OTVÍRÁNÍ SRDCE

Otvírání Srdce    Otvírání Srdce 1    Otvírání Srdce 2    Otvírání Srdce 3    Otvírání Srdce 4

Zvětšit

Zvětšit

Zvětšit

Zvětšit

Zvětšit

Zvětšit

Zvětšit

Zvětšit

Zvětšit

 

2022. Revoluce srdce (465). (Přijal Ivo A. Benda.) 19:25-19:39 hodin. 26.9.2004.
    Místo: Velká Fatra.
 
REVOLUCE SRDCE
 
„Srdce mé duchovní
revoluci mocnou prožívá,
řadu let je v otevření
a stále více si zpívá.

Píseň lásky ze srdce jde
jak koncert houslí pěje,
líbezný chór tisíců hlásků
ze srdce mého – lásku.

Dál lásku vyzařuji
lidi jak miminka zaplavuji,
nikdo ani nedutá
zážitek milý přijímá.

Mocným světlem tepla
dobra, pravdy vibrací,
srdcem mým duchovním
proudí ven do reality.

Cítím silné vibrace
lásky, tepla chvějí se
ve spojení s Anděly
našimi božími cherubíny.

Srdce svítí dokořán
láskou dobrotu dávám,
dnes a denně mám
lásku pro všechny bližní dát.

Víš, ten vzácný okamžik,
kdy láskou tě Světlo zaplaví,
Stvořiteli milovanému dík
to zažít je nádhera, světelný vír.

Všechny bloky v mých tělech
Světlem mocným praskají,
prací světelnou věnčím cele
život můj, vzácný.

Každý zažije jednou
revoluci srdce,
zásadní proměnou proletí
a život svůj zcela převrátí.

Tak miluji nitrem svým
pohledem vnitřním duchovním,
dobra a pravdy svých bližních,
jejich lásky a moudrosti.

S láskou v srdci předal všem
Aštar Šeran svým srdcem.

 
Děkuji ti drahý Aštare,
s láskou radostně předám všem. Ivo.
 


2033. Jas srdce (475). (Přijal Ivo A. Benda.) 12:43-13:02 hodin. 30.9.2004.
    Místo: Vlak Brno – Česká Třebová.
 
JAS SRDCE
 
„Bílé světlo svítí ti
z tvé klenuté hrudi,
kde tajemství života nosíš
lásku – jemnovibrační energii.

Labyrint srdce – světlo věčné
tam cesta světla vede věčně
dovnitř znamená Domů
kudy‘s přišel na návštěvu.

Tóny Nebe zde uslyšíš
krajiny průsvitné mimo planety
Říše Boží nebeská,
to vše nosíš v hrudi.

Jen si to tak UVĚDOMIT,
vědomí Domova je koření,
poznání, jež člověka věnčí
od kolébky do smrti.

Dech lidský spojením
se ti s Nebem jeví,
vždyť život lidský
tak krátký se ti nadělil.

V jasu srdce zvíš,
že dávno jsi tu byl,
ne na této Zemi,
ale v tisících světech jiných.

V bezčasovosti dál cítíš
své budoucí domovy,
světy, které ještě navštívíš
ty, jež jsi si zvolil.

Stále vidíš vně,
ale také dovnitř,
Světlo mocné svítí ti
na cestu, abys nezbloudil.

Toulky tvými životy
poučení dá ti,
stačí jenom pochopit
napájení láskou Boží.

Vždy Světlo světel
moc pravá vesmírná,
dá ti v cestě pravý směr
kudy jít zpět do Domova.

S láskou v srdci předal jsem
Aštar Šeran všem lidem.“

 
Děkuji ti drahý Aštare,
s láskou radostně předám všem. Ivo.
 


2037. Srdce (479). (Přijal Ivo A. Benda.) 8:44-9:48 hodin. 2.10.2004.
    Místo: Autobus Česká Lípa - Praha.
 
SRDCE
 
„Tolikrát zní
v textech našich
slovo srdce,
jako klíč lásky.

Srdce je pojem duchovní
jako je bytost duchovní,
z lásky celá utkaná
z díla Stvořitelova.

