TOM HŮŘ, NEŽ ZVÍŘÁTKA. Nikdo z nich tomuto systému NEUNIKNE NIKDE NA PLANETĚ ZEMI, NEBOŤ JDE O CELOPLANETÁRNÍ SYSTÉM. Události 11.9.2001 tomuto slouží.

Také v Bibli – Apokalypsa sv. Jana - je informace o tomto systému:

„A (bestie) učiní, že všichni, malí i velcí, bohatí i chudí, svobodní i nevolníci, dostanou znamení na pravou ruku a na čelo. Aby nikdo nemohl kupovat ani prodávat, jenom ten, kdo má znamení nebo jméno bestie, nebo číslo jejího jména (666).“

Čipové občanské karty pak budou totiž během několika let cílově nahrazeny samotnými čipy pod kůži (jejich prodej lidem v USA již začal), takovými, jaké jsou již dnes používány u některých domácích zvířat (psi atd.). Tyto čipy budou mít také funkci propracovaného OVLÁDÁNÍ MYSLI. Většina ovládacích energií má jít nejprve světlovodným systémem 10 GB/s (křemíkové světlovody pod zemí) a pak cílově nákladným družicovým systémem, který postupně buduje EU !!! .

DALŠÍ INFORMACE VČETNĚ POZITIVNÍHO ŘEŠENÍ PRO JEDNOTLIVCE I VLÁDY NALEZNETE V DOSTATEČNÉM ROZSAHU PŘES 5000 STRAN A 1500 OBRÁZKŮ NA INTERNETU www.vesmirni-lide.cz . O budování čipového systému ve světě - viz PROJEKT L.U.C.I.D a TOTALITNÍ SVĚTOVLÁDA (Herzán). Zde též novinové články o varování Karlem Gottem (čl. 65), schválení čipových zdravotních průkazů Bruselem s plánem zavedení do r. 2005 (čl. 86), čipové karty VZP (čl. 118), čipy ve volebním programu ČSSD 2002 (čl. 92), čipy MENŠÍ než 1 mm (TOSHIBA, čl. 121), čipy v autobusech (čl. 129), čipový sledovací systém VŠECH aut (mýtné, čl. 130 - 132 a 139), výměna za čárové kódy zboží a jejich ÚPLNÉ pořadové očíslování s dálkovým přenosem dat (čl. 135), a výroba nových čipů (INTEL, čl. 136), pasy v EU: otisk prstu i snímek oka (čl. 138). ŽE JE O TYTO DŮLEŽITÉ INFORMACE VELKÝ ZÁJEM SVĚDČÍ POČET VSTUPŮ – 320 000 CZ A 85 000 EN (1.10.2003). Informujte ostatní, včetně úředníků a pracovníků médií !!!

ŘÍKÁTE SI, ŽE JSTE SVOBODNÍ – TÍMTO VÁM VYVRACÍME VAŠI PŘEDSTAVU SVOBODY, VE SKUTEČNOSTI SE JEDNÁ O PSEUDOSVOBODU – STAV UMĚLE ZFABRIKOVANÝ SKRYTĚ TĚMI, KTEŘÍ VÁS OVLÁDAJÍ - NEGATIVNÍ LIDÉ na Zemi i negativní entity z Vesmíru, autoři pseudosystému.

ŘÍKÁTE SI, ŽE MÁTE DEMOKRACII – TÍMTO VÁM VYVRACÍME VAŠI PŘEDSTAVU DEMOKRACIE, VE SKUTEČNOSTI SE JEDNÁ O PSEUDODEMOKRACII. DOBŘE ZVAŽTE SVÉ ROZHODNUTÍ !


JSEM PROTI

ZAVÁDĚNÍ ČIPOVÝCH OBČANSKÝCH (ZDRAVOTNÍCH, ŘIDIČSKÝCH) PRŮKAZŮ

Jméno a přímení:
Trvalé bydliště:
(ulice, obec, PSČ)
Podpis:

Prosím, pište čitelně, TISKACÍM PÍSMEM, aby Váš hlas byl platný.
K petici si můžete vyžádat formulář se 40 řádky na podpisy. Petice platí stále. Hlas zašlete autoru petice:

ING. IVO A. BENDA, P.O. BOX 39, 036 01 MARTIN 1, SLOVENSKO

strana 3

 

Č.

PETICE PROTI ČIPOVÉ TOTALITĚ !          4.8.2002

 

JSEM PROTI ZAVÁDĚNÍ ČIPOVÝCH OBČANSKÝCH (ZDRAVOTNÍCH, ŘIDIČSKÝCH) PRŮKAZŮ

 

PROSÍM, PIŠTE ČITELNĚ, TISKACÍM PÍSMEM, ABY VÁŠ HLAS BYL PLATNÝ              www.vesmirni-lide.cz - INFO

č.

