SVĚTELNÁ   KNIHOVNA    STAŽENÍ  KNIHY
    PŘEDCHOZÍ  ČÁST  SDĚLENÍ  1667 - 1721  KNIHY  "ROZHOVORY VII."   ZDE ...

 

1722. Sdělení od Aštara a Ptaaha (343).   (Přijal Ivo A. Benda.)     6.1.2003.  9:38-9:59 hodin.

                                                                        Místo: Česká Lípa.

 

                   „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Ano, jsem rád, že jsi se se mnou takto spojil a že ti mohu dát některé nové informace.

 

Ano, tak, jak jsme v mnoha sděleních upozorňovali lidstvo na planetě Zemi, stále se v důsledku očišťování planety Země od negativních myšlenek lidí STUPŇUJÍ OČISTNÉ PROCESY planety Země a nyní i u vás, v zemích českých máte ZIMNÍ ZÁPLAVY vůbec poprvé. Ano, takto se dále planeta Země čistí od hrubých vibrací a může toto postihnout každého, kdo jí stále svou nevědomostí ubližuje. Ano, je potřeba začít kontrolovat své myšlení a jednání, i když je pod ovládáním Silami temna z 90 – 95 %. Proto máte možnost takto ještě nyní, dokud nebudou další závažné události, POCHOPIT A OBRÁTIT SMĚREM K POZITIVNÍMU MYŠLENÍ A JEDNÁNÍ. Toto je takto důležité, také z hlediska dopadu na váš život v tomto, ale i příštích vtěleních (inkarnacích).

 

Ano, toto setkání v Praze by bylo zajímavé a poučné a týká se všech zásadních lidské pozice a života na planetě Zemi. Takové setkání by mohlo otevřít oči mnoha dalším lidem a dát jim šanci prohlédnout dřív, než bude pozdě. Každý, kdo chce, si může všimnout další stupňování působení Sil temna skrze své „osvědčené“ ovládací programy, i když zatím vyvažované pracovníky Sil světla, jak na planetě Zemi, tak ve Vesmíru. Ano, takto tedy lidé mají opět řadu možností voleb svých svobodných, skrze které si sami určují kvalitu svého života v tomto i v příštích životech.

 

Toto sdělení jsem ti milý Ivo s láskou v srdci předal já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

„A nyní se přidávám já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Také já ti posílám proudy lásky a mám radost, jak se ti práce daří pro bližní své. Ano, takto se tedy dále snaž milý Ivo a šiř světlo v tomto kraji i na planetě Zemi. Těšíme se všichni na další setkání, která máš před sebou, ano, takto to bude zajímavé a dál se budou šířit naše informace světelné.

 

Jsem rád, že se nám zdařil můj portrét, který se taktéž šíří mezi lidmi se zájmem o nás, Vesmírné lidi Sil světla, a který má za účel také pomáhat ve světě dezinformací a Temnoty v orientaci lidí. Ano, takto dáváš a další s tebou i malé obrázky lidem všude, kde chodíš, aby věděli, jaká je pravda. Toto je tak důležité lidem otvírat oči a srdce a dát jim to, co tak dlouho hledají.

 

S láskou a radostí v srdci ti toto sdělení předal Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

Děkuji drahý Stvořiteli Prvotní všeho a všech a vám Vesmírní přátelé za toto sdělení i pomoc veškerou, kterou mi poskytujete. S láskou a radostí Ivo.


 

 

 

Průvodce světelný 3.

  

 

 

 

 

 

2003

 

 Sdělení 1723 – 1731

 

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

Poznámka zpracovatele: Pro doplnění můžete shlédnout barevné obrázky č. 709, 711, 712, 714, 731, 735 - 740 na internetu  www.vesmirni-lide.cz .


 


 

1723.  Úvod (1).                                     (Přijal: Jaroslav P.)         8.4. 2002.                             8.4. 2002. 

                                                                                             Místo: Strakonice.                                                        

 

Jsme šťastni, že jest nám umožněno Stvořitelem prvotním nás všech a všeho takto s tebou i s vámi dnes komunikovat, za což nepřestáváme děkovat Stvořiteli našemu i vašemu prvotnímu námi i vámi tolik milovanému.

 

Zdravíme tě my všichni přátelé vaši z lodí vesmírných tady všude nad vámi a rádi ti takto nyní předáme nové instrukce k tomuto dalšímu psaní našemu společnému. Tak tedy začneme prvním schématem, které jsi nakreslil, když bylo ti námi předáno 16. A 17.2.2002 (obr. a).

Dále pak budou následovat schémata další.

 

Vysvětleny budou pouze základní věci bez zbytečných podrobných komentářů. Schémata, čili obrázky samy ponesou v sobě celou řadu zhuštěných informací, proto pro větší přehled použiješ barevné rozlišení.

 

Nyní je to již vše k tomuto a teď se s tebou loučíme my všichni přátelé vaši vesmírní z lodí všech našich všude tady nad vámi.

 

Pravidlo energetické rovnováhy – zákon tvoření  a harmonie (obr. 1, obr. 2):

 


 

Pravidelným střídáním těchto dvou energetických podmínek dosáhne člověk rovnováhy v hmotném těle.

Převažuje-li jeden způsob tvoření nad druhým, vždy to znamená dříve nebo později přechod do stavu nerovnovážného.

 


 

 

 

 

 

1724. Nerovnovážné stavy (2).                      (Přijal: Jaroslav P.)                                2.5. 2002.

                                                                                                                Místo: Strakonice.

 

 

Nebezpečným extrémem pro lidi v tělech hmotných je zablokování všech 6-ti čaker současně, kdy energie proudí pak pouze jednou čakrou. Existují dva tyto krajně nerovnovážné stavy obecně známé jako:

 

1) Parkinsonova nemoc  (obr. 3)

2) Schizofrenie  (obr. 4)

 

Proudí-li čakrou energie + nebo po spirále, je čakra vždy alespoň pootevřená a tedy fungující (rovnovážný stav).

 

V případě, že je však čakra zablokována, pak jí neproudí energie žádná a též toto ukazuje na nerovnováhu či disharmonii v těle (nerovnovážný stav).

 

Je běžné, že lidé nemají zablokovánu 1 – 3 čakry. Tak tomu jest u 92 % lidí pozemských, což je již stav nebezpečný pro tělo hmotné těchto lidí. Zbývajících 8 % pak lze rozdělit na dvě skupiny:

 

(1)  První menší skupina asi 1 % lidí nemá zablokovánu žádnou čakru.

 

(2)  Druhá asi 7 % skupina lidí nemá zablokovány 4 a více čaker, některé však ano.

 

 

1725.  Rozhovor (3).                                      (Přijal: Jaroslav P.)                               7.5. 2002. 

                                                                                                                Místo: Strakonice.

 

 

V: „Zdravíme tě dnes my všichni Přátelé vaši vesmírní z lodí našich všech tady všude nad vámi. Děkujeme velice Stvořiteli prvotnímu nás všech a všeho za tuto chvíli, kdy takto můžeme tu s tebou zapsati tyto další informace k tomuto psaní našemu společnému.“

 

J: Též děkuji Stvořiteli prvotnímu nás všech a všeho i vám Přátelé naši vesmírní – bytosti světelné za tuto práci vaši, kterou vykonáváte pro nás, lidi pozemské.

 

V: „Výborně, máme k tobě jeden krátký dotaz. Můžeme se ptát ?“

 

J: Ano, jaká je vaše otázka ?

 

V: „Tato: Jak vnímáš toto psaní naše společné ?“

 

J: Však vy to jistě víte velmi dobře.


 


 

 

  

 

V: „Ano, ale rádi bychom byli, abys nám to zde napsal.“

 

J: Dobře, napíši: Toto psaní je můj duchovní úkol.

 

V: „Je to tak, to říká ti tvá intuice. Je to vše ?“

 

J: Myslím, že ano.

 

V: „Myslíš, nebo víš.“

 

J: Vím.

 

V: „Skvěle, toť tvůj úkol a co Liduška tvá i naše milá a drahá.“

 

J: Má zase svůj duchovní úkol.

 

V: „Ano. Prozradíš nám jej ?“

 

J: Nevím, jestli je to vhodné.

 

V: „Je to nejen vhodné, ale i potřebné.“

 

J: L. studuje kineziologii.

 

V: „Ano, právě sem nás měl přivést náš dnešní rozhovor, neboť právě kineziologie, tato vesmírná metoda disponuje určitými prostředky, které napomáhají velice účinně k harmonizaci těla hmotného s těly duchovními, jinými slovy též k harmonizaci čaker či energetických vírů. V našich schématech zde v hrubých rysech zachytíme působení těchto tří postupů kineziologie na energetické víry, neboli čakry lidských těl hmotných:

 

                                  1) Příčný tok energie   (obr. 5)

                                  2) Různorodosti hemisféry   (obr. 6)

                                  3) Čakrální energie   (obr. 7)

 

A toto je již pro dnešek od nás vše. Loučíme se s tebou a nyní můžeš do obrázku č. 5 nakreslit tok energií čakrami při praktikování postupu Příčný tok energie, neboli harmonizace shora.

  

 

 

 

 

1726. Tok energie čakrami (4).                  (Přijal: Jaroslav P.)                                 17.5. 2002.

                                                                                                                Místo: Strakonice.

 

„Zdravíme tě dnes my všichni vaši přátelé vesmírní z lodí všech našich všude tady nad vámi. Dnes je nám umožněno pokračovati v tomto psaní o čakrách – energetických vírech. Dříve však, než začneš zakreslovati tok energií Stvořitele nás všech a všeho prvotního čakrami těmito při zbývajících dvou technikách kineziologie, objasníme si zde poněkud způsob toku energie čakrami. V zásadě rozeznáváme 3 tyto způsoby toku energie vesmírné Stvořitele nás všech a všeho prvotního čakrami lidských těl hmotných:

 

a)     čakra je otevřena, energie proudí spirálovitě, prostorově (např. v obr. 5 čakry 4., 6., a 7.)

 

b)     čakra je zablokována, energie jí neproudí, vzniká disharmonie nejdříve na duchovních tělech a pak i na těle hmotném  (např. v obr. 4 čakry  1., 2., 3., 4., 5. A 6.)

 

 

c)      čakra je pootevřena nebo též lze říci přivřena, energie jí proudí prostorově v kruhu, avšak zároveň zpomaleně. Tento způsob toku energií čakrami je velmi výhodné používat pro celkovou harmonizaci všech čaker v těle  (např. v obr. 5 čakry 1., 2., 3. A 5.)

 

 

S úspěchem jej využívá též kineziologie při svých technikách a z obrázků 5, 6 a 7 je patrné jak schematicky vypadá tato postupná harmonizace toku energie duchovní Stvořitele nás všech a všeho prvotního čakrami těmito.

 

Teď můžeš přistoupit ke kreslení dalších obrázků ( 6 a 7), kdy technika „Různorodosti hemisféry“ harmonizuje čakry takzvaně „zdola“ a technika „Čakrální energie“ působí harmonizaci klasicky, čili zevnitř každé konkrétní čakry, která byla před realizací této techniky zablokována.

 

Nyní jest toto od nás již vše k těmto čakrám, neboli energetickým vírům a těšíme se velice zase na další setkání s tebou při dalším tomto psaní, kdy nahlédneme v souvislosti další a to konkrétně ve spojitosti mezi čakrami  -  energetickými víry s pentagramem, známým vám lidem pozemským již několik tisíc let z čínské starověké medicíny.

 

                                                                             Na slyšenou příště.“


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1727. Přeskupení pentagramu (5).              (Přijal: Jaroslav P.)                               29.5. 2002.

                                                                                                                Místo: Strakonice.

 

                                                                                        

„Zdravíme tě dnes opět my všichni vaši přátelé vesmírní – bytosti světelné z lodí všech našich všude tady nad vámi. Nyní již máme takto zmapován vztah mezi čakrami – energetickými víry a jednotlivými orgány z čínského pentagramu (viz. Křížovka života, Josef Jonáš, str. 116).

 

Tyto vztahy jsou patrné z obrázků 8a  a 8b, přičemž abychom dostali tento vztah mezi orgány těla a čakrami – energetickými, víry museli jsme přistoupit k určitému přeskupení původního čínského pentagramu s jednotlivými orgány těla. Nyní je potřeba si uvědomit, že čakry – energetické víry jsou nositeli duchovní  energie, naproti tomu v čínském pentagramu tak, jak jej vy již několik tisíciletí znáte, jsou zmapovány energetické závislosti mezi orgány těla hmotného. Je samozřejmé, že tělo hmotné nemůže existovat bez energie duchovní, a proto jsou zde energetické linie, vám známé pod názvem meridiány či energetické dráhy těchto orgánů těla hmotného, které slouží právě k předávání duchovní energie čaker – energetických vírů orgánům těla a celému tělu hmotnému.

 

Nyní ještě krátce objasníme jakým způsobem jsme dospěli k obrázku 8b. Jak všichni víme, žijete na Zemi – planetě vaší i naší milé a drahé a tato skutečnost je také základem tohoto obrázku 8b. Pro úplnost je vhodné představit si tento obrázek prostorově, kdy STŘED – ZEMĚ (4.) je uprostřed, kolem něho jsou uspořádány OHEŇ (1.), KOV (5.), VODA (2.), DŘEVO (3.) podle světových stran a nad ním i pod ním jsou TROJITÝ OHŘÍVAČ – OHEŇ (6.) a (7.).

 

Pořadí přiřazení čaker k jednotlivým prvkům pak vychází ze základního principu čínského pentagramu – vše souvisí se vším (viz. Křížovka života, str.117), což je opět naše důvěrně známé hvězdicovité uspořádání. Použitím hvězdicovitého uspořádání ve smyslu otáčení doprava (tvoření) získáme obr. 8a – uspořádání čaker.

 

Toto je také od nás již pro dnešek vše a těšíme se zase na slyšenou příště vaši Přátelé vesmírní.“

 

 

1728. Hmotné tělo (6).                             (Přijal: Jaroslav P.)                                    9.6. 2002.

                                                                                                                Místo: Strakonice.

 

„Zdravíme tě dnes opět my, vaši Přátelé vesmírní z lodí všech našich všude tady nad vámi a jsme velice rádi tomu, že nyní opět můžeme takto pokračovat v tomto našem společném psaní k čakrám – energetickým vírům duchovní energie a meridiánům – energetickým drahám, kterými jest tato energie duchovní předávána orgánům těla hmotného a též i celému tělu hmotnému.

 

Nyní do obrázku č. 9 zakreslíme souvislost čakry 1. S meridiánem srdce a tenkého střeva a čakry 2. S meridiánem ledvin a močového měchýře. Pak vyznačíme si určité vztahy mezi těmito dvěma čakrami a jejich meridiány.

 

Z obrázku č.9 je patrné:

 

a)

při pohledu na člověka jako na duchovní bytost reprezentují čakry 1. A 2. Tělo hmotné

 

b)

čakra 1. (základní) přijímá tvořivou energii od matky Země vaší i naší milé a drahé (impuls), tu dále vysílá do čakry 2. (sakrální) ve smyslu tvoření (+). Jsou-li pak další čakry (3., 4., 5., 6., 7.) v harmonii, dochází k aktivaci energie kruhu (+)

 

c)

vztah čaker 1. A 2. Je antagonistický:  JIH – SEVER,   OHEŇ – VODA,  VŮLE – SJEDNOCENÍ,  KONÁNÍ – KLID,  což má souvislost s meridiány – energetickými drahami a jejich uspořádáním do orgánových hodin. O tom však řekneme si více až příště.

 

Jest již toto od nás vše a s díky Stvořiteli nás všech a všeho prvotnímu za tento dnešní kontakt s tebou se loučíme  teď my všichni vesmírní přátelé – bytosti světelné. Na slyšenou příště.“

 

Též děkuji tobě, Stvořiteli prvotní nás všech a všeho i vám, vesmírní přátelé za tento zápis, který se dnes mohl takto uskutečnit. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

1729. Mentální tělo (7).                             (Přijal: Jaroslav P.)                                 14.6. 2002. 

                                                                           Místo: Strakonice.

                                                                                                                    

„Zdravíme tě dnes opět my přátelé vaši vesmírní, bytosti světelné z lodí všech našich kosmických tady všude nad vámi a jsme velice vděční Stvořiteli prvotnímu nás všech a všeho za tuto možnost k pokračování v psaní našem k Průvodci světelnému o čakrách – energetických vírech a meridiánech – energetických drahách.

 

Nyní z obrázku č.10 můžeme vidět:

 

a)

opět vnímáme-li člověka jako duchovní bytost, reprezentují čakry 3. A 5. Tělo mentální

 

b)

bylo již uvedeno k obr. č. 9 – prochází též čakrami 3. A 5. Tvořivá energie kruhu (+), jsou-li všechny čakry další v harmonii. V harmonii značí, proudí-li jimi duchovní energie. Proudí-li jimi duchovní energie značí, že bytost lidská v těle hmotném žije svůj život v souladu s tvůrčí podstatou všech těchto čaker (tj. např. pro 1. čakru je tvůrčí podstatou vůle – konání atd.)

 

c)

vztah čaker 3. A 5. Je opět antagonistický: VÝCHOD – ZÁPAD, DŘEVO – KOV, CÍTĚNÍ – UVĚDOMĚNÍ, ZODPOVĚDNOST – PROJEV. Je však patrné, že tento antagonismus je již na poněkud jiné úrovni. Pozorný čtenář nyní také vidí určitý směr červených šipek, kterých jsme v našich obrázcích použili k vyznačení specifického směru těchto antagonismů, což má velice určitou souvislost s meridiány – energetickými drahami. O tom však podrobněji řekneme si až příště.

  

Děkujeme Stvořiteli prvotnímu nás všech a všeho za tento dnešní tebou uskutečněný zápis těchto informací a nyní již loučíme se s tebou a na slyšenou příště se těšíme my všichni přátelé z vesmírných lodí všech našich tady všude nad vámi.“

 

Také děkuji vám všem Přátelé vesmírní – bytosti světelné i tobě Stvořiteli prvotní nás všech a všeho za to, že mohlo se dnes uskutečnit toto další psaní.

 

 

 

 

 


 

 

 


 

1730. Těla emocionální a esenciální (8).            (Přijal: Jaroslav P.)                         29.6. 2002. 

                                                                           Místo: Strakonice.

 

„Zdravíme tě dnes opět my všechny bytosti světelné, Přátelé vaši vesmírní z lodí všech našich kosmických všude tady nad vámi. Děkujeme velice Stvořiteli prvotnímu nás všech a všeho za tuto skutečnost, že dnes opět můžeme pokračovati s tebou v psaní našem.

 

Minule jsme v obr. č. 11 zachytili další souvislosti, týkající se čaker 4. A 6. K tomuto lze říci toto:

 

a)

Tyto čakry 4. a 6. Reprezentují na duchovní úrovni tělo emocionální.

 

b)

Vztah těchto dvou čaker již není antagonistický, ale jest z něho cítit harmonická shoda, vzájemné doplňování se: OHEŇ – ZEMĚ, JIH – STŘED, SOUNÁLEŽITOST -  VCÍTĚNÍ, VOLNOST – NÁHLED. Toto jsou též velice významné hodnoty ať již z pohledu existence ve hmotě či ryze z duchovního pohledu.

 

c)

Nyní vyložíme si, jak proudí energie při respektování antagonismu čaker, což souvisí pak s uspořádáním meridiánů – energetických drah odpovídajících jednotlivým čakrám 1. – 7. Do tzv. orgánových hodin (Křížovka života, str. 113).

 

Podstatné pro tento výklad jest – odkud začít? Začneme tak, jak máme vyznačeno v našich obrázcích červenými šipkami – tj. od těla hmotného (čakry 1. A 2.),  kdy impuls přichází trychtýřovitou spirálovitou energií (+) od matky Země do těla hmotného. Tento impuls jest zachycen tělem hmotným  (obr. 9) v odpovídajícím směru – tj. čakrou 2. (meridián LEDVIN a močového měchýře), pak putuje po červené šipce antagonismu v záporném směru (-) do čakry 1. (meridián SRDCE, tenké střevo). Pak sleduje směr do čakry 4. (meridián SLEZINA, SLINIVKA, žaludek), která jest zde prostředníkem předání energie mezi těly hmotným a mentálním. K tomuto jest vhodné napsati, že toto nasávání energie do 4. čakry z těla hmotného jest umožněno prouděním spirálovité energie vnější (-), která pak předá dále tuto energii čakře 5. (meridián PLIC, tlustého střeva) na úroveň těla mentálního. Zde pokračuje energie (obr. 10) po červené šipce antagonismu (-) do čakry 3. (meridián JÁTRA, žlučník).

 

V tomto okamžiku vstupuje sem určitá zákonitost, kterou objasníme si později, kdy energetický tok jest unášen spirálovitou energií vnější, nyní již znaménko (+), do čakry 6. (meridián OSRDEČNÍK, trojitý ohřívač). Toto jest schématicky znázorněno na obrázku č. 11 červenými šipkami.

 

Nyní sledovali jsme zde směr (-) a také v orgánových hodinách má tento směr (-) hodnotu. Všichni ale víme, že proud vody v řece neplyne od ústí k pramenu. Čas vyjádřený hodinami zde na planetě Zemi vaší i naší milé a drahé též neplyne proti směru hodinových ručiček. Ani meridiány – energetickými drahami těla neproudí tato energie duchovní v opačném směru, jak jsme si zde nyní postupně poskládali.

 

Nyní vstupuje sem zákonitost, o které jsme se zmínili již výše. Schématicky je znázorněna na obr. 12. Ano, tímto vlivem jest tvořivá vesmírná energie (+), která má povahu spirálovitou a trychtýřovitou. Působením této energie (+) na tělo hmotné dochází k proudění duchovní energie všemi již jmenovanými meridiány těla ve směru (+). Nyní i naše orgánové hodiny  „jdou“ správným směrem (+) a silným prostředníkem k tomu jest zde působení vnější spirálovité energie, která  má též (+) náboj.

 

 Závěrem k tomuto výkladu o proudění energie duchovní meridiány – energetickými drahami ještě vysvětlíme na základě čeho přichází k vám do těl vašich hmotných tato tvořivá vesmírná energie, která doslova regeneruje a harmonizuje vaše těla hmotná. Jest obecně známo, že každý člověk v těle svém hmotném zde na planetě Zemi vaší milé a drahé potřebuje spánek a tj. naší odpovědí.

 

Člověk v těle hmotném jest v rukou Stvořitele prvotního nás všech a všeho a jeho Zákonů vesmírných. Jest napojen na vesmír a též na matku Zemi svou milou a drahou. Dostává se mu tímto všech energií, které potřebuje ke svému životu a duchovnímu vývoji. Jest toto naplnění zákona TVORBY, zákona vesmírného Stvořitele nás všech a všeho prvotního, kterému na základě určitých zákonitostí jsou podřízeny všechny bytosti z vesmírů všech, co jich všude v nekonečné tvorbě této existuje.

 

Nyní ještě závěrem k obrázku č. 12 – čakra 7. S meridiány CENTRÁLNÍM a ŘÍDÍCÍM, který vyjadřuje:

 

a)

na duchovní úrovni ztvárňuje tělo esenciální

 

b)

tvůrčí podstatou jest zde přijímání inspirace a tvoření na duchovní úrovni, což přichází ke každému člověku ve hmotě impulsem z vesmíru přímo od Stvořitele nás všech a všeho prvotního

 

c)

tato tvořivá – inspirační energie ESENCIÁLNÍHO TĚLA jest rozváděna do těl dalších pomocí vnější spirálovité energie (viz. výše) a dvěma meridiány -  CENTRÁLNÍM a ŘÍDÍCÍM.

 

A toto jest již pro dnešek i od nás vše a nyní loučíme se s tebou a zase příště na slyšenou těšíme se my všichni Přátelé vaši z lodí všech našich tady všude nad vámi.“

 

J + V: Společně děkujeme Stvořiteli prvotnímu nás všech a všeho za uskutečnění tohoto dnešního psaní.

 

 

1731. Rozhovor (9).                                (Přijal: Jaroslav P.)                                      3.7. 2002. 

                                                                                                                Místo: Strakonice.

 

„Jsme tu dnes opět s tebou my, přátelé vaši vesmírní z lodí všech našich kosmických tady všude nad vámi. Jest vůlí Stvořitele nás všech a všeho prvotního dnes dokončit toto naše společné psaní k Průvodci světelnému 3. Toto sdělení dnešní bude formou rozhovoru mezi námi přáteli vašimi vesmírnými a tebou. Můžeme tedy začít. Jsi připraven ?“

 

J: Ano, jsem připraven.

 

V: „Jak už víš a bylo ti i předem zjeveno, naváže tento náš dnešní rozhovor na Průvodce světelného 2, sdělení č. 1491 – Zlatá nit. Co je štěstí. Máme nyní k tobě stejnou otázku: Co je tedy štěstí ?“

 

J: Mám též stejnou odpověď: Štěstím pro člověka jest splnit úkol, který jsme si předsevzali, než jsme se sem narodili – naplnit duchovní cestu.

 

V: „Ano, víte také již oba dva, že tato duchovní cesta jest vaše společná.“

 

J: To víme. Nevíme však, jsme – li pro plnění tohoto úkolu již dostatečně připraveni.

 

V: „Stvořitel prvotní nás všech a všeho je stále s vámi. My, Přátelé vaši vesmírní, jsme též stále s vámi. Cítíte to ?“

 

J: Ano.

 

V: „Vidíš, jste tedy připraveni. Zásadní věcí při realizaci duchovního úkolu lidí pozemských na planetě Zemi vaší i naší milé a drahé jest tato skutečnost, že nechávají se vést Stvořitelem prvotním nás všech a všeho a toto vedení též cítí.“

 

J: Cítím toto vedení i všeobjímající přítomnost duchovních světů. Také cítím, že úkolem mým duchovních je práce s lidmi.

 

V: „Úkol pracovat s lidmi má každá bytost lidská v těle svém hmotném zde vtělená, avšak ne všichni tento úkol svůj realizují.“

 

J: Mám zájem a touhu úkol svůj, tedy úkol náš společný zde realizovat.

 

V: „Realizovat, tedy naplnit. Proč ne ?  Je to jednoduché.“

 

J: Jednoduché ?

 

V: „Ano, stačí předat zde lidem všem vašim i našim bližním pozemským kontakt na vás a nechat se i nadále v budoucnu vést Stvořitelem prvotním nás všech a všeho při této práci duchovní společné.“

 

J: Děkuji za radu.

 

V: Rádo se stalo. Jak s ní naložíš ?

 

J: Kontakt: SMS na tel. +420 – 776 – 645 215.

 

V: „Tím naplnil se náš dnešní rozhovor i psaní k Průvodci světelnému 3 o čakrách – energetických vírech a meridiánech – energetických drahách těl hmotných lidí pozemských. Dříve, než ukončíme tento náš rozhovor, poděkujeme Stvořiteli prvotnímu nás všech a všeho za inspiraci a naplnění při této naší práci společné.“

 

V + J: Děkujeme tobě Stvořiteli prvotní nás všech a všeho za inspiraci a naplnění při tomto psaní našem společném a děkujeme za to, jak vše řídíš vůlí svou nejvyšší a nejčistší. Děkujeme.

 

V: „Toto jest od nás již vše a teď loučíme se, Přátelé vaši vesmírní z lodí všech našich všude tady nad vámi.“

 

(Konec Průvodce světelného 3.)

 

 

1732.  Rozhovor s Přáteli vesmírnými.     (Přijal Andrej)      11.1. 2003. 11:33-12:28 hodin.

    Místo: Slovensko.

 

Zdravím Ťa Pán Ježiš Kristus, posielam Ti lásku, prosím Ťa o kontakt s Tebou a Vesmírnymi priateľmi, s Archanjelom Michaelom. Ďakujem.

 

Ahoj Ptaah, posielam ti láskyplný pozdrav. Môžem s tebou hovoriť ?

 

(otázky sú kladené cez 7.čakru odpovede prichádzajú – sú smerované cez 4.čakru. Obsah otázky je jasný z odpovede.)

 

Ahoj Andrej, zdravím ťa ja Ptaah, tvoja MDB z 5. dimenzie, posielam ti láskyplné energie. Tvoj vývoj pokračuje stále vpred, preto prežívaš udalosti oveľa intenzívnejšie, ako kedy predtým. Máme z toho radosť, že sa držíš na svojej duchovnej ceste. Postupne prechádzaš mnohými fázami svojho vývoja – svojej transformácie na duchovnú bytosť. Pre svoje pokračovanie v práci pre nášho milovaného Stvoriteľa Prvotného a svoj duchovný rozvoj. Je treba naďalej udržiavať vysoké vibrácie a lásku v srdci tvojom. Uvidíš sám, ako si najprv myslel, že vyciťovanie bude pre teba problém, a dnes si už ani neuvedomuješ tento proces, je pre teba samozrejmé.

 

K situácii na Zemi. Tvoje stanoviská sú jasné. Všetko je v pohybe k nastoleniu konečnej odpovede na otázku, ktorej téma bol: Život bez duchovných princípov Stvoriteľa Prvotného Všetkého a Všetkých. Samé bytosti si stanovujú mieru hĺbky odpovede. Ako sám vieš, otázka bude zodpovedaná až všetci, ale všetci pochopia jej dosah do posledného dôsledku. A to môže byť aj zajtra, ale viem čo namietaš, že je to nepravdepodobné. Ale je to možné !

 

Ten obrázok rozdelenia – rozvetvenia Duch dušafyzické telo, by tak mohol v schéme byť, dopracuj to, napoj sa na jediný správny zdroj, Pána Ježiša Krista tak, ako mnohokrát a budeš to môcť dorobiť v čo najväčšej presnosti.

 

Áno, sobotu sa uvidíme (Ivová prednáška), pozdravujú ťa všetky tvoje MDB. A nezabúdaj Stvoriteľ je v tebe, ty už vieš čo s tým. S láskou Ptaah.

 

Ďakujem Ptaah za rozhovor, mám ťa rád.

 

Ahoj Aštar, zdravím ťa s láskou v srdci, môžem s tebou hovoriť ?

 

„Zdravím ťa ja Aštar Šeran, posielam ti prúdy lásky zo stanice Šare, zdravia ťa aj všetci, sestry a bratia. Ptaah ti povedal všetko podstatné, ja doplním pár slov. Ako vieš, láska je všetko podstatné a jej prejavy a realizácie sú naplnené svetlom a teplom. Preto sa dá ľahko rozoznať od všetkého ostatného. Preto láskyplný človek žiari a vyžaruje svetlo a teplo –> pohodu a prítulnosť, v jeho blízkosti je veľmi príjemne. Takého človeka poľahky rozoznáš. Samozrejme dôležité je aj informačne stúpať, ale ruku v ruke s láskou. Ináč, ako si teraz sám poznamenal, zvíťazí egoto je likvidátor láskyplnosti bytosti, preto ako sám iste vieš a hlásaš je potrebné rásť harmonicky. Informácie + Láska = Postup.

 

Všetkým agentom pozitívneho stavu: Treba zanechať šarvátok medzi sebou o nepodstatných veciach zapríčinených egom. Treba sa spojiť v láske a naplniť láskou nášho nebeského Otca a konať ako jedna prežiarená bytosť. To až potom bude sila. Sila evolúcie a postupu Ducha za naším Stvoriteľom Prvotným.

 

Toto ti predal Aštar Šeran, administrátor operácií v tomto sektore Vesmíru.“

 

Ďakujem Aštar za rozhovor, pozdravujem všetkých.

 

Archanjel Michael, Zdravím ťa s láskou, môžem s tebou komunikovať ?

 

„To vieš, že áno. Som s tebou s láskou nášho Stvoriteľa. Veľmi som rád, že sa spojuješ s rôznymi bytosťami Svetla, a tak si posúvaš svoj horizont poznania, alebo rozpamätávania. Som s vami všetkými a strážim prejavy slobodnej voľby vás.

 

Opakujeme vám stále a opäť, jedinou cestou a kľúčom k nebeským bránam je láska. Treba to pochopiť, uvedomiť, prežiť a žiť na všetkých úrovniach svojho teraz obmedzeného bytia. A to platí jak pre planétu Zem, tak pre celé Stvorenie, všetci sú si rovní a milosť nášho Stvoriteľa je nekonečná. Na tvoju otázku milý priateľ, či som jedna bytosť. Je pre momentálny stav vášho chápania príznačné: Som mnoho v jednom z jedného. Ale nie je to dôležité. Dôležité je iba poslanie, ktoré si plním s najväčšou radosťou pre nášho Stvoriteľa.

 

Áno, na okamžik si cítil maličký zlomok tejto radosti mojej pracovať pre nášho Stvoriteľa. Som rád, že i ty pracuješ pre Neho/Ňu s najväčšou radosťou. Milujem ťa veľmi, inak to ani neviem, váš Michael.

 

Ďakujem ti Michael za poučný rozhovor, milujem ťa ako viem.

 

Pán Ježiš Kristus, ďakujem Ti za všetko, za rozhovor s tak krásnymi bytosťami a za ochranu.

 

„Tvoje, posolstva – správy si prijal v celku presne a som rád, že takto činíš, pokračuj ďalej, som stále s tebou v tebe syn môj. Prídu chvíle, keď im budeš hľadieť v tvári v tvár, ale tým sa teraz nezaťažuj.  Ži v láske a všetko okolo teba bude Svetlo.

 

Teraz, keď sa ti už myšlienky stávajú rozlietanými tak skončíme.“

 

Ďakujem Stvoriteľ Prvotný za všetko.

 

 

1733.  Rozhovor s Přáteli vesmírnými.     (Přijal Andrej)      26.1. 2003. 11:00-11:30 hodin.

    Místo: Slovensko.

 

Zdravím Ťa Pán Ježiš Kristus, zdravím vás bytosti Svetla. Pán Ježiš Kristus, môžem dnes prijať správu ?

 

„Áno, môžeš, syn môj. Pozdravujem ťa s láskou a posielam ti veľa lásky a dobra milý Andrej. Je dobré, že sa takto so mnou spojuješ a takto pracuješ, som tomu veľmi rád. Je to dobré pre tvoj ďalší vývoj. Práca pre celok je dôležitým aspektom jestvovania v Pravom Stvorení. Dávať celku je dávať sebe. Jedinec je celok a patrí k celku a z celku vznikol jedinec. Dávať ďalej je vlastne urýchľovať evolúciu. To čo dávaš je vlastne informácia a energia, alebo ináč povedané Informačné kmitajúce pole, od kvality informácie záleží sila, harmónia a počet kmitov v určitej časovej oktáve. Teda jednoducho aj kvalita energie. Najčistejšou energiou je Láska. Najčistejšou informáciou je Múdrosť. Ak to, čo predávaš celku, je naplnené a prežiarené týmito atribútmi, tak je to vysoko kvalitná pomoc a prospech celku. Keď to robia všetci, tak celok rastie evolučne rýchlo k postupnej dokonalosti bytia, čo spätne znamená lepšie možnosti jedinca a jeho kvalitnejší život. Čo zasa umožňuje jedincovi dávať celku v lepšej kvalite informačno – energetické vzorce –> to jest príspevok pre celok, čo logicky posúva celok v pred a zase rastie perspektíva a priestor jednotlivca. Takto to ide do nekonečna. Neustály vývoj dokonalosti. A takto sa vyvíjam aj ja. Jedinou podmienkou tohto procesu je dávať a neočakávať. Dávať s láskou a požehnaním, prijímať s láskou a dodržiavať tri základné princípy stvorenia a to:

 

(1)

Milovať svojho Stvoriteľa Prvotného Všetkého a Všetkých (prvotný absolútny zdroj všetkého – Prvotný absolútny tvorca Všetkého a Všetkých)

 

(2)

Milovať Všetko a Všetkých (druhotný relatívny zdroj – spolutvorcovia reality vlastného stvorenia/celku)

 

(3)

Milovať sám seba (druhotný relatívny zdroj – spolutvorca vlastnej reality jedinca následne celku) Pri dodržiavaní týchto princípov a to v tomto poradí, je možné žiť nekonečnú evolúciu rastu možností Ducha. Zažiť, žiť, tvoriť nekonečný vývoj dokonalosti stvorenia –> celku a jednotlivca.

 

Tak v láske buď syn môj, to je na dnes o tejto téme všetko.“

 

Ďakujem Ti môj Stvoriteľ Prvotný Všetkého a Všetkých za toto posolstvo, milujem Ťa Otče/Matka.

 

Ahoj Ptaah, s láskou ťa zdravím, môžem s tebou hovoriť ?

 

„Zdravím ťa ja, Ptaah a posielam ti prúdy lásky. Som rád, že takto pracujete s H. pre Stvoriteľa Prvotného. Máme vás radi. Áno na prednáške v sobotu som bol, videl si ma. Tie vlasy M., to je tak trochu pomôcka, keď si tak veľmi želáš dokončiť druhú verziu portrétu. Ale to nie je dôležité, ale keď chceš...

 

Áno, na prednáške boli tí, čo tam celý svoj život postupne smerovali. Výber bytostí, ktoré sa tam zišli, bol kvalitný, ostatne o tom  vieš. Mali sme z toho radosť. Postupne vznikajú ukotvenia pravých informácií vo viacerých lokalitách Zeme. To je dobré a žiadúce. Žite v láske a všetko bude láska, to ti predal tvoj brat Ptaah.

 

Ďakujem Ptaah za toto posolstvo, ďakujem Pán Ježiš Kristus za toto spojenie a ochranu.

 

 

1734.  O Merkabě a Ortonovi.               (Přijal Andrej)            27.1. 2003. 9:07-9:55 hodin.

    Místo: Slovensko.

 

Zdravím ťa Stvoriteľ Prvotný Všetkého a Všetkých, aj Vás Bytosti svetla. Prosím o spojenie s Tebou Stvoriteľ Prvotný Všetkého a Všetkých. Môžeš mi povedať niečo o Merkabe a niečo o Ortonovi v spojitosti s Merkabou ?

 

„Ahoj Andrej, zdravím ťa ja Stvoriteľ Prvotný, posielam ti nekonečné energie lásky a som rád, že si sa so mnou spojil. Tvoja otázka je zaujímavá. Merkaba je základný stavebný útvar vo vašom Vesmíre, je podobná útvaru – matrici celého Stvorenia, ale špecifická pre váš Vesmír.

 

 

 

Tento útvar – matrica odzrkadľuje základné stavebné prvky stvorenia, z ktorých sa vrstvením a umiesťovaním v určitých vzorcoch tvoria a skladajú bytostné stvorenia. Je to niečo, ako ty rád používaš, ako fraktál, ale sám vieš, že fraktál to úplne nevystihuje, je to Merkaba –> to to vystihuje. Takže tento útvar, vzorec, matrica sa postupne sama na seba, podľa tvorivej idey, nadväzuje a integruje do celkov tvoriacich dané bytostné stvorenie. Všetko je v pohybe a v neustálych harmonicky dynamických zmenách rastu a vývoja. Ak by sme niečo analyzovali, dostali by sme sa k Merkabe, ako ku základnému kameňu. Syntézou Merkaby + idey duchovnej môžeme tvoriť. Merkaba je multisférová. Obsahuje principiálne prvky Duchovnej  ( /\ , prvej), intermediálnej ( \/, strednej), a hmotnej (krajnej) sféry. Taktiež znázorňuje (po rotácii) prelínanie sa a jednotu Feminínych ( \/ )  a Maskuliných( /\ ) princípov v jednom celku Magnetických a elektrických elementovjednom celku... Je tu znázornených veľa jemnejších a hlbších súvislostí stvorenia.

