VYSVĚTLIVKY K BARVÁM SDĚLENÍ:

POZADÍ ŽLUTÉ - DŮLEŽITÉ       POZADÍ ZELENÉ - VELMI DŮLEŽITÉ

BARVA FIALOVÁ - I.DÍL     BARVA MODRÁ - II.DÍL    BARVA ČERVENÁ - III.DÍL    BARVA ZELENÁ - IV.DÍL


S 11. Sdělení 2. (Přijal Ivo Benda) 26.2.1998. 3:45-4:10 hodin.

S 18. Sdělení 6. (Přijal Ivo Benda) 6.3.1998. 21:40-21:50 hodin.

S 34. Sdělení 19. (Přijal Ivo Benda). 17.5.1998. 13:18-13:35 hodin.

43. Poučení o Vesmíru. Prosinec 1994.

44. Další poučení o Vesmíru.

65. Vyznání. Srpen 1995.

66. Rozhovor.

69. Mí přátelé.

132. Sdělení 16. - odpověď od Adonise. (Přijal Ivo Benda). 4.11.1997.

148. Sdělení 28. (Přijal Ivo Benda). 19.12.1997 15:25-16:05 hodin.

151. Sdělení. (Přijala Miloslava Drsková). 21.12.1997.

223. V budoucích dnech .... . (Poselství amerických pilotů, převzaté od velitelů vesmírných lodí. E.P.Hill - USA, "In days to come").

733. Třetí Fatimské tajemství. Sdělení matky Marie celému světu.

888. Sdělení. (Přijala Miloslava Drsková.) 1.1.2000.

952. Rozhovor o zasahování. (Přijala Jarmila P.) 23.3.1999.

998. Důležité poselství lidstvu od Ortona (kniha Poselství lidstvu II., Zpravodaj č.5). 21.5.1968.

1000. Poselství jarní rovnodennosti (239). (Přijal Ivo A. Benda) 21.3.2000. 8:35-8:51 hodin.

1007. Deset přikázání neexistuje, nýbrž DESET ZÁVAZKŮ. (Výtah z knihy “Hovory s Bohem I”)

1024. Sdělení (244). (Přijal Ivo A. Benda) 19.4.2000. 6:53-7:16 hodin.

1028. Velký pátek a láska. (Přijala Helena K.) 21.4.2000. 22:00-23:05 hodin.

1120. Astrologické vplyvy. (Přijala Viera S.) 13.7.2000. 20:00-20:18 hodin.

Kosmické zákony (příloha I. dílu str. 374, A+B)

Kosmické zákony (přednášky str. 5)

Viz Duchovní cesta

Viz Tvoření vesmírů

Viz Doporučená literatura a zdroje