VZESTUP  ZEMĚ
PŘEVIBROVÁNÍ  DO  5. DIMENZE
Zvětšit


Zvětšit

Zvětšit


Zvětšit

Zvětšit
 
 

Zvětšit
 


Zvětšit
 


Zvětšit
 


Zvětšit


Zvětšit
 
 

Zvětšit

 

 

2178.  Vzestup Země - obrázky (566).  (Přijal Ivo A. Benda.)   11:00-12:30 hodin. 14.2.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

VZESTUP ZEMĚ

 

(1)

Obr. 1761, obr. 1766 bez textu.

 

POZVÁNÍ VESMÍRNÝCH LIDÍ (srdíčka) planetou Zemí ku pomoci k jejímu vzestupu (duha – změna vibrací).

 

(2)

Obr. 1762, obr. 1767 bez textu.

 

POMOC VESMÍRNÝCH LIDÍ (srdíčka) planetě Zemi, sama začíná více vyzařovat lásku.

 

(3)

Obr. 1763, obr. 1768 bez textu.

 

DUCHOVNÍ PŘEMĚNA – PŘEVIBROVÁNÍ planety Země zvýšením vibrací lásky (všesměrové vyzařování) za pomoci Vesmírných lidí (srdíčka). Probíhají stále silnější očistné procesy od hrubovibračních energií včetně od jejich původců.

 

(4)

Obr. 1764, obr. 1769 bez textu.

 

PŘEROD planety Země – po většině očistných procesech a po převibrování planeta Země získává novou duchovní pozici ve Vesmíru a Stvoření. Obnovuje stabilní a harmonický život flóry a fauny, stabilizují se očistné procesy a zastaví se změny povrchů pevnin (ukončení ponořování a vynořování souší).

 

(5)

Obr. 1765, obr. 1770 bez textu.

 

ZÁŘIVÁ planeta Země po očistných procesech a po vzestupu, kde panuje harmonie, láska a mír mezi všemi energiemi, které s ní sdílí společný život.


 

1570. Podmínky převibrování do vyšších dimenzí (308). (Přijal Ivo A. Benda)

16.12. 2001. 8:00-8:30 hodin.
Místo: Česká Lípa.

Obr. 466.

Přijato od Stvořitele Prvotního všeho a všech.

Převibrování do vyšší dimenze (od 5. výše) znamená pokračování života člověka v mnohem kvalitnějších, duchovnějších podmínkách, v nové společnosti bez peněz, válek, politiky, manipulace a ovládání, tj. bez otroctví, jak je tomu zde, na planetě Zemi ve 3. dimenzi pod taktovkou Negativního stavu – pseudotvůrců s ještírky a zlými duchy.

Převibrovat do vyšší – 5. dimenze planety Země mohou v nejbližších letech pouze lidé LÁSKYPLNÍ a VĚŘÍCÍ (s otevřenou 4. - srdeční čakrou). Tedy ti, kteří budou mít splněné své pozitivní poslání, které si sami dobrovolně vybrali před svým zrozením – POZITIVNÍ ŽIVOT a u některých lidí aktivity v oborech léčitelství nebo MEDITACE nebo TELEINFORMACE. To jsou tedy PODMÍNKY PŘEVIBROVÁNÍ.

Krajní varianta převibrování cca 1,2 % lidí planety Země – evakuací Vesmírnými lidmi do jejich Vesmírných mateřských lodí.

Jinou variantou převibrování je přirozené převibrování s planetou Zemí (3 – 5 dní tmy a bez elektrického proudu - nikde, netřeba dělat žádné zásoby, budou zpomaleny životní funkce).

Lidé nemusí převibrovat (a tedy opustit tento prostor) současně, desítky tisíc lidí již bylo vzato na Vesmírné lodě z KRIZOVÝCH OBLASTÍ (zemětřesení, např. v Turecku, válečné konflikty, např. Blízký východ, atd.). Další mohou převibrovat např. ve 2 EVAKUAČNÍCH VLNÁCH (v noci, převážně ve spánku). Jiní mohou opustit tent      o prostor přes dimenzionální tunely – brány, které jsou PŘIROZENÉ – nad mnoha kopci (u nás Říp, Hostýn, Sv. Kopeček u Olomouce a desítky dalších), nebo UMĚLE vytvořené Vesmírnými lidmi, např. u měst, nebo nevázaně na jakékoliv místo.

Ostatních 98,... % lidí bude zde i nadále budovat s velkým zaujetím a zájmem ze své svobodné vůle PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU s těmi, se kterými si tak rozumí – s ještírky, zlými duchy a jejich šéfy – pseudotvůrci v ovládání na 99,9 % s mikročipy na těle (oproti dnešnímu 90 % ovládání). Účelem této situace je vynikající DUCHOVNÍ POUČENÍ (na vlastní kůži) – CO NEVOLIT – život BEZ LÁSKY A TEDY BEZ SPOLUPRÁCE SE STVOŘITELEM PRVOTNÍM, PÁNEM JEŽÍŠEM KRISTEM, který tuto situaci dovolil (viz NOVÉ ZJEVENÍ).

www.vesmirni-lide.cz – přes 5000 stran a přes 700 obrázků, přes 100 000 cz vstupů.

