KOSMIČTÍ MISTŘI A MISTRYNĚ
PLANETÁRNÍ RADA NAŠÍ SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Každá planeta má 12 hmotných dimenzí (+ 24 intermediálních dimenzí + 12 duchovních dimenzí, celkem 48 dimenzí = realit = světů, jakoby na tom samém místě s odlišnými vibracemi). Některé jsou obydlené civilizacemi, některé nikoli.

 

obr318.jpg (22272 bytes)

(1)
SOLARIS KUMARA – je členem Vyššího vedení (rady) Vesmírného duchovního slunce. Vede bytosti k pohledům na věci z více kosmické perspektivy a uklidňuje rozbouřené diskuse Planetárního vedení. Reprezentuje Slunce (na úrovni ducha).“

 

obr312.jpg (36669 bytes)

(2)
HORUS – reprezentuje Slunce. Koordinuje aktivity vedené členy Planetárního vedení a členy Vyššího vedení (bytostmi Kristovými).

 

obr311.jpg (20826 bytes)

(3)
HERMES – je členem Planetárního vedení. Reprezentuje planetu Merkur. Pomáhá bytostem ve zdokonalení komunikace, mezi vědomím lidským a vědomím vesmírným.

 

obr308.jpg (35682 bytes)

(4)
ADONIS – je to kosmická bytost (mistr). Je strážce každé duše světla v tomto Vesmíru. Můžete volat Adonise ku pomoci, máme to štěstí, že je k dispozici bytostem planety Země v tomto čase. Reprezentuje Planetární vedení na Venuši.

 

obr310.jpg (27383 bytes)

(5)
ENOCH – je to mistr zápisů (spisů) od Otce. Zasvěcuje do světů Božích. A je odpovědný za tlumočení (předávání) těchto vědeckých spisů žijícího světla, do mnohých světů života. Tyto spisy (zápisy) jsou nazývány také „64 klíčů od Enocha”. Tyto klíče mají připravit bytosti ke vstupu do mnohých Rájů Otce, Božích. Reprezentuje Planetární vedení na Zemi.

Poznámka: Není nutné číst tuto knihu (64 klíčů), stačí povolat Enocha a požádat o doručení těchto 64 klíčů, například v době spánku, a tak tyto klíče vám budou doručeny postupně, ve formě světelných dopisů. (Kniha vyšla v USA v roce 1973, viz obr. 385 - 397 – pozn. zpracovatele).

 

obr309.jpg (35186 bytes)

(6)
CROESUS – je členem Planetárního vedení a koordinuje aktivity planetárních mistrů. Reprezentuje planetu Mars.

 

obr313.jpg (26394 bytes)

(7)
JOVE – vyzařuje optimismus. Pracuje na harmonizaci magnetismu (u všech planet). Reprezentuje Planetární vedení na Jupiteru (Jupiter se stává sluncem).

 

obr317.jpg (35089 bytes)

(8)
ZOROASTER – je členem Planetárního vedení. Zastupuje planetu Saturn. Saturn je universitní (školní) centrum Solárního systému, kde se duše připravují a školí k dalším inkarnacím. Zoroaster vede bytosti k odpovědnosti, k dobré organizaci a ke službě (misi).

 

obr316.jpg (35420 bytes)

(9)
QUETZALCOATL – pomáhá bytostem při změnách do Nového věku od zaběhnutého systému (starého náboženství). Pracuje na změnách filozofie. Je členem Planetární rady a reprezentuje planetu Uranus (Uran).

 

obr315.jpg (27594 bytes)

(10)
MERLIN – je členem Planetárního vedení. Pracuje na úrovni vesmírného vědomí a tak pomáhá bytostem obdržet vyšší inteligenci a nové myšlení. Zastupuje planetu Neptun.

 

obr314.jpg (28185 bytes)

(11)
LAO - TZU – reprezentuje všeobsahující (neosobní) moudrost. Je členem Planetárního vedení. Zastupuje planety Pluto a Vulkan.

 

obr297.jpg (27595 bytes)

(12)
ATHÉNA – vyznačuje se pravdou a spravedlností. Je členem Planetární rady (asteroid Belt).