JMÉNO A PŘÍMENÍ

TRVALÉ BYDLIŠTĚ - ULICE

TRVALÉ BYDLIŠTĚ - MĚSTO

PSČ

PODPIS

1

         

2

         

3

         

4

         

5

         

6

         

7

         

8

         

9

         

10

         

11

         

12

         

13

         

14

         

15

         

16

         

17

         

18

         

19

         

20

         

21

         

22

         

23

         

24

         

25

         

26

         

27

         

28

         

29

         

30

         
 

ZÍSKANÉ HLASY ZAŠLETE: ING. IVO A. BENDA, P.O.BOX 39, 036 01 MARTIN 1, SLOVENSKO - ZDE OBDRŽÍTE INFO.


obr745.gif (40658 bytes)

 

Správa 1667.   14.10.2002

PETÍCIA !

PROTI ČIPOVEJ TOTALITE

 

Milí ľudia,

Je načase vám oznámiť VAŠU SITUÁCIU a informovať vás o VAŠEJ POZÍCII v rámci BÁBKOVÉHO SYSTÉMU. Už bolo dosť ohlupovania ľudí vedcami, úradníkmi a inými VONKAJŠÍMI štruktúrami.

ČASŤ ĽUDÍ PRACUJE INTENZÍVNE NA ČIPOVOM OVLÁDACOM SYSTÉME VŠETKÝCH ĽUDÍ PLANÉTY ZEM. TENTO SYSTÉM V PRÍPADE REALIZÁCIE BUDE ZNAMENAŤ ÚPLNÚ STRATU ZOSTÁVAJÚCICH SLOBôD, KTORÉ ĽUDIA TERAZ MAJÚ. Ľudia, ktorí na tomto pracujú, žijú v ÚPLNEJ NEVEDOMOSTI z hľadiska DôSLEDKOV – DUCHOVNÉHO DOPADU, čo to bude pre ZÁKLADNÉ ĽUDSKÉ PRÁVA človeka znamenať. ČIPY SÚ SÚČASŤOU POČÍTAČOVEJ SIETE CEZ MIKROVLNY, AKO U MOBILOV !

SYSTÉM OVLÁDANIA ĽUDÍ JE BUDOVANÝ POSTUPNE A NENÁPADNE, ABY ĽUDIA NEKLÁDLI ŽIADNY ODPOR, A TO SA KONÁ. IDE O ZJEDNOTENIE ŠTÁTNEJ SPRÁVY (teraz EÚ), ZJEDNOTENIE MENY (teraz EURO), ZAVEDENIE NAJPRV ČIPOVÝCH UNIVERZÁLNYCH OBČIANSKÝCH (či ZDRAVOTNÝCH, VODIČSKÝCH) PREUKAZOV (v ČR do r. 2005, minister Březina (1998-2002), minister Mlynář (2002- ďalej)). V ČR a SR sú už v prevádzke menšie subsystémy – pre mestskú autobusovú dopravu (Frýdek – Místek, Znojmo, Břeclav, Košický kraj a iné), vlaky (v ČR teraz pre zvyk karty Z), osobné automobily (zavádzajú sa špec. kamery pre snímanie ŠPZ v množstvách miest pod zámienkou jesenného summitu NATO), pre zdravotníctvo (Litoměřicko). V oblasti zamestnania sa buduje pod časťou systému ISO 9000, ktorého systémy budú taktiež dobre slúžiť k ovládaniu ľudí.

Ďalšou časťou je mobilná komunikácia a internet a pripravovaný MOBILNÝ INTERNET. Ďalej je pripravené bankovníctvo (platobné karty – bankomaty, obchody). STRATOU SLOBôD myslíme, VEĽKÉ MOŽNOSTI časti ľudí POHODLNE a EFEKTÍVNE pracovať so všetkými podrobnými presnými osobnými údajmi (vrátane pohybu osôb – vstupy budov, vo voľnom teréne snímania na diaľku - stačí drôtik do karty), A TAK ZNEUŽÍVAŤ OSOBNÉ INFORMÁCIE K MASÍVNEMU OVLÁDANIU ĽUDÍ – OKRÁDANIE O ICH ENERGIE PROTI ICH VôLI.
AKONÁHLE SA ĽUDIA DOSTANÚ DO TOHTO SYSTÉMU, NEMôŽU SA VRÁTIŤ SPäŤ, DO SYSTÉMU PôVODNÉHO.

stop_cip_sk.gif (22251 bytes) NEEXISTUJE ŽIADNA TECHNICKÁ ANI MORÁLNA – DUCHOVNÁ ZÁRUKA – PROTI ZNEUŽITIU. Už dnes je v ČR denne 180 000 vstupov do policajnej databáze, a tá obsahuje len zlomok informácií, ktoré sa iba pripravujú k použitiu. Budú to NAVIAC: Všetky zdravotné údaje od lekára, genetická mapa, biometria – odtlačky prstov, IRIS oka, osobné fotografie, údaje o zamestnaní (ako minulom, tak aktuálnom podrobný pohyb), finančné údaje, majetkové údaje (nehnuteľnosti i hnuteľné veci) údaje o POHYBU osôb – vstupy budov, mestská hromadná doprava, autobusy, vlaky, osobné automobily. Vstupy do databáze nemožno nijako efektívne ochrániť pred zneužitím negatívnymi ľuďmi, ktorých je tu mnoho.