Věz človíčku pozemský
v srdci máš celé vesmíry,
je to vstup do mnoha dimenzí
a jde o sdílení pravých energií.

Jsou to vesmíry Pravé
na tři Nebe rozdělené,
první, druhé, třetí
jak říkáme my, Andělé.

První Nebe jest duchovní
nejblíže ke Stvořiteli,
Andělé kladou otázky
a hledají odpovědi.

Druhé Nebe je spojovací
mezi prvním a třetím,
Andělé řeší otázky,
aby dostali odpovědi.

Třetí Nebe je přírodní
fyzické světy, jako máte vy,
Andělé ukazují odpovědi
na položené otázky.

Toto základní členění
je též vnitřní, střední a vnější,
z nitra ven vše se tvoří
z dílny Stvořitelovy.

To vše v srdci máš
a záleží, jak se na to díváš,
jak bohatství uchopit
anebo jej zahodit.

V případě prvním srdce otevíráš
mnoho láskyplné komunikace máš,
kvalitní vedení dostáváš
z Pravého duchovního Domova.

V případě druhém srdce zavíráš
prázdno v něm máš,
přijímáš ovládací programy
z dílny jiné – z temnoty.

Fyzickým srdcem myslíme
sval, co ve středu hrudi nosíme,
symetricky na dvě strany klenoucí
a krásně harmonicky tepoucí.

Lidé na Zemi málo s láskou pracují
i sval srdce je poloviční,
na levou stranu posunutý
a disharmonicky bijící.

Vlevo k pozitivnímu kanálu
odkud láskyplné energie proudí,
od nás, Andělů strážných,
aby přežít mohlo temnotu.

S láskou v srdci předal jsem
Aštar Šeran svým srdcem.“

 
Děkuji ti drahý Aštare,
s láskou radostně předám všem. Ivo.
 


2048. Otevři srdce (489). (Přijal Ivo A. Benda.) 9:22-9:35 hodin. 10.10.2004.
    Místo: Česká Lípa.
 
OTEVŘI SRDCE
 
„Milý krásný člověče,
srdce v hrudi duchovní,
vědomě otvírej rozhodně,
abys získal spojení.

To prastaré pravé spojení
miliardy let známé,
na vnitřní světy Nebe
a milovaného Stvořitele.

Noc tvá končí – vstávej,
loutková hra s tělem stačí,
již se zpět neotáčej,
nech smutky, zklamání být !

Zaměř srdce své
Poklad Pravý Jediný,
Duchovní centrum tvé
dosud nitro opomíjené.

Milovaný člověče,
Anděli, co jich na Nebi je,
vztyč se a kráčej
cestou pravou lásky.

Zanech své starosti
láska tvá je rozpustí,
jak mlha ranní zmizí,
kouzelným proutkem mávnutí.

Vše dosud, cos „žil“
byla jen ILUZE,
program z temnot ovládací
předem na tebe připraven.

Máš jasný den v sobě
otevřít stačí jen,
láska kláčem je,
život, vedený nitrem !

Tak se pusť do něj,
toho úchvatného – hej !
Ovládače již nechej,
Ať si hraje někdo jinej.

Volají tě Andělé,
z Pravého Domova – Nebe,
je čas již odejít,
a nechat loutkový svět !

s láskou v srdci předal jsem
Aštar Šeran všem lidem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,
s láskou radostně předám všem. Ivo.

Přijato při poslechu nebeské hudby – Anděl lásky II, Aeoliah.

Tato básnická poselství jsou součástí předchozích sdělení, hlavně o stavu pozemského člověka a duchovní cesta - např. obr. 688, 692, 793 a obr. 811 na www.vesmirni-lide.cz .

 


2079. Srdce prosvětli (513). (Přijal Ivo A. Benda.) 16:17-16:27 hodin. 29.10.2004.
    Místo: Vlak Česká Třebová - Olomouc.
 
SRDCE PROSVĚTLI
 
„Co má sílu vás poutat ?
izolovat a separovat,
do duší pad mráz,
to ví jen vítr a čas.