 

Ako už vieš, v samom strede tohto základného kameňa – vzorca – matrice sa nachádzam Ja (Stvoriteľ Prvotný Všetkého a Všetkých), tým je to obrazom celého bytia – stvorenia. Súvzťažnosti so všetkými úrovňami (duchovnej + intermediálnej, hmotnej/fyzickej) je nutná, podobnú štruktúru má aj tvoj nákres, ktorý dokončuješ o stvorení, nájdi si podobnosti.“

 

Ďakujem ti za to milý Stvoriteľ aj ja ti posielam lásku.

 

Ešte mám otázky. Trojhranný ihlan (štvorsten) je preto použitý, lebo je to najmenšia a najjednoduchšia priestorová stavebná jednotka ?  Niečo ako „Faces“ pri priestorovom modelovaní ?

 

„Áno, tak nejak, ale buď dimenzionálnejší, Merkaba u vás v 3.dimenzii vypadá takto. V inej vypadá ako tamojšia základná jednotka.

 

Aha, takže v 49. dimenzii bude vypadať ako tamojšia najjednoduchšia základná jednotka. Takže preto to nieje čistý fraktál, je to multidimenzionálný vzorec ?

 

„Áno, obsahuje v sebe stavebné prvky daného priestoru, lepšie povedané stavu Bytia. Ale zároveň zobrazuje všetky nižšie ako daný stav.“

 

Hmm, takže naša Merkaba, tak, ako ju poznáme, v sebe zahrňuje – zobrazuje 3.,2.,1., dimenziu ?

 

„Áno, čo je na nej viditeľné voľným okom je také, ako si napísal. Ale zároveň je tam všetko až ku Mne. Teraz to ešte nevidíte, ale ako budete stúpať, vzorec sa bude rozrastať.“

 

Nádhera, všetko je teda postavené na predošlých prežitkoch a skúsenostiach.

 

„Stvorenie je nádhera, takže aj jeho základy sú také.“

 

Logické. Som šťastný, že to ako tak chápem.

 

„Aj ja som šťastný, že to chápeš.“

 

Hmm, ale  je zaujímavé, že to chápem viacej citom ako logikou.

 

„To preto, že logika je len tej úrovne, ako vaša dimenzia, cit je tej úrovne, ako tvoja duchovnosť.

 

Zaujímavé, a ako je to z Ortonom ?

 

Orton je vaším ochrancom a ručiteľom, on si vybral Merkabu za svoje, po vašom, „logo“. Tým vám ukazuje, ako je možné ľahšie dospieť k poznaniu aj tých najjemnejších súvislostí bytia.“

 

Aha, ako chápem, bude lepšie spýtať sa jeho ?

 

„Áno, ako chceš, on bude určite potešený z tvojho kontaktu.“

 

Určite aj ja, ďakujem Ti za všetko milí Stvoriteľ Prvotný, milujem Ťa, už viem ako to nakresliť.

 

„Aj ja ťa milujem synu, vždy si to vedel, len si si spomenul.“

 

Milý Orton, zdravím ťa, môžem s tebou hovoriť ?

 

„Áno, aj ja ťa zdravím Andrej, posielam ti prúdy lásky a jemných energií. Môžeme trochu spomaliť, nech ti oddýchne si ruka. Som rád, že si sa spojil so Stvoriteľom Prvotným aj so mnou. Téma bola okolo Merkaby povedaná a ja ti môžem len potvrdiť už povedané. Som zobrazovaný rôzne, jedna z podôb je aj modifikácia Merkaby, základnej stavby vesmíru. Áno, sú tam viditeľné delenie na prvky Duchovného, duševnéhofyzického stavu bytia. Ale toto delenie je len pomyselné. Vidíš že je to všetko preniknuté v sebe a je to jeden celok v pohybe.“

 

Takže fyzické telo je prejavom duše a tá Ducha ?

 

„Áno, to by mohlo byť v jednoduchosti povedané.“

 

Viem, mohli by sme to rozoberať hlbšie a hlbšie, Duch má možnosť mať viac dušíduša viac tiel (MDB)...

 

„Áno, mohli, ale schematicky to vždy odpovedá základnému vzorcu.“

 

Teda, čiastočne je to fraktál, čiastočne hologram. Cyklickosť zmien v tejto sústave (Merkaba) je teda čiastočne podobná zmien v týchto sústavách (holografický fraktál). Meancie – najjemnejšie cyklické zmeny a podobnosti ako cyklickosť farieb, vibrácii, stavu, polohy atd. je podmienená vyjadrením sfér Duchovnej, intermediálnejfyzickej ?

 

„Áno, „fraktál“ takéhoto druhu je cyklický, ale vibračne zachováva svoj vzorec základný.“

 

Hm, takže modifikácie sú prípustné iba, vlastne v súvislosti so zachovaním základných zákonov Stvorenia. Teda už spomínanými ideami Stvoriteľa ?

 

Áno, aj Nie. Pre Pravé Stvorenie je prípustné iba Áno. Iná možnosť nemá pre nich zmysel, nik si tam nevolí nie.

 

Nie má za následok to, čo tu vidíme, to čo nazývate Negatívny stav.

 

Aha, takže došlo aj k zmenám v Merkabe, zmenili v nej vibračné charakteristiky Pseudotvorci ?

 

„Áno, preto je jednou s mojich podôb pravá Merkaba, aby ste ju spoznali a odišli od nepravej pseudomerkaby.

 

Hmm, takto by sme do hĺbky cestovať dlho, že ?

 

„Veľmi dlho (úsmev).“

 

Takže všetko s mierou na dnes mi stačí.

 

„Tak, tak správne vravíš, kedykoľvek sa k tomu môžeme vrátiť.“

 

Ďakujem ti milý Orton, a posielam ti lásku.

 

„Aj ja tebe milý Andrej ďakujem s láskou, Orton.

 

Ďakujem Ti Pán Ježiš Kristus s láskou za spojenie a ochranu.

 

 

 

1735.  Protest Zdeňka Adamce proti pseudosystému – poselství celému světu.

                18.3. 2003. 7:30-8:00 hodin.

    Místo: Česká Lípa.

 

 

Dne 6.3.2003 v 7:30 hodinu u koně na Václavském náměstí se upálil Zdeněk Adamec z Humpolce (asi 19 let). Viz www.novinky.cz, a další media. Autor stránek  www.vesmirni-lide.cz Ivo A. Benda, na které byl odkaz, měl již rozhovory se řadou medií (TV Prima, Večerník Praha, ČTK, Právo, Květy, Instinkt, Radio Flash …).

 

Díky odvážnému činu pana Zdeňka Adamce se zvýšily denní vstupy na stránkách www.vesmirni-lide.cz - 6.3.2003 - 7 700 CZ vstupů za den (dosud byl průměr 400 vstupů) - lidé mají přístup k našim informacím. Autor - IVO A. BENDA Zdeňka Adamce nikdy neviděl a neznal. Autor stránek www.vesmirni-lide.cz  je publicista, informatik a posel Vesmírných lidí.

 

Autor stránek není členem žádné organizace, sdružení, skupiny. Je fyzickou osobou, takže jakékoliv podobné informace v některých médiích, např. o sektě, jsou nepravdivé a falešné (sekta je organizace, kde je vedoucí, stanovy, fin. odměny – např. politické strany, firmy – ty mají i destruktivní charakter života lidí, atd.). Autor provádí přednášky, kterých má během pěti let za sebou 180 s účastí 12 000 různých lidí v různých městech ČR a SR - viz menu 11 Přednášky - přehled setkání.

 

Názor autora stránek: S obsahem dopisu z 90 % souhlasím, s formou protestu - sebevražda nesouhlasím, nicméně je to důsledek toho, že media nejsou schopna tyto informace předat lidem (včetně internetových adres). Sebevražda je výrazné porušení Vesmírných zákonů lásky. Ale děkuji panu Adamcovi za tento text.

 

Sledujte média, co z toho udělají.

 

 

 

Akce Pochodeň 2003

 

 

„Vážení obyvatelé celého světa !

 

Akce nazvaná Pochodeň 2003 je pokračováním protestů proti zlu, které je všeobecně tolerováno po celém světe. První vlnu protestů začal Jan Palach, který se upálil někdy v roce 1968 na protest proti tehdejšímu komunistickému režimu. Brzy po něm se upálil Evžen Plocek, Jan Zajíc a další hrdinové. Podívejte se na stránky http://www.totalita.cz , kde to najdete. Ani po revoluci v 17. listopadu 1989 jsme si příliš nepomohli. Jistě už můžeme svobodně hlásat, že ten nebo onen politik se nám nelíbí atd., aniž by nám hrozila práce v uranových dolech, ve školách již není nejdůležitější k zahájení výuky fotka Lenina ani do našich dětí nikdo nevtlouká žádnou propagandu atd. Ale bohužel se objevili jiné věci. Takzvaná demokracie, kterou jsme si vybojovali, vlastně demokracií v pravém slova smyslu není. Je to jen vláda úředníků, peněz a dalších mocipánů, kteří šlapou po obyčejných lidech. Celý svět je již ovládnut penězi a zkažen. Na záchranu není pozdě, ale pokud budeme takto pokračovat dále, tak se buď všichni udusíme ve znečištěném vzduchu nebo povraždíme při válce. Možná jste četli v novinách, viděli v televizi, co se dnes děje. Každý týden vražda, střílí se už i ve školách. A kdo za to může ?  My všichni, ano my všichni, kdo na to nečině přihlížíme, nebo si říkáme to se nás netýká atd. Je tomu asi rok, co se střílelo ve školách. Nikdo proti tomu nic neudělal. Stále každý den usedáme k televizi, to jest Satanův vynález, pokud to tak nazvu. Koukáme se na krvavé filmy, dovolujeme, aby se na to dívaly i naše děti (v mnohých rodinách vychovává děti spíše televize než rodiče), co tedy můžeme čekat ?  V zdánlivě nevinném kresleném filmu Tom a Jerry je víc násilí, než v kdejakém jiném filmu.

 

A co třeba trochu ekologie ?  Každou sekundou do atmosféry a řek vypouštíme tuny odpadu a my jen přihlížíme. Výfukové plyny z aut pomalu otravují celou Zemi. A co proti tomu ?  Třeba přestat jezdit autem ?  To asi těžko. A proč už alespoň nemají všechna auta povinně katalyzátory ?  A jak dlouho trvalo prosazení mezinárodního nařízení o zákazu používání freonů. A proč zákazy ?  To potřebujeme nad sebou mít policajta, který by na nás dohlížel ?  Proč jsou potřeba zákony ?  To si každý člověk nemůže sám uvědomit co smí a co nesmí ?  Jak je vidět, jsme civilizace nevyspělá a máme se co učit. Lidstvo se musí učit z chyb, ale problém je, že některé chyby uděláte jen jednou. Copak jsme civilizace sebevrahů ?  Ne spíš se hodí heslo „Teď my a po nás potopa“. Za sto let už budeme chodit v plynových maskách, pokud to takhle bude pokračovat dále. Na Zemi žije přes 2 miliardy lidí (6,5 miliardy – pozn. zpracovatele). A všichni si pod sebou podřezávají větev. Civilizace spěje k sebezničení. Viděli jste už někdy skládky odpadků v Americe ?  Nekonečné hory svinstva. A všichni každý den děláme to samé: Přijdeme z práce domů a rovnou k televizi. Když mi to všechno dochází tak musím říci jediné: Nezmění-li se lidstvo radikálně během několika desítek let, celá tato civilizace zanikne ve špíně nebo ve válkách. Celé lidstvo je ovládnuté Satanem. To je jako z hororu !  Jenže je to skutečnost.

 

A co války ?  Neustálé testy jaderných zbraní, pořád vymýšlíme nové prostředky jak se navzájem zabíjet. Lidé by se měli sjednotit a ne bojovat proti sobě.

 

A jak bude vypadat budoucnost ?  Zřejmě po velké energetické krizi, když dojde ropa vypukne několik válek o její zbytky. To už je tady. Proč si myslíte že Američani útočejí na Irák ?  Bojejí se druhého Usámy ?  To ne, to jen lid, který je ovlivňován médii a vládou, to je jen záminka. Irák má ropu a Američáni jí chtěji, to je ten důvod. Korea má jaderný zbraně a Ameriku to příliš nevzrušuje. A co bude potom ?  Většina lidí začne umírat, kvalita života půjde dolů, jen pár lidí bude bydlet v palácích, moderních domech, vše na úkor obyčejných lidí. To je tedy naše budoucnost, můžeme ji změnit, ale nic pro to neděláme. Tuto akci také možná přijmete jako informaci a další den budete pokračovat ve svém obvyklém životě.

 

Jak vypadají mezilidské vztahy ?  Podívejte se všude kolem. Lidi se k sobě chovají hrozně. Neustálé násilí, skoro každý týden vražda, všude po velkých městech světa se válejí bezdomovci, řada z nich za to ani nemůže. Po ulicích se potulují narkomani, na úřadech úplatky, a co k tomu přispívá ?  To jak vychováváme své děti. Posadíme je k televizi a je o vše postaráno. Jak jednoduché. To se pak není čemu divit, když již desetileté děti vraždí (minulej rok v Americe) podle krvavých filmů. Co je lidstvu platno, že tu nikdo není věčně, když ho po smrti nahradí ještě horší lidé. V našich školách již bují šikana, každý kdo chce patřit mezi ty lepší, musí vyzkoušet nějaké drogy, již patnáctileté děti chodí rovnou ze školy do hospody, kde se někdy tak opijí, jak by si to nedovolili ani dospělí lidé. Drogy, násilí, peníze a moc. To jsou hlavní hesla této civilizace. A když máte náhodou nějaký problém, všichni se proti vám obrátějí jako vosy. Lidem dělá velké potěšení dívat se na bolest druhých. Je snadné někomu ublížit, ale už vůbec není snadné někomu pomoct. To dá práci, a to my přece nechceme, co bychom za to měli.

 

Dobrým krokem k řešení by bylo zavedení totální demokracie,

 

která by zajistila skutečnou vládu lidu. Jak by to fungovalo ?  Vláda by měla omezená práva. Pokud by vydala nějaký zákon nebo nařízení, muselo by nejprve projít schválením, ne však hrstky poslanců, ale schvaloval by celý lid. V podstatě by to bylo jako volby nebo schvalování zákonů poslanci. Jako když poslanci schvalují například nový zákon. Prostě zmáčkne příslušné tlačítko ano nebo ne a je to, pak se spočítá pro co hlasovala většina (tento úkol již přebrali počítače a je to otázka pár sekund). Zavést něco podobného v rámci celé republiky by nebyl určitě takový problém. Stačilo by pár místností, které se používají například při volbách vyčlenit jen k takovému účelu. Každý volič, co by přišel, by prostě zmáčkl tlačítko ano nebo ne, obsluha by uložila do databáze jeho jméno z občanského průkazu (aby nějaký chytrák nemohl volit vícekrát). Počítač by vyhodnotil výsledky během několika minut. Vždyť to známe z voleb, ale tohle by bylo pořád. Samozřejmostí by bylo, že každý občan může protestovat proti něčemu nebo navrhnout např. nový zákon atd. Podal by si žádost na úřad, po schválení by byl přesunut do hlasování, jak už bylo popsáno výše. Celý systém by měl výhodu, že by politika v zemi záležela na všech a ne už na pár stovkách lidí, kde jsou pro většinu důležité peníze, sláva nebo moc a o lidi se vůbec nezajímaji. Už by nehrozila jaderná válka kvůli tomu, že by pár americkým mocipánům ruplo v hlavě, ale vše by záviselo na celém lidstvu. Ale to přeci nechceme, teď se máte dobře, ti co se nemají, jsou malý páni a co bude po nás, to nikoho nezajímá.

 

Naštěstí totální demokracie už částečně funguje. Bohužel jen na počítačích. Existuje skupina tisíců programátorů celého světa, která vyvíjí zcela zdarma systém Linux, což je balík programů na počítač. Jedná se o plnohodnotný operační systém, lidé ho vyvíjejí zcela dobrovolně a nic za to nechtějí. Vypadá to nadějně, časem budou totiž programy čím dál složitější a ty, které budou vyvíjeny uzavřenou skupinou lidí (komerční software) a ten, kdo si je koupí, nemůže si program ani upravit, aby se neprohřešil proti autorskému zákonu, budou obsahovat čím dál více chyb. Uzavřená skupina lidí snáze udělá chybu než tisíce lidí z celého světa. Jelikož toto není stránka o počítačích, tak musím končit s popisem, pokud byste však chtěli Linux vyzkoušet, doporučuji se podívat na http://www.abclinuxu.cz, http://www.linux.cz, nebo http://www.mandrivalinux.cz (Linux Mandriva je nejlepší pro začátečníky, na stránce lze objednat cédéčka s Linuxem za asi 400 Kč. Přenesme se ale z virtuální reality do skutečného světa. Ten nám totiž hoří.

 

 

Odkazy na další stránky

 

http://www.vesmirni-lide.cz

http://www.cipova-totalita.szm.sk

http://www.detizeme.cz

http://www.inzine.cz/clanok.asp?id_clanok=727

 

 

Co jsem se rozhodl udělat a proč

 

Jsem další oběť takzvaného demokratického systému, kde ale nerozhodují lidé, avšak peníze a moc. Po celý svůj život jsem se setkával s problémy, které jsem asi nedovedl řešit. Jenže bylo jich nějak moc. Už nemohu dál. Ostatní si z ničeho nic nedělají, nikoho nic nezajímá. Je to hrůza. Lidé mají radost z utrpení druhých. Vše skončilo rokem 2002-2003, kdy mě dokonce jakási teroristická organizace dokonce využila k vytvoření svých WWW stránek (protože je umím programovat v (X)HTML nebo PHP), bohužel oni jsou z toho asi venku a měli to chytře vymyšlené, protože případné pátrání po nich musí nutně skončit u mého počítače doma. Nevím, ale mám pocit, že jsem byl něčím ovládán, a když jsem se probudil, bylo již pozdě. Celý svůj život jsem měl plný neúspěchů. Po celý svůj život jsem měl s touto společností problémy, mám pocit, že nepatřím do této doby. Protože jsem Jako další oběť Systému jsem se rozhodl, že moje utrpení musí skončit navždy. Ale ne někde v ústraní, ale na veřejnosti. Ať už má na tom podíl kdokoliv, Satan, špatná doba - to je jedno, chci aby se lidé nad sebou zamysleli a snažili se zmírnit zlo, které každý den páchají. A to lze udělat jen jediným způsobem. Více o mě se již dozvíte ze stránek novin.

 

Prosím neudělejte ze mě blázna.“

 

Z dopisu zde nebylo na rozdíl od médií, nástroje pseudotvůrců, nic vynecháno nebo překrouceno.

 

Stav informovanosti lidí k 18. 3. 2003 vyjádření Ivo A. Bendy (www.vesmirni-lide.cz) k reakci odpovědných:

 

Je bohužel velmi špatný, neboť MÉDIA (televizní firmy, novinové firmy, rozhlasové firmy atd.) coby nástroj, loutkový systém ještírků a pseudotvůrců, opět jako vždy bez ohledu na tzv. systém (komunismus, kapitalismus či co zde je a není), ZFALŠOVALY a ZKROUTILY poselství pana Zdeňka Adamce tak, aby se lidé NESEZNÁMILI s obsahem tohoto dopisu, tedy neuvedly dopis celý, ale jen zlomky dopisu a hlavně PŘIDÁVALY zavádějící, falešné a zkreslující energie, kterými většinu lidí ukolébali, že jde o blázna, který měl osobní problémy. Kdyby pan Adamec své poselství nedal na internet www.novinky.cz , zajisté by pseudosystém zcela poselství ututlal a zazdil. Takto se o něm dozvěděli alespoň ti, kteří si dali práci se s ním přes internet seznámit – ale to je jen malý zlomek lidí, neboť s výjimkou MF DNES (www.novinky.cz) a Práva ze 7.3.2003 (vesmirni-lide.cz – což je neúplná adresa a nefunguje !) nikdo neuvedl odkazované internetové zdroje !  Důležitou roli v tomto hraje další ovládací nástroj, tzv. „odborníci“ – někteří psychiatři a psychologové a odborníci na sekty, kteří se na tomto významně podíleli. Mlčení politiků a jen stručné vyhýbavé vyjadřování v případě dotazu médií (nikoli sami iniciativně), tomu všemu dává KORUNU. Každý, kdo chce, může vidět, kdo destruktivně ničí mysli stamiliónů lidí, každodenně, každou minutu a sekundu. Je to ošklivý LOUTKOVÝ SYSTÉM FALEŠNÝCH, PRÁZDNÝCH BEZDUCHÝCH LOUTEK, TAKOVÝCH, JAKÉ JSTE MOHLI VIDĚT NAPŘ. NA VÝSTAVĚ „ČESKÁ LOUTKA“ uspořádané víte kým, na Pražském Hradě v konírně (kde jinde).

 

To jsou ti, kteří jsou v čele pseudosystému na planetě Zemi, ale odpovědnost leží vždy na každém člověku v tom, jak přispěje ke skutečné nápravě věcí, což lze POUZE úplnou pravdou, úplnou láskou a úplným dobrem, nikoli pseudopravdou, pseudoláskou a pseudodobrem, což kolem sebe hodně pozoruji.

 

Pokud jste dlouhodobě negativní (i popř. minulých životech), hromadíte v duši nahromaděná zla a nepravdy, která způsobují mj. bloky v čakerních systémech člověka (multidimenzionální informační kanály) a ty omezují spojení na Stvořitele Prvotního všeho a všech a Vesmírné lidi Sil světla, tedy na pravdivý zdroj informací. Pak je ten člověk – fyzické tělo - okamžitě přebírán a ovládám negativními entitami z Vesmíru (ještírky, jinými entitami a pseudotvůrci – aktivátory negativního stavu ve Stvoření), a stává se z něj z 95 % bezduchá loutka. To je celé, na co věda „nepřišla“, neboť ta je také sbírkou bezduchých loutek. Ten pseudočlověk je totiž ovládán tak, aby si myslel, že je pozitivní, že bílé je černé a černé je bílé …, tedy má k dispozici většinu – 95 % převrácených principů dobra, lásky a moudrosti.

 

Tedy, jedině PRAVOU ČISTOU LÁSKOU uplatňovanou v každodenním životě lze provést změnu, jinak ne – viz www.vesmirni-lide.cz . Z 90 % souhlasím a obsahem dopisu pana Zdeňka Adamce, chybí mi zde však víra v lepší svět, v Novou společnost, která nyní právě vzniká tou menší částí lidí (dnes asi 1 – 2 % lidstva), kteří po převibrování do vyšší – 5. dimenze budou žít zcela jinak, než co zde máme. Někteří již převibrovali – proces probíhá.

 

 

1736. Sdělení od Aštara a Ptaaha (344). (Přijal Ivo A. Benda.) 28.2.2003.  15:10-15:36 hodin.

                                                                        Místo: Vlak Kolín - Choceň.

 

                   „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Ano, jsem rád, že jsi se se mnou takto spojil a že ti mohu dát některé nové informace.

 

Ano, nyní Síly temna opět připravují válečný konflikt v Perském zálivu, tak, jak to cítíte i vidíte. Není potřeba se tímto příliš zaplavovat – hrubovibrační energie – ale je třeba jim stále posílat LÁSKU, těmto válečníkům. Takto lze mnohé utlumit a zachovat mír, pokud toto bude dělat hodně lidí a velkou láskou v srdci. Ano, máš velkou touhu, aby lidé již prohlédli tuto loutkovou hru Sil temna a přestali dělat to, co Síly temna chtějí.

 

Ano, láskou k bližnímu, nikoli vyhrožováním a válčením, lze všechno vyřešit a vysvobodit se z pasti negativního stavu. Ano, víš, jak je důležité toto pochopit a přijmout, a tak se stále můžeš takto snažit milý Ivo, aby stále více lidí toto vědělo a pochopilo.

 

Dále ti chci sdělit, že nyní zde ve střední Evropě se probouzí stále více duší a směřuje k vysvobození z pasti negativného stavu – pozitivním přístupem k životu a ve spolupráci se Stvořitelem Prvotním všeho a všech a s námi, Vesmírnými lidmi Sil světla. Ano, toto takto probíhá a naše informace jsou dobrou podporou tohoto důležitého procesu. Mnoho z těch, kteří se vysvobodí z pasti negativního stavu budou podobně jako my pomáhat těm pozemšťanům, kteří dále setrvávají v negativním stavu, a tak jim umožní se vysvobodit v řadě dalších příležitostí. Bude jich řada, ale časové úseky jsou různé, tak to víme i z minulosti, nicméně vše mají lidé ve svých rukou.

 

Ano, dále ti chci sdělit milý Ivo, že tyto obálky s novými letáky – Duchovní cesta, pouzdra, obrázky a petice proti čipové totalitě – velmi ovlivňují poznání těch 2350 lidí, kteří je již dostali a předávají to dále, a tak se bude dít i nadále, neboť toto je nezvratný proces. Ano, takto lidé poznávají svůj SKUTEČNÝ stav a také cestu k vysvobození. Ano, nyní záleží jen na každém z nich, jak s těmito informacemi naloží, neboť to je volba svobodná. Ano, takto se milý Ivo můžeš dále snažit a pokračovat v této práci světelné.

 

Nyní s snažíme i nadále vám všem, kteří jsou na cestě domů, do Pravého Stvoření, pomáhat, abyste takto zvládli tento Přechod do vyšších dimenzí Pravého Stvoření.

 

S láskou ti toto předal Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

„Ano, a nyní se přidávám já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Ano, také já ti posílám proudy lásky a přeji hodně radosti při této práci světelné pro Stvořitele prvotního všeho a všech. Ano, takto se další lidé dozvídají pravdu o své situaci a pozici, a pomocí těchto informací světelných mohou ještě lépe a intenzivněji kráčet domů, do Pravého Stvoření. Ano, pro mnoho lidí jsou to překvapivé informace, domnívali se, že se toto nikdy nedozví – stav Ducha, duše a fyzického těla. Ano, jedině láskou čistou jako padlý sníh se mohou vysvobodit, což je dlážděno také prací světelnou, kterou zanechávají zde, na planetě Zemi ve své upřímné touze pomoci bližnímu. Ano, takto tě milý Ivo všichni zde na lodích pozdravují a posílají proudy lásky.

 

S láskou v srdci ti toto poslal Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

Děkuji vám drazí Přátelé vesmírní i Tobě, Stvořiteli prvotní všeho a všech. Ivo.

 

 

1737. Sdělení od Aštara a Ptaaha k upálení p. Adamce (345).

   (Přijal Ivo A. Benda.)   15.3.2003.  7:15-7:56 hodin.

                                                                        Místo: Poprad.

 

Každý si sám volí svůj duchovní - vibrační stav !

 

 

                   „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Jsem rád, že jsi se se mnou takto spojil, rád ti předám nové informace.

 

Ano, tato událost – upálení p. Adamce 6.3.2003 – je jedním z protestů proti stavu a systému, ve kterém se nacházíte. Zobrazuje směr, kam se ubírá většina lidí, pokud i nadále budují a vyživují tento negativní zotročující systém, který si zde na planetě Zemi vybudovali. Je založen na okrádání a vysávání energií lidí navzájem – tedy opaku lásky – dávání energií, a taková systém jednou skončí v sebevraždou.

 

Pan Adamec Zdeněk pocházel z Humpolce, což je geografická pozice jak ve středu Čech, tak celé Evropy. Jeho dopis o 3 stranách (sdělení 1735) je ODKAZEM VŠEM LIDEM NA PLANETĚ ZEMI. Že na tomto směru vývoje lidí mají rozhodující podíl vlády a média je jasné a zřejmé – nikdo z nich nebyl schopen lidem ten dopis nechat přečíst, otisknout, předat. To je ta „svoboda“ informací. Zato opět jsi mohl vidět, jak média zamlžovala ten důležitý odkaz a odváděla pozornost úplně jinam. Ano, nicméně díky tomu, že Zdeněk Adamec ten dopis, kromě papírového, který měl v bundě, dal i na internet www.novinky.cz , mohli jej přečíst alespoň ti, kteří se k tomuto dostali a chtěli se dozvědět pravdu.

 

Ti ostatní, kteří se spokojili s pseudoinformacemi z médií, neučinili nic pro seznámení se s tímto dopisem, takto dali také najevo svou pozici v tomto důležitém procesu. Nicméně se s tímto varováním seznámily všechny odpovědné špičky – politici a pracovníci médií, a také umělci, vedoucí církví a mnohých dalších organizací, kteří mají v tom pořadí rozhodující vliv na společnost z hlediska druhu energií, které do této společnosti vysílají (pozitivní – negativní). Čili byli do procesu vtaženi a obeznámeni se s pravdivým stavem společnosti, a to proti vůli těch, kteří je ovládají jako loutky na 95 % - pseudotvůrci. Toto je také důležité, neboť nyní provádějí volby, kterými si určují druh a kvalitu života (neživota) na desítky a stovky životů (od různě temných planet a psudosvětů zóny vymístění až po různé planety pozitivního stavu Pravého Stvoření). Tím tyto volby jsou učiněny a mohou nastat další události.

 

Dále ti chci sdělit milý Ivo, že se stále více lidí seznamuje s novými informacemi o lidské duchovní cestě včetně stavu zapouzdření Ducha a duše a o přípravě čipové totality zde na planetě Zemi. Je to kromě našich stránek www.vesmirni-lide.cz také díky letákům, které zasíláš (a někteří další lidé) zájemcům, kteří o toto mají zájem. Dosud toto obdrželo 2600 lidí na Moravě, Slovensku a severních Čechách (3 barevné letáky – duchovní cesta, pouzdra, zákl. info se 4 obrázky včetně obr. Ptaaha, Archanděla Michaela (společnost) + petice proti čipové totalitě), a další stejný počet toto obdrží v nejbližší době.

 

Ano, toto je tak důležité, aby si lidé uvědomili ten svůj stav a zapouzdření Ducha a duše pseudotvůrci za účelem ovládnutí fyzického těla člověka na 95 % s přípravou čipových technologií ovládání na 99,9 % !  Takto se pak mohou dle vlastních voleb dále rozhodnout, jak s tímto stavem naložit.

 

Ano, dále ti chci sdělit, že také zvolení nového prezidenta v zemích českých – p. Klause – znamená pouze urychlení zavádění čipové totality zde, pokud tento člověk neudělá zásadní obrat, neboť na rozdíl od p. Havla je získal výbavu oborů ekonomie – finance a informatika – tedy z negativního stavu jak před zrozením sem na tuto planetu, tak v průběhu tohoto života. Ano, p. Adamnec se upálil hned po tomto zvolení p. Klause prezidentem ČR a den před inaugurací ! Pro pracovníky Světla to znamená JEŠTĚ VÍCE PRACOVAT NA SVÉM SVĚTELNÉM POSLÁNÍ, neboť jedině pozitivními činy lze toto poslání završit a splnit a vrátit se tak domů, do Pravého Stvoření ještě před případnou čipovou totalitou a hlavními očistnými procesy planety Země.

 

Ano, posílám ti milý Ivo proudy lásky a přeji hodně úspěchů v této důležité práci pro Stvořitele našeho milovaného.

 

S láskou ti toto předal Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

„A nyní se přidávám já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Ano, také já ti posílám proudy lásky a se mnou mnoho bratrů a sester z našich vesmírných lodí. Ano, chci dodat k tomuto, že např. díky tomuto činu p. Adamce a odkazem na naše stránky www.vesmirni-lide.cz a www.cipova-totalita.szm.sk ve svém dopise na internetu www.novinky.cz se mohlo seznámit dalších asi 30 000 lidí s našimi informacemi (6.3.2003 – 7 700 cz vstupů, další dny také vyšší zájem než původních 400 cz vstupů) a navíc ten dopis p. Adamce byl nabídnut ČTK do světa dalším médiím a zájemcům.

 

Ano, dále ti chci sdělit, že stále posíláme lásku těmto válečníkům, kteří se snaží za každou cenu rozpoutat válku v Iráku, a tak tlumíme tyto jejich vášně společně se světelnými pracovníky Světla na planetě Zemi. Zatím se toto daří, ale uvidíme, co se bude dít dále.

 

Těšíme se na dnešní setkání v Popradě a děkujeme ti a dalším lidem za organizaci a přípravu. Máme radost z průběhu setkání v Ostravě – Porubě (100 lidí) a v Novém Jičíně (40 lidí), kteří se opět takto mohli seznámit z první ruky o svém stavu a pozici v rámci duchovní cesty svého vývoje zde na planetě Zemi.

 

S láskou ti toto sdělení předal Ptaah, velitel vesmírné flotily z Plejád.“

 

Děkuji vám drazí Přátelé vesmírní a Tobě Stvořiteli Prvotní všeho a všech za veškerou pomoc. Ivo.

 

 

1738. Nevědomost lásky (346).           (Přijal Ivo A. Benda.)        16.3.2003.  8:14-8:20 hodin.

                                                                        Místo: Vlak Žilina – Český Těšín.

 

„Nejhorší věcí, kterou může bytost na své vývojové pouti potkat, je NEVĚDOMOST ZÁKLADNÍCH ZÁKONŮ ŽIVOTA A LÁSKY, kdy se sama odsuzuje do Temnoty, a to tak, že se jí ihned chopí jiné nevědomé bytosti – pseudotvůrci - a zařadí je do svého loutkového pseudokrálovství, kde má k dispozici dle své volby mnoho dlouhých životů v utrpení, pláči, nářku a bolesti, aby POZNALA, CO JE ŽIVOT A JAKOU ROLI V NĚM HRAJE LÁSKA. Pak se může opět navrátit tam, odkud přišla, domů, do Pravého Stvoření – Nebe – ke svému Stvořiteli prvotnímu všeho a všech.“

 

 

 

1739.  Jak zmírnit dopad škodlivých energií z války (v Iráku) ?

           (Přijal Andrej)  6:06 hodin.   22.3. 2003.

                                                                        Místo: Slovensko.

 

 

„ ... Na zmiernenie dopadu sledovania konfliktu, ktorý teraz vo svete prebieha, je účinné ho sledovať, ak ho už „musíme“ sledovať, s láskou v srdci a neustále posielať zúčastneným stranám láskyplné energie pre posilnenie ich duchovnosti, za účelom ich možného prebudenia z ich terajšieho stavu bytia.

 

Ak si všimneme, už sa nám vysielaním prihovárajú nielen priamo z miesta konfliktu, ale aj zo základní, lodí, či zo zasadaní najvyšších predstaviteľov zainteresovaných strán konfliktu. Sledovaním takýchto obrazov nás okrádajú o energiu (my sa tým, že to sledujeme, nechávame o túto energiu oberať/okrádať, pokiaľ to neriešime s vedomím lásky a zasielaním láskyplnej energie).

 

Táto energia, o ktorú okradnú divákov, priamo prúdi do ich základní a iných priamo určených štruktúr, a tým ich okamžite vyživuje v ich činnosti. Systém spravodajstva sa vyvíjal celé desaťročia, až do tohto stavu, aby mohol sprostredkovať ničenie a deštrukciu v priamom prenose, a tým zatiahol všetkých priamo do daného konfliktu.

 

Diváci sa v tomto konflikte nachádzajú ako pasívna časť mašinérie, sú to vlastne baterky, ktoré dodávajú priamo zúčastneným stranám energiu. Preto je aj skladba správ vždy v maximálnom možnom čase o nešťastí a deštrukcii. Napríklad venovanie sa demonštráciám proti tomuto konfliktu zaberá minimálny čas a priestor vysielania (tam nepotrebujú smerovať vašu pozornosť a energiu ! ).

 

Spravodajské relácie už nie sú len o informáciách a stave, povahe veci, ale sú plné špekulácií, neprávd a hotových názorov, ktoré má prijať divák bez vlastného rozmýšľania, v prípade opaku aj obsahujú možnosť, teda zaradenie nesúhlasiaceho diváka do nejakej skupiny „tých zlých“ a neprajníkov mieru, po prípade dnes používaného názvu „extrémista“ a iné.….

 

Takže tento systém si po rokoch výskumov a psychologických manipulácií s obyvateľmi tejto planéty vybudoval štruktúru získavania energie od jednotlivcov v reálnom čase a jej smerovanie na vopred určené miesta. Tento mechanizmus funguje pre systém vlády svetom dostatočnou mierou a ich snahou ho bude ďalej rozvíjať a zdokonaľovať. Ale každý proces stvorený, riadený a používaný bez atribútov pravej lásky je v podstate na veľmi tenkom ľade funkčnosti.

 

Znefunkčnenie a obmedzenie dopadu ich aktivít a štruktúr je vždy možné len láskou a iba láskou, žiadna negatívna myšlienka a už vôbec nie negatívny čin, či skutok nepomôže situácii a k zlepšeniu spolunažívania medzi ľuďmi. Aktívne informovanie o láske, žitie v láske a transformácia všetkých vlastných negatívnych myšlienok na pozitívne a láskyplné myšlienky, je správna cesta pre budúci vývoj sveta a celého ľudstva.

 

 

 

Malým príkladom bude transformovanie negatívnych informačných kanálov a odsávačov energií, ktoré sú hore popísané. Použijeme na to obrázok 111 - Láska a milosť Stvoriteľa vo veľkosti A4, alebo akej veľkosti máme, a umiestnime ho pred televíznu obrazovku v takej vzdialenosti, aby nám neprekážal vo výhľade na obrazovku, ale aby zároveň medzi obrázkom a obrazovkou nebol žiadny predmet.

 

Obrázok by mal mať svoj stred v ose televíznej obrazovky. Môžeme ho okolo doplniť menšími obrázkami, napríklad Posiľňovanie a očisťovanie aury - 323, Dopĺňanie pozitívnej energie - 110, Stvoriteľ Prvotný - 102, Duch svätý - 104, 107, 324,  atd.

 

 

Zároveň sme pri pozeraní vedome v stave lásky, ak už musíme pozerať spravodajstvo (je jasné, že je lepšie nepozerať, ale taktiež je nutné byť informovaný o stave a povahe vecí, ide tu o mieru v oboch prípadoch). Týmto, miesto okrádania našej energie a jej zneužívania, aktívne posielame láskyplné energie, ktoré sú pre nich ako systém neprijateľné a transformujú ich na pozitívnejšie štruktúry (v postupne v čase ale účinkuje to), a pre nich ako ľudí – jednotlivcov sú posilujúce, aby našli svoje duchovné vnútro a uvideli to, pred čím sú teraz slepí, hoc majú oči.

 

Takto bude ich systém nakoniec použitý pozitívnym spôsobom, pretože na vopred nimi určené miesta nebude dopravená energia vystrašených obyvateľov - teda energia strachu – podporujúca ich činnosť, ale bude dopravená energia lásky, ktorá zbližuje a harmonizuje všetko a všetkých v láskyplné bytosti.

 

Ešte malá drobnosť. Obrázok, prípadne obrázky, je vhodné denne aspoň raz očistiť duchovnou cestou (duchovným spôsobom) od nánosu vysielanej nečistoty, alebo ich na pár minút vystaviť priamym slnečným lúčom. A potom poďakovať s láskou Stvoriteľovi za láskyplné energie.

Žite v láske.

 

Obrázky nájdete na www.vesmirni-lide.cz .“

 

 

 

 

 

1740. Nácvik přirozeného převibrování s planetou Zemí.    (Přijal David B.)             16.3.2003. 

                                                                        Místo: Žatecko.

 

Poznámka zpracovatele: Upozorňuji, že to je pro některé z lidí jedna z variant převibrování do vyšší – 5. dimenze, která může  proběhnout u toho či jiného člověka, ale ne u každého a nemusí to být ve stejný čas. Již nyní někteří převibrovali, např. „ztracený“ chlapec z Jižních Čech, ale o lidech a o procesu se z médií nedozvíte nic. Mnozí lidé mají ve svém negativním stavu tendence i tyto naše informace generalizovat a dogmatizovat, že jen to a to se stane či může stát, což je naprostý omyl. Fyzické tělo dále žije, neodhmotňuje se se zcela (neboť v něm jsou stále zatížené geny – cca 10 – 20 %), a při převibrování pomáhají Vesmírní lidé, mj. jej mohou přemístit na jiné místo v 5. dimezi ke komunitě, kde má dosavadní vztahy, tedy nemusí převibrovat na odpovídající místo 3. – 5. dimenze. Dimeze – reality - jsou v sobě, na identickém místě, jsou v nich jen odlišné vibrace látky a energií.