Budovanie systému v SR po dvanásťročnej činnosti politikov znamená ich naprosté NEPOCHOPENIE a ZLYHANIE. Ani prezident, ani štátni úradníci NEMAJÚ vo svojich programoch ZVÝŠENIE KVALITY ŽIVOTA ĽUDÍ – tj. tiež ZNÍŽENIE odovzdanej práce spoločnosti na mieru NEZBYTNÚ, tak aby ľudia mali VIAC ČASU NA KVALITNÝ ŽIVOT. Pritom ekonomická úroveň UMOŽŇUJE ZNÍŽIŤ PRACOVNÉ ZAŤAŽENIE ĽUDÍ. Čo sa týka tzv. úradu pre ochranu osobných údajov, tak ten sám je bezmocný už dnes vo veci zneužívania osobných údajov (šírenie databáze osobných údajov ľudí medzi firmami a ich nezákonnej aktivity s týmito údajmi, apod.). Drvivá väčšina zamestnávateľov má záujem, aby mu zamestnanec odovzdal MAXIMUM SVOJEJ ENERGIE, a snaží sa k tomu použiť všetkých dostupných prostriedkov, ktoré má k dispozícii. INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE TIETO MOŽNOSTI ZVÝŠIA NA MAXIMUM ! TENTO POSTUP ALE NEZAISTÍ VYŠŠIU ŽIVOTNÚ ÚROVEŇ ĽUDÍ, ALE PRESNE NAOPAK – UROBÍ Z NICH ÚPLNÉ BÁBKY A OTROKOV !

Preto je teraz na vás, milí ľudia, či sa budete len POZERAŤ budovaniu ORWELOVSKEJ TOTALITY, alebo sa na nej dokonca PODIEĽAŤ, alebo SVOJIM HLASOM V PETÍCII PRISPEJETE ASPOŇ ZÁKONNÝM SPôSOBOM K ZAMEDZENIU TAKÉHOTO OVLÁDACIEHO SYSTÉMU ĽUDÍ. VYCIŤUJTE SRDCOM !

Každý, kto NEUROBÍ NIČ proti tomuto systému, SI HO VYSKÚŠA NA VLASTNEJ KOŽI, A TAK SPOZNÁ, ČO SI SVOJIM NEGATÍVNYM - PASÍVNYM, LIKNAVÝM A NEROZHODNÝM POSTOJOM PRIPRAVIL. BUDE NA TOM HORŠIE, NEŽ ZVIERATKÁ. Nikto z nich tomuto systému NEUNIKNE NIKDE NA PLANÉTE ZEM, PRETOŽE IDE O CELOPLANETÁRNY SYSTÉM. Udalosti 11.9.2001 tomuto slúžia.

Tiež v Biblii – Apokalypsa sv. Jána - je informácia o tomto systéme:

“A (beštie) učinia, že všetci, malí i veľký, bohatí i chudobní, slobodní i nevoľníci, dostanú znamenie na pravú ruku a na čelo. Aby nikto nemohol kupovať ani predávať, len ten, kto má znamenie alebo meno beštie, alebo číslo jeho mena (666).”

Čipové občianske karty potom budú totiž v priebehu niekoľkých rokov cieľovo nahradené samotnými čipmi pod kožu (ich predaj ľuďom v USA už začal), takými, aké sú už dnes používané u niektorých domácich zvierat (pes atď.). Tieto čipy budú mať tiež funkciu prepracovaného OVLÁDANIA MYSLE.

ĎALŠIE INFORMÁCIE NÁJDETE V DOSTATOČNOM ROZSAHU VIAC NEŽ 5000 STRÁN A 1500 OBRÁZKOV NA INTERNETE www.vesmirni-lide.cz . O budovaní čipového systému vo svete – viz. PROJEKT L.U.C.I.D. Tu tiež novinové články o schválení Bruselom do r. 2005. V našom zdroji ponúkame RIEŠENIE ako pre jednotlivca, tak pre vlády. ŽE O TIETO DôLEŽITÉ INFORMÁCIE JE VEĽKÝ ZÁUJEM SVEDČÍ POČET VSTUPOV – 200 000 CZ A 59 000 EN (13.11.2002). Informujte ostatných, aj úradníkov a pracovníkov médií !!!

HOVORÍTE SI, ŽE STE SLOBODNÍ – TÝMTO VÁM VYVRACIAME VAŠU PREDSTAVU SLOBODY, V SKUTOČNOSTI SA JEDNÁ O PSEUDOSLOBODU – STAV UMELE ZFABRIKOVANÝ, SKRYTO TÝMI, KTORÍ VÁS OVLÁDAJÚ - NEGATÍVNI ĽUDIA na Zemi i negatívne entity z Vesmíru.