Jak se ze snu zlého,
vysvobodit milá dcero ?
Co s ním udělat, víš to ?
Jak jej zahodit a žít ?

Sen tvůj je PROGRAM
přijímaný tvými volbami,
z temnot ti sem zaslaný
umně podvodně sestavený.

Tvůj život ukradený
hloupým programem nahrazený,
láska, dobro, pravda absendují
no bodejť, to jsou ještírci !

Tyto programy vyslané
do koše zahoď, celé,
hrábni si do svého srdce,
a pak tam žij světlo svíce !

Je to otázka volby,
jak se nechat ovládat
a zda je již zahodit
zcela nově se narodit.

Jako pravé dítě,
tykadla na Zemi vystrčit,
ohmatat tyto loutky
a svůj život si zařídit.

Světlo srdce tě vede
a bez plánů jdeš prostě,
žádné složitosti neživíš
a již se Temnem nejistíš.

Ano, všechny ovládače
do koše rázně hodíš,
co do tebe tak hustili,
ty v prach je obrátíš.

Láskou svou vše jistíš,
cestičkou milou kráčíš,
úzkou z tohoto světa
v Domov tvůj, Pravý !

ještě se více otevři
dál srdíčko prosvětli,
abys z dětství vyrostla,
v dospělého, zářivého Anděla.

S láskou v srdci předal všem
Aštar Šeran svým srdcem.“

 
Děkuji ti drahý Aštare,
s láskou radostně předám všem. Ivo.
 


2089. Láska. (Přijala Helena N.) 29.10.2004.
    Místo: Zlín.
 
LÁSKA
 
„Láska je jak zrcadlo které,
poznat ti dá,
že na světě celém
vyznat se dá.

Láska je jako kopretina která
za ranní rosy a svítání
otevírá je a rozkvétá celá.

Láska je jako ty, která
píšeš na tento listopad a slova která
zdají se býti tak hodnověrná
však zůstávají nevyřčená
a ukrytá jako pod pavučinou
a čekají na to až
tvé srdce které
zasáhne nekonečná blaženost
a Světlo rozjasněné
bude zářit nekonečně
na všechna stvoření
na světě širém
a nepřestane dokud
na Zemi nebude RÁJ.

S láskou Stvořitel Prvotní všeho a všech.“

 


2111. S láskou. (Přijala Helena N.) 1.12.2004.
    Místo: Zlín.
 
S LÁSKOU
 
„S láskou píši ti tento list,
kterým bych vyjádřit chtěl
jak moc tě miluji
a možná bych měl
složit ti poklonu milou
za všechna tvá krásná přání,
které z tvého srdce vycházejí
a ustavičně kolují
kolem velké Mléčné dráhy
a čekají na svá vyslyšení a naplnění
i když se občas zdají
býti skrytá a nekonečná.

S láskou chtěl bych předat
také ostatním své věnování
ať láska je vždy doprovází
a také hodně štěstí k tomu,
aby vaše životy byly
neustále prozářeny světlem lásky,
harmonie, klidu a míru.

S láskou Aštar Šeran
a Vesmírní.“

 


2113. O bytosti, která má v sobě jen lásku. (Přijala Helena N.) 7.12.2004.
    Místo: Zlín.
 
O BYTOSTI, KTERÁ MÁ V SOBĚ JEN LÁSKU
 
„Jak krásné je někoho políbit,
a vidět v jeho očích ten krásný cit,
který povznáší do nekonečných výšin mléčné Galaxie,
tam, kde jste se všichni narodili
a s láskou v srdci věčně žili
a neznali žádný strach a pohrdání
a neměli vůbec žádné zdání,
že na planetě Zemi s láskou
začne se také zkoušet žít.

Tak jako ta láska byla plná
jen štěstí, a neměla vůbec nic,
čím by mohla zarmoutit
ta srdce otevřená
jen sou láskou která
obejmout by vás všechny chtěla
a také naznačit
jak důležitý je ten cit
mít někoho rád a milovat
a také radostně se smát
a mít víru v sebe a ve svého Stvořitele.