 

„Zdál se mi sen, ve kterém jsem velmi intenzivně „prožil“ přirozenou variantu převibrování se Zemi. Zřetelně jsem vnímal, jak jsem šel ještě zde ve 3. dimenzi na nějaké místo kdesi v přírodě, zřejmě to byl dimenzionální prostup a zde se mi podařilo převibrovat do dimenze páté, kde byly úplně jiné barvy přírody, oblohy a všeho kolem. Vše bylo nepopsatelně krásné, daleko sytější a nesmírně harmonické. Vím, že jsem tam byl s Ivem a dalšími lidmi, ale ty si moc nepamatuji. V této nové realitě (Nové Země) jsme byli postupně všichni ubytováni v nějakých domech či bytech, které mi připomínaly trochu zdejší bydlení, alespoň pro začátek. Jednalo se zřejmě o stavby ze 3. dimenze planety Země, které nebyly zatíženy negativními energiemi, a tak převibrovaly také s planetou Zemí.

 

Pamatuji se, že v této nově vznikající společnosti bylo nutné nejprve „příchozí“ lidi ubytovat a začít řešit jejich zabezpečení nutnými prostředky a potřebami nutnými pro jejich přežití. Začaly tak vznikat jakési místní výbory podobné zdejším, ale fungující na zcela jiných principech, tedy duchovních. (Trochu to připomínalo humanitární organizace, kde se lidem dává bezplatně vše nutné a potřebné). Tato nově vznikající infrastruktura se postupně rozrůstala velmi rychle ku prospěchu Nového lidstva.

 

Vím, že jsem tam byl ubytován spolu se svou celou rodinou, tzn. ženou a našimi dvěma dětmi, protože si uvědomuji, že jsem se zřejmě k večeru své ženy ptal, zda-li děti spí a ona odpověděla ano. Bylo to dvoupatrové obydlí a ložnice byla nahoře. Pak jsem se díval z oken nebo balkonu na tento Nový svět a viděl jsem, jak přicházejí či se objevují další a další krásní lidé, kteří opouštěli realitu ve 3. dimenzi a zde v 5. dimenzi jsem na ně mával a oni na mne také, bylo to velmi krásné, harmonické a já cítil velikou radost z toho všeho, že už to máme vše za sebou, a i z těch krásných láskyplných lidiček. Všude byla cítit už jen láska a veliká neskrývaná radost.

 

Co se týká termínu či přibližného času, kdy se toto událo (stane se), tak se toto stalo velmi brzy, poněvadž ve svém domě ve 3. dimenzi jsem zanechal rozdělanou práci světelnou, kterou skutečně takto mám, a tam (v 5. dimenzi) jsem si vzpomněl a zároveň trochu pocítil lítost, že jsem toto už nestihl dodělat.“

 

 

1741. K válce v Iráku (347).                 (Přijal Ivo A. Benda.)    25.3.2003.  14:48-15:22 hodin.

                                                                        Místo: Česká Lípa.

 

                   „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Jsem rád, že jsi se se mnou takto spojil, mohu ti předat některé nové informace.

 

Ano, Síly temna rozpoutaly tuto válku v Iráku, neboť to je vždy vyvrcholením jejich aktivit a pseudosnažení i zde na planetě Zemi. Již nyní řada lidí zjišťuje důsledky takového počínání, neboť jsou díky stále detailnějším informacím médií informovanější, než dříve. To se sebou nese velmi negativní důsledky pro miliardy lidí zde na této planetě Zemi, neboť jim ty detailní hrubovibrační energie média donesou až do obýváku a všude, kam dřív nemohly. Ano, ty informace jsou pro mnoho lidí stále škodlivější a ponižují jim stále více vibrace jejich těl. Válka ve spojení s médii je něco jiného, než válka sama.

 

Proto mohu každému poradit, pokud si nechce zhoršit již tak nedobrý stav svých těl, aby nesledoval tyto energie a vyhnul se jim, jak je to jen možné.

 

Ano, vidíš milý Ivo, jak druhá strana dál ovládá stále více lidí pomocí těchto rafinovaných nástrojů. Je potřeba se stále snažit žít lásku a být milujícím, a nechat se vést srdcem duchovním, kde k vám mluví Stvořitel prvotní všeho a všech a my, Vesmírní lidé Sil světla. Takto může každý se vyhnout hrubovibračním energiím a vyhnout se kontaktu s nimi, nebo je minimalizovat. V našich „Rozhovorech“ jsme to již mnohokrát dávali, nicméně je to tak důležité, že je to třeba zopakovat.

 

Ano, dále ti chci sdělit, že my stále všem válečníkům vysíláme lásku a námi takto pracují další pozemští pracovníci Světla. Ano, tímto je možné konflikty tlumit a eliminovat, ale rozhodující jsou lidé na vaší planetě Zemi, neboť jsou s ní spojeni a je to vaše Země. Tím je toto působení zesíleno a je velmi účinné. Jsem rád milý Ivo, že se takto snažíš a máš stále radost z této práce světelné. Setkání v Popradě (90 lidí) bylo krásné, ano, byly lidem předány potřebné informace a nyní je na nich, co s nimi udělají.

 

Dále ti chci sdělit, že řada lidí již pomocí zaslaných letáků – Duchovní cesta, pouzdra – chápe ten stav, ve kterém se nachází, a tak mohou dál na sobě pracovat a vysvobozovat Ducha a duši z pouzder a snižovat množství zatížených genů ve svých fyzických tělech. Ten proces je nyní více vědomý než dříve, a tak také intenzivnější a úspěšnější.

 

Ano, toto jsem ti milý Ivo předal s láskou v srdci já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

„A nyní se připojuji já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Ano, také já tě milý Ivo zdravím a posílám proudy lásky. Také bratři a sestry na lodích se připojují a máme všichni radost, kolik lidí se dále připravuje na VZESTUP – převibrování ze 3. do 5. dimenze planety Země. Ano, toto je tak krásné a my se už těšíme, až toto u většiny z těch, kteří jsou na této cestě, nastane. Ano, již někteří převibrovali a na různých místech planety Země, ale vše je dále v pohybu a další lidí se na toto připravují, završují své světelné poslání, které si před zrozením sem vybrali. K tomuto slouží i tréningy a školení k převibrování – formou snů nebo školení mentálních těl zde na našich lodích, nebo fyzických těl přenosem těchto informací do jejich fyzických vědomí, včetně informací ze 7 knih „Rozhovory s poučením od mých Přátel z Vesmíru“.

 

Ano, jsou to různé varianty, na které je třeba být připraven, a tak se vše nyní vyvíjí kupředu. Mnozí lidé již pochopili, že média nebudou tomuto procesu nikdy dělat reklamu, jelikož jsou hlavním nástrojem Sil temna, pseudotvůrců, kteří přesně toto nechtějí. Ale přesto proces probíhá nezávisle na záměrech Sil temna, neboť vše je pod kontrolou Stvořitele Prvotního všeho a všech, námi tolik milovaného a vše probíhá podle Jeho pravidel a Zákonů. Toto nelze ničím změnit.

 

Dále ti chci sdělit milý Ivo, že se završuje u tvé poslání zde na planetě Zemi ve 3. dimenzi a blíží se i tvůj odchod do 5. dimenze, jakmile toto bude nutné. Ano, naše info jsou již ve všech koutech zemí českých a slovenských rozšířeny, ale také v zahraničí, a tak se mohou další lidé takto snažit pracovat pro Stvořitele našeho milovaného. Nemusíš zde dělat vše, i další lidé mají toto za své poslání.

 

S láskou ti toto sdělení předal Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

Děkuji vám drazí Vesmírní lidé za sdělení a pomoc a hlavně Tobě Stvořiteli Prvotní všeho a všech. S láskou Ivo.

 

Poznámka pro začátečníky: I v podmínkách spojení s Vesmírnými přáteli máte uvedeno – nečíst a nesledovat válečné knihy, filmy … Studiem těchto věcí se rozhodně nevysvobodíte z pasti negativního stavu, ale právě naopak – stále více do ní zabředáváte, jako moucha v pavoučí síti.

 

 

1742. Báseň od Aštara.                      (Přijala Helena N.)                                         23.3.2003.

                                                                        Místo: Zlín.

 

„Nebe je pěkné bez mráčků

a kolem kvete kvítí.

 

Nečekej na nic a běž

na té tvé cestě bytí.

 

Na konci čeká zlatý grál

a odměna na každého.

 

Bůh je tvým rádcem a

Bůh jsi ty a také všichni kolem.

 

Moc rád bych chtěl vás obejmout

a říct, jak mám vás rád.

 

Brzy snad doufám,

že Bůh tak dá nám požehnání

a budem zase všichni spolu jeden.

 

Já Aštar chtěl jsem říct,

že čekám na ten krásný den,

až Slunce a Země a všichni lidé

budou si vážit Stvořitele,

tak jak to bylo za starých časů

a Adam s Evou tam v Ráji

pod rozkvetlými stromy stáli

a Bůh byl šťastný,

že stvoření všechna

na Jeho počest ho chválí.

 

Na ten okamžik čekám zas

a doufám, že nemám čas

pochybovat o tom,

že to není možno.

 

Vždyť ve vás je ukryto,

co skrývá každý ve vás ?

 

Lásku, sílu, víru a také

velké srdce, které bude zvonit,

jako velký zvon,

který nikdy nepřestane,

dokud …

každý z vás nenajde Boha v sobě.

 

Ten krásný okamžik pak

zastaví celý čas

a věčnost bude trvat dále

mí milí přátelé.

 

S láskou toto napsal vám

a moc štěstí chtěl bych přát vám

 

Aštar Šeran a Plejáďané.“

 

 

1743. My přišli z jiných světů (347).     (Přijal Ivo A. Benda.)      2.4.2003.  22:45-22:55 hodin.

                                                                        Místo: Česká Lípa.

 

 

MY PŘIŠLI Z JINÝCH SVĚTŮ

 

 

„My přišli z jiných světů,

kde v lásce a harmonii jsme žili,

peníze a moc jsme nepoznali

a stále se tam jen milovali.

 

My přišli sem na planetu Zemi,

abychom další bratry a sestry

z bahna moci, peněz, otroctví, nemocí

vytáhli a domů dovedli.

 

Ano, není to pro nás lehký úkol,

který jsme si před zrozením vybrali,

avšak my s plným vědomím a s láskou

tuto volbu provedli.

 

Neboť všichni jsme součástí celku,

Stvořitele Prvotního všeho a všech milovaného,

a ten, kdo na tuto pravdu ještě nepřišel,

má v srdci tento velký úkol.

 

Takto s láskou kráčíme zpět Domů,

odkud jsme sem v lásce přišli,

a společně přivádíme další bratry a sestry,

s novým důležitým poučením.

 

Že totiž jen láskou čistou jako padlý sníh

dojde člověk k pochopení,

Zákonů lásky a života,

které nosí v srdci od zrození.“

 

Ptaah.

 

 

1744. Další informace k převibrování.                    (Zaznamenala Dagmar R.)                           28.4.2003.

                                                                        Místo: Severozápadní Čechy.

 

„Jednou se mi opět nad ránem zdál „sen“. Jela jsem do Ústí nad Labem, tedy domů, odněkud autobusem. Autobus najednou zastavil jakoby v „Teplicích“ a já vystoupila na přestup.

 

Venku jsem si začala uvědomovat, že krajina je nějaká jiná, kolem byly kopce, což jsou, ale vyšší a porostlé krásnou bujnou vegetací. Bylo daleko vidět a vše působilo jako nádherná kulisa. Chtěla jsem se někoho zeptat, kde to jsem, ale nikdo tam nebyl. V dálce jsem zahlédla dvě postavy a rozešla jsem se k nim. Byla to pravděpodobně matka se synem.

 

Ptala jsem se jich, kde to jsem, ale záhadně mlčeli a jen se dívali. Mě však „věci“ jakoby „docházely“ samy. Nejprve jsem pohlédla směrem do města a spatřila jsem poklidnou, krásnou uličku, plnou květin, podloubí. Domy byly nízké, jako z cukru, asi tak jako Litoměřické náměstí, ale nižší domy, v pastelových barvách, pohodička a všude květiny. V oknech visely z podloubí dolů, v záhonech. Sem tam byly postavené stoly a židle, u nichž si povídali lidé (jen málo). Z uličky dýchal klid, pohoda, mír, harmonie a láska.

 

Zeptala jsem se „tohle město není asi na mapě, že ne ?“  Opět se na mne podívali a já jsem spatřila na druhé straně jakoby za sklem a rozhodně dole podle mne „Ústí nad Labem“, a to panelákové sídliště“, které bylo jakýmsi protikladem tomu, co jsem viděla před chvílí. Samá šeď, kouř, zaprášenost a smutek. Jistěže bezduché memento.

 

Zeptala jsem se „je to město andělů ?“ a náhle mi došlo „vy jste andělé“. Zavedli mne do krásného parku – já jsem viděla v duchu, že se musím vrátit do Ústí nad Labem „do toho prašného města“. Slíbila jsem to kamarádovi „že pro něj udělám nějakou práci, na kterou čekal a také jsem na to myslela. V parku byl jakýsi kámen, monolit, a když jsem k němu přistoupila, objevil se na něm nápis popisující práci, „kterou jsem měla odevzdat“. Došlo mi, že to všechno vidí a že ještě nenadešel čas k odchodu z „materiálního světa“. Člověk se musí oprostit od všeho, které ho svazuje  a sliby jsou od toho, aby se dostály, jen Stvořitel Prvotní je může zrušit. Přišel čas, kdy i se sliby se musí opatrně, neboť by nám mohly zkomplikovat cestu.

 

Viděla jsem, že proběhla vzájemná niterná komunikace a čas k odchodu zpět se přiblížil. Řekla jsem, tak já se tedy vrátím a pomalu jsem scházela z parku plného květin. Na schodě jsem zašlápla kytičku, otočila jsem se, narovnala ji a řekla jsem jí „promiň“ (Dělám to i u nás).

 

Obě bytosti se na sebe podívaly a řekly „vydrž ještě chvíli, někdo tě chce pozdravit.“ Podívala jsem se dopředu a viděla spěšně přicházet vysokého muže. Měl oblečeny modré kalhoty, něco jako „jeans“ a měl hnědou bundu do pasu. Byl krásně urostlý, ramenatý. Když přišel blíž a pohlédla jsem mu do obličeje, zjistila jsem, že ho dobře znám a dlouho jsme se neviděli. Měl ostře řezané rysy, z jeho tváře však vyzařovala rozhodnost, LÁSKA a shovívavost. Vlasy měl nádherně zlatohnědé, husté a jakoby střižené do mikáda. Tak krásné a husté vlasy jsem ještě neviděla. A nejkrásnější byly oči, byly blankytně modré a šlo z nich světlo, přímo jako v nich byly trojúhelníčky světla.

 

Řekla jsem mu „jé, ahoj, co tady děláš ?“ a on mi s humorem odpovídal snad „co ty tady děláš ?“. Trochu jsem nechápala. Objali jsme se a proběhlo něco nepopsatelného, láska, porozumění, souznění, pochopení, otázky „tak jaké je to tam dole“, útěcha, všechno v jednom okamžiku. A s tímto pocitem jsem se probudila.

 

Celý den jsem čerpala jen z jediného okamžiku a přemýšlela, kdo to byl. Vždyť ho znám. A pak mi to došlo, sám Aštárek, velitel Velké vesmírné flotily“. Došlo mi to při pohledu na obrázek od Iva, věděla jsem, že to byl on, jen ta podoba byla trochu jiná, ale viděla jsem, že přesnější jsem viděla v Ivově knížce a tak jsem listovala a listovala, až jsem našla obrázek 50a v „II. Rozhovorech“. A měla jsem jistotu. Děkuji Aštárkovi, děkuji Ivo.  S láskou Dáša.

 

Moc se těším domů.“

 

 

1745. Nabídka České televizi (348).                  (Zpracoval Ivo A. Benda.)                                 9.4.2003.

                                                                        Místo: Česká Lípa.

 

Vážený pane …… ,

 

po přečtení informací z internetových stránek www.vesmirni-lide.cz , kde je přes 5000 stran textů, 1000 obrázků, 1700 sdělení a to i v anglické verzi (denně 500 vstupů CZ, 100 EN, celkem 260 tisíc cz a 60 tisíc en vstupů), kde se pojednává o Vesmírných lidech, kteří nám pomáhají, ale také o Vesmírných Zákonech, mě napadlo, zda by nebylo zajímavé tyto informace předat prostřednictvím nějakého vhodného pořadu divákům. Jde i o předání informací i o ZMĚNĚ KVALITY života pozemšťanů, kterou je možno provést.

 

Pan Ing. Ivo A. Benda má veškeré materiály a zkušenosti, které by se daly využít. Má ORIGINÁLNÍ POZITIVNÍ PŘÍSTUP k této věci a má za sebou 180 přednášek s účastí 12 000 lidí z ČR a SR a to od roku 1998 (viz na webu přednášky – přehled). Od září 1997 je ve vědomém telepatickém kontaktu s Vesmírnými lidmi Sil světla – Aštarem Šeranem, Ptaahem, Ortonem a dalšími bytostmi Aštarovy a Ptaahovy flotily a zpracoval knihy „ROZHOVORY S POUČENÍM OD MÝCH PŘÁTEL Z VESMÍRU“ – 2 díly vázané, 5 dílů na webu a xero – celkem přes 1700 sdělení od více než 100 lidí ČR a SR.

 

Také vystupoval v 27 různých TV pořadech, z toho např. (s daty natáčení): ČT2 BRNO – Souvislosti – 5.8.1998,  TV NOVA Na vlastní oči – 1.-5.9. 1998 (3,5 miliónu diváků), Áčko 30.8. 1999 (1,5 miliónu diváků – převážně mladých), všechny 3 hlavní večerní zprávy na ČT1, TV PRIMA, TV NOVA – 1. sympózium o lásce - 9.9.2000, TV3 - 3.6.2001, ČT1 – Přesčas 11.6.2001, TV PRIMA Sauna 21.9.2001, ČT1 natáčení 12. a 22.4. (přednáška, odběry vzorků půdy u České Lípy, neodvysíláno) 2003, ČT1 – Cesty víry, Věda a víra 13.7., 16.7.2003, v dalších 20 pořadech menších TV - TV KELI Liberec - listopad 1998, MTK Brezno - 5.6.2000, TV NAŠA Košice - 28.1.2000, 11.5. 2000, INFOKANÁL Košice – 2.2.2000, 12.5. 2000, TV Žilina – 16.3. a 9.6. 2000, Hlavní večerní zprávy ČT1, TV PRIMA, TV ZOBOR Nitra - 22.10.2002, RVTV Rožňava – 11.11.2000 a 10.1.2002, STV Košice – 4.11.2002, TV TRENČÍN - 14.1. a 15.4.2003.

 

Asi 10 rozhlasových pořadů – ČESKÝ ROZHLAS ZLÍN - 11.7.1998, RÁDIO FREKVENCE 1 - 13.4.1999, SLOVENSKÝ ROZHLAS Banská Bystrica - 15.1.2000, RÁDIO ŽILINA – 8.6.2000, RÁDIO SEVER ČR Ústí nad Labem - 6.9.2000 a Děčín -15.2.2003, RÁDIO HÁDY Brno - léto 2002, RÁDIO TWIST Bratislava - 19.1.2003, RÁDIO JIZERA Mladá Boleslav - 4.3.2003, RÁDIO FLASH Prešov - 15.3.2003, RÁDIO BBC LONDÝN, RÁDIO BBC PRAHA - 27.5.2003.

 

Dále vyšlo přes 100 novinových článků, asi 50 je na jeho internetové stránce.

 

Témata - osvěta (všechna v celku souvisí):

 

PRAVÉ POJETÍ LIDSKÉ DUCHOVNÍ CESTY, SPOJENÍ S VESMÍRNÝMI NÁRODY A NÁVRAT K PRAVÉ PŘIROZENOSTI LIDSKÉHO ŽIVOTA

 

(1)

Skutečný stav pozemského lidstva – zapouzdření Ducha a duše, fyzické tělo značně ovládáno negativními mimozemšťany – na 95 %, ovládací programy a technologie vyvinuté za miliony let, fabrikace lidských těl a vědomí.

(2)

Duchovní cesta, práce na sobě, jak se dostat z pasti negativního ovládacího stavu a návrat k původní, pravé lidské přirozenosti lidského života – obdobné, jak žijí milióny civilizací Sil světla – nesrovnatelná svoboda a kvalita života.

(3)

Čipová totalita – varování před čipovými technologiemi, jejich zneužitím k dalšímu ovládání lidstva, budování tohoto systému – PROJECT L.U.C.I.D., Totalitní světovláda - Herzán, Orwell – viz www.cipova-totalita.szm.sk .

(4)

Skutečné příčiny – NEGATIVNÍ MYŠLENKY LIDÍ - stále častějších očistných procesů planety Země (vichřice, záplavy, zemětřesení). Řešení tohoto stavu včetně ekologických problémů, hladu, ustavení lidských podmínek života pro všechny obyvatele planety, přemnožení lidí a problém zbrojení a válek.

(5)

Vesmírní lidé – 5 milionů společností Sil světla v naší Galaxii – Kosmická konfederace planet. Kontakty Vesmírných lidí s pozemšťany, jejich pomoc a spolupráce s lidmi, nabídky pomoci vládám od roku 1949, včetně ČR, SR, podmínky spojení, pozorování lodí, rozsáhlá odběrní místa vzorků půdy, možnost vystoupení v naší televizi (dle voleb lidí).

(6)

Historie planety Země, negativního stavu, dimenzionální struktura vesmíru a Stvoření vůbec, Zákony Stvoření a života – nesmírně zajímavé informace, odlišné od tradičních.

(7)

Vznik NOVÉ SPOLEČNOSTI na planetě Zemi ve vyšší dimenzi – VZESTUP ČÁSTI LIDSTVA probíhá již NYNÍ, pozitivní a negativní poslání lidí, odkud se zrodily lidské duše a za jakým účelem, jejich mulditimenzionalita, smysl lidského života – opět velmi zajímavé informace odlišné od tradičních podání.

 

 

Pan Ing. Ivo A. Benda – je publicista, informatik a posel Vesmírných lidí. Prosím, kontaktujte přímo jeho na mobilní tel.:  603 – 49 16 00. Myslím, že jeho informace jsou nejen zajímavé, velmi podrobně propracované, ale i graficky skvěle znázorněné. V každém případě to bude pro Váš pořad, zabývající se duchovní tématikou, velmi zajímavé a inspirativní.

 

Myslím, že toto téma by zajímalo více lidí, neboť podle mě známých informací se v naší republice kontaktuje telepaticky s Vesmírnými přáteli přes 20 000 lidí.

 

O Vesmírných lidech pojednávají i filmy např.: Zámotek (2 díly USA - Cocoon), Akce Bororo z r. 973 – Turzonovová – Plejáďanka !, Kontakt, Město andělů, Pátý element, Nenarozený, Bělásek, Vidláci, Blesk, Jak přicházejí sny, Nesmrtelná teta, Princ a Večernice, Pravdivá pohádka, Mise na Mars, seriál Star Trek, Nesmrtelná teta, Pozdrav ze Zeměkoule, Ztraceni v Bermudském trojúhelníku, Jak přicházejí sny a řada dalších filmů.

 

Tisíce pozorování vesmírných lodí a piktogramy v obilí jsou také dostatečně známé a také bylo o tomto mnoho pořadů.

 

Pan Ing. Ivo A. Benda Vám může předat videozáznamy z některých pořadů.

 

 

Hezký den Vám přeje …...

 

Poznámka:

 

„Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny. Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu".

(Listina základních práv a svobod České republiky)

 

Pan Ing. IVO A. BENDA dodává:   … a bez ohledu na hranice PLANET.

 

Nabídka na spolupráci byla rozeslána do České televize 864 řídícím a tvůrčím zaměstnancům této státní firmy 1.5.2003 společně se všemi barevnými letáky (základní leták o Vesmírných lidech, Duchovní cesta, Pouzdra, Žlutý stručný leták + 4 obr., 4 + 4 obr. Ježíše a Vesmírných lidí), čb leták – podmínky spojení s Vesmírnými lidmi + barometr chování (kinezi), pozvánka na přednášku Ivo A. Bendy do Prahy 17.5.2003 v KD EDEN ve 13 hodin.

 

Text lze použít pro nabídku ke spolupráci jakémukoliv médiu u nás.

 

 

1746. Vyjádření k novému seriálu BBC o Vesmíru (349).                    (Přijal Ivo A. Benda.)         8.4.2003.

                                                                        Místo: Česká Lípa.

 

 

„Film je dáván v částech v nejsledovanější dobu na ČT2 od 20:00 hodin v ČR od 8.4.2003.

 

Ten film je nástroj na přípravu lidských pseudovědomí na 2. příchod pseudotvůrců – aktivátorů negativního stavu. Je to hrozná falzifikace pravdy. Takto se programuje mysl a pak geny fyzických těl lidí.

 

Nikdo z médií autory a předkladatele filmu je nenazývá sektou ani na ně nevolají psychiatry, když celou polovinu filmu hledají mimozemské civilizace (ve skutečnosti negativní mimozemšťany). To proto, že dílna - zdroj obou skupin loutek je stejná – pseudotvůrci s ještírky a jejich loutkami na planetě Zemi. Na jedné straně se film prezentuje jako VESMÍR, na straně druhé polovina filmu je o hledání mimozemšťanů. To je podvod.

 

Přesvědčují nás, jak těžké je najít život, velmi složitě hledají mimozemské civilizace. Pomocí materiálních monster – výdobytků pozemské černé vědy a technologie. Hledají v zóně vymístění – černém vesmíru, která je téměř neobydlena, a protože žijí bez lásky, nachází pusté mrazivé světy odpovídající jejich stavu a kvalitě života – neživota.

 

Celý film provází ničení, katastrofy, destrukce a JEN černý vesmír a toto uvádějí jako zdroj života !!!  Jakoby jiné vesmíry – zářivé a plné života - nemohly existovat ! Psal o nich již Swedenborg, ale mnoho dalších zdrojů je na www.vesmirni-lide.cz a v anglické verzi www.universe-people.com . Ten černý vesmír, který oni stále prezentují a považují za domov, je totiž zónou vymístění pravých vesmírů – zóny umístění. Je jim odpadkovým košem, kam se odhazují nesouladné a nepotřebné energie pravými bytostmi v zářivých vesmírech. Těmi odhozenými energiemi zde v černém vesmíru je vše, co pozorujeme – světlo hvězd, mezihvězdný prach a plyn, planety, měsíce asteroidy. Takto ta energie snižuje teplotu a vmrzá do pevné látky v mrazu. V zóně vymístění je jen málo obydlených světů, a to vymístěnými bytostmi, které v Pravém Stvoření porušovaly Zákony lásky a života, a tak se samy vymístily. V Pravém Stvoření je vše obydlené – je zde nekonečný počet společností – civilizací Sil světla. Jen v Pravé Galaxii k naší vymístěné Galaxii je na 5 miliónů civilizací Sil světla, což je jediná galaxie z obrovského množství.

 

Ke každé vymístěné galaxii, sluneční soustavě, hvězdě, planetě, měsíci v tomto černém vesmíru existuje VŽDY PRAVÁ galaxie, sluneční soustava, hvězda, planeta, měsíc v zářivém vesmíru příslušné dimenze plném života. Jsou na stejném místě, jen v jiné dimenzi – realitě, tvořené jinou vibrací energií a látky. Jen náš hmotný vesmír má 12 dimenzí Pravého Stvoření a 12 dimenzí zóny vymístění. „Tělesa“ ve skutečnosti nejsou mrtvými tělesy, jak nám pseudotůrci předkládají, ale ŽIVÝMI DUCHOVNÍMI BYTOSTMI S PŘÍSLUŠNÝMI TĚLY. Jsou vyšších vývojových stupňů než je člověk. Komunikují mezi sebou a žijí. Naše planeta Země má duchovní jméno GAIA – což je duchovní žena.

 

Nikde není slovo o lásce a o nitru člověka, o Duchu a o duši, tom, co má každý člověk v hrudi. Nikde není Stvořitel Prvotní všeho a všech. Zato se hledají mimozemšťané - negativní.

 

Je to klasická ukázka zneužití vědy a technologií ke směřování lidstva do temných světů.

 

Současně je to zneužití monopolního postavení vědy v této pseudospolečnosti a mediální postup vnucování lidem je bezkonkurenční. Není zde žádný dialog a nabídka jiných, alternativních informací. Je to tedy DIKTÁT.

 

Řekl bych, že Síly temna fabrikují stále ošklivější a nemožnější filmy a tak POSOUVAJÍ ovládaným lidem na planetě Zemi HRANICI ROZLIŠOVÁNÍ mezi pravdou a lží a mezi dobrem a zlem stále NÍŽ.

 

JEDINÝ ZPŮSOB ROZLIŠENÍ PRO BĚŽNÉ LIDÍ JE SRDCEM DUCHOVNÍM – NITREM – 4. SRDEČNÍ ČAKROU – KOMUNIKACÍ SE STVOŘITELEM PRVOTNÍM VŠEHO A VŠECH A S VESMÍRNÝMI LIDMI SIL SVĚTLA.

 

Pravdu lze nalézt dle tohoto filmu pouze přesným OBRÁCENÍM VŠECH pseudoinformací, které film nabízí.“

 

 

1747. Rozhovor s www.osud.cz (350).                      (Přijal Ivo A. Benda.)                                    1.5.2003.

                                                                        Místo: Česká Lípa.

 

 

1) Pane Bendo, poslední dobou proti Vám média spustila silnou kampaň. Čím si to vysvětlujete ?

 

Za 41 let života jsem pochopil, že toto je nenormální svět (v ČR za rok 1600 sebevražd - vrcholek ledovce). Cítil jsem, že problém je i ve vyšších silách nad lidmi - mimozemských mocích. Od roku 1990 byl zde v ČR přístup k česky psaným zahraničním knihám o mimozemšťanech. Do roku 1997 jsem si jich přečetl 50; 10 o pozitivních, 40 o negativních, a bylo mi jasné, že negativní mimozemšťané ovládají prakticky každého člověka jako bezduchou loutku, že je to loutkový pseudosvět. Hledal jsem, jak se spojit s pozitivními mimozemšťany - Vesmírnými lidmi, neboť bez nich nic neuděláte. Jakmile v září 1997 se mi to podařilo, ihned jsem pracoval na vysvobození lidí - proti negat. mimozemšťanům www.vesmirni-lide.cz/obr_bar0500/obr688.gif . Nejprve informace o Vesmírných lidech, pak info o nás, lidech - stav jejich Ducha a duše - v pouzdrech - www.vesmirni-lide.cz/obr_bar0500/obr793.gif , viz knihy Nového zjevení a I.-VII. Rozhovory s poučením od mých Přátel z Vesmíru www.vesmirni-lide.cz . No pak následuje další krok - masivní rozesílání info do všech médií - jakkoliv, hlavně mailem. Jsou zaplaveni a každý to má. Média jsou totiž dnes jedním z hlavních ovládačů lidí - ponižují vibrace a programují myšlení. A nyní negat. mimozemšťané zuří, neboť jim rozkládám s pomocí Vesmírných lidí (a nejen já) jejich důležitý ovladač.

 

Doložím snadno své tvrzení - nejdůležitějšími 2 místy v ČR je Pražský Hrad a hora Říp. Na obou místech jsou 2 stejné sochy - Sv. Jiří bojující s drakem. www.vesmirni-lide.cz/obr_bar0500/obr704.jpg , 705, 706. A to na 3. nádvoří Pražského Hradu naproti prezidentské kanceláře a v rotundě na Řípu. Žádné jiné sochy tam nejsou. Máme bojovat láskou a pravdou, okřídlený (létající) drak je ještírek.

 

2) V sektách jsou obvykle některé oblasti či dotazy tabu, mají taková tabu i Vesmírní lidé ?

 

Jsem fyzická osoba na volné noze, nikoliv organizace politická, sdružení, sekta atd. Dělám přednášky a tisknu tiskoviny, ale nejen já. Tvrzení sekty o lidech, kteří studují naše info, je lživé a z dílny negativních mimozemšťanů - ještírků a ještě těch, kteří je ovládají - pseudotvůrců - aktivátorů negativního stavu - všichni z pekel - temných světů, takových, jaké máte v Hvězdných válkách. Zde pak tomuto slouží fyzické tělo pana Vojtíška (Společnost pro studium sekt a náboženských směrů - placen státem), který školí fyzická těla novinářů a učitelů na běžícím pásu jako hotové věci (byl jsem tam a viděl to). Účelem je eliminovat informace Vesmírných lidí.

 

Sekty jsou destruktivní organizace, což bych rozhodně viděl jako mnohé politické strany, které ničí životy lidí masivním ovládáním skrze ekonomický systém (50 % mnohonásobného zdanění).

 

"Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny. Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu."

 

(Listina základních práv a svobod České republiky)

 

A já dodávám: ... a bez ohledu na hranice planet.

 

Toto ale lidé zapomínají a neřídí se tím (ovládání).

 

Nikde není někdo, kdo by něco před vámi netajil !

 

3) Jak začal váš kontakt s Plejáďany ?

 

Viz otázka 1., zjistil jsem podmínky spojení s Vesmírnými lidmi - viz www.vesmirni-lide.cz/letakovy_system/htm/cz/cz_podminky_spojeni_s_vesmirnymi_prateli.htm a počátkem září jsem začal pilně pracovat - nikoliv něco zkoušet, ale pracovat na 100 %, neboť vím, že ještírci - dělňasi v ovládání lidí, pracují na 200 %. Vesmírní lidé na každého čekají, kdo si umožní spojení - vibračně - kvalitou energií - života - a těší se velice na spolupráci na dobré věci. Ovšem nezasahují a nenutí nikoho - to je obrovský rozdíl oproti 2. straně.

 

4) Můžete podrobněji popsat techniku, kterou s nimi komunikujete ?

 

Každý z lidí má ve středu hrudi duchovní centrum - singulární bod - srdeční čakru - merkabu (5 % spojení na duši a Ducha, i když jsou v pouzdrech). Je to informační multidimenzionální kanál jedinečné hodnoty. Vedle Hlavního energetického systému 7 čaker a linie spojení mezi nimi a výše 8. - 12. čakru (který má 99 % lidí nefunkční), existují 2 pomocné kanály, paralelní podél hlavního: V pravé půlce těl (z vašeho pohledu) jde o negativní systém, kudy ovládají zespodu pravou nohou Síly temna fyzické tělo spouštěním zatížených genů - programů, v levé půlce je pozitivní pomocný kanál, kterým pouští v případě zájmu pozitivní informace Síly světla - shora. V úrovni hrudníku mají oba svislé kanály odbočky kolmo do srdeční čakry - je to jakási váha, a člověk si okamžitě volí příliv té které energie - rychlostí myšlenky. Tedy láskou, pokorou, milujícím chováním zavíráte negativní kanál a přivádíte si pozitivní vedení od Vesmírných lidí a Stvořitele Prvotního všeho a všech. Opačně zase opak - ihned.

 

Tedy poprosíte v duchu Stvořitele Prvotního všeho a všech o spojení s Vesmírnými lidmi, a jakoby v duchu - intuici cítíte slova, můžete je psát nebo ne, a máte to. V podmínkách spojení je dále kromě lásky nečtení a nenechávání v bytě kde bydlíte negativní literaturu, filmy - zabíjení lidí, negativní mimozemšťané a erotika (sex bez duchovní lásky) - které ozařují hrubými vibracemi byt a vás. Dále nejezení masa nebo jen minimum, ryba - přechodně. Nevlastnění nadbytečných majetků - mamon. Je tam myšlenka, že info ještě někomu předáte, ne jen pro sebe.

 

5) Proč taková starost Plejáďanů o pozemšťany ?

 

Odpověď výše, ovládání lidí je směruje do stále Temnějších světů zóny vymístění (černé vesmíry) bez ohledu na způsob, jak se tam dostanou (je jich mnoho - po smrti, propadem do přirozené dimenzionální brány - je jich mnoho, únosem za živa, očišťovací procesy Země atd.). Do světů, jaké jsou pravdivě ve filmech typu Hvězdných válek či Vodní svět atd. Tedy do nevědomosti, bolesti a mizerného života, ošklivých vztahů, těl atd. Technicky je dosti aktuální zvyšující se očista planety Země od hrubovibračních energií - tedy i těchto lidí, které je šíří, neboť ji ty energie zabíjí.

Plejáďané pozemšťany milují a nepřejí jim životy v dalších Temných světech.

 

6) Co říkáte na zdroje, které uvádějí, že Plejáďané již jednou evakuaci pozemšťanů skutečně provedli, čímž nepřirozeně zasáhli do planetárního vývoje, takže tuto chybu už nemíní opakovat ?

 

Nepravdivé - kontaminované zdroje, evakuace se dělají běžně ve Vesmírech z různých důvodů, Plajáďané v tom mají naprostou rutinu. Evakuace není únos !  Možnost evakuace se týká jen toho, kdo prosí průběžně Boha - Stvořitele Prvotního všeho a všech či Vesmírné lidi o pomoc (pro případ vážné události), a žije pozitivní život a má vibrace těl na úrovni. Zachránit někoho těsně před záplavou, zemětřesením apod. je pozitivní čin. Dnes má dle našich informací asi 100 milionů lidí tuto možnost, číslo se mění. Negativní lidi by technicky také mohli přemístit na jinou planetu této dimenze, ale nemají proč. Přemístí se tam duše zemřelých samy.

 

7) Často mluvíte o ještírcích. Jaká je definice ještírka ?  Je možná nějaká změna osobní proměnou z ještírka ve světelnou bytost ?

 

Naše zdroje www.vesmirni-lide.cz jsou z 95 % o Vesmírných lidech a pozitivní změně lidí - 5000 stran a 1000 obrázků. Každý se může změnit - Zákon změny. Tedy i ještírek - černooký mimozemšťan v degenerovaném jednopohlavním těle. Vtip je v tom, aby si to zvolil a pak postupně životem prokazoval tuto změnu - i v procesu ovládání, které se pak snižuje. Záleží i na tom, v jak hlubokém propadu se nachází - Temné světy jsou různé - máme mínus 12 stupňů, čím níže jste, tím je to pracnější a trvá to déle (řada životů). Říkáme tomu konverze a těla prodělávají transformaci - viz podrobně 7 knih Nového zjevení na našem webu (ne jiné) - skvělý zdroj. Celkově se tomu říká Duchovní cesta. Jde i o obnovení plné komunikace se svojí duší a Duchem, tedy odpouzdření. Jenže zaměřte se na sebe, svůj stav !

 

8) Kolik lidí v ČR a SR podle vás s vaším učením sympatizuje, či se zúčastňuje společných akcí ?

 

Mám za sebou asi 185 přednášek (5 hodin) od roku 1998 s účastí 12 000 lidí, 10 000 lidí jmenovitě. Lidé si sami akce organizují, jen poradím. Nejsem šéf ani vedoucí. Vstupné dobrovolné. O informace je velký zájem, pokud se k nim dostanou ti praví lidé, tedy mají zájem na změně a něco pro ni již dříve udělali. Mnohým se zkvalitnil život, včetně zdraví, pokud se řídí našimi radami ve zdroji a Vesmírnými lidmi, Stvořitelem prvotním všeho a všech.

 

Také další lidé šíří info sami dle vlastní volby - přednášky, letáky, audio, video, cd, slovem.