HOVORÍTE SI, ŽE MÁTE DEMOKRACIU – TÝMTO VÁM VYVRACIAM VAŠU PREDSTAVU DEMOKRACIE, V SKUTOČNOSTI SA JEDNÁ O PSEUDODEMOKRACIU. DOBRE ZVÁŽTE SVOJE ROZHODNUTIE !

SOM PROTI

ZAVÁDZANIU ČIPOVÝCH OBČIANSKÝCH (ZDRAVOTNÝCH, VODIČSKÝCH) PREUKAZOV

Prosím, píšte čitateľne, TLAČENÝM PÍSMOM, aby Váš hlas bol platný.

Meno a priezvisko:
Trvalé bydlisko:
(ulica, obec, PSČ)
Podpis:

K petícii si môžete vyžiadať formulár. Hlas zašlite koordinátorovi petície na Slovensku:

Ivo A. Benda, P.O. BOX 39, 036 01 MARTIN 1, SLOVENSKO

strana 3

      PETÍCIA PROTI ČIPOVEJ TOTALITE !            14.10.2002

SOM PROTI ZAVÁDZANIU ČIPOVÝCH OBČIANSKÝCH (ZDRAVOTNÝCH, VODIČSKÝCH) PREUKAZOV

PROSÍM, PÍŠTE ČITATEĽNE, TLAČENÝM PÍSMOM, ABY VÁŠ HLAS BOL PLATNÝ      www.vesmirni-lide.cz - INFO

Č.

MENO A PRIEZVISKO

TRVALÉ BYDLISKO – ULICA

TRVALÉ BYDLISKO- MESTO

PSČ

PODPIS

1

         

2

         

3

         

4

         

5

         

6

         

7

         

8

         

9

         

10

         

11

         

12

         

13

         

14

         

15

         

16

         

17

         

18

         

19

         

20

         

21

         

22

         

23

         

24

         

25

         

26

         

27

         

28

         

29

         

30

         

ZÍSKANÉ HLASY ZAŠLITE: IVO A. BENDA, P.O.BOX 39, 036 01 MARTIN 1, SLOVENSKO - TU OBDRŽÍTE INFO.

 

obr747.gif (40453 bytes)


1670. Čipová karta a Extranet ve VZP ČR (Zpravodaj VZP ČR č. 1/2001) 28.10.2002.

 

PSEUDOTVŮRCI PŘIPRAVUJÍ PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU !!!

KDYŽ PTÁČKA CHYTAJÍ, PĚKNĚ MU ZPÍVAJÍ !

ZÍSKANÉ – UŠETŘENÉ PENÍZE Z EFEKTIVITY ČIPOVÝCH TECHNOLOGIÍ
NEPŮJDOU NA ZVÝŠENÍ KVALITY ŽIVOTA LIDÍ – ZKRÁCENÍ PRACOVNÍ DOBY NA 4 HODINY,
ALE BUDOU INVESTOVÁNY DO OVLÁDACÍCH SYSTÉMŮ NA LIDI !!!

 

Čipová karta a Extranet ve VZP ČR (Zpravodaj VZP ČR č. 1/2001)

 

http://www.vzp.cz/Panel/70Informace_pro_poskytovatele/10Uhrada_zdravotni_pece/
30Zpravodaj_VZP_CR/122cipova_karta

 

Současná epocha se vyznačuje bouřlivým rozvojem informačních technologií. Stále rychlejší a výkonnější počítače, počítačové sítě, Internet, zabezpečený přenos dat, datawarehouse, čipové karty... to jsou pouze základní pojmy ze světa informačních technologií. Hlavní problém spočívá v tom, že existuje velké množství údajů, informací a znalostí, které jsou někde shromažďovány, zpracovávány, zpřístupňovány a dále využívány. Zvláštní pozornost je vždy třeba věnovat citlivým informacím, jejichž ochrana je ve většině světa ošetřena legislativně (v České republice zákon č. 101/2000 Sb.). (Fiktivně, nikoli reálně – poznámka zpracovatele.)

Zavádění stále dokonalejších vymožeností informačních technologií do praxe přitom nesmí být samo o sobě cílem. Nástroje informačních technologií jsou pouze prostředkem k tomu, jak se dostat k potřebným informacím. Jaké informace ale mají největší užitnou hodnotu ? Takové, které se týkají právě řešené problematiky, jsou dostupné v okamžiku potřeby, jsou aktuální a pokud možno i úplné. Takové informace pak mohou významnou měrou přispět ke zvýšení efektivity v základních činnostech a oblastech, ve kterých jsou využívány. (V ovládání lidí – poznámka zpracovatele.)

Zvýšení efektivity lze někdy vyčíslit finančně, jindy lze výhody rychle dostupných informací kvantifikovat jen obtížně. Finančně měřitelný efekt nastane v případě, kdy např. lékař nepředepíše dalších několik dalších balení léku, protože bude vědět, že je pacient dostal včera od jiného lékaře. Jiným příkladem může být očekávaný ostražitější postup při výdeji návykových léčiv v lékárně, která bude mít nástroj pro okamžité ověřování, zda číslo na razítku z předloženého receptu existuje v registru poskytovatelů zdravotní péče. Mezi zatím obtížně finančně vyčíslitelné se řadí výhody budoucího možného přenosu zdravotních údajů pacienta mezi zdravotnickými zařízeními.