Těch bytostí rodilo se stále víc
a každá by tu chtěla vybudovat
na světě mír, ve kterém by byly
láska, víra, radost a štěstí hlavní priority.

Štěstí je jako láska která
nechce si nic vynutit,
ale jen básník, který hledá
najde v té lásce krásný cit,
který ano popsat se nedá
ale může vytvořit
pocit štěstí, který se dá
z této lásky vykouzlit
slovy, který nepřestanou
ostatním lidem dávat víc.

Od Stvořitele.“

 


2139. Otevři srdce (540). (Přijal Ivo A. Benda.) 16:43-16:52 hodin. 8.1.2005.
    Místo: Česká Lípa.
 
OTEVŘI SRDCE
 
„Otevři srdce dítě moje
hlubina nitra volá tě,
tam pravdivý rádce dlí
je to Stvořitel Prvotní.

Zaměř pozornost na srdce
v hrudi tvé ukryté,
kde teplo domova sálá
a láska se světlem plane.

Máš hruď zářící láskou,
tam, kde srdce duchovní nosíš,
centrum tvé bytosti staré,
co pouť životů pamatuje.

Cesty tolika prožitků jsou tam,
v srdci duchovním ukryté,
stačí vzít je a otevřít se tam,
kde pravda dlí a pomáhá zde.

Lásky klíčem k životu je
ta, co v srdci tvém emanuje,
Stvořitel je jejím zdrojem
a stále tě při tom miluje.

Milovat se uč dítě moje
toť klíč ke štěstí tvému je,
pravdu, dobro dle srdce,
kde ti já vždy řeknu sladce.

Kde jít a kudy kráčet
v bludišti Země zvaném,
tam, kde zavřené jsou srdce
a Světlo je tak vzácné.

Láska tvá vede tě
ozařuje kroky tvé,
vždyť milý milému přeje
a dnes již láska pěje.

S láskou v srdci předal všem
Aštar Šeran svým srdcem.“

 
Děkuji ti drahý Aštare,
s láskou radostně předám všem. Ivo.
 


2150. Vše pochází z lásky. (Přijala Helena N.) 29.12.2004.
    Místo: Zlín.
 
VŠE POCHÁZÍ Z LÁSKY
 
„Od lásky dále vzdáleni jsme byli
a vůbec nic netušili,
že něco nového začíná
a starého ke konci chýlí.

V tom povzbuzení a plném jasu
za svitu měsíční Luny
a nekonečnou krásu,
kterou jsme chtěli spatřit
a celou ji obejmout.

Možná v tom bylo trochu poučení
jak život někdy bývá nevyzpytatelný
a osudy lidí se často změní.

S láskou milující Stvořitel Prvotní všeho a všech.“

 


2160.  Otvírání srdce (551).       (Přijal a nakreslil Ivo A. Benda.)                       19.1.- 7.2.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

 

OTVÍRÁNÍ SRDCE

 

 

 

„Zásadní podmínkou vzestupu pro každého člověka v DUCHOVNÍ CESTĚ - sdělení 819 – 847 a obr. 688, 692 je OTVÍRÁNÍ DUCHOVNÍHO SRDCE – srdečnost, láskyplnost, upřímnost, vnímavost (4. srdeční čakra). Zde máte některé další účinné pomůcky k tomuto procesu – obr. 1647 – 1658 (kreslil Ivo), 1680 – 1682 (kreslila T.). Pohledem na ně (10 a více minut) iniciujete otvírání svého srdce zaměřením svého vědomí na tuto klíčovou informaci propojovacím procesem.

 

(1)

Obr. 1647

 

OTVÍRÁNÍ SRDCEStvořitel Prvotní všeho a všech vysílá impulsy k otvírání duchovního srdce mnoha negativním bytostem v zóně vymístění, které dle svých voleb nastupují DUCHOVNÍ CESTU, sdělení 819 – 847 a obr. 688, 692.

