LÉČENÍ SRDCE

Zvětšit

Zvětšit

Zvětšit

Zvětšit

Zvětšit

Zvětšit

Zvětšit

Zvětšit

Zvětšit

Zvětšit

 

 

2266.  Duchovní srdce (640).  (Přijal Ivo A. Benda.)                 18:10-18:32 hodin. 13.3.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

DUCHOVNÍ SRDCE

 

 

 

„Milý Ivo,

 

hlásím se ti Já, Stvořitel Prvotní všeho a všech, který tě tolik v srdci nosí a miluje.

 

Ty obrazy, které jsi maloval – Léčení duchovního srdce obr. 1818 – 1827 jsou zásadním doplněním ke všem textům, neboť jsou jednou z klíčových pomůcek k uvědomění si této důležité skutečnosti: Bez otevření a vyčištění duchovního srdce nelze se vrátit Domů, ke Mně, do Pravého Stvoření. Duchovní srdce je pro každého člověka nejdůležitější nástroj pro duchovní vzestup, světelnou práci, růst vědomí a vyzařování lásky. Nic jej nemůže nahradit, a to je tedy klíčem k vysvobození z pasti negativního stavu. Proto se milé děti ZAMĚŘTE na toto místo, které máte každý v nitru hrudi, a tak tímto snažením vědomým můžete rozvíjet lásku k bližním, k planetě Zemi, ke Mně a také např. ke zvířátkům a přírodě vůbec. Máte všechny příležitosti, jak toho dosáhnout, k dispozici nejen v životních situacích, ale i v těchto důležitých pomůckách, které jsou na internetu www.vesmirni-lide.cz . Zvláště pak v textech knih NOVÉHO ZJEVENÍ od Pána Ježíše Krista,ROZHOVORECH S POUČENÍM OD MÝCH PŘÁTEL Z VESMÍRU, 1.-8. díl, a dalších knihách zde umístěných, a pak na 2000 obrázků k tomuto potřebných. Tímto lidé milí na této planetě Zemi jsou v mé pozornosti veliké, aby pocítili, že se blíží konec negativního stavu ve Stvoření a tedy jeho závěrečná eliminace.

 

Pro vás je důležitou událostí VZNIK NOVÉ SPOLEČNOSTI NA NOVÉ ZEMI - obr. 1828 – 1837, 3. část knihy ZÁKLADY LIDSKÉ DUCHOVNOSTI A V DALŠÍCH KNIHÁCH NOVÉHO ZJEVENÍ, a dále řada dalších knih tamtéž umístěných – KÁZÁNÍ NA HOŘE, POSELSTVÍ LIDSTVU I., II., ROZHOVORY S POUČENÍM OD MÝCH PŘÁTEL Z VESMÍRU, 1.-8. díl, a obrázky k tomuto, vše na internetu www.vesmirni-lide.cz . Pro lidstvo na planetě Zemi je toto velkou událostí, i když část se o tomto dozví až později, neboť Síly temna jim toto rozhodně neřeknou a zuřivě brání k přístupu k informacím Světelným. Nová Země je tu a tak bude vždy ukazovat pozitivní alternativu komukoliv, kdo bude chtít skoncovat s negativním stavem ve svém životě a navrátit se Domů, do Pravého Stvoření. Láskou svou milí Lidé na planetě Zemi vás neustále zahrnuji Já, Stvořitel Prvotní všeho a všech.

 

Děkuji ti drahý Stvořiteli Prvotní všeho a všech za předané poselství lidem planety Země. S láskou v srdci Ivo.

 

 

2267.  Léčení duchovního srdce (641).  (Přijal a kreslil Ivo A. Benda.)                11.-13.3.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

LÉČENÍ DUCHOVNÍHO SRDCE

 

 

(1)

Obr. 1818, 1823 bez textu.

 

DYNAMIKA A ČIŠTĚNÍ DUCHOVNÍHO SRDCE - rozpohybování jeho částí a čištění bloků v něm pomocí LÁSKY ČISTÉ od Stvořitele Prvotního všeho a všech (napájení zevnitř), což také odpovídá činům, jednání a chování člověka. Dvě spirály uvnitř srdce značí dva klíčové duchovní principy: U ženy převažující LÁSKA a DOBRO - FEMINNÍ PRINCIP, u muže převažující PRAVDA a MOUDROST - MASKULINNÍ PRINCIP. Tyto střídají předchozí převrácené duchovní principy: U ženy převládající NELÁSKA a ZLO, u muže převládající NEPRAVDA a HLOUPOST. Pomoc Vesmírných lidí je znázorněna 12 spirálami okolo srdce (MDB) a pomoc Ducha a duše jako 2 spirály nad srdcem (3. otáčka Duchovní cesty, sdělení 819-847, otevření 4. čakry, obr. 692).

 

(2)

Obr. 1819, 1824 bez textu.

 

PROCES OČIŠŤOVÁNÍ DUCHOVNÍHO SRDCE pomocí LÁSKY ČISTÉ zevnitř od Stvořitele Prvotního všeho a všech a Vesmírných lidí a otvírání srdce LÁSKOU, vložení odpovídajícího duchovního implantátu Stvořitelem Prvotním všeho a všech (4. otáčka Duchovní cesty, sdělení 819-847, otevření 5. čakry, obr. 692).

 

(3)

Obr. 1820, 1825 bez textu.

 

PROCES VYLAĎOVÁNÍ A ZJEMNĚNÍ DUCHOVNÍHO SRDCE pomocí LÁSKY ČISTÉ zevnitř od Stvořitele Prvotního všeho a všech a Vesmírných lidí ve vztahu s duchovními systémy mentálních těl a fyzického těla (zelená), (5. otáčka duchovní cesty, sdělení 819-847, částečné otevírání 6. a 7. čakry, obr. 692).

 

(4)

Obr. 1821, 1826 bez textu.

 

PROCES VYLAĎOVÁNÍ A ZJEMNĚNÍ DUCHOVNÍHO SRDCE pomocí LÁSKY ČISTÉ zevnitř od Stvořitele Prvotního všeho a všech a Vesmírných lidí ve vztahu s duchovními systémy mentálních těl a fyzického těla a duše (modrá), (6. otáčka duchovní cesty, sdělení 819-847, otevření 6. a 7. čakry a postupné otevírání 8. čakry a krátké otevření 9. čakry, obr. 692).

 

(5)

Obr. 1822, 1827 bez textu.

 

PROCES VYLAĎOVÁNÍ A ZJEMNĚNÍ DUCHOVNÍHO SRDCE pomocí LÁSKY ČISTÉ zevnitř od Stvořitele Prvotního všeho a všech a Vesmírných lidí ve vztahu s duchovními systémy mentálních těl, fyzického těla, duše a Ducha (fialová), (7. otáčka duchovní cesty, sdělení 819-847, otevření 9. až 12. čakry, obr.692).

 

 

 

 
 
Přes 6000 stran a 2000 obrázků o Vesmírných lidech najdete na Internetu:
 
www.vesmirni-lide.cz
 
www.vesmirnilide.cz
 
www.universe-people.cz
 
www.universe-people.com
 
www.cosmic-people.com
 
(snadno získáte také v knihovnách a internetových kavárnách)
 
IVO A. BENDA