 

Dále je na mých stránkách www.vesmirni-lide.cz  265 000 cz a 72 000 en vstupů.

 

Účastnil jsem se 25 TV pořadů (6 sledovanost 1,5 - 3,5 milionu lidí) a 10 rozhlasových rozhovorů, vyšlo přes 100 článků.

 

9) Před několika lety jste prohlásil, že se sympózia lásky na nádvoří Pražského hradu zúčastní i prezident Václav Havel. Nebyla to pravda. Proč jste to dělal?

 

Vy čerpáte z těch médií - viz výše. S panem Havlem 3 měsíce před tím hovořili lidé, a řekl jim, že se zúčastní, později si nabídku rozmyslel. Lidé mají vidět, co kdo dělá - transparentnost.

 

10) Se kterými zahraničními zdroji jste ve shodě, co říkáte např. na Billy Maiera, Barbaru Marciniakovou či Barbaru Hand Clow ?

 

Vím, že mi řada informací pomohla k současné práci, jinak to ani nejde. Vím, že nyní ve světě existuje mnoho zdrojů, i na internetu, ale nemám čas je analyzovat. Vážím si hlavně velice Pána Ježíše Krista, Emanuela Swedenborga (Nebe a peklo), George Adamského (Uvnitř vesmírných lodí), Eduarda Alberta Meiera, Barbary Marciniakové (i když se jí podařila pravdivě jen kniha Poslové úsvitu), Giorgio Dibitonta (Andělé v hvězdných lodích), Neale Donald Wasch (Hovory s Bohem). Upozorňuji, že ještírci nasazují k těmto lidem organizace (proč by to nedělali ?), které mají za úkol pravé informace zničit a zprznit. Sami lidé v těch organizacích o tom nevědí, neboť jsou ovládáni jako loutky. Jejich duchovní kvalita se ani nepřibližuje výše jmenovaným, a podle toho to tak vypadá. Vyjmenuji ty organizace dle výše uvedených jmen: Křesťanská církev (jen 30 % obsahu bible je pravdivá, ovšem zakódovaný smysl), Swedenborská církev (z 10 000 stran 26 knih, v češtině není téměř nic), GAF, FIGU. Vytvářejí si nárok na ty informace a pak je przní a likvidují, brání strašením jiným lidem, aby je nešířili !

 

12) Kdo šíří zprávy o tom, že Aštar Šeran již nežije. Víte o tom něco bližšího ?

 

To šíří FIGU, tak jako řadu dalších nesmyslů, viz výše.

 

13) Můžete prozradit něco o svém duchovním či kosmickém původu, je-li vám znám ?

 

Ze 6,5 miliard lidí má 900 miliónů duše z vyšších světů - Vesmírných lidí - s pozitivním posláním. 100 miliónů si jej plní, část ne, část jsou děti. Část z nich má jeden ze 3 oborů, léčitelský, meditační a teleinformační. Ten je i můj, je nejtěžší a je v něm nejméně lidí. Vždy jsem se cítil obyčejným člověkem a teprve nyní zjišťuji, že jsem zde dole na krátké návštěvě jako hvězdný orel, který se spustí z výšky, udělá si svou práci a vrátí se zpět. Spolupracuji intenzivně v lásce a pokoře s Aštarem Šranem, Ptaahem, Ortonem a dalšími bytostmi Světla, a Stvořitelem Prvotním všeho a všech. Takže mohu to shrnout: Jsem princ z Pohádky o Šípkové Růžence, který přišel vysvobodit zakleté království. Pocházím z Nebeského království, mám milión životů v lidském těle a mým brněním je Láska nebeská čistá jako padlý sníh.

 

14) Jaká je podle Vesmírných lidí cesta z dnešní společenské situace ?

 

"Jedině čistou pravou láskou jako padlý sníh se vysvobodíte, předali jsme vám mnoho "pohádek" (Nesmrtelná teta, O Vodníkovi, kde tyto informace máte, ale i v dalších poselstvích, nyní aktuálně na www.vesmirni-lide.cz ). Tedy láskou vyléčíte Temno."

 

15) Jan Hus podle vás upálen nebyl. Jak to tedy bylo?

 

Rovnou vám řeknu, lidské dějiny jsou plné násilí a válek. Ale řada událostí, životních cest byla jinak, než je předkládá černá věda.

 

Mistr Jan Hus kázal jiné věci, než chtělo vedení církve. To dělalo více kazatelů v Evropě, a pak si to u vedení museli nějak vysvětlit. Jan Hus to tedy vysvětloval, a při tom měl půtku s předsedajícím o ženu. Tím vznikl konflikt, kvůli kterému jej předsedající zbavil úřadu (možnost kázat a být placen církví), nechal mu useknout nos (běžně se dělalo) a zavřít do vězení na 5 let. Jan Hus po tomto se nevrátil do Prahy, ale žil spokojeně se srdečnými přáteli v Římě dalších 20 let.

 

Také Ježíš Kristus nebyl na kříži, nejtěžší zažil v Getsemanské zahradě, a pak již byl vyměněn za trestance, který zabil člověka. Ježíš Kristus nikoho nezabil, ale žil v lásce, proto nemohl ani být na kříži - Duchovní zákony - co vysíláš, to se ti vrací.

 

Ty falzifikace jsou také ovládací programy ještírků a zkoušky na lidi, z pozice pozitivního stavu. Já jsem nikdy nevěřil církvi - jakékoliv.

 

Teď již od Vesmírných přátel vím, že každá organizace je ovládána ještírky, jsou tam jen zrnka pravdy, a to je pro mě málo.

 

16) Jak jsou zatím Plejáďané spokojeni s tím, co na Zemi odvádíte ?  Mohl byste o tom nechat promluvit přímo Aštara Šerana ?

 

"Náš milovaný bratr si plní svůj úkol, který si zvolil před zrozením, velmi dobře, informatika je část poslání, část poslání má ještě před sebou - tj. hlavně zařadit společnost Nové Země do Kosmické konfederace planet (5 miliónů civilizací této Galaxie). Jsme rádi, že zde máme takového člověka, a rádi mu pomáháme, neboť to činí z čisté lásky k lidem, planetě Zemi a Stvořiteli Prvotnímu všeho a všech."

 

17) Chcete ještě něco vzkázat čtenářům Osudu ?

 

Milujte se a mějte se rádi,

v opačném případě jste ovládáni.

 

Láskou se stáváte pravými lidmi,

neláskou něčími loutkami.

 

Milováním získáváte svobodu, volnost a štěstí,

nemilováním pak dřinu, bolest a otroctví.

 

Neboť co je vaší přirozeností - je milování,

a co není - otroctví a problémy.

 

A tak se snažte lidé milí,

aby jste byli vysvobozeni.

 

Z tohoto snu zlého, neskutečného,

vašeho současného života na Zemi.

 

Milujeme vás, Vesmírní lidé.

 

 

1748. Jak pracovat pro Světlo ?                           (Přijala Iva D.)                                             15.4.2003.

                                                                        Místo: Trenčín.

 

 

Když něco děláš z hloubky duše a v čistotě srdce,

celý Vesmír se spojuje, aby ti pomohl.

 

 

1749. Výzva lidem.                            (Přijal Ladislav M.)                                         15.3..2003.

                                                                        Místo: Okolí Prahy.

 

 

Výzva:

 

Spojme se poutem lásky a dobra.

Dost bylo zla, lži a mamonu.

Milujte se !

Máme vás rádi.

 

www.vesmirni-lide.cz

 

 

1750. Žádost na poslance.                                       (Přijala Anna J.)                                           15.3.2003.

                                                                        Místo: Šluknovsko.

 

 

Můžete žádat poslance, aby se zabývali BEZPENĚŽNÍM SYSTÉMEM.

 

 

 

1751. Pár rad.                                (Přijala Božena S.)                                           22.11.2002.

                                                                        Místo: Sezimovo Ústí.

 

 

„Co činíš, čiň srdcem,

Co říkáš, říkej svědomím,

Co vidíš, hlaď láskou.

 

Vše dávej a budeš mít víc,

Než všichni, kteří hromadí.

 

Modlitbou dosáhneš mnohé,

Ale žitím v lásce všechno.“

 

                                                                                              Růže.

 

 

1752. Doporučené filmy a pohádky souvzatžící s info Světelnými.

(Zpracoval Martin W., Ivo A. Benda.)

                                           1.5.2003.

                                                                        Místo: Okolí Brna, Česká Lípa.

 

Leták na 4 stranách na internetu www.vesmirni-lide.cz .

 

DOPORUČENÉ FILMY A POHÁDKY SOUVZTAŽÍCÍ S INFO SVĚTELNÝMI :

 

1) Nesmrtelná teta –  Pohádka podle K. J. Erbena, kde je ukázáno ovládání lidí skrze ovládací programy (zde v pohádce souvztažnost pozice vzhůru nohama a kamufláž : Ano je NE a ne je ANO) postavou „Závistí“ (pí.Bohdalová). Postavy „Štěstí“ (pí Šafránková) a „Rozum“ (p.Cupák) – bytosti Sil Světla pomáhají Matějovi vysvobodit království. Odhalen zažitý ovládací zakořeněný způsob systému, který funguje tady u nás : „hrb se a mlč, jen pro bůh nereptej radši se skrč !!!“  A především – na konci je ukázáno, jak se lze vyháknout a zbavit tohoto ovládání – PRAVOU ČISTOU LÁSKOU VŠECH. Negativní stav – „Závist“ prchá pryč, království je vysvobozeno.

 

2) O šípkové Růžence  Pohádka, kde je vidět spící království, souvztažící se zapouzdřením ducha a duše, kdy většina lidí spí (podobně jako tady nyní asi 99,999 % lidí). ČISTOU LÁSKOU – polibkem se spící království vrátí ke své původní přirozené modalitě života.

 

3) O vodníkovi –  Pohádka, kde je přesně vidět zapouzdření ducha a duše v hrníčcích pod vodou – viz obr. 793 na www.vesmirni-lide.cz . Vodník souvztaží s negativním stavem a voda se zónou vymístění. Účel je vysvobození z hrníčků (pouzder) a návrat na vzduch – DOMŮ, do PRAVÉHO STVOŘENÍ.

 

4) O ztracené lásce  Seriál, kde je znázorněna přesným věrohodným způsobem cesta Světelná duchovní a překonávání překážek a testů. Hlavní postava – dívka „Honza“ (sl. Jurčová) přes tlaky v okolí (negativní stav) zvládá za pomoci bytostí Sil Světla (Stvořitel – „Láska“ (pí.Wagnerová)) duchovní cestu a plní si své poslání Světelné – pomáhá nezištně a houževnatě jiným lidem a stále má čistou Lásku v srdci ke všem, i „zlým“ – nevědomým lidem. Opět znázorněn POZITIVNÍ STAV („Honza“, „Láska“, „Racajda“) i negativní stav (starosta, „Janek“, „Floxína“, …) a fungování Kosmických zákonů (zákon setby a sklizně, stejné přitahuje stejné, atd…). Také nezbytné vlastnosti Světelné – Láska, dobro, moudrost, pomoc druhým, ale i houževnatost, úsilí, píle a odvaha. Na závěr VYSVOBOZENÍ LÁSKOU a NÁVRAT DOMŮ. Mnoho pravdivých – pravých informací Světelných.

 

5) Pravdivá pohádka  Kontakty mladých děvčat v USA v 19. století s malými krásnými zástupci Konoťanské civilizace. Kontakty probíhají v přírodě a doma. Sdělení 1575-6, obr. 465 na www.vesmirni-lide.cz , kniha „Fantasy“ – str. 88 – obrázek.

 

6) O lidech a Boží lékárně –  Česká pohádka z přelomu 20. a 21. století. Perfektním jedinečným způsobem znázorněna AKTIVACE neg. stavu i s PROPADEM DO ZÓNY VYMÍSTĚNÍ a následný život v temném prostředí. Komunikace se Zemí – živou CÍTÍCÍ bytostí. Zpočátku slabé, avšak stále silnější naváděcí impulsy z PŮVODNÍHO PŘIROZENÉHO PROSTŘEDÍ, DOMOVA – PRAVÉHO STVOŘENÍ – a především NÁVRAT DOMŮ DO PRAVÉHO STVOŘENÍ SKRZE ČISTOU LÁSKU V SRDCI za pomoci bytostí z pozitivního stavu. Ozdravění a vyléčení Země energií LÁSKY.

 

7) O statečném kováři Pohádka, kde mladý prostý člověk ukázal, že čistá Láska v srdci, nebojácnost, poctivost a vytrvalost jsou nade všechna kouzla a čáry. Pomoc a Láska ke druhým je více než-li myšlenky na sebe sama. Zvládány zkoušky a testy na duchovní cestě za pomoci bytostí z pravého Stvoření. Vysvobození milované bytosti.

 

8) Princ a Večernice –  Pohádka podle Boženy Němcové, kde je ukázána pomoc bytostí Sil Světla i jejich schopnost měnit prostředí – cestování myšlenkou přes svůj singulární střed, duchovní srdce. Cesta Světelná, zdolávání překážek a testů za pomoci přátel Světelných.

 

9) Pyšná princezna –  Známá česká pohádka, kde je jemnou výstižnou formou znázorněna práce na sobě (pyšné princezny Krasomily) – transformace zel a lží v genech na lásku a dobra v nich. Také jsou perfektně ukázány stíny neg. stavu (rádcové), kterak przní původní (pravé) informace a našeptávají (vnucují své neg. myšlenky) králi. Podle toho v tomto ovládacím stavu tak žijí lidé v celém Půlnočním království (planetě Zemi ve 3.dimenzi). Také systém okrádání energií skrze „povinné daně“. Opakem je Miroslavova země, kde je život v Lásce, harmonii a radosti, kam na konec princ s princeznou odcházejí. LÁSKA jako květina klíčí do poupěte, ten, kdo lidi MILUJE, tomu nejvíc kvete ...

 

10) Byl jednou jeden král –  Sůl je nade vše koření a víc než sůl je Láska. A LÁSKA JE SOLÍ – PODSTATOU – ŽIVOTA. Král (p. Werich) najde pevnou půdu pod nohama uvědoměním si svého dosavadního neg. života (ego) a změní ho do láskyplné šťastné polohy nejen pro něj, ale především pro všechny lidi – sdílení.

 

11) Princ Bajaja –  Česká pohádka. Mladý Bajaja pozná princeznu, která má být dána drakovi (drak, plaz – neg. stav). Vydává se s Láskou a odvahou v srdci se svým kamarádem, bratříčkem koněm, kterého odvážně zachrání a se kterým následně komunikuje (niterná komunikace), na cestu k jejímu vysvobození. Cesta je trnitá a plná překážek, ale s velikou čistou Láskou v srdci, houževnatostí, pílí a trpělivostí princeznu následně vysvobodí ze spárů neg. stavu (i jeho přisluhovačů), a s ní i celé království.

 

12) Spadla z oblakov  Seriál pro mládež ze začátku 80.let. Majka – bytost Sil Světla přilétá z Vesmíru a několikrát se v přírodě fyzicky setkává s pozemskými přáteli, poznává jejich život a pomáhá jim nezištně s Láskou, pokorou a radostí. Předává jim mnoho informací, buduje se opravdové přátelství, vše probíhá s čistou Láskou a radostí z obou stran, po skončení mise odlétá domů.

 

13) Srdečný pozdrav ze zeměkoule  Bytosti z jiných světů (p. Lasica a Satínský) přistanou na okraji města na hromadě odpadků (odpadkový koš – zóna vymístění) a poznávají podivné (nepřirozené) způsoby života lidí. Ukázána a odhalena ona podivnost, nepřirozenost, zprzněnost a zvrácenost života na ZemiPOZICE VZHŮRU NOHAMA a ODPOVÍDÁNA REÁLNĚ OTÁZKA „JAK BY VYPADLA ŽIVOT BEZ DUCHOVNÍCH ZÁKONŮ LÁSKY A BEZ SPOLUPRÁCE SE STVOŘITELEM PRVOTNÍM VŠEHO A VŠECH“.

 

14) Zámotek, Zámotek - návrat –  2 navazující americké filmy (díly), kde jsou znázorněni skvělým způsobem Vesmírní přátelé. Láska, pokora a pomoc nám, pozemšťanům. Vidět skvěle, kterak září, svítí a vznáší se v prostoru Láskou a myšlenkou. Ukázán rozdíl energií zde na Zemi a energií z jiných světů na pozemšťanech, kteří byli na planetách Vesmírných lidí. Také jsou vidět lodi a přemístění (případná evakuace) do nich paprskem energie. Jeden z nejvěrohodnějších filmů, jaké dnes jsou.

 

15) Město andělů 1998. Vesmírní přátelé („andělé“) pomáhají v různých situacích. Perfektně znázorněna pomoc i některé jejich schopnosti – čtení myšlenek. Jsou stále s námi a pomáhají nám, znázorněn rozdíl dimenzí, kdy je vidět z jejich vyšší do nižší, ne však opačně. Výjimka – původní schopnosti u některých dětí. Jsou to naši průvodci i po tzv. smrti. Velice výstižný krásný film. Odchylka – ve skutečnosti však nejsou v černém, ale v zářivém oblečení a mají svobodnou vůli.

 

16) Akce Bororo  Český film z r. 1973, pí Turzonovová hraje Plejáďanku, setkává se s pozemšťany (p. Brodský, Sovák), kteří tomu nevěří. Vyslovena výstižná věta : „Jste tak pyšní a tak málo víte…“. Jasně a zřetelně ukázán rozdíl v myšlení a chování.

 

17) Nenarozený –  Humornou formou ukázána příprava a samotný proces inkarnace – vstupu duší z intermediálního světa na planetu Zemi a jejich poznávání našeho podivného světa a působení v něm. Stejně tak i symbolicky naváděcí impulsy z duchovních pravých původních světů.

 

18) Blesk   Mladý člověk prožívá po dosavadním negativním způsobu života „klinickou smrt“ a setkává se s bytostmi Sil Světla. Je mu ukázáno co činil a také sám CÍTÍ toto svoje neg. působení. Je mu řečena skutečnost : „Jste krásné spirituální bytosti, LÁSKA JE PODSTATOU“. Vrátí se zpět, mění život na polohu Lásky, dobra a pomáhá druhým lidem, i když mu jeho přátelé již nerozumí (jiné vibrace).

 

19) Bělásek  Mladý citlivý člověk žijící zcela odlišným způsobem života vůči neg. okolí ukazuje svým příkladem, že život není o materiálnu a požitkářství, ale o Lásce, pokoře, skromnosti a víře v lepší svět, ze kterého přišel, aby svým životním příkladem UKÁZAL CESTU. Na konci odchází z tohoto světa (zóny vymístění) zpět – DOMŮ, do PRAVÉHO STVOŘENÍ. Ukázány i některé schopnosti v souladu s Kosmickými zákony.

 

20) Vidláci  Film, kde je humornou formou znázorněna změna života mladých lidí – manželů z dosavadní pozice typického konzumního materiálního světa do PŘIROZENĚJŠÍCH, šťastnějších, i když skromnějších  životních podmínek mezi skupinu lidí, kteří takto – v LÁSCE, DOBRU, RADOSTI žijí a POMÁHAJÍ SI. Změna myšlení a chování, návrat k PŮVODNÍ PŘIROZENOSTI ŽIVOTA.

 

21) Star Trek –  Známý seriál, kde je solidně znázorněno prostředí v lodích a práce, úkoly Vesmírných lidí. Jejich vztahy jsou však ve skutečnosti, oproti dílu jiné – nesmírně Láskyplné, harmonické, vše dělají s Láskou, radostí a uvědoměním, že pracují pro Stvořitele Prvotního všeho a všech. Na lodích si pomáhají a doplňují se velice a často bytosti z jiných, nejrůznějších (i několika) světů. 50 % pravdivost.

 

22) Kontakt –  Film z r. 1997, kde je vidět úsilí a víra mladé výzkumnice, že jsou jiné světy a civilizace. Její vůle má plody, když zažije přes veliký speciální stroj, kterým se dostane do vyšší dimenze (dimenzionální tunel), nádherný zážitek, kdy se setká v jiné dimenzi (v PRAVÉM STVOŘENÍ) se svým otcem, který před časem „zemřel“ – vrátil se DOMŮ. Pro pozorovatele na Zemi v této dimenzi její kabina spadla do moře a uběhl jistý krátký čas několika sekund, pro ženu uběhlo mnoho minut (rozdíl dimenzí, čas a prostor - ODLIŠNÉ VIBRACE). Nikdo jejímu pravdivému vysvětlení nevěří. Je však zamlčena informace o dlouhých desítkách minut rušeného záznamu kamery, co měla s sebou v kabině (ačkoliv to bylo v této dimenzi jen pár sekund). Ukázána pravdivě snaha druhé strany (neg.stavu – ještírků – přes své temné organizace) prznit, překrucovat, zesměšňovat a vyvracet informace pravé Světelné (prý není důkaz, a přitom byl rušený záznam kamery). 75% pravdivost.

 

23) Ztraceni v Bermudském trojúhelníku –  Film, kde je skvěle znázorněn rozdíl dimenzí a prostup do vyšší dimenze. Výprava lidí na lodi s přístrojem, který vytvoří vyšší vibrace a posádka se dostane do jiné vibrační sféry – jiné dimenze. Ukázán krásný svět v překrásném prostředí s nádhernými srdečnými lidmi, opětné setkání s pozemskou bytostí, která dříve svému milovanému příteli PŘEVIBROVALA. Řečena a odhalena informace, že už p. Einstein přišel na rozdíl a podstatu dimenzí.

 

24) Irské tance –  Vystoupení taneční skupiny „Lord of the Dance“, souboru Michaela Flatleyho, kde je tanečním a hudebním způsobem skvěle znázorněn život Vesmírných přátel v pravém Stvoření – v Lásce, dobru a radosti, za spolupráce a tvorbě se Stvořitelem Prvotním všeho a všech. Prvky kultury (irské, keltské) jsou velice podobné jako u našich milovaných Vesmírných přátel. Ukázána i aktivace negativního stavu a boj Sil Světla a Sil Temna, kdy se druhá strana snaží dobít Stvořitele a Pozitivní stav, což se nepodaří. Odpovídána tanečním způsobem reálně otázka „jak by vypadal život bez Stvořitele, Jeho tvorby a spolupráce s ním“. Na závěr viděna i pomoc od Stvořitele a po zkušenostním zodpovězení otázky vítězství nad neg. stavem – jeho závěrečná eliminace a NÁVRAT VŠECH K PŮVODNÍMU MÓDU, pravému životu v LÁSCE a DOBRU, VE SPOLUPRÁCI SE STVOŘITELEM. Znázorněny skvěle i různé úrovně dimenzí, ovládání, pomocí Světla, boje mezi Světlem a Temnem atd.

 

25) Sněhurečka –  Ruská pohádka. Ze zajetí chladu s touhou a upřímným srdcem Sněhurečka poznává na konci příběhu Lásku, kterou si cení nade vše, zvyšuje si její míru, až zmizí z dosavadní reality jinam – PŘEVIBRUJE, což je nesmírně hezky a výstižně znázorněno.

 

26) Zakletý vrch –  Pohádka, znázorněno úsilí vysvobození milované bytosti (pomoc druhým lidem co v pasti neg. stavu jsou – poslání Světelné) z jejich spárů. Láska vítězí, návrat domů s Láskou a radostí.

 

27) Smolíkovi –  Maďarský kreslený seriál pro mládež. Typický život průměrné rodinky, ze kterého se vymyká syn Ládínek, který si jde svou vlastní cestou přirozenosti a ukazuje ostatním, kteří v zajetí hmoty a spěchu jsou, cestu. Cestuje do Vesmíru, komunikuje se svým příbuzným z jiných světů, zvyšuje si poznání. 2. řada seriálu výstižně ukazuje nejen zrcadlo naší současné pozemské civilizace, ale i život na nejrůznějších planetách – I VARUJÍCÍ INFORMACE.

 

28) Návštěvníci –  Seriál nejen pro mládež. Děj se odehrává okolo výpravy bytostí z jiných světů na planetu Zemi, kteří poznávají odlišný život zdejších lidí. Ukázáno cestování v časoprostoru (změna dimenzí, cestování v čase zpět) i technické odlišnosti vyspělejší civilizace, jakož i život na jejich planetě a lodě.

 

29) Spejbl a Hurvínek –  Klasické české dílo, kde je věrohodně souvztažný proces ovládání lidí – loutek. Nitky – ovládací programy + individuální myšlenkové vstřiky. (V tomto stavu je nyní okolo 95 % lidí)

 

30) Včelka Mája Známý kreslený seriál pro děti. Včelka od narození má cítění po cestování a poznávání, nikoliv po zažitém stereotypním životě všech dalších z včelstva. A tak se vydává do světa, kde se seznamuje s řadou kamarádů, se kterými řeší nejrůznější životní situace. Všichni si pomáhají, když je zapotřebí, obohacují se navzájem a sdílejí Lásku a radost.

 

31) Broučci  Seriál pro děti. Broučci poznávají život a další přátele. Broučci musí SVÍTIT – jako lidi mají zářit. Život v Lásce, harmonii a radosti.

 

32) Včelí medvídci –  Seriál pro děti. Čmeláčci zdolávají životní nesnáze, poznávají nové kamarády, žijí v Lásce, radosti, harmonii a pomáhají si.

 

33) O krtečkovi –  Kreslený seriál pro děti. Krteček zažívá nejrůznější dobrodružství a s Láskou a radostí řeší nejrůznější životní situace a poznává nové kamarády, se kterými spolupracuje a žije v Lásce a radosti.

 

Toto je jen malá část z toho, co bylo od Stvořitele Prvotního a Vesmírných přátel přes různé pozemšťany z řad umělců nám, lidem planety Země, předáno za účelem duchovní pomoci nám. Je to mnoho nejrůznějších impulsů (i když to je jen asi 5 % z toho všeho co tu na planetě máme) přes různá díla – FILMY, POHÁDKY, PÍSNĚ, KNIHY – které dostává KAŽDÝ člověk od narození, aby VYCÍTIL, že toto není skutečný, pravý život a jeho pravé prostředí, a aby měl díky tomu příležitost ZAČÍT MĚNIT SVOJE MYŠLENÍ A CHOVÁNÍ. POSTUPNĚ TAK PŘETRANSFORMOVÁVAT ZLA A LŽI ve svých genech na větší a větší míru LÁSKY A DOBER A VRÁTIT SE DOMŮ, DO PRAVÉHO STVOŘENÍ …

 

To, zda to někdo udělá či neudělá, je každého svobodná vůle a volba, avšak se všemi důsledky které to má a bude mít. Každý se směruje do těch kterých podmínek v závislosti na jeho VIBRACÍCH, v souladu s Kosmickými – energetickými – zákony, podle kterých všechno, vždy a všude 100 %  funguje.

 

Přes tyto díla je nám ODHALENA větší či menší měrou PRAVDA O SOUČASNÉ POZICI A SITUACI LIDÍ. STEJNĚ TAK I JEDINÁ MOŽNOST ŘEŠENÍ A VYSVOBOZENÍ Z OVLÁDACÍHO LOUTKOVÉHO STAVU – PRAVOU ČISTOU LÁSKOU.

 

Tato dílka jsou mj. také výsledkem zvládnutých zkoušek vícero lidí, kteří přes tlaky druhé strany odolali a díky nim jsou nyní nám, v této době, k dispozici. Tito lidé z řad umělců, ale i prostých lidí (žili skromným nenápadným životem v Lásce a ukazovali takto příkladně dalším cestu), tvořili 1. vlnu Světlonošů, kteří přicházeli v průběhu celého minulého století a plnili si tímto svoje poslání. Šlo o to, aby vnesli a rozšířili ENERGII LÁSKY do prostoru planety Země, a to i takto konkrétně, materiálně A PŘIPRAVILI TÍM PODMÍNKY PRO 2. vlnu bytostí s posláním Světelným z PRAVÉHO STVOŘENÍ, která nyní již plní další, závěrečné úkoly své Světelné pro tuto rozhodující dobu, dobu PŘECHODU DO VYŠŠÍCH DIMENZÍ.

 

Vše je tvorba milovaného Stvořitele Prvotního všeho a všech, Jeho přirozenosti Pána Ježíše Krista, který má vše pod kontrolou a dává lidem ještě trochu času, aby se NYNÍ vysvobodili a VRÁTILI SE DOMŮ, DO PRAVÉHO STVOŘENÍ, ještě před závěrečnou, definitivní eliminací negativního stavu.

 

 

VŠECHNY DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ PODROBNÉ INFORMACE o tom, jak zlepšit kvalitu života a žít v Lásce a harmonii s celým Stvořením a jak dodržovat duchovní – Kosmické zákony; o příčinách očistných procesů planety Země; o nebezpečí zneužití informačních technologií a blížící se čipové totalitě; o kontaktech s Vesmírnými lidmi plných Lásky a dobra a jejich pomoci nám – spojení s vesmírnými národy; jak se dostat z pasti negativního stavu a vrátit se k pravé přirozenosti lidského života ? 

 

Toto vše a mnohem víc – 5000 STRAN TEXTŮ informací z 50 knih a přes 1000 OBRÁZKŮ a novinových článků – je k dispozici volně na internetových adresách : 

 

www.vesmirni-lide.cz

www.vesmirnilide.cz                     www.universe-people.com

   www.universe-people.cz               www.cosmic-people.com

 

 

MILUJTE A MĚJTE SE RÁDI

 

ŽIJTE V LÁSCE A DOBRU

 

LÁSKA JE PODSTATOU

 

                                                            

 

 

1753. Zprávy zaslané do ČT.                  (Zaslal Ivo A. Benda.)                                  20.4.2003.

                                                                        Místo: Okolí Prahy.

 

Dnes byla zaslána tato zpráva sms 300 lidem České televize (hlavně do zpravodajství):

 

„PŘES 1700 SDĚLENÍ www.vesmirni-lide.cz 5000 stran + 1000 obrazku. Rozhovory cca 100 kontaktérů s VESMÍRNÝMI LIDMI. Nabídka pomoci těm, kdo o pomoc stoji ! * Ivo *“

 

 

1754. Zprávy zaslané do ČT.                  (Zaslal Ivo A. Benda.)                                    4.5.2003.

                                                                        Místo: Česká Lípa.

 

 

Dnes byla zaslána tato zpráva sms 300 lidem České televize (hlavně do zpravodajství):

 

„Ahoj, stovky lidí pozoruje za jasných nocí v krátké době LODĚ VESMÍRNÝCH PŘÁTEL – světla. Čas se krátí, budou další události, využijte jej ! www.vesmirni-lide.cz  Ivo.“

 

 

Reakce Voldánové Jolany:

 

„Vážený pane, vyřaďte můj telefon ze svého seznamu. Budete-li mě obtěžovat, podám na Vás žalobu !“

 

Tedy tak straší strašidla z Temnot.

 

 

1755. Zadržování a překrucování informací o Vesmírných lidech a nás.

(Zaslal mailem Světelný pracovník.)   7.5.2003.

                                                                        Místo: Česká Lípa.

 

Vazeni a mili lide,

 

dovoluji si vas informovat o mnohaletém zadrzovani a prekrucovani informaci o Vesmirnych lidech a o skutecne situaci pozemskych lidi.

 

Existuje dostatek informaci na adrese www.vesmirni-lide.cz , take filmove a fotograficke materialy lodi Vesmirnych pratel, dnes stovky lidi pozoruje silna preletavajici svetla na nocni obloze (nikoli druzice) a cast lidi jiz udrzuje osobni kontakty s krasnymi laskyplnymi Vesmirnými lidmi (vcetne fyzickych).

 

Existuji zde i jiné mimozemské mocnosti - Sily temna (zde jsou videt hlavne jestirci - cernooci), kteri jednoduchym ovladanim lidi zamezuji rozsireni pravdivych informaci o Vesmirnych lidech a o situaci pozemskeho lidstva.

 

NEVERTE PROSIM LIDEM, KTERI ZADRZUJI, PREKRUCUJI A PRZNI PRAVDIVE INFORMACE NA www.vesmirni-lide.cz !  TY SE TYKAJI TOHOTO A DALSICH VASICH ZIVOTU - KAZDEHO Z LIDI NA ZEMI !

 

Typickym ovladacim systemem jsou MEDIA, ktera bud zadrzuji info pod zaminkou, ze nejsou dukazy, nebo pak kdyz tzv. "jsou", tak informace jsou przneny a zkazene tak, aby nikdo nepochopil pravdu. Toto je VNEJSI ovladani lidi.

 

Vnitrni ovladani lidi - hlavne fyzickych tel - je popsano napr. v NOVEM ZJEVENI a strucne v letaku OVLADAJI VAS ! www.vesmirni-lide.cz/texty_vytahy/htm/cz/cz_co_je_s_vasim_duchem_dusi_fyzickym_telem.htm a stav zapouzdreni Ducha a duse www.vesmirni-lide.cz/obr_bar0500/obr793.gif , aby ovladani fyzickeho tela mohlo fungovat.

 

Z ovladani Silami temna se sklada 95 % vaseho zivota !!!  Ale kdokoliv se muze vysvobodit LASKOU A POZITIVNIM MYSLENIM - viz DUCHOVNI CESTA www.vesmirni-lide.cz/obr_bar0500/obr688.gif a www.vesmirni-lide.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_duchovni_cesta.htm .

 

Dekuji za pozornost, info muzete predat dalsim zajemcum. Zaslano Vlade, parlamentu a senatu CR, mediim a tisicum lidem na planete Zemi. Svetelny pracovnik. 7.5.2003.

 

 

1756. Nabídka k setkání prezidenta ČR Václava Klause a Vesmírnými lidmi (351).

                  (Přijal Ivo A. Benda.)           31.5.2003.  15:45-17:00 hodin.

                                                                        Místo: Česká Lípa.

 

„Milý pane prezidente,

 

Rádi bychom Vás pozvali na setkání s námi, Vesmírnými lidmi Sil světla, zástupci Kosmické konfederace planet tvořené 2 milióny společností pravých světů a 3 milióny společností takto přidružených.

 

Nabízíme všem pozemšťanům pomoc ve všech oblastech lidského života na této planetě Zemi. Jedná se především o tyto oblasti lidského života, které je možno efektivně rychle a zásadně pozitivně změnit, a to bez nutnosti rozsáhlých finančních nároků, ale jen organizačními kroky:

 

(1)

Oblast každodenního života lidí – je možno snížit povinnost pracovat pro společnost na dobu nezbytně nutnou, tj. 4 hodiny vzhledem k úrovni ekonomiky, kterou nyní máte. Tedy aby byly zabezpečeny všechny základní nezbytné životní potřeby všech lidí. Získaný volný čas lidé mohou použít ke zvýšení kvality svého osobního života, značnému vzdělávání se a celkově k duchovnímu růstu – viz DUCHOVNÍ CESTA – sdělení 819 – 847 a obr. 688 na www.vesmirni-lide.cz . Výsledkem by také bylo výrazné omezení počtu trestných činů ve vaší společnosti, snížení hrubých vibrací – negativních myšlenek – vysílaných nyní nevědomými lidmi do Vesmíru a ničící planetu Zemi a je samé.

 

(2)

Oblast zlepšení životního prostředí – organizačně, vzděláváním lze dosáhnout zastavení ničení přírody planety Země a tuto samou, a to za pomocí našich znalostí, používaných všude v Kosmické konfederaci planet.

 

(3)

Oblast vzdělání – máme pro vás pozemšťany připraveny vzdělávací programy duchovního růstu pro každého člověka – tedy nikoli jednostranné, které nyní používáte u vybraných členů vaší společnosti.

 

(4)

Oblast přechodu do vyššího stavu vědomí – nyní mění vibrace vzhůru celá Galaxie včetně planety Země a lidí a za naší pomoci je možno toto zvládnout – tedy bez nepříjemných očistných procesů planety Země a řady událostí v současných lidských životech.

 

(5)

Oblast přelidnění planety Země – nabízíme osvědčené metody řízené porodnosti pro všechny oblasti planety Země.

 

(6)

Oblast likvidace nebezpečných systémů, které ohrožují celou planetu anebo její části. Jedná se o zbraně hromadného ničení – atomové zbraně, částicové zbraně, chemické zbraně a bakteriologické zbraně, používané armádami některých států na planetě Zemi.

 

(7)

Umožnění přijetí do Kosmické konfederace planet této Galaxie a zapojení se tak do společné rodiny světů, které jsou si navzájem nápomocny, a které své věci neřeší válkou, ale mírovým způsobem.

 

Zde je podmínkou vysvobození z otroctví a ovládání Silami temna, a to negativními entitami jak na Zemi samé, tak i mimo ni – ještírky a jinými entitami pod taktovkou pseudotvůrců. Tito vás dosud stále směrují do záhuby, aniž si to uvědomujete. Oni vám zapouzdřili Ducha a duši – obr. 793 na www.vesmirni-lide.cz , aby mohli snadno ovládat na 95 % vaše fyzická těla téměř jako loutky. Připravují vám (a s vámi !) nyní čipový ovládací systém, ve kterém mají záměr ta fyzická těla řídit na 99,99 % a používat je dalším vlastním cílům, bez ohledu na jejich Duchy a duše uložené v pouzdrech (viz vaše pohádky O vodníkovi, O Šípkové Růžence, Nesmrtelná teta a mnoho dalších, dodané námi, Vesmírnými lidmi).

 

Naše první nabídky (a ne jediné) byly uskutečněny na osobních setkáních na letecké základně Muroc AFB v Kalifornii, USA, 16.10.1949 prezidentu p. Trumanovi a 13.11.1949 na letecké základně VNUKOVO u Moskvy prezidentu SSSR p. Stalinovi – viz sdělení 790 a 791 ze III. dílu ROZHOVORY S POUČENÍM OD MÝCH PŘÁTEL Z VESMÍRU.

 

------

 

 

790.  Byl jsem při tom …  .                  (Přijala Kateřina P.)     5.10.1999.   22:00-22:32 hodin.

                                                                                                                             Místo: Zlín.

 

         „Milá Katko,

 

Tolik ses těšila na rozsáhlé sdělení, připravila sis několik základních otázek a nakonec tě velká únava odrazuje od psaní. Vydrž to, budeme tě posilovat. Tato zpráva by skutečně měla jít mezi lidi. Takže:

 

Byl jsem členem doprovodné skupiny poslů, kteří jednali v padesátých letech s představiteli vlády USA. Byl jsem při tom, když selhaly veškeré naše pokusy o nastolení světového míru těsně po skončení války. Temno bylo silnější a vláda začala raději spolupracovat s touto stranou. Tato měla v plánu pod falešnými představami krásných domů a láskyplných slov plných materiálního zabezpečení bez jakéhokoliv duchovního snažení a práce, nalákat lidi do svých lodí, odvézt je a zotročit. Jediný způsob, jak bylo možné rozlišit podvod a lživost těchto slibů mimozemšťanů na rozdíl od Sil světla bylo, že mají jinou podobu než lidé, snadné dosažení cíle bez námahy a práce na vlastním vývoji je další výrazný znak a nejjistější je rozpoznání negativních vibrací celým tělem u citlivých skutečně kvalitních láskyplných lidí.

 

Tento podvodný exodus měly Síly temna v plánu provést v devadesátých letech, někdy těsně před koncem tisíciletí. Týkalo se to se to především území USA. V Evropě jejich působení bylo mnohem více omezeno a prakticky pouze v konzumní společnosti Západní Evropy. Vidíš, že všechno zlé je k něčemu dobré !!!  V tomto případě státy střední a východní Evropy byly uchráněny, protože myšlení lidí nebylo tak intenzivně zaměřeno na pouze materiální způsob života, lidé byli společenští a srdečnější !!!  Tímto postojem nevytvořili dostatečnou živnou půdu pro práci „šikmooček“.

 

Jenže v úplném finiši se najednou na vaše území dostávaly ve velkém množství časopisy, které jsou téměř všechny dirigovány ze Západu a jsou plné obrázků těchto mimozemšťanů.