 

(2)

Obr. 1648

 

OTVÍRÁNÍ SRDCE – otvírání duchovního srdce ve 4. otáčce duchovní cesty za pomoci Stvořitele Prvotního všeho a všech – brána milosti. Zelené objekty značí ještě značné závislou pozici – odvádění pozornosti od srdce na hmotné ovládače v ovládacím programu druhé strany, též obr. 688, 692.

 

(3)

Obr. 1649

 

OTVÍRÁNÍ SRDCE – otvírání duchovního srdce v 5. otáčce duchovní cesty za pomoci Stvořitele Prvotního všeho a všech – brána milosti. Hmotné okolí a ovládací programy jsou již bytostí lidskou více využívány pozitivním činům v lásce – zelená na okraji brány milosti, též obr. 688, 692.

 

(4)

Obr. 1650,  obr. 1653 bez textu

 

OTVÍRÁNÍ SRDCE – otvírání duchovního srdce v 6. otáčce duchovní cesty za pomoci Stvořitele Prvotního všeho a všech. Hmotné okolí a ovládací programy jsou již bytostí lidskou velmi využívány pozitivním činům v lásce a dobru – kouzelník s ovládacím programem – zelená na okraji duchovního srdce, též obr. 688, 692.

 

(5)

Obr. 1651, obr. 1654 bez textu

 

OTVÍRÁNÍ SRDCE – otvírání duchovního srdce v 7. otáčce duchovní cesty za pomoci Stvořitele Prvotního všeho a všech, pro kterého odpouzdřená bytost lidská již PLNĚ pracuje s využitím darů Ducha a je v PLNÉ komunikaci s duší a Duchem (2 spirály nahoře). Intenzívní všesměrová jemnovibrační energie lásky a dobra vycházející z duchovního srdce naplno zaplavuje okolí. Člověk – vidoucí - je již nezávislý na negativním ovládání – není zelené znázornění. Proud lásky znázorněn nad duchovním srdcem znamená směrované působení lásky myslí lidské bytosti na pomoc bližním svým, též obr. 688, 692.

 

(6)

Obr. 1652, obr. 1655 bez textu

 

OTVÍRÁNÍ SRDCE – závěrečný bod duchovní cesty – bod převibrování, za pomoci Stvořitele Prvotního všeho a všech. Duha značí zvyšování frekvencí energií nahoru při definitivním převibrování člověka do 5. dimenze Pravého Stvoření. Duhový kruh kolem duchovního srdce značí stabilitu (rotace) a vyváženost vlastností člověka a současně oddělování a definitivní přesun ze starého světa ve 3. dimenzi planety Země po splnění svého světelného poslání pozitivního života, též obr. 688, 692.“

 

2177.  Revoluce srdce - obrázky (565).  (Přijal a kreslil Ivo A. Benda.)

 11:00-12:30 hodin. 14.2.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

REVOLUCE SRDCE

 

 

 

„Zásadní podmínkou vzestupu pro každého člověka v DUCHOVNÍ CESTĚ - sdělení 819 – 847 a obr. 688, 692 je OTVÍRÁNÍ DUCHOVNÍHO SRDCE – srdečnost, láskyplnost, upřímnost, vnímavost (4. srdeční čakra), a uvnitř tohoto procesu je REVOLUCE SRDCE – zásadní přeměna duchovního srdce - odstranění bloků, čištění a vzestup – duha. Zde máte některé další účinné pomůcky k tomuto procesu – obr. 1751 – 1660. Pohledem na ně (10 a více minut) iniciujete otvírání a revoluci svého srdce zaměřením svého vědomí na tuto klíčovou informaci propojovacím procesem.

 

(1)

Obr. 1751, obr. 1756 bez textu.

 

INICIACE SRDCE – začíná přerod duchovního srdce iniciací lásky, nejčastěji mezi mužem a ženou.

 

(2)

Obr. 1752, obr. 1757 bez textu.

 

PŘEROD SRDCE – duchovní srdce se zásadně očišťuje a přeměňuje zvyšováním vibrací (duha) a otvírá napájení láskyplných energií od Stvořitele Prvotního všeho a všech.

 

(3)

Obr. 1753, obr. 1758 bez textu.