 

Volba vhodného nástroje pro přístup k datům

V informačním systému VZP ČR jsou zpracovávány údaje o pojištěncích, plátcích pojistného a poskytovatelích zdravotní péče. Ve velké míře se jedná o osobní nebo dokonce o citlivé osobní údaje, a otázce zabezpečení dat proto musí být věnována zasloužená pozornost. Přitom ale VZP ČR zároveň potřebuje komunikovat se svými externími partnery, přijímat od nich data a jiná data předávat, a tato komunikace musí být rychlá a bezpečná. Proto je nutné pro komunikaci s externími partnery vybrat takové nástroje, které zajistí, že poskytované informace se dostanou pouze k oprávněným osobám, že bude vždy odvoditelné, kdo, komu a jakou informaci poskytl. Mezi takové nástroje patří čipová karta a zabezpečený přenos po Internetu (Extranet). Každý z těchto nástrojů může být použit samostatně, v optimálním případě jsou na čipové kartě uloženy klíče, které slouží k zajištění zabezpečeného přístupu pomocí Internetu do vzdálených databází.

VZP ČR připravuje pro komunikaci se svými externími partnery extranetové aplikace, zkušenosti z pilotního provozu první z řady úloh se sbírají a vyhodnocují.

Výhody využívání čipových karet byly ověřeny v pilotním projektu “Mácha”, kterého se kromě VZP ČR zúčastnilo i MZ ČR a MPSV ČR. Výsledkem je návrh na vydání SPOLEČNÉ ČIPOVÉ KARTY, která bude sloužit zároveň jako průkaz pojištěnce (v případě dohody společný pro všechny zdravotní pojišťovny), nositel kontrolních dat pojištěnce, klíč k databázím v oblasti sociálního pojištění, klíč k databázím obsahujícím zdravotní data. Zvažuje se, že dle svobodného rozhodnutí držitele karty může čipová karta obsahovat i vybrané medicínské údaje nebo elektronický podpis. Návrh na vydání SPOLEČNÉ ČIPOVÉ KARTY je v souladu s Akčním plánem realizace státní informační politiky do konce roku 2002, který byl schválen na 9. zasedání vlády České republiky dne 31. 5. 2000. V tomto plánu je VZP ČR uvedena jako spolunositel následujících projektů: Komunikační infrastruktura, Základní registr obyvatel, Zákonná úprava základních registrů, Elektronické identifikátory ve veřejné správě, Zdravotnictví on-line. Mezi stěžejní úkoly, které jsou součástí výše uvedených projektů, patří zavedení elektronického identifikátoru obyvatel.

 

Extranetové aplikace ve VZP ČR

Se začátkem roku 2001 zahájila VZP ČR pilotní provoz úlohy “Extranet”. První skupinou uživatelů jsou vybraná zdravotnická zařízení. Princip pilotní úlohy spočívá v tom, že zdravotnické zařízení se pomocí zabezpečeného přenosu po Internetu přihlásí na server provozovaný ve VZP ČR a okamžitě získá odpověď, zda pojištěnec daného čísla existuje, zda je pojištěncem VZP ČR a zda je jeho pojištění dosud platné. Analogická úloha je i pro ověřování identifikačního čísla zdravotnického zařízení.

Předpokládáme, že po vyhodnocení pilotního projektu bude úloha rozšířena zejména o poskytování vybraných údajů praktickým lékařům. Dalším chystaným rozšířením úlohy je zřízení “diskusních klubů” pro cílové skupiny externích uživatelů. Jinou významnou cílovou skupinou jsou zaměstnavatelé, kterým by mělo být umožněno předávat touto cestou pravidelná hlášení o pohybu zaměstnanců.

V celém projektu je věnována mimořádná pozornost oblasti zabezpečení přístupu oprávněných uživatelů k vybraným datům, je implementován systém jednorázových hesel a podmínky pro přidělení uživatelského jména a využívání aplikace jsou ošetřeny smlouvou.

 

Shrnutí pilotního projektu Mácha

Koncem roku 1995 byl Evropskou komisí schválen projekt “Národní zdravotnický informační systém a statistika”, financovaný z programu EK Phare. Jako samostatná úloha v tomto projektu byla řešena experimentální aplikace čipové karty ve zdravotnictví a ve zdravotním pojištění. Tato úloha, stejně jako celý projekt, byla koordinována Ministerstvem zdravotnictví a hlavním spoluřešitelem byla VZP ČR. Jako pilotní místo byly vybrány Litoměřice, především proto, že se Městská nemocnice podílela na ověřování některých modulů v hlavním projektu. Po ukončení projektu Phare byla tato experimentální aplikace provozována a dále rozvíjena VZP ČR a MZ ČR. Obě instituce vyčlenily finanční prostředky na základní činnosti spojené s provozem experimentu.

