A - ŠÍŘENÍ INFORMACÍ OD VESMÍRNÝCH LIDÍ

B - OSLOVENÍ A OSOBNÍ NÁVŠTĚVY VLÁD