 

POZOR NA TO !!!

 

Už jenom to, že je skoro všude vidíte zpodobněné, přitahujete je !!!  Propojí se vámi myšlenkou a máte je trvale u sebe !!!“

 

Poznámka zpracovatele:

 

Od samého začátku šíření „Rozhovorů“ jsme na to s přáteli z Vesmíru upozorňovali, pozor, MAGAZÍN 2000 (Německo, dvoutýdeník !), UFOMAGAZÍN, FANTASTICKÁ FAKTA, FAKTA X (Anglie), všimněte si je, kolik jich je a všechny jsou řízeny ze Západu buď přímo (vlastnictví) nebo nepřímo (pomocí ovládacích návštěv a sponzoringu „UFOLOGŮ“). Jedná se o energetický hrubovibrační kanál. Temno (z Vesmíru) má taktiku: Vždyť je to PRAVDA, vždyť je to DŮKAZ (Hesemann, Tóhtová a jiní a tisíce čtenářů to baští i s navijákem, protože nemají rozvinutý cit a lásku. Je to jejich volba).

 

Jejich plán naštěstí zrealizován nebude. Vesmírná válka, která nedávno skončila, měla mnohem prudší průběh, než se očekávalo, a proto došlo k tomu, že flotily „černých triček“ byly fyzicky vykázány do prostor mimo vaši Sluneční soustavu. Mentálně  (myšlenkovými impulsy – pozn. zpracovatele) ale samozřejmě můžou působit dál. Jen únosy lidí a možnost otrokářské evakuace vašich fyzických těl jim byla znemožněna. Jak dál budete zacházet se svými myšlenkami a city – to záleží na vás !  Základní pravidlo, že STEJNÉ PŘITAHUJE STEJNÉ, stále platí. Prakticky se předpokládá vyčištění lidské rasy na Zemi až asi za čtyři generace (včetně generací evakuovaných lidí žijících později v 5. Dimenzi – pozn. zpracovatele). Do té doby stále počítejte se s nakódovanou negací u vás. Té není snadné se zbavit. Proto je velmi nutné šířit Světlo dál a vytrvale pracovat na svém vědomém vývoji k všeobecné všeobjímající lásce.

 

Jsme tady my, členové Světelné rodiny, připraveni první malou část obyvatelstva Země převézt do vyšší dimenze, naučit je v ní žít a pak tito lidé budou vašimi učiteli a rádci při konečném celkovém vibračním postupu, který tato planeta brzy čeká. Je to pro nás velmi těžký úkol, ale rádi se ho zhostíme a těšíme se na vás. Evakuace bude velmi, velmi brzy.

 

Takže nashledanou      Aštar z Aštarovy flotily (ne Aštar Šeran).“

 

 

791.     Termíny a místa prvních nabídek Vesmírných lidí vládám USA a SSSR (210).                      

                                                        (Přijal Ivo A. Benda)      6.10.1999.    10:10-10:17 hodin.

                                                                                                                             Místo: Zlín.

          „Milý Ivo,

 

Hovořím k tobě já, Aštar (ne Aštar Šeran) z Aštarovy flotily. Ptáš se na první nabídky z naší strany vládě USA a SSSR (Sovětského svazu).

 

První nabídka vládě USA se uskutečnila v roce 1949 na letecké základně MUROC AFB (dnes Edwards AFB – pozn. zpracovatele), a to 16.10.1949 prezidentu Trumanovi. Byl jsem členem tohoto doprovodu a tato nabídka byla odmítnuta, jak již bylo uvedeno. Podobná nabídka byla provedena v Sovětském svazu 13.11.1949 Josefovi Stalinovi, a to na letecké základně VNUKOVO u Moskvy. Také tato nabídka byla odmítnuta.

 

Na 1. Návštěvě v USA nás bylo celkem 6 lodí se 16 členy posádky, na 1. Návštěvě v SSSR to byly 3 lodě s 8 členy posádky.

 

Takto máš milý Ivo na doplnění k těmto dvěma významným akcím v dějinách pozemského lidstva. Lidstvo tyto nabídky bohužel nevyužilo a vydalo se cestou sebezničení.

 

Takto milý Ivo máš k tomuto vše.

 

Děkuji za zájem, a že chceš přesně informovat lidi a přeji ti hodně radosti v práci pro Stvořitele našeho milovaného.

 

S láskou ti toto předal tvůj přítel Aštar (ne Aštar Šeran).“

 

Děkuji milý Aštare za tyto zpřesňující informace o těchto významných akcích. Tím tedy máme upřesněny první tyto návštěvy, nabídka prezidentu Eisenhowerovi byla v roce 1952 již další nabídkou, nikoli první.

 

 

-------

 

Osobní setkání s námi, Vesmírnými lidmi se může uskutečnit buď na letišti nebo někde na louce v přírodě, a to bez veřejnosti, která by toto rušila, pouze za přítomnosti našeho světelného pracovníka Iva A. Bendy. Pan Benda je Vám nápomocen a je možno s ním sjednat schůzku, na které si můžete sdělit okolnosti setkání.

 

Tato nabídka byla před třemi roky předána vašemu předchůdci p. Havlovi, který ji ale bohužel nevyužil, a prezidentu Slovenské republiky p. Schusterovi, zde již proběhla v prezidentské kanceláři jednání se dvěma pozemskými pracovníky Světla.

 

Doufáme, že naši nabídku budete brát vážně a využijete možnost navázání spolupráce s námi, Vesmírnými lidmi.

 

S láskou v srdci Vám tuto nabídku předávám já, Aštar Šeran, Velitel Velké vesmírné flotily.“

 

Pane prezidente, doufám, že využijete nabídky k setkání s Vesmírnými lidmi dokud je trochu času, a že tak pomůžete zlepšit život miliard lidí na této planetě Zemi.

 

Na 3. nádvoří Pražského Hradu přímo před vaším vchodem s balkonem máte sochu sv. Jiřího bojujícího s okřídleným ještěrem a v rotundě na hoře Říp stejnou sochu, jen vybarvenou (je pod střechou) – obr. 704 – 706 na www.vesmirni-lide.cz (obrazů je také mnoho, např. na zámku v Průhonicích). Je tím znázorněn hlavní úkol člověka zde na planetě Zemi – bojovat láskou proti ještírkům – negativním mimozemšťanům s ještěrčí strukturou těl a s černýma očima, těmi, kteří s pseudotvůrci zapouzdřili Ducha a duši lidí pozemských (viz 7 knih NOVÉHO ZJEVENÍ na www.vesmirni-lide.cz ) .

 

Stovky vědomých lidí pozorují běžně zářící lodě Vesmírných lidí v noci (někdy i ve dne) jak jednotlivě, tak ve formaci či různě letících – jasné jako Jupiter i více. I vy můžete pozorovat tyto lodě, pokud budete chtít večer okolo 22 hodiny (léto) a jindy.

 

Upozorňuji např. na rozsáhlé odběry vzorků půdy Vesmírnými lidmi (Ptaahova flotila) u České Lípy, které sice Česká televize nafilmovala s hodinovým rozhovorem v květnu 2003, ale divákům dosud nepředložila – obr. 180 – 250 na  www.vesmirni-lide.cz .

 

Děkuji Aštaru Šeranovi a dalším Vesmírním lidem za pomoc a nabídku k setkání.

 

S láskou v srdci Ivo A. Benda (fyzická osoba, nikoli organizace).

 

------

 

Tento dopis zapsal dne 31.5.2003 Ivo A. Benda a zaslal 2.6.2003 prezidentu ČR Václavu Klausovi. První informace o Vesmírných lidech osobně obdržel p. Václav Klaus 20.9.1997 na tenise v Šumperku od p. Iva A. Bendy.

 

Dopis je zaslán 8000 pracovníkům médií a tisícům lidem zemí českých a planety Země.

 

Příloha: I. a II. díl knih „ROZHOVORY S POUČENÍM OD MÝCH PŘÁTEL Z VESMÍRU“, 5 barevných a 9 čb letáků.

 

 

1757. O negativním informování o Vesmírných lidech Českou televizí.

                  (Přijal Ivo A. Benda.)           24.5.2003.

                                                                        Místo: Česká Lípa.

 

 

Do www.osud.cz :

 

 

VAZENI,

CHTEL BYCH VAS TOUTO FORMOU INFORMOVAT O STYLU PRACE CT, TEDY CO SE NATOCILO X CO SE VIDELO.

 

JDE O POKRACUJICI CENZURU INFORMACI O VESMIRNYCH LIDECH VLADNIM MEDIEM, KDY INFORMACE V CESKE JAZYCE BYLY K DISPOZICI OD ROKU 1992 (HESEMANN - UFO - KONTAKTY) A MNOHO DALSICH PRELOZENYCH KNIH ZE ZAHRANICI (VIZ www.vesmirni-lide.cz) A DALE MNOU ZPRACOVAVANO KNIHY "I.-VII. ROZHOVORY S POUCENIM OD MYCH PRATEL Z VESMIRU" - OD VICE NEZ 100 KONTAKTERU. V ANGLICTINE OD 50. LET NEPŘETRZITE !!!

 

NATACENI PROVADEL PAN KAZDA MICHAL (EXTERNI CT OSTRAVA) A PORAD PAK "UDELAL" PAN JANOSEC PAVEL. VYSLEDKEM JE NAPROSTY PASKVIL, CEHOZ SI RADA LIDI VSIMLA.

 

PRVNIM POKUSEM CT BYLA PRACE BRNENSKEHO P. ONDRUJE V ROCE 1998 (SRPEN), KDY Z HODINOVEHO ROZHOVORU SE MNOU BYLO ODVYSILANO ASI 5 MINUT A 20 MINUT HVEZDNYCH VALEK A OBRAZKU JESTIRKU.

 

OD TE DOBY SE NEDELO NIC, TEDY ZADRZOVANI POKRACOVALO, NYNI RADA LIDI ZAPLAVUJE CT TELEVIZI DOPISY, MAILY, TELEFONATY, A VYSLEDKEM JE DOSUD PORAD KLEKANICE.

 

PAN KAZDA NATOCIL JEDNU ZE 185 MYCH PREDNASEK (V OPAVE) A UDELAL RADU ROZHOVORU S NEKOLIKA LIDMI, SE MNOU ASI PUL HODINY.

 

DALE P. KAZDA MEL ZAJEM NATOCIT ODBERNI MISTA VZORKU PUDY VESMIRNYMI LIDMI U CESKE LIPY (OBR. 180 - 250 A SDELENI 1026 NA www.vesmirni-lide.cz), TO UDELAL, PROVEDL SE MNOU DALSI ROZHOVOR V DELCE ASI PUL HODINY, ALE Z CELE HODINY ROZHOVORU ZDE BYLO MENE NEZ PRED TEMI 5 LETY, A TA ODBERNI MISTA VZORKU PUDY VUBEC.

 

TO JE PRESNE ZADRZOVANI INFORMACI VE VEKU MODERNICH TECHNOLOGII A HLASANE SVOBODY SYSTEMEM.

 

JAK CHCE NEDKO MIT DUKAZY, KDYZ JSOU ZADRZOVANE PRED LIDMI ???

 

DOSUD BYLO SE MNOU PROVEDENO 25 TV PORADU, POUZE TY 2 NA CT A NA TV NOVA - NA VLASTNI OCI (VONDRACEK - JOHN) BYLY ZKAZENE A ZPRZNENE. V OSTATNICH SE POHODLNE LIDE DOZVEDELI O VESMIRNYCH LIDECH SIL SVETLA ZAKLADNI INFORMACE.

 

CHTEL BYCH UPOZORNIT, ZE JAK CT, TAK P. VOJTISEK, P. GRYGAR, P. REMES JSOU PLACENI STATEM (Z DANI) TAKTO STEJNE PRACUJI JIZ RADU LET VE SPOLECNE POSPOLITOSTI - JE TO SMLUVENA SKUPINA.

 

NAOPAK BEZI MNOHO PORADU O JESTIRCICH VE STYLU - BOJTE SE NAS - A TY JSOU DODÁVÁNY BBC A DALSIMI VELKYMI MEDII (AKTA X, CESKÁ AKTA X, NADPRIROZENE JEVY VE SVETLE VEDY, VESMIR - BBC), A PROTI TOMU VYSE ZMINENE ENTITY NEPROTESTUJI A NEFALSUJI JE - JE TO PROTO, ZE JE TO ZE STEJNE DILNY - OVLADANI JESTIRKY - NEGATIVNIMI MIMOZEMSTANY, A TITO LIDE JSOU NA TUTO PSEUDOPRÁCI VYBAVENI A PRIPRAVENI Z MINULYCH ZIVOTU, TAM S NIMI.

 

PLATI PRAVIDLO, ZE SE SE DZBANEM TAK DLOUHO CHODI, AZ SE UCHO UTRHNE. A LZI TECHTO ENTIT SE DOZVEDI MNOHO DALSICH LIDI. TOMU RIKAME OVLADANI LIDI.

 

PAN KAZDA DOSTAL ODE MNE ZDARMA TASKU MATERIALU, VCETNE 3 VIDEOKAZET O AKTIVITACH P. EDUARDA MEIERA, KDE KROME MNOHA SKVELYCH ZABERU LODI JE I SKUPINA P. STEVENSNA, KDE ZAC. 80. LET NA PRVNICH PC ANALYZOVAL FOTKY A FILMY P. MEIERA A ZAVER JE, JE JSOU PRAVE. POKUD BY BYLY FALESNE, MUSEL BY MIT P. MEIER MIN. 100 000 DOLARU SE SPECIALNI PRACOVNOU. P. EDUARD ALBERT MEIER BYL ALE BEZ RUKY - INVALIDA, ZIL Z INVALIDNIHO DUCHODU, MEL 4 DETI A NAVIC SVEPOMOCI VYBUDOVAL SEMJASINO STREDISKO STRIBRNE HVEZDY (NEPLEST SI TO S FIGU - TO JSOU JINI HOSI A DELAJI JINOU PRACI, JIZ JSEM UVEDL MINULE JAKOU).

 

CT NENI JEDINYM MEDIEM, KTERE SE MNOU SPOLUPRACUJE. JESTE POZNAMENAVAM, ZE DOPISY O VESMIRNYCH LIDECH JSOU NA PODATELNE CT HAZENY DO KOSE A MAILY VZDY BEHEM NEKOLIKA HODIN U ZAMESTNANCU SPOLEHLIVE LIKVIDOVANY SPRAVCEM SITE - MAM INFORMACE ZEVNITR. OPAKUJI - CENZURA, JAKO ZA KOMUNISMU, ALE S POMOCI INFORMACNICH TECHNOLOGII !!!

 

TIM SE JEN VYJEVUJI VSECHNY ZLA A PODVODY, KTERE ZDE KONKRETNI LIDE DELAJI (NE MIMOZEMSTANE).

 

S LASKOU A RADOSTI V SRDCI IVO A. BENDA.

 

 

 

1758. Naše společná cesta.                 (Přijala Helena N.)                                        31.5.2003.

Místo: Zlín.

 

Naše společná cesta

 

„Možná si někdy zoufáš

a možná nevíš jak dál,

buď ale ve své víře silná

a počkej, co bude dál.

 

Jak Slunce a mraky na obloze jdou

tak plyne čas tvůj tady.

Někdy se zase setkáme

a budeme si blízcí

tak jako předtím mnohokrát.

 

a nic nemůže změnit

co v srdci chováme,

mysl někdy klame

ale srdce nikdy nelže.

 

To co cítíš je opravdové

a také se brzy stane.

možná se cítíš osamělá,

ale my jsme vždy s vámi

na každém kroku bdíme s tebou

a na cestu tuto neposednou

se s tebou rádi dáme.

 

Měj své srdce otevřené

oči tvé jsou oknem do duše

a možná se někdy rozpomeneš

na to krásné a kouzelné,

co bylo a už není.

 

Není nač zoufat, vše se stane,

teď jde to přesně podle plánu

všechno je tak, jak má být,

věř Helenko, že brzy budeš

zase se lépe mít.

 

Každý, kdo věří a uvěřil

ve Stvořitele našeho,

ten nikdy víru neztratí

a vše ho jenom posílí.

 

Moc lásky a přátelství

přeji všem,

co nás ve svém srdci nosí

vždy jsme tu byli

a vždy tu budem

pro vás drazí milovaní

a nic nezmění se na tom všem.

 

Krásný den a noc

vždy vám přijdem na pomoc.

 

                                                                                              Vesmírní.“

 

 

1759. Velká změna.                            (Přijala Helena N.)                                           5.6.2003.

Místo: Zlín.

 

 

Velká změna

 

„Já Ptaah se jmenuji

a chtěl bych ti také báseň dát,

ta báseň bude o planetě Zemi

kterou velká změna čeká,

na vaší Zemičce je nyní

velký chaos a zemětřesení.

 

Avšak buďte ve své víře silní

a vše zase bude dokonalé, moji milí.

 

Na vás své zraky ubírá nyní

Vesmír celý,

není se proto co divit,

že vy jste ti vyvolení.

 

Mějte v sobě dosti odvahy a hlavně lásky

a už nikdy se nevyskytnou žádné překážky

na vaší cestě za mírem

a Stvořitelem taky.

 

Moc lásky ve vašich srdcích vám přeji.

„Nikdy se nevzdávejte a buďte vytrvalí“

s láskou tato myšlenka vás

vždy přivede k cíli.

 

                                                                           S láskou Ptaah a Vesmírní.“

 

 

1760.  .                                                     (Přijala Helena N.)                                  5.6.2003.

Místo: Zlín.

 

„Moc rádi bychom byli

kdyby vy jste si zvolili úkol nelehký

zde na planetě Zemi.

 

Přesto jsme stále s vámi a bdíme

nad vašimi činy.

 

Na Stvořitele našeho často myslíme

a není proto čemu se divit,

že vy stejní jako my jste

a že vaše mise je úspěšná

a vy jste hrdiny byli.

 

A budeme zase směřovat ke svému cíli

a až váš úkol bude u konce

ve vaší duši bude opět klid a mír,

potom se zase setkáme

a budeme si šťastně žít.

 

                                                                                     Aštar Šeran a Vesmírní.“

 

 

1761.  Ovládání fyzických těl lidí pomocí individuálního ovládacího systému (353).

   (Přijal Ivo A. Benda a další.)   12.-30.6.2003.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

Ovládání fyzických těl lidí pomocí individuálního ovládacího systému

 

 

Doporučuji schéma – obr. 811 (barevně) a 812 (čb) na  www.vesmirni-lide.cz . Jde o výpovědi pověřených lidí, kdy mohli v rámci svého světelného poslání v doprovodu a s výkladem SKUPINY VESMÍRNÝCH LIDÍ vidět a po spánku zapsat (ráno) tyto aktuální informace z dílny negativních entit, které ovládají pozemské lidstvo z 95 % ošklivým, podvodným a rafinovaným způsobem. Odhalení jejich postupů je také pomocí pro nás a přispívá k pochopení našeho pseudosvěta a pseudoživota, který zde žijeme. Pomocí pochopení se pak lze efektivněji vysvobodit ruku v ruce s LÁSKOU čistou jako padlý sníh.

 

 

,,Nikdo není tak beznadějně zotročený, jako ti, kteří falešně věří, že jsou svobodní.‘‘

 

Johan Wolfgang von Goethe

 

 

Na každé FYZICKÉ TĚLO člověka působí MNOHO SVĚTELNÝCH BYTOSTÍ – PRAVÉ DUCHOVNÍ PRINCIPY a MNOHO NEGATIVNÍCH ENTIT – PŘEVRÁCENÉ DUCHOVNÍ PRINCIPY (viz knihy Nového zjevení). Působení je UMOCNĚNO skutečností, že pseudotvůrci za tím účelem ZAPOUZDŘILI Ducha a duši u 99,9985 % obyvatelstva planety Země (rok 2003), aby ti pak NEBYLI schopni správně řídit fyzické tělo. Jeho život je utvářen PRŮNIKEM TĚCHTO ENERGIÍ, JEHO VLASTNÍM STAVEM a SÁM PROVÁDÍ VOLBY, KTERÉ DRUHY ENERGÍ POUŽIJE KE SVÉMU ŽIVOTU.  Velkou roli zde hraje VĚDOMÍ – SCHOPNOST ROZLIŠENÍ POZITIVNÍHO A NEGATIVNÍHO na základě jeho STUPNĚ POZNÁNÍ. Naše DUCHOVNÍ UČENÍ na internetu www.vesmirni-lide.cz je zdrojem, který slouží k této pomoci.

 

Ovládaný pozemšťan, který postupuje po spirále své Duchovní cesty (sdělení 819 – 847), po postupném překonávání samoovládacích programů (materialismus, kariérismus, peníze, alkohol, požitky, apod.) vyžaduje stále více pozornosti ze strany negativních entit z Temných světů. Tyto entity pak vytváří INDIVIDUÁLNÍ OVLÁDACÍ PROGRAM.

 

Jedinec, který dále postupuje vzhůru po spirále Duchovní cesty, více a více narušuje negativní systém svou pozitivitou a láskou a v otáčce 7. si s ním negativní entity v individuálním ovládání neví rady.

 

Každý člověk má v ose fyzického těla – v páteři – HLAVNÍ KANÁL, který je tvořen ve středu HVĚZDNÝM KANÁLEM a kolem něj množstvím MALÝCH KANÁLKŮ. Hvězdný kanál patří Stvořiteli Prvotnímu všeho a všech, tedy jím prochází informace od Něj a k Němu a nelze jej zablokovat. Ty další kanálky okolo hvězdného kanálu patří dané bytosti, má za ně ODPOVĚDNOST a u 98,75 % pozemšťanů je více méně ZABLOKOVÁN – tedy nefunkční, a to vlivem NEGATIVNÍHO ŽIVOTA V TOMTO A PŘEDCHOZÍCH ŽIVOTECH. Pouze 1,25 % pozemšťanů ŽIJE LÁSKU A DOBRO, a tedy nemá hlavní kanál zablokován, a mají tedy i více méně funkční čakerní systém.

 

Proto tedy každá bytost v zóně vymístění má podél hlavního kanálu 2 pomocné kanály:

 

Vlevo – POZITIVNÍ POMOCNÝ KANÁL

 

Vpravo – NEGATIVNÍ POMOCNÝ KANÁL

 

Pomocné kanály jsou vzdáleny asi 12 cm od hlavního kanálu a s ním jsou spojeny na úrovni srdeční – 4. čakry, kudy si bytost lidská volí rychlostí myšlenky okamžitý přísun pozitivních či negativních informací – energií z pomocných kanálů do SRDEČNÍ ČAKRY. Ta se podle druhu energií buď OTEVÍRÁ (pozitivní, láskyplné en.) nebo ZAVÍRÁ (negativní en.), jako VÁHA.

 

Ze srdeční čakry jsou instrukce předávány do lidské mysli a pseudomysli a ty spouští ve fyzickém těle pozemšťana některé ze 2 bilionů genů – programů pro přímé vykonávání pohybů a životních kroků. Při tom POZITIVNÍ INSTRUKCE spouští jen ČISTÉ GENY, NEGATIVNÍ INSTRUKCE spouští zase jen ZATÍŽENÉ GENY, kterých mají lidé dnes 80 % v průměru.

 

99,9985 % lidí na planetě Zemi má duši a DuchaPOUZDRECH, což provedli pseudotvůrci za účelem OVLÁDÁNÍ fyzického těla. Dnes je jimi 95 % lidí ovládáno na 95 % !

 

Jen 106 000 lidí – 0,0015 % má nezapouzdřenou duši a Ducha, z toho 33 000 dospělých lidí má tedy obnovenou pravou komunikaci mezi Duchem, duší a fyzickým tělem, a 73 000 dětí má původní pravou komunikaci mezi Duchem, duší a fyzickým tělem.

 

Za účelem POMOCI – SHORA do LEVÉHO – POZITIVNÍHO POMOCNÉHO KANÁLU dodává pomocné informace – energie minimálně 1 SVĚTELNÝ PRŮVODCE – VESMÍRNÍ LIDÉ SIL SVĚTLA – MULTIDIMENZIONÁLNÍ BYTOSTI, které cítíme „V DUCHU“ nebo jako INTUICI, tichý hlas s POZITIVNÍM VEDENÍM S LÁSKOU, PRAVDOU A MOUDROSTÍ - pravdivými, pozitivními a aktuálními informacemi.

 

Za účelem negativního ovládání – jako LOUTKY – ZESPODU do PRAVÉHO – NEGATIVNÍHO POMOCNÉHO KANÁLU dodává NEGATIVNÍ OVLÁDACÍ INFORMACE BEZ LÁSKY, BEZ PRAVDY A BEZ MOUDROSTI – energie NEGATIVNÍ OVLÁDACÍ PSEUDOSYSTÉM. Ten mj. tvoří 3 negativní entity – STRÁŽCI – STÍNY – VE SVĚTECH TEMNÝCH:

 

(1)

INFORMATIK ANALYTIKANALYZUJE celkovou situaci ovládané scény a ovládaného pozemšťana. Volí vhodné postupy k vytvoření nutných BLOKŮ v jeho tělech a čakrách, a hlavně OVLÁDACÍCH PROCEDUR – PROGRAMŮ, které pak předává ANALYTIKOVI PROGRAMÁTOROVI. Má k dispozici všechny životní pásky předchozích životů a provádí velmi podrobné PSYCHO – SOCIO – ANALÝZY na silné a slabé vlastnosti ovládaného pozemšťana. Životní páska ovládaného pozemšťana je na jeho monitoru ve středu, po stranách jsou další životní pásky pozemšťanů z jeho nejbližšího okolí – např. 6 (zaměstnání, rodina, atd.) – VNĚJŠÍ OVLÁDÁNÍ POMOCÍ JINÝCH LIDÍ – ENERGETICKÝCH KANÁLŮ.  

 

NOVOU SCÉNU může vytvořit NEJDŘÍVE ZA 1 – 3 DNY. PROTO PRO POZITIVNÍ A LÁSKYPLNÉ LIDI JE VÝBORNOU POMŮCKOU TÉMĚŘ NIC NEPLÁNOVAT – JEN NA POSLEDNÍ CHVÍLI SE ROZHODOVAT POD VEDENÍM SIL SVĚTLA KROK ZA KROKEM. PAK JEJICH PROGRAMY A SCÉNY (I S DALŠÍMI LIDMI) NEJSOU DOSTATEČNĚ ČI VŮBEC PŘIPRAVENÉ !!! 

 

Analytické údaje jsou také vytištěné na papíře, barevnými texty s našimi písmeny a jsou rozsáhlé. Pokud je někdo skutečně zdravý a v lásce, tito pozemšťané jsou hovorově popisováni jako „nemocní“ a potřebují „léčit“ (tj. navodit onemocnění, úraz) tak, aby byly „zdraví“ (tj. nemocní).

 

OSOBNÍ KARTĚ je např.:

 

MINULÉ ŽIVOTY – mají všechny k dispozici, ne všemu správně rozumí

 

VZDĚLÁNÍ – může být i vzácné vzdělání, speciální vzdělání, schopnosti … (získané před zrozením – předchozí životy a vlastní výcvik v intermediálním světě před zrozením, a po zrození – pozemské vzdělání včetně vlastních zájmů)

 

ODKUD DUCH A DUŠE PŘIŠLI – ze kterých úrovní – dimenzí, vesmírů a světů, ze které duchovní rodiny

 

POSLÁNÍ – ÚKOL základní – POZITIVNÍ ŽIVOT, nebo s oborem teleinformační, meditační, léčitelský, specifika … kresby portrétů Vesmírných lidí tužkou (v mládí), dnes povídání o nich ve vlaku … org. přednášek jiného pracovníka o Vesmírných lidech, dělá přenosy lidem (od Vesmírných lidí – ústně) …. další aktivity … atd.

 

CHOVÁNÍ

 

OBLEČENÍ

 

SEXUÁLNÍ ORIENTACE

 

ZDRAVOTNÍ KARTA – (písmo modře) odchylky od normy, chorobopis – vše (ne jen to, co mají pozemští lékaři), info o léčbě na Zemi – účinná, neúčinná … na konci byl znak – modrý pták (jako ODS). 98 % lidí je více či méně nemocných.

 

Spis např. může obsahovat tyto důležité informace:

 

Po roce 1973 hodně info o Vesmírných lidech (kód „nejmladší“) (tzv. sci-fi literatura hlavně ze Sovětského svazu, ta byla reakcí východního bloku (SSSR) na úspěchy USA v dobývání Měsíce, i např. film „AKCE BORORO“ a jiné filmy – pozn. zpracovatele), v důsledku toho toto vede k procitnutí a k prvním příznakům lásky.

 

Info o dalších kontaktech …

 

Další klíčové body: Byl smutný, přátelský, nevědomě přátelský, 1. intimní kontakt, slib věrnosti, pokračování vztahu, překročení mezinárodně platné hranice pro lásku.

 

Komunikace se mnou (ovládající entitou) ohrožena kvůli nejmladším.

 

Plán opatření - cíle:

 

- zamezit kontakt s partnerem a vyšší úroveň citů

- navodit bezvýchodnost situace

 

Další údaje o osobě:

 

- vysoká duchovní účast na systémovém zadání

- přesnější vyjadřování, nedostatek negativních pohnutek, zlepšení tvůrčích snah

- přiměřený ovládací systém

- začátek dalších nových tvůrčích aktivit a vůbec zlepšení negativních postojů v práci (zdroj -datasystém)

 

Závěr:

(1)

Přistupovat s největší opatrností, stávající přístup byl nedostatečný, možnost infiltrace.

(2)

Ovládání bylo neúměrné, přímá účast dalších entit je nevyhnutelně nutná, vysoká míra láskyplnosti nejmladších (Vesmírných lidí)

(3)

Mnohem častější láskyplnost než dosud, společné prožívání začínajících neúměrně vysokých rádoby pozitivních dalších možností.

(4)

Možná dalekosáhlá výkonná skupina zaměřená pro práci na dalších změnách.

 

Dále je v jejich PC vidět:

 

- PODROBNÝ výčet zdravotního stavunegativní věci …

- dle něj – budujeme NOVÉ POČÍTAČOVÉ PROGRAMY PRO DALŠÍ NEGATIVNÍ OVLIVŇOVÁNÍ (datasystém)

- nedostatek láskyplnosti (u nich jiné slovo – kód, naše slovo láskyplnost je pro ně nebezpečné svým vyzařováním – pozn. zpracovatele)

- nevyzrálá citová zralost k některému z dalších příslušníků duchovní rodiny

- nezvyšuje si vibrační úroveň, nevyzrálá vazba na onoho představitele

- účast na dalších procesech nevyhnutných pro zavedení NELÁSKYPLNÝCH KONKURENCESCHOPNÝCH VZTAHŮ

- OBRÁZKOVÁ KNÍŽKA (sledována po celou dobu tohoto přenosu) – okénka, v nich kresby – IMPAKTY – ZAVÁDĚNÍ NEGATIVNÍHO ENERGETICKÉHO IMPULSU (např. bolestivost) DO VŠEHO, CO JE NA TĚLE.  Negativní působení v našem těle se postupně projeví neláskyplností v našem vědomí, což povede k účinnosti takového programu, kdy člověk SÁM postupně ODSTRAŇUJE svoji přirozenou vybavenost zaměřením se na své problematické partie, a tím si vytváří zaváděcí kanál pro další zavádění do těla. Cílem je např. obecně navodit PŘEDSTAVU BOLESTI (v konkrétním provedení) tak, že tuto dodanou energii – impakt příjemce potom SÁM živí a zvětšuje vlastním negativním myšlením (ANO, vždyť já jsem nemocný, ono to bolí, opravdu to bolí, a móc, móc … „VŽDYŤ JE TO PRAVDA“, „MÁ TO TAK BÝT“, stěžování si, atd.)

- vidím dvojlist s řadou obrázků, nejprve začíná prvními 2 okénky – hlava dráčka, v dalších je impaktovaná osoba, od 6. obrázku dále je nějaký muž s parůžky (graficky znázorněno) – UCHO – vývojové stádium některého jiného druhu vašich rádoby přítelíčků – jde o postupné zavedení neláskyplnosti, dojde k vytvoření několika druhů domorodého živočicha s názvem UCHO (parůžek). Tedy impakt ukazuje postup vstřiku negativní energie (hlava dráčka) do cílové osoby a dále je cílový stav, který může trvat krátce, dlouho, nebo se dále zhoršit dalším působením jak cílové osoby (ovládání jí tak, aby se sama více propojila s ovládacími programy, jako nová a jiná pavoučí síť, do které se zamotá, pak zase další jiná síť atd.). Poslední hlava má být konečná fáze vytvoření nějakého druhu (plán). Odehrává se mimo nás v jiné dimenzi v tělech jiných zvířat, která mají být znetvořena k pavědeckým účelům. Účinnost takové nelásky je vždy kolem 60 % úmrtnosti živých bytostí při pokusech. Tam to modelují – zkouší. Dalekosáhlé větší změny v myšlení bytostí jsou často větším zlem – peklem, než nynější zaváděcí postupy. Zde tedy vidíte, kolik mnoho dalších negativních bytostí a procesů (a obětí) se podílí na negativním modelování (příprava) a vlastním negativním ovládání pozemšťana !!!

- celkově obrázková knížka působí dojmem jako „knížka o škaredé pohádce“

- žlutá placatá deska (jako gramofonová) – na kraji je malý černý výřez tvaru ostré špičky (nakousnutá), otáčí se dokola, když je výřez v určitém místě, dojde k impaktu konkrétní bolesti (např. rameno …) a člověk si ji pak sám živí připomínáním si jí …

- takto může být navozeno třeba i období, kdy se chce plakat

- postupně je cíl vytvořit další bloky – dle plánu bloků, který je vytvořen na každého jedince na mnoho životů dopředu

- bloky se vytváří podobně, jako když stavíte stavbu, nejprve musíte udělat základy, pak stěny atd. Tedy nelze vkládat impakty libovolně, ale podle určitého plánu, schématu. Láskyplný a čistý člověk (bez bloků) je imunní vůči impaktům

- dnešní zdravotní údaje – ve zprávě jsou zfalšovány – dány jsou loňské (horší), aby byly výsledky přesvědčivější před nadřízenými (řídící entity) a snadno rozeznatelnější od nově vyvinutých postupů (v přípravě). Tím se snaží strážci – stíny „vylepšit“ nedobré výsledky své pseudopráce (v tomto konkrétním případě) před těmi, kdo na ně dohlíží a kontrolují je – stejně jim dělají hloubkové kontroly …, a pak je zle nejen pro ně, ale i pro ovládaného pozemšťana – mnohem intenzivněji působí ty řídící entity (stavy deprese apod.), pak pro pozemšťana je nejlepší ochranou Stvořitel Prvotní všeho a všech a u Vesmírných lidí dochází k přítomnosti Aštara a Ptaaha v lásce ochranné místo ostatních Vesmírných přátel. Záleží vždy na pozemšťanovi, jak se zachová !

- naše nové přátelství, důležité životní testy, osudovost, vybrané životní události, ke kterým nemohl zaujmout pozitivní přístup, už několik měsíců trvající problematické spojování (s negativními entitami)

- pozemšťanovi jsou vstřikovány ovládací myšlenky a promítány ovládací obrazy, ovládací systém ihned detekuje ÚČINNOST ovládání - % - přesně a také odstupňovaně – ovládání úspěšné, méně úspěšné, průměrné, podprůměrné, neúčinné. V případě neúspěšnosti ovládání ovládací systém ihned vybírá z datasystému další varianty ovládání (má jich mnoho) a opět jde rychlé hlášení zpět o úspěšnosti – zpětná vazba.

- MÍRA OVLÁDÁNÍ závisí v podstatě na 2 parametrech :

        

(1)

DLOUHODOBÁ POZICE na spirále DUCHOVNÍ CESTY (odpovídá tomu i množství zatížených, tedy použitelných genů druhou stranou) – z výchozího bodu 95 % ovládání KLESÁ na průměrných 10 %, v rozsahu od 5 % (informatici, kteří mají lepší vědomí o struktuře procesu ovládání) do 15 % ostatní na poslední otáčce Duchovní cesty. Dejte si pozor na lidi, kteří vám sami hlásí (bez vašeho dotazu), že jsou na konci Duchovní cesty – toto bude jeden z ovládacích programů. Ti kteří tam jsou skutečně (33 000 dospělých lidí ze 6,5 miliardy lidí), budou určitě skrytí a rozhodně to nebudou sami od sebe veřejně vyhlašovat (vyjma snad v intimním rozhovoru ve dvou lidech). Téměř všichni na Duchovní cestě se nachází v pozici od 1. otáčky do 5. otáčky (klesá množství lidí) – viz obr. 692 na www.vesmirni-lide.cz .

        

(2)

OKAMŽITÝ DUCHOVNÍ STAV – ROZPOLOŽENÍ – je kolísavý dle okamžitého stavu zvládání duchovních zkoušek. Např. nejlepší řešení je, pokud jste se dopracovali tak daleko, kdy máte partnera opačného pohlaví v intenzivním láskyplném vztahu, sdílíte jej – tu niternou energii lásky a dobra – a pak KDYKOLIV si můžete v jakékoliv situaci – v duchovních zkouškách - navodit v představě toto maximální sdílení - milování s milovaným partnerem, a to i při práci, činnosti ! (ne jen v klidu či meditaci). Pokud tohle dokážete, pak vyzáříte tolik té lásky – vnitřní jemnovibrační energie, že pak jeden ovládací program za druhým hlásí NEÚČINNÉ, NEÚČINNÉ, NEÚČINNÉ ….. (znám to již delší dobu – pozn. zpracovatele).

 

 

KRIZOVÝ ŠTÁB se schází u nejláskyplnějších lidí i každou hodinu (pozice asi od 5. otáčky Duchovní cesty dále). Na ČERNÉ TABULI je křídou rozpis jednotlivých služeb strážců – stínů – OPERATIVNÍ HLÍDKY, i po 1 hodině. Krizový štáb vypracovává jednotlivé teoretické situace – modeluje scény, aby se zaměřený pozemšťan dostal co nejvíce do NEGATIVNÍCH SITUACÍ, např. SPOLEČENSKÉ ZNEMOŽNĚNÍ SE PŘED VĚTŠÍ SKUPINOU LIDÍ. U zdravotního stavu je to ZHORŠOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU, modelují se např. SITUACE DOPRAVNÍ NEHODY – zlomeniny apod. Nebo NEPŘÍJEMNOSTI – v rodině, zaměstnání a jinde (pomluvy, nepříjemné situace, zážitky …). Entity krizového štábu mají světle šedozelené uniformy s červeným paspulováním límců.

 

Je plánováno vytvoření NĚKOLIKA NOVÝCH RAS, se kterými se počítá s novým pseudovývojem na MILIARDY LET – MNOHO ŽIVOTŮ. Neprobíhá to jen na jedné planetě, ale i v JINÝCH ČÁSTECH VESMÍRU – zóny vymístění - se provádí nějaké přibývající pokusy, které nadále spojenými silami monitorujeme (Vesmírní lidé Sil světla). JIŽ MILIARDY ROKŮ TO TAKTO PROBÍHÁ S VÁMI (ne jen na planetě Zemi).

 

Je třeba si uvědomit, že je nám dodáváno velké množství negativních informací, takže další už nejsou zapotřebí.

 

Pracují také hojně s texty z našeho VNĚJŠÍHO SVĚTELNÉHO SYSTÉMU  www.vesmirni-lide.cz a viděli jsme texty přesně stejné – barevné, sdělení začínající „Milý Ivo, …“, za některými odstavci jsou vloženy jednobarevné (červené) poznámky k textům – jejich význam, nebezpečnost atd. Negativní entity ale NE všem textům rozumí, mají s tím problém. Tento vnější světelný systém je pro ně nejnebezpečnější, neboť nejlépe, nejpravdivěji a nejaktuálněji odhaluje celý pseudosystém a obsahuje efektivní způsob vysvobození z pasti negativního stavu a lidé se pomocí něj NEJEFEKTIVNĚJI vysvobozují.