V březnu roku 1998 schválila Evropská komise nový projekt Phare, který měl za úkol jednak rozšířit stávající experiment, jednak sledovat vývoj těchto aplikací v zemích EU a postupně přijímat doporučení a standardy EU v této oblasti. V roce 1998 byl dále řešen samostatný projekt Phare pro ověření možností čipové karty pro potřeby sociálního zabezpečení. Tento projekt řídilo MPSV ČR.

Ve dvou fázích bylo vydáno postupně 27 tisíc čipových karet; jejich držiteli jsou pojištěnci VZP ČR, kteří mají bydliště ve městě Litoměřice. Karty jsou zároveň využívány jako průkaz pojištěnce, k ukládání základních zdravotních informací, v oblasti dávek sociálního pojištění, je připraveno i sdílení mezi zdravotními pojišťovnami (při změně ZP pak není třeba vydávat novou kartu).

Veřejnost má k projektu vcelku vstřícný postoj. Zúčastněné osoby se seznámily s technologií čipových karet a shledaly ji jako bezproblémovou při jejím používání. Bezpečnost je zajištěna - profesionální karty umožňují oprávněným osobám číst nebo aktualizovat jen vybrané položky.

Pacienti věnují větší pozornost čipové kartě než papírové a sami vyžadují od lékařů zapsání údajů do čipové karty (očkování, dlouhodobá onemocnění - alergie, kardiaci, diabetici apod.) - čtečka je i ve voze rychlé záchranné služby.

Lékaři spolupracující v projektu “Mácha” vyžadují od pacientů předkládání čipových karet pro zápis dat do karet a získávání informací z nich, což zjednodušilo práci s informačním systémem. Lékaři se seznámili s profesionálními kartami lékařů a používají je bez problémů.

Nemocnice přizpůsobila přijímání pacientů kartovému systému, kdy se pacienti přihlašují k ošetření v recepcích, nikoli přímo v ordinacích. Po ošetření si mohou v recepcích nechat aktualizovat data na čipových kartách. Ke kontrole dat zapsaných na kartách pacienti využívají informačních kiosků v prostorách nemocnice.

Zájem o čipové karty projevují i lékárny (přenos receptů a identifikace osoby) a hygienická služba (očkovací průkaz).

 

Informování veřejnosti

Dosavadní výsledky a zkušenosti potvrdily předpoklady, že technologie nasazení čipových karet je technicky zvládnutelná a že využívání čipových procesorových karet přinese v oblastech zdravotnictví, zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení usnadnění administrativy, zlepšení a zjednodušení komunikace s občanem, snížení počtu chyb, omylů a nepřesností. Zároveň může poskytnout nové služby, které bez této technologie poskytovat nelze (např. okamžitý přístup k důležitým údajům).

Význam využívání čipových karet poroste s počtem pracovišť, kde bude karta přijímána. Při nasazení technologie čipových karet bude nezbytné vytvořit takové podmínky k jejich využívání, aby v celé společnosti panovala ke kartám důvěra a současně aby o ně občané projevili zájem.

K vybudování důvěry v čipové karty bude nezbytné soustavné informování a vzdělávání občanů o bezpečnostních principech uplatněných při používání karet a o zásadách zacházení s kartami. Prvotní je důsledně vytvářet vědomí, že kartu má v držení jediná osoba, tzn. že je nepřenosná, a PIN se nikomu dalšímu nesděluje, takže ji nemůže zneužít třetí osoba.

Využívání karty musí být pro jejího držitele výhodné a pohodlné. Jedině díky výhodám, které karty přinesou, získají občané o karty (a následně o zaznamenávání nepovinných údajů do nich) zájem. Výhodou držitelů karty může být na jedné straně rychlejší odbavení na úřadě a snadnější a rychlejší přístup k informacím, na druhé straně jim karty umožňují mít u sebe důležité osobní zdravotní informace, které budou přístupné jen tomu, pro koho jsou určeny.

prom. mat. Věra Reimarová

ředitelka odboru provozu IS

 

mikrocip.jpg (17077 bytes)

   

1671. Čipová karta v rámci MPSV (Min. práce a soc. věcí). 31.10.2002.

 

PSEUDOTVŮRCI PŘIPRAVUJÍ PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU !!!

KDYŽ PTÁČKA CHYTAJÍ, PĚKNĚ MU ZPÍVAJÍ !

ZÍSKANÉ – UŠETŘENÉ PENÍZE Z EFEKTIVITY ČIPOVÝCH TECHNOLOGIÍ
NEPŮJDOU NA ZVÝŠENÍ KVALITY ŽIVOTA LIDÍ
– ZKRÁCENÍ PRACOVNÍ DOBY NA 4 HODINY,
ALE BUDOU INVESTOVÁNY DO OVLÁDACÍCH SYSTÉMŮ NA LIDI !!!