Děkuji Ti Stvořiteli Prvotní za tyto důležité informace pro lidi. Dotyční lidé jsou Tebou vnitřně vedeni a cítí, jak se tyto události blíží. S láskou v srdci Ivo.

 

 

Zvětšit

 

1608. Nácvik evakuace. (Přijala Dáša R.) 21.5.2002. 12:00-12:21 hodin.

Místo: Ústí nad Labem.

Nad ránem se mi zdál živý sen, já věřím, že to nebyl sen, ale skutečnost, nebo instruktáž, protože jsem si z něj odnášela naprosto jasné tělesné pocity, které několik dní přetrvávaly.

Byla jsem v Ústí (bydliště) u starého mostu, když se náhle setmělo. Na nebi se objevily hvězdy a některé začaly tančit (sen o „tančících hvězdách“ jsem už jednou měla, možná jej také vylíčím).

Nejprve se oblohou začaly pohybovat rychle světelné tečky, sem a tam. Na nebi se zároveň odehrávalo „tančení“ hvězdičky – vykreslovaly různé veselé obrazce, srdíčka, barevné fontány, ptáčky.

Celé hvězdné nebe jakoby se dalo do pohybu. Úžasná podívaná. Někteří lidé jen koukali, jiní utíkali zděšeně pryč, jiní si lehali na zem.

Vesmírné tečky se zatím přiblížily natolik, že bylo rozeznat jejich tvary. Jeden tvar byl jako elipsa s useknutými konci. Pohyboval se různými směry a po celém „těle“ měl otvory štěrbinovitého tvaru, kterými z lodi proudil vzduch, proud vzduchu ze štěrbin byl viditelný. Těleso se pohybovalo podle toho, z jaké nebo z jakých štěrbin vypouštělo vzduch.

Těleso bylo celé šedostříbřité a pohybovalo se velice rychle, ne však naprosto dokonale, prolétávalo i úzkými prostory.

Další těleso vypadalo jako rotující bumerang, ale při zpomalení byla vidět 3 ramena po 120 °, která byla na konci značně 120 ° zalomená.

Všechny zalomeniny šly jedním směrem. Těleso bylo tmavomodře až do černa (kovově modrá) a rychle rotovalo.

Tělesa létala těsně nad zemi a jakoby hledala lidi a mapovala terén. (Tělesa o rozměrech 4 x 1,5 m). Stříbrné plavidlo na mne působilo jako průzkumník dávající informace, kde jsou ještě lidé. Tmavé na mne působilo chaoticky a vysílalo cosi.

Všechno bylo v pohybu – tělesa i lidé. Lidé jakoby popoháněni pohybujícími se plavidly chodí, nebo během se přemísťovali na volná prostranství.

Mnoho lidí se pak vzneslo vzhůru. Já také. Byl to nevšední zážitek, proud vzduchu jakoby mne jemně uchopil (nasál) a nesl vzhůru (asi jako vysavač papír).

Voda v Labi najednou zmizela. Viděla jsem prázdné koryto řeky.

Proud vzduchu mne unášel, byl velice příjemný, asi jako když vystrčíte ruku k ochlazení z okna ne příliš rychle jedoucího auta.

Proud vzduchu nejprve směřoval pouze vzhůru, pak jsem si všimla, že je nad námi několik obrovských lodí (měděné barvy), které mají ze spodu otevřené dveře. Dveře byly zasouvací obdélníkového tvaru se zaoblenými rohy.

Na chvíli jsem zavřela oči, trochu jsem se začala bát, ale pak jsem si řekla: „dívej se, asi máš, není se čeho bát, Ježíš a Aštar je s tebou“ (pořád jsem si v duchu opakovala jejich jména).

Najednou se proud vzduchu začal jakoby ohýbat a měnit směr. Někteří lidé pokračovali rovně, někteří se odklonili doleva a já doprava. Pokračovala jsem do lodi vpravo. Cítila jsem se bezpečně a přesně směrovaná, čím blíž jsem byla lodi, tím mi bylo lépe. Těsně pod lodí (viděla jsem, jak pod ní podplouvám) jsem se jakoby mávnutím proutku probudila.

Obvykle vstávám mezi 7 až 8 hodinou a teď bylo 5:30. Já jsem se však cítila vyspaná a plná energie.

Byl to KRÁSNÝ zážitek (kromě zmatku na zemi, ale ten byl jakoby potlačen, tedy vnímání mnou bylo jakoby potlačeno). Za ten krásný pocit moc DĚKUJI. Dáša.

