1026. Odběry vzorků půdy u České Lípy (246). (Přijal Ivo A. Benda)

20.4.2000. 6:24-6:41 hodin.
Místo: Česká lípa.

“Milý Ivo,

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

Ptáš se na to pole, na kterém jste včera viděli ty rozbrázděné prohlubně. Ano, správně jste poznali, jsou to místa, na kterých byly před týdnem lodě Ptaahovy flotily a odebraly tam několik metráků půdy do hloubky 1,5 metru a pak toto bylo mírně zasypáno. Tyto odběry se provádí pravidelně na mnoha místech planety Země a jsou analyzovány hlavně na znečištění chemické (včetně radioaktivity z pozemských činností – atomové zkoušky a atomové elektrárny). Vaše půda je již hodně zamořena vším možným, a takto se sleduje, jak toto zamoření pokračuje. Ten hluk, který jste minulou středu 12.4.2000 slyšeli, to byl hluk z těchto automatů, které prováděly odběr. Stroje jsou bez posádky a jsou diskovitého tvaru o průměru 4 až 6 metrů. Mají uvnitř schránky na cca 2 m3 vzorků půdy. Správně jste si včera všimli, že v rozryté půdě nejsou stopy lidských bot anebo otisky nářadí lidí, jsou tam otisky polokruhovité, které jsou zbytky po očištění kypřících nástrojů automatu. Odběr trval celkem 3 hodiny v  noci ráno ze středy na čtvrtek 12.-13.4.2000.

Takže toto jsem ti chtěl sdělit milý Ivo na tvoji otázku a to je k tomuto vše. Jsem rád, že jste toto objevili, a že se také lidé dozví tyto skutečnosti.

S láskou ti toto sdělení předal Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.”

“A nyní se přidávám já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Ano milý Ivo, správně jste poznali místa odběru vzorků půdy z planety Země, kde jsou takové podmínky, které vypovídají o stavu zamoření a znečištění radioaktivními a chemickými látkami, a také hrubými vibracemi. Toto místo je jen 300 m od nejbližších vašich obytných domů a tyto jsou také zdrojem hrubých vibrací, které zamořují půdu v okolí. Nyní je stav kritický a těsně před očistnými procesy, neboť toto je tak znečištěno, že planeta Země již nemůže takto dál pokračovat. Jsem moc rád, že se i toto dozví lidé a budou si moci doplnit obrázek o tomto svém počínání.

Toto ti s láskou předal Ptaah, velitel vesmírné flotily z Plejád.”

 

1029. Další místo odběru půdy a zprávy o ničení planety Země lidmi (248).

(Přijal Ivo A. Benda) 24.4.2000. 7:00-7:39 hodin.
Místo: Česká lípa.

“Milý Ivo,

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

Jsem rád, že jsi se se mnou takto spojil. Mám pro tebe další zprávy. Ptáš se na tuto vysokou teplotu, která vás postihla na jaře. Je to anomálie počasí způsobená opět negativními myšlenkami lidí, stejně jako jiné anomálie, mohou člověku dát zpětnou vazbu, že něco není v pořádku. Část lidí tomu rozumí, větší část zatím ne. Proto je tak důležité stále informovat lidi.

Dále ti chci sdělit, že pan Havel již zjistil, že tento dopis je již na internetu a tak stále více cítí, že něco dělá až dosud špatně. Ano, v této politice je mnohem více ovládacích programů Sil temna nežli svobodného jednání a rozhodování. Chybí tam láska a cit. Politikové s tímto zatím nepracovali, a to je hlavní prostor ke zlepšení stavu. Ale také vlastní jejich duchovní stav je odrazem jejich svobodné vůle chování a jednání. S tím souvisí jistěže i neschopnost navázání jakéhokoliv kontaktu s námi, Vesmírnými lidmi. Proto milý Ivo se dále můžeš takto snažit a pomoci těmto lidem v jejich duchovním růstu. Mají na toto mnozí předpoklady, jen je využít.

