ARCHANDĚLÉ

Archandělé nejsou jednou bytostí, ale celou velkou společností (civilizací) mnoha bytostí se stejným posláním ve Stvoření. Členové jsou si velmi podobní (jednota, celistvost), a proto pro bytosti lidské (žijící v oddělenosti) jsou prezentovány většinou jako jedna bytost, což se může jevit z hlediska typu energie a zaměření poslání, a tedy výsledků tvoření (viz „Nebe a peklo“, E. Swedenborg, www.vesmirni-lide.cz, www.swedenborg.cz ).

Texty naleznete také v VI.díle knihy „ROZHOVORY S POUČENÍM OD MÝCH PŘÁTEL Z VESMÍRU“ ve sděleních 1506, 1507, 1517.

MICHAEL + AURIEL + RAPHAEL + GABRIEL jsou připraveni chránit vás kdykoli v existenci světa polarit.

 

obr292.jpg (32958 bytes)

obr137.jpg (33060 bytes)

(1)
MICHAEL– je to tvořitel, ochránce a opravář programů bytostí světelných ve Vesmíru Otce. Podporuje bytosti v opravdové identitě, ve svobodné vůli. Pomáhá při transformaci malomyslné vůle na vůli záměru Božího. Je ochránce galaxií při ovlivňování (zasahování) ze strany biologicko – duchovních sil světel nižších, až na některé výjimky, kde jsou zóny nutné k testování (tréninku) duší k dalším postupům.

 

obr294.jpg (25874 bytes)

(2)
AURIEL (URIEL) – reprezentuje HARMONII, zaměřuje se na nejvíce harmonické stupně Stvoření, a tak když se s ním spojíte, budete pociťovat kvality harmonie v těchto oblastech. Je schopen vyharmonizovat nesoulad nebo rozpory mezi organizacemi, skupinkami. Dělá to pomocí své energie – jeho harmonické energie (upraví tyto situace - napětí, strnulost).

Auriel vede každého umělce, který kdy žil a žije – každého hudebníka, každého malíře, každého tanečníka – samozřejmě ne osobně, ale v energetickém (esenciálním) spojení.

 

obr293.jpg (26458 bytes)

(3)
RAPHAEL – reprezentuje logickou oblast koncentrace. Pokud si přejete porozumět v oblasti mentální, můžete ho požádat o asistenci. Umožní vám realizaci skoro všeho, v zahrnutí – jak přinést vhodný typ vyššího vědomí na planetu Zemi.

My v duchovních světech také povoláváme Raphaela, když nemáme 100 % jistotu záměru – uskutečnění našich plánů. Archandělé vědí, jak pracovat v těchto směrech, a tak nás mohou ujistit v těchto záměrech. Je to kvalitní pomoc.

 

obr295.jpg (34596 bytes)

(4)
GABRIEL – pracuje v oblastech čistoty existence. Pracuje na ukotvení Boží esence z vyšších světů do světů fyzických. A umožňuje i na druhou stranu těm, kdo žijí ve fyzických světech, propojit se přes Gabriela do vyšších světů Božích.

Pracuje také se světem astrálním a umožňuje prohlédnout iluze astrální a vidět opravdu existenci Boží ve všem, protože tyto reality se objevují ve světech fyzických. A tak pokud máme přehled, co přichází, potom vnímáme, na čem máme pracovat.“