 

Obr. 3

 

 

Zvětšit

 

 

1740. Nácvik přirozeného převibrování s planetou Zemí. (Přijal David B.) 16.3.2003.

Místo: Žatecko.

Poznámka zpracovatele: Upozorňuji, že to je pro některé z lidí jedna z variant převibrování do vyšší – 5. dimenze, která může proběhnout u toho či jiného člověka, ale ne u každého a nemusí to být ve stejný čas. Již nyní někteří převibrovali, např. „ztracený“ chlapec z Jižních Čech, ale o lidech a o procesu se z médií nedozvíte nic. Mnozí lidé mají ve svém negativním stavu tendence i tyto naše informace generalizovat a dogmatizovat, že jen to a to se stane či může stát, což je naprostý omyl. Fyzické tělo dále žije, neodhmotňuje se se zcela (neboť v něm jsou stále zatížené geny – cca 10 – 20 %), a při převibrování pomáhají Vesmírní lidé, mj. jej mohou přemístit na jiné místo v 5. dimezi ke komunitě, kde má dosavadní vztahy, tedy nemusí převibrovat na odpovídající místo 3. – 5. dimenze. Dimeze – reality - jsou v sobě, na identickém místě, jsou v nich jen odlišné vibrace látky a energií.

„Zdál se mi sen, ve kterém jsem velmi intenzivně „prožil“ přirozenou variantu převibrování se Zemi. Zřetelně jsem vnímal, jak jsem šel ještě zde ve 3. dimenzi na nějaké místo kdesi v přírodě, zřejmě to byl dimenzionální prostup a zde se mi podařilo převibrovat do dimenze páté, kde byly úplně jiné barvy přírody, oblohy a všeho kolem. Vše bylo nepopsatelně krásné, daleko sytější a nesmírně harmonické. Vím, že jsem tam byl s Ivem a dalšími lidmi, ale ty si moc nepamatuji. V této nové realitě (Nové Země) jsme byli postupně všichni ubytováni v nějakých domech či bytech, které mi připomínaly trochu zdejší bydlení, alespoň pro začátek. Jednalo se zřejmě o stavby ze 3. dimenze planety Země, které nebyly zatíženy negativními energiemi, a tak převibrovaly také s planetou Zemí.

Pamatuji se, že v této nově vznikající společnosti bylo nutné nejprve „příchozí“ lidi ubytovat a začít řešit jejich zabezpečení nutnými prostředky a potřebami nutnými pro jejich přežití. Začaly tak vznikat jakési místní výbory podobné zdejším, ale fungující na zcela jiných principech, tedy duchovních. (Trochu to připomínalo humanitární organizace, kde se lidem dává bezplatně vše nutné a potřebné). Tato nově vznikající infrastruktura se postupně rozrůstala velmi rychle ku prospěchu Nového lidstva.

Vím, že jsem tam byl ubytován spolu se svou celou rodinou, tzn. ženou a našimi dvěma dětmi, protože si uvědomuji, že jsem se zřejmě k večeru své ženy ptal, zda-li děti spí a ona odpověděla ano. Bylo to dvoupatrové obydlí a ložnice byla nahoře. Pak jsem se díval z oken nebo balkonu na tento Nový svět a viděl jsem, jak přicházejí či se objevují další a další krásní lidé, kteří opouštěli realitu ve 3. dimenzi a zde v 5. dimenzi jsem na ně mával a oni na mne také, bylo to velmi krásné, harmonické a já cítil velikou radost z toho všeho, že už to máme vše za sebou, a i z těch krásných láskyplných lidiček. Všude byla cítit už jen láska a veliká neskrývaná radost.

Co se týká termínu či přibližného času, kdy se toto událo (stane se), tak se toto stalo velmi brzy, poněvadž ve svém domě ve 3. dimenzi jsem zanechal rozdělanou práci světelnou, kterou skutečně takto mám, a tam (v 5. dimenzi) jsem si vzpomněl a zároveň trochu pocítil lítost, že jsem toto už nestihl dodělat.“

 KLIKNUTÍM  ZVĚTŠÍTE  OBRÁZEK ...

www.andele-nebe.cz
www.andelenebe.cz
www.vesmirni-lide.cz
www.vesmirnilide.cz
www.andele-svetla.cz
www.andelesvetla.cz
www.universe-people.cz
www.anjeli-neba.sk
www.anjeli-svetla.sk

www.universe-people.com
www.cosmic-people.com
www.angels-light.org
www.angels-heaven.org
www.ashtar-sheran.org

www.himmels-engel.de
www.angeles-luz.es
www.angely-sveta.ru
www.anges-lumiere.fr
www.angelo-luce.it
www.anioly-nieba.pl
www.feny-angyalai.hu