Dále ti chci sdělit milý Ivo, že to druhé místo odběrů půdy u Božíkova a Bohatic mezi Zákupy a Mimoní u železniční trati je dalším z mnoha takovýchto míst, které jsi objevil a včera zmapoval. Je třeba, aby si lidé planety Země uvědomili závažnost a odpovědnost ve svém počínání při ničení planety Země, že toto jim zůstává jako karma k řešení do příštích životů, a vše budou v budoucnu napravovat, každý tolik, kolik poničil svým nevědomým chováním. Jedná se o všechny 3 druhy poškození půdy – tj. chemické znečištění, radioaktivní znečištění a hrubé vibrace – negativními myšlenkami. Proto se tedy můžeš dále takto snažit milý Ivo a šířit informace i o tomto, aby lidé pochopili tento zákon – ZÁKON KARMY – ZÁKON SETBY A SKLIZNĚ, který zde v tomto hmotném Vesmíru takto působí. I volbou politiků, kteří toto zde takto vedou, se lidé podílí na tomto ničení planety Země. Každým druhem negativních myšlenek a jednání člověk pozemský se podílí na tomto. Proto tedy je blížící se očista planety Země, která toto dále již nemůže snášet, aby mohla opět zazářit v radosti a štěstí v novém očištěném šatu, neboť všechno má svůj čas, a každá událost jednou skončí.

Toto jsem ti s láskou předal já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.”

“A nyní se přidávám já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Ano, také já tě zdravím milý Ivo a posílám lásku. Ano, včera jsme tě pozorovali při té dokumentaci míst v terénu mezi Zákupy a Mimoní. Jsou to další místa, kterých je na planetě Zemi tisíce, ze kterých takto odebíráme vzorky půdy k analýze a zjišťujeme přírůstky znečištění hrubými vibracemi, chemií a radioaktivitou od posledního termínu odběru. Tyto odběry a analýzy máme na práci také neustále, neboť stále se zvyšuje znečištění a zamoření vaší planety Země, a tak zdárně spějete k očistným procesům všeho druhu – záplavy, vichřice, zemětřesení, nemoci, lokální války. Při tomto jsou vibračně očištěna území (proudící voda má mnoho očišťovacích funkcí – energií, o kterých vaše věda nemá ani potuchy), a také jsou ukončeny inkarnace (životy) některých hrubovibračních lidí, kteří sami vyzařují hrubé vibrace, ale také svými činy způsobují řetězy negativních akcí, které mají za následek ničení planety Země (velké materiální požadavky, volba politiků, kteří sami rozhodují o ničení planety Země, sami jako vojáci vstupují do armád zabíjet lidi, a vůbec veškeré negativní činnosti, jež jsou v rozporu s Kosmickými zákony). Lidé by si měli již konečně uvědomit své chybné počínání, kterým si připravují zkázu, utrpení a vybírají si svobodně stovky a tisíce ne zrovna příjemných životů (viz 927. Dělení duší).

Toto my, Vesmírní lidé, známe velmi dobře, a proto vás takto varujeme, neboť každý jednotlivec si vybírá přesně ty budoucí prožitky, které korespondují s dosavadním způsobem jeho života (nikoliv života jeho bližních). ZÁKON SETBY A SKLIZNĚ je nepřenositelný, tedy důsledky počínání si každý jednotlivec prožívá v dalších SVÝCH ŽIVOTECH, neprožívá si důsledky chování a jednání druhých lidí. Energie se totiž zapisuje do těl původce energií, a dále do kauzálního počítače – hvězdy, ve vašem případě je to vaše Slunce. Každý člověk má svůj postup a svoji bilanci energií (protikladných a souhlasných činů) zapsánu v sobě a ve Slunci. Toto je takto důležité a odpovídá to i důležité okolnosti, že totiž každý dospělý člověk odpovídá sám za sebe, neodpovídá za chování a jednání jiných dospělých lidí.

Toto jsem ti milý Ivo s láskou předal já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.”

Děkuji vám drazí a milí přátelé za tyto důležité informace, já rád je předám lidem planety Země. S láskou Ivo.

 

Zde je jen výběr obrázků. Všechny obrázky najdete v barevných obrázcích obr180 - obr250.

obr182.jpg (74796 bytes)

obr186.jpg (82820 bytes)

obr189.jpg (97723 bytes)

obr192.jpg (126693 bytes)

obr197.jpg (124334 bytes)

obr199.jpg (41191 bytes)

obr200.jpg (21268 bytes)

obr203.jpg (31611 bytes)


obr210.jpg (168721 bytes)

obr223.jpg (49708 bytes)

obr226.jpg (54170 bytes)

obr236.jpg (40016 bytes)

obr247.jpg (39480 bytes)

obr250.jpg (60561 bytes)