LÁSKA  MUŽE  A  ŽENY
Zvětšit
 


Zvětšit
 


Zvětšit
 
 

Zvětšit
 


Zvětšit
 
 

Zvětšit
 
 

Zvětšit
 
 

Zvětšit
 
 

Zvětšit
 
 

Zvětšit
 

 

 

SPLYNUTÍ DVOU SRDCÍ

 

(1)

Obr. 1798, obr. 1803 bez textu.

 

SETKÁNÍ DVOU MILUJÍCÍCH LIDÍ – MUŽE A ŽENY A STVOŘITELE PRVOTNÍHO VŠEHO A VŠECH – oba lidé projevují svou NÁKLONNOST ve svých činech – chování a jednání a probíhá zvyšující se vyzařování láskyplných energií od Stvořitele Prvotního všeho a všech.

 

(2)

Obr. 1799, obr. 1804 bez textu.

 

VYZAŘOVÁNÍ LÁSKY MEZI ŽENOU A MUŽEM A STVOŘITELEM PRVOTNÍM VŠEHO A VŠECH – mezi těmito lidmi vzniká LÁSKYPLNÉ POUTO a PROCIŤOVÁNÍ LÁSKY duchovními srdci se Stvořitelem Prvotním všeho a všech.

 

(3)

Obr. 1800, obr. 1805 bez textu.

 

SPLÝVÁNÍ LÁSKYPLNÝCH SRDCÍ MUŽE A ŽENY A STVOŘITELE PRVOTNÍHO VŠEHO A VŠECH – zářící duchovní srdce začínají navzájem PROLÍNAT a SPOJOVAT SE do JEDNOHO DUCHOVNÍHO SRDCE se Stvořitelem Prvotním všeho a všech.

 

(4)

Obr. 1801, obr. 1806 bez textu.

 

SPLÝVÁNÍ LÁSKYPLNÝCH SRDCÍ ŽENY A MUŽE A STVOŘITELE PRVOTNÍHO VŠEHO A VŠECH – zářící duchovní srdce navzájem SPLYNULA a SPOJILA SE do JEDNOHO DUCHOVNÍHO SRDCE se Stvořitelem Prvotním všeho a všech. Muž a žena se navzájem SJEDNOCUJÍ ve svých činech, chování a jednání při duchovním vzestupu blíže ke Stvořiteli Prvotnímu všeho a všech.

 

(5)

Obr. 1802, obr. 1807 bez textu.

 

SPLYNUTÍ LÁSKYPLNÝCH BYTOSTÍ MUŽE A ŽENY V NÁRUČI STVOŘITELE PRVOTNÍHO VŠEHO A VŠECHSJEDNOCENÍ ženy a muže v JEDNU DUCHOVNÍ BYTOST, jejich činy, chování a jednání jsou shodná a nachází se u Stvořitele Prvotního všeho a všech v Jednotě a lásce.

 

2213. Láska ženy a muže (597). (Přijal Ivo A. Benda.) 14:03-14:20 hodin. 2.3.2005.
    Místo: Česká Lípa.
 
LÁSKA ŽENY A MUŽE
 

„Kdepak jsi můj milý,
tam, uvnitř mé hrudi,
já láskou vzplála k tobě
miláčku můj drahý.

A kdepak jsi ty, má milá,
tam, v mém srdci ses ukryla,
já nosím tě tam blaze
poklad seslaný mi z Nebe.

Já dlouho na tebe čekala,
před svým zrozením se na tebe dívala,
z nebe lásku jsem ti přinesla,
abys lépe přestál to osamění – pá.

A já věřil v dobré srdce,
které mi Nebe sešle,
abych milovat moh sladce
tak, jak v Nebi jsme byli v lásce.

A já tolik se na tebe těšila,
lásku svou pro tebe ukryla,
aby čistá a panenská byla
a na Zemi také zářila.

Láska naše je hlavní úděl,
kvůli ní jsme přišli z nebe,
temný svět na Zemi skrápět,
Světlem od samého Stvořitele.

Lidský život na Zemi,
umožňuje vysvobození
z ovládačů Temnoty
a vrátit se Domů v srdci.

Dvě srdce láskou spojená,
tak, jak víno se červená,
to pouto Pravého Domova
co nás laská od mala.

Vím, žes čekal na mne milý,
já za tebou přišla na chvíli,
jen krátce zažehnout Zemi
a Domů se vrátit spojeni.

Milovaný Stvořitel Prvotní
nám umožnil splnit poslání,
dar lásky předat bližnímu
na této zkoušené Zemi.

Já milovat tě nepřestala,
jen se na tebe dívala,
než jsem se tu narodila,
za tebou, můj milý.

Dnes již naplňuje se sen,
se kterým jsme přišli sem,
na Zemi rozzářit jen
spící duše a vrátit je ven.

S láskou v srdci předal jsem
Aštar Šeran svým srdcem.“

 
Děkuji ti drahý Aštare,
s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 
2219. Splynutí srdcí (603). (Přijal Ivo A. Benda.) 19:02-19:27 hodin. 3.3.2005.
    Místo: Česká Lípa.
 
SPLYNUTÍ SRDCÍ
 

„Když žena a muž vyzraje
stane se, že miluje
jeden druhého v životě,
tak, jak v Nebi známo je.

Jakmile si lásku vyjeví
oni náhle poznají
jak Stvořitel s nimi dlí
v celé kráse božství.

Pak dochází ke splývání
srdcí jejich duchovních,
oni své volby sjednocují
v činech svých a jednáních.

Sjednocení v záři Světla
nastane ve chvíli pouta,
které shodné činy plodí
v lásce, štěstí a harmonii.

Sjednocení v náruči Stvořitele
probíhá při plném vědomí
Stvořitele v životech svých
muže a ženy spojených.

Láska je zázrak který
dává muži a ženě vysvobození,
z takového omezení
ve volbách JEDNOTY.

Zázrak je když
člověk v člověka se spojí,
srdcem svým vyzrálým
duchovně velmi vědomým.

Všude ve Stvoření
se děje toto spojení,
všichni tímto sdílí
a získávají vědomí.

Vědomí Jednoty je když
člověk žije v harmonii
s celkem všeho Stvoření
v plné vědomé komunikaci.

Každá bytost jest
srdcem svým duchovním,
Jednotou celku – Stvoření,
co zázrak lásky umí.

V Jednotě nikdo není
osamocen a neznámý,
každý každého sdílí
v souhrnu je celistvý.

Nic nelze vrátit zpět,
vývoj bytostí jde směrem
ke Stvořiteli Prvotnímu,
NÁVRAT TO JE ÚŽASNÝ !

S láskou v srdci předal jsem
Aštar Šeran svým srdcem.“

 
Děkuji ti drahý Aštare,
s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 KLIKNUTÍM  ZVĚTŠÍTE  OBRÁZEK ...

www.andele-nebe.cz
www.andelenebe.cz
www.vesmirni-lide.cz
www.vesmirnilide.cz
www.andele-svetla.cz
www.andelesvetla.cz
www.universe-people.cz
www.anjeli-neba.sk
www.anjeli-svetla.sk

www.universe-people.com
www.cosmic-people.com
www.angels-light.org
www.angels-heaven.org
www.ashtar-sheran.org

www.himmels-engel.de
www.angeles-luz.es
www.angely-sveta.ru
www.anges-lumiere.fr
www.angelo-luce.it
www.anioly-nieba.pl
www.feny-angyalai.hu