 

Účelem je vždy PONÍŽIT VIBRACE POZEMŠŤANA A VYTVOŘIT NOVÉ BLOKY V TĚLECH A ČAKRÁCH, v HLAVNÍM KANÁLU – VRÁTIT POZEMŠŤANA ZPĚT PO SPIRÁLE DUCHOVNÍ CESTY A UČINIT JEJ SNADNO OVLADATELNÝM. U VĚTŠINY LIDSTVA NYNÍ ROSTE POČET ZATÍŽENÝCH GENŮ A BLOKŮ A PROBÍHÁ PŘÍPRAVA REALIZACE ZAVÁDĚNÍ ČIPOVÉ TOTALITY, KDE JE ZÁMĚR ZVÝŠIT OVLÁDÁNÍ POZEMŠŤANŮ NA 99,99 % A S TAKOVÝM STAVEM OVLÁDÁNÍ PROVÁDĚT DALŠÍ ÚROVNĚ ZEL A NEPRAVD DLE ZÁMĚRU PSEUDOTVŮRCŮ.

 

(2)

ANALYTIK PROGRAMÁTORPROGRAMUJE dodávané instrukce od INFORMATIKA ANALYTIKA a předává je ZAVÁDĚJÍCÍ ENTITĚ.

 

(3)

ZAVÁDĚJÍCÍ ENTITA – PRACOVNÍK PRO DÁLKOVÝ PŘENOS DAT ZAVÁDÍ A DÁLKOVĚ PŘENÁŠÍ do negativního pomocného kanálu pozemšťana OVLÁDACÍ PROGRAMY na konkrétní PSEUDOŽIVOT. Antény jsou umístěny na Měsíci – předsunuté základně, coby uměle přivleklém tělese Silami temna se spoustou podzemních prostor, zakamuflovaných „přirozeným pustým povrchem starým 4,5 miliardy let“. Vlny prochází i nitrem planety Země.

 

 

Zde mohou VESMÍRNÍ LIDÉ TLUMIT NEBO RUŠIT přenos ovládacích dat (Duchovní cesta – pomoc). Rušení může také probíhat tehdy, když je ovládaný pozemšťan v blízkosti velmi láskyplného pozemšťana, je vlastně v jeho velkém světelném štítu, obalu, který znemožňuje průnik ovládacích energií. Všechna tato rušení jsou ale dočasná. Trvale zrušit ovládání lze pouze dopracováním se na poslední – 7. otáčku Duchovní cesty (odpouzdřen Duch a duše, je s nimi plná komunikace, a pozemšťan má rozsáhlý světelný štít kolem sebe s jinou vibrací – lásky) a pak ÚNIK ze zóny vymístění (obecně). Naopak se používá pomocný kanál – převaděč – mnohem negativnější osoba, skrze kterou je nalévána hrubovibrační energie na ovládaného pozemšťana (např. ochranka prezidenta, určitý člověk v hudební skupině převádějící hrubovibrační energie na zpěváka, ale i běžně v každodenním životě.) Obecně – čím větší je sídlo – město (dle počtu obyvatel, nejhorší v ČR je Praha, hlavně pak střed, kde se vše násobí), tím má ve dne více hrubovibračních energií a v tomto prostředí jsou pozemšťané lépe ovladatelnější, než v malých městech a obcích, nejhorší prostředí na dálkové ovládání je příroda ! 

 

Každý den ráno program začíná příkazem „ATKAVISE“ – START, ZAČÍNÁME – spouští se při probuzení pozemšťana a vidí ho zblízka v dimenzionálním okně své kanceláře (viz např. film Příšerky s.r.o. – pozn. zpracovatele). Hranaté znaky rychle běhají ve svislých asi 7 pásech – sloupcích (jako děrný štítek či film) na monitoru, prostřední je širší (ovládaného pozemšťana), většinou čtverce, obdélníky, trojúhelníky, elipsy, v nich jsou další symboly, a jsou tam i jiné znaky (např. 2 svislé čárky s obloučkem nad nimi). Pásky jsou zelenošedé a znaky ve sloupcích stejně velké a podobné. Jsou tam i písmena – znaky, které nejsou z naší abecedy, např. jako malé „h“ s tím, že horní část není rovná, ale různě vlnovkovatá. Tyto znaky jsou od pseudotvůrců. Zavádějící entita má modré oblečení (jako nádražák) – kalhoty tmavomodré, světlejší modrou košili s tmavou modrou vázankou. Viděli jsme i prostorově probíhající znaky programů shora dolů i kolem pozemšťana, jakoby na válcové ploše kolem něj. Ty jsou (včetně obrazovek) nehybné v případě spánku člověka, jakmile se probouzí, ihned se dávají do velmi rychlého pohybu – velmi zřetelně jsme opakovaně viděli.

 

 

Pro OPERATIVNÍ ZÁSAHY je ŘÍDÍCÍ CENTRÁLNÍ SYSTÉM – DATASYSTÉM. Příkaz pro spuštění jakéhokoliv programu je „TEKAVA“. VYHLEDÁVACÍ – ČTECÍ PROGRAM, který reaguje na určitá energetická spojení, řídí SAMOSPOUŠTĚCÍ PROGRAMOVÉ SMYČKY.

 

Neustále se napojuji na datasystém, který je řízen zvenčí. Do našeho mentálního těla jsou nám zaváděny negativní projevy energetického pole tak, aby mohlo docházet k ovlivňování našeho negativního uvědomění – v období před dobou usnutí – kdy je mentální tělo aktivní. Zde je nutno se obrátit, (poprosit, modlit) ke Stvořiteli Prvotnímu všeho a všech o pomoc, a pomáhá to.

 

 

Každý ze 6,5 miliardy pozemšťanů (rok 2003) má celkem minimálně 9 stínů – strážců, vždy po 3 u Ducha, duše a fyzického těla. Na ně dohlíží ŘÍDÍCÍ ENTITY (monitorují pohyb nejláskyplnějších pozemšťanů, zvláště se speciálním posláním, ti jsou ale zase hlídáni Vesmírnými lidmi) a celý ovládací pseudosystém je v moci PSEUDOTVŮRCŮ s dovolením STVOŘITELE PRVOTNÍHO VŠEHO A VŠECH za účelem poskytnutí ODPOVĚDI, CO NEVOLIT.

 

Toto ovládání lidstva na planetě Zemi probíhá od doby jeho zfabrikování jako jeskynního člověka pseudotvůrci, tj. po 7 milionů let.

 

V době PO posledním pádu Atlantské civilizace na planetě Zemi před 11 200 lety uprchlí Atlanťané postavili některá sídla, např. ve střední Americe – v Mexiku, Guatemale, Belize (např. obr. 79), kde můžete vidět často pyramidové stavby s obdélníkovou anténou na vrcholu – a to často 2 pyramidy s anténami proti sobě. Tam se tito ztroskotalí Atlanťané snažili řídit pomocí energií některé procesy – počasí, zúrodňování půdy v okolí, ale hlavně se snažili rušit ovládací vlny - energie Sil temna, což samo o sobě ukazovalo na jejich již ne příliš dobrou pozici. Jednou z těchto funkcí měly i přístroje na hrudi vyobrazené na sochách – sloupech v Tule na obr. 84.

 

 

Upozorňuji čtenáře, aby na tyto informace často nemyslel, neboť se tím napojuje na své ovládače !!!  Se vším je třeba pracovat s VELKOU LÁSKOU, v opačném případě podlehne druhé straně (a většinou o tom neví).

 

Je třeba si uvědomit, že je vám dodáváno velké množství negativních informací, takže další už nejsou zapotřebí zde v našem systému  www.vesmirni-lide.cz .

 

Vesmírní lidé Sil světla se CHRÁNÍ před kontaminací negativními energiemi tak, že VŠECHNY tyto energie V PRVNÍ FÁZI ANALYZUJÍ A VYHODNOCUJÍ JEJICH ANDROIDI A POČÍTAČE A ONI DOSTÁVAJÍ JIŽ HOTOVÉ VÝSLEDKY TĚCHTO PROCESŮ. Dále PRACUJÍ JEN 3 HODINY DENNĚ (NA LODÍCH), VĚTŠINU ČASU MÁME PRO OSOBNÍ DUCHOVNÍ ŽIVOT, VČETNĚ MEDITACÍ A JINÝCH POSTUPŮ OČIŠŤOVÁNÍ OD NEGATIVNÍCH ENERGIÍ.

 

 

Na planetě Zemi je následující POPULAČNÍ VÝVOJ, je to křižovatka duší, které odněkud přišly a putují dále do dalších světů dle vlastní volby během velmi krátkého života (cca 70 let) plného nabídek, voleb a výzev zde na této Zemi:

 

  rok          počet zrozených lidí

 

1000 :   200 milionů    (200 000 000)

1650 :   500 miliónů    (500 000 000)

1830 :   1 miliarda    (1 000 000 000)

1930 :   2 miliardy    (2 000 000 000)

1950 :  2,5 miliardy  (2 500 000 000)

1970 :   4 miliardy    (4 000 000 000)

1985 :   5 miliard     (5 000 000 000)

2000 :  6,4 miliardy  (6 400 000 000)

 

Velký populační růst je podmíněn také zrozováním duší z pozitivního stavu (Pravých světů) s pozitivním posláním ve 2 vlnách: Připravovačů  - cca před rokem 1945 (konec 2. světové války), a hlavní vlny – cca po roce 1945 (dnes je zde 900 milionů duší s tímto původem, nemusí být ale všechny pozitivní !) a následnou reakcí pseudotvůrců, kteří sem posílají 5 x více duší z Temných světů či pravých lidských tvorů s negativním posláním (viz knihy NOVÉHO ZJEVENÍ na www.vesmirni-lide.cz ). Kromě pravých lidských tvorů (ti mají pseudoducha a pseudoduši od pseudotvůrců) se všechny ostatní duše sem rodí jen JEDENKRÁT !  Klidně mohou mít zážitky z maximálně 11 životů zde na planetě Zemi, ale jsou to PROŽITKY PŘEDANÉ NA ŽIVOTNÍ PÁSCE OD SVÝCH MDB (multidimenzionálních bytostí). Pro fyzický 12–ti dimenzionální multivesmír je jich celkem 12 a tedy maximum předaných životních pásek s prožitky na planetě Zemi je 11 (viz Základy lidské duchovnosti na www.vesmirni-lide.cz ).

 

 

Toto svědectví je předáno na základě informací předaných ve spánku a zapsaných po probuzení a dále běžnou niternou komunikací s Vesmírnými Přáteli – MDB. I ve snu nás naše multidimenzionální bytosti provázejí – exkurze s výkladem – v těchto ovládacích strukturách negativního stavu, vše s velkou láskou a radostí. Zde konkrétně předávala info z části i D., kterou jsme viděli ve světle zelenkavých šatech s přítelem u bazénu a palem, květin – v krásných barvách. Zabývá se mj. výzkumem gravitačních polí na planetě Zemi a jinde.

 

Z pozemských organizací se těmto ovládacím praktikám nejvíce přibližují (zhruba) špionážní organizace (CIA, FBI, mnoho dalších), média – manipulace s vědomím mas lidí, učí je to na univerzitách, především v USA na čelních univerzitách (Kalifornie, …) – vzor, pilotní projekty, dle nich se pak přenáší do dalších vysokých škol, v ČR je to hlavně Karlova univerzita (Fakulta žurnalistiky, HTF, Lékařská fakulta,…) a jiné vysoké školy. Vše financované z násilně vybraných daní – energií ovládaných mas lidí. Takto se vybraní pozemšťané (sami se vybrali) učí stejné činnosti, jako je dělají výše zmíněné entity z Temných světů – pekel. Pokud mají „dobré“ výsledky, jsou za ně pak „odměněni“ Temnými entitami postupem „vzhůru“ (ve skutečnosti níže do pekel) s větší možností rafinovaně ovládat a okrádat o energie jiné nešťastníky.

 

Pokud mluvíme o PŘEVRÁCENÍ duchovních hodnot – jde o převrácení myšlení, cítění a chování, které jsou popsány v našem vnějším světelném systému www.vesmirni-lide.cz – zde hlavně „KÁZÁNÍ NA HOŘE“ a knihy „NOVÉHO ZJEVENÍ“ a samozřejmě knih „ROZHOVORY S POUČENÍM OD MÝCH PŘÁTEL Z VESMÍRU“.

 

Po umístění schématu 811 – ovládání fyzického těla – na  www.vesmirni-lide.cz  20.6.2003 se rozvinula válka – zuřící Síly temna napadly Síly světla (flotily) a probíhají boje – jednak kvůli umístění na web a také kvůli podpoře Sil světla těm, kteří zde na Zemi tuto práci dělají (příjem info a šíření info). Takto vše probíhá – zde je pouze zobrazující vrcholek pyramidy všech procesů a dějů, které v mnohem větším rozsahu probíhají UVNITŘ – ve VNITŘNÍCH SVĚTECH. Na každého jedince jsou minimální počty bytostí Sil světla a Sil temna – které se snaží jim svým způsobem dodávat energie, ale ve skutečnosti jde ještě o mnohem větší počet bytostí (tedy ne vždy minimální). A právě když je dodán Silami světla sem na Zemi průnik světelné informace nového druhu – kvality, Síly temna rozezleně reagují a projevují se svým způsobem, neboť se obtížně vyrovnávají se změnou stavu zel a nepravd na dobra a pravdy. Pod každým člověkem na vrcholku pyramidy si můžete představit větve a větvičky (jako u kořenů stromu pod zemí) – které znázorňují množství dalších bytostí obou dvou stran (Sil světla a Sil temna), které se podílejí svými energiemi - informacemi na našem „životě“.  Aby jste rozuměli, nyní (22.6.2003) řada dalších světelných pracovníků zde na Zemi schéma 811 posílá dále dalším lidem … prostě pořádně to zde opět bublá a vře …

 

 

Viz sdělení 819 – 847 – DUCHOVNÍ CESTA z knihy III. ROZHOVORY S POUČENÍM OD MÝCH PŘÁTEL Z VESMÍRU, dále sdělení 1561, 1578, 1579, 1684 – 1688, 1694 – 1699, 1702, 1709, 1710, 1713, 1714, 1717, 1718. Viz kniha NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA. Schéma je pokračováním obr. 467, 539 – 548, 678 – 693, 741, 765 – 772, 781 – 793, 799, 811, 812. Vše na www.vesmirni-lide.cz . Nedoporučujeme studovat informace bez výše uvedených zdrojů, v opačném případě čtenář je nemusí správně pochopit a smysl si může snadno překroutit !“

 

Další navazující zdroje:

 

PROJEKT L.U.C.I.D.   www.vesmirni-lide.cz

TOTALITNÍ SVĚTOVLÁDA   www.mujweb.cz/www/totalitnisvetovlada www.vesmirni-lide.cz – záloha webu čipová totalita na úv. stránce.


 


 


 
 


 

 

1762. Milujme se a mějme se rádi (354).      (Přijal Ivo A. Benda, Helena K.)            15.5.2003.

Místo: Česká Lípa.

 

 

Milujme se a mějme se rádi

 

„Milujme se a mějme se rádi

a sejdeme se v pravém ráji.

 

V opačném případě se sejdete

ve zničeném nelibém kraji.

 

Milujte se a mějte se rádi,

abychom se setkali v pravém, líbezném a harmonickém ráji.

 

V opačném případě jste ovládáni

svými negativními myšlenkami

a sejdete se ve zničeném, pustém, kamenném kraji.“

 

 

1763.  O volbě do EU (355).               Přijal Ivo A. Benda)           16.6.2003   6:30-7:14 hodin.

Místo: Česká Lípa.

 

                   „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Ano, jsem rád, že jsi se se mnou takto spojil, mám pro tebe některé další nové zprávy.

 

Tedy především, k této události – volbě vstupu do EU – vidíme, že lidé se snadno nechají ovládat a vstupují do něčeho, o čem neví, jak to mohou ovlivňovat. Ano, je to další krok 2. strany v budování čipové totality, jemuž nutně předchází PSEUDOSJEDNOCENÍ. Aby byly jednotná státní správa, jednotné řídící centrum, tedy SHODNÉ organizační struktury, které jsou podmínkou pro vznik čipové totality.

 

Právě jsi četl ten článek z MF DNES z 22.6. 2003 (viz čl. 121 na www.vesmirni-lide.cz ), o novém čipu japonské firmy Toshiba – velikosti 0,4 x 0,4 x 0,6 mm, který se vejde i do papíru, anebo 3 čipy se vejdou do jednoho makového zrnka. A to máte rok 2003 !  Druhá strana skutečně připravuje očipování nejen lidí, ale všeho, co lze čipovat, tj. aby i každý předmět měl své číslo. Jde o bezdrátový systém, právě u vás v České Lípě zavádí zatím nepovinné čipové karty v městské autobusové dopravě (viz čl. 129 – MHD Česká Lípa www.vesmirni-lide.cz ). V mnoha vašich městech již toto funguje několik let (Opava, Frýdek – Místech, Děčín, Břeclav…). Takže každý může vidět, jak se vše vyvíjí a podle toho se rozhodovat, co volit. Při tom má člověk používat ne jen rozum, ale hlavně své srdce duchovní, neboť tam může získat pravdivé informace o dané věci od Stvořitele Prvotního všeho a všech a od nás – Vesmírných lidí. Vy vidíte, že část lidí toto používá a část nikoli. Proto tedy je třeba dále na sobě pracovat, vyciťovat a snažit se tak, aby si člověk rozvíjel lásku a smysl pro dobro a pravdu, a nebyl tak ve vleku ovládání druhé strany tak, jak to máte popsáno ve sdělení 1761 a obr. 811.

 

Dále ti chci sdělit milý Ivo, že také náš dopis pro vašeho současného prezidenta ČR – Václava Klause (sdělení 1756) se k němu dostal (i s letáky a dvěma knihami „Rozhovory“) a se zájmem si jej přečetl a opět si uvědomuje více proces, který ve skutečnosti probíhá. Má všechny možnosti využít nabídku na setkání s námi, Vesmírnými lidmi, a tak se nyní rozhoduje v této závažné věci.

 

Ano, lidé takto se snaží pochopit svůj stav a říkají si: „A proč zrovna já jsem zde v tomto stavu ?“ Odpověď je jednoduchá – každý si toto zvolil. Ti, kteří přišli z Pravých světů s pozitivním posláním (900 milionů duší) – kvůli tomuto poslání, jiný způsob, jak se sem dostat, než se sem zrodit a nechat se zapouzdřit, není. Ti druzí, kteří přišli ze světů temných (4,5 miliardy duší) se takto rozhodli také kvůli svému poslání, ale negativnímu. Tedy ti uvítali ovládací stav, neboť je podporují jejich entity ve zlech a nepravdách, ve kterých se zde dále školí a učí, pokud neprovedou změnu. Proto tedy zde je takový soubor energií, který dále se navzájem ovlivňuje a výsledkem je to, co pozoruješ každodenně kolem sebe i na sobě.

 

Dále ti chci sdělit, že ta trička s naší internetovou adresou www.vesmirni-lide.cz jsou efektivním nástrojem šíření, stovky lidí za měsíc si toto přečte a mají další možnost se seznámit s našimi informacemi (zájemci mi mohou zavolat na 603-491600).

 

Také mám velkou radost z roznesených tisíců letáků, které jste roznesli v České Lípě a další lidé v dalších městech. Lidé se dále seznamují s námi a s možností vzniku čipové totality (petice).

 

Stále ti milý Ivo pomáhám v této práci světelné a přeji ti úspěšné završení tvého poslání zde na planetě Zemi v původní – staré společnosti.

 

S láskou a radostí ti toto sdělení předal Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

„A nyní se přidávám já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Také já jsem velice rád, že jsi se se mnou takto spojil a všichni ti posíláme proudy lásky.

 

Ano, tato volba do EU opět ukázala, jak tento váš pseudosystém ZNEUŽIL energii všech lidí – daní – a použil ji na jednohlasnou předvolební kampaň – ANO – s tím, že opačným hlasům ani téměř vůbec nebylo umožněno vystoupit v médiích a žádné prostředky z daní nedostali. Proto tedy se můžeš milý Ivo dále snažit na vysvobození co nejvíce lidí z tohoto pseudosystému a tak jim pomoci ke kvalitnímu a pravému životu v Pravém Stvoření.

 

My všichni zde pracujeme pro Stvořitele Prvotního všeho a všech a takto nikdo zde nedělá, jak je to zde u vás na planetě Zemi. V Pravém Stvoření nikdo s nikým nemanipuluje (není zde ani TV – program, politici, …), každý má dostupné všechny informace v sobě a v informační síti – telestěny, a každý se zde svobodně a s plnou znalostí daného stavu rozhoduje, jak bude žít. Proto i my zde na lodích vám pomáháme odhalit pravdu o vaší situaci, abyste mohli prohlédnout ovládací systém druhé strany a podle toho se zařídit ku prospěchu každého z vás.

 

Dále ti chci sdělit, že tento dopis panu prezidentovi ČR Václavu Klausovi k němu dorazil a má nyní vážný zájem se tímto zabývat tak, aby se rozvážně rozhodl, jak bude dále postupovat k této nabídce na setkání s námi, Vesmírnými lidmi. Proto se milý Ivo dále snaž takto pracovat pro Stvořitele Prvotního všeho a všech a uvidíš, co se bude dít.

 

Také máme velkou radost z roznesených letáků o nás, Vesmírných lidech a o hrozící čipové totalitě (petice). Ano, tisíce lidí si toto čte, mnozí si letáky schovávají na pozdější události, a tak se těšíme na další vývoj událostí zde, na planetě Zemi.

 

Toto ti s láskou a radostí předal Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

Děkuji vám drazí Přátelé Vesmírní i Tobě Stvořiteli Prvotní všeho a všech. S láskou a radostí Ivo.

 

Poznámka: Paní Lucie Bílá zpívá (po obdržení našich informací) 14.6.2003 na koncertě po hlasování do EU (Hradčanské náměstí) píseň, která začíná slovy:

 

„Tělo bez duše a duše bez těla,

tak to jsem tedy nechtěla. …“

 

A pan Maxa s Helenou Vondráčkovou tamtéž:

 

„Nejsem to já, jenom stín vchází, … dejavu …,“

 

Dejavu – iluze, přelud, něco, co není skutečné, pravdivé (podobně fata morgana – vidění pouhého obrazu např. města v poušti, ve skutečnosti přenášeného speciálními přírodními podmínkami z originálního města, ležícího zcela jinde).

 

9.5.2003 11:25 hodin - byly opět osobně předány materiály – letáky v laminu o Vesmírných lidech – p. prezidentu SR Ing. Rudolfovi Schusterovi, za což poděkoval.

 

15.5.2003 11:18 hodin - napsal Pepa Nos – písničkář tuto zprávu na můj mobil:

 

„Díky za zprávy a korespondenci. Velmi pozorně je vnímám. PEPA NOS.“

 

 

V květnu 2003 odeslal autor „Rozhovorů“ Ivo A. Benda 650 lidem tuto sms zprávu:

 

„Ahoj, v ČR na Duchovní cestě k převibrování do 5. D kráčí 130 000 lidí, tj. 1,25 % obyvatel. Ve světě je to podobné, asi 80 mil. lidí. S láskou a radostí Ivo.“

 

Řada lidí mi poděkovalo za info a také se ozvala druhá strana a poslala mi i dezinformaci – jiná čísla od jednoho pseudokontaktéra. To procento - 1,25 % - je prakticky všude shodné, není jiné někde jinde, neboť ti zářící láskyplní lidé jsou rozmístěni ROVNOMĚRNĚ – kvůli DUCHOVNÍ ROVNOVÁZE !!!

 

K volbám do EU 13. a 14.6. 2003:

 

Každý dělá to, co umí. Ještě že jsme si koupili ty barevné televize, abychom to viděli barevně … , jak někteří lidé volí EU a čipovou totalitu. Zážitek na vlastní kůži bude skvělý, takový na planetě Zemi ještě nikdo neměl ! Hodně jsme se přitom smáli a bavili, jak loutkový pseudosystém „svobodně“ volí čipovou totalitu. Perličkou bylo, že vláda použila daně všech lidí na masivní reklamu „ANO“, pak ještě řekla, že to nebylo ono, ale to bude již pro diplomovou práci na Karlově univerzitě – tam se učí ovládat masy lidí za jejich energie rafinovaně tak, aby ti lidé na to nepřišli !

 

 

1764.  Pravda o lidském stravování.    (Zpracoval Martin W., David B.)                              2003.

Místo: Brněnsko, Žatecko.

 

 

PRAVDA O LIDSKÉM STRAVOVÁNÍ

 

Hlavním úkolem tohoto materiálu je vnést trochu světla a pravdy do problematiky lidského stravování, která je plná lží, nepravd a mýtů.

 

Důkazem je mimo jiné i skutečnost, že z celkového počtu obyvatelstva planety Země jsou jen 2 % úplně zdravých lidí. Je však svobodnou volbou každého člověka, zda se s tím, co je zde uvedeno, ztotožní či nikoliv. Informace je však potřebné – jako kterékoliv jiné – VYCIŤOVAT SRDCEM.

 

 

Rozdíl mezi masem a rostlinou

 

Hlavní rozdíl tkví v pohyblivosti a nepohyblivosti duše a ducha, což souvztaží i s fyzickým tělem. Jestliže oddělíme např. list rostliny, která se nemůže zjevně pohybovat, tím ji nezabíjíme, protože duše této rostliny je nepohyblivá, dělitelná a zůstává tak i v oddělené části jejího těla (názorně vidět také např. na vánočním stromečku. Když se uřízne a následně hned dá do teplé místnosti, přesto, že se jedná o uříznutou část stromu, jehličí hned neopadá – je tam ještě duch stromku. Jehličí začne opadávat postupně až po nějakém období. To duch začne postupně stromek opouštět). Toto dokazuje i Kyrlianova fotografie. Jestliže tento list sníme, jde i tato duše rostlinky do našeho těla, přesněji do duševní báze a dochází tak ke sdílení prožitků - vibrací, neboť je to přínosem jak pro rostlinku tak pro člověka.

 

Naproti tomu u zvířat, jsou-li usmrcena, duše z jejich těl ihned prchají pryč a to, co lidé konzumují, je jen kus mrtvé zkažené hmoty. Navíc si do těla zavádějí energie stresu a strachu, které zvíře prožilo okamžikem své násilné smrti a dále se pak člověk karmicky zatěžuje, neboť hrubě porušil duchovní - Kosmické zákony a to tím, že zkrátil život např. krávě, která navíc mohla spásat po svůj život další rostlinky a povyšovat tak jejich duchovní úroveň.  (zdroj: George Adamski, kniha „Uvnitř vesmírných lodí“ – kapitola Opět velký mistr“, www.vesmirni-lide.cz .)

 

 

Je člověk všežravec ?

 

Z výše uvedeného článku je jasné, že člověk je bytost živící se rostlinnou stravou. Avšak proto, že tolik lidí dnes propadlo omylu, že člověk je od přírody všežravec (čímž se svou kulturou výživy bezpochyby stal), musí zde být ještě poukázáno na fyziologické rozdíly mezi živočichy živící se rostlinami, mezi všežravci a masožravci.

 

 

Fyziologické porovnání rostlino-, vše- a masožravců

 

 

 

 

Zuby

Čelisti

Sliny

Žaludek

Žaludeční  kyseliny

Střeva


Játra

Vitamín C

Ruce

Pot

 

ČLOVĚK / VEGETARIÁN

krátké stoličky a řezáky

pohyblivá do stran

alkalické, obsahující ptyalin

podlouhlý a prohnutý

málo kyseliny solné a pepsinu


12 krát delší než délka trupu mnoho klků a velký povrch

neprodukují urikázu

žádný vlastní vitamín C

prsty k trhání ovoce

ochlazování potem skrz kožní póry

 

VŠEŽRAVEC / MASOŽRAVEC

dlouhé trháky, žádné řezáky ani stoličky

pohyblivá jen vertikálně

kyselé, žádný ptyalin pro trávení škrobů

kulatý vak

10 - 20 krát více kyseliny solné a pepsinu


3 krát delší než trup, žádné klky a malý povrch

produkují urikázu k odbourávání kyseliny močové

produkuje vlastní vitamín C

drápy k trhání a usmrcování

žádné kožní póry, ochlazování prostřednictvím jazyka

 

 

 

Z výše uvedené tabulky jasně vyplývá, že člověku chybí předpoklady k pojídání masa. Věda zabývající se výživou, která je ovládána negativním stavem, argumentuje tím, že člověku a hlavně dětem, budou chybět důležité prvky a látky potřebné pro zdraví a růst. Jedním z těchto hlavních argumentů jsou například bílkoviny.

 

 

Bílkovinný mýtus

 

Vědci zabývající se výživou jsou, pokud jde o lidskou potřebu bílkovin, mezi sebou tak nejednotní, jak je to jen možné. Takzvaní experti doporučují od 30 g za den přes 1 g na kg, až po 100 g na den. Vše jsou to ale jen teoretické úvahy, přitom příroda nám poskytuje jednoduchou ukázku potřeby denních bílkovin.

 

Největší potřebu bílkovin v průběhu svého života má člověk jako kojenec. Během prvního půlroku svého života svou hmotnost během 6 měsíců zdvojnásobí, což se pak už nikdy neopakuje. Není pochybností, že mateřské mléko je pro kojence optimální stravou. Lidské mateřské mléko přitom obsahuje 2 % bílkovin. Jsou-li tato 2 % bílkovin pro kojence  optimálním množstvím, pak tedy člověk po zbytek svého života potřebuje méně než 2 % bílkovin. Žádný jiný savec v dospělosti nepotřebuje více bílkovin, než je v mateřském mléce jeho druhu. Lidoopové, sloni atd. se živí v dospělosti výhradně rostlinnou stravou, která obsahuje 1-2 % bílkovin a přitom jsou zdraví. Člověku je přitom doporučováno jíst maso, které obsahuje 20 – 22 % bílkovin.

 

Totéž platí i pro ostatní látky jako jsou aminokyseliny, vitamíny, železo a další prvky. Nic z toho výše uvedeným a jiným savcům však nechybí.

 

 

Mléko

 

Kravské mléko by kojenci neměli vůbec konzumovat, je určeno pouze telatům, poněvadž obsahuje kaseinovou bílkovinu, která je zcela odlišná od globulinové bílkoviny lidského mateřského mléka, tudíž je pro kojence cizí. Musí být imunitním systémem zbavená jedů, což představuje značné zatížení pro obranné síly kojence.

 

Malý obsah laktózy v kravském mléce vede k nedostatečnému tvoření myelinu v mozkových buňkách kojence. Telata prodělávají mnohem menší růst mozku než lidé.

 

 

Mléko jako dodavatel kalcia ?

 

Co se týče kalcia v kravském mléce, je jeho obsah oproti lidskému mléku velmi vysoký. Bohužel značný obsah fosfátů (5 x vyšší) než u lidského mateřského mléka a alkalizace trávicího prostředí způsobují, že vstřebávání více než 2/3 kalcia je pozastaveno. Vysoký obsah bílkovin v kravském mléce navíc vede k tomu, že tělo vylučuje mnoho kalcia přes moč dokonce více, než je do těla v tomto mléce přivedeno.

 

Mléčné bílkoviny totiž obsahují asi 3 x více aminokyselin z obsahem síry než rostlinné bílkoviny.

 

Tento vysoký obsah aminokyselin s obsahem síry by při pravidelném konzumování mléka vedl k překyselení krve, pokud by se tělo tomuto nebránilo. Tato obrana spočívá v tom, že je zásaditý fosfát kalcia uvolňován z kostí a konečný produkt tohoto procesu – kalciumhydrogenfosfát – je vylučován přes moč. Tímto způsobem kravské mléko odebírá kostem hodnotné kalcium.

 

 

Přirozená strava

 

Člověk by se tedy měl stravovat co možná nejpřirozeněji, tzn. co nejméně i vařit, neboť tímto procesem se ztrácí v průměru až 70 % vitamínů, ničí se enzymy a tak celkový přísun těchto důležitých živin je tímto procesem snížen na minimum. Pokud zde o čerstvou zeleninu, vyhání se z ní duch  – vařená strava = MRTVÁ STRAVA.

 

Nejpřirozenější a nejdokonalejší výživu tvoří ŽIVÁ SYROVÁ STRAVA, tzn. ovoce, zelenina, obiloviny, semena všeho druhu, plody, klíčky s přídavkem bylin, koření, rostlinné oleje lisované za studena a med.

 

Dokonce při vážnějších onemocněních jedině syrová strava je ideální léčivou stravou !

 

Nejlepší motivací pro tuto formu výživy je přání po úplné harmonii s Kosmickými – duchovními – energetickými zákony Stvořitele, podle kterých všechno, vždy a všude 100 % funguje. Syrová strava nám pomáhá plně využít tělesné a jemnohmotné energie pro náš duchovní vývoj, jelikož se žádná energie neztrácí zbytečnou trávící prací. Člověk si živou stravou vytváří nejlepší základnu pro to, aby se stal duchovnější bytostí, která žije láskou a moudrostí v harmonii s celým Stvořením. Je samozřejmé, že k dosažení této harmonie nestačí jen strava, je to jen krůček k tomuto, ale důležité jsou i další činnosti lidských bytostí a na prvním místě je jejich MYŠLENÍ.

 

 

Konzumace

 

Za stravu a pití je žádoucí před požíváním poděkovat Stvořiteli Prvotnímu všeho a všech i planetě Zemi a poslat do pokrmu lásku. Pokud se to dělá s láskou a upřímně, tak nenechá Stvořitel nikoho otrávit a neg. energie přetransformuje v neškodné. Také se jídlo láskou obohacuje o chybějící prvky a vitamíny !!!

 

Dále se má jídlo konzumovat pomalu, vychutnávat si ho. Nikoliv ve spěchu a stresu. Porce přiměřené, tak, aby se člověk nasytil, ale nepřejedl. Důležitá je pestrost a rozmanitost – mnoho druhů zeleniny a ovoce, často střídat složení stravy. Lidem na duchovní cestě s vyššími vibracemi stačí menší porce jídla i menší četnost za den (někomu stačí 2 jídla, nebo i 1, což je způsobeno lepším proudění energií v tělech člověka).

 

Vše je ale individuální záležitostí každého jedince. Dle toho má i kvalitu života – zdraví.

 

 

Další související důležité informace

 

VŠECHNY INFORMACE o tom, jak zlepšit kvalitu života a žít v Lásce a harmonii s celým Stvořením a jak dodržovat duchovní – Kosmické zákony; o příčinách očistných procesů planety Země; o nebezpečí zneužití informačních technologií a blížící se čipové totalitě; o kontaktech s Vesmírnými lidmi plných Lásky a dobra a jejich pomoci nám – spojení s Vesmírnými národy; jak se dostat z pasti negativního stavu a vrátit se k pravé přirozenosti lidského života ? 

 

Toto vše (sdělení 1764) a mnohem víc – 5000 stran textů informací z 50 knih a přes 1000 obrázků – najdete na internetových adresách :

 

www.vesmirni-lide.cz

www.vesmirnilide.cz                     www.universe-people.com

www.universe-people.cz                 www.cosmic-people.com

www.vegetarian.cz

 

MILUJTE A MĚJTE SE RÁDI * LÁSKA JE PODSTATOU * ŽIJTE V LÁSCE A DOBRU

 

 

1765.  Láska.                                     (Přijala Anna H.)                                            17.6.2003.

Místo: Švýcarsko.

 

„Láska letí světem,

Ať jen pro ni a s ní kvetem.

 

Veškeré zlo ať z nás odletí

A do nás všech láska vstoupí.“

 

 

1766.  Pobyt zde se některým krátí.              (Bára K.)                        15.6.2003. 14:00 hodin.

Místo: Opava.

 

„I pobyt se nám tu krátí,

takže nezbývá,

než pracovat dál

a „pak“ rychle odtud …, milí.

Vesmírní Přátelé.“

 

 

1767.  Rychlík odjíždí.                             (Marcel D.)                                                6.6.2003.

Místo: Opavsko.

 

„Nedávno se mi zdálo o rozjíždějícím rychlíku z nádraží. Ve snáři: Jsem připraven na novou dlouhou cestu. Zalévá mě energie lásky.“

 

 

 

1768.  Jsme jako loutky, který dostávají odměnu …  (Jaromír Jágr, Blesk – úv. strana) 7.7.2003.

Místo: ČR.

 

Jaromír Jágr, noviny Blesk 7.7.2003 – úv. strana, část článku:

 

„Mimozemské civilizace, nevysvětlitelné jevy, síla ducha, parapsychologie – to ho zajímá už dlouho. Teď je ale stále silnější jeho víra v Boha. „Já nejsem žádnej fanatik víry. Jen prostě věřím v nějakou vyšší sílu, co všechno řídí. Jsme jako loutky, který jen dostávají odměnu za to dobrý, co udělají, a trest za to špatný. Prostě věřím, že to, co dělám, nedělám já, ale dělá to někdo za mě.“

 

Také dostal poslední aktuální letáky o stavu pozemšťanů. Úplně přesně to tak není, ale do značné míry ano – pozn. zpracovatele.

 

 

1769.  Uvnitř vesmírné lodi.    (Douglas Taylor, článek v časopisu Astro 28, 2003 str. 7)     1978.

Místo: Huntington Beach, Kalifornie, USA.

 

Obrázky na www.vesmirni-lide.cz č. 859 – 875.

 

Část z jeho výpovědi:

 

Douglas Taylor vypráví: „Všechno se stalo v roce 1978. Nikdy předtím jsem se o UFO nezajímal, i když jsem byl k této myšlence otevřený. Jednou večer jsem se vrátil ze surfování u Puerto Rico v Miami. Ulehl jsem a než jsem úplně usnul, začal jsem cítit velmi neobvyklý pocit „kroužení“. Jako by celé tělo kroužilo v nespočetných kruzích, což byl pocit sice zvláštní, ale povzbuzující. Má mysl se začala vyjasňovat a já si náhle uvědomil, že stojím uvnitř něčeho, co vypadalo jako vesmírná loď.“ Takto popisuje svůj neuvěřitelný zážitek člověk, který se nakonec rozhodl se o něj podělit se všemi, kdo chtějí naslouchat.

 

 

Jeden z mnoha kontaktovaných světelnými bytostmi

 

„Nevěřil jsem tomu a myslel si, že sním. Přijal jsem však mentální uvítání. Někdo řekl něco v tomto smyslu: „Ano příteli, jsi skutečně s námi. Nyní dovol své mysli se uvolnit a my budeme šťastní, když tě zbavíme naším světlem nepříjemných pocitů z tohoto setkání.

 

Moje mysl se začala odvíjet v nejbáječnějším stavu mentálního vzrušení a očekávání. Nikdy jsem nic takového nezažil. Prostředí, ve kterém jsem se ocitl, pulzovalo jasným světlem, které doslova vyzařovalo ze všeho kolem mě. A zde, přímo přede mnou byla skupina sedmi bytostí, jak mužských, tak ženských, stojících kolem a manipulujících s něčím, co vypadalo jako nějaký druh ovládacího panelu. Jedna bytost, lidského vzezření a oblečená do čistě bílého vesmírného obleku, se na mě podívala těma nejintenzivnějšíma očima, které jsem kdy viděl. Zdálo se, že je schopná vejít přímo do mé mysli a já věděl, že tohle nebyla žádná „lidská bytost“ v tom normálním pozemském pojetí. Byla tu nádherná záře, která tuto bytost obklopovala, a já jsem pocítil obrovský smysl pro mír a začal jsem si uvědomovat: Stál jsem uvnitř lodi na nějaké vzdálené planetě ! Znovu můj světelný host nasměroval své myšlenky do mé mysli a já se trochu uklidnil.