 

Pilotní projekty využívání profesních a klientských čipových karet

v rámci MPSV - 2. informace

V Praze dne 16.11.2001.

Pro realizaci pilotního projektu vytváření kontaktních míst veřejné správy a vydání klientských čipových karet byly podle schváleného projektu vybrány dva regiony - městská část Praha 2 a okres Děčín. Vybraným klientům státní sociální podpory (SSP) byl odeslán dále uvedený dopis, vyzývající k účasti na pilotním projektu (tj. k možnosti používání klientské čipové karty) a obsahující informace o připravovaném projektu (co je a k čemu slouží čipová karta, k jakému účelu se vydávají klientské čipové karty v pilotním projektu, jaké výhody bude mít držitel klientské čipové karty, jaký je vzhled karty) a zejména informace o tom, jak se lze pilotního projektu zúčastnit.

Počátkem roku bylo vydáno prvních několik desítek klientských čipových karet. Klienti se jimi prokazují na příslušném referátu (kontaktním místě) státní sociální podpory a čtečkami čipových karet byly v městské části Praha 2 a v okrese Děčín vybaveny i informační kiosky. Vzhledem k tomu, že zájem o přidělení čipových karet se strany oslovených klientů SSP zatím výrazně zaostal za očekáváním, upozorňujeme všechny naše klienty SSP v uvedených dvou regionech na stále trvající možnost získání klientské čipové karty a to v podstatě stejným způsobem, jak je popsáno v dále uvedeném dopise (rozeslaném v listopadu minulého roku).

 

Č.j.: 61/48416/2001 Vážená paní/vážený pane,

dovolte, abychom se na Vás - klienta státní sociální podpory - obrátili s nabídkou aktivní účasti v pilotním projektu využívání klientských čipových karet. Vaše případná účast je dobrovolná a bezplatná. Pilotní projekt je organizován Ministerstvem práce a sociálních věcí a jeho cílem je v rámci systému státní sociální podpory (dále jen SSP) ověřit možnosti využití klientských čipových karet v informačních systémech veřejné správy.

Dovolte, abychom Vám v následujícím textu stručně podali základní informace a předem tak zodpověděli některé Vaše případné dotazy.

Co je a k čemu slouží čipová karta

S jednoduchou čipovou kartou se většina z Vás již asi setkala v podobě telefonní karty, která si však pamatuje pouze počet neprovolaných impulsů. Majitelé mobilních telefonů mají mnohem složitější kartu (SIM) ve svém telefonu, jen rozměr této karty je menší. SIM karta v mobilním telefonu slouží k tomu, aby operátoři mohli identifikovat mobilní telefon (předplatitele) a k šifrování, aby hovor vysílaný telefonem nemohl být odposloucháván.

Moderní čipová karta je vlastně počítač, který můžete přenášet v kapse. Samozřejmě nemá klávesnici, displej ani baterii, obsahuje ale programy a data a ve spojení s vhodným zařízením (např. mobilní telefon, informační kiosek, platební terminál) umožňuje provádět řadu funkcí - identifikaci držitele čipové karty , šifrování dat, elektronický podpis, elektronickou platbu atd.

K jakému účelu bude vydána klientská čipová karta v pilotním projektu

Klientská čipová karta (dále jen KČK) bude především sloužit jako elektronický identifikátor. Bude obsahovat elektronicky uložená identifikační data držitele, která umožní zefektivnit práci s informačním systémem SSP. S pomocí KČK se bude možné přihlásit k informačnímu kiosku a zjistit údaje, které jsou uloženy na čipové kartě a údaje, které jsou o držiteli čipové karty uloženy v databázi státní sociální podpory. Některé údaje bude moci dokonce držitel KČK sám měnit, aniž bude muset čekat ve frontě u přepážky. Na úřadu práce bude v budoucnu možné na informačním kiosku vyhledávat volná místa vhodná pro držitele KČK.

KČK bude dále obsahovat šifrovací klíče a certifikáty. V rámci elektronické pošty bude možné s KČK vytvořit elektronický podpis a navíc pomocí certifikátů šifrovat data. Klíče na kartě budou chráněny přístupovým kódem (PIN).

Až budou k dispozici certifikáty vydávané akreditovanými poskytovateli certifikačních služeb, bude možné je na této KČK uložit a vytvářet tak elektronický podpis podle zákona o elektronickém podpisu. Žádosti o státní sociální podporu nebo i jiné žádosti, podání a přiznání, která občan v současnosti vyřizuje v papírové formě, bude možné vyřídit pomocí informačního kiosku nebo - poté, až budou příslušné informační systémy a zákony připraveny - dokonce od domácího počítače prostřednictvím Internetu. Podstatné je, že elektronický podpis bude bezpečně vytvořen pomocí KČK na kterémkoli počítači vybaveném čtečkou čipových karet.