 

ZÁŘENÍ SRDCE – duchovní srdce začíná mocně vyzařovat lásku Stvořitele Prvotního všeho a všech do okolí, a to všesměrově a cíleně dle myšlenek a pocitů člověka.

 

(4)

Obr. 1754, obr. 1759 bez textu.

 

LÁSKYPLNÉ SRDCE – duchovní srdce člověka je ZCELA OTEVŘENÉ a mocně vyzařuje láskyplné energie od Stvořitele Prvotního všeho a všech.

 

(5)

Obr. 1755, obr. 1760 bez textu.

 

MILOST LÁSKYPLNÉHO SRDCE – duchovní srdce člověka je ZCELA OTEVŘENÉ a mocně vyzařuje láskyplné energie od Stvořitele Prvotního všeho a všech díky Jeho milosti.

 

 

 

2178.  Vzestup Země - obrázky (566).  (Přijal Ivo A. Benda.)   11:00-12:30 hodin. 14.2.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

VZESTUP ZEMĚ

 

 

 

(1)

Obr. 1761, obr. 1766 bez textu.

 

POZVÁNÍ VESMÍRNÝCH LIDÍ (srdíčka) planetou Zemí ku pomoci k jejímu vzestupu (duha – změna vibrací).

 

(2)

Obr. 1762, obr. 1767 bez textu.

 

POMOC VESMÍRNÝCH LIDÍ (srdíčka) planetě Zemi, sama začíná více vyzařovat lásku.

 

(3)

Obr. 1763, obr. 1768 bez textu.

 

DUCHOVNÍ PŘEMĚNA – PŘEVIBROVÁNÍ planety Země zvýšením vibrací lásky (všesměrové vyzařování) za pomoci Vesmírných lidí (srdíčka). Probíhají stále silnější očistné procesy od hrubovibračních energií včetně od jejich původců.

 

(4)

Obr. 1764, obr. 1769 bez textu.

 

PŘEROD planety Země – po většině očistných procesech a po převibrování planeta Země získává novou duchovní pozici ve Vesmíru a Stvoření. Obnovuje stabilní a harmonický život flóry a fauny, stabilizují se očistné procesy a zastaví se změny povrchů pevnin (ukončení ponořování a vynořování souší).

 

(5)

Obr. 1765, obr. 1770 bez textu.

 

ZÁŘIVÁ planeta Země po očistných procesech a po vzestupu, kde panuje harmonie, láska a mír mezi všemi energiemi, které s ní sdílí společný život.

 

 

 

2179.  Nová Země - obrázky (567).  (Přijal Ivo A. Benda.)       11:00-12:30 hodin. 14.2.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

NOVÁ ZEMĚ

 

 

 

(1)

Obr. 1771

 

NOVÁ ZEMĚ PŘED PŘÍCHODEM LIDÍ – před příchodem duchovně vyspělých lidí na planetu Zemi v 5. dimenzi Pravého Stvoření je souše pokryta krásnou harmonickou přírodou připravenou Stvořitelem Prvotním všeho a všech a Vesmírnými lidmi Sil světla.

 

(2)

Obr. 1772

 

BUDOVÁNÍ INFRASTRUKTURY NA NOVÁ ZEMI – obydlí a centrální systémy Stvořitelem Prvotním všeho a všech a Vesmírnými lidmi Sil světla.

 

(3)

Obr. 1773, 1774, 1775

 

HARMONICKÝ A LÁSKYPLNÝ ŽIVOT NOVÉ SPOLEČNOSTI NA NOVÉ ZEMI v 5. dimenzi Pravého Stvoření pod vedením Stvořitelem Prvotním všeho a všech a s pomocí Vesmírných lidí Sil světla.

 

(4)

Obr. 1776

 

VŠEOBJÍMAJÍCÍ LÁSKA VYZAŘUJÍCÍ Z PŘÍRODY NA NOVÉ ZEMI v 5. dimenzi Pravého Stvoření.

 

(5)

Obr. 1777, 1778

 

MAPA NOVÉ ZEMĚ v 5. dimenzi Pravého Stvoření (obr. mapa 2 polokoule a rozvinutá mapa).