 

„Prosím, chci, aby ses cítil pohodlně, můj příteli, protože my jsme tví bratři a přejeme si, abys byl přirozený, abys mohl získat z tohoto setkání co nejvíce užitku. Jsi jeden z mnoha, které tímto způsobem kontaktujeme. Na Zemi jsme zanechali naši přítomnost, kterou jste zatím nerozpoznali, a nyní připravujeme lidi na budoucí plán, který se začíná rozvíjet. Vidím, že tvá mysl je naplněna otázkami. Relaxuj a já se pokusím na ně odpovědět.

 

Vaše planeta Země si již uvědomila, že inteligentní život se prakticky nachází po celém Vesmíru a jejich stupně vyspělosti jsou různé. Nespočet biliónů hvězd, které se objevují v dalekohledech vašich astronomů, jsou pouhým zlomkem celého objemu nekonečného tvoření, které nemá začátek a ani nebude mít konec, protože všechny světy, hvězdy i galaxie fungují podle přísného řádu cyklické regenerace.

 

Pocházíme z planety mimo váš solární systém, jejíž jméno by vám nic neřeklo. Jak můžeš vidět, naše loď je vytvořena z krystalického materiálu, který se třpytí a září. Vyzařuje měkkou, ale fosforeskující iluminaci. Tento materiál je vlastně podobný vašemu diamantu, pouze ve vysoce čisté formě s jistou elektromagnetickou vlastností, kterou vaši vědci dosud neznají.

 

V centrální část naší válcovité lodi si všimneš soustavy trubek, které procházejí vertikálně celým průměrem našeho plavidla. V této trubce uvidíš světelnou, pulzující, zlatavou substanci, která se mění jako duha v různé druhy barev prizmatického spektra. To je srdce našeho pohonného systému. Skrze proces, který by pro vás byl obtížný k pochopení, začíná druh zařízení na generování oscilovat s touto světelnou substancí. Je to vlastně světelná plazma, která polarizuje naši loď na pozitivní a negativní fázi opačných hodnot. Jinými slovy, elektromagnetické vlastnosti této plazmy se regenerují do intenzivních, vysokofrekvenčních podmínek. Tím začíná řetězová reakce, ve které celá struktura atomů lodi vibruje. Tato řetězová reakce je jakási harmonická rezonance. Naše loď není podrobena žádným fyzickým zákonům gravitace a setrvačnosti, protože my jsme postoupili až za hranice tohoto konkrétního spektra frekvencí.

 

Do určité míry by se dalo říct, že je naše loď poháněna světelnou radiací, ačkoliv je to mnohem vyšší frekvence než viditelné světelné spektrum. Tím my cestujeme na elektromagnetických radiačních vlnách, které křižují celý Vesmír a pouze, když se dostaneme ke konkrétnímu cíli nebo planetě, znovu naši loď nabijeme do její hrubé atomové formy. Pak skrze jednoduchý magnetický proces přitažlivosti a odpudivosti přistaneme nebo se odpoutáme z jakéhokoliv konkrétního místa.“

 

 

Fantastické a neuvěřitelné jako realita

 

„Moje mysl byla vyvedena z míry vzrušenou mentální rozmluvou, kterou jsem přijímal ve svém nejvyšším stavu vědomí. Zdálo se mi, že chápu vědomosti, které mi byly propůjčovány.

 

Můj společník pokračoval ve výuce: „Vidím v tvých myšlenkách, že můžeš porozumět fungování naší lodi, ale uvědom si, prosím, že mluvím přímo do tvé mysli, do mentálního já. Proto se vaše primitivnější elementy přírody prozatím odložily stranou.

 

Chod naší lodi funguje podle jiných principů, které by se mohly přirovnat k samotnému hnutí tvoření samotného. Protože se veškerá energie pohybuje ve vlnových soustavách, tak vytváří bezpočet myšlenek, které probíhají skrze tvou mysl, pohybují se a fungují stejným způsobem a stylem. To, co se ti zdá jako fantastické nebo neuvěřitelné, je pro nás realita. Pak nás vidíš jako fantastické bytosti, bořící hranice vaší představivosti. Ve skutečnosti jsme skromní bratři a sestry, kteří se zajímají o podmínky života jiných bytostí na nižším stavu uvědomění. Jsme bratry a sestrami se všemi a těšíme se na blízkou budoucnost, kdy vaši lidé nás budou moci přijmout, a připojit se tak k vytváření velké kosmické mysli.“

 

 

Povznesený stav mysli

 

„Když jsem naslouchal asi 15 minut této neuvěřitelné mentální rozpravě, zjistil jsem, že pomalu přestávám chápat. Celá situace mě však těšila. Pohlédl jsem na tyto světelné bytosti, které stály přede mnou a které produkovaly tolik míru a klidu a které byly na pokročilém stupni vývoje. Začal jsem se cítit velmi primitivně ve srovnání s nimi. Připadal jsem si jako divoch v džungli a moje mysl se rychle začala ponořovat do hlubokých temnot sebelítosti a deprese.

 

Když jsem se zahleděl na „bratra“, se kterým jsem až dosud vedl konverzaci, sklouzl jsem pohledem na jednu ženu, která patřila ke členům posádky. Zahleděla se přímo do mých očí. Stál jsem jako přikován a hleděl do těch nejbáječnějších očí „andělské“ ženy, které jsem kdy viděl. Ucítil jsem doslova paprsek čistého milujícího soucitu, který zaplavil celou mou bytost. Okamžitě mě vyzdvihl znovu nahoru do pozitivního, povzneseného stavu mysli, který jsem prožíval na začátku. Věděl jsem, že tyto vyspělé mimozemské bytosti mě neposuzovaly podle mého omezeného pohledu, ale zajímaly se v tuto chvíli čistě o můj vlastní prospěch a blaho.“

 

 

Návrat

 

„Znovu jsem ucítil mentální povzbuzení mého hosta, o němž jsem se domníval, že je kapitán. „Nyní, příteli, tě musím vrátit na tvé původní místo a říci ti sbohem.“

 

Počkej prosím ! Žadonil jsem. Můžu jít s tebou ?

 

„Ne příteli, náš svět by pro tebe nebyl možný. Avšak s tvým odhodláním a úsilím o integraci do tohoto velkého plánu jednou budeš smět s námi. Ať světlo nekonečné tvůrčí inteligence vždy vede tvé kroky. Sbohem až do budoucích časů.“

 

Ještě jednou jsem ucítil neobvyklé točení a víření, jaké jsem popisoval na začátku. Ocitl jsem se na posteli zcela probuzený s krystalicky čistou vzpomínkou na vše, co se událo. Bylo mi jasné, že jsem právě zažil setkání s mimozemskou bytostí.

 

Když se ohlédnu zpět o nějakých 20 let později, cítím se velmi šťastný, že jsem byl kontaktován. Nebylo to dlouho po tom a já začal mít mnoho fyzických zážitků, které mě vymanily z mnoha omezení a ztuhlých myšlenkových pochodů, které jsou z valné části všechny založeny na strachu z neznáma. Začal jsem se více spoléhat na vlastní intuici. Bylo mi 30 a nikdy jsem nemaloval ani se nezabýval tvůrčí činností. Jednoho rána jsem se probudil s touhou nakreslit vesmírnou loď. Začal jsem cítit skvělé, povzbuzující a transcendentní časy, kdykoli jsem se posadil k malířskému plátnu. Umělecky se vyjadřuji dodnes a dá se říct, že se tím již i živím.

 

Vyprávěl jsem svůj zážitek s UFO tisícům lidí za posledních 20 let v televizi a v rozhlase. Setkal jsem se s mnoha skeptiky, někteří byli velmi nepřátelští. Avšak pokaždé, když mám možnost vyprávět svůj zážitek, cítím se znovu skvěle a v povzneseném stavu mysli.“

 

Douglas Taylor publikuje své obrazy – reflexe a kresby s mimozemskou tematikou. Žije v Huntington Beach v Kalifornii.

 

Spoluautor článku z redakce Astra také obdržel těsně před tím 10 letáků o Vesmírných lidech a stavu pozemšťanů stejně jako mnoho dalších lidí.

 

 

1770.  Inzerce – pozvánka na přednášku, reklamy.      (Zpracoval: Ivo A. Benda, David B.)

Únor 2003.

Místo: Česká Lípa, Žatecko.

 

Pro obecnou inzerci (bez 1. Odstavce – pozvánky) či pozvánku na přednášku lze použít např. tento text:

 

 

SRDEČNĚ JSTE ZVÁNI

NA DUCHOVNÍ PŘEDNÁŠKU

 

(vstupné dobrovolné)

 

PRAVÉ POJETÍ LIDSKÉ DUCHOVNÍ CESTY,

SPOJENÍ S VESMÍRNÝMI NÁRODY

A NÁVRAT K PRAVÉ PŘIROZENOSTI

LIDSKÉHO ŽIVOTA

 

DOZVÍTE SE MNOHO AKTUÁLNÍCH

A ŽIVOTNĚ DŮLEŽITÝCH TÉMAT

 

V jakém stavu je pozemské lidstvo ?  * Duchovní cesta, práce na sobě *

·        ZAVÁDĚNÍ ČIPOVÝCH TECHNOLOGIÍ,

VAROVÁNÍ PŘED NIMI A NÁSLEDNÝM ZNEUŽITÍM…*

·        SKUTEČNÉ PŘÍČINY STÁLE SE ZVYŠUJÍCÍ SE MĚROU

DĚJÍCÍCH SE OČISTNÝCH PROCESŮ PLANETY ZEMĚ (zemětřesení, záplavy, atd.) *

·        KONTAKTY VESMÍRNÝCH LIDÍ S POZEMŠŤANY, PODMÍNKY SPOJENÍ,

JEJICH POMOC NÁM A SPOLUPRÁCE S NIMI, POZOROVÁNÍ PŘELETŮ LODÍ … *

Jak se dostat z pasti negativního – ovládacího stavu a

VRÁTIT SE K PŮVODNÍ, PRAVÉ PŘIROZENOSTI LIDSKÉHO ŽIVOTA

 

VŠECHNY INFO – 5 000 STRAN TEXTŮ 50 KNIH, PŘES 1000 OBRÁZKŮ

najdete na webu:  www.vesmirni-lide.cz

 

 

------------

 

 

Pro větší inzerci - osvětu máme tato plná témata (sdělení 1745):

 

Témata - osvěta (všechna v celku souvisí):

 

PRAVÉ POJETÍ LIDSKÉ DUCHOVNÍ CESTY, SPOJENÍ S VESMÍRNÝMI NÁRODY A NÁVRAT K PRAVÉ PŘIROZENOSTI LIDSKÉHO ŽIVOTA

 

(1)

Skutečný stav pozemského lidstva – zapouzdření Ducha a duše, fyzické tělo značně ovládáno negativními mimozemšťany – na 95 %, ovládací programy a technologie vyvinuté za miliony let, fabrikace lidských těl a vědomí.

(2)

Duchovní cesta, práce na sobě, jak se dostat z pasti negativního ovládacího stavu a návrat k původní, pravé lidské přirozenosti lidského života – obdobné, jak žijí milióny civilizací Sil světla – nesrovnatelná svoboda a kvalita života.

(3)

Čipová totalita – varování před čipovými technologiemi, jejich zneužitím k dalšímu ovládání lidstva, budování tohoto systému – PROJECT L.U.C.I.D., Totalitní světovláda - Herzán, Orwell.

(4)

Skutečné příčiny – NEGATIVNÍ MYŠLENKY LIDÍ - stále častějších očistných procesů planety Země (vichřice, záplavy, zemětřesení). Řešení tohoto stavu včetně ekologických problémů, hladu, ustavení lidských podmínek života pro všechny obyvatele planety, přemnožení lidí a problém zbrojení a válek.

(5)

Vesmírní lidé – 5 milionů společností Sil světla v naší Galaxii – Kosmická konfederace planet. Kontakty Vesmírných lidí s pozemšťany, jejich pomoc a spolupráce s lidmi, nabídky pomoci vládám od roku 1949, včetně ČR, SR, podmínky spojení, pozorování lodí, rozsáhlá odběrní místa vzorků půdy, možnost vystoupení v naší televizi (dle voleb lidí).

(6)

Historie planety Země, negativního stavu, dimenzionální struktura vesmíru a Stvoření vůbec, Zákony Stvoření a života – nesmírně zajímavé informace, odlišné od tradičních.

(7)

Vznik NOVÉ SPOLEČNOSTI na planetě Zemi ve vyšší dimenzi – VZESTUP ČÁSTI LIDSTVA probíhá již NYNÍ, pozitivní a negativní poslání lidí, odkud se zrodily lidské duše a za jakým účelem, jejich mulditimenzionalita, smysl lidského života – opět velmi zajímavé informace odlišné od tradičních podání.

 

 

Pro spolupráci s médii či jinými organizacemi můžete použít „Nabídku na spolupráci“ – sdělení 1745.

 

 

Při KAŽDÉ inzerci prosím nezapomínejte na to nejdůležitější – internetovou adresu www.vesmirni-lide.cz  – již jsem viděl řadu (naštěstí menšinu) našich tiskovin, propagačních materiálů, práce grafiků – BEZ internetové adresy, nebo s pokroucenou – či malilinkatou či zamlženou naši internetovou adresou. Bez ní nikdo nic nenajde !!!  Pouze vodíte lidi za nos tak, jak chce druhá strana (hra na kočku a myš). Obvyklá reakce autorů je: „TO JE JASNÉ …“ – a právě to jasné není. Také jsem viděl nově zhotovená razítka se starou (sice funkční, ale ne tak dobře pamatovatelnou) adresou www.universe-people.cz , která byla v používání v počáteční etapě budování vnějšího světelného systému www.vesmirni-lide.cz , kdy ještě nebyly finance na několik dalších adres (1999 – 2001) !  Je třeba pamatovat na to, že tiskoviny zde budou fungovat řadu let – tedy jejich informace mají být pravdivé (čili bez chybějících důležitých info) a aktuální.

 

Dále nabízí autor stránek www.vesmirni-lide.cz  Ivo A. Benda s radostí zhotovení KVALITNÍ a VELMI ÚČINNÉ REKLAMY – červené (modré) adresy  www.vesmirni-lide.cz  délky 25 cm na

 

(1)

žlutá a bílá TRIKA – flop (200,- Kč triko + poštovné, 2 nápisy vpředu a vzadu), nosí se jen asi 2 měsíce v roce !

 

(2)

a strojní vyšití na SILNĚJŠÍ materiál (i některé zimní bundy – nutno zkusit) – světlé MIKINY a SVETRY (200,- Kč + poštovné, 2 nápisy vpředu a vzadu, program za 2200,- je zaplacen první skupinou výšivek). Možno nosit téměř celý rok !!!  Pro tyto výšivky je nutné zpracovat více kusů současně (min. asi 10 ks), proto po telefonické domluvě na mém mobilu +420-603-491600 zasílejte na Ivo A. Benda, P.O. BOX 51, 470 06 Česká Lípa 6 vždy v termínu po 2 lichých začátcích měsíců, další termín začátek září 2003 – v kapse nechte úplnou čitelnou adresu !!!

 

Je to jeden ze způsobů boje se Silami temna, šíření Světla do Temnoty a snadno si na tomto oblečení ověříte MÍRU ovládání lidí (jak jsou schopni pohledět na vás a na tento nápis). Je to jako lakmusový papírek !!!

 

Není třeba vymýšlet složitosti, ale jednoduché a účinné opatření proti 2. straně. S láskou a radostí Ivo.

 

 

1771.  Žijete v iluzi (356).             (Přijal Ivo A. Benda)           10.7.2003   22:20-22:35 hodin.

Místo: Česká Lípa.

 

Lidé, žijete v ILUZI něčeho, co NENÍ takové, jak vám to předkládají  ti, co vás ovládají na 95 %. Jsou to pseudotvůrci, kteří si z vás udělali za miliony let loutkové království temnoty, aby docílili PRAVÉHO OPAKU LÁSKY, SVOBODY, DOBRA A MOUDROSTI, pocházejícího od STVOŘITELE PRVOTNÍHO VŠEHO A VŠECH, zatímco na jedné straně probíhá jedna z řady fází fabrikace jeskynního člověka, na straně druhé se blíží PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU v ČIPOVÉ TOTALITĚ, kdy zkušenost na VLASTNÍ KŮŽI bude u každého aktéra ZARUČENA. Po náležitém ZOBRAZENÍ skutečné povahy negativního stavu bude jeho závěrečnou eliminací negativní stav ZCELA, NAVŽDY A NAVĚKY UKONČEN a každý bude VĚDĚT, CO NEVOLIT.

 

Za tím účelem se na hlavní scénu – ZOBRAZOVACÍ JEVIŠTĚ zrodila miliarda duší z Pravých světů, aby svým POZITIVNÍM ŽIVOTEM vytvořili protipól negativního stavu v jeho těsném dotyku, a tak jej náležitě ZVIDITELNILI. To, co nyní vnímáte, je jen ROZCVIČKA a PŘÍPRAVA na to hlavní – ELIMINACI NEGATIVNÍHO STAVU V ZÓNĚ VYMÍSTĚNÍ a její přeměnu na zónu umístění s PRAVÝMI SVĚTY.

 

Pán Ježíš Kristus.

 

 

1772.  Jde o hodně (357).            (Přijal Ivo A. Benda)           10.7.2003   23:28-23:50 hodin.

Místo: Česká Lípa.

 

JDE O HODNĚ, a to o nic menšího, než o KVALITU VAŠICH NEJBLIŽŠÍCH STOVEK A TISÍCŮ ŽIVOTŮ ČI NEŽIVOTŮ:

 

(1)

Buď v pozemních děrách bez přírody v nevědomosti, bolesti a v totálním OTROCTVÍ pod taktovkou PSEUDOTVŮRCŮ, v pseudospolečnosti založené na OKRÁDÁNÍ ENERGIÍ,

 

(2)

anebo v překrásných světech STVOŘITELE PRVOTNÍHO VŠEHO A VŠECH, v krásné přírodě – ráji, s minimem povinnosti práce pro společnost (2 hodiny) a s maximem času na vlastní kvalitní duchovní svobodný a šťastný život neomezený jen na jednu zemi, kontinent, planetu, sluneční soustavu, galaxii, ale v prostorech MNOHA VESMÍRŮ dle vlastního výběru. A to v PLNÉ VĚDOMOSTI svého života ve společnosti založené na DÁVÁNÍ ENERGIÍ – LÁSCE.

 

Tato planeta Země pouze důležitá KŘIŽOVATKA a JEVIŠTĚ důležitých VOLEB a ROZHODNUTÍ, na základě kterých se každý člověk – duše přesune do takových úrovní světů, jaké si sám svými volbami vybral. Přitom i temné světy v nevědomosti a bolesti může nazývat „rájem“.

 

Toto není SCI-FI, ale realita viditelná na každém kroku. SCI-FI je vše to, co vám masivně předvádějí ti, co vás OVLÁDAJÍ – od vnitřních ovládání fyzických těl na dálku (obr. 811 a sdělení 1761) až po ovládání pomocí médii, politiky, pseudonáboženstvími a dalšími vnějšími organizacemi (viz knihy NOVÉHO ZJEVENÍ  www.vesmirni-lide.cz ).

 

Pán Ježíš Kristus.“

 

Děkuji Ti Pane Ježíši Kriste za tyto důležité informace a veškerou pomoc, kterou nám lidem planety Země poskytuješ. S láskou a radostí Ivo.

 

 

1773. Ti, kdo hluboce milují.                                                                                   2.7.2003  

Místo: Česká Lípa.

 

 

„Ti, kdo hluboce milují,

 

ti nemají nejmenší touhy rozpoutávat války ani podmaňovat si druhé. Není důležité, jak daleko je od nás námi milovaná osoba, protože láska nás s ní stejně vždy opětovně spojí. Pro lásku, pokud ji prožíváme s dostatečnou silou, není vzdálenost, kterou by nedokázala překonat, není nemoci - ať již mravní, duševní, citové či spirituální - kterou by nedokázala uzdravit, stejně jako není boje, v němž by láska nedokázala zvítězit.

 

Láska je koncentrovaná energie, nejmocnější síla přírody, síla, jež sahá za hranice přírody samé. Kdyby člověk dokázal milovat dostatečně hluboce a dokázal by si tu lásku podržet dostatečně dlouho, byl by schopen stát se původcem svých vlastních zázraků, původcem stejně mocným, jako atlantští "bohové a bohyně". Není snu, který byste nebyli schopni uskutečnit, není zákona, který byste nedokázali změnit, není situace, kterou byste nemohli vyřešit, pokud bude vaše láska dostatečně silná.“

 

 

1774. Věčný Věk.                                     (Přijal Josef V.)                                           5.7.2003  

Místo: Vyškov.

 

„Až pominou všechny pomíjivé věci, zanikne i pomíjivost !  Když zanikne pomíjivost. Zrodí se věčnost – „VĚČNÝ VĚK“.“

 

 

1775. Pořad ČT Cesty víry - věda a víra, ohlasy.    (Zpracoval Ivo A. Benda)               13.7.2003  

Místo: Česká Lípa.

 

Dne 13.7.2003 proběhl v ČT1 pořad „Cesty víry“, který zařadil také asi 7 minut téma o Vesmírných lidech. Je to poprvé, kdy ČT zařadila tyto informace do svých pořadů bez zasahování a překrucování, i když bylo natočeno celkem 1,5 hodiny rozhovorů s p. Ing. Ivo A. Bendou na Petříně v Praze. Opakování pořadu bylo 16.7.2003 v 5 a 13:35 hodin.

 

„Autor stránek Ivo A. Benda a také Vesmírní lidé děkují těm pracovníkům ČT, kteří tento pořad zpracovali, za nezkreslené důležité a pozitivní informace v 7 minutách, i když se natočilo 1,5 hodiny rozhovoru. Je to dobrá cesta a průlom v dalším navazování kontaktů mezi pozemšťany a Vesmírnými lidmi.“

 

Některé ohlasy:

 

(1)

„Ivo, bylo to perfektní, poprvé bez hanobení. Bravo, Věra H., Praha.“

 

(2)

„Blahopřeji, velice dobré tvé vystoupení, pozitivní pořad, že by obrat k lepšímu ?  s láskou Dušan K., Ostrava.“

 

(3)

„Milý Ivo, sledovali jsme pořad Cesty víry a rádi jsme tě viděli. Děkujeme a vzpomínáme. S láskou dvojčata M.+J. V. Veselí nad Lužnicí.“

 

(4)

„Ivo, díky za skvělou práci !!!  sledovala jsem ten program ČT1 a natočila. Můžeme se pokusit a žádat o natočení i v STV, Markíze, JOJ ?  Díky, že jsi TU a NYNÍ !  Se světlem, Láskou a Radostí Darina M., Žilina.“

 

(5)

„O.K., konečně pořad, ve kterém tě nezkreslili a nepřekroutili tvoje slova. Dík, Honza K. Kroměříž.“

 

(6)

„… mají naplánované pořady do prosince 2003, ale bude to tlumočit dál, že je zájem. Když jsem řekl, že mne zajímá tématika spojení Boha a Vesmírných lidí, řekla, že je to taky zajímá !  Do měsíce budem vědět víc. Ptal jsem se taky na živý přenos, jako to bylo v Anglii v sedmdesátých letech (sdělení 221 – hlasové poselství Aštara, původní obraz byl rušen). Uvidíme, každopádně jdem do toho. Milan S., Most.“

 

(7)

„Hovořil jsem s panem Tršem (cca 5 minut). Nejprve říkal, že potřebují důkazy. Hovořil jsem mu o lásce, která vyzařuje z těch informací. Potom řekl, že bude zvažovat.  … hovořil, že i on navštěvuje stránku www.vesmirni-lide.cz  a že je to všechno krásné. Hovořil jsem mu, jak lidé dychtí po těchto informacích. Karol T., Prievidza.“

 

(8)

„Milý Ivo, příteli můj, tady Jarek, tvůj projev byl překrásný, naučný a plný lásky, náš Stvořitel toto tak chtěl, jen láska a dobro zvítězí, s láskou jsme a navždy budeme. Jaroslav Ch., Frýdek – Místek.

 

-------

 

Pan Trš Antonín, ČT Praha, spolutvůrce pořadu, mne po řadě ohlasů 13.7.2003 požádal, zda by nebylo možné nafilmovat Vesmírné lidi vystupovat a nastupovat do lodi. Vesmírní lidé odpověděli:

 

„Nejsme tu na to, abychom se předváděli. Máme určité poslání, formu pomoci, informace jsou na internetu  www.vesmirni-lide.cz . Pan Ivo A. Benda o tomto setkání nerozhoduje. Není to žádná atrakce. Máme připraveny projekty pomoci (viz sdělení 1756 - Dopis panu prezidentu ČR Klausovi, 2003), a rádi bychom, aby neskončily v šuplíku.

 

Tedy, jsou 2 možnosti forem pomoci:

 

(1)

Vládní úroveň – prezident ČR atd. – s tím nemůžeme počítat – mlčí, nekomunikují. Podobné to je v SR, i když zde proběhlo již dvouhodinové jednání v prezidentské kanceláři.

 

(2)

Připravení lidé – jednotlivci, ti, kteří se sami vybrali svým pozitivním a láskyplným životem.

 

Záběrů našich lodí včetně nás samých při přistání bylo pořízeno dostatek, p. Georgem Adamským, p. Eduardem Albertem Meierem a mnoha dalšími lidmi i nedávno např. v USA. Většina nakonec zmizela v sejfech určitých organizací vládních či nevládních. Tedy tudy cesta nevede !  Přesto část je k dispozici – viz fotky na našem webu, včetně videozáznamů.

 

Také máme odběry vzorků půdy, např. u České lípy - obr. 180 – 250 na  www.vesmirni-lide.cz, Česká televize je nafilmovala, ale zatím nepoužila !  Dále je mnoho STOVEK přeletů vesmírných lodí v noci (nikoliv družic) na různých drahách, často polárních, s různou intenzitou jasu, často silnou, pozorovaných stovkami lidí v soukromí (viz Přelety lodí na úvodní straně webu). Stále i mě hlásí lidé téměř každý den pozorování v komunikací s Vesmírnými Přáteli, já také často (i z balkonu) pozoruji lodě večer okolo 22 – 23 hodiny. Každý je může pozorovat, pokud bude chtít.

 

Je možné udělat další pořady, seznamující s Vesmírnými lidmi a pozicí pozemšťanů, a zvláště pak opakovat výzvy lidem o možnosti proseb o vystoupení Vesmírných lidí v České televizi. Náš milý spolupracovník Ivo A. Benda má téměř 25 zdařilých TV pořadů za sebou, zatím většinou v malých TV, více na Slovensku. Pořad 13.7.2003 v ČT1 „Cesty víry“ byl dobrý krok, jde o to informovat dále. Pozitivních ohlasů byla řada.

 

Nejde o atraktivní záběry, ale o to, jaké CELKOVÉ informace lidé dostanou. V médiích lze běžně vidět, jak se pozitivní a pravdivé informace podávají ve strašidelném podání a s nepravdivými informacemi (viz např. pořad Klekánice v ČT, a mnoho dalšího). Takže, je potřeba pracovat JINAK !“

 

Během dvou dnů od vysílání do redakce volalo přes 100 lidí se žádostmi o další a delší pořad. I když v ČT se pořady plánují dlouho dopředu (půl roku), je jistě možné dělat změny.

 

Poznámka:

 

Obr. 811 – schéma ovládání fyzických těl lidí bylo již do 15.6.2003 námi posláno více než 50 000 lidem ČR, SR – TV, RÁDIA, TISK, CÍRKVE, EZOTERIKA, OBCE, VLÁDA, STŘEDNÍ A VYSOKÉ ŠKOLY, DIVADLA, KNIHOVNY, POLITICKÉ STRANY.

 

Také text sdělení 1761 ovládání fyzických těl lidí byl také zaslán řadě lidí.

 

 

 

1776. Kontakt s Vesmírnou bytostí.              (Zpracovala Dáša R.)                          16.7.2003  

Místo: Ústí nad Labem.

 

„Byla jsem venčit pejska na lesní cestě u potoka. Najednou vidím scházet kopcem postavu, probleskovalo na ni slunce – muže „staršího“ a vypadal jak z pohádky, „v ruce držel vysokou hůl“ či berli v silné rukavici, ve druhé nesl celý velký pugét fialových květin. Z dálky pomalu scházel z kopce opíraje se o hůl, pejsek k němu poodběhnul, a stále vrtěl ocáskem. Napadlo mě – hle, dědeček z pohádky (pejsek jinak na každého štěká). Přišel blíž, pozdravila jsem, on odpověděl a dal se se mnou do řeči.

 

„Dobrý den, jakpak se jmenuje tento potůček ?“ Řekla jsem, že nevím, jestli má nějaké jméno, že je nedaleko pramen, druhý pramen nad Novou vsí a kousek dál se ztrácí do země.

 

Tak asi „Novoveský“. Dědeček se na mne koukal z pod obočí pronikavě modrýma očima s úplně čistým bělmem. Ty oči mi jaksi neladily k jeho vrásčité tváři, byly pronikavé a čistě jiskřivé. Dědeček nesl pugét fialových pivoněk. To se mi taky nezdálo, říkala jsem si, kde asi kvetou fialové pivoňky, teď, když jsou už měsíc odkvetlé a ta nádherná barva, i červené, bílé, růžové, těch je hodně, ale takovou fialovou barvu, to jsem ještě neviděla, blesklo mi hlavou.

 

Dědeček pokračoval v konverzaci: „Máte to tu pěkné.“ Já říkám: „Ano, je tu hezky,“ chtěla jsem říct, až na ty odpadky, co jsem lidé hází, ale to jsem prostě neřekla, než jsem to stačila jen nakousnout, tak mi dal další otázku, jako kdyby tohle nechtěl: „A kampak vede ta cesta ouvozem vlevo ?“ Chvíli mi trvalo, než jsme se dohodli na „vpravo a vlevo“ a pak jsem mu řekla, že na pole nad Kojeticemi. Stále se na mne koukal s lehce zdviženým obočím. Přišlo mi, že je v jeho pohledu nějaká otázka, jako když se dívá rodič na dítě, o němž ví, že něco udělalo špatně a čeká, až to dojde i dítěti. Pak mi poděkoval a rozloučili jsme se.

 

Pokračovala jsem v cestě do kopce a dědeček opačným směrem, v jedné ruce stále třímal berli a ve druhé kytici s nezvyklou barvou. Napadlo mě, teď se otočím, a nebude tam. Pak jsem si v duchu řekla: „Neblbni, už to přeháníš“ a u dělala jsem pár kroků, ale nedalo mi to, a otočila jsem se. A dědeček – nebyl – tam.

 

Říkám si, je za stromem, neblbni, ale už jsem se otočila a zrychlila krok za dědečkem, nebyl ani za stromem, ani za dalším a ani když jsem vyšla na volné prostranství točny autobusu, ani tam nebyl. Zpátky jsem už ubíhala, protože jsem si říkala, chci mít „jistotu“, že tu opravdu není. A – nebyl.

 

Musela jsem na to pořád myslet, pejsek na něj neštěkal, naopak vrtěl ocáskem, ta berle byla jak z pohádky – dědeček Hříbeček – a nesl místo klobouku pivoňky – no a ty pivoňky, kde je v tuhle dobu (půlka července) vzal, když už jsou přes měsíc odkvetlé. A ty oči.

 

Večer jsem zavolala svému příteli a ten mi potvrdil, že opravdu zmizel, a řekl mi, že to byl psycholog z 5. dimenze s nějakým posláním. Vím s jakým, ale to zveřejňovat nebudu.

 

Bylo to opravdu neobvyklé setkání a věřím, že ta bytost nepocházela z tohoto světa. Věřím, že zhmotnění a odhmotnění je možné, a že naše dávní předkové to uměli. Doufám, že nastane doba, kdy člověk se stane zase svobodnou laskavou a láskyplnou bytostí, která nebude svázaná tím, že něco musí pro své přežití. Věřím, že život pro člověka by měl být a bude možností poznání fyzického rozměru z jeho lepší stránky, nikoliv bojem o přežití. Dáša.“

 

 

1777. Pomoc v době války.             (Zpracovala Gita Mallaszová)                                      1944  

Místo: Maďarsko.

 

Výtah z knihy VZPOMÍNKY NA ATLANTIDU, Reiner Holbe, str. 75 - 79.

 

 

„Anděl je tu proto,

aby vyrovnal nějaký nedostatek.

Jeho úloha spočívá v tom,

aby nám pomohl od našeho nedostatku světa.

Když člověk neprosí,

neexistuje pro něj žádný nedostatek.“

 

„Nebojuj proti nemoci !

Upevni zdraví !

To není totéž.

Nenapravuj špatné –

Posiluj dobré !“

 

„Řeknu ti jen jedno: Chval !

Chval v každém, co je chvályhodné.

Opravdová chvála povznáší –

Prožiješ zázraky !“

 

„Tím, čím je pro rodinu míza –

tím je pro člověka chuť do života.

Buď vždy naplněn chutí do života.“

 

„Úsměv je modlitbou

každé buňky.“

 

„Nejsi pouze stvořená bytost.

Tvoříš a ničíš

především sám sebe.“

 

„Každý ze svých činů konáš místo mne.

Dávej pozor !  Nezpronevěř se mi !“

 

„Poznání člověka ?

To dosud neexistuje;

neboť ještě neexistuje ČLOVĚK,

ČLOVĚK je tak velký,

že ani já sám ho neobsáhnu pohledem.“

„Při vztazích mezi světem andělů a lidí

se dosahuje vzájemného ovlivňování.“

 

„Osud člověka, který nedosáhl svého anděla

a není si vědom jeho neustálé přítomnosti,

je stejně tragický, jako osud anděla,

který nemůže dosáhnout svého chráněnce,

protože ten se mu brání.“

 

„Když se přetváříš,

je hmota nucena rovněž se přetvářet.

Změna vědomí mění i materiální podmínky.

Ilustruje to např. obraz zrcadla,

které může odrážet jenom to,

co před něj postavíme.“

 

„Andělé nežijí v proudu času jako my,

Nýbrž v nečasovém Nyní.“

 

„První podmínkou

pro vědomou aktivní spolupráci

s duchovními bytostmi

je poznatek,

že skutečně existují.

 

Kultivujte tyto subtilní kontakty,

aby byla rada neviditelných bytostí

slyšitelná i v konfliktních situacích.

 

Ona pozitivně ovlivňuje člověka

v jeho postoji k životu.“

 

„Každý, kdo vezme na vědomí svého anděla,

zbaví se všemožných obav

a nabude patřičného sebevědomí.“

 

„Bez doplňující duchovní poloviny, bez anděla,

je nás jenom půl.“

 

„Anděl bez nás není sto splnit svůj úkol.“

 

„Podej mi ruku !

Jsme svazek, most a oblouk

mezi tím dole a nahoře.“

 

„I andělé měli svou vlast v někdejší Atlantidě, duchovním ráji,

z kterého byli společně s člověkem vyhnáni.“

 

 

1778. O lásce vesmírné.                                   (Petr N.)          8.6.2003   15:12–15:38 hodin.

Okolí Brna.

 

V lese v klidu, prosím Stvořitele Prvotního všeho a všech o spojení s přáteli.

 

„Ahoj bratříčku náš milovaný,

 

Zdravíme tě my, tví Přátelé Vesmírní z lodí nad tebou. Jsme rádi, že jsi se rozhodl pro spojení. Zde v lese je lepší a klidnější prostředí. Ano budeme rádi, když budeš vyciťovat srdíčkem.

 

To je moc důležité, bratříčku.

 

Kladl jsi si otázku, jak vypadá PŘÁTELSTVÍ.

 

Rádi bychom ti odpověděli tak jak je to u nás Plejáďanů, jsi připraven ?

 

Ano, můžeme začít, jsem rád.

 

Základem každého kvalitního vztahu u nás je UPŘÍMNOST. To je velmi důležité. V té bytosti vzájemně souzní.

 

Umožňuje nám být k druhému naprosto otevření a nic neskrývat. Při tom nám pomáhá naše otevřené srdce. Vyciťujeme s nimi, stále se to učíme a když cítíme nesoulad v něčem u druhého, právě oním vyciťováním, snažíme se to řešit, nastolit opět rovnováhu a harmonii.

 

K tomu všemu nám pomáhá ve vztahu upřímnost.

 

Sám pak ve vztahu vycítíš jak dál. Je vhodné být otevřený a také trpělivý.

 

Také rádi prosíme o radu našeho Stvořitele milovaného, vždy nám poradí, ale opět vyciťujeme srdcem, citem.

 

Je pravdou, že upřímný vztah je projevován třeba obejmutím, upřímným pohlazením, ale i smíchem či zpěvem a tancem.

 

Proto se nebojte projevovat své city pokud jsou upřímné, z čistého srdce. Je to velice krásná energie lásky a my ji velmi dobře známe a rádi se s vámi o toto podělíme.

 

Upřímné – krásné vztahy budujeme celý život a máme z nich velkou radost, vždy v nich najdeme něco nového a pak již děkujeme za nové poznání a jsme šťastni.

 

Přátelství s vámi lidmi na této Zemi jsou pro nás velmi cenná a krásná, my vám takto s láskou děkujeme, našim bratrům a sestřičkám zde. Už se těšíme, až je budeme ještě hlouběji tvořit společně s otevřenými srdci, láskou.

 

Máme vás rádi.

 

Děkujeme ti bratříčku za toto sdělení, předej jej prosím dál, tak jak to cítíš.

 

S láskou tví přátelé.“

 

 

1779. O Lásce Vesmírné.                        (Přijala Jarmila P.)                                      20.7.2003  

Místo: Strakonicko.

 

                   Vážený pane,

 

Moc Vás zdravím a děkuji za vystoupení v pořadu televizním „Věda a víra“ (16.7.2003). Vypadá to, že český národ intenzivně hledá Boha, což je výborné. Zatím hledají jen jednotlivci nebo malé skupinky, časem budou hledat davy lidí.

 

Všimla jsem si, že mnoho lidí má mylnou představu o Lásce vesmírné. Hrůzu z „lásky“ měla také paní šéfredaktorka časopisu „Regenerace“, když si přečetla Váš dopis o vesmírných lidech. Možná, že jste četl její úvodní dopis čtenářům „Regenerace“ v čísle 6/2003. Bylo mi divné, že Aštar a Vesmírní lidé tento vesmírný div - Lásku vesmírnou nevysvětlí lidem a neuvedou na správnou míru.

 

Hned po tomto pořadu mě napadla tato otázka a ihned mi bylo sděleno, že to mám udělat já. Jsem pro, tak tedy:

 

LÁSKA VESMÍRNÁ – velmi jemná energie, nejmocnější ze všech vesmírných sil. Když je převedena na člověka, vzniká Láska duší a srdcí. Tato Láska není motivována hmotou, je neúplatná, není možné sledovat jiný cíl, než lásku samu. Teprve potom může vzniknout láska fyzická. Obráceně to nejde, ani bez Lásky Vesmírné.

 

Většina lidí neví, co je ve skutečnosti Láska a pletou si ji s emocí, ta je však pomíjivá (viz poslední dobou mnoho rozvodů). Láska se nevytrácí, poněvadž mezi lidmi vůbec není přítomna (ne ve všech případech) – zastupuje ji emoce.

 

Nikdo také lidi neučí, že mají milovat všechno: Slunce i kámen, tmu i světlo, nepříjemnou situaci jako štěstí a hojnost apod. Dále lidé neví (tedy mnoho lidí), že jsme vedeni buď Silami světla nebo ovládáni Silami temna. Bůh nám dal svobodu a proto sami volíme, kým chceme být vedeni či ovládáni (podle svého chování a jednání).