Pilotní projekt bude též ověřovat možnost budoucího využití KČK pro další aplikace, např. pro účely lékařů a zdravotních pojišťoven. Tyto aplikace postupně umožní mít na KČK umístěny zdravotní údaje (např. krevní skupinu, diagnózu), které může lékař (vybavený profesní čipovou kartou) využít pro rychlou zdravotní pomoc. Současně může KČK v budoucnu sloužit jako náhrada současných průkazek zdravotních pojišťoven a podstatně tak zlepšit kontrolu klienta i zdravotní pojišťovny v oblasti vykazované zdravotní péče, předepisovaných léků apod.

Jaké výhody bude mít držitel KČK

Držitel KČK bude mít k dispozici na informačním kiosku funkce pro přístup k údajům, které jsou o něm vedeny ve vybraných informačních systémech veřejné správy. Informační kiosky budou umístěny na pracovištích SSP a na úřadech práce a jejich dislokovaných pracovištích. Pomocí KČK bude úředník referátu SSP schopen rychle a jednoznačně vyhledat data držitele KČK v informačním systému SSP a zkrátit tak dobu práce s klientem.

Klient bude moci využít KČK pro elektronický podpis podání a žádostí, jakmile bude připravena infrastruktura pro jejich přijímání.

Jaký bude vzhled KČK

KČK bude obsahovat potisk s Vaší fotografií, jménem a identifikačním číslem, které Vám bylo přiděleno v rámci informačního systému státní sociální podpory.

cip_karta.jpg (54632 bytes)

Jak se lze zúčastnit pilotního projektu

Pokud máte zájem získat KČK, dostavte se s občanským průkazem co nejdříve na příslušný referát (kontaktní místo) státní sociální podpory. Zde bude vyhrazeno pracoviště pro pořízení elektronické žádosti o KČK, jejíž vytvoření by nemělo trvat déle než 15 minut. Vzhledem k tomu, že Vaše identifikační údaje byly již dříve pořízeny v souvislosti s žádostí o dávky státní sociální podpory, budou pouze ověřeny proti Vašemu občanskému průkazu. Úředník pořídí elektronickou kopii občanského průkazu a Vaši digitální fotografii. Veškerá takto pořízená data budou šifrována, bude zajištěna jejich bezpečnost a budou využita pouze pro účely vydání KČK. Na závěr bude vytisknut protokol žádosti, který je nutné podepsat a jehož jednu kopii si ponecháte.

Kdy a jak obdržíte KČK

KČK budou na základě elektronických žádostí vyrobeny v kartovém centru MPSV a zaslány zpět na pracoviště státní sociální podpory. Každá KČK bude mít přidělen PIN, který bude vytištěn a zaslán v bezpečnostní obálce na Vaší adresu. Jakmile obdržíte PIN, budete si moci vyzvednout KČK na referátu SSP, kde jste žádal o KČK a přidělený PIN si sami změnit na Vámi zadanou hodnotu.

Co se stane když KČK ztratíte

Vám vydaná KČK zůstává ve vlastnictví vydavatele - MPSV. V případě její ztráty, zničení nebo poškození je nutné tuto skutečnost co nejdříve oznámit na referátu státní sociální podpory, aby KČK mohla být zneplatněna.

Jaké závazky vyplývají z účasti na pilotním projektu a z přidělení KČK

Pro přidělení KČK je nutné podepsat protokol žádosti a při převzetí KČK též předávací protokol. Svým podpisem se zavazujete, že kartu budete používat pouze k účelu, pro který byla vydána, že ji neposkytnete jiné osobě a že KČK na vyžádání vrátíte vydavateli. Jiné závazky pro Vás nevznikají.

Jak dlouho potrvá pilotní projekt

Pilotní projekt bude částečně vyhodnocen již do konce roku 2001, v celé šíři v roce 2002, vydané KČK ale budou svým držitelům ponechány i nadále. Předpokládaná životnost KČK je až 10 let. K vyhodnocení pilotního projektu budete moci přispět vyplněním elektronického anketního lístku na informačním kiosku - Vaše připomínky a zkušenosti budou využity pro další vývoj a využití KČK.

Kde získáte další informace

Informace o pilotním projektu lze získat na web serveru MPSV, na adrese www.mpsv.cz, nebo u zástupce ředitele odboru informatiky MPSV Mgr. Karla Luxe, tel. 02/2192 2436, e-mail karel.lux@mpsv.cz .

V Praze dne 16.11.2001

Ing. Roman Kučera
ředitel odboru informatiky MPSV

Na závěr této informace ještě znovu upozorňujeme, že výzva ve výše uvedeném dopise stále platí pouze pro klienty státní sociální podpory v městské části Praha 2 a v okrese Děčín, kde se popsaný pilotní projekt vydání klientských čipových karet realizuje.

 

Přes 5000 stran a 1500 obrázků o Vesmírných lidech najdete na internetu:

www.vesmirni-lide.cz

www.vesmirnilide.cz

www.universe-people.cz

www.universe-people.com

www.cosmic-people.com

(snadno získáte také v knihovnách a internetových kavárnách)

 

IVO A. BENDA