 

Ano, ještě to hlavní (jenže hlavní je všechno):

 

CESTA K BOHU – Napíši zjednodušeně, pod lampou bývá tma. Totéž platí o člověku. Člověk hledá Boha všude kolem (většina) a netuší, že Bůh je přímo v něm, v jeho duchovním srdci.

 

Člověk zaměřený ven, Boha najít nemůže, když Ho chce najít: Snaha musí být upřímná, tj. nepřát si nějaké výhody. Člověk se ztiší a obrátí svou pozornost DOVNITŘ, třeba nějakou otázkou, např.: Bože jsi ve mně ? (Popřípadě otázku opakovat, může být i jiná). Je také nutné vyčistit vibrace, hlavně nemít špatné myšlenky (strach, závist, zloba apod., nejíst maso a všem, kteří nám ublížili, odpustit.

 

Cestu k Bohu nám ukázal Ježíš, vždyť také říká a ne nadarmo:

 

„Nikdo nepřijde k Bohu jen skrze mě“. A také nás po té cestě vede. Vždycky, už jako velmi malé dítě, jsem milovala Ježíše z celého srdce – to On mě dovedl k Bohu v sobě. Kdo se chce napojit Boha v sobě (jinak také Nejvyšší Já), může se vroucně modlit tuto jednoduchou modlitbu k Ježíši:

 

Můj milý Ježíši,

vím, že jsi v mém srdci

a že jsi tady žil,

abys nám ukázal cestu k Bohu.

Děkuji ti za ni.

Prosím tě, odpusť mi mé chyby –

svěřuji Ti svůj život –

chci s Tebou žít.

 

Až se upřímně budete modlit tuto modlitbu dostatečně dlouho, všimnete si vnitřní změny, která se vám udála. A samozřejmě také klasickou: „Otče náš …“

 

Neříkám záměrně jak dlouho toto hledání trvá, může trvat mnoho životů, nebo jen jeden a i jen zlomek jednoho života (to jsou výjimky).“

 

Ivo:

 

Děkuji Jarmile i Vesmírným lidem za poučné vysvětlení. Na našem zdroji www.vesmirni-lide.cz  jsme společně s více než stovkou lidí a množstvím Vesmírných bratřích a sester umístili důležitých 5 000 stran a 1 000 obrázků s 90 % pravdivostí, jejichž hlavním tématem je láskyplný život. Kvůli tomuto jsme vynaložili mnoho energie, aby lidé měli k dispozici tyto důležité a aktuální informace. Tedy nikdo nemůže říci, že tyto informace nemá dostupné, ale ani tvrzení, že jsme něco nevysvětlili, je mylné. Na mých 185 přednáškách bylo řečeno vše, nic důležitého nebylo vynecháno. Vše je k dispozici v českém jazyce, na internetu, nebo vyřizuji množství objednávek tiskovin (5000 stran z internetu), audio, video a CD nosičů. Jiná věc je, jak s nimi naloží lidé planety Země, to je jen v jejich volbách. Blíží se další události, a je důležité být na ně správně připraven.

 

 

 

1780.  Lidský život (358).                  (Přijal Ivo A. Benda)         3.8.2003   21:01-21:13 hodin.

Místo: Česká Lípa.

 

 

LIDSKÝ ŽIVOT

 

 

„Třpytí se rosa

v trávě ranní

a má duhovou zář

jako srdce krásné paní.

 

Ta rosa je nadějí

pro každého člověka,

který dnes bloudí

v této zóně vymístění.

 

Jitří se den,

ten slunečný den,

ten den poznání,

poznání lásky a harmonie.

 

Svítá v ten den,

aby se všem lidem

zjevil ten sen

lásky, štěstí a poznání.

 

Tak se dítě učí,

jak žít a přežít,

přes různé omyly a nedopatření

nastupuje cestu vědomí a odpuštění.

 

Jen vyciťujte vše,

co vám tento život nabízí

a poznejte,

co je v zákulisí.

 

Máte rádi život ?

To je dobře.

A mít tak duši bez těla,

to přece není žití !

 

Proto svítá nový den,

slunečný den a zářivý,

aby se i duše spojila s tělem

a tělo nabylo vědomí.

 

Vědomí života – lásky,

vědomí života – pravdy,

vědomí života – citu,

vědomí života – moudrosti.

 

Tak člověk se probouzí,

aby již nemusel prožívat

tu nevědomost

a otroctví.

 

Probouzí se k životu,

který je v něm,

v jeho srdci,

duchovním nitru.

 

Jsou to vnitřní světy,

které vám dávají vedení,

je to Stvořitel Prvotní,

který vás stále učí.

 

Že jediným způsobem přežití

je láska čistá jako padlý sníh

a pravým životem je

moudrost, dobro, harmonie a štěstí.

 

 

V lásce a radosti vám všem milí lidé toto ze srdce předal Ptaah.

 

Děkuji ze srdce, drahý Ptaahu, Ivo. Text obsahuje mnoho dalších informací k současnosti.

 

 

1781.  Poselství lidem (359).            (Přijal Ivo A. Benda)         3.8.2003   21:26-22:04 hodin.

Místo: Česká Lípa.

 

 

POSELSTVÍ ŽIVOTA LIDEM

 

 

„Mír cítíš,

to vlahé ticho uvnitř

tvého srdce – nitra v hrudi

tvé pozemské.

 

Jemnost a pravdu cítíš,

kterou ti dává nitro

jež nosíš v hrudi

tvé pozemské.

 

Tu radost s pokorou cítíš

a prožíváš v nitru

jež vnímáš v hrudi

tvé pozemské.

 

To štěstí a pohlazení cítíš

a opětuješ v nitru

jež objevuješ v hrudi

tvé pozemské.

 

Tu lásku nebeskou cítíš

a sdílíš ji v nitru

v hrudi tvé pozemské vnímáš

jak perlu nejdražší.

 

Tak objevuješ to,

co jsi vždy znal a měl

vnímáš tu hloubku pravd,

které tě vedly miliardy let.

 

Ó člověče pozemský

ty anděli nebeský

zakletý v království

Pána temnoty.

 

Přichází den slunečný

to tvé dávné probuzení

ta zář světla již svítí,

abys vylétl z hnízda.

 

Tak lidé hledají,

ten klenot života

tu pravost lásky

tu samu lásku,

ze které se zrodili.

 

Z lůně Stvořitele Prvotního,

aby žili a poznávali,

aby se radovali a plesali

a bohatství své rozdávali.

 

Ano milí,

k těmto slovům mohu dodati,

že čas se nyní naplnil,

a každý z vás se tak spasil.

 

Stává se jiným ten,

kdo si to zvolil,

kdo pátral, hledal a zvítězil

v tom zakletém království.

 

Máš v očích odlesk

miliard let života

ve statisících tělech – chrámech,

co duše na sebe oblékla.

 

Víš již hodně o tom,

jak život žít

a dál se snažit být

tím pravým člověkem.

 

Jen on je povolán

našimi světly na nebi,

k cestě do perly světů

do království poznání.

 

Je to království lásky,

které se ti nabízí,

abys již nemusel

do království temnoty.

 

Tak volám všechny ty,

kteří vidí svůj cíl

a mají srdce zářící

a oči upřímně hledící.

 

To jsou praví lidé,

co prošli tisíci zkouškami

a mají stále přímý vhled

na tento temný svět.

 

Vnímají a pomáhají

všude kam se podějí,

světlo perel kolem sebe

rozsévají.

 

Aby i ostatní tento lid

se stal svobodným a milým

ve své louce radosti

a zahradě Božího království.

 

Ten Boží vesmír

tě objímá mou harmonií

svým bohatstvím a skvělým bytím,

které v sobě nosíš.

 

Ano, mír cítíš

a něhu máš

jen ji vzít do rukou

a srdcem procítit.

 

Tak se snaž milý

obzor již září ve svítání

a těším se

s rozevřenou náručí.

 

Znám tvé pocity

všechny tvé životy

miluji tvé vzdechy

každodenního poznání.

 

Tak kráčíš vzhůru

domů do Pravého Stvoření

a neseš zprávu, poselství

o všem, co jsi již prožil.

 

Nic není ztraceno,

vše v sobě nosíš

a máš to vše pro druhé

milujícím způsobem sdělit.

 

Ano, mír a láska

toť klíč k bohatství

všude jej cítíš

a bereš do dlaní.

 

A hmatáš a držíš

a již nepustíš

neboť již víš

že to víš, víš, víš.

 

Ale vcítíš se dál

do světů temných,

které zde stále jsou

výzvou pro tebe i ostatní.

 

A říkáš:

Dokud slyším pláč a bolest cítím

do té doby pomáhat budu

dál a dál.

 

Toť mé poslání

cíl nejvyšší,

který jsem si od Boha vybral

dar nejvyšší.

 

Nic ušlechtilejšího není,

než zachránit tonoucí

z té bažiny temnoty, nevědomí

a vysadit je do světla a nechat jít.

 

Milujte se

a pravdu každému přejte

tak vlastně máte být

v tom pravém vědomí lásky.

 

Ó tisíce hvězd vnímáš kolem sebe

a máš radost z třpytu světel pravých,

která tě vedou na své cestě poznání,

toho bohatství, co v nitru nosíš.

 

Vciť se do jemné ranní přírody

toho vánku Božího,

který ti v tichém opojení

dává směr žití.

 

Ó člověče pozemský

přišla ta chvíle dlouho viděná

tvým vnitřním okem moudrosti

probuzení do Pravého světa.

 

Volám a volám

slovem laskavým,

abych zvěstoval,

že přichází MÍR.

 

 

Toto všem lidem pozemským, předávám já, Pán Ježíš Kristus, přirozenost Stvořitele Prvotního všeho a všech.

 

Děkuji ti drahý Pane Ježíši Kriste, s radostí předávám tvé poselství lidem pozemským. Ivo.

 

Tato básnická poselství jsou součástí předchozích sdělení, hlavně o stavu pozemského člověka a duchovní cesta – např. obr. 688, 692, 793 a obr. 811 na  www.vesmirni-lide.cz .

 

 

1782.  Za krásu naší Země.    (Přijal Pierpoint Folliott S., text k písni 95)                              1860  

Místo: USA.

 

ZA KRÁSU NAŠÍ ZEMĚ

 

„Za nádheru oblaků,

i krásu naší Země

za lásku, jež od zrodu

je nad námi i ve mně,

za vše, Pane, cos nám dal,

zpíváme Ti píseň chval.

 

Za krásu dnů i nocí,

za všechny své hodiny,

za to, že pějí ptáci,

za Slunce i květiny,

za vše, Pane, cos nám dal,

zpíváme Ti píseň chval.

 

Za vznešené myšlenky,

za radost lidské lásky,

rodičů, bratří, sester,

zde i v nebi všech přátel,

za vše, Pane, cos nám dal,

zpíváme Ti píseň chval.“

 

 

1783.  Věz, každá duše volnost má.    (Přijal anonym, text k písni 21)                                1805  

Místo: Boston, USA.

 

VĚZ, KAŽDÁ DUŠE VOLNOST MÁ

 

„Věz, každá duše volnost má,

být a žít tak, jak si žádá.

Neb nám Bůh věčnou pravdu dí,

že nás do nebe nenutí.

 

Bůh volá, vede, přemlouvá,

moudrost, světlo, lásku dává.

Bůh laskavý, pln dobroty,

nikdy však lidstvo nenutí.

 

Jen člověk volnost, rozum má,

co bez nich člověku zbývá ?

Jak pouhé zvíře nesvede,

myslet na peklo, či nebe.

 

Své moci již nezneužij,

pravdě a dobru oddán žij !

Boha těší, když milost máš,

dokonalou lásku poznáš.“

 

 

1784.  Chci Tě následovat.     (Přijala McCloud Susan Evans, text k písni 20)                       1985  

Místo: USA.

 

 

CHCI TĚ NÁSLEDOVAT

 

„Spasiteli, miluji Tě, miluji Tě,

chci dle Tvého vzoru jít,

pomáhat, pozvednout druhé,

snažit se Tvou sílu mít.

Pane, uč mne milovat.

Chci Tě následovat.

 

Kdo jsem já, bych soudil druhé ?

Sám nejsem dokonalý.

Strasti, které nelze vidět,

v hloubi srdce se skryly.

Kdo jsem já, bych soudil druhé ?

Chci Tě následovat.

 

Mám být strážcem bratra svého,

mám se lékařství učit ?

Znaveným a unaveným

dát své srdce pocítit.

Mám být strážcem bratra svého ?

Chci Tě následovat.

 

Kéž miluji bratra svého tak,

jak miluješ mne Ty.

V Tobě najdu sílu, maják,

když chci být Tvůj služebník.

Kéž miluji bratra, sestru.

Chci Tě následovat !“

 

 

1785.  Máš-li v srdci slunka svit.     (Přijala Dungan Helen Silcott, text k písni 8)                 1899  

Místo: USA.

 

MÁŠ-LI V SRDCI SLUNKA SVIT

 

„Můžeš šířit cestu svou,

duši září nebeskou,

máš-li v srdci slunka svit.

Obrátíš tmu v jasný den

stíny uprchnou jak sen,

máš-li v slunka svit v svém srdci dnes.

 

Můžeš jemně promlouvat k tomu,

kdo je zlobou jat,

máš-li v srdci slunka svit;

i ta sebemenší věc

požehnání nese přec,

máš-li v slunka svit v svém srdci dnes.

 

Bližního když v nouzi zříš,

dobrý skutek učiníš,

máš-li v srdci slunka svit;

v starostech ho potěšíš,

v těžkostech mu ulehčíš,

máš-li v slunka svit v svém srdci dnes.

 

Můžeš šťastně žitím jít,

těžkosti nebudeš mít,

máš-li v srdci slunka svit;

Duši láskou naplníš

tvář svou k nebi obrátíš,

máš-li v slunka svit v svém srdci dnes.“

 

 

1786.  Ježíš, můj pastýř.      (Přijal Montgomery James, text k písni 41)                               1850  

Místo: USA.

 

JEŽÍŠ, MŮJ PASTÝŘ

 

„Pán Ježíš, můj pastýř,

ve všem hojnost mám,

na pastvách zelených,

mne pase vždy sám.

 

On vede mou duši

kde vod tichý proud;

Mne hledá, když zbloudím

a zbavuje mne pout.

Mne hledá, když zbloudím,

a zbavuje mne pout.

 

Když v údolí smrti

mne zastírá stín,

můj Pán ze mne snímá,

tu hrůzu mých vin.

 

Prut jeho mne brání

a hůl podpírá;

On před zlem mne chrání,

v Něj jest má víra.

On před zlem mne chrání,

v Něj jest má víra.

 

Uprostřed nepřátel

mi prostírá stůl,

má číš vždy oplývá,

strach můj pominul.

 

Na hlavu mou

olej své milosti vlil,

Svým Duchem posvětil,

bych svatým mu byl.

Svým Duchem posvětil,

bych svatým mu byl.

 

Tvá dobrota,

Lítost při mně,

Bože, buď,

a láska má k Tobě

mou vždy vyplniž hruď.

 

Dej ve Tvých šlépějích

mi za Tebou jít,

v den vzkříšení v slávu svou

račiž mne vzít.

V den vzkříšení v slávu svou

račiž mne vzít.“

 

 

1787.  Bůh láska je.            (Přijal Taylor R. Thomas, text k písni 28)                                  1835  

Místo: USA.

 

BŮH LÁSKA JE

 

„Země s tisíci květy,

vzduch a paprsky v dešti,

nebesa nekonečná,

hladina mořská třpytná;

co zde i nad námi je,

vše svědčí: Bůh láska je !

 

Šumot v horských údolích,

v pralesích a potocích,

zpěv ptáků a větru sten,

jemným bubláním rušen,

svaté písně zapěje

jako sbor: Bůh láska je !

 

Každá naše naděje,

z hloubi srdce jež spěje,

veškeré blaho nebe,

jež do domovů vede,

každý ten hlas zapěje,

zašeptá: Bůh láska je !“

 

 

1788.  Nádherná zemi lásky.       (Přijal Pounds Jessie B., text k písni 86)                    19. století  

Místo: USA.

 

NÁDHERNÁ ZEMI LÁSKY

 

„V dáli, tam slunce svítí,

v dáli, tam vládne jas,

buď klidné moje srdce,

toť země plná kvítí.

 

Lásko, lásko, nádherná zemi lásky !

Jen v tobě klid

najde tvůj lid,

nádherná zemi lásky !

 

Tam se prodlouží den,

práce pouhá radost,

srdce ušlechtilejší,

tam život věrnosti sen.

 

Lásko, lásko, nádherná zemi lásky !

Jen v tobě klid

najde tvůj lid,

nádherná zemi lásky !

 

nesnáz tam víc netíží,

brána otevřená,

mračna nenesou blesků,

k nebi andělé víží.

 

Lásko, lásko, nádherná zemi lásky !

Jen v tobě klid

najde tvůj lid,

nádherná zemi lásky !“

 

 

1789.  Buď se mnou navždy.       (Přijal Lyte Henry F., text k písni 56)                                1847  

Místo: USA.

 

BUĎ SE MNOU NAVŽDY

 

„Buď se mnou navždy,

po celý žití čas,

dej, ať mne všude provází

Tvůj hlas.

 

Vím, že jen s Tebou šťasten

mohu být,

bez Tvé pomoci Pane,

nelze žít.

 

Tak jako v bouři

každý tmavý mrak

stříbrný okraj

kreslí do oblak,

 

tak víra v Tebe

dává duši klid,

bez Tvé pomoci Pane,

nelze žít.

 

Zůstaň se mnou

i když se sklání noc,

v dobrém i ve zlém

Ty jsi má pomoc,

 

Tvé požehnání

kéž mohu vždy mít,

bez Tvé pomoci Pane,

nelze žít.“

 

 

1790.  Děti Boží, zpívejme.                (Text k písni str. 10)

Místo: USA.

 

DĚTI BOŽÍ, ZPÍVEJME

 

„Děti Boží zpívejme,

zpívejme píseň chvály.

Kristus na Zem k nám přijde,

ujme se nad ní vlády.

 

Kralovat když Pán bude,

hřích již na vždy je smeten.

Člověk očištěn bude

a láska půjde světem.

 

Jaké štěstí Tebe zřít,

drahý Spasiteli náš,

v slávě s nebe sestoupit,

zlo zmaříš a dobro dáš.

 

Lásku Boží budem mít,

zapějme píseň chvály.

Strach zmizel a Tobě dík,

Spasiteli a králi.

 

V bělostný šat oděni

v Tvé přítomnosti navždy

plynout budou naše dni

uprostřed světla pravdy.

 

Temnota moc nebude mít !

Každou slzu setřeš nám.

Radost všude bude znít,

Jen mír bude vládnout tam.

 

 

1791.  Radost všude ve světě.           (Text k písni str. 74)

Místo: USA.

 

RADOST VŠUDE VE SVĚTĚ

 

„Radost všude ve světě,

tam kde láska dlí,

krása všude rozkvete,

tam kde láska dlí.

 

Bývá věčný slastný klid,

žije Bohu milý lid,

v radosti uplývá čas,

tam, kde lásky hlas, lásky hlas.

 

V jasnu pnou se nebesa,

tam kde láska dlí,

v míru srdce zaplesá,

tam kde láska dlí.

 

Rozkvétá se růží sad,

v kraji zlatých Božích lad,

kde věčně je lásky ráj,

tam štěstí je máj, štěstí máj.“

 

 

1792.  Spokojenost s lidským životem.                                                                          2000.

Místo: Slovensko.

 

„Mnohým lidem se nelíbí tento život, který žijí

a ani nejsou spokojeni sami se sebou,

ale nedokáží si představit,

že může existovat něco jiného a krásnějšího.

 

Vesmírní přátelé.“

 

 

1793.  Lidská odpovědnost – jste na okraji propasti !                                                    2000.

Místo: Země české.

 

„Vaše planeta spěje do záhuby, a to vaší vinou, vinou civilizace, která si neváží toho, že vše, co potřebuje, jí dává příroda, a ona se k přírodě chová dosti nešetrně. Proto, uvědomte si všichni, co ještě spíte, že JSTE NA OKRAJI PROPASTI, že není cesty zpět, jen dopředu, a pokud nepřispějete každý svým vlastním úsilím k obrodě vaší planety, musí vás všechny postihnout katastrofa, která bude mít nedozírné účinky pro celý Vesmír. Proto vás touto cestou prosíme a žádáme, ZACHRAŇTE SI SVOJI PLANETU, a to můžete provést dvojím způsobem:

 

(1)

První způsob souvisí s vaším myšlením a to tak, že SI VŠICHNI MUSÍTE UVĚDOMIT, ŽE NESETE NÁSLEDKY SVÉHO MYŠLENÍ. Že jak myslím, tak jednám, a to ne vždy podle toho, jak je mi dáno jednat. Proto, když si začnu pomýšlet na to, že VŠE, CO ČINÍM, MÁ NEDOZÍRNÉ NÁSLEDKY JAK NA MĚ, TAK NA CELÝ VESMÍR, měl bych být VÍCE ZODPOVĚDNÝ ZA TO, CO MYSLÍM A ČINÍM. Vždyť všichni jste malou součástí velkého celku, a to znamená, že když se začne jedna malá částečka chovat jinak, nakazí druhou malou částečku a tím dochází k obrodě celého celku.

 

(2)

Druhá možnost, kterou můžete učinit je, že SE ZAČNETE CHOVAT JINAK NEJEN K DRUHÝM, ALE HLAVNĚ K PŘÍRODĚ, VŽDYŤ PRÁVĚ PŘÍRODA VÁM DÁVÁ ŽIVOTODÁRNOU ENERGII, Z NÍ ČERPÁTE VEŠKEROU MOUDROST, POTŘEBNOST PRO VAŠE KONÁNÍ A VY S NÍ TAK ŠPATNĚ ZACHÁZÍTE. Kdybyste věděli, jak příroda trpí, pláče, určitě byste se pozastavili nad tím, jak s ní špatně nakládáte. Ale protože vy nic necítíte, nemůžete tak ani cítit útrpnost přírody. Hodně jste za léta civilizace otupěli ve svých vnímáních, a nyní je doba, kdy se vše může napravit, ZÁLEŽÍ JEN NA VÁS, zda skončíte stejně jako Atlantida, která nabyla před léty vašich rozměrů, anebo zda z tohoto poučení najdete východisko pro budoucí dobu.

 

CHRAŇTE SI SVOJI PLANETU, je pro vás stejně tak důležitá, jako pro nás. Neboť NEJSTE VE VESMÍRU SAMI, JE TU SPOUSTA CIVILIZACÍ, KTERÉ SE SNAŽÍ O PROSPĚCH ALE I O NEPROSPĚCH, a proto je na nás, abychom vás informovali o budoucím nebezpečí, které může mít následky nejen pro vás, ale i pro celý Vesmír.

 

Vždyť LÁSKOU SE DAJÍ DOKÁZAT TAK NESKONALÉ POKROKY NEJEN VE VĚDĚ, ALE V CELÉ POPULACI LIDSTVA, JE TU PRO VÁS NOVÁ MOŽNOST PODÍLET SE NA VAŠÍ PLANETĚ LÁSKOU A TÍM JI OBRODIT. Vaše planeta už potřebuje velice naléhavě tuto lásku, neboť velmi trpí ústrky jedněch k druhým, a to by mělo skončit, měli byste si být všichni ROVNI, aby zde nevládla žádná křivda, žádná zrada, žádná nepokora. Měli byste SE NAUČIT VÍCE PŘIJÍMAT VĚCI S POKOROU, A NE S ODMÍTÁNÍM DANÉ SKUTEČNOSTI, Z TOHO PRAMENÍ JEN ZLO A ZASE JEN ZLO A NENÁVIST.

 

Váš pokrok, anebo vaše záhuba se nezadržitelně blíží a záleží jen na vás všech, kterou možnost přijmete za svou svým životem, a my bychom byli velice rádi, kdybyste se přiklonili k LÁSCE, s tou se dají udělat velké věci, a my bychom vám rádi pomocí telepatie směřovali svoji pomoc k vaší obrodě, ale zatím nemůžeme dělat nic, neboť vše je stále na vážkách a stále u vás jednou převažuje více pozitivno a jindy zase negativno. POZOR, AŤ SE VAŠE VÁHY NEPŘEVÁŽÍ, PAK UŽ NEBUDE MOŽNO VÁS ZACHRÁNIT.

 

My vám přejeme na vaší budoucí cestě více klidu v duši, více smíření se situací a více nových poznatků, ke kterým budete pomocí lásky směřovat. Proto, ZACHRAŇTE SI TO, CO MÁTE A NESNAŽTE SE S TÍM HAZARDOVAT, SLE SPÍŠE NAKLÁDAT KU PROSPĚCHU SVÉMU I VŠECH.

 

Vesmírní lidé Sil světla.“

 

 

1794.  Žil jednou jeden král …           (Přijala Helena N.)                                                 2003.

Místo: Zlín.

 

 

ŽIL JEDNOU JEDEN KRÁL

 

„Žil jednou jeden král,

a ten se vůbec žádné války nebál.

Měl sílu lva, odvahu rytíře

a srdce otevřené převelice.

 

Tenkrát za starých časů,

když bída a hlad světem vládly,

ten král si dal zavolat své poddané a sluhy,

aby úkol jeho zvládli.

 

Měli jít do širého světa

a vnést tam radost, lásku a smích

a tím strach, nedůvěru a zlost odstranit.

 

Oni však milovali svého moudrého krále,

že nemusel je vůbec přemlouvat

a oni rozjeli se ihned

do zemí dalekých.

 

Když nepokoje za několik let ustaly

a nastolen byl mír

s klidem v duši se zpátky vrátili

a chtěli být zase s ním.

 

To tenkrát na Západě nastal opět čas

smíření a hodování a radování zas.

Všichni v té zemi krásně se měli

a tento příběh vyprávěli

svým milým dětem a doufali,

že ponesou ho v srdci svém

a nikdy nezapomenou na ten čas.

 

A vždy budou bránit se proti beznaději a křivdám

jen láskou a vírou, kterou v sobě mají.“

 

 

1795.  Poselství od matičky Země.      (Přijala Helena N.)                                                2003.

Místo: Zlín.

 

 

POSELSTVÍ OD MATIČKY ZEMĚ

 

„Já, Aštar Šeran,

chtěl bych předat vám,

naléhavé poselství od vaší matičky Země,

která tak hrdě miluje stále vás.

 

Moc krutosti,

nezájmu a pohrdání,

která po celá staletí

byla tu s vámi.

 

A která ona s vámi snášela

to změnit nyní

je váš cíl.

„OBRAŤTE SE PROSÍM !“

 

Ona vás moc miluje.

Děti milované,

vždyť je to vaše máma,

která s laskavou péčí

vás neustále konejší

a nikdy nepřestane.

 

Ona si zaslouží vaši péči

a lásku nekonečnou.

To po celé věky

když byla tu s vámi

a vy s ní.

 

Nikdy nepřestala

s láskou a péčí

se starat o své

děti milované.

 

Moc vás miluje,

ale už prosím

nikdy nedovolte,

aby smutná byla.

 

Ale ať zdravá,

krásná a šťastná je

– to ať je

vaším dílem.“

 

 

1796.  Život zase žít.                           (Přijala Helena N.)                                                2003.

Místo: Zlín.

 

 

ŽIVOT ZASE ŽÍT

 

„Vy světelná rodina

tady jedna z mála

byli jste sem vybráni,

aby se život zase žil tak,

jak Stvořitel náš by si přál,

aby Ráj tu na Zemi byl

a žádné šarvátky,

jen klid a mír

a v srdcích láska

a také skřehotání racka

a šumění mořských vln

a dunění hromů

a padající déšť

a sluneční třpyt,

to vše tu chce opět

na Zemi mít.“

 

 

1797.  Barevná báseň.                        (Přijala Helena N.)                                                2003.

Místo: Zlín.

 

 

BAREVNÁ BÁSEŇ

 

„Žlutá je barva Slunce,

modrá je jako oceán,

zelená barva stromů

dodá klid a pohodu

všude a všem,

oranžová možná bude

dobrá při snídani

a červená, ta

když ti bude zima zas.

Fialová barva může dovést tě

k vyšším rovinám,

a růžová ti sladké srdce připomíná.

Bílá bude všude krásná

a černá zas brzy pak

ukončí tuto barevnou báseň.“

 

 

1798.  Hlas Stvořitele.                        (Přijala Helena N.)                                                2003.

Místo: Zlín.

 

 

HLAS STVOŘITELE

 

„Moře je plné vlnek

a na obloze letí ptáček

možná ti chce něco říct

ztiš své srdce

a uslyšíš krásný hlas

Stvořitele našeho

a také Jeho nekonečnou lásku,

kterou dává každému,

kdož o ni moc stojí,

ale i všem dalším,

kteří se k němu zanedlouho

také připojí

a budou opěvovat Jeho slávu,

která nikdy nekončí.

 

Předali: Stvořitel, Aštar Šeran, Plejáďané.“

 

 

1799. Horké léto 2003 (360).                (Přijal Ivo A. Benda)    10:18-10:34 hodin. 29.8.2003

Místo: Vlak Ústí nad Orlicí - Česká Třebová.

 

                   „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Jsem rád, že jsi se se mnou takto spojil a tak ti mohu předat některé nové zprávy.

 

Ano, můžeme všichni pozorovat další očistné procesy planety Země – vichřice, bouře, záplavy, požáry v kombinaci s dlouhými vedry, u vás v českých zemích od května do srpna 2003. Můžeme vidět, že desítky tisíc lidí v Evropě tyto události nepřežila, především z vlny veder, která postihla celou Evropu. To planeta Země při vyzařování svých vibrací se očišťuje od negativních – hrubovibračních energií. Pokud si lidé nedají říct a nezřeknou se negativních myšlenek, planeta se od nich očistí docela, to vám všem sděluji já, Aštar Šeran, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

„A nyní se přidávám já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Ano, tyto události, které u vás probíhají, jsou stupňujícím se konfliktem mezi vámi – negativními lidmi a planetou Zemí. Ona má také právo na život, a tak se bude OČIŠ´TOVAT od negativních energií, ale i od jejich původců, jako dotěrného hmyzu. Vždyť ani zvířata takto se nechovají, aby ničila tuto krásnou planetu Zemi, která s láskou poskytuje všechny životní podmínky lidem i zvířatům a rostlinám k plnohodnotnému životu.

 

Vím milý Ivo, že si vážíš přírody a planety Země nejen slovně, ale hlavně činy, tedy nevytváříš negace, včetně tužeb po hromadění majetků. Proto si tě zde velice vážíme a radujeme se, že zde jsou i takoví lidé, i když v menšině.

 

Dále ti chci sdělit, že se těšíme všichni zde na toto naše setkání ve Zlíně a máme radost z organizace této akce.

 

Takto tedy ti posíláme všichni zde lásku a děkujeme za tuto pomoc. Sdělení předal s láskou Ptaah a další naši bratři a sestry tě zdraví.“

 

Děkuji vám milí Vesmírní Přátelé za tuto lásku a přeji vám hodně radosti v pomoci nám, pozemšťanům a planetě Zemi. Ivo.

 

 

1800. Poselství lidem (361).                (Přijal Ivo A. Benda)        22:32-22:51 hodin. 1.9.2003

Místo: Česká Lípa.

 

                   „Milí lidé,

 

TATO PLANETA ZEMĚ SE OČIŠŤUJE OD HRUBÝCH VIBRACÍ, JEJICHŽ ZDROJEM JSOU NEVĚDOMÍ LIDÉ. Jejich negativní myšlení jim připadá pozitivní, a tak nevidí ten problém a tím jej neřeší. Ale tak jsou ovládáni negativními entitami z Temných světů, aby viděli jen to, co vidět mají. Bez láskyplných energií – POZITIVNÍCH STÁLE NOVÝCH PŘÍSTUPŮ – nelze se vysvobodit z pasti negativního stavu. Až si lidé najdou cestu míru, lásky, dobroty a dávání v harmonii, pak může nastat OBRAT v jejich životech k vyšší kvalitě, neboť pak mohou pracovat s POZITIVNÍMI ATRIBUTY Stvořitele Prvotního všeho a všech, a to se projeví v jejich každodenní kvalitě života – ŽIVOTA POZITIVNÍHO STAVU – pravých hodnot – voleb – vycházejících z JEJICH NITRA, kde byly, jsou a budou navěky vepsány jejich Tvůrcem – Stvořitelem Prvotním všeho a všech. Tak mohou objevit to, co jim pseudotvůrci ukryli pod NÁNOS BLOKŮ V NEGATIVNÍCH PROŽITCÍCH JEJICH ŽIVOTŮ. Tak se OPĚT UKÁŽE PRAVDA V JEDNODUCHOSTI A KRÁSE, VŽDYŤ JE STÁLE V KAŽDÉM Z NÁS A LZE SI JÍ VŠIMNOUT A UCHOPIT PEVNĚ SVOU MYSLÍ.

 

Na to, abychom vám POMOHLI, je nás zde dnes 250 milionů v této Sluneční soustavě. Je to počet dostatečný úkolům, které zde máme.

 

My se RADUJEME z toho, že ŘADA Z VÁS SE VYSVOBODÍ Z TOHOTO ZVLÁŠTNÍHO PSEUDOSVĚTA a tak opustí řady svých blízkých i vzdálených. Budou to TI, KTEŘÍ HLEDALI, MILOVALI A NAŠLI KLÍČ, KTERÝM SE ODEMYKÁ KRÁLOVSTVÍ LÁSKY, PATŘÍCÍ STVOŘITELI PRVOTNÍMU VŠEHO A VŠECH.

 

Ano, RADUJEME SE Z TĚCHTO STATEČNÝCH A „OBYČEJNÝCH“ LIDÍ, PRAVÝCH A RADOSTNÝCH, KTEŘÍ NEPODLEHLI SVODŮM 2. STRANY A OBSTÁLI V TISÍCI ZKOUŠKÁCH, KTERÉ SI VYBRALI.

 

JEN ČISTÝM ÚMYSLEM, LÁSKOU A PRAVDIVÝM CHÁPÁNÍM LZE OPUSTIT TOTO PSEUDOUSPOŘÁDÁNÍ, VRÁTIT SE DOMŮ A ZNOVA POMÁHAT TĚMTO I JINÝM ZOTROČENÝM Z NOVÉ POZICE, Z POZICE PRAVÉHO STVOŘENÍ – FLOTIL VESMÍRNÝCH LODÍ A SVĚTŮ PRAVÝCH.

 

Toto poselství vám všem předává Ptaah, Aštar a Orton, Duchovní ručitel Galaxie.“

 

Děkuji vám milí Vesmírní Přátelé za toto poselství lidem a přeji vám hodně radosti v pomoci nám, pozemšťanům a planetě Zemi. Děkuji Tobě Stvořiteli Prvotní všeho a všech. Ivo.

 

 

 

1801.  4. Světové sympozium lásky (362).   (Přijal Ivo A. Benda)     8:00-8:41 hodin. 7.9.2003

Místo: Česká Lípa.

 

                   „Milý Ivo,

 

 

Umpřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Ano, naše společná včerejší akce – 4. světové sympozium o lásce se vydařila, přijeli krásní lidé a v hlavní meditaci vyzářili ohromné množství lásky a radosti. Tato oslava se dále rozšířila všude po Praze a zemích českých a Evropě a planetě Zemi, a tak ta byla takto krásně zaplavena láskou z vašich srdcí.

 

Po meditaci lásky se potom v tomto krásném zářivém slunečném dni radosti odclonily desítky lodí Ptaahovy flotily a svítily na vás na oplátku taktéž lásku upřímnou a radostnou. Takto tedy poprvé jste měli možnost společně zažít tuto láskyplnou oslavu i se světelnými efekty našich lodí ve slunečném dni, které se vám odclonily a zářily radostí s vámi.

 

Právě Praha a Pražský Hrad toto tolik potřebují a přesně tam tato láska upřímná čistá byla směrována a zůstala tam. Toto naše setkání láska a radosti se obešlo bez médií, ale i ostatní kolemjdoucí z tuzemska a ze zahraničí se živě zajímali o naše setkání i pozorování lodí.

 

Děkuji ti milý Ivo a všem dalším lidem za organizaci a účast na této akci a přejeme vám všem hodně takových radostných okamžiků lásky a radosti.

 

Toto sdělení ti předal Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

„A nyní se přidávám já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Také já tě srdečně zdravím a přeji hodně radosti a lásky. Máme všichni zde velkou radost z tohoto našeho setkání stejně jako z mnoha dalších setkání s mnohými z vás, pozemskými lidmi. Ano, toto byla krásná akce lásky a radosti, na které se sešlo přes 60 lidí, ačkoliv nebyla veřejná. V meditaci jsme pomohli planetě Zemi a mnoha dalším lidem jsme poslali lásku a radost. Takto jste udělali maximum, co jste mohli a mohli jste se podílet na očistných procesech planety Země.

 

Nyní se také radujeme z toho, že jsme vám mohli tolik zasvítit, ano, byly to desítky přeletů, v některých případech na vás svítily i 3 – 4 lodi současně. V lodích nás byly desítky a vznášeli jsme nad vámi 20 – 50 km. To bylo umožněno právě vámi, vaší mohutnou láskou a radostí. Mohli jste naše lodě pozorovat jako zářící kuličky a pohybovaly se oproti nočním přeletům velmi pomalu. To proto, aby jste je mohli snáze najít a pozorovat na jasné, Sluncem prozářené obloze. Nacházeli jsme se právě v tmavší části oblohy a měli jsme velkou radost, kolik i dalších kolemjdoucích lidí i zahraničních turistů nás mohlo vidět. Byli to ale opět jen ti láskyplní lidé.

 

Stále na vás svítíme v noci a říkáme vám, že nyní vaše poslání se završuje, na které jste se tak dlouho a pilně připravovali, a po jeho završení budete odvoláni Stvořitelem prvotním všeho a všech z této vaší mise lásky na planetě Zemi ve 3. dimenzi.

 

Takto tedy máte všechny informace a je jen na lidech, co s nimi udělají.

 

Rádi bychom, aby se co nejvíce lidí obrátilo a nastoupilo pozitivní cestu lásky a dobra a opustilo cestu nenávisti, zloby a zel.

 

Lásku a radost vám všem posíláme všichni na palubách našich lodí a těšíme se na další spolupráci.

 

Toto sdělení vám předal za všechny naše bratry a sestry Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

 

Děkuji všem přátelům pozemským za pozitivní účast na této akci. Děkuji vám drazí Přátelé vesmírní a přeji vám hodně radosti v pomoci planetě Zemi i nám pozemšťanům. Děkuji Tobě Stvořiteli Prvotní všeho a všech a posílám vám všem nadále lásku a radost.  Ivo.

 

Několik zahraničních turistů si vzalo od nás se zájmem informace o Vesmírných lidech.

 

Od začátku pozorování Vesmírných lodí našich Přátel z vesmíru od 12 - 16 hodin byla informována Česká televize a pracovník pro „duchovní kontakt“ – pan Trš Antonín, který se podílel na posledním pořadu Cesty víry, ve kterém byly zlomky informací o Vesmírných lidech. Několik lidí mu telefonicky předalo svědectví o tomto pozorování. Česká televize má ze dvou natáčení celkem 3 hodiny záznamů rozhovorů se mnou, (Ivo A. Benda) a také záznamy rozsáhlých odběrních míst vzorků půdy u České Lípy z léta 2003. Závisí na žádostech lidí a na České televizi, zda bude v tomto „veřejnoprávním médiu“ nějaký skutečný pořad o Vesmírných lidech. Dosud se tam nic skutečného nekonalo.

    DALŠÍ  ČÁST  SDĚLENÍ  1802 - 1882  KNIHY  "ROZHOVORY VII."   ZDE ...